Hopp til innhold

Kvantil

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Sannsynlighetstetthet for en normalfordeling, med kvartiler vist. Området under den røde kurven er det samme i intervallene (−∞,Q1), (Q 1,Q2), (Q2,Q 3) og (Q3,+∞).

En kvantil er en gjennomsnittsverdi for en frekvensiell andel av et utvalg, og brukes innen statistikk. Kvantiler kan brukes til å utabeide frekvensfordelinger eller histogramer. Vanlige former for kvantiler er persentiler (100-deler), desiler (10-deler) og kvartiler (4-deler).