Wikipedia:Kandidatsider

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk
Gå direkte til kandidatene
Våre beste artikler

VENNLIGST LES FØLGENDE FØR DU DELTAR HER: Dette er siden for å foreslå artikler og lister til å bli anbefalte artikler, gode lister og portaler og utmerkede artikler.

For å foreslå artikler/lister og for å delta i diskusjonene her må du ha lest disse kriteriene. Alle artikler som foreslås må oppfylle disse kravene. En nominasjon bør ha en begrunnelse, med vekt på artikkelens kvaliteter. Nominasjonen bør på forhånd være avklart med hovedbidragsyter(e) til artikkelen. Det er ikke noe krav at artikkelen skal være uten mangler før nominasjon. Nominator må likevel anse artikkelen fri for vesentlige mangler på nominasjonstidspunktet, og eventuell hovedbidragsyter (eller andre) bør være innstilt på å bidra til å diskutere og utbedre mangler som blir påpekt i løpet av prosessen.

I løpet av prosessen kan du skrive kommentarer til artikler, og tydeliggjøre ditt syn ved å «stemme» for eller imot. Før en stemmer for/mot en artikkel skal hele artikkelen leses godt. Håpet er at man gjennom denne prosessen i fellesskap får fjernet det som måtte være av eventuelle grammatikk- og formateringsfeil, inkonsistens og faktafeil. De som stemmer mot en nominasjon må begrunne sin stemme, slik at artikkelen kan revideres med sikte på å passere nominasjonen.

Det er ikke nødvendig å ha noen spesielle faglige forutsetninger for å delta i diskusjonene. Wikipedia er basert på arbeidet til generalister med greie allmennkunnskaper som har evne til å lese og forstå en tekst. I kandidatprosessene kan allmenndannelsen være grunnlag for å gi råd om rettskriving, klart språk, wiki-formatering og disponering av teksten. Med allmennkunnskaper kan man også stille gode spørsmål om hvilke utsagn som trenger å kildebelegges, og gode oppklaringsspørsmål til setninger vi ikke forstår. Dersom du i tillegg også har spesielle kunnskaper om et eller flere fagområder, er du desto mer velkommen til å delta.

Vi oppfordrer til å la artikkelvurderingen skje i en vennlig og oppmuntrende tone. Den som har skrevet artikkelen kan være dyktig innen emnet, men likevel være nybegynner på Wikipedia, ha noen særegenheter i rettskrivingen eller mangle din viten om artikkelformatering. Kanskje spesielt i slike situasjoner fortjener artikkelen og hovedbidragsyteren å bli møtt med oppmuntring, også av deg. Alle som skriver her, gjør det gratis og utifra egen motivasjon. En positiv kommentar fra deg kan øke en annen bidragsyters motivasjon, og derved bidra til langsiktig innsats for å gjøre Wikipedia bedre.

Det er ikke krav til antall stemmer i en nominasjonsprosess, men minst én etablert bruker som ikke er hovedforfatter av artikkelen må ha vurdert den. I løpet av diskusjonen kan det påpekes mangler ved artikkelen. Ingen artikkel kan bli godkjent før alle vesentlige innvendinger er tilfredsstillende utbedret eller imøtegått.

Artikler bør fortrinnsvis nomineres til en bestemt status, enten anbefalt eller utmerket. Dersom du ikke er sikker på hvilke av kravene artikkelen oppfyller kan du nominere den til utmerket og sekundært til anbefalt; i såfall lister du den under høyeste forslag (utmerkede). Lister og portaler kan bare nomineres til ett nivå av kvalitetsstatus.


Kriterier for vurdering av artikler[rediger kilde]

Vurderingen av anbefalte artikler og gode lister og portaler varer minst én uke. Vurderingen av utmerkede artikler varer minst to uker.

