Hopp til innhold

Sektordiagram

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Kakediagram som viser forholdet mellom antallet på engelsktalende i ulike land.

Et sektordiagram (eller sirkeldiagram, kakediagram) er et sirkulært diagram delt opp i sektorer som illustrerer forholdet mellom ulike størrelser. Buelengden til hver sektor er proporsjonal med mengden den representerer. Av dette følger også at arealet og vinkelen til hver sektor også er proporsjonal. Tilsammen utgjør alle sektorene en full sirkel.

Kakediagrammet er en av de mest brukte diagramtypene i media og journalistikk. Det er likevel ikke alle typer data som egner seg spesielt godt til å bli framstilt i et kakediagram, de forekommer derfor langt sjeldnere i presentasjon av forskningsresultater. Det er vanskelig å sammenligne størrelsen på de ulike sektorene i diagrammet med hverandre, eller mellom ulike kakediagrammer, enn det er å gjøre i et tilsvarende søylediagram. Dette er fordi mennesket har lettere for å oppfatte lengder korrekt, enn areal og vinkler. Kakediagram egner seg derimot godt til å presentere en enkelt sektor i forhold til resten av diagrammet.

"Diagram of the causes of mortality in the army in the East" av Florence Nightingale, et eksempel på et rosediagram.

Andre lignende diagrammer er smultringdiagrammet og rosediagrammet. Smultringdiagrammet er som et vanlig kakediagram, bortsett fra at sentrum av diagrammet er fjernet. I et rosediagram er alle vinkler like store, og hver sektor strekker seg ut fra sentrum avhengig av størrelsen den skal representere.

Kakediagrammet ble oppfunnet av William Playfair i 1801.