Wikipedia:Kandidatsider

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk
Gå direkte til kandidatene
Våre beste artikler

VENNLIGST LES FØLGENDE FØR DU DELTAR HER: Dette er siden for å foreslå artikler og lister til å bli anbefalte artikler, gode lister og portaler og utmerkede artikler.

For å foreslå artikler/lister og for å delta i diskusjonene her må du ha lest disse kriteriene. Alle artikler som foreslås må oppfylle disse kravene. En nominasjon bør ha en begrunnelse, med vekt på artikkelens kvaliteter. Nominasjonen bør på forhånd være avklart med hovedbidragsyter(e) til artikkelen. Det er ikke noe krav at artikkelen skal være uten mangler før nominasjon. Nominator må likevel anse artikkelen fri for vesentlige mangler på nominasjonstidspunktet, og eventuell hovedbidragsyter (eller andre) bør være innstilt på å bidra til å diskutere og utbedre mangler som blir påpekt i løpet av prosessen.

I løpet av prosessen kan du skrive kommentarer til artikler, og tydeliggjøre ditt syn ved å «stemme» for eller imot. Før en stemmer for/mot en artikkel skal hele artikkelen leses godt. Håpet er at man gjennom denne prosessen i fellesskap får fjernet det som måtte være av eventuelle grammatikk- og formateringsfeil, inkonsistens og faktafeil. De som stemmer mot en nominasjon må begrunne sin stemme, slik at artikkelen kan revideres med sikte på å passere nominasjonen.

Det er ikke nødvendig å ha noen spesielle faglige forutsetninger for å delta i diskusjonene. Wikipedia er basert på arbeidet til generalister med greie allmennkunnskaper som har evne til å lese og forstå en tekst. I kandidatprosessene kan allmenndannelsen være grunnlag for å gi råd om rettskriving, klart språk, wiki-formatering og disponering av teksten. Med allmennkunnskaper kan man også stille gode spørsmål om hvilke utsagn som trenger å kildebelegges, og gode oppklaringsspørsmål til setninger vi ikke forstår. Dersom du i tillegg også har spesielle kunnskaper om et eller flere fagområder, er du desto mer velkommen til å delta.

Vi oppfordrer til å la artikkelvurderingen skje i en vennlig og oppmuntrende tone. Den som har skrevet artikkelen kan være dyktig innen emnet, men likevel være nybegynner på Wikipedia, ha noen særegenheter i rettskrivingen eller mangle din viten om artikkelformatering. Kanskje spesielt i slike situasjoner fortjener artikkelen og hovedbidragsyteren å bli møtt med oppmuntring, også av deg. Alle som skriver her, gjør det gratis og utifra egen motivasjon. En positiv kommentar fra deg kan øke en annen bidragsyters motivasjon, og derved bidra til langsiktig innsats for å gjøre Wikipedia bedre.

Det er ikke krav til antall stemmer i en nominasjonsprosess, men minst én etablert bruker som ikke er hovedforfatter av artikkelen må ha vurdert den. I løpet av diskusjonen kan det påpekes mangler ved artikkelen. Ingen artikkel kan bli godkjent før alle vesentlige innvendinger er tilfredsstillende utbedret eller imøtegått.

Artikler bør fortrinnsvis nomineres til en bestemt status, enten anbefalt eller utmerket. Dersom du ikke er sikker på hvilke av kravene artikkelen oppfyller kan du nominere den til utmerket og sekundært til anbefalt; i såfall lister du den under høyeste forslag (utmerkede). Lister og portaler kan bare nomineres til ett nivå av kvalitetsstatus.


Kriterier for vurdering av artikler[rediger kilde]

Vurderingen av en anbefalt artikkel og av lister og portaler varer én uke. Vurderingen av en utmerket artikkel varer to uker.

Anbefalte artikler

En anbefalt artikkel :

 • ha et feilfritt språk, med god flyt
 • ha en viss lengde, og behandle sitt tema forholdsvis grundig
 • være faglig holdbar

I tillegg må den

 • ha en god introduksjon
 • være harmonisk satt opp og riktig formatert
 • i regelen ha relevante bilder (men ingen regel uten unntak)

Den bør vise til noe litteratur (videre lesning) og om nødvendig eller dersom det er naturlig ha referanser.