Anbefalte artikler

En anbefalt artikkel bør:

 • være godt skrevet, uten grammatikk- eller stavefeil
 • ha en godt disponert tekst som presenterer emnet på en ryddig og helhetlig måte
 • være passe lang. Lange tekster bør redigeres slik at deler av stoffet flyttes ut i egne artikler.
 • være i samsvar med Wikipedias retningslinjer for nøytralitet, verifiserbarhet, og ingen originalforskning
 • gi en faglig korrekt presentasjon av emnet og vise til relevante og pålitelige kilder

I tillegg bør den:

 • ha en velskrevet introduksjon, som oppsummerer artikkelen i korte trekk
 • være satt opp og formatert i tråd med gjeldende stilidealer
 • være illustrert med relevante bilder. Bildene skal ha korrekt utfylt lisensbeskrivelse og må gjerne utstyres med alternativ tekst for skjermlesere.
 • ikke gjøre bruk av materiale beskyttet av opphavsrett.
 • ha avklart eventuelle større uenigheter om stoffet, og oppdatere vesentlige endringer i emnet
Utmerkede artikler

Alle kriteriene for «anbefalt» gjelder også for «utmerkede artikler». I tillegg bør en utmerket artikkel:

 • beskrive sitt emne med vekt på nyanser og variasjon, ikke bare som én trend/hendelse
 • presentere flere ulike meninger og tolkningstradisjoner om emnet
 • gjenspeile relevant faglitteratur om emnet
 • sette emnet inn i en større sammenheng
 • være oppdatert faglig og innholdsmessig

Det er en fordel om de mest relevante underartiklene eksisterer, ihvertfall hvis de er lenket til i innledningen og det er åpenbart at de befinner seg innenfor samme tema, men det er ikke noe krav om at artiklene skal være fri for røde lenker.

Gode lister og portaler

Utdypende artikler: Wikipedia:Lister og Wikipedia:Portaler

 • Gode lister bør dekke et vesentlig emne som kan listes opp på en uttømmende måte, og som kan avgrenses etter objektive kriterier
 • Gode lister skal være ryddig presentert, med godt språk, fyldig innledning, i tråd med stilmanualene og ha en stabil redigeringshistorie.
 • De bør også være illustrert med relevante bilder. Disse må ha en korrekt utfylt bildelisens og en alternativ tekst for skjermlesere
 • Alle enhetene på listene skal være beskrevet i egne artikler. Lister med mange enheter kan ha kortere underartikler enn lister med få artikler, men alle enkeltartiklene bør være over stubbnivå.
 • Kriterier for gode portaler er bl.a.: organisert rotasjon, rimelig antall felt, grundig bruksanvisning, godt artikkeltilfang og en stabil struktur som forhindrer tomme felt.


Hvordan foreslå artikler[rediger kilde]

Bruksanvisning for artikkelnominasjon og kandidatprosessen

For å foreslå en artikkel, følg denne tredelte prosessen: (erstatt sidenavn med navnet på siden du foreslår)

I.
Rediger (sidenavn).

  Skriv inn følgende tekst helt øverstdiskusjonssiden til artikkelen:

{{kandidatartikkel|type=aa/ua/gl/gp}}
II.
Lag avstemningssiden


For å lage avstemningssiden til artikkelen, skriv inn artikkelens navn etter skråstreken i feltet under, og trykk «Foreslå ny artikkel». Følg instruksjonene. På den siden du kommer til her, kan du spesifisere om du foreslår artikkelen vurdert kun som anbefalt eller som både anbefalt og utmerket.


III.
Legg til en linje på diskusjonssiden.

 Følg   denne lenken   og legg til en linje øverst blant forslagene slik:

{{forslag|sidenavn}}

Da er du ferdig! Du har nominert en artikkel til å bli anbefalt/utmerket.

Hvis du vil foreslå en artikkel som har vært nominert tidligere, legger du til (andre nominasjon) etter artikkelnavnet i boksen over, og skriver så {{forslag|Artikkelnavn (andre nominasjon)}} istedet for {{forslag|Artikkelnavn}} som beskrevet over. Du bytter også ut {{kandidatartikkel}} med {{kandidatartikkel|2}} på artikkelens diskusjonsside. (Om du ikke forstår, bare spør om hjelp.)

