Wikipedia:Kandidatsider/Vedtatte/April 2022

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk

Januar 2022 | April 2022 | Juli 2022

April 2022[rediger kilde]

Liste over norske TV-programmer 1960–1969[rediger kilde]

Dette er et solid og imponerende arbeid, som er den første i en hel serie lister tiår for tiår gjennom norsk tv-historie. Det er Ezzex (diskusjon · bidrag) som har gjort det meste av jobben med lista, og antagelig også med mange av artiklene om enkeltprogram. Jeg håper at denne lista bare blir den første av en serie stjernemerkede GL om tv-program. denne lista inneholder 607 rader, med opplysninger om program.

Det er likevel noen elementer her som gjør at denne ikke er helt identlisk med alle andre GL-artiklene våre. Det er ca 30 røde lenker her. Det må vi rette opp i løpet av kandidatuka, sammen. Jeg har allerede tatt to. Men vi har allerede en mild presendens fra noen tidligere saker om at noen få røde lenker kan aksepteres i lange lister. En viktigere innvending som noen kanskje vil trekke fram, er at reglene for GL sier at «Alle enhetene på listene skal være beskrevet i egne artikler». TIl det vil jeg svare at vi også her har presedens for at det i noen tilfeller ikke er nødvendig med egne artikler om alle enhetene. Det gjelder blant annet i Kandidatsider/Historiske steder og kulturminner i Antarktis og i Kandidatsider/Liste over kunstverk på norske frimerker. Jeg mener at det stort sett et brukt et godt, fornuftig skjønn for å avgjøre hvilke programmer og tabell-rader som trenger egne artikler, hvilke som gir tilstrekkelig informasjon i tabellen og fotnoter, og hvor det er tilstrekkelig å lenke til artikkelen om emnet/personen i stedet for å lage en kort artikkel om tv-programmet. Diskusjonen som kommer her kan bidra til å justere dette skjønnet i enkelttilfeller, men jeg mener at løsningen alt i alt er innenfor den type oversikt vi forventer av ei God Liste. Mvh M O Haugen (diskusjon) 31. mar. 2022 kl. 13:37 (CEST)[svar]

God liste[rediger kilde]

 1. For For M O Haugen (diskusjon) 31. mar. 2022 kl. 13:37 (CEST)[svar]
 2. For For Ulflarsen (diskusjon) 3. apr. 2022 kl. 20:13 (CEST)[svar]
 3. For For Imponerende arbeid! Frankemann (diskusjon) 4. apr. 2022 kl. 22:23 (CEST)[svar]Etter at artikkelen har vært oppe til vurdering den fastsatte tiden (7 eller 14 dager), er vurderingen avsluttet med den konklusjon at den er en god liste. M O Haugen (diskusjon) 7. apr. 2022 kl. 14:08 (CEST)[svar]


Naturmiljø[rediger kilde]

Et pent arbeid av en artikkel som definerer, beskriver og drøfter naturmiljø. Fint gjort av Frankemann (diskusjon · bidrag), som her er hovedbidragsyter til sin 72. kandidatartikkel. M O Haugen (diskusjon) 24. mar. 2022 kl. 20:51 (CET)[svar]

Anbefalt[rediger kilde]

 1. For For M O Haugen (diskusjon) 24. mar. 2022 kl. 20:51 (CET)[svar]
 2. For For --Znuddel (diskusjon) 24. mar. 2022 kl. 20:53 (CET)[svar]

Utmerket[rediger kilde]

 1. For For M O Haugen (diskusjon) 24. mar. 2022 kl. 20:51 (CET)[svar]
 2. For For --Znuddel (diskusjon) 24. mar. 2022 kl. 20:53 (CET)[svar]
 3. For For Ulflarsen (diskusjon) 3. apr. 2022 kl. 20:14 (CEST)[svar]
 4. For For Mewasul (diskusjon) 5. apr. 2022 kl. 11:35 (CEST)[svar]

Kommentarer[rediger kilde]

Trygve[rediger kilde]
 • Jeg nok at ingressen foreløpig er vanskelig å lese og forstå. «Naturmiljøet er de fysiske omgivelser, forhold som mennesker, dyr og planter lever i» står det i NAOB. Så enkelt kunne det vært sagt, eventuelt slik: «Naturmiljøet er de fysiske omgivelser eller forhold som mennesker, dyr og planter lever i». TV-programmets tittel er mer presist enn jeg har tenkt på tidligere. Milieu er fransk for midte: «Midt i naturen»! Det er hva dette dreier seg om. Språklig finner jeg det også umusikalsk at det første ordet er beholdt tilsvarende artikkelens tittel, slik reglene jo er. «Et naturmiljø», eller «Naturmiljøet», kunne man ha skrevet. Med bestemt form blir det bedre bokmål.
 • Jeg synes dessuten at ingressen ikke skal inneholde fremmedord. Diktonomi, abiotisk og kontinuum er fremmedord for meg.
 • «En kan ikke finne helt naturlige miljøer på jorden», står det. Nei, kanskje ikke. Denne påstanden finner jeg ikke forklart lengre ned i teksten. Antakelig er det korrekt, ettersom for eksempel Lüneburger Heide også er et naturmiljø, slik den tyske artikkelen minner oss om. Men «heiden» er menneskeskapt ved overbeiting, som Finnmarksvidda.--Trygve Nodeland (diskusjon) 28. mar. 2022 kl. 14:13 (CEST)[svar]
Har tatt til følge alle disse tre innspillene. Takke så langt Trygve Nodeland! Hilsen Frankemann (diskusjon) 29. mar. 2022 kl. 21:42 (CEST)[svar]
 • Det står: «Den franske tradisjonen med begrepet «milieu», som egentlig betyr medium, som motstykket til «organisme», ». Men stemmer det - at det betyr medium? Jeg må med skam bekjenne at min fransk-norske ordbok fra gymnaset er blitt borte. Men i NAOB står det om ordet miljø: «fra fransk milieu 'midte', etter latin medius locus 'sted i midten'»,. (I ovenstående bemerkninger har jeg vært om ikke helt på jordet, så i hvert fall tatt inn i granskauen feil. Programmet heter Ut i naturen.)--Trygve Nodeland (diskusjon) 31. mar. 2022 kl. 15:14 (CEST)[svar]
M O Haugen[rediger kilde]

Som en fortsettelse av Trygves tredje kulepunkt: artikkelen har et slags indirekte postulat om at naturlighet er et alminnelig måleskala og at 100 % naturlig er et gode. Jeg lurer på om vi skal omformulere dette, slik at dette postulatet tones ned. Jeg vil tro (men jeg vet ikke, så kanskje jeg bare gjetter) at faglitteratur og politiske dokumenter om dette ikke snakker om 100 % naturlig, men om bærekraftig naturbruk og ulike former for menneskelig påvirkning av naturmiljø. Mvh M O Haugen (diskusjon) 28. mar. 2022 kl. 14:35 (CEST)[svar]

Hei M O Haugen, ja, nei, det det kan du ha rett i, men jeg har nå oppfattet informasjonen om grader av naturlighet som en verdinøytral informasjon. Egentlig er dette en liten del av artikkelen, og derfor har jeg beskåret denne delen av teksten i ingressen. Si fra om du mener yterligere bør endres, kom i så fall med konkret forslag. Vennlig hilsen --Frankemann (diskusjon) 29. mar. 2022 kl. 19:29 (CEST)[svar]
Mewasul[rediger kilde]

Hei @Frankemann:, et par spørsmål fra meg:

 • Under Organisme og miljø er det to lister, over hvordan man kan dele inn abiotiske og biotiske faktorer. Og selv om det ikke i seg selv er noe feil med noen av disse, så lurer jeg på om det ikke er så .. nødvendig? Eventuelt om det kan skrives om litt? Dette virker mer som stoff som er naturlig å beskrive i setninger/tekst enn å liste opp på en kategorisk måte.
 • Detalj, men nysgjerrighetsvekkende: «For eksempel utgjør inert nitrogengass 78 % av jordens atmosfære, dog er nitrogenformer som er lette å bruke av organismer, vanligvis en knapphetsfaktor i økosystemer på landjorden.» – hvilke nitrogenformer er lette å bruke av organismer (og hvordan er disse forskjellig fra nitrogengass)?

Mewasul (diskusjon) 29. mar. 2022 kl. 14:14 (CEST)[svar]

HeiMewasul, her er mine svar:
 • Listen stod i kilden, og jeg syntes den var lærerik. Litt søk på nettet viser andre slike, blant annet denne enda mer omfattende tabellen: Biotic vs Abiotic Factors- Definition (rundt midten av siden).
 • Ditt neste spørsmål er interessant. Jeg tenkte vel litt på at det kunne stå noe tekst for å forklare, men slo det fra meg siden det gjerne blir avansert kjemi. SNL har en fin artikkel om nitrogensyklus som gir dette svaret: «Biologisk nitrogenfiksering utføres av bakterier med enzymet nitrogenase som omdanner N2 til ammonium eller ammoniakk. Selv om atmosfæren inneholder 78% nitrogen (N2) er det bare noen få bakterier som kan unytte N2 direkte som nitrogenkilde. Eksempler er frittlevende nitrogenfikserende bakterier er Azotobacter, noen anaerobe fotosyntetiske bakterier, blågrønnbakterier, aktinobakterier i slekten Frankia samt lever i symbiose med or og pors, samt rhizobier i samvirke med erteplanter. Blågrønnbakterier er vanligvis frittlevende, men inngår også i symbiose (mutualisme) med noen lav, bregner og planter. Blågrønnbakterier har morfologiske særtrekk som kombinerer fotosyntese som produserer oksygen med en nitrogenfiksering som ikke tåler oksygen lokalisert i heterocyster. Blågrønnbakterien Trichodesmium og proklorofytter er viktige kilder til biotilgengelig nitrogen i havet.» Artikkelen vår sier litt om nitrogenfikserende bakterier og planter, så det er gjerne greit med bare denne antydningen? Hilsen --Frankemann (diskusjon) 29. mar. 2022 kl. 22:09 (CEST)[svar]
Nitrogensyklus er en artikkel vi absolutt burde hatt. Men for å fokusere på denne artikkelen; ifølge ammoniakk-artikkelen er dette en giftig gass, så den brukes neppe direkte av planter. Men ammonium kan være verd å nevne, kanskje – og kanskje nitrat? Ifølge denne artikkelen virker dette som de to viktgiste. Forslag til omformulering:
«For eksempel utgjør inert nitrogengass 78 % av jordens atmosfære. Likevel er nitrogenformer som er lette å bruke av organismer, hovedsakelig ammonium og nitrat, vanligvis en knapphetsfaktor i økosystemer på landjorden.» med +1 referanse? Mewasul (diskusjon) 30. mar. 2022 kl. 17:42 (CEST)[svar]
 • Under avsnittet om elver nevnes elveslette. Vår artikkel her nevner at elvesletter ofte utgjør artsrike økosystemer. Er det noe å ta med seg og nevne også i denne artikkelen? – og eventuelt også hvorfor det er slik? Bare om det er lett å finne ut av; tenkte bare på å at det kanskje kan passe inn som et eksempel for å snakke om hvordan elvene påvirker?
 • Kunne vi tatt med enten eksempler og/eller en referanse på «Elver, åer og bekker spiller en viktig rolle som korridorer og kobler sammen fragmenterte habitater og spiller dermed en viktig rolle for å bevare biologisk mangfold.» (jeg omformulerte dette litt forresten) i forhold til om noen vil lese videre om dette? Vet du hva som eventuelt kunne vært relevant å ta med her?

