Wikipedia:Kandidatsider

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til: navigasjon, søk
Gå direkte til kandidatene
Våre beste artikler

VENNLIGST LES FØLGENDE FØR DU DELTAR HER: Dette er siden for å foreslå artikler og lister til å bli anbefalte artikler, gode lister og portaler og utmerkede artikler.

For å foreslå artikler/lister og for å delta i diskusjonene her må du ha lest disse kriteriene. Alle artikler som foreslås må oppfylle disse kravene. En nominasjon bør ha en begrunnelse, med vekt på artikkelens kvaliteter. Nominasjonen bør på forhånd være avklart med hovedbidragsyter(e) til artikkelen. Det er ikke noe krav at artikkelen skal være uten mangler før nominasjon. Nominator må likevel anse artikkelen fri for vesentlige mangler på nominasjonstidspunktet, og eventuell hovedbidragsyter (eller andre) bør være innstilt på å bidra til å diskutere og utbedre mangler som blir påpekt i løpet av prosessen.

I løpet av prosessen kan du skrive kommentarer til artikler, og tydeliggjøre ditt syn ved å «stemme» for eller imot. Før en stemmer for/mot en artikkel skal hele artikkelen leses godt. Håpet er at man gjennom denne prosessen i fellesskap får fjernet det som måtte være av eventuelle grammatikk- og formateringsfeil, inkonsistens og faktafeil. De som stemmer mot en nominasjon må begrunne sin stemme, slik at artikkelen kan revideres med sikte på å passere nominasjonen.

Det er ikke nødvendig å ha noen spesielle faglige forutsetninger for å delta i diskusjonene. Wikipedia er basert på arbeidet til generalister med greie allmennkunnskaper som har evne til å lese og forstå en tekst. I kandidatprosessene kan allmenndannelsen være grunnlag for å gi råd om rettskriving, klart språk, wiki-formatering og disponering av teksten. Med allmennkunnskaper kan man også stille gode spørsmål om hvilke utsagn som trenger å kildebelegges, og gode oppklaringsspørsmål til setninger vi ikke forstår. Dersom du i tillegg også har spesielle kunnskaper om et eller flere fagområder, er du desto mer velkommen til å delta.

Vi oppfordrer til å la artikkelvurderingen skje i en vennlig og oppmuntrende tone. Den som har skrevet artikkelen kan være dyktig innen emnet, men likevel være nybegynner på Wikipedia, ha noen særegenheter i rettskrivingen eller mangle din viten om artikkelformatering. Kanskje spesielt i slike situasjoner fortjener artikkelen og hovedbidragsyteren å bli møtt med oppmuntring, også av deg. Alle som skriver her, gjør det gratis og utifra egen motivasjon. En positiv kommentar fra deg kan øke en annen bidragsyters motivasjon, og derved bidra til langsiktig innsats for å gjøre Wikipedia bedre.

Det er ikke krav til antall stemmer i en nominasjonsprosess, men minst én etablert bruker som ikke er hovedforfatter av artikkelen må ha vurdert den. I løpet av diskusjonen kan det påpekes mangler ved artikkelen. Ingen artikkel kan bli godkjent før alle vesentlige innvendinger er tilfredsstillende utbedret eller imøtegått.

Artikler bør fortrinnsvis nomineres til en bestemt status, enten anbefalt eller utmerket. Dersom du ikke er sikker på hvilke av kravene artikkelen oppfyller kan du nominere den til utmerket og sekundært til anbefalt; i såfall lister du den under høyeste forslag (utmerkede). Lister og portaler kan bare nomineres til ett nivå av kvalitetsstatus.


Kriterier for vurdering av artikler[rediger kilde]

Vurderingen av en anbefalt artikkel og av lister og portaler varer én uke. Vurderingen av en utmerket artikkel varer to uker.

Anbefalte artikler

En anbefalt artikkel :

 • ha et feilfritt språk, med god flyt
 • ha en viss lengde, og behandle sitt tema forholdsvis grundig
 • være faglig holdbar

I tillegg må den

 • ha en god introduksjon
 • være harmonisk satt opp og riktig formatert
 • i regelen ha relevante bilder (men ingen regel uten unntak)

Den bør vise til noe litteratur (videre lesning) og om nødvendig eller dersom det er naturlig ha referanser.

