Frekvensfordeling

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk

En frekvensfordeling er en ordnet statistisk oversikt over en variabels verdier og dens tilhørende frekvenser[1][2]. Variablenes verdier kan så stilles opp i en tabell eller et histogram som viser hvor hyppig hver enkelt verdi forekommer i et empirisk materiale. I praktisk datainnsamling teller man opp antall tilfeller (ganger) man observerer en verdi (frekvensen) i løpet av en (eller flere) definert(e) sekvens(er) (periode), for så å fremstille resultatene av frekvensene og verdiene i en datamatrise. Om man ønsker å sammenligne frekvensfordeling til flere variabler kan man utarbeide en krysstabell.

I tilfeller der variabelen eller variablene er på minst målenivået ordinalnivå anbefales det å rangere verdiene logisk etter størrelse[2]. I tillegg bør datamatrisen utstyres med en overskrift for å gjøre det klart hvilken variabel eller variabler matrisen viser verdier og frekvenser for.

Eksempel på en bivariat frekvensfordeling:

Tabell 1: Sammenhengen mellom kaloriforbruk og forventet levealder for 58 nasjoner i 1960-årene (hentet fra[2])

Forventet levealder Kaloriforbruk per innbygger per dag (100 kcal)
18-23 24-28 29-30 31-35 Uopplyst Sum
70-74 år 1 2 7 8 5 23
60-69 år 1 3 3 4 2 13
50-59 år 2 5 0 1 0 8
27-49 år 3 0 0 0 5 8
Uopplyst 5 0 0 0 1 6
Sum 12 10 10 13 13 58

Referanser[rediger | rediger kilde]

  1. ^ Ringdal, K. (2013): Enhet og mangfold. Bergen: Fagbokforlaget
  2. ^ a b c Hellevik, O. (2002): Forskningsmetode i sosiologi og statsvitenskap. Oslo: Universitetsforlaget