Mewasul (diskusjon) 30. mar. 2022 kl. 19:06 (CEST)[svar]

 • Under atmosfæren står det en del om lagdelingen. Jeg klarer ikke koble dette direkte til naturmiljø og hvordan de ulike lagene i seg selv påvirker ulike forhold, selv om det selvfølgelig er mye indirekte her. Kan dette kobles nærmere? Samtidig ser jeg at artikkelen vår om atmosfære er relativ kort. Kunne for eksempel følgende være en god løsning her? – Kopier over (med referanser) alt om laginndeling, eventuelt også en del om sammensetning av gasser til artikkelen om atmosfæren; informasjonen i seg selv er fin og det er godt skrevet, bare oppleves bittelitt som et sidespor – samtidig kan den interesserte leser fint følge lenken vår videre til denne artikkelen. Prøv deretter, for å få denne artikkelen til å være litt fokusert, å korte ned avsnittet om laginndeling til å beskrive hvilke lag som er nærmest knyttet til naturmiljø og på hvilken måte, f.eks. ved å beskrive de lagene der det finnes liv (og her tenker jeg at det er ok å ignorere eventuelle bakterier som overlever hvor som helst). Mewasul (diskusjon) 1. apr. 2022 kl. 14:31 (CEST)[svar]
  • Jeg trekker en del av dette tilbake, vi har jo en lang og formodentlig god artikkel om Jordens atmosfære! Så neppe vits i kopiere over så mye :) Mewasul (diskusjon) 1. apr. 2022 kl. 14:41 (CEST)[svar]
Hei Mewasul, nå tror jeg at innspillene dine siden 30. mars 2022 er tatt til følge. Når det gjelder atmosfæren må du være mer konkret på hva som eventuelt bør endres. Vennlig hilsen Frankemann (diskusjon) 2. apr. 2022 kl. 10:15 (CEST)[svar]
@Frankemann: For meg er ikke øvre del av atmosfæren en del av det jeg legger i naturmiljø – eller, for å si det på en annen måte, det er like mye en del av naturmiljøet som solen er – uten at vi går inn på å beskrive så mye hva solen består av. Så her ville jeg tatt bort noe av detaljene om de øvre lagene, og heller fokusert mer på det som har direkte innvirkning på ulike naturmiljøer. Eksempelvis kan kanskje
Magnetosfæren er et lag høyere enn omtrent 500 km. Her er ionenes bevegelse sterkt begrenset av jordens magnetfelt. Solvinden avbøyes og komprimeres på dagslyssiden av jorden og strekkes utover i en lang hale ut i verdensrommet på nattsiden. Magnetosfæren er et beskyttende skjold som hindrer direkte inntrengning av plasma fra verdensrommet.
forkortes til
Magnetosfæren er et lag høyere enn omtrent 500 km. Magnetosfæren er et beskyttende skjold som hindrer direkte inntrengning av plasma fra verdensrommet.
fordi det er dette som fremstår som den direkte innvirkningen, mens det andre er mer generell info. (Men flytt gjerne generell info til relevant underartikkel i den grad det er mulig og relevant!) Og så ville jeg kanskje nevnt at fugler oppholder seg i troposfæren men ikke i høyere lag. Kanskje åpenbart for mange, men jeg måtte ihvertfall google for å sjekke det ihvertfall :) Mewasul (diskusjon) 2. apr. 2022 kl. 16:43 (CEST)[svar]
Enig Mewasul, har endret slik som du foreslår og litt mer. Hilsen Frankemann (diskusjon) 3. apr. 2022 kl. 11:39 (CEST)[svar]

Hei @Frankemann: To siste kommentarer fra meg – og en for-stemmme. :)

 • I Utfordringer for naturmiljøet er det en undertone av et budskap i mange av avsnittene. På prinsipielt nivå skal ikke Wikipedia ha dette, men kun beskrive. Denne beskrivelsen kan godt være referanser til hva andre sier – FN mener; ifølge en professor; forskere i en artikkel skriver – men jeg tror det er viktig å være bevisst på nyansene i hvordan dette gjøres. De to første avsnittene ser ok ut, etter min bedømmelse, mens de tre siste bør vurderes litt nøyere.
Tja, mulig du har rett Mewasul. Jeg er kanskje mest missfornøyd med avsnitt som begynner slik: «Utviklingslandene står overfor en kritisk situasjon når det...» Lurer på om det ikke kan være like godt å fjerne hele avsnittet (og tilhørende kulepunkter)? Hvorfor skal utviklingslandene nevnes spesielt her, når utfordringene er globale? Tror avsnittet og ikke minst lenkene gir leseren det hen trenger for å få henholdsvis et inntrykk eller dybdelesning i andre artikler. Hilsen Frankemann (diskusjon) 5. apr. 2022 kl. 18:49 (CEST)[svar]
@Frankemann: Kanskje? Du har nok rett i at det kanskje ikke er hensiktsmessig å nevne utviklingslandene spesielt. Men – kanskje man kan snu litt på spørsmålet, og heller se på dette – hvilke typer naturmiljøer er mest kritisk utsatt? For avsnittet i seg selv (pr. overskrift) handler jo om utfordringer for naturmiljøet (og ikke menneskeheten spesielt). Mewasul (diskusjon) 6. apr. 2022 kl. 12:53 (CEST)[svar]
Hei, her ble det til at jeg endret overskriften, så harmonerer den bedre med innholdet i kapittelet. Fjernet også siste avsnitt. Tror det får være bra slik som det er nå. Vennlig hilsen Frankemann (diskusjon) 7. apr. 2022 kl. 21:25 (CEST)[svar]
 • Jeg synes også at det er bedre å skrive et avsnitt om noe, enn å lage en liste – men her skjønner jeg også at det er ulike måter å gjøre det på. Så mitt forslag, uten at dette er noe du nødvendigvis trenger å følge, er å se på alle listene og se om noen av de (si f.eks. de ytterligere lagene i atmsofæren) like gjerne kunne vært skrevet i setningsformat?
Skal vurdere dette mer kritisk i kommende artikler. Noen er svært begeistret for punktliser, mens du ikke er der. Fordelen er gjerne at en får sakt mye på en oversiktlig måte. Ulempen kanskje at det er enklest å oppfatte for lesere som har grunnlegende kjennskap til det som skrives. Hilsen Frankemann (diskusjon) 5. apr. 2022 kl. 18:49 (CEST)[svar]

Ellers bra jobbet, interessant lesning som vanlig :) Mewasul (diskusjon) 5. apr. 2022 kl. 11:34 (CEST)[svar]

Takk for vennlige ord! Mye fint samarbeid vi har hatt her, både takket være deg og de andre wikipedianerne som kommenterer på denne siden. Vennlig hilsen Frankemann (diskusjon) 5. apr. 2022 kl. 18:49 (CEST)[svar]
Ulf Larsen[rediger kilde]

Ser det er kun to lenker under autoritetsdata, blant annet er det ikke lenket til Encyclopedia Britannica (EB).

https://www.britannica.com/science/environment

Kan lenken over være den relevante? Mvh. Ulflarsen (diskusjon) 1. apr. 2022 kl. 10:24 (CEST)[svar]

Er det naturmiljø som er det mest treffende og/eller brukte navnet på norsk? Et enkelt søk på Google gir få lenker, kan det bety at fagmiljø og andre benytter et annet begrep? Mvh. Ulflarsen (diskusjon) 1. apr. 2022 kl. 10:32 (CEST)[svar]

@Ulflarsen: i muntlig språk bruker vi nok ofte ordet «miljø» i denne betydningen. I skriftelig språk også, forsåvidt. Som i Miljødirektoratet. Men jeg tenker at den ekstra presisjonen som ligger i ordet Naturmiljø er en styrke for tydelighet. Mvh M O Haugen (diskusjon) 1. apr. 2022 kl. 15:18 (CEST)[svar]
@Ulflarsen: Ja, jeg mener at naturmiljø er det mest treffende og/eller brukte ordet på norsk. Det er nok som M O Haugen sier, at ordet miljø brukes som en kortform, men det miljø brukes jo i så mange andre sammenhenger, for eksempel arbeidsmiljø, bomiljø, psykososial miljø, etc. Har laget en egen pekerside for å rettlede folk som bare søker på miljø. Heller ikke lett når ordet miljø og økologi gjerne blandes sammen, ikke alle fagmiljø (sic) er like nøye med å lage omforente termlister. Det kan muligens være et problem her. Vennlig hilsen Frankemann (diskusjon) 2. apr. 2022 kl. 10:23 (CEST)[svar]
@Frankemann: Blander meg litt inn her også; kanskje dette kan nevnes i begrepsavklaring? Her tror jeg f.eks. at vi kan bruke NAOB som referanse – og kanskje også lenke til natur? Mewasul (diskusjon) 4. apr. 2022 kl. 12:28 (CEST)[svar]
Ja, enig det kan være greit å fortelle om hvor omfattende bruken av ordet miljø egentlig er, har tatt med litt om det. Se om det blir bra nå. Hilsen Frankemann (diskusjon) 4. apr. 2022 kl. 17:37 (CEST)[svar]

Denne setningen i ingressen:

«En kan ikke finne helt naturlige miljøer på jorden.»

Over den står det at miljøet er dynamisk, og artene påvirker hverandres miljø. Slik jeg leser det må vi velge. Om det som står over er korrekt, så må denne setningen enten fjernes eller omskrives. Om denne setningen derimot er korrekt, så må store deler av det over fjernes eller omskrives. Ulflarsen (diskusjon) 4. apr. 2022 kl. 17:49 (CEST)[svar]

Usikker på hvordan jeg skal omformulere dette, men har gjort et forsøk. Mente opprinnelig at setningene etterpå forklarer at det menes naturmiljøer uten menneskelig påvirkning. Nå er det forklart enda tydeligere. Naturmiljøets egne endringer, selv noe så ødeleggende som store vulkaner, kommer innenfor begrepet om naturlige endringer. Hilsen --Frankemann (diskusjon) 4. apr. 2022 kl. 21:50 (CEST)[svar]Etter at artikkelen har vært oppe til vurdering den fastsatte tiden (7 eller 14 dager), er vurderingen avsluttet med den konklusjon at den er en utmerket artikkel. M O Haugen (diskusjon) 8. apr. 2022 kl. 09:47 (CEST)[svar]


Napier (rederi)[rediger kilde]

Min fjerde rederiartikkel, men nummer én i en rekke bløggebåt-førende rederi jeg ønsker å skrive om, i tillegg til at jeg ser for meg at hovedartikkelen, Bløggebåt, også skal nå AA-nivå etter hvert. (Sjekk navboksen nederst i artikkelen, «Bløggebåter i Norge (2022)» for rederi og skip jeg håper å opprette etter hvert.) Denne artikkelen er kanskje litt kort, men dekkende for det som er relevant å nevne om rederiet på Wikipedia. Tidligere har det blitt etterspurt noen nøkkeltall om bedriftens økonomi. Slik som i Rostein, har jeg presentert disse i en tabell nederst i artikkelen. Logo har også blitt etterlyst i infoboksen i tidligere kandidater, nå er det på plass her. I tillegg har jeg prøvd å vise til Napier i en samfunnsmessig sammenheng, men dette kunne det kanskje vært enda mer av?