Utmerkede artikler

«Utmerket» er en status som er ment å gis til et mindre antall ekstraordinært omfattende og gjennomarbeidede artikler. En utmerket artikkel :

 • ha et feilfritt språk, med god flyt
 • være omfattende og beskrive sitt emne svært grundig
 • være av fremragende faglig kvalitet
 • ha en god introduksjon
 • være harmonisk satt opp og riktig formatert
 • i regelen ha relevante bilder (men ingen regel uten unntak)

Det er en fordel om de mest relevante bi-artiklene eksisterer, hvertfall hvis de er lenket til i innledningen og det er åpenbart at de er underartikler innen samme tema, men det er ikke noe krav at artiklene skal være fri for røde lenker. De skal vurderes etter egen kvalitet. Den bør vise til noe litteratur (videre lesning) og om nødvendig eller dersom det er naturlig ha referanser.

Gode lister og portaler

Utdypende artikler: Wikipedia:Lister og Wikipedia:Portaler

 • Gode lister bør dekke et vesentlig emne som kan listes opp på en uttømmende måte, og som kan avgrenses etter objektive kriterier
 • Gode lister skal være ryddig redigert, ha en innledning og bør være illustrert med relevante bilder.
 • Alle objekt på listene skal være beskrevet i en egen artikkel. Antall enheter på listen bør være førende for hvor lange enkeltartiklene bør være.
 • Kriterier for gode portaler er bl.a.: organisert rotasjon, rimelig antall felt, grundig bruksanvisning, godt artikkeltilfang og en stabil struktur som forhindrer tomme felt.


Hvordan foreslå artikler[rediger kilde]

Bruksanvisning for artikkelnominasjon og kandidatprosessen

For å foreslå en artikkel som anbefalt, følg denne tredelte prosessen: (erstatt sidenavn med navnet på siden du foreslår)

I.
Rediger (sidenavn).

  Skriv inn følgende tekst helt øverstdiskusjonssiden til artikkelen:

{{kandidatartikkel}}
II.
Lag avstemningssiden


For å lage avstemningssiden til artikkelen, skriv inn artikkelens navn etter skråstreken i feltet under, og trykk «Foreslå ny artikkel». Følg instruksjonene. På den siden du kommer til her, kan du spesifisere om du foreslår artikkelen vurdert kun som anbefalt eller som både anbefalt og utmerket.


III.
Legg til en linje på diskusjonssiden.

 Følg   denne lenken   og legg til en linje øverst blant forslagene slik:

{{forslag|sidenavn}}

Så er du ferdig! Du har foreslått en artikkel til å bli anbefalt/utmerket.

Hvis du vil foreslå en artikkel som har vært foreslått tidligere, legger du til (andre nominasjon) etter artikkelnavnet i boksen over, og skriver så {{forslag|Artikkelnavn (andre nominasjon)}} istedet for {{forslag|Artikkelnavn}} som beskrevet over. Du bytter også ut {{kandidatartikkel}} med {{kandidatartikkel|2}} på artikkelens diskusjonsside. (Om du ikke forstår, bare spør om hjelp.)

Hvis du vil skape litt oppmerksomhet rundt nominasjonen kan du posten en kort notis på Wikipedia:Notiser. Du kan for eksempel bruke denne malen:

{{subst:Notis|Artikkelen [[eksempel]] er nominert til [[WP:AA]]. 
Se [[Wikipedia:Kandidatsider/eksempel]]. Mvh. ~~~~ | Notis om kandidatartikkel: [[eksempel]]}}

Når kandidatvurderingen er avsluttet etter én (to) uker, skal den oppsummeres med: {{KAavsluttet|kode |~~~~}} (koder: aa, ua, gl, gp, nei). For selve oppgraderingen av artikler, følg instruksjonene her. Avstemningene for vedtatte artikler blir flyttet til Wikipedia:Kandidatsider/Vedtatte, og avstemningene for avslåtte artikler blir flyttet til Wikipedia:Kandidatsider/Avslåtte. Det skal også settes en mal i artikkelen og på dens diskusjonsside.