Utmerkede artikler

«Utmerket» er en status som er ment å gis til et mindre antall ekstraordinært omfattende og gjennomarbeidede artikler. En utmerket artikkel :

 • ha et feilfritt språk, med god flyt
 • være omfattende og beskrive sitt emne svært grundig
 • være av fremragende faglig kvalitet
 • ha en god introduksjon
 • være harmonisk satt opp og riktig formatert
 • i regelen ha relevante bilder (men ingen regel uten unntak)

Det er en fordel om de mest relevante bi-artiklene eksisterer, hvertfall hvis de er lenket til i innledningen og det er åpenbart at de er underartikler innen samme tema, men det er ikke noe krav at artiklene skal være fri for røde lenker. De skal vurderes etter egen kvalitet. Den bør vise til noe litteratur (videre lesning) og om nødvendig eller dersom det er naturlig ha referanser.

Gode lister og portaler

Utdypende artikler: Wikipedia:Lister og Wikipedia:Portaler

 • Gode lister bør dekke et vesentlig emne som kan listes opp på en uttømmende måte, og som kan avgrenses etter objektive kriterier
 • Gode lister skal være ryddig redigert, ha en innledning og bør være illustrert med relevante bilder.
 • Alle objekt på listene skal være beskrevet i en egen artikkel. Antall enheter på listen bør være førende for hvor lange enkeltartiklene bør være.
 • Kriterier for gode portaler er bl.a.: organisert rotasjon, rimelig antall felt, grundig bruksanvisning, godt artikkeltilfang og en stabil struktur som forhindrer tomme felt.


Hvordan foreslå artikler[rediger kilde]

Bruksanvisning for artikkelnominasjon og kandidatprosessen

For å foreslå en artikkel som anbefalt, følg denne tredelte prosessen: (erstatt sidenavn med navnet på siden du foreslår)

I.
Rediger (sidenavn).

  Skriv inn følgende tekst helt øverstdiskusjonssiden til artikkelen:

{{kandidatartikkel}}
II.
Lag avstemningssiden


For å lage avstemningssiden til artikkelen, skriv inn artikkelens navn etter skråstreken i feltet under, og trykk «Foreslå ny artikkel». Følg instruksjonene. På den siden du kommer til her, kan du spesifisere om du foreslår artikkelen vurdert kun som anbefalt eller som både anbefalt og utmerket.


III.
Legg til en linje på diskusjonssiden.

 Følg   denne lenken   og legg til en linje øverst blant forslagene slik:

{{forslag|sidenavn}}

Så er du ferdig! Du har foreslått en artikkel til å bli anbefalt/utmerket.

Hvis du vil foreslå en artikkel som har vært foreslått tidligere, legger du til (andre nominasjon) etter artikkelnavnet i boksen over, og skriver så {{forslag|Artikkelnavn (andre nominasjon)}} istedet for {{forslag|Artikkelnavn}} som beskrevet over. Du bytter også ut {{kandidatartikkel}} med {{kandidatartikkel|2}} på artikkelens diskusjonsside. (Om du ikke forstår, bare spør om hjelp.)

Hvis du vil skape litt oppmerksomhet rundt nominasjonen kan du posten en kort notis på Wikipedia:Notiser. Du kan for eksempel bruke denne malen:

{{subst:Notis|Artikkelen [[eksempel]] er nominert til [[WP:AA]]. 
Se [[Wikipedia:Kandidatsider/eksempel]]. Mvh. ~~~~ | Notis om kandidatartikkel: [[eksempel]]}}

Når kandidatvurderingen er avsluttet etter én (to) uker, skal den oppsummeres med: {{KAavsluttet|kode |~~~~}} (koder: aa, ua, gl, gp, nei). For selve oppgraderingen av artikler, følg instruksjonene her. Avstemningene for vedtatte artikler blir flyttet til Wikipedia:Kandidatsider/Vedtatte, og avstemningene for avslåtte artikler blir flyttet til Wikipedia:Kandidatsider/Avslåtte. Det skal også settes en mal i artikkelen og på dens diskusjonsside.