Jeg nominerer ikke artikkelen bare for å føre den gjennom som en anbefalt artikkel, men også fordi jeg lærer mye av kandidatprosessen, både av tips på kandidatsiden og redigeringer utført i artiklene av andre. Takker for gode tips og dugnadsånd i de forrige kandidatprosessene. Mvh Vasmar1 (diskusjon) 16. apr. 2022 kl. 21:01 (CEST)[svar]

Anbefalt[rediger kilde]

 1. For For Vasmar1 (diskusjon) 16. apr. 2022 kl. 21:01 (CEST)[svar]
 2. For For Løken (diskusjon) 17. apr. 2022 kl. 14:20 (CEST)[svar]
 3. For For JOestby (diskusjon) 18. apr. 2022 kl. 00:08 (CEST)[svar]
 4. For For Ulflarsen (diskusjon) 18. apr. 2022 kl. 15:43 (CEST)[svar]
 5. For For M O Haugen (diskusjon) 20. apr. 2022 kl. 11:07 (CEST) Pent og ryddig.[svar]
 6. For For Trygve Nodeland (diskusjon) 20. apr. 2022 kl. 11:21 (CEST)[svar]
 7. For For Frankemann (diskusjon) 22. apr. 2022 kl. 17:58 (CEST)[svar]

Kommentarer[rediger kilde]

Et språkområde som omfatter en skipsfarts- og ikke minst fiskerinasjon, bør har gode maritime artikler, og nå får vi det! Et par språklige spørsmål:

 1. Det står «Båtene avliver», men gjør den det? Det er vel noe som skjer om bord i båtene?
 2. Videre står det at «Hovedkontoret til Napier ligger i 2022». Det er presens, så hva når vi leser dette i 2023? Kanskje kunne det ha stått ble i ÅÅÅÅ lagt til Bømlo, om vi kjenner årstallet?
 3. Videre: «(Utdypende artikkel: Brønnbåt).» Det er en litt uvant måte å gjøre det på. Normalt vil en slik henvisning {{Utdypende artikkel}} stå like under kapitteloverskriften. Kanskje er det nok å lage en lenke til brønnbåtartikkelen i teksten?
 4. Avsnittet om alle designene (HFMV) er litt for detaljert synes jeg. Etter å ha tråklet meg igjennom alle tallene, lurer jeg på om jeg er blitt noe klokere, og tviler litt på det. Hoveforfatteren har kanskje til og med skrevet HFMV en gang for meget? Men det hadde vært interessant å få vite nærmere om hva disse designene står for, og hva som skiller dem! Og så synes jeg jammen at rederiet får skaffe oss noen bilder av båtene sine! Skriv til dem og be dem poste noen på commons. Det går de sikkert med på.--Trygve Nodeland (diskusjon) 18. apr. 2022 kl. 10:09 (CEST)[svar]
Takk for nyttige innspill, som vanlig, Trygve!
 • Jeg har sendt en e-post til Napier angående skipene, men jeg opplever at rederi jeg tidligere har vært i kontakt med blir skeptiske av Commons lisensiering og merarbeidet det skaper, både dersom de skal opplaste bildene selv, eller jeg skal gjøre det på vegne av dem, men det er verdt forsøket denne gangen også. (Det er litt av noen kule, påskegule skip de har!)
 • Jeg kjenner ikke til årstallet for når hovedkontorets ble lagt til Bømlo, men jeg tipper det har lagt der siden starten. Jeg spurte like greit Napier i e-posten. Dersom det finnes en kilde de kan vise til om dette, endrer jeg setningen. Eventuelt er det en mulighet å la hovedkontor bli stående kun i infoboksen.
 • Har gjort noen små endringer i avsnittet om HFMV, kanskje må det enda mer til for å gjøre avsnittet bra? Mvh Vasmar1 (diskusjon) 18. apr. 2022 kl. 11:20 (CEST)[svar]
Blir bedre, men designselskapet skiller mellom brønnbåt og prosessbåt, se [[1]] Hva ligger det i dette skillet? --Trygve Nodeland (diskusjon) 18. apr. 2022 kl. 11:43 (CEST)[svar]
Jeg skal prøve å finne ut av det, vet ikke hvor godt dette er dokumentert av verftet. Det største skillet som jeg kan se for meg, er nok størrelsen og oppbyggingen av system. En brønnbåt har rundt 15 % til 18 % fisk i tankene sine, resten vann, mens en bløggebåt kan ha 70 % fisk i tankene. En brønnbåt pumper fisken om bord, rett i tankene eller eventuelt gjennom en avlusningskontainer / maskin. En bløggebåt pumper fisken om bord gjennom en bløggemaskin. Men å få dette inn i artikkelen, kildebelagt uten originalforskning og egen synsing, tror jeg kan bli utfordrende. Kan eventuelt sende en e-post til Fitjar Mek. / Heimli også kanskje? Vasmar1 (diskusjon) 18. apr. 2022 kl. 11:50 (CEST)[svar]
Det står på hjemmesiden at «A processing boat sedates and bleeds the fish by the pen-side. The fish is then stored in cooled salt-water. » Det minner jo sterkt om en bløggebåt. Mulig en prosessbåt gjør mer? Det er ikke sikkert det er noen forskjell av betydning.--Trygve Nodeland (diskusjon) 20. apr. 2022 kl. 11:20 (CEST)[svar]
@Trygve W Nodeland: Jeg har vært i kontakt med rederiet. De deler tre bilder som jeg skal få inn på Commons snart. Om hovedkontoret skriver de dette:
"Hovedkontoret har vært i Langevåg på Bømlo siden det ble etablert. I de første årene av rederiet sin historie var administrasjonsfunksjonen kombinert med bemanning om bord, men etter som selskapet vokste så ble kontoret på land opprettet. Dette skjedde vel i tiden rundt 2008. Tror ikke vi har noen skriftlig offentlig dokumentasjon på akkurat det."
Uten offentlig dokumentasjon, kan det ikke brukes, men da har vi i det minste ett svar på det. Mvh Vasmar1 (diskusjon) 20. apr. 2022 kl. 10:22 (CEST)[svar]
OK. Brønnøysundregistrene forteller at de selskapene de arbeider med idag, er stiftet fra 2017, men virksomheten er jo eldre. La stå! Trygve Nodeland (diskusjon) 20. apr. 2022 kl. 11:21 (CEST)[svar]

Et par punkter i infoboksen ligger lokalt, det hadde vært bra å få de lagt inn i Wikidata så alt hentes derfra. Mvh. Ulflarsen (diskusjon) 18. apr. 2022 kl. 15:34 (CEST)[svar]

Pictogram voting keep-green.svg Gjort, ser ikke ut som at parameteren "Tjeneste(r)" hentes fra Wikidata, så den lar jeg stå lokalt. Mvh Vasmar1 (diskusjon) 18. apr. 2022 kl. 18:28 (CEST)[svar]Etter at artikkelen har vært oppe til vurdering den fastsatte tiden (7 eller 14 dager), er vurderingen avsluttet med den konklusjon at den er en anbefalt artikkel. M O Haugen (diskusjon) 24. apr. 2022 kl. 07:37 (CEST)[svar]


Liste over norske TV-programmer 1970–1979[rediger kilde]

Dette er andre etappe i en omfattende og imponerende dokumentasjon av norske tv-programmer gjennom tidene, med Ezzex (diskusjon · bidrag) som hovedbidragsyter til listene, og til dels også for mange av artiklene om programmene. For tre uker siden hadde vi Wikipedia:Kandidatsider/Liste over norske TV-programmer 1960–1969 til vurdering, og jeg tok opp en del prinsippielle vurderinger der som jeg ikke trenger å gjenta denne gang. M O Haugen (diskusjon) 21. apr. 2022 kl. 21:08 (CEST)[svar]

God liste[rediger kilde]

 1. For For M O Haugen (diskusjon) 21. apr. 2022 kl. 21:08 (CEST)[svar]
 2. For For JOestby (diskusjon) 21. apr. 2022 kl. 22:31 (CEST)[svar]
 3. For For Ulflarsen (diskusjon) 22. apr. 2022 kl. 18:05 (CEST)[svar]
 4. For For Løken (diskusjon) 24. apr. 2022 kl. 16:58 (CEST)[svar]
 5. For For 90sveped (diskusjon) 24. apr. 2022 kl. 23:37 (CEST)[svar]
 6. For For Kudos for svært omfattende arbeid med systematisering! Hilsen --Frankemann (diskusjon) 25. apr. 2022 kl. 21:02 (CEST)[svar]Etter at artikkelen har vært oppe til vurdering den fastsatte tiden (7 eller 14 dager), er vurderingen avsluttet med den konklusjon at den er en god liste. M O Haugen (diskusjon) 28. apr. 2022 kl. 21:27 (CEST)[svar]


Mai 2022[rediger kilde]

Verdensmesterskapet i skiskyting[rediger kilde]

Jeg mener at denne innfrir forventningene til ei God Liste, og tenker at dette er nok et eksempel på Wikipedia på sitt beste og mest typiske: langvarig detaljert arbeid innenfor systematiske strukturer. Det er noen røde lenker her, men jeg mener at de viktigste lenkene er blå: hvert mesterskapsår, og alle individuelle medaljevinnere. Hvis man skulle ønske seg noe mer, så var det kanskje en utvidelse av ingressen med 3-8 linjer tekst. M O Haugen (diskusjon) 29. apr. 2022 kl. 12:44 (CEST)[svar]

God liste[rediger kilde]

 1. For For M O Haugen (diskusjon) 29. apr. 2022 kl. 12:44 (CEST)[svar]
 2. For For imponerende arbeid Vennlig hilsen Erik d.y. 29. apr. 2022 kl. 21:20 (CEST)[svar]
 3. For For – uten tvil. M14 (diskusjon) 29. apr. 2022 kl. 23:22 (CEST)[svar]
 4. For For Ulflarsen (diskusjon) 30. apr. 2022 kl. 12:42 (CEST)[svar]
 5. For For Råimponert! Kjersti L. (diskusjon) 1. mai 2022 kl. 13:46 (CEST)[svar]

Kommentarer[rediger kilde]

 • Rekkefølge: Jeg kunne tenke meg at normaldistansen stod øverst ettersom den har vært med lengst – slik som på enwiki. Videre kunne jeg tenke meg at den kalles normaldistanse og ikke normalprogram, da dette etter mitt syn er det mest brukte begrep. M14 (diskusjon) 29. apr. 2022 kl. 23:22 (CEST)[svar]
Helt enig. Jeg har endret begge deler nå. Mvh Knuteinar2309 (diskusjon) 29. apr. 2022 kl. 23:44 (CEST)[svar]Etter at artikkelen har vært oppe til vurdering den fastsatte tiden (7 eller 14 dager), er vurderingen avsluttet med den konklusjon at den er en god liste. M O Haugen (diskusjon) 6. mai 2022 kl. 19:29 (CEST)[svar]


Jens Stoltenberg[rediger kilde]

Artikkelen ble raskt utvidet i forbindelse med terrorangrepet i 2011, siden har det vært mye av innholdet som har vært rotete, nevnt flere ganger osv. Jeg synes per nå at det er en fin og ryddig artikkel som går gjennom det viktigste i Stoltenbergs karriere. Jeg ser det at denne kanskje ikke når helt opp enda, men jeg vil allikevel nominere for å høre hvordan andre vil vurdere artikkelen. JOestby (diskusjon) 17. apr. 2022 kl. 21:05 (CEST)[svar]

Anbefalt[rediger kilde]

 1. For For JOestby (diskusjon) 17. apr. 2022 kl. 21:05 (CEST)[svar]
 2. For For --Znuddel (diskusjon) 17. apr. 2022 kl. 21:47 (CEST)[svar]
 3. For For Ulflarsen (diskusjon) 22. apr. 2022 kl. 20:48 (CEST)[svar]
 4. For For Ordnerud (diskusjon) 24. apr. 2022 kl. 21:32 (CEST)[svar]
 5. For For Mvh Vasmar1 (diskusjon) 25. apr. 2022 kl. 13:00 (CEST)[svar]
 6. For For Hilsen Kjetil_r 26. apr. 2022 kl. 09:08 (CEST)[svar]
 7. For For M O Haugen (diskusjon) 6. mai 2022 kl. 19:27 (CEST)[svar]
 8. For For --- Løken (diskusjon) 7. mai 2022 kl. 00:55 (CEST)[svar]
 9. For For --Trygve Nodeland (diskusjon) 7. mai 2022 kl. 08:17 (CEST)[svar]

Kommentarer[rediger kilde]

Etter første gjennomlesning hadde jeg bare notert ned følgende to ting:

 • Det står at noe fortsatt (2011) forvaltes over Kommunal- og regionaldepartementets budsjett. Gjelder det fortsatt i 2022?
 • Dette med "Progressive Governance Conference" er på et detaljnivå som helt klart bryter med resten av artikkelen. Jeg vil kanskjer til og med gå så langt som å si at hele "Økonomisk politikk og krisehåndtering"-avsnittet er svakt, og kanskje bør ut i sin nåværende form.

