Wikipedia:Kandidatsider

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk
Gå direkte til kandidatene
Våre beste artikler

VENNLIGST LES FØLGENDE FØR DU DELTAR HER: Dette er siden for å foreslå artikler og lister til å bli anbefalte artikler, gode lister og portaler og utmerkede artikler.

For å foreslå artikler/lister og for å delta i diskusjonene her må du ha lest disse kriteriene. Alle artikler som foreslås må oppfylle disse kravene. En nominasjon bør ha en begrunnelse, med vekt på artikkelens kvaliteter. Nominasjonen bør på forhånd være avklart med hovedbidragsyter(e) til artikkelen. Det er ikke noe krav at artikkelen skal være uten mangler før nominasjon. Nominator må likevel anse artikkelen fri for vesentlige mangler på nominasjonstidspunktet, og eventuell hovedbidragsyter (eller andre) bør være innstilt på å bidra til å diskutere og utbedre mangler som blir påpekt i løpet av prosessen.

I løpet av prosessen kan du skrive kommentarer til artikler, og tydeliggjøre ditt syn ved å «stemme» for eller imot. Før en stemmer for/mot en artikkel skal hele artikkelen leses godt. Håpet er at man gjennom denne prosessen i fellesskap får fjernet det som måtte være av eventuelle grammatikk- og formateringsfeil, inkonsistens og faktafeil. De som stemmer mot en nominasjon må begrunne sin stemme, slik at artikkelen kan revideres med sikte på å passere nominasjonen.

Det er ikke nødvendig å ha noen spesielle faglige forutsetninger for å delta i diskusjonene. Wikipedia er basert på arbeidet til generalister med greie allmennkunnskaper som har evne til å lese og forstå en tekst. I kandidatprosessene kan allmenndannelsen være grunnlag for å gi råd om rettskriving, klart språk, wiki-formatering og disponering av teksten. Med allmennkunnskaper kan man også stille gode spørsmål om hvilke utsagn som trenger å kildebelegges, og gode oppklaringsspørsmål til setninger vi ikke forstår. Dersom du i tillegg også har spesielle kunnskaper om et eller flere fagområder, er du desto mer velkommen til å delta.

Vi oppfordrer til å la artikkelvurderingen skje i en vennlig og oppmuntrende tone. Den som har skrevet artikkelen kan være dyktig innen emnet, men likevel være nybegynner på Wikipedia, ha noen særegenheter i rettskrivingen eller mangle din viten om artikkelformatering. Kanskje spesielt i slike situasjoner fortjener artikkelen og hovedbidragsyteren å bli møtt med oppmuntring, også av deg. Alle som skriver her, gjør det gratis og utifra egen motivasjon. En positiv kommentar fra deg kan øke en annen bidragsyters motivasjon, og derved bidra til langsiktig innsats for å gjøre Wikipedia bedre.

Det er ikke krav til antall stemmer i en nominasjonsprosess, men minst én etablert bruker som ikke er hovedforfatter av artikkelen må ha vurdert den. I løpet av diskusjonen kan det påpekes mangler ved artikkelen. Ingen artikkel kan bli godkjent før alle vesentlige innvendinger er tilfredsstillende utbedret eller imøtegått.

Artikler bør fortrinnsvis nomineres til en bestemt status, enten anbefalt eller utmerket. Dersom du ikke er sikker på hvilke av kravene artikkelen oppfyller kan du nominere den til utmerket og sekundært til anbefalt; i såfall lister du den under høyeste forslag (utmerkede). Lister og portaler kan bare nomineres til ett nivå av kvalitetsstatus.


Kriterier for vurdering av artikler[rediger kilde]

Vurderingen av en anbefalt artikkel og av lister og portaler varer én uke. Vurderingen av en utmerket artikkel varer to uker.

Anbefalte artikler

En anbefalt artikkel :

 • ha et feilfritt språk, med god flyt
 • ha en viss lengde, og behandle sitt tema forholdsvis grundig
 • være faglig holdbar

I tillegg må den

 • ha en god introduksjon
 • være harmonisk satt opp og riktig formatert
 • i regelen ha relevante bilder (men ingen regel uten unntak)

Den bør vise til noe litteratur (videre lesning) og om nødvendig eller dersom det er naturlig ha referanser.

Utmerkede artikler

«Utmerket» er en status som er ment å gis til et mindre antall ekstraordinært omfattende og gjennomarbeidede artikler. En utmerket artikkel :

 • ha et feilfritt språk, med god flyt
 • være omfattende og beskrive sitt emne svært grundig
 • være av fremragende faglig kvalitet
 • ha en god introduksjon
 • være harmonisk satt opp og riktig formatert
 • i regelen ha relevante bilder (men ingen regel uten unntak)

Det er en fordel om de mest relevante bi-artiklene eksisterer, hvertfall hvis de er lenket til i innledningen og det er åpenbart at de er underartikler innen samme tema, men det er ikke noe krav at artiklene skal være fri for røde lenker. De skal vurderes etter egen kvalitet. Den bør vise til noe litteratur (videre lesning) og om nødvendig eller dersom det er naturlig ha referanser.

