Hopp til innhold

Ritual

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Ritual, tidligere også skrevet rituale på riksmål, er en handling som har et symbolsk innhold og som blir gjentatt etter bestemte regler. Ordet kan også bety en fastsatt orden, for eksempel en ritualbok, det vil si forskrifter for en kirkelig seremoni, eller i videre forstand bare fast skikk og bruk, altså en vane eller tradisjon som følger gitte handlingsmønstre. Ordet ritual stammer fra det latinske ritus eller ritualis som betyr «bruk».

Religiøse og ikke-religiøse ritualer

[rediger | rediger kilde]

Et ritual er en bestemt handling som gjøres på et spesielt sted eller til et spesielt tidspunkt, gjerne begge deler. Det er flere kjennetegn; de som utfører rituale bruker som regel spesielle klær, spiser en bestemt matrett, osv. Kjente rituelle klær er f.eks russelue til russefeiringen. Vi skiller mellom religiøse og ikke-religiøse ritualer.

Et ritual som religiøs skikk er en del av en seremoni som er et antall handlinger, hovedsakelig gjennomført for deres symbolske verdi, som er forordnet av en religion eller av tradisjonen i et samfunn. Et ritual er fellesbetegnelsen på flere riter satt sammen til en seremoni.

Historisk var ordet brukt om måten man tok kontakt med høyere makter på. Religiøse livssyn har gjerne mange ritualer. I dag har man ritualer for eksempel i tros- og livssynsamfunn, studentforeninger, m.m.

Zoologene finner paringsadferd som er så presist gjentagende, at den betegnes som paringsrituale. Tiurleik er ett eksempel.

  • Ritus, gudstjenestehandling som følger tradisjonelle regler
  • Rite, sosial seremoni som bygger på tro, for eksempel et overgangsrite som markerer at en person skifter sosial status
  • Ritualbok, bok med regler for kirkelige handlinger og bønner
  • Ritualmord, mord og menneskeofringer i forbindelse med religiøse ritualer
  • Seremoni, høytidelig, formell og ofte symbolsk handling
  • Liturgi, ritualer og ordning for en gudstjeneste

Litteratur

[rediger | rediger kilde]