Etterhvert som jeg har grublet litt har jeg imidlertid blitt mer i tvil, og tvilen går i hovedsak ut på utvalget av temaer. Som relativt politikk-interessert stilte jeg meg selv spørsmålet: "Hvilke politiske hovedsaker forbinder jeg med Stoltenbergs statsministerperiode?". Jeg kom frem til følgende korte liste:

 • Utøya, Behring Breivik, etc. (bra dekket).
 • Innføringen av handlingsregelen (ikke dekket i det hele tatt!)
 • Bombingen av Libya (ikke nevnt)
 • Viktige reformer av offentlig sektor (merverdiavgiftsreformen og kvalitetsreformen i høyere utdannelse er for eksempel ikke nevnt i det hele tatt. Helseforetak er nevnt, men litt kort kanskje?)
 • Delprivatisering av Statoil og Telenor (nevnt, men virker litt usystematisk)
 • Håndtering av finanskrisen (jeg synes ikke artikkelen tar opp temaet på en god måte)

Så jeg vet ikke helt jeg. Utvalget av temaer og vektingen av dem virker kanskje litt tilfeldig? Kanskje noen (ikke jeg akkurat nå!) skal bla igjennom en Stoltenberg-biografi, notere ned de 15-20 viktigste temaene som tas opp, og sørge for at disse også blir med hos oss? Mvh. Kjetil_r 18. apr. 2022 kl. 20:34 (CEST)[svar]

Helt enig i handlingsregelen og Libya. Skal prøve å skrive litt om det. Tenker du det passer å skrive om regelen under seksjonen om hans første regjering og Libya i seksjonen om den andre regjeringen? JOestby (diskusjon) 20. apr. 2022 kl. 08:09 (CEST)[svar]
Har lagt til litt om handlingsregelen, Libya og utvidet om loven om helseforetak nå. Jeg tror ikke det er så mye som skal til for å gjøre artikkelen til en verdig AA. JOestby (diskusjon) 20. apr. 2022 kl. 14:06 (CEST)[svar]
Det hjalp det, jeg skal stemme for AA nå. Mvh. Kjetil_r 26. apr. 2022 kl. 09:08 (CEST)[svar]
Kommentarer fra Vasmar1[rediger kilde]

En fin artikkel. Jeg skal lese litt mer nøye gjennom den, og avventer derfor å stemme enn så lenge, selv om dette virker som en klar AA-kandidat. Jeg er ikke veldig interessert i politikk, så det kan være setningen er nokså opplagt for en som interesserer seg mer enn meg, men setningen «Blant Stoltenbergs viktigste mål og prioriteringer i sin politiske karrière, er høy sysselsetting og stabil økonomi gjennom moderat oljepengebruk og inntektspolitisk samarbeid; politisk samarbeid og flertallsregjeringer med andre partier; og arbeid for internasjonale avtaler for å redusere klimagassutslipp.» virker uklar. Er det Stoltenberg selv som mener at dette er hans viktigste mål og prioriteringer, og finnes det i så fall en kilde på dette? Dersom det ikke er Stoltenbergs ord, hvem sine er det da? (Mistenker «originalforskning» / «forfatters egne meninger» muligens?) Mvh Vasmar1 (diskusjon) 18. apr. 2022 kl. 00:33 (CEST)[svar]

Jeg vil ikke tro man kan finne enkelte kilder hvor Stoltenberg sier hva som er hans grunnprinsipper og kjernemål, men om man ser på regjeringsplattformene til Stoltenbergregjeringene og arbeidet de har gjort, så ser man at dette stemmer. Nå er det vel sånn at de aller fleste er for høy sysselsetting og stabil økonomi. Vi vet også at det var viktig for Stoltenberg å holde bruken av oljepenger under handlingsregelen på 4 prosent. Jeg opplever hvertfall at det som står under den seksjonen sier seg litt selv. JOestby (diskusjon) 18. apr. 2022 kl. 00:43 (CEST)[svar]
Dersom det ikke finnes kilder som forteller om Stoltenbergs grunnprinsipper og kjernemål, har vi intet å beskrive i den forbindelse. Dersom vi likevel gjør det, etter en vurdering, dreier det seg om original forskning, og det skal vi ikke ha. Jeg er for øvrig enig i Kjetil_rs betraktninger ovenfor. Artikkelen er nominert for å høre hvordan andre vil vurdere den. Min vurdering er at den ikke er en AA p.t. Jeg har selv ikke anledning til å bidra med så mye at det vil monne. Men listen til Kjetil er en god begynnelse. Morten har god øvelse i å være sparringpartner i slike saker, og kan sikkert hjelpe - når hen har tid. Om et års tid vil den kunne være moden for ny vurdering. Trygve Nodeland (diskusjon) 19. apr. 2022 kl. 14:47 (CEST)[svar]
Jeg takker for tilliten fra Trygve. Jeg har allerede gitt noen vurderinger her: Diskusjon:Jens_Stoltenberg#AA, og min viktigste innvending der var nettopp tendensen til en vurderende/kommenterende stemme. Det finnes noen gode kilder til politiske hovedmål i trontalene og andre overblikk over år og tidsspenn, men kunsten er å skille mellom det som Stoltenberg personlig står for, og det som er politikken til regjeringen og/eller Arbeiderpartiet. Mvh M O Haugen (diskusjon) 19. apr. 2022 kl. 15:10 (CEST)[svar]
Korrigerer meg selv litt; det er selvsagt ikke noe mål å skille mellom Stoltenbergs personlige meninger, og hvilken politikk han har gjennomført som regjeringssjef. Jeg skjønner ikke hva jeg tenkte på. Mvh M O Haugen (diskusjon) 20. apr. 2022 kl. 11:10 (CEST)[svar]
Har prøvd å legge til noen kilder under seksjonen nå. JOestby (diskusjon) 20. apr. 2022 kl. 19:13 (CEST)[svar]
Jeg finner ikke ordene «kjerneverdier» og «viktigst» som brukes i overskrift og tekst, i noen av kildene. Stoltenberg har selv skrevet en bok. Står det noe om hans prioriteringer der? --Trygve Nodeland (diskusjon) 22. apr. 2022 kl. 09:54 (CEST)[svar]
Jeg er enig i at det blir feil å si «kjerneverdier» og «viktigst» når man ikke har kilde på det. Jeg har omformulert avsnittet nå, samt lagt til kilde på at dette er viktige saker for Stoltenberg. JOestby (diskusjon) 22. apr. 2022 kl. 11:01 (CEST)[svar]
Kommentarer fra GAD[rediger kilde]

Det er fint at det tas tak i denne artikkelen, som har ligget ganske brakk det siste tiåret. Her er mine første merknader.

 • Ingressen:
  • Spesialutsending for klima. Er han det fortsatt? Vervet er ikke nevnt ellers i artikkelen, og det har heller ikke lenke til egen artikkel.
  • Siste setning: Bruken av uttrykket «den russisk-ukrainske krigen» er kanskje forvirrende, da mange vil forbinde dette med krigshandlingene i år og ikke med konflikten som har vart i heile JS sin periode som Nato-sjef.
 • Bakgrunn og yrkeskarriere:
  • De tre første avsnitta blir svært dominerende så tidlig i artikkelen. Kanskje flytte dem til et eget familie-avsnitt mot slutten? Jeg er litt skeptisk til bruken av ordet «nedstammer», men det er mulig det er vanlig i enkelte kretser.
  • Er det riktig at hovedoppgaven blei utgitt av SSB to år før JS tok eksamen?
 • Politiske mål:
  • Setninga om finanskrisa trenger referanse. Det samme gjelder den om samarbeidet med Kristin Halvorsen. Og den om støtte fra Obama. Og om samarbeidet med Bill Gates.
  • Sjøl med den lange fotnota virker setninga om sysselsettingsvekst litt søkt. Ifølge SSB steig andel sysselsatte fra 2005 til 2007, var så stabil ett år, hvorpå den sank nesten ned til startnivået i 2013.

Skal prøve å få lest mer etter hvert. Hilsen GAD (diskusjon) 24. apr. 2022 kl. 20:48 (CEST)[svar]

Har omformulert ingressen, flyttet på de tre første avsnittene under Bakgrunn og yrkeskarriere og kildelagt Bill Gates. JOestby (diskusjon) 24. apr. 2022 kl. 21:29 (CEST)[svar]

Artikkelen har stått til vurdering ei uke, og kan teknisk sett avsluttes nå, siden det ikke er noen motstemmer. Jeg vil imidlertid foreslår at vi venter et par dager til. Dels fordi det fremdeles pågår arbeid på artikkelen, og dels fordi jeg synes det er god skikk at de som har kommet med innvendinger til artikkelen kan få komme tilbake og si «Det ser bedre ut nå», eller lignende. Det gjelder GAD, Kjetil_r og, Vasmar1 - som jeg varsler med dette. Egentlig gjelder meg selv også - som må tenke gjennom om jeg synes noe mer bør gjøres med den innvendingen jeg kom med. Mvh M O Haugen (diskusjon) 25. apr. 2022 kl. 11:24 (CEST)[svar]

Det som gjelder min kommentar, ser ok ut nå, men er enig i kommentarer som går på disposisjonen av tekst m.m. Stemmer for, men å vente til arbeidet i artikkelen er over, synes å være en god idé. Mvh Vasmar1 (diskusjon) 25. apr. 2022 kl. 12:59 (CEST)[svar]
Trur ikke alle mine merknader er svart ut, men det er neppe særlig viktig. Jeg begynte å pusse litt på språk og slikt, men ser at det går for langsomt. Livet byr (heldigvis) på andre utfordringer enn finpuss av Jens. Hilsen GAD (diskusjon) 25. apr. 2022 kl. 20:03 (CEST)[svar]
Takk for ping – det ser jo bedre ut nå. Face-smile.svgKjetil_r 26. apr. 2022 kl. 09:08 (CEST)[svar]
Kommentarer fra M14[rediger kilde]

En anbefalt artikkel skal ha ha en godt disponert tekst som presenterer emnet på en ryddig og helhetlig måte, og den skal være passe lang. Etter min oppfatning er det et forbedringspotensial på dette området. F.eks. er det etter mitt syn i overkant mye omtale av AUF-tiden i forhold til tiden både som statsminister og særlig som generalsekretær i NATO. Det er nesten like mye tekst om medlemsjukset i AUF som om tiden i NATO. Det er gjort en god innsats etter artikkelen ble nominert, men på noen områder mener jeg artikkelen er unødvendig detaljert, slik at en forkorting kan være på sin plass. Mvh. M14 (diskusjon) 25. apr. 2022 kl. 11:44 (CEST)[svar]

Jeg har redigert avsnittet om AUF-tida nå, så det er mer proporsjonalt. Mvh --M O Haugen (diskusjon) 25. apr. 2022 kl. 18:29 (CEST)[svar]

«dannelsen av en flertallsregjering – gjennom koalisjon med andre partier som Arbeiderpartiet kan samarbeide med, virkeliggjort med den rødgrønne regjeringen» fremstilles som et resultat. Etter min oppfatning er dette mer et middel for å oppnå politiske resultater. Jeg foreslår derfor å flytte dette avsnittet opp under omtalen av Stoltenbergs andre regjering, og da følgelig også å omskrive tilsvarende i kapittelet det flyttes fra. Mvh. M14 (diskusjon) 29. apr. 2022 kl. 12:28 (CEST)[svar]

Kommentarer fra Efloean[rediger kilde]

Blir det riktig å benevne Jens Stoltenberg som «samfunnsøkonom og tidligere politiker»? Han er utdannet samfunnsøkonom, men han arbeider ikke som fagøkonom nå, og gjorde det bare i et mellomspill for 30 år siden. Jeg stiller meg også tvilende til formuleringen «tidligere politiker». Han er riktignok «ferdig» i norsk politikk, men han er i aller høyeste grad virksom i internasjonal politikk. NATOs generalsekretær er riktignok øverste sjef for de sivilt ansatte, men i det store og hele har han politiske oppgaver, og han er politisk utnevnt av medlemslandene. Våre artikler om tidligere generalsekretærer i NATO ser også stillingen som en forlengelse av deres virksomhet i nasjonal politikk, og slik bør vi også behandle Stoltenberg. Jeg foreslår at vi skriver «Jens Stoltenberg […] er en norsk politiker (Ap), som siden 1. oktober 2014 har vært generalsekretær i NATO.» Erik F. 25. apr. 2022 kl. 13:32 (CEST)[svar]

Gjort av @Orland JOestby (diskusjon) 26. apr. 2022 kl. 11:47 (CEST)[svar]

Generelt betraktet så synes jeg at dette er en god artikkel. Noen bemerkninger:

 • Jeg synes at en del av seksjonene fortsatt er skjevt vektet i forhold til hverandre. En politiker på dette nivået vil være med på mange initiativer, erklæringer og avtaler, men langt ifra alle får noen varig betydning. Det er godt mulig at konvensjonen mot klaseammunisjon er noe som vil tre klarere frem når ettertidens lys kastes over Stoltenbergs regjeringsperiode, men enn så lenge husker iallfall jeg delelinjeavtalen bedre, og den er avspist med én setning.
 • Omtalen av finanskrisen er fortsatt mer vektet mot internasjonal politikk enn mot forholdene i Norge, som jeg vil tro at Stoltenberg har hatt mest å si for.
 • Hvordan de rødgrønne partiene kunne tape stortingsvalget i 2013, vil nok fremstå som litt gåtefullt, slik artikkelen er nå. Her kunne det ha gjort seg med noen årsaksforklaringer (regjeringsslitasje, et klart regjeringsalternativ, og mange andre mulige).
 • Tiden som generalsekretær i NATO handler mest om selve utnevnelsen, ikke hva han har drevet med der. (Og hvor er henvisningen til Journal of the British Institute of International Affairs ment å vise?)
 • Selv mye omtalte saker kan fremstå irrelevante mange år etter. For eksempel de to kapitelene i SNF-rapporten som ble strøket (ja, var de ikke utenfor mandatet?), hvem som står for utdelingen av Krigskorset, og den berømte båten i 50-årsgave.