Hvis du ønsker å foreslå nedgradering av en utmerket/anbefalt artikkel, så er riktig fremgangsmåte å merke artikkelens diskusjonsside {{UA-vedlikehold}} , og ellers følge veiledningen på Mal:UA-vedlikehold.

Kandidater og kommentarer[rediger kilde]

Utmerkede artikler[rediger kilde]

Holocaust i Ungarn[rediger kilde]

En grundig beskrivelse av politikken bak et folkemord, satt inn i et bredt bilde av ungarsk historie og utenrikspolitikk i 1930- og 1940-årene. Dette er en del av holocaustprosjektet til Erik den yngre, og er visst hans 11. kandidatartikkel. M O Haugen (diskusjon) 2. sep. 2019 kl. 22:49 (CEST)

Anbefalt[rediger kilde]

 1. For For M O Haugen (diskusjon) 2. sep. 2019 kl. 22:49 (CEST)
 2. For For Litt inhabile, men tar sjansen. --Vennlig hilsen Erik d.y. 3. sep. 2019 kl. 15:03 (CEST)
 3. For For Ranværing 7. sep. 2019 kl. 06:39 (CEST)
 4. For For Ulf Larsen (diskusjon) 17. sep. 2019 kl. 20:19 (CEST)
 5. For For Kan også vurdere UA om påpekte forhold forbedres. --Frankemann (diskusjon) 17. sep. 2019 kl. 21:47 (CEST)

Utmerket[rediger kilde]

 1. For For M O Haugen (diskusjon) 2. sep. 2019 kl. 22:49 (CEST)
 2. For For Ranværing 7. sep. 2019 kl. 06:39 (CEST)

Kommentarer[rediger kilde]

På grunn av artikkelens historikk har den antakelig enkelte løse tråder. Veldig bra å få bistand fra flere til å sjekke denne artikkelen om et viktig tema. Jeg har ikke så mye tid til å fordype meg med det første, så det er fint om de som sitter på kilder og faktakunnskap retter dette umiddelbart direkte i artikkelen. Uklarheter og andre punkter til diskusjon kan vi ta nedenfor her. --Vennlig hilsen Erik d.y. 3. sep. 2019 kl. 15:25 (CEST)

Frankemanns kommentarer

Her er noen kommentarer helt i starten av lesingen:

 • Ingressen bør gjennomarbeides bedre, men dette kan sikkert med fordel tas til slutt.
 • Det er mange fotnoter i ingressen, noe vi har tradisjon for å unngå. Forsøk å ta denne informasjonen med tilhørende fotnoter ned i artikkel.
  • Fikset Holder på med rydding i noter og plassering av info. --Vennlig hilsen Erik d.y. 8. sep. 2019 kl. 15:20 (CEST)
 • Første kapittel synes jeg er vanskelig å få grep om. Det virker ikke som noen god introduksjon at første avsnitt handler om grenser og territorier i nabolandene. Mulig at dette kan rettes på ved at det gis en kort introduksjon/ingress rett under overskriften Bakgrunn. Uansett er det neppe gunstig, gitt artikkelens tittel, at jødenes situasjon knapt er nevnt før leseren kommer til tredje avsnitt.
  • Delvis Fikset Stokket om på avsnitt og lagt inn noen linjer som forklarer relevans av grenseendringer. Dette er såpass viktig at jeg nevner det helt i begynnelsen av ingressen også. Håper det ble klarere nå. --Vennlig hilsen Erik d.y. 8. sep. 2019 kl. 15:18 (CEST)
 • Underkapittelet Bačka sier ingen ting om jødene eller Holocaust, hva er relevansen med denne informasjonen?
  • Fikset
 • Underkapittelet Jødenes situasjon synes derimot veldig relevant og virker velskrevet.
 • Så kommer enda et stort avsnitt som ikke direkte handler om jødene, nemlig Utviklingen på østfronten. Er det noen (eller kanskje mye) av informasjonen i disse underkapitlene/avsnittene som kan overføres til andre artikler? Eller kan det flettes inn noe om hvordan disse store begivenhetene påvirket jødene? For en som kjenner temaet godt vil en kanskje forstå hvorfor denne bakgrunninformasjonen berører jødene, men for mange, meg selv inkludert, tror jeg det blir for mye perifer tekst.
  • Fikset Kort ned om østfronten og endret overskrift til «militær situasjon».

