Geometrisk gjennomsnitt

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Geometrisk gjennomsnitt er et sentralitetsmål i en tallrekke. Det geometriske gjennomsnittet finner man ved å gange alle tallene i tallrekken med hverandre for deretter å finne den n'te roten til dette produktet. N er antall tall i tallrekken.

I en tallrekke: så er det geometriske gjennomsnittet gitt ved:

Geometrisk gjennomsnitt brukes for å beskrive eksponentiell vekst.