Tross disse innvendingene, er artikkelen god nok til å bli anbefalt? Kanskje det. Forhåpentligvis kan disse kommentarene være til hjelp for den som vil forbedre artikkelen ytterligere. Erik F. 26. apr. 2022 kl. 14:52 (CEST)[svar]

Kommentarer fra Trygve[rediger kilde]

Artikkelen blir bedre, men fremdeles står: «Særlig sykehusreformen hadde vakt intern strid i Arbeiderpartiet og fagbevegelsen før valget, og mange i partiet mente man hadde satset for mye på rasjonelle reformer og for lite på populær politikk som kunne vinne valg. For Stoltenberg ble problemene i mindretallsregjering en viktig inspirasjon for å starte arbeidet for stabile flertallsregjeringer sammen med andre partier.» Jeg mener dette bør strykes. Hva «mange mente» er usikkert og hva som inspirerte Stoltenberg enda mer uklart. --Trygve Nodeland (diskusjon) 26. apr. 2022 kl. 14:35 (CEST)[svar]

Det står videre: «Blant Stoltenbergs viktigste prioriteringer i sin politiske karriere, basert på de politiske lederverv han har søkt og de saker han har arbeidet mest for, er det naturlig å trekke frem:» For hvem er det «naturlig å trekke frem» de tre sakene som deretter nevnes? En sak er at den som skriver på Wikipedia, skriver om det hun eller han mener er viktig. Det ligger et valg i det. Men da skal det vi skriver inn være med kilder, og vi andre kan mene noe om dette er relevant eller ikke. Men det er ikke naturlig å redegjøre for disse valgene i teksten, på denne måten. Det gjelder mindre det er en bestemt kilde som uttaler dette, altså at valgene er tatt av andre. En slik uttalt prioritering fra bidragsyterens side, vil dessuten medføre problemer når andre forhold skal nevnes, eller ett av dem fjernes. Når vi skriver må vi altså være åpen for at andre kommer til senere for å gjøre artikkelen bedre. Gjør gjerne valg, men la hvert enkelt resultat i form av en politisk sak, tale for seg selv. Våre egne vurderinger skal vi ikke gi uttrykk for. --Trygve Nodeland (diskusjon) 27. apr. 2022 kl. 07:47 (CEST)[svar]

Det står: «Stoltenberg har søsteren Camilla, og hadde også søsteren Nini, som slet med heroinavhengighet. Hun døde i 2014.» Om Camilla kunne man sagt noe om hennes posisjon i samfunnet, men det er helt i orden for meg at man ikke gjør det, for det forteller jo intet om Jens. Så er det også en offentlig sak at hans søster Nini hadde rusproblemer. Spørsmålet er hva det har i en biografi over Jens å gjøre. Hvorfor skal det stå noe om den ene søsterens sykdom? --Trygve Nodeland (diskusjon) 27. apr. 2022 kl. 08:43 (CEST)[svar]

Jeg vil si at den seksjonen kun forteller kort at Stoltenberg har en søster og hadde en annen. Nini døde tidlig, og da mener jeg det er greit at man kort nevner det. JOestby (diskusjon) 27. apr. 2022 kl. 12:08 (CEST)[svar]
Men hovedpoenget ditt er ikke at hun døde tidlig, derimot at hun var avhengig av heroin. Vi vet jo alt om dette, men jeg finner det likevel beklemmende at man så sterkt ønsker å dvele ved en slik sørgelig kjensgjerning, i en biografi over et helt annet menneske. Trygve Nodeland (diskusjon) 27. apr. 2022 kl. 12:37 (CEST)[svar]
Ja, jeg er usikker. Kanskje det passer bedre å fjerne det. JOestby (diskusjon) 27. apr. 2022 kl. 12:40 (CEST)[svar]

Det står: «Samtidig hadde Stoltenberg under lederstriden med Jagland møtt motstand fra LO-leder Yngve Hågensen, og la som partileder stor vekt på å konsultere fagbevegelsen, partisekretær Martin Kolberg, og LO-leder Gerd-Liv Valla. Ved valgene i 2005 og 2009 var støtten fra LO svært viktig, og Stoltenberg trakk den selv frem i valgtaler og debatter.» Hva er det som menes egentlig? Fikk han kritikk først, og la deretter vekt på råd fra fagbevegelsen?Trygve Nodeland (diskusjon) 4. mai 2022 kl. 10:42 (CEST)[svar]

Det står: «Samarbeidet med Sosialistisk Venstreparti satt dypt inne for mange i Arbeiderpartiet, og så sent som under Thorbjørn Jagland ble et slikt samarbeid ansett som relativt uaktuelt. Også Stoltenberg var opprinnelig skeptisk til organisert samarbeid med SV og Senterpartiet. Han foretrakk Kristelig Folkeparti som partner, ikke minst på grunn av EU-spørsmålet». Teksten er kanskje korrekt, men kildene er fra fem hhv seks år etter det aktuelle valget. Jeg husker ikke hva KrF mente annerledes om EU enn SV. Foreslår å ta det bort, dersom det ikke kan kildebelegges.--Trygve Nodeland (diskusjon) 4. mai 2022 kl. 10:54 (CEST)[svar]

Avsnittet om Konvensjonen om klaseammunisjon er litt detaljert synes jeg. Men først og fremst savner jeg en tilknytning til Jens Stoltenberg. Jeg ønsker meg noe om hans personlige engasjement, dersom det kan dokumenteres.--Trygve Nodeland (diskusjon) 4. mai 2022 kl. 11:05 (CEST)[svar]

Godt moment, Trygve. Når vi følger den saken til kilden, ser vi at det var utenriksministeren som holdt åpningstalen på konferansen. Avsnittet kan fjernes. Noe av det samme gjelder kanskje krigføringen i Libya? Mvh --M O Haugen (diskusjon) 4. mai 2022 kl. 12:15 (CEST)[svar]

Det står at han tilhørte «den tredje vei» innen det moderne sosialdemokratiet». Hva betyr det. Hva var den første, og andre, og hva innebærer det tredje? --Trygve Nodeland (diskusjon) 5. mai 2022 kl. 16:11 (CEST)[svar]

@Trygve W Nodeland: Klasevåpen er fjernet. LO er presisert. Dette med den tredje vei tror jeg Erik F. kan svare på. Mvh --M O Haugen (diskusjon) 5. mai 2022 kl. 20:24 (CEST)[svar]
@Trygve W Nodeland: @Orland: «Den tredje vei», se en:Third Way, er noe jeg kan lage en egen artikkel om, men kort sagt handler det om en strømning i sosialdemokratiet som gjerne forbindes med Tony Blair og Det nye Labour. Erik F. 8. mai 2022 kl. 05:18 (CEST)[svar]
Nytt forsøk på avslutning[rediger kilde]

Slik jeg leser diskusjonen, er det antagelig bare et innspill som ikke er fyldestgjørende besvart. Det er Eriks Tiden som generalsekretær i NATO handler mest om selve utnevnelsen, ikke hva han har drevet med der. Den engelske artikkelen har en del stoff om dette, men det virker mest som en logg - ikke som et analytisk overblikk. Det hadde vært fint om noen kunne funnet en god kilde til et overblikk på dette. Ellers nærmer vi oss vel slutten? Mvh --M O Haugen (diskusjon) 1. mai 2022 kl. 08:37 (CEST)[svar]

Jeg kan ikke se at samtlige av mine spørsmål er besvart. Måten å skrive på minner om den til en kommentator i en avis, samtidig som opplysningene ikke er kildebelagt. Jeg synes ikke det er måten å skrive leksikonartikler på, så jeg vil ikke stemme for. Trygve Nodeland (diskusjon) 1. mai 2022 kl. 09:21 (CEST)[svar]
Det er bra at du nevner det, Trygve. Jeg pekte på det samme tidligere i prosessen, uten at jeg var tilstrekkelig konkret. Så jeg trodde at det meste av dette var vasket vekk nå. Mvh M O Haugen (diskusjon) 1. mai 2022 kl. 10:13 (CEST)[svar]
Jeg synes heller ikke at kommentarene mine om skjevheter i utvalg og vinkling er tatt til følge i en sånn grad at jeg vil stemme for. Jeg avstår heller fra å stemme, og vil i det minste berømme alle involverte for å ha løftet artikkelen fra der den var. Erik F. 2. mai 2022 kl. 00:56 (CEST)[svar]
Med 6 stemmer for bør det vel være mulig å avslutte? JOestby (diskusjon) 2. mai 2022 kl. 07:54 (CEST)[svar]
Når det er innvendinger fra brukere som ikke er ordnet, skal den i utganspunktet ikke avsluttes (eventuelt avsluttes som ikke-AA). Det er i alle fall vanlig praksis. Jeg er enig med kommentarer fra Trygve og Erik. Mvh Vasmar1 (diskusjon) 2. mai 2022 kl. 08:06 (CEST)[svar]
@JOestby: I bruksanvisningen for Kandidatsider står det at «Ingen artikkel kan bli godkjent før alle vesentlige innvendinger er tilfredsstillende utbedret eller imøtegått.» Da betyr det at vi må vurdere om disse innvendingene er vesentlige. Et stykke på vei mener jeg at begge innvendingene er relevante og vesentlige, og at artikkelen derfor bør gås gjennom med kritisk blikk en gang til. Det kan noen ganger være små marginer mellom en faktisk {{imot}}-stemme og en verbal innvending slik vi har her. Mvh M O Haugen (diskusjon) 2. mai 2022 kl. 08:08 (CEST)[svar]
Det med tiden i NATO blir vel fort en logg som du kan se på enwiki. Det med at opplysninger ikke er kildebelagt er vel ordnet opp i? Ellers bør det vises til der det er et problem. Det med Nini er fikset og dette med "Blant Stoltenbergs viktigste prioriteringer i sin politiske karriere" osv er tatt vekk. JOestby (diskusjon) 2. mai 2022 kl. 09:20 (CEST)[svar]
@JOestby: de innvendingene som jeg viser til, handler ikke om en logg for nato-årene, men om en skrivestil som minner om en kommentator og skjevheter i utvalg og vinkling, slik dette er nevnt ovenfor her. Jeg har i dag brukt ledige minutter til å jobbe meg gjennom artikkelen utfra vinklingene språkvask, stilvask og detaljvask og har fjernet en lang rekke ufokuserte detaljer, og mange tilfeller av dramatiserende formuleringer. Det er også påtagelig at mange av kildene jeg finner, er korte nyhetsnotiser på énsak-nivå, og relativt få overblikk-kilder.
Det som gjenstår nå, er at vi (du og jeg? og flere?) jobber oss gjennom hovedbolken #Statsminister og partileder, slik at den bolken også følger opp forventningene om saklighet og balanse som er nevnt ovenfor her. Mvh --M O Haugen (diskusjon) 3. mai 2022 kl. 18:08 (CEST)[svar]