Gode lister og portaler

Utdypende artikler: Wikipedia:Lister og Wikipedia:Portaler

 • Gode lister bør dekke et vesentlig emne som kan listes opp på en uttømmende måte, og som kan avgrenses etter objektive kriterier
 • Gode lister skal være ryddig redigert, ha en innledning og bør være illustrert med relevante bilder.
 • Alle objekt på listene skal være beskrevet i en egen artikkel. Antall enheter på listen bør være førende for hvor lange enkeltartiklene bør være.
 • Kriterier for gode portaler er bl.a.: organisert rotasjon, rimelig antall felt, grundig bruksanvisning, godt artikkeltilfang og en stabil struktur som forhindrer tomme felt.


Hvordan foreslå artikler[rediger kilde]

Bruksanvisning for artikkelnominasjon og kandidatprosessen

For å foreslå en artikkel som anbefalt, følg denne tredelte prosessen: (erstatt sidenavn med navnet på siden du foreslår)

I.
Rediger (sidenavn).

  Skriv inn følgende tekst helt øverstdiskusjonssiden til artikkelen:

{{kandidatartikkel}}
II.
Lag avstemningssiden


For å lage avstemningssiden til artikkelen, skriv inn artikkelens navn etter skråstreken i feltet under, og trykk «Foreslå ny artikkel». Følg instruksjonene. På den siden du kommer til her, kan du spesifisere om du foreslår artikkelen vurdert kun som anbefalt eller som både anbefalt og utmerket.


III.
Legg til en linje på diskusjonssiden.

 Følg   denne lenken   og legg til en linje øverst blant forslagene slik:

{{forslag|sidenavn}}

Så er du ferdig! Du har foreslått en artikkel til å bli anbefalt/utmerket.

Hvis du vil foreslå en artikkel som har vært foreslått tidligere, legger du til (andre nominasjon) etter artikkelnavnet i boksen over, og skriver så {{forslag|Artikkelnavn (andre nominasjon)}} istedet for {{forslag|Artikkelnavn}} som beskrevet over. Du bytter også ut {{kandidatartikkel}} med {{kandidatartikkel|2}} på artikkelens diskusjonsside. (Om du ikke forstår, bare spør om hjelp.)

Hvis du vil skape litt oppmerksomhet rundt nominasjonen kan du posten en kort notis på Wikipedia:Notiser. Du kan for eksempel bruke denne malen:

{{subst:Notis|Artikkelen [[eksempel]] er nominert til [[WP:AA]]. 
Se [[Wikipedia:Kandidatsider/eksempel]]. Mvh. ~~~~ | Notis om kandidatartikkel: [[eksempel]]}}

Når kandidatvurderingen er avsluttet etter én (to) uker, skal den oppsummeres med: {{KAavsluttet|kode |~~~~}} (koder: aa, ua, gl, gp, nei). For selve oppgraderingen av artikler, følg instruksjonene her. Avstemningene for vedtatte artikler blir flyttet til Wikipedia:Kandidatsider/Vedtatte, og avstemningene for avslåtte artikler blir flyttet til Wikipedia:Kandidatsider/Avslåtte. Det skal også settes en mal i artikkelen og på dens diskusjonsside.

Hvis du ønsker å foreslå nedgradering av en utmerket/anbefalt artikkel, så er riktig fremgangsmåte å merke artikkelens diskusjonsside {{UA-vedlikehold}} , og ellers følge veiledningen på Mal:UA-vedlikehold.

Kandidater og kommentarer[rediger kilde]

Utmerkede artikler[rediger kilde]

Anbefalte artikler[rediger kilde]

Europaparlamentet[rediger kilde]

Bred, ryddig og grundig artikkel om et av EUs organ. Artikkelen har selvsagt «vår faste europeer» Trygve W Nodeland (diskusjon · bidrag) som hovedbidragsyter. M O Haugen (diskusjon) 9. apr. 2019 kl. 09:16 (CEST)

Anbefalt[rediger kilde]

 1. For For M O Haugen (diskusjon) 9. apr. 2019 kl. 09:16 (CEST)
 2. For For Ulf Larsen (diskusjon) 9. apr. 2019 kl. 22:33 (CEST)
 3. For For Ranværing (d) 10. apr. 2019 kl. 13:31 (CEST)
 4. For For Pent arbeid. --Vennlig hilsen Erik d.y. 19. apr. 2019 kl. 18:50 (CEST)
 5. For For Frankemann (diskusjon) 19. apr. 2019 kl. 19:27 (CEST)

Kommentarer[rediger kilde]

Frankemanns kommentarer

Fint dette her, men som vanlig har jeg noen kommentarer:
I denne setningen «Parlamentet skal ikke velge, men godkjenne den enkelte EU-kommissær» og i det påfølgende avsnittet blir leseren kjent med begrepet EU-kommissær. Men hva er egentig dette slags stilling? Begrepet ser ikke ut til å være forklart og har heller ikke noen lenke. Kunne du skrevet noen ord for å forklare?