Vennlig hilsen --Frankemann (diskusjon) 3. sep. 2019 kl. 22:08 (CEST)

Takk for gode kommentarer.

 • Grenseendringer er et viktig tema fordi en stor del av jødene bodde i Karpato-Ruthenia og Transilvania, så en stor del av Holocaust i Ungarn foregikk faktisk i nabolandene (Tsjekkoslovakia/Ukraina og Romania). Men det trengs kanskje en intro som informerer leseren om hvorfor dette er viktig.
  • Fikset Jeg har ryddet og strammet denne seksjonen slik at det nå bare er hovedpunktene som står igjen. --Vennlig hilsen Erik d.y. 16. sep. 2019 kl. 19:15 (CEST)
 • Østfronten: Utviklingen på Østfronten er også viktig fordi holocaust i Ungarn pågikk for fullt mens sovjetiske styrker nærmet seg grensene. Massakrene inne i selve Ungarn fortsatte mens sovjetiske styrker var i ferd med å besette landet. Holocaust i Ungarn var den mest systematiske og raskeste delen av holocaust i stor gjennomført av landets eget statsapparat, samtidig som landet var presset fra to kanter. Holocaust i Ungarn var ekstremt, spesielt ekstremt i denne konteksten. Hvordan kan vi snu rundt på ting for å gjøre dette klart?
  • Fikset håper det er OK slik. Vennlig hilsen Erik d.y. 18. sep. 2019 kl. 21:01 (CEST)

Vennlig hilsen Erik d.y. 3. sep. 2019 kl. 22:47 (CEST)

Jeg har lagt inn tekst både i hovedingressen og i innledningen til grenseendring for å vise relasjon til holocaust. Jeg har fjernet den separate seksjonen om Bačka. Vennlig hilsen Erik d.y. 5. sep. 2019 kl. 18:20 (CEST)

Flere kommentarer per 5. september: Synes kapittelet Et selvstendig Ungarn 1938–1944 var godt skrevet. Imidlertid fremstår det som en vel stor tekstbolk. Minst et underkapittel ekstra (og en innledning/inngress), og noen bilder, ville ha hjulpet mye. Fortsetter til helgen, hilsen --Frankemann (diskusjon) 5. sep. 2019 kl. 22:08 (CEST)

Jeg ser nå at den delen kun omhandler Karpato-Rutenia med unntak av noen linjer til slutt. Mulig at det bør struktureres om. Vennlig hilsen Erik d.y. 5. sep. 2019 kl. 22:21 (CEST)

Hei Erik d.y.. Den 12. og i dag, 14. september, leste jeg nøye gjennom hele artikkelen. Vil si at sammenhengen og strukturen nå er mye bedre. Godt gjort at du i løpet kandidatprosessen har greit å bearbeide så mye tekst. Skulle likt å stemt for UA, men noen ting må ordnes først:

 • Avsnittet som begynner slik: «Pave Pius XII appellerte til 13 latinamerikanske...» kommer med informasjon som ikke passer med konteksten og overskriften.
  • Delvis Fikset. Opplysningen mangler tidsangivelse og er dermed vanskelig å bruke. Flyttet til diskusjonssiden inntil det er mer opplysninger om tid og kontekst. --Vennlig hilsen Erik d.y. 14. sep. 2019 kl. 16:50 (CEST)
 • Flere merknader om manglende referanser eller uklare detaljer.
 • Veldig mange røde lenker. Kan du ikke gå gjennom og fjerne så mange du kan? Neppe alle som er like relevante for leseren.
  • Delvis Fikset - jeg plukker bort en del, lager artikler på så mange jeg gidder og lar kanskje noen relevante stå igjen. --Vennlig hilsen Erik d.y. 15. sep. 2019 kl. 15:41 (CEST)
 • Kan du ikke mase litt på de av våre slitere med spesiell kunnskap om krigen? Burde vært flere som går gjennom en så viktig artikkel. (Ulempen er nok lengden, en skal sette av mye tid for å lese så store artikler som dette. Kanskje du skulle se om noe kan strammes inn eller flyttes over til andre artikler?)