Jeg har lest gjennom og jobbet meg gjennom, og har stemt #{{for}} artikkelen nå. Jeg tenker likevel at vi skal la artikkelen stå til vurdering i et døgn til. Dels fordi det fremdeles pågår skriving/utvikling i artikkelen, og dels for å gi Erik F. og Trygve N. en ny sjanse til å vurdere om de er mer fornøyd med artikkelen nå enn de var sist. Mvh M O Haugen (diskusjon) 6. mai 2022 kl. 19:27 (CEST)[svar]

Det er greit for meg å avslutte en vurdering. Trygve Nodeland (diskusjon) 6. mai 2022 kl. 19:35 (CEST)[svar]
Jeg har stemt for, for jeg mener den kan anbefales - og forbedres ytterligere. Men det jeg vil tilføye er at å skrive om et levende objekt er ekstremt vanskelig, med tanke på å gi artikkelen den flukt man forventer av en AA eller UA. Stoltenberg er p.t. i sitt livs vanskeligste oppdrag. På det lavere plan er han ennå ikke ferdig med å krangle med Jagland. Det er umulig å se arbeidet hans i perspektiv. Arbeidet kunne imidlertid blitt litt mindre «hals over hode» dersom den hadde gått gjennom «Morten-kverna» på forhånd. For den politisk interesserte finnes det mange artikler som er overmodne for en solid gjennomgang, denne for eksempel. For den skriveføre, slik hovedforfatteren til nærværende artikkel er, vil et slikt arbeid ta ett til to år, vil jeg tro.--Trygve Nodeland (diskusjon) 7. mai 2022 kl. 08:28 (CEST)[svar]Etter at artikkelen har vært oppe til vurdering den fastsatte tiden (7 eller 14 dager), er vurderingen avsluttet med den konklusjon at den er en anbefalt artikkel. M O Haugen (diskusjon) 8. mai 2022 kl. 06:18 (CEST)[svar]


Eurovision Song Contest 2020[rediger kilde]

For to år siden tok Løken initiativ til en kandidatprosess Kandidatsider/Eurovision Song Contest 2019 som konkluderte med få endringsbehov og mye ros. Men 2019-artikkelen var heldigvis ikke en enestående unntakstilfelle; det kan se ut som om svært mange av ESC-årene har fått like gode og grundige artikler. I denne omgang nominerer jeg denne sammen med to andre artikler for 2018 og 2021, se Kandidatsider/Eurovision Song Contest 2018 og Kandidatsider/Eurovision Song Contest 2021. Jeg er nokså fascinert over at det var mulig å lage en så omfattende artikkel om et show/konkurranse som ble avlyst, men det gjenspeiler jo hvor mye forarbeid som gjøres på hvert sted.

Jeg tror vi kan komme tilbake til 2017 og tidligere år etterhvert. For meg ser det ut som om det er Pdstud1975 (diskusjon · bidrag) som er hovedbidragsyter her, men hen har påpekt at det også er gjort betydelig innsats fra 90sveped (diskusjon · bidrag). Og sikkert også noen flere andre, i og med at dette er store artikkelsuiter. M O Haugen (diskusjon) 30. apr. 2022 kl. 18:17 (CEST)[svar]

Anbefalt[rediger kilde]

 1. For For M O Haugen (diskusjon) 30. apr. 2022 kl. 18:17 (CEST)[svar]
 2. For For Fascinerende om noe som «ikke skjedde», men det er jo definitivt en del av ESC-historien og COVID-historien. Så fint å få det oversiktlig dokumentert. --Vennlig hilsen Erik d.y. 30. apr. 2022 kl. 18:32 (CEST)[svar]
 3. For For Solid arbeid av Pdstud1975 (diskusjon · bidrag)! Mvh. --90sveped (diskusjon) 30. apr. 2022 kl. 21:44 (CEST)[svar]
 4. For For Ulflarsen (diskusjon) 1. mai 2022 kl. 16:08 (CEST)[svar]
 5. For For --- Løken (diskusjon) 7. mai 2022 kl. 00:55 (CEST)[svar]Etter at artikkelen har vært oppe til vurdering den fastsatte tiden (7 eller 14 dager), er vurderingen avsluttet med den konklusjon at den er en anbefalt artikkel. M O Haugen (diskusjon) 8. mai 2022 kl. 06:20 (CEST)[svar]


Liste over norske TV-programmer 1980–1989[rediger kilde]

Dette er tredje etappe i en omfattende og imponerende dokumentasjon av norske tv-programmer gjennom tidene, med Ezzex (diskusjon · bidrag) som hovedbidragsyter til listene, og til dels også for mange av artiklene om programmene. Jeg tror kanskje vi kan si at dette er kronen på verket etter hans mange år med Wikipediaarbeid om skjermhistorie. For fem uker siden hadde vi Wikipedia:Kandidatsider/Liste over norske TV-programmer 1960–1969 til vurdering, og jeg tok opp en del prinsippielle vurderinger der som jeg ikke trenger å gjenta denne gang. (Og for to uker siden hadde vi Wikipedia:Kandidatsider/Liste over norske TV-programmer 1970–1979 oppe; begge ble avrundet med ros og godord.) M O Haugen (diskusjon) 4. mai 2022 kl. 14:58 (CEST)[svar]

God Liste[rediger kilde]

 1. For For M O Haugen (diskusjon) 4. mai 2022 kl. 14:58 (CEST)[svar]
 2. For For 90sveped (diskusjon) 4. mai 2022 kl. 17:42 (CEST)[svar]
 3. For For H@r@ld (diskusjon) 4. mai 2022 kl. 20:57 (CEST)[svar]
 4. For For Trygve Nodeland (diskusjon) 5. mai 2022 kl. 16:45 (CEST)[svar]
 5. For For Frankemann (diskusjon) 5. mai 2022 kl. 19:18 (CEST)[svar]
 6. For For Ulflarsen (diskusjon) 6. mai 2022 kl. 19:38 (CEST)[svar]
 7. For For --- Løken (diskusjon) 7. mai 2022 kl. 00:56 (CEST)[svar]
 8. For For Vasmar1 (diskusjon) 7. mai 2022 kl. 11:21 (CEST)[svar]
 9. For For Imponerende! --Vennlig hilsen Erik d.y. 8. mai 2022 kl. 22:15 (CEST)[svar]

Kommentarer[rediger kilde]

Flott arbeid. Ekstra bonus at siden både kan dokumentere (her en hel periode i mediehistorien) og samtidig være nyttig som navigasjon med eksterne lenker inn i arkivet for nett-tv. H@r@ld (diskusjon) 4. mai 2022 kl. 20:57 (CEST)[svar]

Litt pirk:

 • Formattering (understreking) som vi vanligvis ikke bruker, ingen stor sak, men jeg nevner det.
 • Det er mange kolonner slik at tabellen blir litt uhåndterlig (på min skjerm i allefall). Det er kolonner for sjanger, type/tema, målgruppe, priser og "annet". Kanskje ok slik, men noe å tenke på feks til neste tabell.

--Vennlig hilsen Erik d.y. 8. mai 2022 kl. 22:20 (CEST)[svar]Etter at artikkelen har vært oppe til vurdering den fastsatte tiden (7 eller 14 dager), er vurderingen avsluttet med den konklusjon at den er en god liste. M O Haugen (diskusjon) 12. mai 2022 kl. 09:16 (CEST)[svar]


Liste over olympiske medaljevinnere i skiskyting[rediger kilde]

I forrige uke hadde vi kandidatprosess på Verdensmesterskapet i skiskyting med Wikipedia:Kandidatsider/Verdensmesterskapet i skiskyting, og der var det mange godord. Nå kan vi se og verdsette at Knuteinar2309 (diskusjon · bidrag) har gjort en like ryddig og grundig jobb med denne lista her også. M O Haugen (diskusjon) 6. mai 2022 kl. 19:39 (CEST)[svar]

God liste[rediger kilde]

 1. For For M O Haugen (diskusjon) 6. mai 2022 kl. 19:39 (CEST)[svar]
 2. For For «Treff, midt i!» --Trygve Nodeland (diskusjon) 6. mai 2022 kl. 21:28 (CEST)[svar]
 3. For For Var også for den andre skiskytterartikkelen. --- Løken (diskusjon) 7. mai 2022 kl. 00:56 (CEST)[svar]
 4. For For Ulflarsen (diskusjon) 7. mai 2022 kl. 19:14 (CEST)[svar]
 5. For For Pent!Vennlig hilsen Erik d.y. 8. mai 2022 kl. 01:56 (CEST)[svar]
 6. For For M14 (diskusjon) 9. mai 2022 kl. 11:21 (CEST)[svar]

Kommentarer[rediger kilde]

Et fantastisk arbeid!--Trygve Nodeland (diskusjon) 6. mai 2022 kl. 21:30 (CEST)[svar]Etter at artikkelen har vært oppe til vurdering den fastsatte tiden (7 eller 14 dager), er vurderingen avsluttet med den konklusjon at den er en god liste. M O Haugen (diskusjon) 13. mai 2022 kl. 22:26 (CEST)[svar]


Helleristningene på Grøtte[rediger kilde]

Dette er den niende AA-artikkelkandidaten jeg legger fram som har forbindelse med Bergkunstreisen i Trøndelag. Det har gått 2 måneder siden forrige gang, med Strand-feltet. Jeg mener her som tidligere at jeg har brukt nesten all relevant faglitteratur, og jeg har etter beste evne forsøkt å lage en oversiktlig presentasjon av emnet og det som er skrevet om det. Mvh M O Haugen (diskusjon) 11. mai 2022 kl. 17:41 (CEST)[svar]

Anbefalt[rediger kilde]

 1. For For M O Haugen (diskusjon) 11. mai 2022 kl. 17:41 (CEST)[svar]
 2. For For Kjersti L. (diskusjon) 11. mai 2022 kl. 18:10 (CEST)[svar]
 3. For For Interessant og fint! --Vennlig hilsen Erik d.y. 11. mai 2022 kl. 19:57 (CEST)[svar]
 4. For For 90sveped (diskusjon) 11. mai 2022 kl. 21:35 (CEST)[svar]
 5. For For Absolutt! Mvh Vasmar1 (diskusjon) 11. mai 2022 kl. 22:19 (CEST)[svar]
 6. For For Ulflarsen (diskusjon) 12. mai 2022 kl. 08:35 (CEST)[svar]
 7. For For Frankemann (diskusjon) 14. mai 2022 kl. 16:00 (CEST)[svar]

Kommentarer[rediger kilde]

Kjersti-kommentarer

Først av alt: Interessant! Dernest (fint gammelt ord?) noen få språkting:

 • Dette skjønner jeg du vet, men jeg spør likevel: Brukes «fotavtrykk» om slike avbildninger? Det er jo ikke dét det er.
 • Jeg har ikke forslag til noe annet, men det ble plutselig litt komisk med disse føttene som opptrådte: «Fotsålene opptrer som regel enkeltvis, men også som par, og i noen tilfeller er det flere fotsåler sammen»
 • Litt tungt. Jeg foreslår å stryke et par ord. «noe som man antar at gjenspeiler en skotøyskultur …» Det er så mange slags kulturer, men «skotøyskultur» kan kanskje byttes ut med «en skikk»?
 • Det var nu bare dét! Kjersti L. (diskusjon) 11. mai 2022 kl. 18:09 (CEST)[svar]
Eriks småting

Disse kjente jeg faktisk ikke til selv om jeg har ferdes en del i omegnen. Ingressen poengterer at det dreier seg om «typen jordbruksristninger» og tråden taes opp lenger nede. Kan det være et poeng å fortelle i 1-3 konsise setninger hva som er det vesentlige skillet mellom disse og veideristninger? --Vennlig hilsen Erik d.y. 11. mai 2022 kl. 20:00 (CEST)[svar]