Hvis du ønsker å foreslå nedgradering av en utmerket/anbefalt artikkel, så er riktig fremgangsmåte å merke artikkelens diskusjonsside {{UA-vedlikehold}} , og ellers følge veiledningen på Mal:UA-vedlikehold.

Kandidater og kommentarer[rediger kilde]

Utmerkede artikler[rediger kilde]

Beneš-dekretene[rediger kilde]

Dette er et viktig, ømtålig og kontroversielt tema. Mitt inntrykk er at artikkelen nå framstår som grundig og gjennomarbeidet, takket være bidrag fra Erik den yngre (diskusjon · bidrag) og Asav (diskusjon · bidrag) . M O Haugen (diskusjon) 10. des. 2017 kl. 23:03 (CET)

Anbefalt[rediger kilde]

 1. For For M O Haugen (diskusjon) 10. des. 2017 kl. 23:03 (CET)
 2. For For Haakon K (diskusjon) 12. des. 2017 kl. 01:46 (CET)

Utmerket[rediger kilde]

 1. For For M O Haugen (diskusjon) 10. des. 2017 kl. 23:03 (CET)
 2. For For Haakon K (diskusjon) 12. des. 2017 kl. 01:46 (CET)

Kommentarer[rediger kilde]

Det er en kilde (referanse) i ingressen, den bør flyttes ned i artikkelen. Ulf Larsen (diskusjon) 10. des. 2017 kl. 23:13 (CET)

 • Pictogram voting keep-green.svg Gjort --Vennlig hilsen Erik d.y. 11. des. 2017 kl. 00:38 (CET)

Avsnittet Bakgrunn/Tsjekkoslovakia:[rediger kilde]

 • Det står at Tsjekkoslovakia «oppsto» ved Versaillestraktaten (som er fra 1919), men også at det i 1918 bodde et visst antall mennesker i landet. Hvordan kan det henge sammen? Jeg ville brukt ordet grunnlagt, dersom det er det som menes.
 • Hva er forskjellen mellom parallelle og separate samfunn?
 • Det er uklart for meg hva som er forskjellen på det tsjekkiske og det slovakiske. Er det noen forskjell. Ordene brukes om hverandre. Det var flere tsjekkisktalene enn tysktalende, men flere tysktalende en slovakere. Er det tre språk, og er etnisitet det samme som språk i denne sammenhengen? (Jeg vet ikke hvordan dere vil ordne kommentarindelingen, det kan kanskje bli noen spørsmål til en så stor artikkel.)--Trygve Nodeland (diskusjon) 11. des. 2017 kl. 15:09 (CET)

