Wikipedia:Kandidatsider/Vedtatte/April 2022

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk

Januar 2022 | April 2022 | Juli 2022

April 2022[rediger kilde]

Liste over norske TV-programmer 1960–1969[rediger kilde]

Dette er et solid og imponerende arbeid, som er den første i en hel serie lister tiår for tiår gjennom norsk tv-historie. Det er Ezzex (diskusjon · bidrag) som har gjort det meste av jobben med lista, og antagelig også med mange av artiklene om enkeltprogram. Jeg håper at denne lista bare blir den første av en serie stjernemerkede GL om tv-program. denne lista inneholder 607 rader, med opplysninger om program.

Det er likevel noen elementer her som gjør at denne ikke er helt identlisk med alle andre GL-artiklene våre. Det er ca 30 røde lenker her. Det må vi rette opp i løpet av kandidatuka, sammen. Jeg har allerede tatt to. Men vi har allerede en mild presendens fra noen tidligere saker om at noen få røde lenker kan aksepteres i lange lister. En viktigere innvending som noen kanskje vil trekke fram, er at reglene for GL sier at «Alle enhetene på listene skal være beskrevet i egne artikler». TIl det vil jeg svare at vi også her har presedens for at det i noen tilfeller ikke er nødvendig med egne artikler om alle enhetene. Det gjelder blant annet i Kandidatsider/Historiske steder og kulturminner i Antarktis og i Kandidatsider/Liste over kunstverk på norske frimerker. Jeg mener at det stort sett et brukt et godt, fornuftig skjønn for å avgjøre hvilke programmer og tabell-rader som trenger egne artikler, hvilke som gir tilstrekkelig informasjon i tabellen og fotnoter, og hvor det er tilstrekkelig å lenke til artikkelen om emnet/personen i stedet for å lage en kort artikkel om tv-programmet. Diskusjonen som kommer her kan bidra til å justere dette skjønnet i enkelttilfeller, men jeg mener at løsningen alt i alt er innenfor den type oversikt vi forventer av ei God Liste. Mvh M O Haugen (diskusjon) 31. mar. 2022 kl. 13:37 (CEST)Svar[svar]

God liste[rediger kilde]

 1. For For M O Haugen (diskusjon) 31. mar. 2022 kl. 13:37 (CEST)Svar[svar]
 2. For For Ulflarsen (diskusjon) 3. apr. 2022 kl. 20:13 (CEST)Svar[svar]
 3. For For Imponerende arbeid! Frankemann (diskusjon) 4. apr. 2022 kl. 22:23 (CEST)Svar[svar]Etter at artikkelen har vært oppe til vurdering den fastsatte tiden (7 eller 14 dager), er vurderingen avsluttet med den konklusjon at den er en god liste. M O Haugen (diskusjon) 7. apr. 2022 kl. 14:08 (CEST)Svar[svar]


Naturmiljø[rediger kilde]

Et pent arbeid av en artikkel som definerer, beskriver og drøfter naturmiljø. Fint gjort av Frankemann (diskusjon · bidrag), som her er hovedbidragsyter til sin 72. kandidatartikkel. M O Haugen (diskusjon) 24. mar. 2022 kl. 20:51 (CET)Svar[svar]

Anbefalt[rediger kilde]

 1. For For M O Haugen (diskusjon) 24. mar. 2022 kl. 20:51 (CET)Svar[svar]
 2. For For --Znuddel (diskusjon) 24. mar. 2022 kl. 20:53 (CET)Svar[svar]

Utmerket[rediger kilde]

 1. For For M O Haugen (diskusjon) 24. mar. 2022 kl. 20:51 (CET)Svar[svar]
 2. For For --Znuddel (diskusjon) 24. mar. 2022 kl. 20:53 (CET)Svar[svar]
 3. For For Ulflarsen (diskusjon) 3. apr. 2022 kl. 20:14 (CEST)Svar[svar]
 4. For For Mewasul (diskusjon) 5. apr. 2022 kl. 11:35 (CEST)Svar[svar]

Kommentarer[rediger kilde]

Trygve[rediger kilde]
 • Jeg nok at ingressen foreløpig er vanskelig å lese og forstå. «Naturmiljøet er de fysiske omgivelser, forhold som mennesker, dyr og planter lever i» står det i NAOB. Så enkelt kunne det vært sagt, eventuelt slik: «Naturmiljøet er de fysiske omgivelser eller forhold som mennesker, dyr og planter lever i». TV-programmets tittel er mer presist enn jeg har tenkt på tidligere. Milieu er fransk for midte: «Midt i naturen»! Det er hva dette dreier seg om. Språklig finner jeg det også umusikalsk at det første ordet er beholdt tilsvarende artikkelens tittel, slik reglene jo er. «Et naturmiljø», eller «Naturmiljøet», kunne man ha skrevet. Med bestemt form blir det bedre bokmål.
 • Jeg synes dessuten at ingressen ikke skal inneholde fremmedord. Diktonomi, abiotisk og kontinuum er fremmedord for meg.
 • «En kan ikke finne helt naturlige miljøer på jorden», står det. Nei, kanskje ikke. Denne påstanden finner jeg ikke forklart lengre ned i teksten. Antakelig er det korrekt, ettersom for eksempel Lüneburger Heide også er et naturmiljø, slik den tyske artikkelen minner oss om. Men «heiden» er menneskeskapt ved overbeiting, som Finnmarksvidda.--Trygve Nodeland (diskusjon) 28. mar. 2022 kl. 14:13 (CEST)Svar[svar]
Har tatt til følge alle disse tre innspillene. Takke så langt Trygve Nodeland! Hilsen Frankemann (diskusjon) 29. mar. 2022 kl. 21:42 (CEST)Svar[svar]
 • Det står: «Den franske tradisjonen med begrepet «milieu», som egentlig betyr medium, som motstykket til «organisme», ». Men stemmer det - at det betyr medium? Jeg må med skam bekjenne at min fransk-norske ordbok fra gymnaset er blitt borte. Men i NAOB står det om ordet miljø: «fra fransk milieu 'midte', etter latin medius locus 'sted i midten'»,. (I ovenstående bemerkninger har jeg vært om ikke helt på jordet, så i hvert fall tatt inn i granskauen feil. Programmet heter Ut i naturen.)--Trygve Nodeland (diskusjon) 31. mar. 2022 kl. 15:14 (CEST)Svar[svar]
M O Haugen[rediger kilde]

Som en fortsettelse av Trygves tredje kulepunkt: artikkelen har et slags indirekte postulat om at naturlighet er et alminnelig måleskala og at 100 % naturlig er et gode. Jeg lurer på om vi skal omformulere dette, slik at dette postulatet tones ned. Jeg vil tro (men jeg vet ikke, så kanskje jeg bare gjetter) at faglitteratur og politiske dokumenter om dette ikke snakker om 100 % naturlig, men om bærekraftig naturbruk og ulike former for menneskelig påvirkning av naturmiljø. Mvh M O Haugen (diskusjon) 28. mar. 2022 kl. 14:35 (CEST)Svar[svar]

Hei M O Haugen, ja, nei, det det kan du ha rett i, men jeg har nå oppfattet informasjonen om grader av naturlighet som en verdinøytral informasjon. Egentlig er dette en liten del av artikkelen, og derfor har jeg beskåret denne delen av teksten i ingressen. Si fra om du mener yterligere bør endres, kom i så fall med konkret forslag. Vennlig hilsen --Frankemann (diskusjon) 29. mar. 2022 kl. 19:29 (CEST)Svar[svar]
Mewasul[rediger kilde]

Hei @Frankemann:, et par spørsmål fra meg:

 • Under Organisme og miljø er det to lister, over hvordan man kan dele inn abiotiske og biotiske faktorer. Og selv om det ikke i seg selv er noe feil med noen av disse, så lurer jeg på om det ikke er så .. nødvendig? Eventuelt om det kan skrives om litt? Dette virker mer som stoff som er naturlig å beskrive i setninger/tekst enn å liste opp på en kategorisk måte.
 • Detalj, men nysgjerrighetsvekkende: «For eksempel utgjør inert nitrogengass 78 % av jordens atmosfære, dog er nitrogenformer som er lette å bruke av organismer, vanligvis en knapphetsfaktor i økosystemer på landjorden.» – hvilke nitrogenformer er lette å bruke av organismer (og hvordan er disse forskjellig fra nitrogengass)?

Mewasul (diskusjon) 29. mar. 2022 kl. 14:14 (CEST)Svar[svar]

HeiMewasul, her er mine svar:
 • Listen stod i kilden, og jeg syntes den var lærerik. Litt søk på nettet viser andre slike, blant annet denne enda mer omfattende tabellen: Biotic vs Abiotic Factors- Definition (rundt midten av siden).
 • Ditt neste spørsmål er interessant. Jeg tenkte vel litt på at det kunne stå noe tekst for å forklare, men slo det fra meg siden det gjerne blir avansert kjemi. SNL har en fin artikkel om nitrogensyklus som gir dette svaret: «Biologisk nitrogenfiksering utføres av bakterier med enzymet nitrogenase som omdanner N2 til ammonium eller ammoniakk. Selv om atmosfæren inneholder 78% nitrogen (N2) er det bare noen få bakterier som kan unytte N2 direkte som nitrogenkilde. Eksempler er frittlevende nitrogenfikserende bakterier er Azotobacter, noen anaerobe fotosyntetiske bakterier, blågrønnbakterier, aktinobakterier i slekten Frankia samt lever i symbiose med or og pors, samt rhizobier i samvirke med erteplanter. Blågrønnbakterier er vanligvis frittlevende, men inngår også i symbiose (mutualisme) med noen lav, bregner og planter. Blågrønnbakterier har morfologiske særtrekk som kombinerer fotosyntese som produserer oksygen med en nitrogenfiksering som ikke tåler oksygen lokalisert i heterocyster. Blågrønnbakterien Trichodesmium og proklorofytter er viktige kilder til biotilgengelig nitrogen i havet.» Artikkelen vår sier litt om nitrogenfikserende bakterier og planter, så det er gjerne greit med bare denne antydningen? Hilsen --Frankemann (diskusjon) 29. mar. 2022 kl. 22:09 (CEST)Svar[svar]
Nitrogensyklus er en artikkel vi absolutt burde hatt. Men for å fokusere på denne artikkelen; ifølge ammoniakk-artikkelen er dette en giftig gass, så den brukes neppe direkte av planter. Men ammonium kan være verd å nevne, kanskje – og kanskje nitrat? Ifølge denne artikkelen virker dette som de to viktgiste. Forslag til omformulering:
«For eksempel utgjør inert nitrogengass 78 % av jordens atmosfære. Likevel er nitrogenformer som er lette å bruke av organismer, hovedsakelig ammonium og nitrat, vanligvis en knapphetsfaktor i økosystemer på landjorden.» med +1 referanse? Mewasul (diskusjon) 30. mar. 2022 kl. 17:42 (CEST)Svar[svar]
 • Under avsnittet om elver nevnes elveslette. Vår artikkel her nevner at elvesletter ofte utgjør artsrike økosystemer. Er det noe å ta med seg og nevne også i denne artikkelen? – og eventuelt også hvorfor det er slik? Bare om det er lett å finne ut av; tenkte bare på å at det kanskje kan passe inn som et eksempel for å snakke om hvordan elvene påvirker?
 • Kunne vi tatt med enten eksempler og/eller en referanse på «Elver, åer og bekker spiller en viktig rolle som korridorer og kobler sammen fragmenterte habitater og spiller dermed en viktig rolle for å bevare biologisk mangfold.» (jeg omformulerte dette litt forresten) i forhold til om noen vil lese videre om dette? Vet du hva som eventuelt kunne vært relevant å ta med her?

Mewasul (diskusjon) 30. mar. 2022 kl. 19:06 (CEST)Svar[svar]

 • Under atmosfæren står det en del om lagdelingen. Jeg klarer ikke koble dette direkte til naturmiljø og hvordan de ulike lagene i seg selv påvirker ulike forhold, selv om det selvfølgelig er mye indirekte her. Kan dette kobles nærmere? Samtidig ser jeg at artikkelen vår om atmosfære er relativ kort. Kunne for eksempel følgende være en god løsning her? – Kopier over (med referanser) alt om laginndeling, eventuelt også en del om sammensetning av gasser til artikkelen om atmosfæren; informasjonen i seg selv er fin og det er godt skrevet, bare oppleves bittelitt som et sidespor – samtidig kan den interesserte leser fint følge lenken vår videre til denne artikkelen. Prøv deretter, for å få denne artikkelen til å være litt fokusert, å korte ned avsnittet om laginndeling til å beskrive hvilke lag som er nærmest knyttet til naturmiljø og på hvilken måte, f.eks. ved å beskrive de lagene der det finnes liv (og her tenker jeg at det er ok å ignorere eventuelle bakterier som overlever hvor som helst). Mewasul (diskusjon) 1. apr. 2022 kl. 14:31 (CEST)Svar[svar]
Hei Mewasul, nå tror jeg at innspillene dine siden 30. mars 2022 er tatt til følge. Når det gjelder atmosfæren må du være mer konkret på hva som eventuelt bør endres. Vennlig hilsen Frankemann (diskusjon) 2. apr. 2022 kl. 10:15 (CEST)Svar[svar]
@Frankemann: For meg er ikke øvre del av atmosfæren en del av det jeg legger i naturmiljø – eller, for å si det på en annen måte, det er like mye en del av naturmiljøet som solen er – uten at vi går inn på å beskrive så mye hva solen består av. Så her ville jeg tatt bort noe av detaljene om de øvre lagene, og heller fokusert mer på det som har direkte innvirkning på ulike naturmiljøer. Eksempelvis kan kanskje
Magnetosfæren er et lag høyere enn omtrent 500 km. Her er ionenes bevegelse sterkt begrenset av jordens magnetfelt. Solvinden avbøyes og komprimeres på dagslyssiden av jorden og strekkes utover i en lang hale ut i verdensrommet på nattsiden. Magnetosfæren er et beskyttende skjold som hindrer direkte inntrengning av plasma fra verdensrommet.
forkortes til
Magnetosfæren er et lag høyere enn omtrent 500 km. Magnetosfæren er et beskyttende skjold som hindrer direkte inntrengning av plasma fra verdensrommet.
fordi det er dette som fremstår som den direkte innvirkningen, mens det andre er mer generell info. (Men flytt gjerne generell info til relevant underartikkel i den grad det er mulig og relevant!) Og så ville jeg kanskje nevnt at fugler oppholder seg i troposfæren men ikke i høyere lag. Kanskje åpenbart for mange, men jeg måtte ihvertfall google for å sjekke det ihvertfall :) Mewasul (diskusjon) 2. apr. 2022 kl. 16:43 (CEST)Svar[svar]
Enig Mewasul, har endret slik som du foreslår og litt mer. Hilsen Frankemann (diskusjon) 3. apr. 2022 kl. 11:39 (CEST)Svar[svar]

Hei @Frankemann: To siste kommentarer fra meg – og en for-stemmme. :)

 • I Utfordringer for naturmiljøet er det en undertone av et budskap i mange av avsnittene. På prinsipielt nivå skal ikke Wikipedia ha dette, men kun beskrive. Denne beskrivelsen kan godt være referanser til hva andre sier – FN mener; ifølge en professor; forskere i en artikkel skriver – men jeg tror det er viktig å være bevisst på nyansene i hvordan dette gjøres. De to første avsnittene ser ok ut, etter min bedømmelse, mens de tre siste bør vurderes litt nøyere.
Tja, mulig du har rett Mewasul. Jeg er kanskje mest missfornøyd med avsnitt som begynner slik: «Utviklingslandene står overfor en kritisk situasjon når det...» Lurer på om det ikke kan være like godt å fjerne hele avsnittet (og tilhørende kulepunkter)? Hvorfor skal utviklingslandene nevnes spesielt her, når utfordringene er globale? Tror avsnittet og ikke minst lenkene gir leseren det hen trenger for å få henholdsvis et inntrykk eller dybdelesning i andre artikler. Hilsen Frankemann (diskusjon) 5. apr. 2022 kl. 18:49 (CEST)Svar[svar]
@Frankemann: Kanskje? Du har nok rett i at det kanskje ikke er hensiktsmessig å nevne utviklingslandene spesielt. Men – kanskje man kan snu litt på spørsmålet, og heller se på dette – hvilke typer naturmiljøer er mest kritisk utsatt? For avsnittet i seg selv (pr. overskrift) handler jo om utfordringer for naturmiljøet (og ikke menneskeheten spesielt). Mewasul (diskusjon) 6. apr. 2022 kl. 12:53 (CEST)Svar[svar]
Hei, her ble det til at jeg endret overskriften, så harmonerer den bedre med innholdet i kapittelet. Fjernet også siste avsnitt. Tror det får være bra slik som det er nå. Vennlig hilsen Frankemann (diskusjon) 7. apr. 2022 kl. 21:25 (CEST)Svar[svar]
 • Jeg synes også at det er bedre å skrive et avsnitt om noe, enn å lage en liste – men her skjønner jeg også at det er ulike måter å gjøre det på. Så mitt forslag, uten at dette er noe du nødvendigvis trenger å følge, er å se på alle listene og se om noen av de (si f.eks. de ytterligere lagene i atmsofæren) like gjerne kunne vært skrevet i setningsformat?
Skal vurdere dette mer kritisk i kommende artikler. Noen er svært begeistret for punktliser, mens du ikke er der. Fordelen er gjerne at en får sakt mye på en oversiktlig måte. Ulempen kanskje at det er enklest å oppfatte for lesere som har grunnlegende kjennskap til det som skrives. Hilsen Frankemann (diskusjon) 5. apr. 2022 kl. 18:49 (CEST)Svar[svar]

Ellers bra jobbet, interessant lesning som vanlig :) Mewasul (diskusjon) 5. apr. 2022 kl. 11:34 (CEST)Svar[svar]

Takk for vennlige ord! Mye fint samarbeid vi har hatt her, både takket være deg og de andre wikipedianerne som kommenterer på denne siden. Vennlig hilsen Frankemann (diskusjon) 5. apr. 2022 kl. 18:49 (CEST)Svar[svar]
Ulf Larsen[rediger kilde]

Ser det er kun to lenker under autoritetsdata, blant annet er det ikke lenket til Encyclopedia Britannica (EB).

https://www.britannica.com/science/environment

Kan lenken over være den relevante? Mvh. Ulflarsen (diskusjon) 1. apr. 2022 kl. 10:24 (CEST)Svar[svar]

Er det naturmiljø som er det mest treffende og/eller brukte navnet på norsk? Et enkelt søk på Google gir få lenker, kan det bety at fagmiljø og andre benytter et annet begrep? Mvh. Ulflarsen (diskusjon) 1. apr. 2022 kl. 10:32 (CEST)Svar[svar]

@Ulflarsen: i muntlig språk bruker vi nok ofte ordet «miljø» i denne betydningen. I skriftelig språk også, forsåvidt. Som i Miljødirektoratet. Men jeg tenker at den ekstra presisjonen som ligger i ordet Naturmiljø er en styrke for tydelighet. Mvh M O Haugen (diskusjon) 1. apr. 2022 kl. 15:18 (CEST)Svar[svar]
@Ulflarsen: Ja, jeg mener at naturmiljø er det mest treffende og/eller brukte ordet på norsk. Det er nok som M O Haugen sier, at ordet miljø brukes som en kortform, men det miljø brukes jo i så mange andre sammenhenger, for eksempel arbeidsmiljø, bomiljø, psykososial miljø, etc. Har laget en egen pekerside for å rettlede folk som bare søker på miljø. Heller ikke lett når ordet miljø og økologi gjerne blandes sammen, ikke alle fagmiljø (sic) er like nøye med å lage omforente termlister. Det kan muligens være et problem her. Vennlig hilsen Frankemann (diskusjon) 2. apr. 2022 kl. 10:23 (CEST)Svar[svar]
@Frankemann: Blander meg litt inn her også; kanskje dette kan nevnes i begrepsavklaring? Her tror jeg f.eks. at vi kan bruke NAOB som referanse – og kanskje også lenke til natur? Mewasul (diskusjon) 4. apr. 2022 kl. 12:28 (CEST)Svar[svar]
Ja, enig det kan være greit å fortelle om hvor omfattende bruken av ordet miljø egentlig er, har tatt med litt om det. Se om det blir bra nå. Hilsen Frankemann (diskusjon) 4. apr. 2022 kl. 17:37 (CEST)Svar[svar]

Denne setningen i ingressen:

«En kan ikke finne helt naturlige miljøer på jorden.»