Hvis du vil skape litt oppmerksomhet rundt nominasjonen kan du legge inn en kort notis på Wikipedia:Torget. Du kan for eksempel bruke denne malen:

{{subst:Notis|Artikkelen [[eksempel]] er nominert til [[WP:AA]]. 
Se [[Wikipedia:Kandidatsider/eksempel]]. Mvh. ~~~~ | Notis om kandidatartikkel: [[eksempel]]}}
Wikipedia:Portal/Oppslagstavle kan du også legge inn en notis om kandidatvurderingen ved hjelp av Mal:La stå.

Når kandidatvurderingen er avsluttet etter én (to) uker, skal den oppsummeres med: {{KAavsluttet|kode |~~~~}} (Erstatt kode med en av disse kodene: aa, ua, gl, gp, nei). For selve oppgraderingen av artikler, følg instruksjonene her. Avstemningene for vedtatte artikler blir flyttet til Wikipedia:Kandidatsider/Vedtatte, og avstemningene for avslåtte artikler blir flyttet til Wikipedia:Kandidatsider/Avslåtte. Det skal også settes en mal i selve artikkelen ({{anbefalt}}, {{utmerket}}, {{god liste}} eller {{god portal}}) og på dens diskusjonsside ({{anbefalt artikkel}}, {{utmerket artikkel}}, eller {{gode lister}}

Hvis du ønsker å foreslå nedgradering av en utmerket eller anbefalt artikkel, er riktig fremgangsmåte å merke artikkelens diskusjonsside med {{UA-vedlikehold}}, og ellers følge veiledningen på Mal:UA-vedlikehold.

Kandidater og kommentarer[rediger kilde]

Utmerkede artikler[rediger kilde]

Eurovision Song Contest 2018[rediger kilde]

For to år siden tok Løken initiativ til en kandidatprosess Kandidatsider/Eurovision Song Contest 2019 som konkluderte med få endringsbehov og mye ros. Men 2019-artikkelen var heldigvis ikke en enestående unntakstilfelle; det kan se ut som om svært mange av ESC-årene har fått like gode og grundige artikler. I denne omgang nominerer jeg denne sammen med to andre artikler for 2020 og 2021, se Kandidatsider/Eurovision Song Contest 2020 og Kandidatsider/Eurovision Song Contest 2021. Jeg tror vi kan komme tilbake til 2017 og tidligere år etterhvert. For meg ser det ut som om det er Pdstud1975 (diskusjon · bidrag) som er hovedbidragsyter her, men hen har påpekt at det også er gjort betydelig innsats fra 90sveped (diskusjon · bidrag). Og sikkert også noen flere andre, i og med at dette er store artikkelsuiter. M O Haugen (diskusjon) 30. apr. 2022 kl. 18:14 (CEST)[svar]

Anbefalt[rediger kilde]

 1. For For M O Haugen (diskusjon) 30. apr. 2022 kl. 18:14 (CEST)[svar]
 2. For For Solid arbeid! --Vennlig hilsen Erik d.y. 30. apr. 2022 kl. 18:28 (CEST)[svar]
 3. For For Solid arbeid av Pdstud1975 (diskusjon · bidrag)! Mvh. --90sveped (diskusjon) 30. apr. 2022 kl. 21:42 (CEST)[svar]

Utmerket[rediger kilde]

 1. For For M O Haugen (diskusjon) 30. apr. 2022 kl. 18:14 (CEST)[svar]
 2. For For Solid arbeid av Pdstud1975 (diskusjon · bidrag)! Mvh. --90sveped (diskusjon) 30. apr. 2022 kl. 21:42 (CEST)[svar]
 3. For For Ulflarsen (diskusjon) 1. mai 2022 kl. 16:07 (CEST)[svar]
 4. For For --- Løken (diskusjon) 7. mai 2022 kl. 00:55 (CEST)[svar]

