Frekvenstabell

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
(Omdirigert fra Frekvensfordeling)
Hopp til: navigasjon, søk

En frekvenstabell, eller frekvensfordelingen til en eller flere variabler, er en ordnet statistisk oversikt over en variabels eller en kombinasjon av flere variablers verdier (verdisettet) og disse verdienes tilhørende frekvenser[1][2]. Det vil si at variabelens eller variablenes verdier stilles opp i en oversikt (tabell) som viser hvor hyppig hver enkelt verdi forekommer i et empirisk materiale. I praktisk datainnsamling teller man opp antall tilfeller (ganger) man observerer en verdi (frekvensen) i løpet av en (eller flere) definert(e) sekvens(er) (periode), for så å fremstille resultatene av frekvensene og verdiene i en datamatrise.

I tilfeller der variabelen eller variablene er på minst målenivået ordinalnivå anbefales det å rangere verdiene logisk etter størrelse[3]. I tillegg bør datamatrisen utstyres med en overskrift for å gjøre det klart hvilken variabel eller variabler matrisen viser verdier og frekvenser for.

Eksempel på en bivariat frekvensfordeling:

Tabell 1: Sammenhengen mellom kaloriforbruk og forventet levealder for 58 nasjoner i 1960-årene (hentet fra[4])

Forventet levealder Kaloriforbruk per innbygger per dag (100 kcal)
18-23 24-28 29-30 31-35 Uopplyst Sum
70-74 år 1 2 7 8 5 23
60-69 år 1 3 3 4 2 13
50-59 år 2 5 0 1 0 8
27-49 år 3 0 0 0 5 8
Uopplyst 5 0 0 0 1 6
Sum 12 10 10 13 13 58

Referanser[rediger | rediger kilde]

  1. ^ Ringdal, K. (2013): Enhet og mangfold. Bergen: Fagbokforlaget
  2. ^ Hellevik, O. (2002): Forskningsmetode i sosiologi og statsvitenskap. Oslo: Universitetsforlaget
  3. ^ Hellevik, O. (2002): Forskningsmetode i sosiologi og statsvitenskap. Oslo: Universitetsforlaget
  4. ^ Hellevik, O. (2002): Forskningsmetode i sosiologi og statsvitenskap. Oslo: Universitetsforlaget