Stratifisert utvelging

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Stratifisert utvalg eller stratifisert utvelging betegner innen statistikk en sannsynlighetsutvelging som forutsetter at enhetene i universet inndeles i kategorier (såkalte strata) etter hvilken verdi de har på stratifiseringsvariabelen. Deretter trekkes det enheter separat fra hvert stratum til utvalget.

Hvis alle stratums frekvens er like hyppig representert i utvalget som i universet, er utvalget proporsjonalt. Dersom minst et stratum er mer er relativt sterkere representert i utvalget enn i universet er utvalget disproporsjonalt. Disproporsjonalt stratifisert utvelging brukes gjerne for å sikre tilstrekkelig sterk representasjon i utvalget av en kategori som forskeren er særlig opptatt av å undersøke, og som er sjelden i det teoretiske universet. For eksempel: Dersom det skal gjøres en markedsundersøkelse om hvor fornøyd Volvo-bileiere er med bilen sin kan f.eks halvparten av de intervjuede personene i undersøkelsen være eiere av en Volvo, og den andre halvparten eiere av andre bilmerker. Intervjuobjektene med et annet bilmerke brukes for å ha et sammenligningsgrunnlag. Utvalget er disproporsjonalt, ettersom det er en langt mindre del av befolkningen (universet) som er eiere av Volvo enn 50 %. Ved å stratifisere utvalget kan en sammenligne grad av fornøydhet mellom gruppene Volvo-eier og eier av annet bilmerke.

Litteratur[rediger | rediger kilde]