Over den står det at miljøet er dynamisk, og artene påvirker hverandres miljø. Slik jeg leser det må vi velge. Om det som står over er korrekt, så må denne setningen enten fjernes eller omskrives. Om denne setningen derimot er korrekt, så må store deler av det over fjernes eller omskrives. Ulflarsen (diskusjon) 4. apr. 2022 kl. 17:49 (CEST)Svar[svar]

Usikker på hvordan jeg skal omformulere dette, men har gjort et forsøk. Mente opprinnelig at setningene etterpå forklarer at det menes naturmiljøer uten menneskelig påvirkning. Nå er det forklart enda tydeligere. Naturmiljøets egne endringer, selv noe så ødeleggende som store vulkaner, kommer innenfor begrepet om naturlige endringer. Hilsen --Frankemann (diskusjon) 4. apr. 2022 kl. 21:50 (CEST)Svar[svar]Etter at artikkelen har vært oppe til vurdering den fastsatte tiden (7 eller 14 dager), er vurderingen avsluttet med den konklusjon at den er en utmerket artikkel. M O Haugen (diskusjon) 8. apr. 2022 kl. 09:47 (CEST)Svar[svar]


Napier (rederi)[rediger kilde]

Min fjerde rederiartikkel, men nummer én i en rekke bløggebåt-førende rederi jeg ønsker å skrive om, i tillegg til at jeg ser for meg at hovedartikkelen, Bløggebåt, også skal nå AA-nivå etter hvert. (Sjekk navboksen nederst i artikkelen, «Bløggebåter i Norge (2022)» for rederi og skip jeg håper å opprette etter hvert.) Denne artikkelen er kanskje litt kort, men dekkende for det som er relevant å nevne om rederiet på Wikipedia. Tidligere har det blitt etterspurt noen nøkkeltall om bedriftens økonomi. Slik som i Rostein, har jeg presentert disse i en tabell nederst i artikkelen. Logo har også blitt etterlyst i infoboksen i tidligere kandidater, nå er det på plass her. I tillegg har jeg prøvd å vise til Napier i en samfunnsmessig sammenheng, men dette kunne det kanskje vært enda mer av?

Jeg nominerer ikke artikkelen bare for å føre den gjennom som en anbefalt artikkel, men også fordi jeg lærer mye av kandidatprosessen, både av tips på kandidatsiden og redigeringer utført i artiklene av andre. Takker for gode tips og dugnadsånd i de forrige kandidatprosessene. Mvh Vasmar1 (diskusjon) 16. apr. 2022 kl. 21:01 (CEST)Svar[svar]

Anbefalt[rediger kilde]

 1. For For Vasmar1 (diskusjon) 16. apr. 2022 kl. 21:01 (CEST)Svar[svar]
 2. For For Løken (diskusjon) 17. apr. 2022 kl. 14:20 (CEST)Svar[svar]
 3. For For JOestby (diskusjon) 18. apr. 2022 kl. 00:08 (CEST)Svar[svar]
 4. For For Ulflarsen (diskusjon) 18. apr. 2022 kl. 15:43 (CEST)Svar[svar]
 5. For For M O Haugen (diskusjon) 20. apr. 2022 kl. 11:07 (CEST) Pent og ryddig.Svar[svar]
 6. For For Trygve Nodeland (diskusjon) 20. apr. 2022 kl. 11:21 (CEST)Svar[svar]
 7. For For Frankemann (diskusjon) 22. apr. 2022 kl. 17:58 (CEST)Svar[svar]

Kommentarer[rediger kilde]

Et språkområde som omfatter en skipsfarts- og ikke minst fiskerinasjon, bør har gode maritime artikler, og nå får vi det! Et par språklige spørsmål:

 1. Det står «Båtene avliver», men gjør den det? Det er vel noe som skjer om bord i båtene?
 2. Videre står det at «Hovedkontoret til Napier ligger i 2022». Det er presens, så hva når vi leser dette i 2023? Kanskje kunne det ha stått ble i ÅÅÅÅ lagt til Bømlo, om vi kjenner årstallet?
 3. Videre: «(Utdypende artikkel: Brønnbåt).» Det er en litt uvant måte å gjøre det på. Normalt vil en slik henvisning {{Utdypende artikkel}} stå like under kapitteloverskriften. Kanskje er det nok å lage en lenke til brønnbåtartikkelen i teksten?
 4. Avsnittet om alle designene (HFMV) er litt for detaljert synes jeg. Etter å ha tråklet meg igjennom alle tallene, lurer jeg på om jeg er blitt noe klokere, og tviler litt på det. Hoveforfatteren har kanskje til og med skrevet HFMV en gang for meget? Men det hadde vært interessant å få vite nærmere om hva disse designene står for, og hva som skiller dem! Og så synes jeg jammen at rederiet får skaffe oss noen bilder av båtene sine! Skriv til dem og be dem poste noen på commons. Det går de sikkert med på.--Trygve Nodeland (diskusjon) 18. apr. 2022 kl. 10:09 (CEST)Svar[svar]
Takk for nyttige innspill, som vanlig, Trygve!
 • Jeg har sendt en e-post til Napier angående skipene, men jeg opplever at rederi jeg tidligere har vært i kontakt med blir skeptiske av Commons lisensiering og merarbeidet det skaper, både dersom de skal opplaste bildene selv, eller jeg skal gjøre det på vegne av dem, men det er verdt forsøket denne gangen også. (Det er litt av noen kule, påskegule skip de har!)
 • Jeg kjenner ikke til årstallet for når hovedkontorets ble lagt til Bømlo, men jeg tipper det har lagt der siden starten. Jeg spurte like greit Napier i e-posten. Dersom det finnes en kilde de kan vise til om dette, endrer jeg setningen. Eventuelt er det en mulighet å la hovedkontor bli stående kun i infoboksen.
 • Har gjort noen små endringer i avsnittet om HFMV, kanskje må det enda mer til for å gjøre avsnittet bra? Mvh Vasmar1 (diskusjon) 18. apr. 2022 kl. 11:20 (CEST)Svar[svar]
Blir bedre, men designselskapet skiller mellom brønnbåt og prosessbåt, se [[1]] Hva ligger det i dette skillet? --Trygve Nodeland (diskusjon) 18. apr. 2022 kl. 11:43 (CEST)Svar[svar]
Jeg skal prøve å finne ut av det, vet ikke hvor godt dette er dokumentert av verftet. Det største skillet som jeg kan se for meg, er nok størrelsen og oppbyggingen av system. En brønnbåt har rundt 15 % til 18 % fisk i tankene sine, resten vann, mens en bløggebåt kan ha 70 % fisk i tankene. En brønnbåt pumper fisken om bord, rett i tankene eller eventuelt gjennom en avlusningskontainer / maskin. En bløggebåt pumper fisken om bord gjennom en bløggemaskin. Men å få dette inn i artikkelen, kildebelagt uten originalforskning og egen synsing, tror jeg kan bli utfordrende. Kan eventuelt sende en e-post til Fitjar Mek. / Heimli også kanskje? Vasmar1 (diskusjon) 18. apr. 2022 kl. 11:50 (CEST)Svar[svar]
Det står på hjemmesiden at «A processing boat sedates and bleeds the fish by the pen-side. The fish is then stored in cooled salt-water. » Det minner jo sterkt om en bløggebåt. Mulig en prosessbåt gjør mer? Det er ikke sikkert det er noen forskjell av betydning.--Trygve Nodeland (diskusjon) 20. apr. 2022 kl. 11:20 (CEST)Svar[svar]
@Trygve W Nodeland: Jeg har vært i kontakt med rederiet. De deler tre bilder som jeg skal få inn på Commons snart. Om hovedkontoret skriver de dette:
"Hovedkontoret har vært i Langevåg på Bømlo siden det ble etablert. I de første årene av rederiet sin historie var administrasjonsfunksjonen kombinert med bemanning om bord, men etter som selskapet vokste så ble kontoret på land opprettet. Dette skjedde vel i tiden rundt 2008. Tror ikke vi har noen skriftlig offentlig dokumentasjon på akkurat det."
Uten offentlig dokumentasjon, kan det ikke brukes, men da har vi i det minste ett svar på det. Mvh Vasmar1 (diskusjon) 20. apr. 2022 kl. 10:22 (CEST)Svar[svar]
OK. Brønnøysundregistrene forteller at de selskapene de arbeider med idag, er stiftet fra 2017, men virksomheten er jo eldre. La stå! Trygve Nodeland (diskusjon) 20. apr. 2022 kl. 11:21 (CEST)Svar[svar]

Et par punkter i infoboksen ligger lokalt, det hadde vært bra å få de lagt inn i Wikidata så alt hentes derfra. Mvh. Ulflarsen (diskusjon) 18. apr. 2022 kl. 15:34 (CEST)Svar[svar]

Pictogram voting keep-green.svg Gjort, ser ikke ut som at parameteren "Tjeneste(r)" hentes fra Wikidata, så den lar jeg stå lokalt. Mvh Vasmar1 (diskusjon) 18. apr. 2022 kl. 18:28 (CEST)Svar[svar]Etter at artikkelen har vært oppe til vurdering den fastsatte tiden (7 eller 14 dager), er vurderingen avsluttet med den konklusjon at den er en anbefalt artikkel. M O Haugen (diskusjon) 24. apr. 2022 kl. 07:37 (CEST)Svar[svar]


Liste over norske TV-programmer 1970–1979[rediger kilde]

Dette er andre etappe i en omfattende og imponerende dokumentasjon av norske tv-programmer gjennom tidene, med Ezzex (diskusjon · bidrag) som hovedbidragsyter til listene, og til dels også for mange av artiklene om programmene. For tre uker siden hadde vi Wikipedia:Kandidatsider/Liste over norske TV-programmer 1960–1969 til vurdering, og jeg tok opp en del prinsippielle vurderinger der som jeg ikke trenger å gjenta denne gang. M O Haugen (diskusjon) 21. apr. 2022 kl. 21:08 (CEST)Svar[svar]

God liste[rediger kilde]

 1. For For M O Haugen (diskusjon) 21. apr. 2022 kl. 21:08 (CEST)Svar[svar]
 2. For For JOestby (diskusjon) 21. apr. 2022 kl. 22:31 (CEST)Svar[svar]
 3. For For Ulflarsen (diskusjon) 22. apr. 2022 kl. 18:05 (CEST)Svar[svar]
 4. For For Løken (diskusjon) 24. apr. 2022 kl. 16:58 (CEST)Svar[svar]
 5. For For 90sveped (diskusjon) 24. apr. 2022 kl. 23:37 (CEST)Svar[svar]
 6. For For Kudos for svært omfattende arbeid med systematisering! Hilsen --Frankemann (diskusjon) 25. apr. 2022 kl. 21:02 (CEST)Svar[svar]Etter at artikkelen har vært oppe til vurdering den fastsatte tiden (7 eller 14 dager), er vurderingen avsluttet med den konklusjon at den er en god liste. M O Haugen (diskusjon) 28. apr. 2022 kl. 21:27 (CEST)Svar[svar]


Mai 2022[rediger kilde]

Verdensmesterskapet i skiskyting[rediger kilde]

Jeg mener at denne innfrir forventningene til ei God Liste, og tenker at dette er nok et eksempel på Wikipedia på sitt beste og mest typiske: langvarig detaljert arbeid innenfor systematiske strukturer. Det er noen røde lenker her, men jeg mener at de viktigste lenkene er blå: hvert mesterskapsår, og alle individuelle medaljevinnere. Hvis man skulle ønske seg noe mer, så var det kanskje en utvidelse av ingressen med 3-8 linjer tekst. M O Haugen (diskusjon) 29. apr. 2022 kl. 12:44 (CEST)Svar[svar]

God liste[rediger kilde]

 1. For For M O Haugen (diskusjon) 29. apr. 2022 kl. 12:44 (CEST)Svar[svar]
 2. For For imponerende arbeid Vennlig hilsen Erik d.y. 29. apr. 2022 kl. 21:20 (CEST)Svar[svar]
 3. For For – uten tvil. M14 (diskusjon) 29. apr. 2022 kl. 23:22 (CEST)Svar[svar]
 4. For For Ulflarsen (diskusjon) 30. apr. 2022 kl. 12:42 (CEST)Svar[svar]
 5. For For Råimponert! Kjersti L. (diskusjon) 1. mai 2022 kl. 13:46 (CEST)Svar[svar]

Kommentarer[rediger kilde]

 • Rekkefølge: Jeg kunne tenke meg at normaldistansen stod øverst ettersom den har vært med lengst – slik som på enwiki. Videre kunne jeg tenke meg at den kalles normaldistanse og ikke normalprogram, da dette etter mitt syn er det mest brukte begrep. M14 (diskusjon) 29. apr. 2022 kl. 23:22 (CEST)Svar[svar]
Helt enig. Jeg har endret begge deler nå. Mvh Knuteinar2309 (diskusjon) 29. apr. 2022 kl. 23:44 (CEST)Svar[svar]Etter at artikkelen har vært oppe til vurdering den fastsatte tiden (7 eller 14 dager), er vurderingen avsluttet med den konklusjon at den er en god liste. M O Haugen (diskusjon) 6. mai 2022 kl. 19:29 (CEST)Svar[svar]


Jens Stoltenberg[rediger kilde]

Artikkelen ble raskt utvidet i forbindelse med terrorangrepet i 2011, siden har det vært mye av innholdet som har vært rotete, nevnt flere ganger osv. Jeg synes per nå at det er en fin og ryddig artikkel som går gjennom det viktigste i Stoltenbergs karriere. Jeg ser det at denne kanskje ikke når helt opp enda, men jeg vil allikevel nominere for å høre hvordan andre vil vurdere artikkelen. JOestby (diskusjon) 17. apr. 2022 kl. 21:05 (CEST)Svar[svar]

Anbefalt[rediger kilde]

 1. For For JOestby (diskusjon) 17. apr. 2022 kl. 21:05 (CEST)Svar[svar]
 2. For For --Znuddel (diskusjon) 17. apr. 2022 kl. 21:47 (CEST)Svar[svar]
 3. For For Ulflarsen (diskusjon) 22. apr. 2022 kl. 20:48 (CEST)Svar[svar]
 4. For For Ordnerud (diskusjon) 24. apr. 2022 kl. 21:32 (CEST)Svar[svar]
 5. For For Mvh Vasmar1 (diskusjon) 25. apr. 2022 kl. 13:00 (CEST)Svar[svar]
 6. For For Hilsen Kjetil_r 26. apr. 2022 kl. 09:08 (CEST)Svar[svar]
 7. For For M O Haugen (diskusjon) 6. mai 2022 kl. 19:27 (CEST)Svar[svar]
 8. For For --- Løken (diskusjon) 7. mai 2022 kl. 00:55 (CEST)Svar[svar]
 9. For For --Trygve Nodeland (diskusjon) 7. mai 2022 kl. 08:17 (CEST)Svar[svar]

Kommentarer[rediger kilde]

Etter første gjennomlesning hadde jeg bare notert ned følgende to ting:

 • Det står at noe fortsatt (2011) forvaltes over Kommunal- og regionaldepartementets budsjett. Gjelder det fortsatt i 2022?
 • Dette med "Progressive Governance Conference" er på et detaljnivå som helt klart bryter med resten av artikkelen. Jeg vil kanskjer til og med gå så langt som å si at hele "Økonomisk politikk og krisehåndtering"-avsnittet er svakt, og kanskje bør ut i sin nåværende form.

Etterhvert som jeg har grublet litt har jeg imidlertid blitt mer i tvil, og tvilen går i hovedsak ut på utvalget av temaer. Som relativt politikk-interessert stilte jeg meg selv spørsmålet: "Hvilke politiske hovedsaker forbinder jeg med Stoltenbergs statsministerperiode?". Jeg kom frem til følgende korte liste:

 • Utøya, Behring Breivik, etc. (bra dekket).
 • Innføringen av handlingsregelen (ikke dekket i det hele tatt!)
 • Bombingen av Libya (ikke nevnt)
 • Viktige reformer av offentlig sektor (merverdiavgiftsreformen og kvalitetsreformen i høyere utdannelse er for eksempel ikke nevnt i det hele tatt. Helseforetak er nevnt, men litt kort kanskje?)
 • Delprivatisering av Statoil og Telenor (nevnt, men virker litt usystematisk)
 • Håndtering av finanskrisen (jeg synes ikke artikkelen tar opp temaet på en god måte)

Så jeg vet ikke helt jeg. Utvalget av temaer og vektingen av dem virker kanskje litt tilfeldig? Kanskje noen (ikke jeg akkurat nå!) skal bla igjennom en Stoltenberg-biografi, notere ned de 15-20 viktigste temaene som tas opp, og sørge for at disse også blir med hos oss? Mvh. Kjetil_r 18. apr. 2022 kl. 20:34 (CEST)Svar[svar]

Helt enig i handlingsregelen og Libya. Skal prøve å skrive litt om det. Tenker du det passer å skrive om regelen under seksjonen om hans første regjering og Libya i seksjonen om den andre regjeringen? JOestby (diskusjon) 20. apr. 2022 kl. 08:09 (CEST)Svar[svar]
Har lagt til litt om handlingsregelen, Libya og utvidet om loven om helseforetak nå. Jeg tror ikke det er så mye som skal til for å gjøre artikkelen til en verdig AA. JOestby (diskusjon) 20. apr. 2022 kl. 14:06 (CEST)Svar[svar]
Det hjalp det, jeg skal stemme for AA nå. Mvh. Kjetil_r 26. apr. 2022 kl. 09:08 (CEST)Svar[svar]
Kommentarer fra Vasmar1[rediger kilde]

En fin artikkel. Jeg skal lese litt mer nøye gjennom den, og avventer derfor å stemme enn så lenge, selv om dette virker som en klar AA-kandidat. Jeg er ikke veldig interessert i politikk, så det kan være setningen er nokså opplagt for en som interesserer seg mer enn meg, men setningen «Blant Stoltenbergs viktigste mål og prioriteringer i sin politiske karrière, er høy sysselsetting og stabil økonomi gjennom moderat oljepengebruk og inntektspolitisk samarbeid; politisk samarbeid og flertallsregjeringer med andre partier; og arbeid for internasjonale avtaler for å redusere klimagassutslipp.» virker uklar. Er det Stoltenberg selv som mener at dette er hans viktigste mål og prioriteringer, og finnes det i så fall en kilde på dette? Dersom det ikke er Stoltenbergs ord, hvem sine er det da? (Mistenker «originalforskning» / «forfatters egne meninger» muligens?) Mvh Vasmar1 (diskusjon) 18. apr. 2022 kl. 00:33 (CEST)Svar[svar]

Jeg vil ikke tro man kan finne enkelte kilder hvor Stoltenberg sier hva som er hans grunnprinsipper og kjernemål, men om man ser på regjeringsplattformene til Stoltenbergregjeringene og arbeidet de har gjort, så ser man at dette stemmer. Nå er det vel sånn at de aller fleste er for høy sysselsetting og stabil økonomi. Vi vet også at det var viktig for Stoltenberg å holde bruken av oljepenger under handlingsregelen på 4 prosent. Jeg opplever hvertfall at det som står under den seksjonen sier seg litt selv. JOestby (diskusjon) 18. apr. 2022 kl. 00:43 (CEST)Svar[svar]
Dersom det ikke finnes kilder som forteller om Stoltenbergs grunnprinsipper og kjernemål, har vi intet å beskrive i den forbindelse. Dersom vi likevel gjør det, etter en vurdering, dreier det seg om original forskning, og det skal vi ikke ha. Jeg er for øvrig enig i Kjetil_rs betraktninger ovenfor. Artikkelen er nominert for å høre hvordan andre vil vurdere den. Min vurdering er at den ikke er en AA p.t. Jeg har selv ikke anledning til å bidra med så mye at det vil monne. Men listen til Kjetil er en god begynnelse. Morten har god øvelse i å være sparringpartner i slike saker, og kan sikkert hjelpe - når hen har tid. Om et års tid vil den kunne være moden for ny vurdering. Trygve Nodeland (diskusjon) 19. apr. 2022 kl. 14:47 (CEST)Svar[svar]
Jeg takker for tilliten fra Trygve. Jeg har allerede gitt noen vurderinger her: Diskusjon:Jens_Stoltenberg#AA, og min viktigste innvending der var nettopp tendensen til en vurderende/kommenterende stemme. Det finnes noen gode kilder til politiske hovedmål i trontalene og andre overblikk over år og tidsspenn, men kunsten er å skille mellom det som Stoltenberg personlig står for, og det som er politikken til regjeringen og/eller Arbeiderpartiet. Mvh M O Haugen (diskusjon) 19. apr. 2022 kl. 15:10 (CEST)Svar[svar]
Korrigerer meg selv litt; det er selvsagt ikke noe mål å skille mellom Stoltenbergs personlige meninger, og hvilken politikk han har gjennomført som regjeringssjef. Jeg skjønner ikke hva jeg tenkte på. Mvh M O Haugen (diskusjon) 20. apr. 2022 kl. 11:10 (CEST)Svar[svar]
Har prøvd å legge til noen kilder under seksjonen nå. JOestby (diskusjon) 20. apr. 2022 kl. 19:13 (CEST)Svar[svar]
Jeg finner ikke ordene «kjerneverdier» og «viktigst» som brukes i overskrift og tekst, i noen av kildene. Stoltenberg har selv skrevet en bok. Står det noe om hans prioriteringer der? --Trygve Nodeland (diskusjon) 22. apr. 2022 kl. 09:54 (CEST)Svar[svar]
Jeg er enig i at det blir feil å si «kjerneverdier» og «viktigst» når man ikke har kilde på det. Jeg har omformulert avsnittet nå, samt lagt til kilde på at dette er viktige saker for Stoltenberg. JOestby (diskusjon) 22. apr. 2022 kl. 11:01 (CEST)Svar[svar]
Kommentarer fra GAD[rediger kilde]

Det er fint at det tas tak i denne artikkelen, som har ligget ganske brakk det siste tiåret. Her er mine første merknader.

