Statistisk inferens

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Statistisk inferens (også kalt statistisk induksjon) er prosessen å ta konklusjoner om en populasjon ut i fra et utvalg av denne populasjonen. Analyser tatt av utvalget er spesifikke for utvalget og trenger ikke nødvendigvis være lik populasjonen. En stor del av emnet tar derfor for seg usikkerhet knyttet til inferens slik at statistiske feil kan unngås.