Seremoni

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Snorklipping er en form for seremoni.

Seremoni betegner et sett med ritualer som brukes ved høytidelige anledninger.

En seremoni (jfr. lat. caerimonia, “respekt, ærbødighet (overfor gud, person eller ting); ritus”) er et sett av handlinger som blir utført på en måte som alle tilstedeværende deltakere er enige om eller kjenner til på forhånd. Formålet med seremonien er å danne ramme rundt en handling der en deltaker utfører denne for eksempel ved å deklamere et stykke tekst og derigjennom gi enkeltdeltakere en ny (eller fornyet) status. Resten av deltakerne er til stede for å kunne stadfeste at handlingen er utført.

Seremonier som er knyttet til livsløpet vårt – den nye statusen kan være en fødsel, å bli voksen, å starte et formelt samliv med et annet menneske, å bli gravlagt) – fins i alle kulturer og livssyn og forbindes gjerne under samlebetegnelsen overgangsriter. Andre typer seremonier kan være knyttet til konkurranser slik som den nye statusen det innebærer å bli utropt til vinner, eller de kan være knyttet til yrkeslivet slik som overgang til ny stilling, 30 år i firmaet, pensjonering, osv.

En seremoni antyder i prinsippet et brudd eller i like stor grad feiring av en overgang som er blitt institusjonalisert. Feiring av påske er et eksempel på brudd eller overgang i denne sammenheng. Pesach betyr «å gå over/forbi» og henviser til den bibelske beretningen om Moses s(2. Mosebok) om skal ha ført israelittene ut av fangenskapet i Egypt – jfr. den engelske betegnelsen passover.

Kristne seremonier som dåp er godt kjent i Norge. I andre tros- og livssynssamfunn har en også lignende seremonier.