 • Ingressen:
  • Spesialutsending for klima. Er han det fortsatt? Vervet er ikke nevnt ellers i artikkelen, og det har heller ikke lenke til egen artikkel.
  • Siste setning: Bruken av uttrykket «den russisk-ukrainske krigen» er kanskje forvirrende, da mange vil forbinde dette med krigshandlingene i år og ikke med konflikten som har vart i heile JS sin periode som Nato-sjef.
 • Bakgrunn og yrkeskarriere:
  • De tre første avsnitta blir svært dominerende så tidlig i artikkelen. Kanskje flytte dem til et eget familie-avsnitt mot slutten? Jeg er litt skeptisk til bruken av ordet «nedstammer», men det er mulig det er vanlig i enkelte kretser.
  • Er det riktig at hovedoppgaven blei utgitt av SSB to år før JS tok eksamen?
 • Politiske mål:
  • Setninga om finanskrisa trenger referanse. Det samme gjelder den om samarbeidet med Kristin Halvorsen. Og den om støtte fra Obama. Og om samarbeidet med Bill Gates.
  • Sjøl med den lange fotnota virker setninga om sysselsettingsvekst litt søkt. Ifølge SSB steig andel sysselsatte fra 2005 til 2007, var så stabil ett år, hvorpå den sank nesten ned til startnivået i 2013.

Skal prøve å få lest mer etter hvert. Hilsen GAD (diskusjon) 24. apr. 2022 kl. 20:48 (CEST)Svar[svar]

Har omformulert ingressen, flyttet på de tre første avsnittene under Bakgrunn og yrkeskarriere og kildelagt Bill Gates. JOestby (diskusjon) 24. apr. 2022 kl. 21:29 (CEST)Svar[svar]

Artikkelen har stått til vurdering ei uke, og kan teknisk sett avsluttes nå, siden det ikke er noen motstemmer. Jeg vil imidlertid foreslår at vi venter et par dager til. Dels fordi det fremdeles pågår arbeid på artikkelen, og dels fordi jeg synes det er god skikk at de som har kommet med innvendinger til artikkelen kan få komme tilbake og si «Det ser bedre ut nå», eller lignende. Det gjelder GAD, Kjetil_r og, Vasmar1 - som jeg varsler med dette. Egentlig gjelder meg selv også - som må tenke gjennom om jeg synes noe mer bør gjøres med den innvendingen jeg kom med. Mvh M O Haugen (diskusjon) 25. apr. 2022 kl. 11:24 (CEST)Svar[svar]

Det som gjelder min kommentar, ser ok ut nå, men er enig i kommentarer som går på disposisjonen av tekst m.m. Stemmer for, men å vente til arbeidet i artikkelen er over, synes å være en god idé. Mvh Vasmar1 (diskusjon) 25. apr. 2022 kl. 12:59 (CEST)Svar[svar]
Trur ikke alle mine merknader er svart ut, men det er neppe særlig viktig. Jeg begynte å pusse litt på språk og slikt, men ser at det går for langsomt. Livet byr (heldigvis) på andre utfordringer enn finpuss av Jens. Hilsen GAD (diskusjon) 25. apr. 2022 kl. 20:03 (CEST)Svar[svar]
Takk for ping – det ser jo bedre ut nå. Face-smile.svgKjetil_r 26. apr. 2022 kl. 09:08 (CEST)Svar[svar]
Kommentarer fra M14[rediger kilde]

En anbefalt artikkel skal ha ha en godt disponert tekst som presenterer emnet på en ryddig og helhetlig måte, og den skal være passe lang. Etter min oppfatning er det et forbedringspotensial på dette området. F.eks. er det etter mitt syn i overkant mye omtale av AUF-tiden i forhold til tiden både som statsminister og særlig som generalsekretær i NATO. Det er nesten like mye tekst om medlemsjukset i AUF som om tiden i NATO. Det er gjort en god innsats etter artikkelen ble nominert, men på noen områder mener jeg artikkelen er unødvendig detaljert, slik at en forkorting kan være på sin plass. Mvh. M14 (diskusjon) 25. apr. 2022 kl. 11:44 (CEST)Svar[svar]

Jeg har redigert avsnittet om AUF-tida nå, så det er mer proporsjonalt. Mvh --M O Haugen (diskusjon) 25. apr. 2022 kl. 18:29 (CEST)Svar[svar]

«dannelsen av en flertallsregjering – gjennom koalisjon med andre partier som Arbeiderpartiet kan samarbeide med, virkeliggjort med den rødgrønne regjeringen» fremstilles som et resultat. Etter min oppfatning er dette mer et middel for å oppnå politiske resultater. Jeg foreslår derfor å flytte dette avsnittet opp under omtalen av Stoltenbergs andre regjering, og da følgelig også å omskrive tilsvarende i kapittelet det flyttes fra. Mvh. M14 (diskusjon) 29. apr. 2022 kl. 12:28 (CEST)Svar[svar]

Kommentarer fra Efloean[rediger kilde]

Blir det riktig å benevne Jens Stoltenberg som «samfunnsøkonom og tidligere politiker»? Han er utdannet samfunnsøkonom, men han arbeider ikke som fagøkonom nå, og gjorde det bare i et mellomspill for 30 år siden. Jeg stiller meg også tvilende til formuleringen «tidligere politiker». Han er riktignok «ferdig» i norsk politikk, men han er i aller høyeste grad virksom i internasjonal politikk. NATOs generalsekretær er riktignok øverste sjef for de sivilt ansatte, men i det store og hele har han politiske oppgaver, og han er politisk utnevnt av medlemslandene. Våre artikler om tidligere generalsekretærer i NATO ser også stillingen som en forlengelse av deres virksomhet i nasjonal politikk, og slik bør vi også behandle Stoltenberg. Jeg foreslår at vi skriver «Jens Stoltenberg […] er en norsk politiker (Ap), som siden 1. oktober 2014 har vært generalsekretær i NATO.» Erik F. 25. apr. 2022 kl. 13:32 (CEST)Svar[svar]

Gjort av @Orland JOestby (diskusjon) 26. apr. 2022 kl. 11:47 (CEST)Svar[svar]

Generelt betraktet så synes jeg at dette er en god artikkel. Noen bemerkninger:

 • Jeg synes at en del av seksjonene fortsatt er skjevt vektet i forhold til hverandre. En politiker på dette nivået vil være med på mange initiativer, erklæringer og avtaler, men langt ifra alle får noen varig betydning. Det er godt mulig at konvensjonen mot klaseammunisjon er noe som vil tre klarere frem når ettertidens lys kastes over Stoltenbergs regjeringsperiode, men enn så lenge husker iallfall jeg delelinjeavtalen bedre, og den er avspist med én setning.
 • Omtalen av finanskrisen er fortsatt mer vektet mot internasjonal politikk enn mot forholdene i Norge, som jeg vil tro at Stoltenberg har hatt mest å si for.
 • Hvordan de rødgrønne partiene kunne tape stortingsvalget i 2013, vil nok fremstå som litt gåtefullt, slik artikkelen er nå. Her kunne det ha gjort seg med noen årsaksforklaringer (regjeringsslitasje, et klart regjeringsalternativ, og mange andre mulige).
 • Tiden som generalsekretær i NATO handler mest om selve utnevnelsen, ikke hva han har drevet med der. (Og hvor er henvisningen til Journal of the British Institute of International Affairs ment å vise?)
 • Selv mye omtalte saker kan fremstå irrelevante mange år etter. For eksempel de to kapitelene i SNF-rapporten som ble strøket (ja, var de ikke utenfor mandatet?), hvem som står for utdelingen av Krigskorset, og den berømte båten i 50-årsgave.

Tross disse innvendingene, er artikkelen god nok til å bli anbefalt? Kanskje det. Forhåpentligvis kan disse kommentarene være til hjelp for den som vil forbedre artikkelen ytterligere. Erik F. 26. apr. 2022 kl. 14:52 (CEST)Svar[svar]

Kommentarer fra Trygve[rediger kilde]

Artikkelen blir bedre, men fremdeles står: «Særlig sykehusreformen hadde vakt intern strid i Arbeiderpartiet og fagbevegelsen før valget, og mange i partiet mente man hadde satset for mye på rasjonelle reformer og for lite på populær politikk som kunne vinne valg. For Stoltenberg ble problemene i mindretallsregjering en viktig inspirasjon for å starte arbeidet for stabile flertallsregjeringer sammen med andre partier.» Jeg mener dette bør strykes. Hva «mange mente» er usikkert og hva som inspirerte Stoltenberg enda mer uklart. --Trygve Nodeland (diskusjon) 26. apr. 2022 kl. 14:35 (CEST)Svar[svar]

Det står videre: «Blant Stoltenbergs viktigste prioriteringer i sin politiske karriere, basert på de politiske lederverv han har søkt og de saker han har arbeidet mest for, er det naturlig å trekke frem:» For hvem er det «naturlig å trekke frem» de tre sakene som deretter nevnes? En sak er at den som skriver på Wikipedia, skriver om det hun eller han mener er viktig. Det ligger et valg i det. Men da skal det vi skriver inn være med kilder, og vi andre kan mene noe om dette er relevant eller ikke. Men det er ikke naturlig å redegjøre for disse valgene i teksten, på denne måten. Det gjelder mindre det er en bestemt kilde som uttaler dette, altså at valgene er tatt av andre. En slik uttalt prioritering fra bidragsyterens side, vil dessuten medføre problemer når andre forhold skal nevnes, eller ett av dem fjernes. Når vi skriver må vi altså være åpen for at andre kommer til senere for å gjøre artikkelen bedre. Gjør gjerne valg, men la hvert enkelt resultat i form av en politisk sak, tale for seg selv. Våre egne vurderinger skal vi ikke gi uttrykk for. --Trygve Nodeland (diskusjon) 27. apr. 2022 kl. 07:47 (CEST)Svar[svar]

Det står: «Stoltenberg har søsteren Camilla, og hadde også søsteren Nini, som slet med heroinavhengighet. Hun døde i 2014.» Om Camilla kunne man sagt noe om hennes posisjon i samfunnet, men det er helt i orden for meg at man ikke gjør det, for det forteller jo intet om Jens. Så er det også en offentlig sak at hans søster Nini hadde rusproblemer. Spørsmålet er hva det har i en biografi over Jens å gjøre. Hvorfor skal det stå noe om den ene søsterens sykdom? --Trygve Nodeland (diskusjon) 27. apr. 2022 kl. 08:43 (CEST)Svar[svar]

Jeg vil si at den seksjonen kun forteller kort at Stoltenberg har en søster og hadde en annen. Nini døde tidlig, og da mener jeg det er greit at man kort nevner det. JOestby (diskusjon) 27. apr. 2022 kl. 12:08 (CEST)Svar[svar]
Men hovedpoenget ditt er ikke at hun døde tidlig, derimot at hun var avhengig av heroin. Vi vet jo alt om dette, men jeg finner det likevel beklemmende at man så sterkt ønsker å dvele ved en slik sørgelig kjensgjerning, i en biografi over et helt annet menneske. Trygve Nodeland (diskusjon) 27. apr. 2022 kl. 12:37 (CEST)Svar[svar]
Ja, jeg er usikker. Kanskje det passer bedre å fjerne det. JOestby (diskusjon) 27. apr. 2022 kl. 12:40 (CEST)Svar[svar]

Det står: «Samtidig hadde Stoltenberg under lederstriden med Jagland møtt motstand fra LO-leder Yngve Hågensen, og la som partileder stor vekt på å konsultere fagbevegelsen, partisekretær Martin Kolberg, og LO-leder Gerd-Liv Valla. Ved valgene i 2005 og 2009 var støtten fra LO svært viktig, og Stoltenberg trakk den selv frem i valgtaler og debatter.» Hva er det som menes egentlig? Fikk han kritikk først, og la deretter vekt på råd fra fagbevegelsen?Trygve Nodeland (diskusjon) 4. mai 2022 kl. 10:42 (CEST)Svar[svar]

Det står: «Samarbeidet med Sosialistisk Venstreparti satt dypt inne for mange i Arbeiderpartiet, og så sent som under Thorbjørn Jagland ble et slikt samarbeid ansett som relativt uaktuelt. Også Stoltenberg var opprinnelig skeptisk til organisert samarbeid med SV og Senterpartiet. Han foretrakk Kristelig Folkeparti som partner, ikke minst på grunn av EU-spørsmålet». Teksten er kanskje korrekt, men kildene er fra fem hhv seks år etter det aktuelle valget. Jeg husker ikke hva KrF mente annerledes om EU enn SV. Foreslår å ta det bort, dersom det ikke kan kildebelegges.--Trygve Nodeland (diskusjon) 4. mai 2022 kl. 10:54 (CEST)Svar[svar]

Avsnittet om Konvensjonen om klaseammunisjon er litt detaljert synes jeg. Men først og fremst savner jeg en tilknytning til Jens Stoltenberg. Jeg ønsker meg noe om hans personlige engasjement, dersom det kan dokumenteres.--Trygve Nodeland (diskusjon) 4. mai 2022 kl. 11:05 (CEST)Svar[svar]

Godt moment, Trygve. Når vi følger den saken til kilden, ser vi at det var utenriksministeren som holdt åpningstalen på konferansen. Avsnittet kan fjernes. Noe av det samme gjelder kanskje krigføringen i Libya? Mvh --M O Haugen (diskusjon) 4. mai 2022 kl. 12:15 (CEST)Svar[svar]

Det står at han tilhørte «den tredje vei» innen det moderne sosialdemokratiet». Hva betyr det. Hva var den første, og andre, og hva innebærer det tredje? --Trygve Nodeland (diskusjon) 5. mai 2022 kl. 16:11 (CEST)Svar[svar]

@Trygve W Nodeland: Klasevåpen er fjernet. LO er presisert. Dette med den tredje vei tror jeg Erik F. kan svare på. Mvh --M O Haugen (diskusjon) 5. mai 2022 kl. 20:24 (CEST)Svar[svar]
@Trygve W Nodeland: @Orland: «Den tredje vei», se en:Third Way, er noe jeg kan lage en egen artikkel om, men kort sagt handler det om en strømning i sosialdemokratiet som gjerne forbindes med Tony Blair og Det nye Labour. Erik F. 8. mai 2022 kl. 05:18 (CEST)Svar[svar]
Nytt forsøk på avslutning[rediger kilde]

Slik jeg leser diskusjonen, er det antagelig bare et innspill som ikke er fyldestgjørende besvart. Det er Eriks Tiden som generalsekretær i NATO handler mest om selve utnevnelsen, ikke hva han har drevet med der. Den engelske artikkelen har en del stoff om dette, men det virker mest som en logg - ikke som et analytisk overblikk. Det hadde vært fint om noen kunne funnet en god kilde til et overblikk på dette. Ellers nærmer vi oss vel slutten? Mvh --M O Haugen (diskusjon) 1. mai 2022 kl. 08:37 (CEST)Svar[svar]

Jeg kan ikke se at samtlige av mine spørsmål er besvart. Måten å skrive på minner om den til en kommentator i en avis, samtidig som opplysningene ikke er kildebelagt. Jeg synes ikke det er måten å skrive leksikonartikler på, så jeg vil ikke stemme for. Trygve Nodeland (diskusjon) 1. mai 2022 kl. 09:21 (CEST)Svar[svar]
Det er bra at du nevner det, Trygve. Jeg pekte på det samme tidligere i prosessen, uten at jeg var tilstrekkelig konkret. Så jeg trodde at det meste av dette var vasket vekk nå. Mvh M O Haugen (diskusjon) 1. mai 2022 kl. 10:13 (CEST)Svar[svar]
Jeg synes heller ikke at kommentarene mine om skjevheter i utvalg og vinkling er tatt til følge i en sånn grad at jeg vil stemme for. Jeg avstår heller fra å stemme, og vil i det minste berømme alle involverte for å ha løftet artikkelen fra der den var. Erik F. 2. mai 2022 kl. 00:56 (CEST)Svar[svar]
Med 6 stemmer for bør det vel være mulig å avslutte? JOestby (diskusjon) 2. mai 2022 kl. 07:54 (CEST)Svar[svar]
Når det er innvendinger fra brukere som ikke er ordnet, skal den i utganspunktet ikke avsluttes (eventuelt avsluttes som ikke-AA). Det er i alle fall vanlig praksis. Jeg er enig med kommentarer fra Trygve og Erik. Mvh Vasmar1 (diskusjon) 2. mai 2022 kl. 08:06 (CEST)Svar[svar]
@JOestby: I bruksanvisningen for Kandidatsider står det at «Ingen artikkel kan bli godkjent før alle vesentlige innvendinger er tilfredsstillende utbedret eller imøtegått.» Da betyr det at vi må vurdere om disse innvendingene er vesentlige. Et stykke på vei mener jeg at begge innvendingene er relevante og vesentlige, og at artikkelen derfor bør gås gjennom med kritisk blikk en gang til. Det kan noen ganger være små marginer mellom en faktisk {{imot}}-stemme og en verbal innvending slik vi har her. Mvh M O Haugen (diskusjon) 2. mai 2022 kl. 08:08 (CEST)Svar[svar]
Det med tiden i NATO blir vel fort en logg som du kan se på enwiki. Det med at opplysninger ikke er kildebelagt er vel ordnet opp i? Ellers bør det vises til der det er et problem. Det med Nini er fikset og dette med "Blant Stoltenbergs viktigste prioriteringer i sin politiske karriere" osv er tatt vekk. JOestby (diskusjon) 2. mai 2022 kl. 09:20 (CEST)Svar[svar]
@JOestby: de innvendingene som jeg viser til, handler ikke om en logg for nato-årene, men om en skrivestil som minner om en kommentator og skjevheter i utvalg og vinkling, slik dette er nevnt ovenfor her. Jeg har i dag brukt ledige minutter til å jobbe meg gjennom artikkelen utfra vinklingene språkvask, stilvask og detaljvask og har fjernet en lang rekke ufokuserte detaljer, og mange tilfeller av dramatiserende formuleringer. Det er også påtagelig at mange av kildene jeg finner, er korte nyhetsnotiser på énsak-nivå, og relativt få overblikk-kilder.
Det som gjenstår nå, er at vi (du og jeg? og flere?) jobber oss gjennom hovedbolken #Statsminister og partileder, slik at den bolken også følger opp forventningene om saklighet og balanse som er nevnt ovenfor her. Mvh --M O Haugen (diskusjon) 3. mai 2022 kl. 18:08 (CEST)Svar[svar]

Jeg har lest gjennom og jobbet meg gjennom, og har stemt #{{for}} artikkelen nå. Jeg tenker likevel at vi skal la artikkelen stå til vurdering i et døgn til. Dels fordi det fremdeles pågår skriving/utvikling i artikkelen, og dels for å gi Erik F. og Trygve N. en ny sjanse til å vurdere om de er mer fornøyd med artikkelen nå enn de var sist. Mvh M O Haugen (diskusjon) 6. mai 2022 kl. 19:27 (CEST)Svar[svar]

Det er greit for meg å avslutte en vurdering. Trygve Nodeland (diskusjon) 6. mai 2022 kl. 19:35 (CEST)Svar[svar]
Jeg har stemt for, for jeg mener den kan anbefales - og forbedres ytterligere. Men det jeg vil tilføye er at å skrive om et levende objekt er ekstremt vanskelig, med tanke på å gi artikkelen den flukt man forventer av en AA eller UA. Stoltenberg er p.t. i sitt livs vanskeligste oppdrag. På det lavere plan er han ennå ikke ferdig med å krangle med Jagland. Det er umulig å se arbeidet hans i perspektiv. Arbeidet kunne imidlertid blitt litt mindre «hals over hode» dersom den hadde gått gjennom «Morten-kverna» på forhånd. For den politisk interesserte finnes det mange artikler som er overmodne for en solid gjennomgang, denne for eksempel. For den skriveføre, slik hovedforfatteren til nærværende artikkel er, vil et slikt arbeid ta ett til to år, vil jeg tro.--Trygve Nodeland (diskusjon) 7. mai 2022 kl. 08:28 (CEST)Svar[svar]Etter at artikkelen har vært oppe til vurdering den fastsatte tiden (7 eller 14 dager), er vurderingen avsluttet med den konklusjon at den er en anbefalt artikkel. M O Haugen (diskusjon) 8. mai 2022 kl. 06:18 (CEST)Svar[svar]


Eurovision Song Contest 2020[rediger kilde]

For to år siden tok Løken initiativ til en kandidatprosess Kandidatsider/Eurovision Song Contest 2019 som konkluderte med få endringsbehov og mye ros. Men 2019-artikkelen var heldigvis ikke en enestående unntakstilfelle; det kan se ut som om svært mange av ESC-årene har fått like gode og grundige artikler. I denne omgang nominerer jeg denne sammen med to andre artikler for 2018 og 2021, se Kandidatsider/Eurovision Song Contest 2018 og Kandidatsider/Eurovision Song Contest 2021. Jeg er nokså fascinert over at det var mulig å lage en så omfattende artikkel om et show/konkurranse som ble avlyst, men det gjenspeiler jo hvor mye forarbeid som gjøres på hvert sted.

