Wikipedia:Kandidatsider

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk
Gå direkte til kandidatene
Våre beste artikler

VENNLIGST LES FØLGENDE FØR DU DELTAR HER: Dette er siden for å foreslå artikler og lister til å bli anbefalte artikler, gode lister og portaler og utmerkede artikler.

For å foreslå artikler/lister og for å delta i diskusjonene her må du ha lest disse kriteriene. Alle artikler som foreslås må oppfylle disse kravene. En nominasjon bør ha en begrunnelse, med vekt på artikkelens kvaliteter. Nominasjonen bør på forhånd være avklart med hovedbidragsyter(e) til artikkelen. Det er ikke noe krav at artikkelen skal være uten mangler før nominasjon. Nominator må likevel anse artikkelen fri for vesentlige mangler på nominasjonstidspunktet, og eventuell hovedbidragsyter (eller andre) bør være innstilt på å bidra til å diskutere og utbedre mangler som blir påpekt i løpet av prosessen.

I løpet av prosessen kan du skrive kommentarer til artikler, og tydeliggjøre ditt syn ved å «stemme» for eller imot. Før en stemmer for/mot en artikkel skal hele artikkelen leses godt. Håpet er at man gjennom denne prosessen i fellesskap får fjernet det som måtte være av eventuelle grammatikk- og formateringsfeil, inkonsistens og faktafeil. De som stemmer mot en nominasjon må begrunne sin stemme, slik at artikkelen kan revideres med sikte på å passere nominasjonen.

Det er ikke nødvendig å ha noen spesielle faglige forutsetninger for å delta i diskusjonene. Wikipedia er basert på arbeidet til generalister med greie allmennkunnskaper som har evne til å lese og forstå en tekst. I kandidatprosessene kan allmenndannelsen være grunnlag for å gi råd om rettskriving, klart språk, wiki-formatering og disponering av teksten. Med allmennkunnskaper kan man også stille gode spørsmål om hvilke utsagn som trenger å kildebelegges, og gode oppklaringsspørsmål til setninger vi ikke forstår. Dersom du i tillegg også har spesielle kunnskaper om et eller flere fagområder, er du desto mer velkommen til å delta.

Vi oppfordrer til å la artikkelvurderingen skje i en vennlig og oppmuntrende tone. Den som har skrevet artikkelen kan være dyktig innen emnet, men likevel være nybegynner på Wikipedia, ha noen særegenheter i rettskrivingen eller mangle din viten om artikkelformatering. Kanskje spesielt i slike situasjoner fortjener artikkelen og hovedbidragsyteren å bli møtt med oppmuntring, også av deg. Alle som skriver her, gjør det gratis og utifra egen motivasjon. En positiv kommentar fra deg kan øke en annen bidragsyters motivasjon, og derved bidra til langsiktig innsats for å gjøre Wikipedia bedre.

Det er ikke krav til antall stemmer i en nominasjonsprosess, men minst én etablert bruker som ikke er hovedforfatter av artikkelen må ha vurdert den. I løpet av diskusjonen kan det påpekes mangler ved artikkelen. Ingen artikkel kan bli godkjent før alle vesentlige innvendinger er tilfredsstillende utbedret eller imøtegått.

Artikler bør fortrinnsvis nomineres til en bestemt status, enten anbefalt eller utmerket. Dersom du ikke er sikker på hvilke av kravene artikkelen oppfyller kan du nominere den til utmerket og sekundært til anbefalt; i såfall lister du den under høyeste forslag (utmerkede). Lister og portaler kan bare nomineres til ett nivå av kvalitetsstatus.


Kriterier for vurdering av artikler[rediger kilde]

Vurderingen av en anbefalt artikkel og av lister og portaler varer én uke. Vurderingen av en utmerket artikkel varer to uker.