Til Trygves punkter

 • Pictogram voting keep-green.svg Gjort Endret til staten ble «etablert», mer presist.
 • Parallell vs separat: Dette er hentet fra kilden. Enig i at dette nesten er synonymer. Nyansen ligger nok i at parallelle samfunn har mer kontakt.
sitat fra kilden: «By 1918, when Bohemia and Moravia became the core of independent Czechoslovakia, the provinces' Three million Germans and 7 million Czechs lived in parallel and largely separate societies, each with its own fully developed social structure, economy, and national mythologies.»
 • Tsjekkisk og slovakisk er viktige nyanser, selv om det ikke alltid er helt presist i artikkelen. Tsjekkisk og slovakisk er to språk som definerer to etnisiteter, de tysktalende bodde i «Tsjekkia» (Böhmen og Mähren). Poenget er at tysktalende borgere var den nest største folkegruppen i Tsjekkoslovakia. Mens Tsjekkia ble et protektorat (altså okkupert) av Tyskland i 1938, ble «Slovakia» en vasallstat, dekretene berørte i praksis primært (så vidt jeg har forstått) den okkuperte delen av landet. --Vennlig hilsen Erik d.y. 11. des. 2017 kl. 16:01 (CET)
  • Om jeg ikke husker min historie feil, er det vel et religiøst skille mellom nasjonene også, idet tsjekkerne var hussitter inntil Jan Hus ble henrettet og denne grenen ble nærmest utslettet av den katolske kirken. Idag har dette neppe noen videre betydning, men det er jo slik i det moderne Europa at landegrensene følger etniske (dvs. gjerne religiøse) skiller igjen. Dagens Europakart (efter sosialismens sammenbrudd) stemmer i ganske stor grad overens med den oppdelingen Hitler foretok, men som til en viss grad ble «tilbakestilt» efter Annen verdenskrig. Asav (diskusjon) 11. des. 2017 kl. 18:13 (CET)
   • «Tsjekkisk» viser i artikkelen til etniske tsjekkere (ikke borgere av Tsjekkosolovakia), og «slovaker» tilsvarende. Disse to etniske gruppene var i hovedsak bosatt i de områdene som nå dekkes av statene Tsjekkia og Slovakia, men altså med et stort antall etniske tyskere i «Tsjekkia» og en del jøder, i «Slovakia» var det også en del etnisk tyskere og en stor gruppe etniske ungarere (madjarer) som fortsatt utgjør en stor minoritet. Det er vesentlig (så vidt jeg har forstått) at situasjonen i de to delene var noe ulik under krigen, se Republikken Slovakia. For å unngå POV har jeg vært nøye med å presisere at det dreier seg om etnisk tyskere, ikke borgere av Tyskland - striden har blant annet dreid seg om de faktisk hadde blitt tyske borgere under okkupasjonen og derfor kunne utvises. Etnisitet ble i hovedsak definert ved språk, en etnisk tysker er dermed det samme som en tysktalende tsjekkoslovak. --Vennlig hilsen Erik d.y. 11. des. 2017 kl. 18:45 (CET)
    • I en så lang artikkel som dette, bør hvert avsnitt etter min oppfatning være en historie for seg, og ha et formål. Er det riktig oppfattet at formålet med dette avsnittet er å peke på at dette var en skjør statstdannelse på grunn av mixen av etnisiteter, eller bare skismaet tysker-tsjekker/slovak? Det er ikke sikkert noen har tenkt på dette, det er også greit, men vi bør ha noe å fortelle. Og så er det det at Tsjekkoslovakia fortsatt oppstår både i 1918 og under Versaillestraktaten året etter. Det er vel det første som er riktig? --Trygve Nodeland (diskusjon) 11. des. 2017 kl. 22:46 (CET)
     • Sånn da fikk jeg bidratt litt også. Kan ikke bare klage! Tror dette er riktig med St. Germain-traktaten.--Trygve Nodeland (diskusjon) 11. des. 2017 kl. 23:06 (CET) La inn et par avsnitt fra artikkelen om Fordrivelsen av tyskere fra Tsjekkoslovakia. Det var ikke alltid like svart!--Trygve Nodeland (diskusjon) 11. des. 2017 kl. 23:21 (CET)
      • Utmerket, da har vi gode koblinger! Bakgrunnen her er viktig fordi det jo handler både om innledningen til andre verdenskrig og det populære grunnlaget for fordrivelsene/dekretene. Mulig at hele avsnittet bør kopieres til Tsjekkoslovakia og evt strammes litt. --Vennlig hilsen Erik d.y. 11. des. 2017 kl. 23:51 (CET)

Ingress[rediger kilde]

 • Det står at «dekretene» bærer navn etter Benes som forberedte «forordningene». Jeg lurer på om dekreter og forordninger er det samme?--Trygve Nodeland (diskusjon) 11. des. 2017 kl. 15:56 (CET)
  • Her kan kanskje juristene hjelpe? Face-smile.svg Kanskje sløyfe ordet «forordning»? Vet ikke hvem som har lagt det inn. --Vennlig hilsen Erik d.y. 11. des. 2017 kl. 16:03 (CET)
   • Jeg vil tro at det dreier seg om det samme, bare at man har prøvd å variere språklig. Det er «risikofylt» med tanke på misforståelser, når det dreier seg om juridiske uttrykk, som dette er.--Trygve Nodeland (diskusjon) 11. des. 2017 kl. 18:12 (CET)