Jeg tror vi kan komme tilbake til 2017 og tidligere år etterhvert. For meg ser det ut som om det er Pdstud1975 (diskusjon · bidrag) som er hovedbidragsyter her, men hen har påpekt at det også er gjort betydelig innsats fra 90sveped (diskusjon · bidrag). Og sikkert også noen flere andre, i og med at dette er store artikkelsuiter. M O Haugen (diskusjon) 30. apr. 2022 kl. 18:17 (CEST)Svar[svar]

Anbefalt[rediger kilde]

 1. For For M O Haugen (diskusjon) 30. apr. 2022 kl. 18:17 (CEST)Svar[svar]
 2. For For Fascinerende om noe som «ikke skjedde», men det er jo definitivt en del av ESC-historien og COVID-historien. Så fint å få det oversiktlig dokumentert. --Vennlig hilsen Erik d.y. 30. apr. 2022 kl. 18:32 (CEST)Svar[svar]
 3. For For Solid arbeid av Pdstud1975 (diskusjon · bidrag)! Mvh. --90sveped (diskusjon) 30. apr. 2022 kl. 21:44 (CEST)Svar[svar]
 4. For For Ulflarsen (diskusjon) 1. mai 2022 kl. 16:08 (CEST)Svar[svar]
 5. For For --- Løken (diskusjon) 7. mai 2022 kl. 00:55 (CEST)Svar[svar]Etter at artikkelen har vært oppe til vurdering den fastsatte tiden (7 eller 14 dager), er vurderingen avsluttet med den konklusjon at den er en anbefalt artikkel. M O Haugen (diskusjon) 8. mai 2022 kl. 06:20 (CEST)Svar[svar]


Liste over norske TV-programmer 1980–1989[rediger kilde]

Dette er tredje etappe i en omfattende og imponerende dokumentasjon av norske tv-programmer gjennom tidene, med Ezzex (diskusjon · bidrag) som hovedbidragsyter til listene, og til dels også for mange av artiklene om programmene. Jeg tror kanskje vi kan si at dette er kronen på verket etter hans mange år med Wikipediaarbeid om skjermhistorie. For fem uker siden hadde vi Wikipedia:Kandidatsider/Liste over norske TV-programmer 1960–1969 til vurdering, og jeg tok opp en del prinsippielle vurderinger der som jeg ikke trenger å gjenta denne gang. (Og for to uker siden hadde vi Wikipedia:Kandidatsider/Liste over norske TV-programmer 1970–1979 oppe; begge ble avrundet med ros og godord.) M O Haugen (diskusjon) 4. mai 2022 kl. 14:58 (CEST)Svar[svar]

God Liste[rediger kilde]

 1. For For M O Haugen (diskusjon) 4. mai 2022 kl. 14:58 (CEST)Svar[svar]
 2. For For 90sveped (diskusjon) 4. mai 2022 kl. 17:42 (CEST)Svar[svar]
 3. For For H@r@ld (diskusjon) 4. mai 2022 kl. 20:57 (CEST)Svar[svar]
 4. For For Trygve Nodeland (diskusjon) 5. mai 2022 kl. 16:45 (CEST)Svar[svar]
 5. For For Frankemann (diskusjon) 5. mai 2022 kl. 19:18 (CEST)Svar[svar]
 6. For For Ulflarsen (diskusjon) 6. mai 2022 kl. 19:38 (CEST)Svar[svar]
 7. For For --- Løken (diskusjon) 7. mai 2022 kl. 00:56 (CEST)Svar[svar]
 8. For For Vasmar1 (diskusjon) 7. mai 2022 kl. 11:21 (CEST)Svar[svar]
 9. For For Imponerende! --Vennlig hilsen Erik d.y. 8. mai 2022 kl. 22:15 (CEST)Svar[svar]

Kommentarer[rediger kilde]

Flott arbeid. Ekstra bonus at siden både kan dokumentere (her en hel periode i mediehistorien) og samtidig være nyttig som navigasjon med eksterne lenker inn i arkivet for nett-tv. H@r@ld (diskusjon) 4. mai 2022 kl. 20:57 (CEST)Svar[svar]

Litt pirk:

 • Formattering (understreking) som vi vanligvis ikke bruker, ingen stor sak, men jeg nevner det.
 • Det er mange kolonner slik at tabellen blir litt uhåndterlig (på min skjerm i allefall). Det er kolonner for sjanger, type/tema, målgruppe, priser og "annet". Kanskje ok slik, men noe å tenke på feks til neste tabell.

--Vennlig hilsen Erik d.y. 8. mai 2022 kl. 22:20 (CEST)Svar[svar]Etter at artikkelen har vært oppe til vurdering den fastsatte tiden (7 eller 14 dager), er vurderingen avsluttet med den konklusjon at den er en god liste. M O Haugen (diskusjon) 12. mai 2022 kl. 09:16 (CEST)Svar[svar]


Liste over olympiske medaljevinnere i skiskyting[rediger kilde]

I forrige uke hadde vi kandidatprosess på Verdensmesterskapet i skiskyting med Wikipedia:Kandidatsider/Verdensmesterskapet i skiskyting, og der var det mange godord. Nå kan vi se og verdsette at Knuteinar2309 (diskusjon · bidrag) har gjort en like ryddig og grundig jobb med denne lista her også. M O Haugen (diskusjon) 6. mai 2022 kl. 19:39 (CEST)Svar[svar]

God liste[rediger kilde]

 1. For For M O Haugen (diskusjon) 6. mai 2022 kl. 19:39 (CEST)Svar[svar]
 2. For For «Treff, midt i!» --Trygve Nodeland (diskusjon) 6. mai 2022 kl. 21:28 (CEST)Svar[svar]
 3. For For Var også for den andre skiskytterartikkelen. --- Løken (diskusjon) 7. mai 2022 kl. 00:56 (CEST)Svar[svar]
 4. For For Ulflarsen (diskusjon) 7. mai 2022 kl. 19:14 (CEST)Svar[svar]
 5. For For Pent!Vennlig hilsen Erik d.y. 8. mai 2022 kl. 01:56 (CEST)Svar[svar]
 6. For For M14 (diskusjon) 9. mai 2022 kl. 11:21 (CEST)Svar[svar]

Kommentarer[rediger kilde]

Et fantastisk arbeid!--Trygve Nodeland (diskusjon) 6. mai 2022 kl. 21:30 (CEST)Svar[svar]Etter at artikkelen har vært oppe til vurdering den fastsatte tiden (7 eller 14 dager), er vurderingen avsluttet med den konklusjon at den er en god liste. M O Haugen (diskusjon) 13. mai 2022 kl. 22:26 (CEST)Svar[svar]


Helleristningene på Grøtte[rediger kilde]

Dette er den niende AA-artikkelkandidaten jeg legger fram som har forbindelse med Bergkunstreisen i Trøndelag. Det har gått 2 måneder siden forrige gang, med Strand-feltet. Jeg mener her som tidligere at jeg har brukt nesten all relevant faglitteratur, og jeg har etter beste evne forsøkt å lage en oversiktlig presentasjon av emnet og det som er skrevet om det. Mvh M O Haugen (diskusjon) 11. mai 2022 kl. 17:41 (CEST)Svar[svar]

Anbefalt[rediger kilde]

 1. For For M O Haugen (diskusjon) 11. mai 2022 kl. 17:41 (CEST)Svar[svar]
 2. For For Kjersti L. (diskusjon) 11. mai 2022 kl. 18:10 (CEST)Svar[svar]
 3. For For Interessant og fint! --Vennlig hilsen Erik d.y. 11. mai 2022 kl. 19:57 (CEST)Svar[svar]
 4. For For 90sveped (diskusjon) 11. mai 2022 kl. 21:35 (CEST)Svar[svar]
 5. For For Absolutt! Mvh Vasmar1 (diskusjon) 11. mai 2022 kl. 22:19 (CEST)Svar[svar]
 6. For For Ulflarsen (diskusjon) 12. mai 2022 kl. 08:35 (CEST)Svar[svar]
 7. For For Frankemann (diskusjon) 14. mai 2022 kl. 16:00 (CEST)Svar[svar]

Kommentarer[rediger kilde]

Kjersti-kommentarer

Først av alt: Interessant! Dernest (fint gammelt ord?) noen få språkting:

 • Dette skjønner jeg du vet, men jeg spør likevel: Brukes «fotavtrykk» om slike avbildninger? Det er jo ikke dét det er.
 • Jeg har ikke forslag til noe annet, men det ble plutselig litt komisk med disse føttene som opptrådte: «Fotsålene opptrer som regel enkeltvis, men også som par, og i noen tilfeller er det flere fotsåler sammen»
 • Litt tungt. Jeg foreslår å stryke et par ord. «noe som man antar at gjenspeiler en skotøyskultur …» Det er så mange slags kulturer, men «skotøyskultur» kan kanskje byttes ut med «en skikk»?
 • Det var nu bare dét! Kjersti L. (diskusjon) 11. mai 2022 kl. 18:09 (CEST)Svar[svar]
Eriks småting

Disse kjente jeg faktisk ikke til selv om jeg har ferdes en del i omegnen. Ingressen poengterer at det dreier seg om «typen jordbruksristninger» og tråden taes opp lenger nede. Kan det være et poeng å fortelle i 1-3 konsise setninger hva som er det vesentlige skillet mellom disse og veideristninger? --Vennlig hilsen Erik d.y. 11. mai 2022 kl. 20:00 (CEST)Svar[svar]

Takk til Kjersti og Erik for gode innspill, som jeg skal følge opp i morgen. Jeg var egentlig ganske fornøyd med å ha laget det nye (?) ordet skotøyskultur, men det er kanskje like greit å omskrive. Mvh M O Haugen (diskusjon) 11. mai 2022 kl. 23:30 (CEST)Svar[svar]
Sånn ble det. Jeg er glad for gode innspill, og klar for mer. Mvh --M O Haugen (diskusjon) 12. mai 2022 kl. 09:15 (CEST)Svar[svar]Etter at artikkelen har vært oppe til vurdering den fastsatte tiden (7 eller 14 dager), er vurderingen avsluttet med den konklusjon at den er en anbefalt artikkel. M O Haugen (diskusjon) 19. mai 2022 kl. 13:47 (CEST)Svar[svar]


Eurovision Song Contest 2018[rediger kilde]

For to år siden tok Løken initiativ til en kandidatprosess Kandidatsider/Eurovision Song Contest 2019 som konkluderte med få endringsbehov og mye ros. Men 2019-artikkelen var heldigvis ikke en enestående unntakstilfelle; det kan se ut som om svært mange av ESC-årene har fått like gode og grundige artikler. I denne omgang nominerer jeg denne sammen med to andre artikler for 2020 og 2021, se Kandidatsider/Eurovision Song Contest 2020 og Kandidatsider/Eurovision Song Contest 2021. Jeg tror vi kan komme tilbake til 2017 og tidligere år etterhvert. For meg ser det ut som om det er Pdstud1975 (diskusjon · bidrag) som er hovedbidragsyter her, men hen har påpekt at det også er gjort betydelig innsats fra 90sveped (diskusjon · bidrag). Og sikkert også noen flere andre, i og med at dette er store artikkelsuiter. M O Haugen (diskusjon) 30. apr. 2022 kl. 18:14 (CEST)Svar[svar]

Anbefalt[rediger kilde]

 1. For For M O Haugen (diskusjon) 30. apr. 2022 kl. 18:14 (CEST)Svar[svar]
 2. For For Solid arbeid! --Vennlig hilsen Erik d.y. 30. apr. 2022 kl. 18:28 (CEST)Svar[svar]
 3. For For Solid arbeid av Pdstud1975 (diskusjon · bidrag)! Mvh. --90sveped (diskusjon) 30. apr. 2022 kl. 21:42 (CEST)Svar[svar]

Utmerket[rediger kilde]

 1. For For M O Haugen (diskusjon) 30. apr. 2022 kl. 18:14 (CEST)Svar[svar]
 2. For For Solid arbeid av Pdstud1975 (diskusjon · bidrag)! Mvh. --90sveped (diskusjon) 30. apr. 2022 kl. 21:42 (CEST)Svar[svar]
 3. For For Ulflarsen (diskusjon) 1. mai 2022 kl. 16:07 (CEST)Svar[svar]
 4. For For --- Løken (diskusjon) 7. mai 2022 kl. 00:55 (CEST)Svar[svar]

Kommentarer[rediger kilde]

Et par rødlenkede bilder (slettet på commons?). --Vennlig hilsen Erik d.y. 30. apr. 2022 kl. 18:28 (CEST)Svar[svar]

@Pdstud1975: du har rutine fra tidligere kandidatprosesser på å følge opp merknader? Mvh M O Haugen (diskusjon) 30. apr. 2022 kl. 18:40 (CEST)Svar[svar]
@Orland: Fikset! --90sveped (diskusjon) 30. apr. 2022 kl. 21:40 (CEST)Svar[svar]

@Pdstud1975: Erik har oppdaget en sak som han har tatt opp i Wikipedia:Kandidatsider/Eurovision Song Contest 2017, og foreslår en annen løsning på. Jeg er enig med ham. Tabellene under #Resultater bør laftes om slik at det er resultatene etterpå som er default visning, og at plasseringen på resultatlista står i den første kolonnen. Jeg forstår at det er nyttig mens sendinga pågår at deltagerne står oppført etter startnummer. Men etterpå er det ingen som bryr seg om startrekkefølge; sammenlign med f.eks. Skihopping under Vinter-OL 2022 – Normalbakke menn og Friidrett under Sommer-OL 1996 – 800 meter menn. Mvh --M O Haugen (diskusjon) 10. mai 2022 kl. 10:21 (CEST)Svar[svar]Etter at artikkelen har vært oppe til vurdering den fastsatte tiden (7 eller 14 dager), er vurderingen avsluttet med den konklusjon at den er en utmerket artikkel. M O Haugen (diskusjon) 22. mai 2022 kl. 22:56 (CEST)Svar[svar]


Eurovision Song Contest 2021[rediger kilde]

For to år siden tok Løken initiativ til en kandidatprosess Kandidatsider/Eurovision Song Contest 2019 som konkluderte med få endringsbehov og mye ros. Men 2019-artikkelen var heldigvis ikke en enestående unntakstilfelle; det kan se ut som om svært mange av ESC-årene har fått like gode og grundige artikler. I denne omgang nominerer jeg denne sammen med to andre artikler for 2018 og 2020, se Kandidatsider/Eurovision Song Contest 2018 og Kandidatsider/Eurovision Song Contest 2020.

Jeg tror vi kan komme tilbake til 2017 og tidligere år etterhvert. For meg ser det ut som om det er Pdstud1975 (diskusjon · bidrag) som er hovedbidragsyter her, men hen har påpekt at det også er gjort betydelig innsats fra 90sveped (diskusjon · bidrag). Og sikkert også noen flere andre, i og med at dette er store artikkelsuiter.. M O Haugen (diskusjon) 30. apr. 2022 kl. 18:19 (CEST)Svar[svar]

Anbefalt[rediger kilde]

 1. For For M O Haugen (diskusjon) 30. apr. 2022 kl. 18:19 (CEST)Svar[svar]
 2. For For fint arbeid! --Vennlig hilsen Erik d.y. 30. apr. 2022 kl. 18:59 (CEST)Svar[svar]
 3. For For Solid arbeid av Pdstud1975 (diskusjon · bidrag)! Mvh. --90sveped (diskusjon) 30. apr. 2022 kl. 21:44 (CEST)Svar[svar]
 4. For For Vasmar1 (diskusjon) 11. mai 2022 kl. 22:27 (CEST)Svar[svar]

Utmerket[rediger kilde]

 1. For For M O Haugen (diskusjon) 30. apr. 2022 kl. 18:19 (CEST)Svar[svar]
 2. For For Solid arbeid av Pdstud1975 (diskusjon · bidrag)! Mvh. --90sveped (diskusjon) 30. apr. 2022 kl. 21:44 (CEST)Svar[svar]
 3. For For Ulflarsen (diskusjon) 1. mai 2022 kl. 16:07 (CEST)Svar[svar]
 4. For For --- Løken (diskusjon) 7. mai 2022 kl. 00:55 (CEST)Svar[svar]
 5. For For Vasmar1 (diskusjon) 11. mai 2022 kl. 22:27 (CEST)Svar[svar]

Kommentarer[rediger kilde]

Litt flere bilder ville ha livet opp. --Vennlig hilsen Erik d.y. 30. apr. 2022 kl. 18:59 (CEST)Svar[svar]

@Pdstud1975: bilder? Mvh --M O Haugen (diskusjon) 8. mai 2022 kl. 12:08 (CEST)Svar[svar]
Det er ikke all verdens bildetilfang å skryte av her, men jeg la til noen flere bilder nå. Pdstud1975 (diskusjon) 8. mai 2022 kl. 22:25 (CEST)Svar[svar]

@Pdstud1975: Erik har oppdaget en sak som han har tatt opp i Wikipedia:Kandidatsider/Eurovision Song Contest 2017, og foreslår en annen løsning på. Jeg er enig med ham. Tabellene under #Resultater bør laftes om slik at det er resultatene etterpå som er default visning, og at plasseringen på resultatlista står i den første kolonnen. Jeg forstår at det er nyttig mens sendinga pågår at deltagerne står oppført etter startnummer. Men etterpå er det ingen som bryr seg om startrekkefølge; sammenlign med f.eks. Skihopping under Vinter-OL 2022 – Normalbakke menn og Friidrett under Sommer-OL 1996 – 800 meter menn. Mvh --M O Haugen (diskusjon) 10. mai 2022 kl. 10:22 (CEST)Svar[svar]Etter at artikkelen har vært oppe til vurdering den fastsatte tiden (7 eller 14 dager), er vurderingen avsluttet med den konklusjon at den er en utmerket artikkel. M O Haugen (diskusjon) 22. mai 2022 kl. 22:56 (CEST)Svar[svar]


Eurovision Song Contest 2016[rediger kilde]

Dette er den femte artikkelen om ESC-årganger som nomineres som AA/UA. Samtidig med denne legges det også fram en sjette kandidat: Wikipedia:Kandidatsider/Eurovision Song Contest 2017.

Forslaget er motivert av den gode responsen jeg fikk da jeg for 9 dager siden la fram Kandidatsider/Eurovision Song Contest 2018, Kandidatsider/Eurovision Song Contest 2020 og Kandidatsider/Eurovision Song Contest 2021, med jevnt over bare rosende kommentarer. For meg ser det ut som om det er Pdstud1975 (diskusjon · bidrag), 90sveped (diskusjon · bidrag) og PaskaSemmen113 (diskusjon · bidrag) som er hovedbidragsytere her, men det er nok flere andre involvert også, i og med at dette er store artikkelsuiter. Jeg planlegger å nominere flere årganger i ukene som kommer. Mvh M O Haugen (diskusjon) 8. mai 2022 kl. 12:05 (CEST)Svar[svar]

Anbefalt[rediger kilde]

 1. For For M O Haugen (diskusjon) 8. mai 2022 kl. 12:05 (CEST)Svar[svar]
 2. For For Grundig og oversiktlig. Slik skal det være. --Vennlig hilsen Erik d.y. 8. mai 2022 kl. 17:38 (CEST)Svar[svar]
 3. For For Ulflarsen (diskusjon) 10. mai 2022 kl. 10:34 (CEST)Svar[svar]

Kommentarer[rediger kilde]

@Pdstud1975: Erik har oppdaget en sak som han har tatt opp i Wikipedia:Kandidatsider/Eurovision Song Contest 2017, og foreslår en annen løsning på. Jeg er enig med ham. Tabellene under #Resultater bør laftes om slik at det er resultatene etterpå som er default visning, og at plasseringen på resultatlista står i den første kolonnen. Jeg forstår at det er nyttig mens sendinga pågår at deltagerne står oppført etter startnummer. Men etterpå er det ingen som bryr seg om startrekkefølge; sammenlign med f.eks. Skihopping under Vinter-OL 2022 – Normalbakke menn og Friidrett under Sommer-OL 1996 – 800 meter menn. Mvh --M O Haugen (diskusjon) 10. mai 2022 kl. 10:22 (CEST)Svar[svar]Etter at artikkelen har vært oppe til vurdering den fastsatte tiden (7 eller 14 dager), er vurderingen avsluttet med den konklusjon at den er en anbefalt artikkel. M O Haugen (diskusjon) 22. mai 2022 kl. 22:56 (CEST)Svar[svar]


Eurovision Song Contest 2017[rediger kilde]

Dette er den sjette artikkelen om ESC-årganger som nomineres som AA/UA. Samtidig med denne legges det også fram en femte kandidat: Wikipedia:Kandidatsider/Eurovision Song Contest 2016.