Vennlig hilsen --Frankemann (diskusjon) 14. sep. 2019 kl. 10:21 (CEST)

Angående lengde: Fikset (delvis) - jeg fjerner detaljer om den politiske konteksten og flytter tekst til Ungarns historie (som også kan bli for lang slik at det blir behov for en artikkel om Ungarn under andre verdenskrig). Vennlig hilsen Erik d.y. 15. sep. 2019 kl. 21:52 (CEST)

Prosessen videre: @Orland, Frankemann: Frankemann har gode og konstruktive kommentarer. Dette er et stort og viktig tema som jeg ønsker å gjøre skikkelig, men jeg har lite litt tid nå, så fint om vi tar oss god tid med denne kandidatprosessen. --Vennlig hilsen Erik d.y. 15. sep. 2019 kl. 15:41 (CEST)

@Erik den yngre, Frankemann: det er helt ok for meg. Regler og rutiner tilsier at vi ikke bør avslutte kanddiatprosessene før alle involverte er rimelig fornøyd. Mvh M O Haugen (diskusjon) 15. sep. 2019 kl. 15:43 (CEST)
Uheldig disposisjon

Artikkelen har en vanskelig disposisjon. Særlig ved at den er ordnet etter de vekslende makthaverne, det er viktig nok, men det fører til at selve hovedhendelsen Holocaust_i_Ungarn#Deportasjoner_til_Auschwitz_mai–juli_1944 blir gjemt bort som under-under-seksjon. Noen ideer til bedre ordning av stoffet? Vennlig hilsen Erik d.y. 5. sep. 2019 kl. 22:34 (CEST)

Flere bilder mangler byline. Det er flere seksjoner som gjentas, bør sjekkes av hovedbidragsyter. Ulf Larsen (diskusjon) 17. sep. 2019 kl. 18:23 (CEST)

Fikset byline lagt til der det finnes opplysninger. --Vennlig hilsen Erik d.y. 18. sep. 2019 kl. 14:33 (CEST)

I seksjon om Imre Finta står denne setningen: «Ernst Zündel, holocaustfornekter og antisemitt, støttet Finta offentlig.» En nazist som støtter nazistene, har det interesse? Like oppsiktsvekkende som skøyteløpere som går på is, eller skiskyttere som bruker gevær. Setningen bør fjernes. Ulf Larsen (diskusjon) 17. sep. 2019 kl. 20:15 (CEST)

Fikset --Vennlig hilsen Erik d.y. 18. sep. 2019 kl. 11:19 (CEST)

Når det gjelder kilder så skriver GAD følgende om det: «Noen er vant med å bruke «Litteratur» i stedet for «Kilder», men dette er tvetydig og kan ikke tilrås. Det bør i så fall hete «Litteratur brukt som kilder».» Så seksjonen Litteratur bør endre navn til Kilder, alternativt Litteratur brukt som kilder, og bør flyttes til etter Referanser. Ulf Larsen (diskusjon) 17. sep. 2019 kl. 20:18 (CEST)

her er jeg ikke enig. Kandidatsider er vel ikke stedet å diskutere det, men ettersom Ulf L & GAD er såkategoriske: Ettersom no: ikke bruker seksjonen "Videre lesning", er "Litteratur" et mulig sted å putte inn bøker/artikler man ikke har brukt direkte i artikkelen, men som er nyttige for dem som vil leser mer. Om boka/tidsskriftet er brukt som kilde, eller ei, ser man av referanseseksjonen. Egentlig er dette et forsvar for "Videre lesning"! :) Kjersti L. (diskusjon) 18. sep. 2019 kl. 09:52 (CEST)

Anbefalte artikler[rediger kilde]

Gode lister og portaler[rediger kilde]