Kommentarer[rediger kilde]

Et par rødlenkede bilder (slettet på commons?). --Vennlig hilsen Erik d.y. 30. apr. 2022 kl. 18:28 (CEST)[svar]

@Pdstud1975: du har rutine fra tidligere kandidatprosesser på å følge opp merknader? Mvh M O Haugen (diskusjon) 30. apr. 2022 kl. 18:40 (CEST)[svar]
@Orland: Fikset! --90sveped (diskusjon) 30. apr. 2022 kl. 21:40 (CEST)[svar]

@Pdstud1975: Erik har oppdaget en sak som han har tatt opp i Wikipedia:Kandidatsider/Eurovision Song Contest 2017, og foreslår en annen løsning på. Jeg er enig med ham. Tabellene under #Resultater bør laftes om slik at det er resultatene etterpå som er default visning, og at plasseringen på resultatlista står i den første kolonnen. Jeg forstår at det er nyttig mens sendinga pågår at deltagerne står oppført etter startnummer. Men etterpå er det ingen som bryr seg om startrekkefølge; sammenlign med f.eks. Skihopping under Vinter-OL 2022 – Normalbakke menn og Friidrett under Sommer-OL 1996 – 800 meter menn. Mvh --M O Haugen (diskusjon) 10. mai 2022 kl. 10:21 (CEST)[svar]

Eurovision Song Contest 2021[rediger kilde]

For to år siden tok Løken initiativ til en kandidatprosess Kandidatsider/Eurovision Song Contest 2019 som konkluderte med få endringsbehov og mye ros. Men 2019-artikkelen var heldigvis ikke en enestående unntakstilfelle; det kan se ut som om svært mange av ESC-årene har fått like gode og grundige artikler. I denne omgang nominerer jeg denne sammen med to andre artikler for 2018 og 2020, se Kandidatsider/Eurovision Song Contest 2018 og Kandidatsider/Eurovision Song Contest 2020.

Jeg tror vi kan komme tilbake til 2017 og tidligere år etterhvert. For meg ser det ut som om det er Pdstud1975 (diskusjon · bidrag) som er hovedbidragsyter her, men hen har påpekt at det også er gjort betydelig innsats fra 90sveped (diskusjon · bidrag). Og sikkert også noen flere andre, i og med at dette er store artikkelsuiter.. M O Haugen (diskusjon) 30. apr. 2022 kl. 18:19 (CEST)[svar]

Anbefalt[rediger kilde]

 1. For For M O Haugen (diskusjon) 30. apr. 2022 kl. 18:19 (CEST)[svar]
 2. For For fint arbeid! --Vennlig hilsen Erik d.y. 30. apr. 2022 kl. 18:59 (CEST)[svar]
 3. For For Solid arbeid av Pdstud1975 (diskusjon · bidrag)! Mvh. --90sveped (diskusjon) 30. apr. 2022 kl. 21:44 (CEST)[svar]
 4. For For Vasmar1 (diskusjon) 11. mai 2022 kl. 22:27 (CEST)[svar]

Utmerket[rediger kilde]

 1. For For M O Haugen (diskusjon) 30. apr. 2022 kl. 18:19 (CEST)[svar]
 2. For For Solid arbeid av Pdstud1975 (diskusjon · bidrag)! Mvh. --90sveped (diskusjon) 30. apr. 2022 kl. 21:44 (CEST)[svar]
 3. For For Ulflarsen (diskusjon) 1. mai 2022 kl. 16:07 (CEST)[svar]
 4. For For --- Løken (diskusjon) 7. mai 2022 kl. 00:55 (CEST)[svar]
 5. For For Vasmar1 (diskusjon) 11. mai 2022 kl. 22:27 (CEST)[svar]

Kommentarer[rediger kilde]

Litt flere bilder ville ha livet opp. --Vennlig hilsen Erik d.y. 30. apr. 2022 kl. 18:59 (CEST)[svar]

