Dualisme

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til: navigasjon, søk
Gud

Konseptet Gud
Gud  · Gudsbevis  · Demiurg
Monisme  · Unitarisme  · Dualisme
Treenighet  · Teologi


Typer gudstro
Teisme  · Monoteisme  · Polyteisme
Panteisme  · Panenteisme  · Henoteisme
Deisme  · Pandeisme


Synet på Guds eksistens
Ateisme  · Agnostisisme
Ignostisisme  · Apateisme


Erfaring og praksis
Tro  · Bønn  · Åpenbaring
Mystikk  · Esoterikk


Beslektede temaer
Religion  · Filosofi  · Myte
Metafysikk  · Gnostisisme · Ontologi

Dualisme (lat.: dualis) betyr todelt, og går ut på at man trenger to uforenlige grunnbegreper for å forklare tilværelsen, for eksempel kropp og sjel, godt og ondt. Det motsatte verdenssynet, at alt er ett kalles monisme.

Dualisme i filosofien[rediger | rediger kilde]

I filosofien betegner dualisme at verden kan deles inn i to forskjellige sfærer som er vesenforskjellige, men som begge eksisterer og/eller er likeverdige. Den mest vanlige bruk av betegnelsen dualisme er i kropp-sjel diskusjonen (se psykofysisk problem), hvor det står for det synspunkt at kroppen og sjelen er to fundamentalt forskjellige substanser som eksisterer hver for seg. En annen form for dualisme, som ikke er helt identisk med dette, kan være mellom allmenbegrepet og fenomenet (se universaliestriden, Platon).

Moderne dualisme blir ofte tilskrevet Descartes som i ett forsøk på å rettferdiggjøre Gud grunnfestet en dualisme mellom sjelen (res cogitans) og tingen (res extensa). Det er fra her vi har ideen om "cogito ergo sum", eller "jeg tenker derfor er jeg".

Selv om selve beviset til Descartes er tilbakevist av nær alle moderne filosofer, lever diskusjonen mellom et dualistisk eller monoteistisk verdenssyn forsatt.

Dualisme i religionen[rediger | rediger kilde]

I teologien er dualisme en lære som tenker seg at verden er skapt og styres av to motstridende krefter. Det kan handle om en konflikt på liv og død, som i oldtidens persiske (iranske) religioner, eller konflikt mellom det gode og onde.

I østens filosofi er taoismen et eksempel på en dualisme, som fortrinnsvis er av verdimessig (aksiologisk) og ikke værensmessig (ontologisk) art. I taoismen er verden oppdelt i likeverdige momenter, som henholdsvis kan kategoriseres som Yin og yang. Oppdelingen er imidlertid ikke reell, men skyldes kun vår utilstrekkelige erkjennelsesevne: Yin og yang er i virkeligheten uadskillelige deler ev en helhet, som i seg selv ligger utenfor språkets grenser.

Juridisk dualisme[rediger | rediger kilde]

Juridisk er dualisme det synspunktet at folkerettslige regler som staten er forpliktet til å følge, må tas opp i nasjonal lovgivning før det blir gjort til del av gjeldende rett.

Se også[rediger | rediger kilde]