Anbefalte artikler

En anbefalt artikkel :

 • ha et feilfritt språk, med god flyt
 • ha en viss lengde, og behandle sitt tema forholdsvis grundig
 • være faglig holdbar

I tillegg må den

 • ha en god introduksjon
 • være harmonisk satt opp og riktig formatert
 • i regelen ha relevante bilder (men ingen regel uten unntak)

Den bør vise til noe litteratur (videre lesning) og om nødvendig eller dersom det er naturlig ha referanser.

Utmerkede artikler

«Utmerket» er en status som er ment å gis til et mindre antall ekstraordinært omfattende og gjennomarbeidede artikler. En utmerket artikkel :

 • ha et feilfritt språk, med god flyt
 • være omfattende og beskrive sitt emne svært grundig
 • være av fremragende faglig kvalitet
 • ha en god introduksjon
 • være harmonisk satt opp og riktig formatert
 • i regelen ha relevante bilder (men ingen regel uten unntak)

Det er en fordel om de mest relevante bi-artiklene eksisterer, hvertfall hvis de er lenket til i innledningen og det er åpenbart at de er underartikler innen samme tema, men det er ikke noe krav at artiklene skal være fri for røde lenker. De skal vurderes etter egen kvalitet. Den bør vise til noe litteratur (videre lesning) og om nødvendig eller dersom det er naturlig ha referanser.

Gode lister og portaler

Utdypende artikler: Wikipedia:Lister og Wikipedia:Portaler

 • Gode lister bør dekke et vesentlig emne som kan listes opp på en uttømmende måte, og som kan avgrenses etter objektive kriterier
 • Gode lister skal være ryddig redigert, ha en innledning og bør være illustrert med relevante bilder.
 • Alle objekt på listene skal være beskrevet i en egen artikkel. Antall enheter på listen bør være førende for hvor lange enkeltartiklene bør være.
 • Kriterier for gode portaler er bl.a.: organisert rotasjon, rimelig antall felt, grundig bruksanvisning, godt artikkeltilfang og en stabil struktur som forhindrer tomme felt.


Hvordan foreslå artikler[rediger kilde]

Bruksanvisning for artikkelnominasjon og kandidatprosessen

For å foreslå en artikkel som anbefalt, følg denne tredelte prosessen: (erstatt sidenavn med navnet på siden du foreslår)

I.
Rediger (sidenavn).

  Skriv inn følgende tekst helt øverstdiskusjonssiden til artikkelen:

{{kandidatartikkel}}
II.
Lag avstemningssiden


For å lage avstemningssiden til artikkelen, skriv inn artikkelens navn etter skråstreken i feltet under, og trykk «Foreslå ny artikkel». Følg instruksjonene. På den siden du kommer til her, kan du spesifisere om du foreslår artikkelen vurdert kun som anbefalt eller som både anbefalt og utmerket.


III.
Legg til en linje på diskusjonssiden.

 Følg   denne lenken   og legg til en linje øverst blant forslagene slik:

{{forslag|sidenavn}}

Så er du ferdig! Du har foreslått en artikkel til å bli anbefalt/utmerket.

Hvis du vil foreslå en artikkel som har vært foreslått tidligere, legger du til (andre nominasjon) etter artikkelnavnet i boksen over, og skriver så {{forslag|Artikkelnavn (andre nominasjon)}} istedet for {{forslag|Artikkelnavn}} som beskrevet over. Du bytter også ut {{kandidatartikkel}} med {{kandidatartikkel|2}} på artikkelens diskusjonsside. (Om du ikke forstår, bare spør om hjelp.)