Takk til Kjersti og Erik for gode innspill, som jeg skal følge opp i morgen. Jeg var egentlig ganske fornøyd med å ha laget det nye (?) ordet skotøyskultur, men det er kanskje like greit å omskrive. Mvh M O Haugen (diskusjon) 11. mai 2022 kl. 23:30 (CEST)[svar]
Sånn ble det. Jeg er glad for gode innspill, og klar for mer. Mvh --M O Haugen (diskusjon) 12. mai 2022 kl. 09:15 (CEST)[svar]Etter at artikkelen har vært oppe til vurdering den fastsatte tiden (7 eller 14 dager), er vurderingen avsluttet med den konklusjon at den er en anbefalt artikkel. M O Haugen (diskusjon) 19. mai 2022 kl. 13:47 (CEST)[svar]


Eurovision Song Contest 2018[rediger kilde]

For to år siden tok Løken initiativ til en kandidatprosess Kandidatsider/Eurovision Song Contest 2019 som konkluderte med få endringsbehov og mye ros. Men 2019-artikkelen var heldigvis ikke en enestående unntakstilfelle; det kan se ut som om svært mange av ESC-årene har fått like gode og grundige artikler. I denne omgang nominerer jeg denne sammen med to andre artikler for 2020 og 2021, se Kandidatsider/Eurovision Song Contest 2020 og Kandidatsider/Eurovision Song Contest 2021. Jeg tror vi kan komme tilbake til 2017 og tidligere år etterhvert. For meg ser det ut som om det er Pdstud1975 (diskusjon · bidrag) som er hovedbidragsyter her, men hen har påpekt at det også er gjort betydelig innsats fra 90sveped (diskusjon · bidrag). Og sikkert også noen flere andre, i og med at dette er store artikkelsuiter. M O Haugen (diskusjon) 30. apr. 2022 kl. 18:14 (CEST)[svar]

Anbefalt[rediger kilde]

 1. For For M O Haugen (diskusjon) 30. apr. 2022 kl. 18:14 (CEST)[svar]
 2. For For Solid arbeid! --Vennlig hilsen Erik d.y. 30. apr. 2022 kl. 18:28 (CEST)[svar]
 3. For For Solid arbeid av Pdstud1975 (diskusjon · bidrag)! Mvh. --90sveped (diskusjon) 30. apr. 2022 kl. 21:42 (CEST)[svar]

Utmerket[rediger kilde]

 1. For For M O Haugen (diskusjon) 30. apr. 2022 kl. 18:14 (CEST)[svar]
 2. For For Solid arbeid av Pdstud1975 (diskusjon · bidrag)! Mvh. --90sveped (diskusjon) 30. apr. 2022 kl. 21:42 (CEST)[svar]
 3. For For Ulflarsen (diskusjon) 1. mai 2022 kl. 16:07 (CEST)[svar]
 4. For For --- Løken (diskusjon) 7. mai 2022 kl. 00:55 (CEST)[svar]

Kommentarer[rediger kilde]

Et par rødlenkede bilder (slettet på commons?). --Vennlig hilsen Erik d.y. 30. apr. 2022 kl. 18:28 (CEST)[svar]

@Pdstud1975: du har rutine fra tidligere kandidatprosesser på å følge opp merknader? Mvh M O Haugen (diskusjon) 30. apr. 2022 kl. 18:40 (CEST)[svar]
@Orland: Fikset! --90sveped (diskusjon) 30. apr. 2022 kl. 21:40 (CEST)[svar]

@Pdstud1975: Erik har oppdaget en sak som han har tatt opp i Wikipedia:Kandidatsider/Eurovision Song Contest 2017, og foreslår en annen løsning på. Jeg er enig med ham. Tabellene under #Resultater bør laftes om slik at det er resultatene etterpå som er default visning, og at plasseringen på resultatlista står i den første kolonnen. Jeg forstår at det er nyttig mens sendinga pågår at deltagerne står oppført etter startnummer. Men etterpå er det ingen som bryr seg om startrekkefølge; sammenlign med f.eks. Skihopping under Vinter-OL 2022 – Normalbakke menn og Friidrett under Sommer-OL 1996 – 800 meter menn. Mvh --M O Haugen (diskusjon) 10. mai 2022 kl. 10:21 (CEST)[svar]Etter at artikkelen har vært oppe til vurdering den fastsatte tiden (7 eller 14 dager), er vurderingen avsluttet med den konklusjon at den er en utmerket artikkel. M O Haugen (diskusjon) 22. mai 2022 kl. 22:56 (CEST)[svar]


Eurovision Song Contest 2021[rediger kilde]

For to år siden tok Løken initiativ til en kandidatprosess Kandidatsider/Eurovision Song Contest 2019 som konkluderte med få endringsbehov og mye ros. Men 2019-artikkelen var heldigvis ikke en enestående unntakstilfelle; det kan se ut som om svært mange av ESC-årene har fått like gode og grundige artikler. I denne omgang nominerer jeg denne sammen med to andre artikler for 2018 og 2020, se Kandidatsider/Eurovision Song Contest 2018 og Kandidatsider/Eurovision Song Contest 2020.

Jeg tror vi kan komme tilbake til 2017 og tidligere år etterhvert. For meg ser det ut som om det er Pdstud1975 (diskusjon · bidrag) som er hovedbidragsyter her, men hen har påpekt at det også er gjort betydelig innsats fra 90sveped (diskusjon · bidrag). Og sikkert også noen flere andre, i og med at dette er store artikkelsuiter.. M O Haugen (diskusjon) 30. apr. 2022 kl. 18:19 (CEST)[svar]

Anbefalt[rediger kilde]

 1. For For M O Haugen (diskusjon) 30. apr. 2022 kl. 18:19 (CEST)[svar]
 2. For For fint arbeid! --Vennlig hilsen Erik d.y. 30. apr. 2022 kl. 18:59 (CEST)[svar]
 3. For For Solid arbeid av Pdstud1975 (diskusjon · bidrag)! Mvh. --90sveped (diskusjon) 30. apr. 2022 kl. 21:44 (CEST)[svar]
 4. For For Vasmar1 (diskusjon) 11. mai 2022 kl. 22:27 (CEST)[svar]

Utmerket[rediger kilde]

 1. For For M O Haugen (diskusjon) 30. apr. 2022 kl. 18:19 (CEST)[svar]
 2. For For Solid arbeid av Pdstud1975 (diskusjon · bidrag)! Mvh. --90sveped (diskusjon) 30. apr. 2022 kl. 21:44 (CEST)[svar]
 3. For For Ulflarsen (diskusjon) 1. mai 2022 kl. 16:07 (CEST)[svar]
 4. For For --- Løken (diskusjon) 7. mai 2022 kl. 00:55 (CEST)[svar]
 5. For For Vasmar1 (diskusjon) 11. mai 2022 kl. 22:27 (CEST)[svar]

Kommentarer[rediger kilde]

Litt flere bilder ville ha livet opp. --Vennlig hilsen Erik d.y. 30. apr. 2022 kl. 18:59 (CEST)[svar]

@Pdstud1975: bilder? Mvh --M O Haugen (diskusjon) 8. mai 2022 kl. 12:08 (CEST)[svar]
Det er ikke all verdens bildetilfang å skryte av her, men jeg la til noen flere bilder nå. Pdstud1975 (diskusjon) 8. mai 2022 kl. 22:25 (CEST)[svar]

@Pdstud1975: Erik har oppdaget en sak som han har tatt opp i Wikipedia:Kandidatsider/Eurovision Song Contest 2017, og foreslår en annen løsning på. Jeg er enig med ham. Tabellene under #Resultater bør laftes om slik at det er resultatene etterpå som er default visning, og at plasseringen på resultatlista står i den første kolonnen. Jeg forstår at det er nyttig mens sendinga pågår at deltagerne står oppført etter startnummer. Men etterpå er det ingen som bryr seg om startrekkefølge; sammenlign med f.eks. Skihopping under Vinter-OL 2022 – Normalbakke menn og Friidrett under Sommer-OL 1996 – 800 meter menn. Mvh --M O Haugen (diskusjon) 10. mai 2022 kl. 10:22 (CEST)[svar]Etter at artikkelen har vært oppe til vurdering den fastsatte tiden (7 eller 14 dager), er vurderingen avsluttet med den konklusjon at den er en utmerket artikkel. M O Haugen (diskusjon) 22. mai 2022 kl. 22:56 (CEST)[svar]


Eurovision Song Contest 2016[rediger kilde]

Dette er den femte artikkelen om ESC-årganger som nomineres som AA/UA. Samtidig med denne legges det også fram en sjette kandidat: Wikipedia:Kandidatsider/Eurovision Song Contest 2017.

Forslaget er motivert av den gode responsen jeg fikk da jeg for 9 dager siden la fram Kandidatsider/Eurovision Song Contest 2018, Kandidatsider/Eurovision Song Contest 2020 og Kandidatsider/Eurovision Song Contest 2021, med jevnt over bare rosende kommentarer. For meg ser det ut som om det er Pdstud1975 (diskusjon · bidrag), 90sveped (diskusjon · bidrag) og PaskaSemmen113 (diskusjon · bidrag) som er hovedbidragsytere her, men det er nok flere andre involvert også, i og med at dette er store artikkelsuiter. Jeg planlegger å nominere flere årganger i ukene som kommer. Mvh M O Haugen (diskusjon) 8. mai 2022 kl. 12:05 (CEST)[svar]

Anbefalt[rediger kilde]

 1. For For M O Haugen (diskusjon) 8. mai 2022 kl. 12:05 (CEST)[svar]
 2. For For Grundig og oversiktlig. Slik skal det være. --Vennlig hilsen Erik d.y. 8. mai 2022 kl. 17:38 (CEST)[svar]
 3. For For Ulflarsen (diskusjon) 10. mai 2022 kl. 10:34 (CEST)[svar]

Kommentarer[rediger kilde]

@Pdstud1975: Erik har oppdaget en sak som han har tatt opp i Wikipedia:Kandidatsider/Eurovision Song Contest 2017, og foreslår en annen løsning på. Jeg er enig med ham. Tabellene under #Resultater bør laftes om slik at det er resultatene etterpå som er default visning, og at plasseringen på resultatlista står i den første kolonnen. Jeg forstår at det er nyttig mens sendinga pågår at deltagerne står oppført etter startnummer. Men etterpå er det ingen som bryr seg om startrekkefølge; sammenlign med f.eks. Skihopping under Vinter-OL 2022 – Normalbakke menn og Friidrett under Sommer-OL 1996 – 800 meter menn. Mvh --M O Haugen (diskusjon) 10. mai 2022 kl. 10:22 (CEST)[svar]Etter at artikkelen har vært oppe til vurdering den fastsatte tiden (7 eller 14 dager), er vurderingen avsluttet med den konklusjon at den er en anbefalt artikkel. M O Haugen (diskusjon) 22. mai 2022 kl. 22:56 (CEST)[svar]


Eurovision Song Contest 2017[rediger kilde]

Dette er den sjette artikkelen om ESC-årganger som nomineres som AA/UA. Samtidig med denne legges det også fram en femte kandidat: Wikipedia:Kandidatsider/Eurovision Song Contest 2016.