@Pdstud1975: bilder? Mvh --M O Haugen (diskusjon) 8. mai 2022 kl. 12:08 (CEST)[svar]
Det er ikke all verdens bildetilfang å skryte av her, men jeg la til noen flere bilder nå. Pdstud1975 (diskusjon) 8. mai 2022 kl. 22:25 (CEST)[svar]

@Pdstud1975: Erik har oppdaget en sak som han har tatt opp i Wikipedia:Kandidatsider/Eurovision Song Contest 2017, og foreslår en annen løsning på. Jeg er enig med ham. Tabellene under #Resultater bør laftes om slik at det er resultatene etterpå som er default visning, og at plasseringen på resultatlista står i den første kolonnen. Jeg forstår at det er nyttig mens sendinga pågår at deltagerne står oppført etter startnummer. Men etterpå er det ingen som bryr seg om startrekkefølge; sammenlign med f.eks. Skihopping under Vinter-OL 2022 – Normalbakke menn og Friidrett under Sommer-OL 1996 – 800 meter menn. Mvh --M O Haugen (diskusjon) 10. mai 2022 kl. 10:22 (CEST)[svar]

Anbefalte artikler[rediger kilde]

Helleristningene på Grøtte[rediger kilde]

Dette er den niende AA-artikkelkandidaten jeg legger fram som har forbindelse med Bergkunstreisen i Trøndelag. Det har gått 2 måneder siden forrige gang, med Strand-feltet. Jeg mener her som tidligere at jeg har brukt nesten all relevant faglitteratur, og jeg har etter beste evne forsøkt å lage en oversiktlig presentasjon av emnet og det som er skrevet om det. Mvh M O Haugen (diskusjon) 11. mai 2022 kl. 17:41 (CEST)[svar]

Anbefalt[rediger kilde]

 1. For For M O Haugen (diskusjon) 11. mai 2022 kl. 17:41 (CEST)[svar]
 2. For For Kjersti L. (diskusjon) 11. mai 2022 kl. 18:10 (CEST)[svar]
 3. For For Interessant og fint! --Vennlig hilsen Erik d.y. 11. mai 2022 kl. 19:57 (CEST)[svar]
 4. For For 90sveped (diskusjon) 11. mai 2022 kl. 21:35 (CEST)[svar]
 5. For For Absolutt! Mvh Vasmar1 (diskusjon) 11. mai 2022 kl. 22:19 (CEST)[svar]
 6. For For Ulflarsen (diskusjon) 12. mai 2022 kl. 08:35 (CEST)[svar]
 7. For For Frankemann (diskusjon) 14. mai 2022 kl. 16:00 (CEST)[svar]

Kommentarer[rediger kilde]

Kjersti-kommentarer

Først av alt: Interessant! Dernest (fint gammelt ord?) noen få språkting:

 • Dette skjønner jeg du vet, men jeg spør likevel: Brukes «fotavtrykk» om slike avbildninger? Det er jo ikke dét det er.
 • Jeg har ikke forslag til noe annet, men det ble plutselig litt komisk med disse føttene som opptrådte: «Fotsålene opptrer som regel enkeltvis, men også som par, og i noen tilfeller er det flere fotsåler sammen»
 • Litt tungt. Jeg foreslår å stryke et par ord. «noe som man antar at gjenspeiler en skotøyskultur …» Det er så mange slags kulturer, men «skotøyskultur» kan kanskje byttes ut med «en skikk»?
 • Det var nu bare dét! Kjersti L. (diskusjon) 11. mai 2022 kl. 18:09 (CEST)[svar]
Eriks småting

Disse kjente jeg faktisk ikke til selv om jeg har ferdes en del i omegnen. Ingressen poengterer at det dreier seg om «typen jordbruksristninger» og tråden taes opp lenger nede. Kan det være et poeng å fortelle i 1-3 konsise setninger hva som er det vesentlige skillet mellom disse og veideristninger? --Vennlig hilsen Erik d.y. 11. mai 2022 kl. 20:00 (CEST)[svar]