Hvis du vil skape litt oppmerksomhet rundt nominasjonen kan du posten en kort notis på Wikipedia:Notiser. Du kan for eksempel bruke denne malen:

{{subst:Notis|Artikkelen [[eksempel]] er nominert til [[WP:AA]]. 
Se [[Wikipedia:Kandidatsider/eksempel]]. Mvh. ~~~~ | Notis om kandidatartikkel: [[eksempel]]}}

Når kandidatvurderingen er avsluttet etter én (to) uker, skal den oppsummeres med: {{KAavsluttet|kode |~~~~}} (koder: aa, ua, gl, gp, nei). For selve oppgraderingen av artikler, følg instruksjonene her. Avstemningene for vedtatte artikler blir flyttet til Wikipedia:Kandidatsider/Vedtatte, og avstemningene for avslåtte artikler blir flyttet til Wikipedia:Kandidatsider/Avslåtte. Det skal også settes en mal i artikkelen og på dens diskusjonsside.

Hvis du ønsker å foreslå nedgradering av en utmerket/anbefalt artikkel, så er riktig fremgangsmåte å merke artikkelens diskusjonsside {{UA-vedlikehold}} , og ellers følge veiledningen på Mal:UA-vedlikehold.

Kandidater og kommentarer[rediger kilde]

Utmerkede artikler[rediger kilde]

Anbefalte artikler[rediger kilde]

Guignol[rediger kilde]

Denne ser ut til å være klar for en AA-prosess nå, jf. denne diskusjonen. Den er hovedsakelig skrevet av Kjersti Lie, med god hjelp fra Annelingua. Haakon K (diskusjon) 12. okt. 2018 kl. 07:28 (CEST)

Anbefalt[rediger kilde]

 1. For For Haakon K (diskusjon) 12. okt. 2018 kl. 07:28 (CEST)
 2. For For --Trygve Nodeland (diskusjon) 14. okt. 2018 kl. 09:35 (CEST)
 3. For For --M O Haugen (diskusjon) 14. okt. 2018 kl. 21:38 (CEST)
 4. For For --AnnelinguaAnnelingua (diskusjon) 15. okt. 2018 kl. 20:05 (CEST)

Utmerket[rediger kilde]

 1. For For --M O Haugen (diskusjon) 14. okt. 2018 kl. 21:38 (CEST)
 2. For For --Annelingua Annelingua (diskusjon) 15. okt. 2018 kl. 20:06 (CEST)
 3. For For Haakon K (diskusjon) 16. okt. 2018 kl. 09:24 (CEST)
 4. For For Ranværing (d) 19. okt. 2018 kl. 02:53 (CEST)

Kommentarer[rediger kilde]

Det er to «røde lenker» i ingressen, hanskedukke og Laurent Mourguet. Den første bør vel kunne dekkes av dukketeater, mens den andre enten bør skrives, eller enn så lenge fjernes. Mvh. Ulf Larsen (diskusjon) 12. okt. 2018 kl. 15:44 (CEST)

Inntil videre er de røde lenkene bare fjernet. Bruker:Annelingua har planer om å skrive om hanskedukker, men har ikke anledning til å gjøre det nå. Jeg skriver om Mourguet, men det er ikke mye mer å si om ham enn det som står her i artikkelen. Kjersti L. (diskusjon) 12. okt. 2018 kl. 17:33 (CEST)
Ulf, jeg skulle ha skrevet det i redigeringsforklaringen. Du hadde lagt inn byline på tegningen fra Syltetøykrukken. Jeg fjernet det, men andre kommer kanskje til å legge det inn igjen, så det bør nok heller korrigeres på Wikimedia Commons. Det er ikke tegnet av Laurent Mourguet. Tegningen finnes i en bok. Jeg skal prøve å få korrigert Commons. Kjersti L. (diskusjon) 12. okt. 2018 kl. 17:33 (CEST)
Jeg har korrigert det nå i Wikimedia Commons. Kjersti L. (diskusjon) 12. okt. 2018 kl. 17:41 (CEST)
Ingress[rediger kilde]

Det er underholdende lesning, dette. Enig med Ulf i det ovenstående, som jeg kolliderte med.

Det neste er at jeg ikke finner at alt i ingressen er omhandlet i teksten under. Det gjelder for eksempel substantivet «guignoliste». I så lange og omfattende artikler bør ingressen bare inneholde det som er omtalt og referansebelagt i artikkelen forøvrig.

