Aritmetisk gjennomsnitt

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Sammenligning av forskjellige metoder for å beregne gjennomsnitt: Aritmetisk gjennomsnitt (mean), median og typetall (mode) av to lognormalfordelinger med forskjellig skjevhet.

Aritmetisk gjennomsnitt er et vanlig brukt mål for sentraltendens i en populasjon. Et annet mye brukt ord er middelverdi. Det regnes ut ved å summere alle verdiene og dividere på antallet verdier, og uttrykkes som

Her er de ulike verdiene i populasjonen og er antall verdier .

For eksempel er den aritmetiske middelverdien av de fem verdiene 4, 36, 45, 50 og 75

Normalt har en bare tilgang til et representativt (tilfeldig) utvalg av en populasjon, og kan bare finne en tilnærmet verdi av gjennomsnittet. Dette symboliseres med μ eller E(X). For å bestemme sentraltendens finnes det en rekke metoder for å bestemme gjennomsnitt, og i mange sammenhenger vil det være nødvendig å oppgi hvilken type gjennomsnitt omtales.

Se også[rediger | rediger kilde]

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]