Forslaget er motivert av den gode responsen jeg fikk da jeg for 9 dager siden la fram Kandidatsider/Eurovision Song Contest 2018, Kandidatsider/Eurovision Song Contest 2020 og Kandidatsider/Eurovision Song Contest 2021, med jevnt over bare rosende kommentarer. For meg ser det ut som om det er Pdstud1975 (diskusjon · bidrag), 90sveped (diskusjon · bidrag) og PaskaSemmen113 (diskusjon · bidrag) som er hovedbidragsytere her, men det er nok flere andre involvert også, i og med at dette er store artikkelsuiter. Jeg planlegger å nominere flere årganger i ukene som kommer. Mvh M O Haugen (diskusjon) 8. mai 2022 kl. 12:06 (CEST)Svar[svar]

Anbefalt[rediger kilde]

 1. For For M O Haugen (diskusjon) 8. mai 2022 kl. 12:06 (CEST)Svar[svar]
 2. For For Grundig og ryddig denne også! --Vennlig hilsen Erik d.y. 8. mai 2022 kl. 21:43 (CEST)Svar[svar]
 3. For For Ulflarsen (diskusjon) 10. mai 2022 kl. 10:34 (CEST)Svar[svar]
 4. For For --90sveped (diskusjon) 22. mai 2022 kl. 22:48 (CEST)Svar[svar]

Kommentarer[rediger kilde]

La merke til en ørliten tvetydighet i avsnittene med resultattabeller feks Eurovision_Song_Contest_2017#Finalen_2. Det er kolonne helt til venstre med «Nr.» og langt til høyre «Plass». Jeg måtte se på et tabellen 2-3 ganger før jeg forsto at kolonnen til venstre ikke er resultatet, er det rekkefølge på scenen? Jeg ventet at default-visning for tabellen er rangering (selv sluttresultatet).--Vennlig hilsen Erik d.y. 8. mai 2022 kl. 21:48 (CEST)Svar[svar]

Godt poeng, og grundig sjekket, Erik d.y.. Mvh --M O Haugen (diskusjon) 8. mai 2022 kl. 21:49 (CEST)Svar[svar]
Det er vel gjort slik på alle lignende artikler? --- Løken (diskusjon) 9. mai 2022 kl. 23:30 (CEST)Svar[svar]
@Pdstud1975: Erik har oppdaget en sak som har tar opp her, og foreslår en annen løsning på. Jeg er enig med ham. Tabellene under #Resultater bør laftes om slik at det er resultatene etterpå som er default visning, og at plasseringen på resultatlista står i den første kolonnen. Jeg forstår at det er nyttig mens sendinga pågår at deltagerne står oppført etter startnummer. Men etterpå er det ingen som bryr seg om startrekkefølge; sammenlign med f.eks. Skihopping under Vinter-OL 2022 – Normalbakke menn og Friidrett under Sommer-OL 1996 – 800 meter menn. Mvh --M O Haugen (diskusjon) 10. mai 2022 kl. 10:19 (CEST)Svar[svar]
Hei, @Orland og @Erik den yngre: Jeg er ikke umiddelbart enig i at rangering etter resultat er det beste eller mest naturlige. De andre store prosjektene, blant andre engelsk, fransk, italiensk og svensk WP har startnummer som standardrangering. Jeg er enig i at «Nr.» kan forveksles med plassering, men «Nr.» er brukt for å gjøre startnummer-kolonnen så smal som mulig. Jeg synes også at standardrangering etter startnummer gir den beste historiske dokumentasjonen av sendingen. Men jeg skal ikke gå i krigen for dette. Pdstud1975 (diskusjon) 10. mai 2022 kl. 12:22 (CEST)Svar[svar]
Tysk wp rangerer etter plassering, men jeg er enig i at startrekkefølge er det mest korrekte. (Men det kan komme av at jeg merker meg uvesentligheter som at i seks etterfølgende år, 1981-1986, hadde Storbritannia startnummeret etter Norge, og at Norge hvert år fra 1999 til 2003 hadde det samme startnummeret Østerrike hadde fire år tidligere.) Men bort fra digresjon, så er jeg opptatt av konsekvens, og rekkefølgen av kolonnene "poeng" og "plass" er mottatt i avsnittet "Finale" og de to semifinalene, og alle andre sider jeg har sjekket. Kronny (diskusjon) 10. mai 2022 kl. 12:55 (CEST)Svar[svar]
VI kan godt opplyse om startrekkefølge, hvis det er et poeng. Men hvis vi skal prøve å se for oss informasjonsbehovet til den som søker opp denne artikkelen om en melodikonkurranse for fem år siden; hva tror vi at de lurer på, først og fremst? I hvilken rekkefølge sangene ble framført? Eller resultatene fra konkurransen? Mvh M O Haugen (diskusjon) 10. mai 2022 kl. 14:57 (CEST)Svar[svar]
Helt klart resultater for de aller fleste. Men om vi skal det, må vi være konsekvente, og ha det i alle år fra 1956 til nå. Men jeg vil nevne den avlyste konkurransen i 2020. Den har naturligvis ikke noen resultater, men alle planlagte deltakere og bidrag står.
Et alternativ er to bokser. En i startrekkefølge, men uten kolonne med poeng og plassering, og en etter plassering. Kronny (diskusjon) 10. mai 2022 kl. 15:42 (CEST)Svar[svar]
Jeg har prøvd meg frem med en alternativ løsning på Eurovision Song Contest 2022 – der første kolonne er merket «Startnr.» og markert i grå felt. Da kommer det tydelig frem at første kolonne er startrekkefølgen, og at plasseringen står til høyre for sangtittel. Dette bør vel kunne funke? Pdstud1975 (diskusjon) 14. mai 2022 kl. 12:04 (CEST)Svar[svar]
Ingen stor sak, men et kompromiss kan være å legge en kort forklaring til tabellen i teksten (fortelle hvordan tabellen skal forstås). Vennlig hilsen Erik d.y. 10. mai 2022 kl. 16:08 (CEST)Svar[svar]
En helt annen ting jeg merker meg: Bildet som er brukt, er av de to søsknene som skrev og fremførte vinnerlåta sannsynligvis på en pressekonferanse, med fullt av logoer i bakgrunnen. Slikt er reklame, og det er bedre med et annet bilde, gjerne fra selve finalen. Kronny (diskusjon) 10. mai 2022 kl. 18:17 (CEST)Svar[svar]

Jeg foreslår at vi venter med å avslutte denne og de andre ESC-kandidatprosessene til spørsmålet om tabellene er avklart. Det gjelder nå så vidt jeg kan forstå tre ulike spørsmål:

 1. er det nødvendig å vise tallkolonner både for framføringsrekkefølge og resultater?
 2. hvis ja på det første spørsmålet; hvilken rekkefølge på radene skal være default i tabellvisningen? Framføring eller resultater?
 3. hvis ja på det første spørsmålet; skal da noen av kolonnene markeres særskilt grafisk?

Når dette spørsmålet først har kommet opp, mener jeg fremdeles at resultatene er viktigere enn framføringen, og at de bør være default visning. Jeg synes ikke den løsningen som Pdstud1975 har testet ut i Eurovision Song Contest 2022 er noen god løsning. Ved å legge en bunnfarge i kolonnen for startnummer, blir den opplysningen ytterligere framhevet, der jeg mener at den bør tones ned. Mitt første, foreløpige forslag til løsning er dette

 • tallene i kolonnen #Plass settes i fet, mens tallene i kolonnen #Startnr settes i kursiv.
 • radene stokkes for å gi en ny default visning etter resultater
 • rekkefølgen på kolonnene kan beholdes hvis det øvrige endres.

Mvh M O Haugen (diskusjon) 15. mai 2022 kl. 23:56 (CEST)Svar[svar]

Igjen – jeg er ikke enig i at det er behov for å endre tabellen. Alle de andre store WP-prosjektene følger samme mal, og jeg synes det blir rart om norsk WP plutselig skulle gå en helt annen vei. Jeg synes løsningen som er tatt i bruk på artikkelen for 2022-konkurransen fungerer godt nok. Denne løsningen er brukervennlig og pedagogisk for leserne. Det kommer klart frem hva som er startnummer og plassering, og den ivaretar behovet for god, historisk dokumentasjon – noe som vel kanskje er det viktigste oppdraget for Wikipedia, fremfor å drive «resultatservice» for leserne. Og dessuten: Å blande inn kursiv og fet skrift, ulike farger og så videre, vil gjøre tabellen «grisete» og enda mindre brukervennlig. Så det vil jeg sterkt fraråde. Jeg foreslår derfor 2022-løsningen for disse sidene. Pdstud1975 (diskusjon) 16. mai 2022 kl. 00:21 (CEST)Svar[svar]
Vi må jo gjøre våre selvstendige vurderinger her på no:wp om hvordan vi mener det er logisk å organisere stoffet. Hvis du og jeg er uenige om hva som er den beste løsningen, er det dessto viktigere at flere andre deltar i diskusjonen. Erik har foreslått en forklarende tekst over tabellen. Jeg har svart at det å bruke en bunnfarge i startnummer-kolonnen vil forsterke det misvisende. Hvis det var én kolonne som skulle vært fremhevet grafisk, burde det være resultatene. Så vi trenger kanskje et nytt kompromissforslag? Mvh M O Haugen (diskusjon) 18. mai 2022 kl. 00:00 (CEST)Svar[svar]
@Kronny, Løken, Erik den yngre, Ulflarsen: har dere anledning til å bidra i dette spørsmålet? Enten finne/gjenta et kompromiss eller foreslå en av løsningene? Mvh --M O Haugen (diskusjon) 19. mai 2022 kl. 13:46 (CEST)Svar[svar]
Jeg synes det er gunstig å ha en viss overensstemmelse - om mulig - med andre store språkversjoner, og synes derfor forslaget til Pdstud1975 bør følges. Mvh. Ulflarsen (diskusjon) 19. mai 2022 kl. 21:39 (CEST)Svar[svar]
Synes ideelt at resultat bør være default og helst angitt i første kolonne,med fremføringsrekkefølge kan være tilleggsopplysning i kolonne lengre til høyre. Men det er ikke kritisk og det er litt jobb å fikse. Som minimum bør leseren få tydelig veiledning i lesing av tabellen. Vennlig hilsen Erik d.y. 20. mai 2022 kl. 01:31 (CEST)Svar[svar]
Med utgangspunkt i disse tilbakemeldingene, foreslår jeg at vi konkluderer med at a) tabellene kan stå med den den default visning som er i dag, b) rett over tabellene står ei linje med det Erik kaller tydelig veiledning i lesing av tabellen. c) ingen av kolonnene har noen form for skravering eller annen utheving. (Vinner-raden bør selvsagt utheves) og kolonneoverskriften Plass skrives helt ut som Plassering for ekstra tydelighet. Er du enig i at det er en grei oppsummering, Pdstud1975? Jeg beklager at dette har trukket ut litt i tid, men dels har jeg selv vært offline noen dager, og dels har jeg tenkt at diskusjonen bør stå så lenge at alle som har en mening om dette, skal få komme til orde. OK nå? Mvh M O Haugen (diskusjon) 22. mai 2022 kl. 16:31 (CEST)Svar[svar]
Hei, igjen. Kjempeflott at det blir diskusjon om dette.
Jeg ønsker ikke å være vanskelig, men jeg står på mitt her. Jeg understreker at denne tabellen er en deltakerabell, derav standardsorteringen på deltakernummer fremfor resultat. Og – de fulle poengtavlene og resultattabellene ligger rett under.
Vi kan godt legge til en setning over deltakertabelen om hvordan den skal leses, men jeg mener det er unødvendig. Grå bakgrunnsfarge og «Startnr.» på førstekollonnen, og begrepet «Plass» er mer enn nok til å unngå misforståelser. Se feks. på finaletabellen (slik den er lagt opp i 2022-artikkelen). Her kommer det helt tydelig frem hva som er startnummer, hva som er plassering. Det kan ikke misforstås. Den grå bakgrunnsfargen bidrar til å gjøre dette skillet enda klarere. De få tilbakemeldingene i denne diskusjonen viser vel også at dette er en ganske uproblematisk sak. De aller fleste andre WP-prosjektene gjør dessuten det samme som oss, så igjen ser ikke jeg noen grunn til at vi skal gjøre det annerledes. Pdstud1975 (diskusjon) 22. mai 2022 kl. 21:20 (CEST)Svar[svar]
Jeg leser nok denne diskusjonen annerledes enn deg. Både Erik og jeg ber nå om at det legges inn en forklaring før tabellen. Det er en forholdsvis stor andel av de få tilbakemeldingene. --M O Haugen (diskusjon) 22. mai 2022 kl. 21:38 (CEST)Svar[svar]
Er det virkelig nødvendig å legge inn forklaring på hvordan lese tabellen? Synes det er selvforklarende nå som Pdstud1975 har lagt inn Startnr. i tabellene. Vi må ikke undervurdere leserne av artiklene. Mvh. --90sveped (diskusjon) 22. mai 2022 kl. 22:25 (CEST)Svar[svar]
Neivel. Da sier vi det. Mvh M O Haugen (diskusjon) 22. mai 2022 kl. 22:55 (CEST)Svar[svar]Etter at artikkelen har vært oppe til vurdering den fastsatte tiden (7 eller 14 dager), er vurderingen avsluttet med den konklusjon at den er en anbefalt artikkel. M O Haugen (diskusjon) 22. mai 2022 kl. 22:55 (CEST)Svar[svar]


Eurovision Song Contest 2014[rediger kilde]

De siste ukene har vi har artikler om fem årganger av ESC oppe som kandidatartikler. Se oversikt her. Disse artiklene er så langt jeg kan se, positivt unike ved at de er jevnt gode og grundige bakover i tid. I dag nominerer jeg to kandidater; denne her og Kandidatsider/Eurovision Song Contest 2015. Fremdeles er det Pdstud1975 (diskusjon · bidrag) som har lagt inn den største delen av teksten, men det er ingen tvil om at det også er et godt Wiki-samarbeid med bidrag fra mange andre.. M O Haugen (diskusjon) 23. mai 2022 kl. 14:03 (CEST)Svar[svar]

Anbefalt[rediger kilde]

 1. For For M O Haugen (diskusjon) 23. mai 2022 kl. 14:03 (CEST)Svar[svar]
 2. For For 90sveped (diskusjon) 23. mai 2022 kl. 16:35 (CEST)Svar[svar]
 3. For For Grundig og pent som vanlig! --Vennlig hilsen Erik d.y. 23. mai 2022 kl. 19:01 (CEST)Svar[svar]
 4. For For Ulflarsen (diskusjon) 24. mai 2022 kl. 07:46 (CEST)Svar[svar]

Kommentarer[rediger kilde]

Litt pirk som vanlig:

 • Tall skrevet med siffer bør som hovedregel ikke stå først i en setning
 • Synest det er ryddigst når malen Utdypende artikkel:... står rett under den relevante overskriften, altså ikke mellom to blokker (avsnitt) med brødtekst (Eurovision_Song_Contest_2014#Norges_bidrag).
 • Så er det saken med startnummer vs resultat i tabellene, ingen stor sak, men jeg holder en knapp på defaultsortering etter resultat i konkurransen.

--Vennlig hilsen Erik d.y. 23. mai 2022 kl. 19:07 (CEST)Svar[svar]Etter at artikkelen har vært oppe til vurdering den fastsatte tiden (7 eller 14 dager), er vurderingen avsluttet med den konklusjon at den er en anbefalt artikkel. M O Haugen (diskusjon) 30. mai 2022 kl. 15:32 (CEST)Svar[svar]


Eurovision Song Contest 2015[rediger kilde]

De siste ukene har vi har artikler om fem årganger av ESC oppe som kandidatartikler. Se oversikt her. Disse artiklene er så langt jeg kan se, positivt unike ved at de er jevnt gode og grundige bakover i tid. I dag nominerer jeg to kandidater; denne her og Kandidatsider/Eurovision Song Contest 2014. Fremdeles er det Pdstud1975 (diskusjon · bidrag) som har lagt inn den største delen av teksten, men det er ingen tvil om at det også er et godt Wiki-samarbeid med bidrag fra mange andre. M O Haugen (diskusjon) 23. mai 2022 kl. 14:01 (CEST)Svar[svar]

Anbefalt[rediger kilde]

 1. For For M O Haugen (diskusjon) 23. mai 2022 kl. 14:01 (CEST)Svar[svar]
 2. For For 90sveped (diskusjon) 23. mai 2022 kl. 16:36 (CEST)Svar[svar]
 3. For For Klar sak denne også! --Vennlig hilsen Erik d.y. 23. mai 2022 kl. 21:23 (CEST)Svar[svar]
 4. For For Ulflarsen (diskusjon) 24. mai 2022 kl. 07:46 (CEST)Svar[svar]

Kommentarer[rediger kilde]

Litt pirk (kjepphester) som vanlig:

 • Tall skrevet med siffer bør som hovedregel ikke stå først i en setning
 • Synest det er ryddigst når malen Utdypende artikkel:... står rett under den relevante overskriften, altså ikke mellom to blokker (avsnitt) med brødtekst (Eurovision_Song_Contest_2015#Norges_bidrag).
 • Så er det saken med startnummer vs resultat i tabellene, ingen stor sak, men jeg holder en knapp på defaultsortering etter resultat i konkurransen.

--Vennlig hilsen Erik d.y. 23. mai 2022 kl. 21:23 (CEST)Svar[svar]


Etter at artikkelen har vært oppe til vurdering den fastsatte tiden (7 eller 14 dager), er vurderingen avsluttet med den konklusjon at den er en anbefalt artikkel. M O Haugen (diskusjon) 30. mai 2022 kl. 15:32 (CEST)Svar[svar]


Juni 2022[rediger kilde]

Valdresrose[rediger kilde]

En interessant bygningsdetalj med høy sjarmfaktor og anekdotefaktor, og samtidig med et perspektiv på strukturendringer i jordbruket i Norge. Finfin og passe lang AA-kandidat med Kjersti Lie (diskusjon · bidrag) som hovedbidragsyter. M O Haugen (diskusjon) 24. mai 2022 kl. 18:22 (CEST)Svar[svar]

Anbefalt[rediger kilde]

 1. For For M O Haugen (diskusjon) 24. mai 2022 kl. 18:22 (CEST)Svar[svar]
 2. For For Kort, men passe lang for et lite stykke kulturhistorie. --Vennlig hilsen Erik d.y. 24. mai 2022 kl. 21:51 (CEST)Svar[svar]
 3. For For 90sveped (diskusjon) 24. mai 2022 kl. 22:20 (CEST)Svar[svar]
 4. For For Frankemann (diskusjon) 26. mai 2022 kl. 08:46 (CEST)Svar[svar]
 5. For For Ulflarsen (diskusjon) 27. mai 2022 kl. 14:18 (CEST)Svar[svar]
 6. For For Vasmar1 (diskusjon) 28. mai 2022 kl. 23:31 (CEST)Svar[svar]Etter at artikkelen har vært oppe til vurdering den fastsatte tiden (7 eller 14 dager), er vurderingen avsluttet med den konklusjon at den er en anbefalt artikkel. M O Haugen (diskusjon) 1. jun. 2022 kl. 00:09 (CEST)Svar[svar]


Wanda Heger[rediger kilde]

En meget interessant kvinnebiografi fra andre verdenskrig; ryddig oppsummert av hovedbidragsyterne Toba (diskusjon · bidrag) og Erik den yngre (diskusjon · bidrag). M O Haugen (diskusjon) 24. mai 2022 kl. 18:10 (CEST)Svar[svar]

Anbefalt[rediger kilde]

 1. For For M O Haugen (diskusjon) 24. mai 2022 kl. 18:10 (CEST)Svar[svar]
 2. For For 90sveped (diskusjon) 24. mai 2022 kl. 22:21 (CEST)Svar[svar]
 3. For For --Trygve Nodeland (diskusjon) 27. mai 2022 kl. 10:17 (CEST)Svar[svar]
 4. For For Ulflarsen (diskusjon) 27. mai 2022 kl. 14:16 (CEST)Svar[svar]

Kommentarer[rediger kilde]

@Orland: m.fl.. Trygve har bidratt med substansielt innhold. Jeg har tilføyd omtrent så mye substansielt jeg har funnet og kildene ser nå ut til å være nokså uttømt. Foreslår derfor at siste fase i kandidatprosessen fokuserer på finpuss og struktur, og eventuelt flytting av stoff til andre artikler. --Vennlig hilsen Erik d.y. 29. mai 2022 kl. 12:03 (CEST)Svar[svar]

@Erik den yngre, Trygve W Nodeland: det hender fra tid til annen at det dukker opp kandidatprosesser hvor skrivelysten slår inn hos en eller flere involverte. Her har vi (-> dere) utvidet fra 14000 tegn til 42000 tegn. Jeg er ikke sikker på hva som er utslagsgivende, men ofte er det nok som her: at emnet fenger, og at kildematerialet ligger lett til rette for utvidelser i fortellende sjanger. Jeg er enig i at det kanskje er tilstrekkelig nå. Mvh --M O Haugen (diskusjon) 29. mai 2022 kl. 22:56 (CEST)Svar[svar]
Skrivemåte

Jeg har endret Gross Kreutz til Groß Kreutz siden det er det vår artikkel heter. Wanda Heger bruker formen Gross Kreutz.--Trygve Nodeland (diskusjon) 24. mai 2022 kl. 22:16 (CEST)Svar[svar]

Thumbs up Vennlig hilsen Erik d.y. 25. mai 2022 kl. 16:36 (CEST)Svar[svar]
Utmerkelser

Mitt forslag er at dette avsnittet går ut. Opplysningene dobles av infoboksen fra Wikidata. Det mangler nok noen utmerkelser, men også disse kan best legges inn på Wikidata først.--Trygve Nodeland (diskusjon) 25. mai 2022 kl. 10:01 (CEST)Svar[svar]