Guignoliste er nå forklart i seksjonen om bruk av Guignols navn. Hvilke andre ting i ingressen mangler i artikkelen? Kjersti L. (diskusjon) 12. okt. 2018 kl. 17:33 (CEST)
Dersom du mener at ingressen er forankret i teksten under, så er den det.--Trygve Nodeland (diskusjon) 13. okt. 2018 kl. 09:04 (CEST)

Det siste i denne omgang er at vel har han blitt foreslått til verdensarv, men er det egentlig notabelt? Er det i prosess i Frankrikes kulturdepartement?--Trygve Nodeland (diskusjon) 12. okt. 2018 kl. 15:53 (CEST)

Nei da, det kom ikke så langt. Fjernet fra ingressen. Kjersti L. (diskusjon) 12. okt. 2018 kl. 17:33 (CEST)
Sitater[rediger kilde]

Sitater er gjengitt i anførselstegn og kursiv. Det siste tror jeg ikke er i samsvar med stilmanualen. Det første forutsetter vel at sitatet er pinlig korrekt, og hvordan kan det være det når det er oversatt fra et annet språk? Jeg ville omgjort det til parafrasering.--Trygve Nodeland (diskusjon) 12. okt. 2018 kl. 15:53 (CEST)

Utenlandske sitater i artiklene er diskutert opp og ned. Jeg forsøkte å parafrasere nå. Håper det ble bedre. Kjersti L. (diskusjon) 12. okt. 2018 kl. 17:33 (CEST)
Bilder[rediger kilde]

Bilder er viktige på Wikipedia, og her har man sett det. Det er selvsagt en smakssak, men jeg blir litt sjøsyk av at det er bilder både til høyre og venstre. Høyre er best, så hvorfor ikke bruke det konsekvent? Dersom vi har for mange bilder, vil jeg anbefale et galleri eller to. Det henger et bilde helt mot slutten av artikkelen som burde flyttes opp til et sted det hører hjemme. --Trygve Nodeland (diskusjon) 12. okt. 2018 kl. 15:56 (CEST)

Det nederste bildet var uansett dårlig. Jeg fjernet det. Angående gallerier: Bildene har så ulik størrelse at jeg valgte det bort. Grunnen til at jeg ikke var konsekvent, var at jeg ønsket å holde illustrasjonene mest mulig innenfor den seksjonen der de hørte til. Noen ganger synes jeg det er helt OK å ha ha en illustrasjon til venstre, f.eks. når det gjelder père Thomas og Gnafron. Prøvd å lage et dobbeltbilde (til høyre), men igjen var ulike bildeformater et problem.
Hovedforfatter svarer[rediger kilde]

Jeg tillot meg å svare Ulf L. og Trygve N. direkte etter deres kommentarer ovenfor. Jeg har prøvd å etterkomme det dere har kommentert. Det kommer vel mer! :) Kjersti L. (diskusjon) 12. okt. 2018 kl. 17:33 (CEST)

«Etymologi»[rediger kilde]

Under denne overskriften synes jeg det blir for mange «underoverskrifter». «Underoverskriftene» har dessuten omtrent samme font som overskriften, og det er ikke tilrådelig å gå enda lengre ned i nivå. Brødteksten inneholder ca. 12 linjer til sammen. Dette er et tema som man gjerne kunne laget ett eller to gode avsnitt av.--Trygve Nodeland (diskusjon) 13. okt. 2018 kl. 09:08 (CEST)