Takk til Kjersti og Erik for gode innspill, som jeg skal følge opp i morgen. Jeg var egentlig ganske fornøyd med å ha laget det nye (?) ordet skotøyskultur, men det er kanskje like greit å omskrive. Mvh M O Haugen (diskusjon) 11. mai 2022 kl. 23:30 (CEST)[svar]
Sånn ble det. Jeg er glad for gode innspill, og klar for mer. Mvh --M O Haugen (diskusjon) 12. mai 2022 kl. 09:15 (CEST)[svar]

Eurovision Song Contest 2016[rediger kilde]

Dette er den femte artikkelen om ESC-årganger som nomineres som AA/UA. Samtidig med denne legges det også fram en sjette kandidat: Wikipedia:Kandidatsider/Eurovision Song Contest 2017.

Forslaget er motivert av den gode responsen jeg fikk da jeg for 9 dager siden la fram Kandidatsider/Eurovision Song Contest 2018, Kandidatsider/Eurovision Song Contest 2020 og Kandidatsider/Eurovision Song Contest 2021, med jevnt over bare rosende kommentarer. For meg ser det ut som om det er Pdstud1975 (diskusjon · bidrag), 90sveped (diskusjon · bidrag) og PaskaSemmen113 (diskusjon · bidrag) som er hovedbidragsytere her, men det er nok flere andre involvert også, i og med at dette er store artikkelsuiter. Jeg planlegger å nominere flere årganger i ukene som kommer. Mvh M O Haugen (diskusjon) 8. mai 2022 kl. 12:05 (CEST)[svar]

Anbefalt[rediger kilde]

 1. For For M O Haugen (diskusjon) 8. mai 2022 kl. 12:05 (CEST)[svar]
 2. For For Grundig og oversiktlig. Slik skal det være. --Vennlig hilsen Erik d.y. 8. mai 2022 kl. 17:38 (CEST)[svar]
 3. For For Ulflarsen (diskusjon) 10. mai 2022 kl. 10:34 (CEST)[svar]

Kommentarer[rediger kilde]

@Pdstud1975: Erik har oppdaget en sak som han har tatt opp i Wikipedia:Kandidatsider/Eurovision Song Contest 2017, og foreslår en annen løsning på. Jeg er enig med ham. Tabellene under #Resultater bør laftes om slik at det er resultatene etterpå som er default visning, og at plasseringen på resultatlista står i den første kolonnen. Jeg forstår at det er nyttig mens sendinga pågår at deltagerne står oppført etter startnummer. Men etterpå er det ingen som bryr seg om startrekkefølge; sammenlign med f.eks. Skihopping under Vinter-OL 2022 – Normalbakke menn og Friidrett under Sommer-OL 1996 – 800 meter menn. Mvh --M O Haugen (diskusjon) 10. mai 2022 kl. 10:22 (CEST)[svar]

Eurovision Song Contest 2017[rediger kilde]

Dette er den sjette artikkelen om ESC-årganger som nomineres som AA/UA. Samtidig med denne legges det også fram en femte kandidat: Wikipedia:Kandidatsider/Eurovision Song Contest 2016.

Forslaget er motivert av den gode responsen jeg fikk da jeg for 9 dager siden la fram Kandidatsider/Eurovision Song Contest 2018, Kandidatsider/Eurovision Song Contest 2020 og Kandidatsider/Eurovision Song Contest 2021, med jevnt over bare rosende kommentarer. For meg ser det ut som om det er Pdstud1975 (diskusjon · bidrag), 90sveped (diskusjon · bidrag) og PaskaSemmen113 (diskusjon · bidrag) som er hovedbidragsytere her, men det er nok flere andre involvert også, i og med at dette er store artikkelsuiter. Jeg planlegger å nominere flere årganger i ukene som kommer. Mvh M O Haugen (diskusjon) 8. mai 2022 kl. 12:06 (CEST)[svar]

