Funksjonsgraf

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Graf til funksjonen f(x)=x3 - 9x

En funksjonsgraf er en grafisk framstilling av en matematisk funksjon. Det vanligste er å bruke et kartesisk koordinatsystem, med to akser (oftest kalt - og -aksen). Er funksjonen en funksjon av , setter vi for hver -verdi inn den korresponderende -verdien. For eksempel er den matematiske funksjonen en rett linje, mens illustrasjonen til høyre viser en tredjegradsfunksjon.