Til Trygve Nodeland: Vi har vel en god del artikler hvor vi har utmerkelser både i infoboksen, og i selve artikkelen. Jeg har ikke noen sterk mening om vi kun bør ha det ett sted, men vi bør kanskje se det i samsvar med andre artikler. Mvh. Ulflarsen (diskusjon) 25. mai 2022 kl. 11:15 (CEST)Svar[svar]
Men hvis vi har noen artikler med og andre artikler uten utmerkelser i infoboksen, hvilken gruppe skal vi sammenlikne med? Vi har holdt opp å ramse opp fødsels- og dødsdatoer, og likeledes fødsels- og dødssted i artikkelen. Disse opplysningene ligger vanligvis på Wikidata og hentes derfra til infoboksen. Det samme gjelder utmerkelser. For noen artikler kan det bli en evig lang liste som for eksempel for Konrad Adenauer, med 62 utmerkelser. Det vil dessuten bli dobbel bokføring, med de muligheter for feil som følger av det. Dersom det er ønskelig å knytte noen særskilte bemerkninger til en enkelt utmerkelse, vil man selvsagt kunne ta den inn i artikkelen. For eksempel i dette tilfellet at Wanda Heger og hennes mann ble utnevnt som riddere av St. Olav samtidig. Men for oppramsinger, som et avsnitt om utmerkelser vanligvis blir, er Wikidata det rette stedet. Trygve Nodeland (diskusjon) 25. mai 2022 kl. 12:20 (CEST)Svar[svar]
Enig at ren oppramsing kan stå i infoboksen, men dersom det er nærmere angitt begrunnelse bør det nevnes i teksten og gjerne i eget avsnitt. Selve begrunnelsen og evt andre opplysninger om omstendighetene har informasjonsverdi. Mitt forslag er at vi lar denne seksjonen stå inntil videre. Vennlig hilsen Erik d.y. 25. mai 2022 kl. 16:39 (CEST)Svar[svar]

Det er forøvrig på det rene at hun fikk Sveriges Røde Kors' fortjensttegn, slik Aftenposten beskriver det, i 1945. SNL skriver Sveriges Røde Kors Hedersmedalje, men oppgir ingen kilde for sin begrepsbruk. SNL skriver videre at hun fikk Danmarks Røde Kors Hedersmedalje, men jeg ser ikke at det finnes noe slikt. Vi hadde nok funnet løsningen i Lars Stevnsborg's bok Kongeriget Danmarks Medaljer, Ordner og Hæderstegn, men den finnes hverken på nb.no eller Deichman. Jeg synes det er litt rart. Antakelig fikk hun i 1945 eventuelt Dansk Røde Kors Hæderstegn innstiftet i 1916. Se Orders, decorations, and medals of Denmark. Vet bidragsyteren Anne-Sophie Ofrim noe mer om det danske spørgsmål? --Trygve Nodeland (diskusjon) 25. mai 2022 kl. 15:37 (CEST)Svar[svar]

Etternavn

Det følger av artikkelen at hennes etternavn var von der Marwitz Heger, men hvor har vi det fra? Det følger av Fanger.no at hun var født von der Marwitz Hjort, men at hun etter å ha blitt gift het kun Heger: Se her. Trygve Nodeland (diskusjon) 25. mai 2022 kl. 12:30 (CEST)Svar[svar]

Det er en god observasjon fra Trygve Nodeland: kildene omtaler henne som Wanda Maria Heger etter at hun hadde giftet seg. Mvh M O Haugen (diskusjon) 25. mai 2022 kl. 14:18 (CEST)Svar[svar]
Ja det må vi passe på å få riktig. Generelt vil vel "von der Marwitz" etter norsk skikk betraktes som mellomnavn? Altså ikke noe som vanligivis endres ifbm ekteskap? Men jeg er altså ikke bevandret i navneloven og vi bør følge kildene. Vennlig hilsen Erik d.y. 25. mai 2022 kl. 16:43 (CEST)Svar[svar]
De hvite bussene

Fra «Både i London og i Stockholm ...» er det egentlig umulig å forstå det første avsnittet av kapitlet. Er det «stay put-ordren» man tenker på, altså at la fangene være der de er, så bomber vi landet ellers? Det som er viktig å tenke på er om dette er viktig for fortellingen om Wanda Heger. Det er jeg ikke sikker på. --Trygve Nodeland (diskusjon) 25. mai 2022 kl. 19:48 (CEST)Svar[svar]

Jeg kom i skade for å skrive enda mer om de hvite bussene, men flyttet mesteparten over til spesialartikkelen. Følgende fjernet jeg (dessuten kildeløst):
Både i London og i Stockholm vurderte en tiltak for å redde ut fanger. De allierte ville ha samlede tiltak for alle fangene, mens miljøet i Groß Kreutz var redd for at dette kunne føre til at hjelpen kom for sent. Gjennom aktiv korrespondanse bidro miljøet både med faktainformasjon og med sin vurdering av situasjonen.[trenger referanse] Vennlig hilsen Erik d.y. 26. mai 2022 kl. 20:20 (CEST)Svar[svar]
Overskrifter

Jeg er usikker på hvordan overskriftene under hjelpearbeidet lar seg forme. Det hele begynte med Wandas møte med Seip. Jeg synes det er viktig for kronologien. Selv om det er et streif av himmel i hennes møte med Bjørn, er jeg usikker på om det er riktig å gi det en egen overskrift her.--Trygve Nodeland (diskusjon) 26. mai 2022 kl. 16:25 (CEST)Svar[svar]

Bjørn Heger som egen overskrift/seksjon er viktig mest han ble hennes ektemann og fordi han engasjerte seg i arbeidet sammen med familiene Seip og Hjort. Kildene er ofte kronologisk fremstilt (Ottosen er dertil noe omtrentlig når det gjelder tidspunkter), men det blir ofte tungt i et leksikon så en disposisjon med blanding av tema og tidslinje synes jeg er best. Jeg synes med andre ord det er fint med noen overskrifter som sorterer stoffet noenlunde tematisk. Vennlig hilsen Erik d.y. 26. mai 2022 kl. 20:26 (CEST)Svar[svar]
Fri mann

Denne boken av Ivo de Figuereido om Johan Bernhard Hjort er ikke tidligere brukt som kilde i denne artikkelen og det en slags mangel. Boken er formet etter et grundig arbeid av forfatteren, herunder samtaler med familien Hjort. Trygve Nodeland (diskusjon) 26. mai 2022 kl. 16:28 (CEST)Svar[svar]

Takk! Denne kjente jeg ikke til. Vennlig hilsen Erik d.y. 26. mai 2022 kl. 20:21 (CEST)Svar[svar]
Ingress

Jeg synes ingressen bør forbedres og sentreres mot det hun utrettet. Det er også feil det som står, når det hevdes at hennes far satt i husarrest. De måtte bo i Tyskland, men han hadde formelt en jobb, i et oljeselskap. Trygve Nodeland (diskusjon) 26. mai 2022 kl. 20:12 (CEST)Svar[svar]

Sånn ca OK ingress nå? Vennlig hilsen Erik d.y. 26. mai 2022 kl. 20:27 (CEST)Svar[svar]
Ja, nå synes jeg den er klar og presis.Trygve Nodeland (diskusjon) 27. mai 2022 kl. 08:33 (CEST)Svar[svar]
Slott eller gods?

Jeg ser at begge betegnelser brukes. Ivo de Figuereido skriver på side 269: «Gross Kreutz var i sin tid bygget som et lystslott - nå ville ingen finne på å bruke et slikt navn uten en viss sans for galgenhumor - med en hovedbygning og to sidefløyer.» Etter tyske forhold var nok dette på det aktuelle tidspunktet intet Schloss, men et Gutshaus. Til overveielse. --Trygve Nodeland (diskusjon) 27. mai 2022 kl. 08:50 (CEST)Svar[svar]

Forsøker å holde meg til "gods" (selv om det peker mer på eiendommen som helhet enn på residensbygningen). Vennlig hilsen Erik d.y. 27. mai 2022 kl. 15:25 (CEST)Svar[svar]
Struktur (ny 28. mai)

Jeg stokket litt om på rekkefølgen for en klarere tråd i tider og steder, med noen nye overskrifter. Fint om dere ser over hvordan dette funker. --Vennlig hilsen Erik d.y. 28. mai 2022 kl. 20:06 (CEST)Svar[svar]

@Erik den yngre: Jeg synes det fungerer bra, nå.--Trygve Nodeland (diskusjon) 30. mai 2022 kl. 08:26 (CEST)Svar[svar]
Skrivemåte II

Rüdiger von der Goltz er et vanskelig navn å forholde seg til. Skal vi kalle ham Goltz, von der Goltz, Rüdiger eller med hele navnet, slik det nå er i denne artikkelen? I andre fremstillinger, for eksempel den til Ivo de Figuereido om Johan Bernhard Hjort Fri mann, brukes bare Rüdiger etter i første omgang å ha vist hele navnet. Vi er jo vant til bare å bruke etternavnet, etter første gang. Vanskeligheten ligger i at von der Goltz eller Goltz knapt er et etternavn, men mer en angivelse av hvor han kommer fra? Jeg foreslår ingen endringer, men det er noe å tenke på.--Trygve Nodeland (diskusjon) 30. mai 2022 kl. 08:32 (CEST)Svar[svar]

Jeg er neimen ikke sikker for denne typen adelsnavn. Etter norsk skikk ville han iallefall blitt alfabetisert som "Goltz" og jeg antar at norske myndigheter ville ha definerte "Goltz" som familienavn/etternavn og "von der" som et slags mellomnavn. Kongelige er vel de eneste som vi WP bare omtaler med fornavn (i Norge har vi ikke adel...). Jeg bruker av og til fullt navn flere steder i artikkelen for å unngå forveksling. Jeg ville nok som utgangspunkt skrevet "Goltz" eventuelt "Rüdiger von der Goltz". Vennlig hilsen Erik d.y. 30. mai 2022 kl. 14:55 (CEST)Svar[svar]Etter at artikkelen har vært oppe til vurdering den fastsatte tiden (7 eller 14 dager), er vurderingen avsluttet med den konklusjon at den er en anbefalt artikkel. M O Haugen (diskusjon) 1. jun. 2022 kl. 00:10 (CEST)Svar[svar]


Pokémon Red og Blue[rediger kilde]

Noen av oss bidragsytere skriver med kandidatprosesser som mulig mål nesten hver gang. Jeg er en av dem. Andre ganger dukker det opp gamle artikler som er skrevet con amore uten kandidatprosesser i tankene, men som i ettertankens lys helt åpenbart er en AA-artikkel. Som denne. Det meste av arbeidet (92 % av tekst) med artikkelen ble gjort av Jon Harald Søby (diskusjon · bidrag) i 2016. M O Haugen (diskusjon) 25. mai 2022 kl. 10:21 (CEST)Svar[svar]

Anbefalt[rediger kilde]

 1. For For M O Haugen (diskusjon) 25. mai 2022 kl. 10:21 (CEST)Svar[svar]
 2. For For 90sveped (diskusjon) 25. mai 2022 kl. 16:07 (CEST)Svar[svar]
 3. For For Ulflarsen (diskusjon) 27. mai 2022 kl. 14:18 (CEST)Svar[svar]
 4. For For Vasmar1 (diskusjon) 31. mai 2022 kl. 07:29 (CEST)Svar[svar]Etter at artikkelen har vært oppe til vurdering den fastsatte tiden (7 eller 14 dager), er vurderingen avsluttet med den konklusjon at den er en anbefalt artikkel. M O Haugen (diskusjon) 1. jun. 2022 kl. 17:46 (CEST)Svar[svar]


Bløggebåt[rediger kilde]

En ny, velorientert artikkel fra havbruksnæringa, med Vasmar1 (diskusjon · bidrag) som hovedbidragsyter igjen. Fine greier! M O Haugen (diskusjon) 29. mai 2022 kl. 21:07 (CEST)Svar[svar]

Anbefalt[rediger kilde]

 1. For For M O Haugen (diskusjon) 29. mai 2022 kl. 21:07 (CEST)Svar[svar]
 2. For For Fin dekning av spesialisert tema. --Vennlig hilsen Erik d.y. 30. mai 2022 kl. 16:11 (CEST)Svar[svar]
 3. For For 90sveped (diskusjon) 30. mai 2022 kl. 16:35 (CEST)Svar[svar]
 4. For For Ulflarsen (diskusjon) 4. jun. 2022 kl. 11:59 (CEST)Svar[svar]

Kommentarer[rediger kilde]

Kommentar fra en landkrabbe (som altså ikke er bevandret i fiskeribegreper): Både i ingressen og lenger nede defineres bløgging vha begrepet sløying. Men for en landkrabbe er det heller ikke helt klart hva sløying innebærer (vi har ikke egen artikkel). På land snakker vi om slakting og partering, jeg trodde slakting og sløying var omtrent det samme. --Vennlig hilsen Erik d.y. 30. mai 2022 kl. 16:15 (CEST)Svar[svar]

@Erik den yngre: Takk for kommentar. Når man slakter (bløgger) en fisk, tar man livet av den, ved å kutte blodårer, slik at den blør ut. (Videoen i eksterne lenker viser bløgging (slaktingen) om bord i en bløggebåt.) Å sløye fisken vil si at man skjærer strupen på fisken eller fjerner hodet, snitter bukveggen og fjerner alle involler, samt renser vekk blod og annet gris. Da sitter man igjen med det som brukes til mat. Kan prøve å flette dette inn i artikkelen i kveld. Face-grin.svg Mvh Vasmar1 (diskusjon) 30. mai 2022 kl. 16:30 (CEST)Svar[svar]
Thumbs up Vennlig hilsen Erik d.y. 30. mai 2022 kl. 16:32 (CEST)Svar[svar]Etter at artikkelen har vært oppe til vurdering den fastsatte tiden (7 eller 14 dager), er vurderingen avsluttet med den konklusjon at den er en anbefalt artikkel. M O Haugen (diskusjon) 6. jun. 2022 kl. 22:44 (CEST)Svar[svar]


Ledemotiv[rediger kilde]

En fin og passe lang musikkfaglig artikkel, hvor History-Culture-Philosophy (diskusjon · bidrag) har vært hovedbidragsyter. M O Haugen (diskusjon) 29. mai 2022 kl. 20:57 (CEST)Svar[svar]

Anbefalt[rediger kilde]

 1. For For M O Haugen (diskusjon) 29. mai 2022 kl. 20:57 (CEST)Svar[svar]
 2. For For 90sveped (diskusjon) 30. mai 2022 kl. 21:46 (CEST)Svar[svar]
 3. For For Ulflarsen (diskusjon) 4. jun. 2022 kl. 11:59 (CEST)Svar[svar]

Kommentarer[rediger kilde]

Fin artikkel! Jeg kan ikke noe om temaet men får en vag følelse av at artikkelen er litt snau. Sammenlignet med ENWIKI er den dekkende for temaet, men den tyske artikkelen er innom både musicals og litteratur samt Berlioz.

Detaljer i formattering: Det brukes både "gåsetegn" og standard norsk «anførselstegn».

Ingressen: Fungerer bare delvis som sammenfatning av artikkelen. --Vennlig hilsen Erik d.y. 31. mai 2022 kl. 17:58 (CEST)Svar[svar]

Justeringer

Hei. Jeg har lagt til en musikknotasjon (Imperial March fra "Star Wars") under film-avsnittet, jeg tenkte opprinnelig å legge til/generere en lydfil til eksemplet, men det fikk jeg ikke helt til. Jeg er for å fjerne dette eksemplet hvis det gjør teksten for rotete. Det er også mulig å nevne eksempler på ledemotiv-konseptet i litteraturen, f.eks. James Joyce, Virginia Woolf etc. For øvrig har jeg endret gåsetegnene til anførselstegn.

Vennlig hilsen --History-Culture-Philosophy (diskusjon) 4. jun. 2022 kl. 21:40 (CEST)Svar[svar]

@History-Culture-Philosophy: jeg tror ikke artikkelen trenger så mange flere eksempler, og ikke fra andre kunstarter. Jeg fant en artikkel om ledemotiv i Orions belte, men ellers tenker jeg at videre utvikling av artikkelen kan være det Erik peker på om å gjøre ingressen tydeligere. Notene flyttet jeg til artikkelen Imperial March. Mvh --M O Haugen (diskusjon) 5. jun. 2022 kl. 16:16 (CEST)Svar[svar]
Kanskje Max Steiner og Hanns Eisler kunne vært nevnt i artikkelen? De to nevnes i alle fall i forbindelse med ledemotiv-teknikken i denne boka:
Bjørkvold, Jon-Roar (1996). Fra Akropolis til Hollywood : filmmusikk i retorikkens lys. Freidig. ISBN 8299169402. 
Mvh M O Haugen (diskusjon) 5. jun. 2022 kl. 16:28 (CEST)Svar[svar]Etter at artikkelen har vært oppe til vurdering den fastsatte tiden (7 eller 14 dager), er vurderingen avsluttet med den konklusjon at den er en anbefalt artikkel. M O Haugen (diskusjon) 6. jun. 2022 kl. 22:44 (CEST)Svar[svar]


Liste over norske TV-programmer 1990–1999[rediger kilde]

Dette er fjerde og muligens siste etappe i en omfattende og imponerende dokumentasjon av norske tv-programmer gjennom tidene, med Ezzex (diskusjon · bidrag) som hovedbidragsyter til listene, og til dels også for mange av artiklene om programmene. Jeg tror kanskje vi kan si at dette er kronen på verket etter hans mange år med Wikipediaarbeid om skjermhistorie. For ni-ti uker siden hadde vi Wikipedia:Kandidatsider/Liste over norske TV-programmer 1960–1969 til vurdering, og jeg tok opp en del prinsippielle vurderinger der som jeg ikke trenger å gjenta denne gang. (Vi har også hatt Wikipedia:Kandidatsider/Liste over norske TV-programmer 1970–1979 og Wikipedia:Kandidatsider/Liste over norske TV-programmer 1980–1989 oppe til vurdering nylig; alle tre ble avrundet med ros og godord.). Mvh M O Haugen (diskusjon) 29. mai 2022 kl. 21:10 (CEST)Svar[svar]

God liste[rediger kilde]

 1. For For M O Haugen (diskusjon) 29. mai 2022 kl. 21:10 (CEST)Svar[svar]
 2. For For Imponerende arbeid. --Vennlig hilsen Erik d.y. 30. mai 2022 kl. 16:18 (CEST)Svar[svar]
 3. For For 90sveped (diskusjon) 30. mai 2022 kl. 21:20 (CEST)Svar[svar]
 4. For For Ulflarsen (diskusjon) 4. jun. 2022 kl. 11:59 (CEST)Svar[svar]

Kommentarer[rediger kilde]

Pirk om stort og smått:

 • Tabellen har kolonner for format, type og sjanger. Kan dette forenkles til to kolonner? Synes dels redundant info og mange celler er tomme.
 • Noen steder er det brukt understreking som er uvanlig format i hovedrommet på WP.
 • Ingressen har «Av programmet som utmerket seg dette tiåret kan en innen....». Men det fremgår ikke på hvilken måte de utmerket seg (heller ikke kilde). Fint med den type oppsummering/hovedpunkter, men jeg skulle gjerne hatt litt mer underlag og gjerne kilder. --Vennlig hilsen Erik d.y. 30. mai 2022 kl. 16:23 (CEST)Svar[svar]Etter at artikkelen har vært oppe til vurdering den fastsatte tiden (7 eller 14 dager), er vurderingen avsluttet med den konklusjon at den er en god liste. M O Haugen (diskusjon) 6. jun. 2022 kl. 22:43 (CEST)Svar[svar]


Eurovision Song Contest 2013[rediger kilde]

De siste ukene har vi har artikler om sju årganger av ESC oppe som kandidatartikler. Se oversikt her. Disse artiklene er så langt jeg kan se, positivt unike ved at de er jevnt gode og grundige bakover i tid. I dag nominerer jeg to kandidater; denne her og Kandidatsider/Eurovision Song Contest 2012. Fremdeles er det Pdstud1975 (diskusjon · bidrag) som har lagt inn den største delen av teksten, men det er ingen tvil om at det også er et godt Wiki-samarbeid med bidrag fra mange andre. M O Haugen (diskusjon) 1. jun. 2022 kl. 18:33 (CEST)Svar[svar]

Anbefalt[rediger kilde]

 1. For For M O Haugen (diskusjon) 1. jun. 2022 kl. 18:33 (CEST)Svar[svar]
 2. For For 90sveped (diskusjon) 2. jun. 2022 kl. 17:05 (CEST)Svar[svar]
 3. For For Ulflarsen (diskusjon) 4. jun. 2022 kl. 11:58 (CEST)Svar[svar]
 4. For For Solid arbeid. --Vennlig hilsen Erik d.y. 5. jun. 2022 kl. 11:07 (CEST)Svar[svar]

Kommentarer[rediger kilde]

Så min faste kommentar: startnummer vs resultat i tabellene, ingen stor sak, men jeg holder en knapp på defaultsortering etter resultat i konkurransen. I den grad jeg er interessert i ESC er rangeringen til slutt det interessante, rekkefølgen på scenen er den grei tilleggsopplysning. Nå står sluttresultatet i en kolonne langt til høyre og det krever litt fundering å forstå hvordan tabellene er bygget opp. I det minste burde det være en liten forklarende tekst i avsnittet rett over. --Vennlig hilsen Erik d.y. 5. jun. 2022 kl. 11:07 (CEST)Svar[svar]Etter at artikkelen har vært oppe til vurdering den fastsatte tiden (7 eller 14 dager), er vurderingen avsluttet med den konklusjon at den er en anbefalt artikkel. M O Haugen (diskusjon) 8. jun. 2022 kl. 20:49 (CEST)Svar[svar]