Anbefalt[rediger kilde]

 1. For For M O Haugen (diskusjon) 8. mai 2022 kl. 12:06 (CEST)[svar]
 2. For For Grundig og ryddig denne også! --Vennlig hilsen Erik d.y. 8. mai 2022 kl. 21:43 (CEST)[svar]
 3. For For Ulflarsen (diskusjon) 10. mai 2022 kl. 10:34 (CEST)[svar]

Kommentarer[rediger kilde]

La merke til en ørliten tvetydighet i avsnittene med resultattabeller feks Eurovision_Song_Contest_2017#Finalen_2. Det er kolonne helt til venstre med «Nr.» og langt til høyre «Plass». Jeg måtte se på et tabellen 2-3 ganger før jeg forsto at kolonnen til venstre ikke er resultatet, er det rekkefølge på scenen? Jeg ventet at default-visning for tabellen er rangering (selv sluttresultatet).--Vennlig hilsen Erik d.y. 8. mai 2022 kl. 21:48 (CEST)[svar]

Godt poeng, og grundig sjekket, Erik d.y.. Mvh --M O Haugen (diskusjon) 8. mai 2022 kl. 21:49 (CEST)[svar]
Det er vel gjort slik på alle lignende artikler? --- Løken (diskusjon) 9. mai 2022 kl. 23:30 (CEST)[svar]
@Pdstud1975: Erik har oppdaget en sak som har tar opp her, og foreslår en annen løsning på. Jeg er enig med ham. Tabellene under #Resultater bør laftes om slik at det er resultatene etterpå som er default visning, og at plasseringen på resultatlista står i den første kolonnen. Jeg forstår at det er nyttig mens sendinga pågår at deltagerne står oppført etter startnummer. Men etterpå er det ingen som bryr seg om startrekkefølge; sammenlign med f.eks. Skihopping under Vinter-OL 2022 – Normalbakke menn og Friidrett under Sommer-OL 1996 – 800 meter menn. Mvh --M O Haugen (diskusjon) 10. mai 2022 kl. 10:19 (CEST)[svar]
Hei, @Orland og @Erik den yngre: Jeg er ikke umiddelbart enig i at rangering etter resultat er det beste eller mest naturlige. De andre store prosjektene, blant andre engelsk, fransk, italiensk og svensk WP har startnummer som standardrangering. Jeg er enig i at «Nr.» kan forveksles med plassering, men «Nr.» er brukt for å gjøre startnummer-kolonnen så smal som mulig. Jeg synes også at standardrangering etter startnummer gir den beste historiske dokumentasjonen av sendingen. Men jeg skal ikke gå i krigen for dette. Pdstud1975 (diskusjon) 10. mai 2022 kl. 12:22 (CEST)[svar]
Tysk wp rangerer etter plassering, men jeg er enig i at startrekkefølge er det mest korrekte. (Men det kan komme av at jeg merker meg uvesentligheter som at i seks etterfølgende år, 1981-1986, hadde Storbritannia startnummeret etter Norge, og at Norge hvert år fra 1999 til 2003 hadde det samme startnummeret Østerrike hadde fire år tidligere.) Men bort fra digresjon, så er jeg opptatt av konsekvens, og rekkefølgen av kolonnene "poeng" og "plass" er mottatt i avsnittet "Finale" og de to semifinalene, og alle andre sider jeg har sjekket. Kronny (diskusjon) 10. mai 2022 kl. 12:55 (CEST)[svar]
VI kan godt opplyse om startrekkefølge, hvis det er et poeng. Men hvis vi skal prøve å se for oss informasjonsbehovet til den som søker opp denne artikkelen om en melodikonkurranse for fem år siden; hva tror vi at de lurer på, først og fremst? I hvilken rekkefølge sangene ble framført? Eller resultatene fra konkurransen? Mvh M O Haugen (diskusjon) 10. mai 2022 kl. 14:57 (CEST)[svar]
Helt klart resultater for de aller fleste. Men om vi skal det, må vi være konsekvente, og ha det i alle år fra 1956 til nå. Men jeg vil nevne den avlyste konkurransen i 2020. Den har naturligvis ikke noen resultater, men alle planlagte deltakere og bidrag står.
Et alternativ er to bokser. En i startrekkefølge, men uten kolonne med poeng og plassering, og en etter plassering. Kronny (diskusjon) 10. mai 2022 kl. 15:42 (CEST)[svar]
Jeg har prøvd meg frem med en alternativ løsning på Eurovision Song Contest 2022 – der første kolonne er merket «Startnr.» og markert i grå felt. Da kommer det tydelig frem at første kolonne er startrekkefølgen, og at plasseringen står til høyre for sangtittel. Dette bør vel kunne funke? Pdstud1975 (diskusjon) 14. mai 2022 kl. 12:04 (CEST)[svar]
Ingen stor sak, men et kompromiss kan være å legge en kort forklaring til tabellen i teksten (fortelle hvordan tabellen skal forstås). Vennlig hilsen Erik d.y. 10. mai 2022 kl. 16:08 (CEST)[svar]
En helt annen ting jeg merker meg: Bildet som er brukt, er av de to søsknene som skrev og fremførte vinnerlåta sannsynligvis på en pressekonferanse, med fullt av logoer i bakgrunnen. Slikt er reklame, og det er bedre med et annet bilde, gjerne fra selve finalen. Kronny (diskusjon) 10. mai 2022 kl. 18:17 (CEST)[svar]