Kan du være så snill å endre seksjonen slik du mener den bør være, Trygve Nodeland? Jeg gjorde det på denne måten fordi jeg syntes det skilte godt mellom de ulike alternative forklaringene. De er forsåvidt ikke "underoverskrifter" (underskrifter? :D), så du finner dem ikke i innholdsfortegnelsen. Jeg har ikke noe imot at det endres slik du synes det bør være, jeg er bare litt usikker på hva du mener med "ett eller to gode avsnitt". Kjersti L. (diskusjon) 13. okt. 2018 kl. 11:33 (CEST)
Det er en mening fra min side, det ene kan vel være like godt som det andre. Slik jeg ser det splitter det opp tekster som angår det samme. For meg blir det litt meget overskrifter til lite brødtekst. Men jeg kan jo grunne på det og fremme et forslag. Artikkelen er fin, den. Gode avsnitt, ja; velformulerte mente jeg, som resten av artikkelen. -- (diskusjon) 13. okt. 2018 kl. 17:13 (CEST)
Bedre med en punktliste enn sånn det er nå, Trygve N.?? Kjersti L. (diskusjon) 13. okt. 2018 kl. 18:04 (CEST)
Det jeg ønsker meg er det motsatte av punktliste, en slags essaystil, der disse opplysningene behandles på godt norsk, men uten avbrytelser av for mange overskrifter. --Trygve Nodeland (diskusjon) 13. okt. 2018 kl. 21:52 (CEST)
Dette er ikke "essay-stoff" i mine øyne. Jeg synes det er mer ryddig og oversiktlig med en slik punktliste, og vil gjerne ha det slik. MEN jeg skal forsøke å oversette det uoversettelige c'est guignolant! ̈̈̈̈
Essay er ikke et korrekt begrep. Det jeg tenker er at jeg alltid skal fortelle noe, muntlig. Når jeg har skrevet noe, leser jeg det høyt for meg selv, og prøver å overbevise mitt imaginære publikum om at dette er viktig! Dersom jeg selv ikke blir overbevist, vet jeg at publikum heller ikke blir det. I en muntlig fremstilling har strekpunkter ingen plass. Når det er sagt, synes jeg den måten det nå er satt opp på, er mye bedre enn slik det var. Det er roligere for øyet, og jeg får mer lyst til å lese hva som står. Nå kommer språket tydeligere frem. Men akkurat det viser meg også at strekpunktene og de innledende ordene er helt overflødige! Resten er skrevet så tydelig og godt at det holder. Det vil jeg prøve å vise nedenfor.
Bakgrunnen for, og betydningen av, navnet Guignol er ukjent [kanskje: Navnet Guignols bakgrunn og betydning er ukjent], men flere teorier er fremsatt og gjentatt i de fleste publikasjoner om dukketeatret. Det er særlig fire teorier som er nevnt.
«C'est guignolant» betyr oversatt til norsk omtrent «Det er morsomt», der ordet «guignolant» skal bety morsomt, men ikke er et ord som står i ordbøker. Mourguet hadde en nabo som han ofte prøvde ut nye teaterstykker på. Naboen kom gjerne med utbruddet «C'est guignolant!», når han syntes noe var ekstra morsomt, og Mourguet skal ha tatt Guignols navn fra dette uttrykket.
[Alternativt: En teori knytter seg til uttrykket «C'est guignolant» Det betyr på norsk... (Jeg synes det er unødvendig tydelig. Forventningen om de fire teoriene er skapt i den innledende setningen, og vi forstår at nå kommer den første. Lenger ned i rekken av teorier, blir behovet for å telle større.).]
En annen teori er at navnet Guignol kommer av uttrykket «Guign'-œil», som skal bety «som skuler», noe som skal ha vært karakteristisk for den første Guignol-dukken. Dette stemmer ikke. Den originale dukken finnes ved Musées Gadagne. Den stirrer rett frem for seg, uten å skule.
Og så burtetter..--Trygve Nodeland (diskusjon) 14. okt. 2018 kl. 09:34 (CEST)
Takk for omfattende kommentar, Trygve Nodeland. Lese-høyt er en velprøvd og god teknikk jeg bruker selv også. Kanskje ikke ofte nok når jeg skriver (på) leksikonartikler som vokser og vokser … Jeg forsto nok hva du mente, men føler at slike omfattende artikler ofte drukner leseren i ord, selv om de er velskrevne, og at det gjør godt med en presiserende overskrift eller punktliste, der det er naturlig. Når det, som her, skal skrives/fortelles om fire alternativ, synes altså jeg det er ryddig og greit å få det presentert som fire punkter. Du er uenig. Jeg lar det stå inntil videre. Kanskje noen andre (også) har sterke meninger (eller kanskje jeg skifter mening, hvem vet). Ellers håper jeg du satte pris på å få vite hva Maison de Guignol kom av/brukes til! :) --Kjersti L. (diskusjon) 14. okt. 2018 kl. 12:53 (CEST)
Takk, jeg har gått forbi der, uten å vite hva det dreide seg om. Jeg er opplyst! --Trygve Nodeland (diskusjon) 14. okt. 2018 kl. 13:01 (CEST)
Maison de Guignol[rediger kilde]