Eurovision Song Contest 2012[rediger kilde]

De siste ukene har vi har artikler om sju årganger av ESC oppe som kandidatartikler. Se oversikt her. Disse artiklene er så langt jeg kan se, positivt unike ved at de er jevnt gode og grundige bakover i tid. I dag nominerer jeg to kandidater; denne her og Kandidatsider/Eurovision Song Contest 2013. Fremdeles er det Pdstud1975 (diskusjon · bidrag) som har lagt inn den største delen av teksten, men det er ingen tvil om at det også er et godt Wiki-samarbeid med bidrag fra mange andre. M O Haugen (diskusjon) 1. jun. 2022 kl. 18:34 (CEST)Svar[svar]

Anbefalt[rediger kilde]

 1. For For M O Haugen (diskusjon) 1. jun. 2022 kl. 18:34 (CEST)Svar[svar]
 2. For For 90sveped (diskusjon) 2. jun. 2022 kl. 17:05 (CEST)Svar[svar]
 3. For For Ulflarsen (diskusjon) 4. jun. 2022 kl. 11:58 (CEST)Svar[svar]

Kommentarer[rediger kilde]

Så min faste kommentar: startnummer vs resultat i tabellene, ingen stor sak, men jeg holder en knapp på defaultsortering etter resultat i konkurransen. I den grad jeg er interessert i ESC er rangeringen til slutt det interessante, rekkefølgen på scenen er den grei tilleggsopplysning. Nå står sluttresultatet i en kolonne langt til høyre og det krever litt fundering å forstå hvordan tabellene er bygget opp. I det minste burde det være en liten forklarende tekst i avsnittet rett over. --Vennlig hilsen Erik d.y. 5. jun. 2022 kl. 11:38 (CEST)Svar[svar]

Til info, så har vi hatt en større runde på dette med startnummer vs. plassering tidligere – ref diskusjon her. Så denne saken er oppe og avgjort. Pdstud1975 (diskusjon) 5. jun. 2022 kl. 15:23 (CEST)Svar[svar]
OK, men en liten forklarende tekst for å tydeliggjøre ting skader vel ikke? Vennlig hilsen Erik d.y. 5. jun. 2022 kl. 16:17 (CEST)Svar[svar]Etter at artikkelen har vært oppe til vurdering den fastsatte tiden (7 eller 14 dager), er vurderingen avsluttet med den konklusjon at den er en anbefalt artikkel. M O Haugen (diskusjon) 8. jun. 2022 kl. 20:49 (CEST)Svar[svar]


Entartete Kunst (utstilling)[rediger kilde]

Her er et eksempel på en god AA-nivå artikkel som blir oppdaget i ettertid. Wolfmann (diskusjon · bidrag) gjorde det meste av arbeidet med denne artikkelen for 1-2 år siden, og det er en tankevekkende historie. Artikkelen er ekstra verdifull fordi det er en nesten hel-blå liste over de involverte kunstnerne. M O Haugen (diskusjon) 1. jun. 2022 kl. 18:31 (CEST)Svar[svar]

Anbefalt[rediger kilde]

 1. For For M O Haugen (diskusjon) 1. jun. 2022 kl. 18:31 (CEST)Svar[svar]
 2. For For 90sveped (diskusjon) 2. jun. 2022 kl. 17:06 (CEST)Svar[svar]
 3. For For Ulflarsen (diskusjon) 4. jun. 2022 kl. 11:58 (CEST)Svar[svar]
 4. For For --Vennlig hilsen Erik d.y. 5. jun. 2022 kl. 22:43 (CEST)Svar[svar]

Kommentarer[rediger kilde]

Mesteparten av innholdet står under overskriften «Bakgrunn». Det er litt forvirrende. Er det mulig å sortere stoffet å klargjøre hva som var selve utstillingen og hva som var forhistorien? --Vennlig hilsen Erik d.y. 4. jun. 2022 kl. 22:06 (CEST)Svar[svar]

Litt i tvil per nå: Det er en fin artikkel med gode illustrasjoner og liste over kunstnere. Det er noe kontekst i form av mot-utstillinger, men jeg savner kontekst i form av kommentarer/vurderinger i ettertid. --Vennlig hilsen Erik d.y. 4. jun. 2022 kl. 22:52 (CEST)Svar[svar]

@Erik den yngre: jeg har endret overskriften #Bakgrunn og dermed også disposisjonen. Takk for at du påpekte dette. Når det gjelder det andre du nevner, kontekst i form av kommentarer/vurderinger i ettertid, så tenker jeg at det dels er en forventning som passer bedre til en UA-artikkel. Og det er også vanskelig å skille mellom de vurderingene i ettertid som hører hjemme i artikkelen Entartete Kunst, og de som hører hjemme her. Jeg har likevel føyd til en setning med referanse til U Eco. Alt i alt synes jeg at dette er en solid og tilstrekkelig grundig presentasjon av emnet. Mvh --M O Haugen (diskusjon) 5. jun. 2022 kl. 12:09 (CEST)Svar[svar]
OK, at analyser og vurderinger i ettertid ikke er viktig for AA, men litt mer kontekst i samtiden ville vært fint. Jeg fant litt om utstillingens forhistorie og Goebbels motiver som jeg puttet under ny seksjon "Bakgrunn". Skal se om jeg finner mer. Vennlig hilsen Erik d.y. 5. jun. 2022 kl. 12:34 (CEST)Svar[svar]

Jeg tok ut dette fra en bildetekst om Goebbels:

i ''Haus der deutschen Kunst'' i München februar [[1938]].<!-- stemmer tidsangivelsen med utstillingsperioden? Kanskje besøk i lokalene etter at den er blitt stengt for publikum? -->

fordi det er noen uklarheter. --Vennlig hilsen Erik d.y. 5. jun. 2022 kl. 12:38 (CEST)Svar[svar]

@Orland: mfl. Tror det er bra forankret i samtidig kontekst nå. Jeg harvet gjennom noen kilder og utvidet noe, men kanskje noen friske øyne på teksten etter utvidelse. --Vennlig hilsen Erik d.y. 5. jun. 2022 kl. 22:45 (CEST)Svar[svar]

Illustrasjoner

Det er veldig gode illustrasjoner i artikkelen. Men galleriet og bilder i høyremargen kommer til dels på samme sted, det gir et litt tungt og rotete inntrykk. Bedre måte å dandere dette på? Vennlig hilsen Erik d.y. 5. jun. 2022 kl. 14:39 (CEST)Svar[svar]Etter at artikkelen har vært oppe til vurdering den fastsatte tiden (7 eller 14 dager), er vurderingen avsluttet med den konklusjon at den er en anbefalt artikkel. M O Haugen (diskusjon) 8. jun. 2022 kl. 20:48 (CEST)Svar[svar]


Eurovision Song Contest 2011[rediger kilde]

De siste ukene har vi har artikler om ni årganger av ESC oppe som kandidatartikler. Se oversikt her. Disse artiklene er så langt jeg kan se, positivt unike ved at de er jevnt gode og grundige bakover i tid. I dag nominerer jeg én ny, og ser for meg at dette kanskje blir en greie med en ukentlig kandidat til ESC-serien er gjennomgått. Fremdeles er det Pdstud1975 (diskusjon · bidrag) som har lagt inn den største delen av teksten, men det er ingen tvil om at det også er et godt Wiki-samarbeid med bidrag fra mange andre. . M O Haugen (diskusjon) 8. jun. 2022 kl. 22:02 (CEST)Svar[svar]

Anbefalt[rediger kilde]

 1. For For M O Haugen (diskusjon) 8. jun. 2022 kl. 22:02 (CEST)Svar[svar]
 2. For For 90sveped (diskusjon) 8. jun. 2022 kl. 22:24 (CEST)Svar[svar]
 3. For For Ulflarsen (diskusjon) 9. jun. 2022 kl. 18:40 (CEST)Svar[svar]Etter at artikkelen har vært oppe til vurdering den fastsatte tiden (7 eller 14 dager), er vurderingen avsluttet med den konklusjon at den er en anbefalt artikkel. M O Haugen (diskusjon) 15. jun. 2022 kl. 22:54 (CEST)Svar[svar]


Mestersangerne fra Nürnberg[rediger kilde]

En Wagner-opera, ryddig og ordentlig beskrevet. Oversatt/skrevet for det meste av History-Culture-Philosophy (diskusjon · bidrag). Mvh M O Haugen (diskusjon) 8. jun. 2022 kl. 21:49 (CEST)Svar[svar]

Anbefalt[rediger kilde]

 1. For For M O Haugen (diskusjon) 8. jun. 2022 kl. 21:49 (CEST)Svar[svar]
 2. For For H@r@ld (diskusjon) 8. jun. 2022 kl. 23:36 (CEST)Svar[svar]
 3. For For 90sveped (diskusjon) 9. jun. 2022 kl. 00:41 (CEST)Svar[svar]
 4. For For --Vennlig hilsen Erik d.y. 9. jun. 2022 kl. 00:48 (CEST)Svar[svar]
 5. For For Ulflarsen (diskusjon) 9. jun. 2022 kl. 21:28 (CEST)Svar[svar]

Kommentarer[rediger kilde]

Skranglete orkester

Jeg ser det er lagt til en lydfil av ouverturen, dette er kanskje flisespikkeri, men personlig synes jeg denne fremførelsen er noe "skranglete" og seig. Kan det kanskje være en idé å lenke til en mer profesjonell versjon av ouverturen på YouTube — for eksempel den av Herbert von Karajan (1970: Staastkapelle Dresden) som jeg har lagt til under "eksterne lenker"?

Vennlig hilsen --History-Culture-Philosophy (diskusjon) 10. jun. 2022 kl. 18:48 (CEST)Svar[svar]

@History-Culture-Philosophy: ingen grunn til å nøle eller lure. Jeg stoler på din vurdering i dette. Mvh --M O Haugen (diskusjon) 12. jun. 2022 kl. 16:35 (CEST)Svar[svar]Etter at artikkelen har vært oppe til vurdering den fastsatte tiden (7 eller 14 dager), er vurderingen avsluttet med den konklusjon at den er en anbefalt artikkel. M O Haugen (diskusjon) 15. jun. 2022 kl. 22:54 (CEST)Svar[svar]


Renessanse og reformasjon i Europa[rediger kilde]

Dette er en videreføring og en detaljering av artikkelen Tidlig moderne tid om europeisk historie, som var kandidatartikkel i mars Wikipedia:Kandidatsider/Tidlig moderne tid. Andreas er jo utdannet historiker, og har overblikk, perspektiv og kildekunnskap (jeg husker fremdeles med en viss pinlig flauhet den gangen jeg forsøkte å belære ham om mulige kilder til en artikkel om det emnet han tidligere hadde skrevet sin hovedoppgave om Face-smile.svg). Jeg mener denne ligger fint innenfor UA-kravene med sin vekt på nyanser. M O Haugen (diskusjon) 29. mai 2022 kl. 20:56 (CEST)Svar[svar]

Hvem er Andreas? Vennlig hilsen Erik d.y. 29. mai 2022 kl. 21:19 (CEST)Svar[svar]
Det er Andreas Kolle (diskusjon · bidrag). Mvh Vasmar1 (diskusjon) 31. mai 2022 kl. 21:16 (CEST)Svar[svar]

Anbefalt[rediger kilde]

 1. For For M O Haugen (diskusjon) 29. mai 2022 kl. 20:56 (CEST)Svar[svar]
 2. For For Milevis innafor. --Vennlig hilsen Erik d.y. 29. mai 2022 kl. 21:20 (CEST)Svar[svar]
 3. For For 90sveped (diskusjon) 30. mai 2022 kl. 21:48 (CEST)Svar[svar]
 4. For For Vasmar1 (diskusjon) 31. mai 2022 kl. 21:16 (CEST)Svar[svar]
 5. For For Sier som Erik d.y. at dette er milevis innenfor, dog vil mer språkvask og gjennomgang gi UA-status. Hilsen Frankemann (diskusjon) 10. jun. 2022 kl. 21:32 (CEST)Svar[svar]
 6. For For Ulflarsen (diskusjon) 12. jun. 2022 kl. 17:02 (CEST)Svar[svar]

Utmerket[rediger kilde]

 1. For For M O Haugen (diskusjon) 29. mai 2022 kl. 20:56 (CEST)Svar[svar]
 2. For For Vasmar1 (diskusjon) 31. mai 2022 kl. 21:30 (CEST)Svar[svar]
 3. For For Ulflarsen (diskusjon) 16. jun. 2022 kl. 20:16 (CEST)Svar[svar]

Kommentarer fra Erik d.y.[rediger kilde]

Dette er solide saker naturligvis, men (pass opp!) her kommer jeg ridende på min kjepphest. Forslag til finpuss (eksempler):

 • Generelt vil jeg anbefale å tone ned drøftende fremstilling i et leksikon (skribenten trer fem når teksten «gjør poeng»)
 • Konkluderende setninger kan ikke stå først i et avsnitt feks «Det er derfor hensiktsmessig å se på overgangsperioden». I drøftende fremstilling er normalt et avsnitt ett avsluttet poeng, og da kan det avsluttes med «derfor....».
Ikke enig, men ikke viktig for meg. For å gjøre dette enklere har jeg fjernet ni "derfor". Det er igjen syv i hele teksten (pluss ett i StenDERFORsamlingen). Andreas Kolle (diskusjon) 1. jun. 2022 kl. 12:07 (CEST)Svar[svar]
 • «Allerede i høymiddelalderen hadde Venezia...» er etter mitt skjønn en uheldig type formulering fordi den doserer et poeng som ikke passer med leksikalsk stil (men passer i et foredrag). Dessuten er formuleringen litt vag og jeg anbefaler mer beskrivende feks «Fra høymiddelalderen av hadde Venezia...»
Skrevet om. Synes omskrivningen ble bedre. Andreas Kolle (diskusjon) 1. jun. 2022 kl. 12:07 (CEST)Svar[svar]
 • Generelt vil jeg anbefale å ikke ha «overgangsformuleringer» mellom avsnitt, det forutsetter at artikkelen settes opp og leses på en bestemt måte. Feks innledes en seksjon med «I Øst-Europa var situasjonen verre.» (Øst-Europa: Små riker med skepsis mot vest (1204-1450)) der det gjøres en sammenligning (underforstått av noe som to over).

--Vennlig hilsen Erik d.y. 29. mai 2022 kl. 21:39 (CEST)Svar[svar]

Hei, og takk for kjepphestene. Jeg skal selvfølgelig se på eksemplene dine og se om jeg kan pusse på dem. Som vanlig er jeg ikke helt enig, ellers hadde det knapt vært kjepphester, men finpuss på språket er uansett bra. Andreas Kolle (diskusjon) 1. jun. 2022 kl. 11:51 (CEST)Svar[svar]
God pinseaften Andreas Kolle, jeg har en del av de samme kjepphestene som Erik d.y. Det enkleste er nok at jeg gjør direkte endringer av formuleringer i teksten, så kan du se over at meningsinnhold og nyanser ikke blir endret. Vennlig hilsen Frankemann (diskusjon) 4. jun. 2022 kl. 18:50 (CEST)Svar[svar]

Jeg tar litt språkpuss så kan dere se hvordan det fungerer. Men denne setningen klarer jeg ikke fikse:

Venezia var alltid dominerende, men de fikk konkurranse, først av Firenze.

Hva menes egentlig med "alltid" her? I den omtalte perioden? Og denne:

Ny versjon: Venezia var den dominerende bystaten i Italia i høy- og begynnelsen av senmiddelalderen. På slutten av 1300-tallet fikk de imidlertid konkurranse av Firenze. Firenze satset mest på bankvirksomhet, og ikke så mye på handel, delvis fordi de lå midt inne i landet, og det var enklere å finansiere maritime byers handel enn å starte egne handelsdynastier selv. Andreas Kolle (diskusjon) 6. jun. 2022 kl. 10:35 (CEST)Svar[svar]
...men pest, religiøse problemer, uår og krig med England, hadde drastisk redusert landet [Frankrike]

Hva menes med at landet ble "redusert"? siktes det her til økonomi? Vennlig hilsen Erik d.y. 4. jun. 2022 kl. 19:05 (CEST)Svar[svar]

Enig. Ny versjon: I Frankrike hadde kongemakten vokst betydelig mellom 1180 og 1328. Kongens sentraliserende makt kunne ha samlet Frankrike språklig, økonomisk, militært og kulturelt dersom utviklingen forttsatte. Denne utviklingen ble imidlertid utsatt på grunn av pest, religiøse utfordringer, uår og krig med England. Sult og pest reduserte den franske befolkningen, noe som også førte til at inntektene og stridsmulighetene til både adelen og kongen ble drastisk redusert. Andreas Kolle (diskusjon) 6. jun. 2022 kl. 10:35 (CEST)Svar[svar]


Jeg stusser på denne formuleringen:

England var langt fra samlet. [1300-tallet]

Jeg har forstått det slik at England var et rike fra 1000-tallet omtrent. --Vennlig hilsen Erik d.y. 4. jun. 2022 kl. 19:30 (CEST)Svar[svar]

England er her, som i alt annet, komplisert. I resten av Europa var det vanlig at kongen samlet landet, mens i England var det adelen, som i Magna Carta og utover. Imidlertid var ikke adelen selv særlig samlet, og sto stort sett sammen når det var en konflikt, som regel med kongen. Andreas Kolle (diskusjon) 6. jun. 2022 kl. 10:35 (CEST)Svar[svar]
Takk. Men jeg forstår ikke hva som menes med "langt fra samlet". Tror dette punktet trenger konkretisering i teksten. Vennlig hilsen Erik d.y. 6. jun. 2022 kl. 19:47 (CEST)Svar[svar]

Denne setningen mangler noe:

I denne sammenhengen er det perioden frem til de første tiårene etter oppdagelsen av Amerika og til reformasjonen rundt år 1517.

--Vennlig hilsen Erik d.y. 4. jun. 2022 kl. 19:47 (CEST)Svar[svar]

Ingen anelse. Jeg slettet den. Andreas Kolle (diskusjon) 6. jun. 2022 kl. 10:35 (CEST)Svar[svar]

Denne setningen er uklar:

I tillegg til malerkunst, var både bildekunst og skulptur svært tidlig ute.

Blant annet skilles det mellom malerkunst og bildekunst, og det er uklart hva som menes med "tidlig ute" i denne sammenhengen. Vennlig hilsen Erik d.y. 4. jun. 2022 kl. 20:51 (CEST)Svar[svar]

Mente arkitektur. Omskrevet slik: I tillegg til malerkunst, utviklet både arkitektur og skulptur seg langt vekk fra etablert europeisk stil. Andreas Kolle (diskusjon) 6. jun. 2022 kl. 10:35 (CEST)Svar[svar]

Denne setningen er klar, men gir ikke forklaring på hvorfor det var slik (altså hvorfor adelen skulle være pådrivere for reformasjon)

Ettersom adelen var svekket var det ikke spesielt god grobunn for protestantene.

Vennlig hilsen Erik d.y. 5. jun. 2022 kl. 11:36 (CEST)Svar[svar]

Fikset. Andreas Kolle (diskusjon) 6. jun. 2022 kl. 10:35 (CEST)Svar[svar]

Nåværende vs historiske stater: En mer prinsipiell og filosofisk sak som vi nok ikke skal løse nå: Der feks Serbia og Bulgaria nevnes lenkes det til artikler om de moderne statene. Rent praktisk fungerer det helt fint, men er samtidig upresist (og ja en kjepphest!). Ideelt burde vi ha artikkel om det "Bulgaria" som gjaldt den gangen. Vi har noen slike artikler feks Det første bulgarske riket --Vennlig hilsen Erik d.y. 4. jun. 2022 kl. 19:24 (CEST)Svar[svar]

Ufullstendig setning (under England):

Gruppen The Company of the Merchants of the Staple (staple er et synonym for monopol) og byen Calais (Calais forble engelsk til 1558).

Antar det er en kobling til foregående setning. Vennlig hilsen Erik d.y. 6. jun. 2022 kl. 19:48 (CEST)Svar[svar]

Fikset. Andreas Kolle (diskusjon) 9. jun. 2022 kl. 21:09 (CEST)Svar[svar]

Under Spania

«tiggerordener»

Antar dette var munkeordener? Men bør klargjøres for leser som ikke er bevandret i klostervesenet.

Har rettet. Viste seg at det fantes en side om tiggermunker, syntes det dermed ble et edre ord. Andreas Kolle (diskusjon) 9. jun. 2022 kl. 21:09 (CEST)Svar[svar]
«I tillegg til interne fiender...»

Jeg fjernet denne fordi det kan leses som at jøder og muslimer var interne fiender.

Takk! Andreas Kolle (diskusjon) 9. jun. 2022 kl. 21:09 (CEST)Svar[svar]

--Vennlig hilsen Erik d.y. 6. jun. 2022 kl. 20:16 (CEST)Svar[svar]

Det tysk-romerske

De enkle smårikene innførte en form for enevelde etter påvirkning fra andre europeiske land. Lokale adelsmenn ble kuet og andre maktfaktorer hindret[klargjør] i å være en opposisjon. I Det tysk-romerske rike som helhet fikk man aldri den samme samlingen.