Forslaget er motivert av den gode responsen jeg fikk da jeg for 9 dager siden la fram Kandidatsider/Eurovision Song Contest 2018, Kandidatsider/Eurovision Song Contest 2020 og Kandidatsider/Eurovision Song Contest 2021, med jevnt over bare rosende kommentarer. For meg ser det ut som om det er Pdstud1975 (diskusjon · bidrag), 90sveped (diskusjon · bidrag) og PaskaSemmen113 (diskusjon · bidrag) som er hovedbidragsytere her, men det er nok flere andre involvert også, i og med at dette er store artikkelsuiter. Jeg planlegger å nominere flere årganger i ukene som kommer. Mvh M O Haugen (diskusjon) 8. mai 2022 kl. 12:06 (CEST)[svar]

Anbefalt[rediger kilde]

 1. For For M O Haugen (diskusjon) 8. mai 2022 kl. 12:06 (CEST)[svar]
 2. For For Grundig og ryddig denne også! --Vennlig hilsen Erik d.y. 8. mai 2022 kl. 21:43 (CEST)[svar]
 3. For For Ulflarsen (diskusjon) 10. mai 2022 kl. 10:34 (CEST)[svar]
 4. For For --90sveped (diskusjon) 22. mai 2022 kl. 22:48 (CEST)[svar]

Kommentarer[rediger kilde]

La merke til en ørliten tvetydighet i avsnittene med resultattabeller feks Eurovision_Song_Contest_2017#Finalen_2. Det er kolonne helt til venstre med «Nr.» og langt til høyre «Plass». Jeg måtte se på et tabellen 2-3 ganger før jeg forsto at kolonnen til venstre ikke er resultatet, er det rekkefølge på scenen? Jeg ventet at default-visning for tabellen er rangering (selv sluttresultatet).--Vennlig hilsen Erik d.y. 8. mai 2022 kl. 21:48 (CEST)[svar]

Godt poeng, og grundig sjekket, Erik d.y.. Mvh --M O Haugen (diskusjon) 8. mai 2022 kl. 21:49 (CEST)[svar]
Det er vel gjort slik på alle lignende artikler? --- Løken (diskusjon) 9. mai 2022 kl. 23:30 (CEST)[svar]
@Pdstud1975: Erik har oppdaget en sak som har tar opp her, og foreslår en annen løsning på. Jeg er enig med ham. Tabellene under #Resultater bør laftes om slik at det er resultatene etterpå som er default visning, og at plasseringen på resultatlista står i den første kolonnen. Jeg forstår at det er nyttig mens sendinga pågår at deltagerne står oppført etter startnummer. Men etterpå er det ingen som bryr seg om startrekkefølge; sammenlign med f.eks. Skihopping under Vinter-OL 2022 – Normalbakke menn og Friidrett under Sommer-OL 1996 – 800 meter menn. Mvh --M O Haugen (diskusjon) 10. mai 2022 kl. 10:19 (CEST)[svar]
Hei, @Orland og @Erik den yngre: Jeg er ikke umiddelbart enig i at rangering etter resultat er det beste eller mest naturlige. De andre store prosjektene, blant andre engelsk, fransk, italiensk og svensk WP har startnummer som standardrangering. Jeg er enig i at «Nr.» kan forveksles med plassering, men «Nr.» er brukt for å gjøre startnummer-kolonnen så smal som mulig. Jeg synes også at standardrangering etter startnummer gir den beste historiske dokumentasjonen av sendingen. Men jeg skal ikke gå i krigen for dette. Pdstud1975 (diskusjon) 10. mai 2022 kl. 12:22 (CEST)[svar]
Tysk wp rangerer etter plassering, men jeg er enig i at startrekkefølge er det mest korrekte. (Men det kan komme av at jeg merker meg uvesentligheter som at i seks etterfølgende år, 1981-1986, hadde Storbritannia startnummeret etter Norge, og at Norge hvert år fra 1999 til 2003 hadde det samme startnummeret Østerrike hadde fire år tidligere.) Men bort fra digresjon, så er jeg opptatt av konsekvens, og rekkefølgen av kolonnene "poeng" og "plass" er mottatt i avsnittet "Finale" og de to semifinalene, og alle andre sider jeg har sjekket. Kronny (diskusjon) 10. mai 2022 kl. 12:55 (CEST)[svar]
VI kan godt opplyse om startrekkefølge, hvis det er et poeng. Men hvis vi skal prøve å se for oss informasjonsbehovet til den som søker opp denne artikkelen om en melodikonkurranse for fem år siden; hva tror vi at de lurer på, først og fremst? I hvilken rekkefølge sangene ble framført? Eller resultatene fra konkurransen? Mvh M O Haugen (diskusjon) 10. mai 2022 kl. 14:57 (CEST)[svar]
Helt klart resultater for de aller fleste. Men om vi skal det, må vi være konsekvente, og ha det i alle år fra 1956 til nå. Men jeg vil nevne den avlyste konkurransen i 2020. Den har naturligvis ikke noen resultater, men alle planlagte deltakere og bidrag står.
Et alternativ er to bokser. En i startrekkefølge, men uten kolonne med poeng og plassering, og en etter plassering. Kronny (diskusjon) 10. mai 2022 kl. 15:42 (CEST)[svar]
Jeg har prøvd meg frem med en alternativ løsning på Eurovision Song Contest 2022 – der første kolonne er merket «Startnr.» og markert i grå felt. Da kommer det tydelig frem at første kolonne er startrekkefølgen, og at plasseringen står til høyre for sangtittel. Dette bør vel kunne funke? Pdstud1975 (diskusjon) 14. mai 2022 kl. 12:04 (CEST)[svar]
Ingen stor sak, men et kompromiss kan være å legge en kort forklaring til tabellen i teksten (fortelle hvordan tabellen skal forstås). Vennlig hilsen Erik d.y. 10. mai 2022 kl. 16:08 (CEST)[svar]
En helt annen ting jeg merker meg: Bildet som er brukt, er av de to søsknene som skrev og fremførte vinnerlåta sannsynligvis på en pressekonferanse, med fullt av logoer i bakgrunnen. Slikt er reklame, og det er bedre med et annet bilde, gjerne fra selve finalen. Kronny (diskusjon) 10. mai 2022 kl. 18:17 (CEST)[svar]

Jeg foreslår at vi venter med å avslutte denne og de andre ESC-kandidatprosessene til spørsmålet om tabellene er avklart. Det gjelder nå så vidt jeg kan forstå tre ulike spørsmål:

 1. er det nødvendig å vise tallkolonner både for framføringsrekkefølge og resultater?
 2. hvis ja på det første spørsmålet; hvilken rekkefølge på radene skal være default i tabellvisningen? Framføring eller resultater?
 3. hvis ja på det første spørsmålet; skal da noen av kolonnene markeres særskilt grafisk?

Når dette spørsmålet først har kommet opp, mener jeg fremdeles at resultatene er viktigere enn framføringen, og at de bør være default visning. Jeg synes ikke den løsningen som Pdstud1975 har testet ut i Eurovision Song Contest 2022 er noen god løsning. Ved å legge en bunnfarge i kolonnen for startnummer, blir den opplysningen ytterligere framhevet, der jeg mener at den bør tones ned. Mitt første, foreløpige forslag til løsning er dette

 • tallene i kolonnen #Plass settes i fet, mens tallene i kolonnen #Startnr settes i kursiv.
 • radene stokkes for å gi en ny default visning etter resultater
 • rekkefølgen på kolonnene kan beholdes hvis det øvrige endres.

Mvh M O Haugen (diskusjon) 15. mai 2022 kl. 23:56 (CEST)[svar]

Igjen – jeg er ikke enig i at det er behov for å endre tabellen. Alle de andre store WP-prosjektene følger samme mal, og jeg synes det blir rart om norsk WP plutselig skulle gå en helt annen vei. Jeg synes løsningen som er tatt i bruk på artikkelen for 2022-konkurransen fungerer godt nok. Denne løsningen er brukervennlig og pedagogisk for leserne. Det kommer klart frem hva som er startnummer og plassering, og den ivaretar behovet for god, historisk dokumentasjon – noe som vel kanskje er det viktigste oppdraget for Wikipedia, fremfor å drive «resultatservice» for leserne. Og dessuten: Å blande inn kursiv og fet skrift, ulike farger og så videre, vil gjøre tabellen «grisete» og enda mindre brukervennlig. Så det vil jeg sterkt fraråde. Jeg foreslår derfor 2022-løsningen for disse sidene. Pdstud1975 (diskusjon) 16. mai 2022 kl. 00:21 (CEST)[svar]
Vi må jo gjøre våre selvstendige vurderinger her på no:wp om hvordan vi mener det er logisk å organisere stoffet. Hvis du og jeg er uenige om hva som er den beste løsningen, er det dessto viktigere at flere andre deltar i diskusjonen. Erik har foreslått en forklarende tekst over tabellen. Jeg har svart at det å bruke en bunnfarge i startnummer-kolonnen vil forsterke det misvisende. Hvis det var én kolonne som skulle vært fremhevet grafisk, burde det være resultatene. Så vi trenger kanskje et nytt kompromissforslag? Mvh M O Haugen (diskusjon) 18. mai 2022 kl. 00:00 (CEST)[svar]
@Kronny, Løken, Erik den yngre, Ulflarsen: har dere anledning til å bidra i dette spørsmålet? Enten finne/gjenta et kompromiss eller foreslå en av løsningene? Mvh --M O Haugen (diskusjon) 19. mai 2022 kl. 13:46 (CEST)[svar]
Jeg synes det er gunstig å ha en viss overensstemmelse - om mulig - med andre store språkversjoner, og synes derfor forslaget til Pdstud1975 bør følges. Mvh. Ulflarsen (diskusjon) 19. mai 2022 kl. 21:39 (CEST)[svar]
Synes ideelt at resultat bør være default og helst angitt i første kolonne,med fremføringsrekkefølge kan være tilleggsopplysning i kolonne lengre til høyre. Men det er ikke kritisk og det er litt jobb å fikse. Som minimum bør leseren få tydelig veiledning i lesing av tabellen. Vennlig hilsen Erik d.y. 20. mai 2022 kl. 01:31 (CEST)[svar]
Med utgangspunkt i disse tilbakemeldingene, foreslår jeg at vi konkluderer med at a) tabellene kan stå med den den default visning som er i dag, b) rett over tabellene står ei linje med det Erik kaller tydelig veiledning i lesing av tabellen. c) ingen av kolonnene har noen form for skravering eller annen utheving. (Vinner-raden bør selvsagt utheves) og kolonneoverskriften Plass skrives helt ut som Plassering for ekstra tydelighet. Er du enig i at det er en grei oppsummering, Pdstud1975? Jeg beklager at dette har trukket ut litt i tid, men dels har jeg selv vært offline noen dager, og dels har jeg tenkt at diskusjonen bør stå så lenge at alle som har en mening om dette, skal få komme til orde. OK nå? Mvh M O Haugen (diskusjon) 22. mai 2022 kl. 16:31 (CEST)[svar]
Hei, igjen. Kjempeflott at det blir diskusjon om dette.
Jeg ønsker ikke å være vanskelig, men jeg står på mitt her. Jeg understreker at denne tabellen er en deltakerabell, derav standardsorteringen på deltakernummer fremfor resultat. Og – de fulle poengtavlene og resultattabellene ligger rett under.
Vi kan godt legge til en setning over deltakertabelen om hvordan den skal leses, men jeg mener det er unødvendig. Grå bakgrunnsfarge og «Startnr.» på førstekollonnen, og begrepet «Plass» er mer enn nok til å unngå misforståelser. Se feks. på finaletabellen (slik den er lagt opp i 2022-artikkelen). Her kommer det helt tydelig frem hva som er startnummer, hva som er plassering. Det kan ikke misforstås. Den grå bakgrunnsfargen bidrar til å gjøre dette skillet enda klarere. De få tilbakemeldingene i denne diskusjonen viser vel også at dette er en ganske uproblematisk sak. De aller fleste andre WP-prosjektene gjør dessuten det samme som oss, så igjen ser ikke jeg noen grunn til at vi skal gjøre det annerledes. Pdstud1975 (diskusjon) 22. mai 2022 kl. 21:20 (CEST)[svar]
Jeg leser nok denne diskusjonen annerledes enn deg. Både Erik og jeg ber nå om at det legges inn en forklaring før tabellen. Det er en forholdsvis stor andel av de få tilbakemeldingene. --M O Haugen (diskusjon) 22. mai 2022 kl. 21:38 (CEST)[svar]
Er det virkelig nødvendig å legge inn forklaring på hvordan lese tabellen? Synes det er selvforklarende nå som Pdstud1975 har lagt inn Startnr. i tabellene. Vi må ikke undervurdere leserne av artiklene. Mvh. --90sveped (diskusjon) 22. mai 2022 kl. 22:25 (CEST)[svar]
Neivel. Da sier vi det. Mvh M O Haugen (diskusjon) 22. mai 2022 kl. 22:55 (CEST)[svar]Etter at artikkelen har vært oppe til vurdering den fastsatte tiden (7 eller 14 dager), er vurderingen avsluttet med den konklusjon at den er en anbefalt artikkel. M O Haugen (diskusjon) 22. mai 2022 kl. 22:55 (CEST)[svar]