Hvorfor nevne at begrepet komitélederkonferansen på dansk heter udvalgsformandskonferencen? Hvorfor ikke heller forklare termen på flere språk, eller eventuelt hoppe over å nevne begrepte på andre språk, det er jo gangske selvforklarende?

Ser at blant annet den tyske og engelske artikkelen har nokså store litteraturlister, burde ikke det vært noe å tenke på også for den norske versjonen? Altså at det mest relevante kan settes opp i en literaturliste.
Vennlig hilsen Frankemann (diskusjon) 19. apr. 2019 kl. 19:27 (CEST)

Svar på Frankemanns kommentarer

Spørsmålet om hva en EU-kommissær eller europakommissær er for noe, er betimelig. Takk for det. Jeg har vært inne på tanken, men sluppet den. Vi kan kanskje trenge en egen artikkel om det, slik det finnes på enkelte andre språk. Under enhver omstendighet må det forklares. Det er mulig det kan være hensiktsmessig å begynne i artikkelen om Europakommisjonen.

Det er kanskje slik at «Udvalgsformandskonferencen» er selvforklarende. Jeg har ikke funnet noen «alminnelig brukt» betegnelse på norsk. Forøvrig har jeg lært meg å gå forsiktig frem i oversettelsen av begreper, særlig med tanke på navn i EU. Jeg må konsentrere meg hver gang jeg velger mellom Det europeiske råd og Den europeiske unions råd. (Det siste er Rådet, tidligere Ministerrådet). Videre gjelder det å holde tunga rett i munnen når vi omtaler Personalretten, Retten, Domstolen og Den europeiske unions domstol (den siste er en samlebetegnelse for de tre første). «Udvalgsformandskonferencen» er et offisielt begrep og det er for meg (kanskje fordi jeg er sørlending) mer naturlig å velge dansk versjon enn den engelske eller italienske. Det samme problemet har vi knyttet til de politiske grupper i Europaparlamentet. Jeg har i respekt for våre prinsipper om oversettelse for eksempel valgt å bruke egennavnet Europæisk Frihed og Direkte Demokrati og ikke den engelske slik det er gjort for den sosialdemokratiske Progressive Alliance of Socialists & Democrats in the European parliament. Så lenge vi ikke har en egen artikkel for Komitélederkonferansen, med et etablert norsk ord for den, har jeg for identifikasjonen valgt å legge inn et offisielt navn, i dette tilfellet på pære dansk. Begrepene for EUs institusjoner og øvrige organer er ikke daglig i bruk i norske medier, så det kan kanskje være gunstig å gå litt forsiktig frem.

Til sammenlikning har jeg nylig laget en artikkel om Vedtak (Den europeiske union). Det ble da bemerket at det kanskje er upresist og burde være «beslutning». Det kan tenkes at det er korrekt, selv om EU/EØS-håndboken fra 2016 bruker uttrykket. Jeg ser ikke bort fra at håndboken er feil. En annen greie er å omtale «EU-traktaten». Er det den fra Roma, den fra Maastricht, den fra Lisboa eller den konsoliderte, altså endrede p.t.?

Når det gjelder litteraturlisten, har jeg for det første ikke så lyst til å nevne litteratur jeg selv ikke har kunnet kaste et blikk på, og som jeg ikke er sikker på er ajour. I arbeidet med denne artikkelen har jeg dessuten hatt vanskelig for å finne litteratur som er laget etter Lisboa-traktaten i 2007. Det finnes i referanseverket henvisning til en meget god samling litteratur, nemlig den til https://www.cvce.eu/ administrert av universitetet i Luxembourg. Bruker man Bokhylla finner man noe, men ikke lett noe som er up to date. Det kommer i oktober en ajourføring av et verk om EUs politiske system på Springer-Verlag, og den har jeg store forventninger til. På norsk har vi Heidar, Berntzen og Bakke, Politikk i Europa, jeg skal føre opp den.

Det skjer ting hele tiden. Jeg påpekte for SNL at det etter valget i 2014 var blitt først sju og deretter åtte politiske grupper. De endret det ett sted, og skrev det bort et annet. Der står det fremdeles at sperregrensen er fem prosent, men det er altså uriktig. Sperregrensen er differensiert. Jeg ble så bryskt avvist at jeg ikke gidder å rette mer på dem. --Trygve Nodeland (diskusjon) 20. apr. 2019 kl. 10:02 (CEST)

Gode lister og portaler[rediger kilde]