Det er litt uklart fordi det står at «det tyske-romerske fikk aldri den samme samlingen» men sammenligningen med det foregående er det tyske-romerske. Her ser det ut til å være en presisering som mangler slik at det ikke blir en sammenligning med seg selv. --Vennlig hilsen Erik d.y. 9. jun. 2022 kl. 22:37 (CEST)Svar[svar]

Jeg så at det var to Klargjør du hadde lagt inn på den delen. Jeg har rettet begge for å komme til poenget raskere og mer presist. Håper det holder. Andreas Kolle (diskusjon) 13. jun. 2022 kl. 19:16 (CEST)Svar[svar]

Fjernet denne formuleringen som kan forstås normativt:

Det var et stort behov for forandring og nytenkning innen kirken ved inngangen til 1500-tallet.

--Vennlig hilsen Erik d.y. 16. jun. 2022 kl. 22:31 (CEST)Svar[svar]

Språkvask

@Erik den yngre: du satte inn en nei-stemme for 12 dager siden, hvor du etterlyste språkvask. Siden har det skjedd svært mye med artikkelen. Kan du tenke deg å revurdere den nei-stemmen, eller eventuelt konkretisere den noe mer? Mvh --M O Haugen (diskusjon) 12. jun. 2022 kl. 16:42 (CEST)Svar[svar]

Flere har bidratt til finpussen blant annet Frankemann og Ulf. Hadde også tenkt å lese gjennom hele teksten, kanskje i kveld og fjerner da mot-stemmen. Viktig at UA er strøkent også språklig! Vennlig hilsen Erik d.y. 12. jun. 2022 kl. 17:21 (CEST)Svar[svar]
PS: Det er en del merknader "klargjør" i teksten og disse bør sjekkes av hovedforfatter før vi avrunder. Vennlig hilsen Erik d.y. 12. jun. 2022 kl. 22:40 (CEST)Svar[svar]
@Erik den yngre: jeg minner om dette med språk og motstemme . Mvh --M O Haugen (diskusjon) 16. jun. 2022 kl. 20:54 (CEST)Svar[svar]
Tar en gjennomlesing nå så er straks i boks fra min side. Vennlig hilsen Erik d.y. 16. jun. 2022 kl. 22:31 (CEST)Svar[svar]

Kommentarer fra Frankemann[rediger kilde]

Interessant å lese artikkelen, men litt korrektur må til.

Disse to setningene synes uklar: «Frankrike begynte med Ludvig XI å bygge opp og administrere landet. England fulgte etter i 1485, da Henrik VII fikk samlet engelskmennene.» Betyr det at franskmenn og kongen begynner å bygge opp og administrere landet sammen? Formodentlig forbedring av styre og stell da, men disse var vel allerede etablerte stater, så kunne det ikke vært nevnt mer om hva det gikk ut på? Og hva med engelskmennene, hvordan ble de samlet? Noen få ord er sikkert nok til for å utdype dette. Hilsen Frankemann (diskusjon) 5. jun. 2022 kl. 16:45 (CEST)Svar[svar]

Har vektlagt sentralisering, kongemakt og, i Englands tilfelle, avslutning av borgerkrig.~~

Denne sammenhengen skjønner jeg ikke: «I øst ble reorienteringen litt annerledes, nemlig mot Det osmanske rike. I denne sammenhengen er det perioden frem til de første tiårene etter europeisk oppdagelse av Amerika og til reformasjonen rundt år 1517.» De østlige landene orienterer seg altså mot Det osmanske rike. Vel og bra, men hva har neste setning å gjøre med det? Starter reorienteringen i øst noen tiår etter europeisk oppdagelse av Amerika og frem til reformasjonen rundt år 1517? Hvordan kan i så fall det som skjer flere 1000 km vest være bestemmende for hvor lang tid det tar å reorientere seg i Øst-Europa? Hilsen Frankemann (diskusjon) 5. jun. 2022 kl. 16:45 (CEST)Svar[svar]

Ny: I øst ble reorienteringen litt annerlede. Her var den nye maktfaktoren Det osmanske rike. Den andre setningen er fjernet. Andreas Kolle (diskusjon) 6. jun. 2022 kl. 10:35 (CEST)Svar[svar]


Det står «Frankrike, England og Spania ble raskt styrt av en sterkt sentralmakt, om ikke helt eneveldige», men dette er uttrykt litt lengre opp i samme avsnitt. Imidlertid er denne formuleringen gjerne kortere og bedre uttrykt enn det som står lengre opp, så hele avsnittet burde vært sett over og omformulert. Hilsen Frankemann (diskusjon) 5. jun. 2022 kl. 16:45 (CEST)Svar[svar]

Avsnittet er annerledes nå etter retting av kommentar fra Erik dy.Andreas Kolle (diskusjon) 6. jun. 2022 kl. 10:35 (CEST)Svar[svar]

Denne setningen er svært lang og avsluttes uheldig: «Flandern ble et handelssentrum etter å hadde utviklet en manufaktur som gjorde at produksjon av ullstoffer gikk raskt og med høy kvalitet og som hadde en posisjon som gjorde at de utviklet seg til et naturlig stoppested.» Hva menes med at Flandern ble et «naturlig stoppested»? Setningen begynner med å si at Flandern ble et handelssentrum, da er kanskje ordene etter «kvalitet» unødvendige og kan fjernes? Frankemann (diskusjon) 5. jun. 2022 kl. 19:30 (CEST)Svar[svar]

Skrevet om. Andreas Kolle (diskusjon) 6. jun. 2022 kl. 10:35 (CEST)Svar[svar]

Skulle det vært et annet ord her: «I tillegg til malerkunst, var både bildekunst og skulptur svært tidlig ute»? Malerkunst og bildekunst er da det samme, så skulle et av disse ordene vært byttet ut med et annet ord? Frankemann (diskusjon) 5. jun. 2022 kl. 19:30 (CEST)Svar[svar]

Fikset etter kommentar fra Erik dy Andreas Kolle (diskusjon) 6. jun. 2022 kl. 10:35 (CEST)Svar[svar]

Hva menes i denne setningen: «Tidligere var gjerne folk eller områder gruppert som «Kristendommen», nå begynte en gradvis endring.» Ble folk eller områder gruppert ut fra om de tilhørte den kristne verden eller ikke? --Frankemann (diskusjon) 5. jun. 2022 kl. 19:54 (CEST)Svar[svar]

Dette hadde å gjøre med at "Europa" ikke fantes, men man hadde en fellesforståelse av det kristne området. Jakob I av England ble omtalt som «the wisest fool in Christendom», men ettersom han var konge fra 1601-1624 ville nok dette ha komplisert mer enn det hadde hjulpet. Jeg droppet setningen. Andreas Kolle (diskusjon) 6. jun. 2022 kl. 10:35 (CEST)Svar[svar]

Tror denne informasjonen blir for «muntlig»: «I motsetning til de andre stormaktene, fantes ikke Spania før det ble et enevelde - og egentlig ikke engang da.» Spania var kanskje svakt eller dominert av andre, men en stat kan vel ikke ha en mellomposisjon mellom eksistens og ikke-eksistens? Frankemann (diskusjon) 5. jun. 2022 kl. 22:45 (CEST)Svar[svar]

«I motsetning til de andre stormaktene, var ikke Spania et enevelde, og det var ikke engang et land. Selv om begreptet «Spania» eksisterte, og det betydde den delen av den iberiske halvøya som ikke var Portugal, var ikke Spania samlet på noen måte.». Andreas Kolle (diskusjon) 6. jun. 2022 kl. 10:35 (CEST)Svar[svar]

Her greier jeg ikke å nøste ut meningsinnholdet: «Det var jødene som ble utsatt for fiendtlighet fra castiljanere og aragnonesere, spesielt i 1473, delvis påvirket av pestepedemier, propaganda fra tiggerordener og suksessen de «nykristne», påtvunget konverterte jøder og muslimer, hadde.» Helt i begynnelsen av setningen har jeg skrevet litt om, men det tror jeg ikke forandrer noe. Problemet oppstår når jeg kommer til der der det sies at jøder og muslimer er påtvunget noe. Har det sammenheng med suksessen til de «nykristne»? (Hvem var de «nykristne»?) Dessuten skjønner jeg ikke at det står «hadde», helt til slutt. Frankemann (diskusjon) 5. jun. 2022 kl. 22:45 (CEST)Svar[svar]

Hele setningen var håpløs. Jeg skrev om alt. Andreas Kolle (diskusjon) 6. jun. 2022 kl. 10:35 (CEST)Svar[svar]

Nå har jeg kommet gjennom alt. Jeg har også noen tanker om disposisjonen:

 • Jeg har inntrykk av at avsnittene Italia: Handel skaper utvikling (1200–1450), Vest-Europa: Pest, kongemakt og religionskrise (1300–1450) og Øst-Europa: Små riker med skepsis mot vest (1204–1450), forteller om bakgrunnen til Renessansen. Dermed burde de vel vært stilt ned et hakk, slik at disse blir underkapitler til Bakgrunn?
 • Jeg synes det er uheldig at et av hovedkapitlene heter Renessanse og reformasjon, når dette er (halve) navnet på selve artikkelen. Rett under kommer enda et kapittel som heter Renessansen, som heller ikke er helt bra. Det er jo ikke noe problem å skrive litt lange og forklarende overskrifter, uten å gjenbruke ord fra tittelen. Hva om Renessanse og reformasjon endres til Maktforskyvning og nyorientering eller Nye perspektiver og samfunnsendring eller Strukturelle frem mot tidlig moderne periode?
Svært godt poeng. Jeg foretrakk "Det nye Europa: Tilbakeskuende og fremadstormende". Det er ikke viktig for meg, vi kan godt ta en av dine. Andreas Kolle (diskusjon) 13. jun. 2022 kl. 19:05 (CEST)Svar[svar]
 • Burde ikke kapittelet Renessansen bare omhandle kunsten i perioden? Jeg foreslår å endre til Renessansen innen kunsten eller Renessansen innen kunst og filosofi Samtidig flyttes underkapitlene Renessansen innen utdannelse og Tidligkapitalisme og teknologi opp til hovedkapittelet Renessanse og reformasjon, som jeg altså foreslår får nytt navn.

Vennlig hilsen Frankemann (diskusjon) 10. jun. 2022 kl. 21:30 (CEST)Svar[svar]

 • Delvis enig. Jeg beholdt renessansen innen utdannelse der den var og flyttet tidligkapitalisme og teknologi opp. Håper det er godt nok. Andreas Kolle (diskusjon) 13. jun. 2022 kl. 19:05 (CEST)Svar[svar]
Det begynner å bli bedre, men nå er overskriftene Det nye Europa: Revolusjoner innen kunst, religion og handel og Antikken gjenoppdages i kunst, filosofi og utdannelse ganske like. Tror innholdet i disse to kapitlene også overlapper en del. Enten foreslår jeg du må sortere innholdet litt mer, f.eks. flytte avsnittet som begynner med «Renessansen er egentlig eldre enn 1450, men det var ...» ned til Antikken gjenoppdages i kunst, filosofi og utdannelse. Eller så tror jeg at du må vurdere å slå disse kapitlene sammen til ett. Hilsen Frankemann (diskusjon) 13. jun. 2022 kl. 19:46 (CEST)Svar[svar]

Kommentarer fra Ulf Larsen[rediger kilde]

Denne setningen: «Castilla og Aragón ble hetende Portugal og Spania da de ble samlet under én konge kort tid etter år 1500.» - forstår ikke hva Portugal har i den å gjøre. Dette usignerte innlegget ble skrevet av Ulflarsen (diskusjon · bidrag) 11. juni 2022 kl. 19:06 (Husk å signere dine innlegg!)

Ikke jeg heller. Portugal er nå borte. Andreas Kolle (diskusjon) 13. jun. 2022 kl. 18:52 (CEST)Svar[svar]

Denne setningen: «Jødiske barn lærte seg jødiske bokstaver og tekster hjemme, og spanske prester ble pålagt å lære bort kunsten å lese og skrive mot slutten av 400-tallet.» - antar det er ment 1400-tallet, eller? Dette usignerte innlegget ble skrevet av Ulflarsen (diskusjon · bidrag) 11. juni 2022 kl. 19:31 (Husk å signere dine innlegg!)

Denne setningen: «Finland på sin side var under Sverige, og fulgte mye av deres bevegelse.» - min forståelse av forholdet Sverige og Finland, er at innbyggerne i dagens Finland stort sett så seg selv som den østlige delen av Sverige, inntil området ble tatt av Russland under Finskekrigen 1808-1809. Dette usignerte innlegget ble skrevet av Ulflarsen (diskusjon · bidrag) 11. juni 2022 kl. 22:28 (Husk å signere dine innlegg!)

Fullt mulig, men ikke sikker på hva du er uenig i.Andreas Kolle (diskusjon) 13. jun. 2022 kl. 18:52 (CEST)Svar[svar]

Denne setningen: «Han endte opp i Genève som en omvei.» - hva menes med det, og er det relevant? Denne setningen: «Genève hadde eksperimentert med reform, men den var mest i opprør, og lite i innhold.» - uklart, bør gjøres tydeligere. Dette usignerte innlegget ble skrevet av Ulflarsen (diskusjon · bidrag) 12. juni 2022 kl. 14:46 (Husk å signere dine innlegg!)

Jeg syntes jeg hadde et poeng, men jeg fjernet like godt både omveien og reformdelen. Andreas Kolle (diskusjon) 13. jun. 2022 kl. 18:52 (CEST)Svar[svar]
@Andreas Kolle: hvis du er online og kan følge opp disse og lignende innspill, så ser det ut som om vi kanskje kan avrunde etter 14 dager i løpet av kvelden. Mvh --M O Haugen (diskusjon) 12. jun. 2022 kl. 16:42 (CEST)Svar[svar]

Jeg har valgt å foreløpig stemme for anbefalt, så kommer en stemme for utmerket når ulike avklaringer er adressert. Mvh. Ulflarsen (diskusjon) 12. jun. 2022 kl. 17:01 (CEST)Svar[svar]

Beklager så mye. Jeg har vært både opptatt, utslitt og syk. Jeg vil gjerne be om to dager til å rette alle forslagene jeg ikke har jobbet med. OK, Morten? Andreas Kolle (diskusjon) 13. jun. 2022 kl. 05:22 (CEST)Svar[svar]
Ta den tiden du trenger, @Andreas. Virkeligheten har alltid forrang foran Wikipedia. Mvh M O Haugen (diskusjon) 13. jun. 2022 kl. 06:34 (CEST)Svar[svar]
Da tror jeg at jeg har rettet alt som er krevet av meg. Dersom det gjenstår noe, må jeg be om en presisjon. Ellers kan jeg ikke se at det gjenstår noe, men kanskje Erik, Frankemann eller Ulf har noe mer å ta opp? Andreas Kolle (diskusjon) 13. jun. 2022 kl. 19:19 (CEST)Svar[svar]
Hei Andreas Kolle, tipper du hatt mye arbeid i natt eller i morgen. Men ikke stress, M O Haugen gir deg nok noen flere dager. Teksten har f.eks. fremdeles flere merknader der det står [klargjør], så du må få mer tid til å se over disse i ro og mak. Vennlig hilsen Frankemann (diskusjon) 13. jun. 2022 kl. 19:49 (CEST)Svar[svar]
@Frankemann, Andreas Kolle, Erik den yngre: Jeg har redusert fra 28 til 12 {{klargjør}}-merknader nå, se diffen. Selv uten spesialkunnskap syntes jeg at de fleste var åpenbare, og jeg regner med at de siste også er greie å rydde opp i. Mvh M O Haugen (diskusjon) 16. jun. 2022 kl. 14:30 (CEST)Svar[svar]
@Frankemann, Morten, Ulflarsen, Erik den yngre, da har jeg tatt de siste Klargjør-ene (takk til Morten for flott innsats). Er det nå mer som står igjen? Andreas Kolle (diskusjon) 16. jun. 2022 kl. 15:24 (CEST)Svar[svar]
Hei Andreas Kolle, ja enig i at det har blitt gjort en stor innsats. Kudos til flere for innsatsen! Kan du ikke ta en titt på min kommentar den 13. jun. 2022 kl. 19:46, jeg ble ikke helt overbevist om at overskriftene/disposisjon er så god som den kan bli i starten av artikkelen. Vennlig hilsen --Frankemann (diskusjon) 16. jun. 2022 kl. 16:54 (CEST)Svar[svar]Etter at artikkelen har vært oppe til vurdering den fastsatte tiden (7 eller 14 dager), er vurderingen avsluttet med den konklusjon at den er en utmerket artikkel. M O Haugen (diskusjon) 17. jun. 2022 kl. 00:25 (CEST)Svar[svar]


Einsatzgruppen-prosessen[rediger kilde]

Jeg leste for noen år siden en artikkel hvor det ble gjort et poeng av at historieskrivingen rundt WW2 har endret seg, fra å være en fortelling om en «vanlig storkrig», til å være en historie om kampen mot et destruktivt menneskesyn. I så måte er det ekstra rosverdig at vi har en god serie artikler om alle sider ved Holocaust. Slik som denne artikkelen. Og vi kan vel trygt si at det er Erik den yngre (diskusjon · bidrag) som er hovedbidragsyteren for denne artikkelen, og for serien som helhet. M O Haugen (diskusjon) 1. jun. 2022 kl. 18:29 (CEST)Svar[svar]

Anbefalt[rediger kilde]

 1. For For M O Haugen (diskusjon) 1. jun. 2022 kl. 18:29 (CEST)Svar[svar]
 2. For For --Vennlig hilsen Erik d.y. 14. jun. 2022 kl. 18:21 (CEST)Svar[svar]

Utmerket[rediger kilde]

 1. For For M O Haugen (diskusjon) 1. jun. 2022 kl. 18:29 (CEST)Svar[svar]
 2. For For Ulflarsen (diskusjon) 14. jun. 2022 kl. 17:59 (CEST)Svar[svar]
 3. For For Velskrevet og pent arbeid! (Bare fiks opp noen småting.) Frankemann (diskusjon) 15. jun. 2022 kl. 21:03 (CEST)Svar[svar]

Kommentarer[rediger kilde]

@Orland: Takk for nominasjonen! Denne trenger kanskje litt tid, komplekst tema, avhengig av hva som kommer opp i kandidatprosessen. --Vennlig hilsen Erik d.y. 1. jun. 2022 kl. 20:05 (CEST)Svar[svar]

@Orland, Ulflarsen: Jeg var usikker på om den holdt til UA fordi den innholdsmessig er litt ujevn: Det er mange rødlenker for tiltalte og det er variasjon i detaljeringsnviå. --Vennlig hilsen Erik d.y. 14. jun. 2022 kl. 18:23 (CEST)Svar[svar]

@Erik den yngre: det er en ærlig sak. Ingen er tjent med at vi nøder noe opp til UA-nivå. Vi kan avslutte den i kveld som AA. Mvh --M O Haugen (diskusjon) 14. jun. 2022 kl. 21:14 (CEST)Svar[svar]
Hva synes dere andre? For mange rødlenker for UA? Vi kan vel uansett kjøre UA prosess senere. Vennlig hilsen Erik d.y. 14. jun. 2022 kl. 22:00 (CEST)Svar[svar]
@Orland: Ulf og Frankemann har lest grundig og gitt tommel opp på UA, så da kan du arkivere når du ønsker. Det er altså en del rødlenker, men i det minste har jeg tilføyd litt mer opplysninger om den enkelte tiltalte (tabellen primært). --Vennlig hilsen Erik d.y. 18. jun. 2022 kl. 19:27 (CEST)Svar[svar]

@Frankemann: Jeg fjernet denne merknaden: «Usikker på om den første beskrivelsen av rettssaken bør begynne med tiltalen? Burde det heller først forklares hva som er bakgrunnen for selve domstolen eller i alle fall grunnlaget for denne rettsaken.» Etter å ha utdypet bakgrunnen for rettssaken (godt poeng fordi det ikke ble forklart). --Vennlig hilsen Erik d.y. 15. jun. 2022 kl. 17:24 (CEST)Svar[svar]

Bra, Erik d.y., synes det ble mye bedre nå. Håper M O Haugen kan vente litt med avslutning, så skal jeg prøve å så lest gjennom. Skulle egentlig ønsket at flere fikk lest og kommentert, dette er jo viktig. Vennlig hilsen --Frankemann (diskusjon) 15. jun. 2022 kl. 19:13 (CEST)Svar[svar]

Angående «intensjonalimse»:

FiksetJeg fjernet dette punktet fra beskrivelsen av forløp i rettssalen fordi det hører til ettertidens betraktninger (står nå bare i seksjonen om ettertiden). --Vennlig hilsen Erik d.y. 18. jun. 2022 kl. 16:37 (CEST)Svar[svar]

Kommentarer fra Ulf[rediger kilde]

Ingressen bør utvides noe, se gjerne tilsvarende artikkel på tyskspråklig Wikipedia. Ulflarsen (diskusjon) 12. jun. 2022 kl. 19:10 (CEST)Svar[svar]

Fikset OK slik? Vennlig hilsen Erik d.y. 12. jun. 2022 kl. 22:14 (CEST)Svar[svar]