Persentil

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

En persentil, eller prosentil, er den verdien som en gitt prosentandel av en gruppe observasjoner er mindre enn eller lik.

Den 25. persentilen er også kalt første kvartil (Q1), den 50. persentilen er median eller andre kvartil (Q2), og den 75. persentilen er tredje kvartil (Q3). Persentiler og kvartiler er spesialtilfeller av kvantiler.

For å beregne persentiler for et sett med resultater, blir verdiene først ordnet i stigende rekkefølge. Prosenten for en gitt verdi kan deretter finnes ved å subtrahere 0,5 fra dens numeriske posisjon i sekvensen, dividere med antall resultater, deretter multiplisere med 100. For eksempel, hvis det er 25 resultat med verdier som varierer mellom 31 og 93 og tallet 47 er det tiende i numerisk rekkefølge, da er persentilen for dette resultatet 10 minus 0,5, dividert med 25, multiplisert med 100, som gir 38. Dette betyr at 38 % av resultatene er mindre enn eller lik 47. Det er også mulig å gjøre beregningen for hypotetiske resultater som faktisk ikke forekommer, det vil si, for å finne ut hva persentilen ville være for dette resultatet.