Ratifisering og iverksettelse[rediger kilde]

 • Dette har en side også til ingressen: Jeg er vant til at ordet ratifisering er noe parlamenter gjør med traktater regjeringen inngår med andre stater. Her skjedde det etter vanlig språkbruk en godkjennelse, eventuelt i lovs form. Men jeg synes det er uklart hva som blir godkjent. Er det straffrihet for overgrep, som nevnes i artikkelen om Fordrivelsen av tyskere fra Tsjekkoslovakia? I så fall bør det nevnes konkret. I ingressen er det tre ledd: vedtakelse, iverksetting og godkjenning (ratifikasjon). Iverksettingen, angivelig av Zdeněk Fierlinger, er ikke nevnt i artikkelen forøvrig. Zdeněk Fierlingers navn forekommer i det hele tatt bare i ingressen, i løpet av en lang artikkel. Opplysningene i ingressen som er og skal være uten kildeangivelser, må finnes igjen i teksten, med kilder. --Trygve Nodeland (diskusjon) 11. des. 2017 kl. 18:11 (CET)
 • Ang Zdeněk Fierlinger: Godt poeng. Jeg vet ikke hvor opplysningen skriver seg fra. Jeg foreslår at vi lar dette stå slik inntil vi har kilde og kan utdype poenget i brødteksten. --Vennlig hilsen Erik d.y. 11. des. 2017 kl. 20:40 (CET)
 • Har lagt inn OK ref om Fierlinger, men skulle gjerne hatt en god historiebok som sier det presist. --Vennlig hilsen Erik d.y. 11. des. 2017 kl. 23:53 (CET)

Ingressen[rediger kilde]

Jeg ser en stor mangel ved denne artikkelen: Ingressen. I selve artikkelen kan vi lese at rundt tre millioner ble fordrevet, det står ikke nevnt i ingressen. Det er heller ikke nevnt noe om diskusjonen i etterkant. For å dekke innholdet antar jeg ingressen minst bør økes til det dobbelte. I tillegg kan detaljer som ratifisering fjernes, det hører hjemme i selve artikkelen, ikke i ingressen. Tilsvarende for hva dekretene het på tysk, slovakisk og tsjekkisk, lite relevant for de fleste leserne. For å runde av så antar jeg at minst 9 av 10 lesere kun får med seg ingressen, da må den være såpass utfyllende at hovedlinjene presenteres.

En detalj er ellers at en rekke kilder (referanser) kun har URLer. Det betyr at om de brytes, så vet vi ikke noe om hva de forsøkte å underbygge. De bør pakkes inn så de forblir meningsfylte selv om underliggende lenke dør. Mvh. Ulf Larsen (diskusjon) 11. des. 2017 kl. 19:46 (CET)

 • Pictogram voting keep-green.svg Gjort 3 mill fordrevet nevnt.
 • navn på tsjekkisk, tysk og slovakisk: Jeg mener dette bør nevnes, om ikke i ingressen så et sted i artikkelen, fordi det er betegnelsen på originalspråk(ene). --Vennlig hilsen Erik d.y. 11. des. 2017 kl. 20:21 (CET)
Hvorvidt navn på andre språk må nevnes mener jeg må være en konkret vurdering. I artikkelen om første verdenskrig har jeg nevnt hva den heter på tysk, engelsk og fransk, fordi det er de sentrale landene og fordi det er språk som mange i Norge kan. Jeg har ikke nevnt russisk, serbisk, tyrkisk eller italiensk, fordi jeg anser de som mindre relevant i den sammenhengen. Hvis noen ønsker å grave seg mer ned i stoffet og derfor bør kjenne navnene på tysk, slovakisk og tsjekkisk, så bør det heller legges i selve artikkelen, ikke i ingressen. Forøvrig synes jeg fremdeles ingressen er alt for kort. Ulf Larsen (diskusjon) 11. des. 2017 kl. 20:43 (CET)

Anbefalte artikler[rediger kilde]

Gode lister og portaler[rediger kilde]