I artikkelen om Lyon er ovennevnte bygning nevnt, men står ganske uforklart i teksten i Lyon-artikkelen. Vet vi noe om hva huset inneholder/inneholdt?--Trygve Nodeland (diskusjon) 13. okt. 2018 kl. 09:13 (CEST)

Ja, jeg vet. Teatret der er såvidt nevnt i Guignol-artikkelen. Jeg kan skrive en setning eller to om huset/teatret. Kjersti L. (diskusjon) 13. okt. 2018 kl. 12:38 (CEST)
En bragd av en artikkel![rediger kilde]

Jeg må bare si at her har Kjersti Lie utført et mesterstykke - jeg holder på å lese gjennom artikkelen nå, og den er helt imponerende lærerik. Nå visste jeg at Kjersti hadde gått til anskaffelse av mange kilder og at hun har jobbet med artikkelen over lang tid - men det ante meg ikke at hun kom til å spa opp så mye relevant og interessant informasjon. Kudos!!! Annelingua (diskusjon) 14. okt. 2018 kl. 17:17 (CEST)

Oi! Takk! Det er forsåvidt din skyld/fortjeneste at jeg gjorde det! :D Kjersti L. (diskusjon) 14. okt. 2018 kl. 17:40 (CEST)
Men kjempejobben var det du som gjorde. Skal vedde på at du nå er Norges fremste kapasitet på "all things Guignol"! Annelingua (diskusjon) 15. okt. 2018 kl. 00:54 (CEST)
Stor jobb, men aldeles frivillig – og lærerikt om et litt sært emne. Nå får Guignol & jeg vente i spenning et par uker på om du & andre synes han fortjener en AA- eller UA-stjerne, Annelingua! :) Kjersti L. (diskusjon) 15. okt. 2018 kl. 10:10 (CEST)
Utmerket nivå[rediger kilde]

I mitt utkast til kriterier for å skille mellom AA og UA, har jeg forsøkt å peke på flere momenter som jeg synes er gjeldende her: At emnet behandles med vekt på nyanser og variasjon, ikke bare som én trend/hendelse og At flere ulike meninger om emnet refereres. Jeg mener at artikkelen innfrir på disse kriteriene. I tillegg til at emnet selvsagt er grundig beskrevet. Derfor UA. Mvh --M O Haugen (diskusjon) 14. okt. 2018 kl. 21:38 (CEST)

Jeg fulgte ditt eksempel, Orland, og stemte for både AA og UA. Jeg ser at jeg er nevnt innledningsvis som en bidragsyter, men det er lite jeg har bidratt med i denne artikkelen - det er Kjersti Lie som har alt ansvar for at dette er blitt en så omfattende, grundig og bra artikkel. Derfor tillot jeg meg å gi min stemme, jeg også. Annelingua (diskusjon) 15. okt. 2018 kl. 20:10 (CEST)

Gode lister og portaler[rediger kilde]