Jeg foreslår at vi venter med å avslutte denne og de andre ESC-kandidatprosessene til spørsmålet om tabellene er avklart. Det gjelder nå så vidt jeg kan forstå tre ulike spørsmål:

 1. er det nødvendig å vise tallkolonner både for framføringsrekkefølge og resultater?
 2. hvis ja på det første spørsmålet; hvilken rekkefølge på radene skal være default i tabellvisningen? Framføring eller resultater?
 3. hvis ja på det første spørsmålet; skal da noen av kolonnene markeres særskilt grafisk?

Når dette spørsmålet først har kommet opp, mener jeg fremdeles at resultatene er viktigere enn framføringen, og at de bør være default visning. Jeg synes ikke den løsningen som Pdstud1975 har testet ut i Eurovision Song Contest 2022 er noen god løsning. Ved å legge en bunnfarge i kolonnen for startnummer, blir den opplysningen ytterligere framhevet, der jeg mener at den bør tones ned. Mitt første, foreløpige forslag til løsning er dette

 • tallene i kolonnen #Plass settes i fet, mens tallene i kolonnen #Startnr settes i kursiv.
 • radene stokkes for å gi en ny default visning etter resultater
 • rekkefølgen på kolonnene kan beholdes hvis det øvrige endres.

Mvh M O Haugen (diskusjon) 15. mai 2022 kl. 23:56 (CEST)[svar]

Igjen – jeg er ikke enig i at det er behov for å endre tabellen. Alle de andre store WP-prosjektene følger samme mal, og jeg synes det blir rart om norsk WP plutselig skulle gå en helt annen vei. Jeg synes løsningen som er tatt i bruk på artikkelen for 2022-konkurransen fungerer godt nok. Denne løsningen er brukervennlig og pedagogisk for leserne. Det kommer klart frem hva som er startnummer og plassering, og den ivaretar behovet for god, historisk dokumentasjon – noe som vel kanskje er det viktigste oppdraget for Wikipedia, fremfor å drive «resultatservice» for leserne. Og dessuten: Å blande inn kursiv og fet skrift, ulike farger og så videre, vil gjøre tabellen «grisete» og enda mindre brukervennlig. Så det vil jeg sterkt fraråde. Jeg foreslår derfor 2022-løsningen for disse sidene. Pdstud1975 (diskusjon) 16. mai 2022 kl. 00:21 (CEST)[svar]

Gode lister og portaler[rediger kilde]