Wikipedia:Kandidatsider

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk
Gå direkte til kandidatene
Våre beste artikler

VENNLIGST LES FØLGENDE FØR DU DELTAR HER: Dette er siden for å foreslå artikler og lister til å bli anbefalte artikler, gode lister og portaler og utmerkede artikler.

For å foreslå artikler/lister og for å delta i diskusjonene her må du ha lest disse kriteriene. Alle artikler som foreslås må oppfylle disse kravene. En nominasjon bør ha en begrunnelse, med vekt på artikkelens kvaliteter. Nominasjonen bør på forhånd være avklart med hovedbidragsyter(e) til artikkelen. Det er ikke noe krav at artikkelen skal være uten mangler før nominasjon. Nominator må likevel anse artikkelen fri for vesentlige mangler på nominasjonstidspunktet, og eventuell hovedbidragsyter (eller andre) bør være innstilt på å bidra til å diskutere og utbedre mangler som blir påpekt i løpet av prosessen.

I løpet av prosessen kan du skrive kommentarer til artikler, og tydeliggjøre ditt syn ved å «stemme» for eller imot. Før en stemmer for/mot en artikkel skal hele artikkelen leses godt. Håpet er at man gjennom denne prosessen i fellesskap får fjernet det som måtte være av eventuelle grammatikk- og formateringsfeil, inkonsistens og faktafeil. De som stemmer mot en nominasjon må begrunne sin stemme, slik at artikkelen kan revideres med sikte på å passere nominasjonen.

Det er ikke nødvendig å ha noen spesielle faglige forutsetninger for å delta i diskusjonene. Wikipedia er basert på arbeidet til generalister med greie allmennkunnskaper som har evne til å lese og forstå en tekst. I kandidatprosessene kan allmenndannelsen være grunnlag for å gi råd om rettskriving, klart språk, wiki-formatering og disponering av teksten. Med allmennkunnskaper kan man også stille gode spørsmål om hvilke utsagn som trenger å kildebelegges, og gode oppklaringsspørsmål til setninger vi ikke forstår. Dersom du i tillegg også har spesielle kunnskaper om et eller flere fagområder, er du desto mer velkommen til å delta.

Vi oppfordrer til å la artikkelvurderingen skje i en vennlig og oppmuntrende tone. Den som har skrevet artikkelen kan være dyktig innen emnet, men likevel være nybegynner på Wikipedia, ha noen særegenheter i rettskrivingen eller mangle din viten om artikkelformatering. Kanskje spesielt i slike situasjoner fortjener artikkelen og hovedbidragsyteren å bli møtt med oppmuntring, også av deg. Alle som skriver her, gjør det gratis og utifra egen motivasjon. En positiv kommentar fra deg kan øke en annen bidragsyters motivasjon, og derved bidra til langsiktig innsats for å gjøre Wikipedia bedre.

Det er ikke krav til antall stemmer i en nominasjonsprosess, men minst én etablert bruker som ikke er hovedforfatter av artikkelen må ha vurdert den. I løpet av diskusjonen kan det påpekes mangler ved artikkelen. Ingen artikkel kan bli godkjent før alle vesentlige innvendinger er tilfredsstillende utbedret eller imøtegått.

Artikler bør fortrinnsvis nomineres til en bestemt status, enten anbefalt eller utmerket. Dersom du ikke er sikker på hvilke av kravene artikkelen oppfyller kan du nominere den til utmerket og sekundært til anbefalt; i såfall lister du den under høyeste forslag (utmerkede). Lister og portaler kan bare nomineres til ett nivå av kvalitetsstatus.


Kriterier for vurdering av artikler[rediger kilde]

Vurderingen av en anbefalt artikkel og av gode lister og portaler varer minst én uke. Vurderingen av en utmerket artikkel varer minst to uker.

Anbefalte artikler

En anbefalt artikkel bør:

 • være godt skrevet, uten grammatikk- eller skrivefeil
 • ha en godt disponert tekst som presenterer emnet på en ryddig og helhetlig måte
 • være passe lang. Lange tekster bør redigeres slik at deler av stoffet flyttes ut i egne artikler.
 • være i samsvar med Wikipedias retningslinjer for nøytralitet, verifiserbarhet, og ingen originalforskning
 • gi en faglig korrekt presentasjon av emnet og vise til relevante og pålitelige kilder

I tillegg bør den:

 • ha en velskrevet introduksjon, som oppsummerer artikkelen i korte trekk
 • være satt opp og formatert i tråd med gjeldende stilidealer
 • være illustrert med relevante bilder. Bildene skal ha korrekt utfylt lisensbeskrivelse og må gjerne utstyres med alternativ tekst for skjermlesere.
 • ikke gjøre bruk av materiale beskyttet av opphavsrett.
 • ha avklart eventuelle større uenigheter om stoffet, og oppdatere vesentlige endringer i emnet
Utmerkede artikler

Alle kriteriene for «anbefalt» gjelder også for «utmerkede artikler». I tillegg bør en utmerket artikkel:

 • beskrive sitt emne med vekt på nyanser og variasjon, ikke bare som én trend/hendelse
 • presentere flere ulike meninger og tolkningstradisjoner om emnet
 • gjenspeile relevant faglitteratur om emnet
 • sette emnet inn i en større sammenheng
 • være oppdatert faglig og innholdsmessig

Det er en fordel om de mest relevante bi-artiklene eksisterer, ihvertfall hvis de er lenket til i innledningen og det er åpenbart at de er underartikler innen samme tema, men det er ikke noe krav at artiklene skal være fri for røde lenker.

Gode lister og portaler

Utdypende artikler: Wikipedia:Lister og Wikipedia:Portaler

 • Gode lister bør dekke et vesentlig emne som kan listes opp på en uttømmende måte, og som kan avgrenses etter objektive kriterier
 • Gode lister skal være ryddig presentert, med godt språk, fyldig innledning, i tråd med stilmanualene og ha en stabil redigeringshistorie.
 • De bør også være illustrert med relevante bilder. Disse må ha en korrekt utfylt bildelisens og en alternativ tekst for skjermlesere
 • Alle enhetene på listene skal være beskrevet i egne artikler. Lister med mange enheter kan ha kortere underartikler enn lister med få artikler, men alle enkeltartiklene bør være over stubbnivå.
 • Kriterier for gode portaler er bl.a.: organisert rotasjon, rimelig antall felt, grundig bruksanvisning, godt artikkeltilfang og en stabil struktur som forhindrer tomme felt.


Hvordan foreslå artikler[rediger kilde]

Bruksanvisning for artikkelnominasjon og kandidatprosessen

For å foreslå en artikkel, følg denne tredelte prosessen: (erstatt sidenavn med navnet på siden du foreslår)

I.
Rediger (sidenavn).

  Skriv inn følgende tekst helt øverstdiskusjonssiden til artikkelen:

{{kandidatartikkel|type=aa/ua/gl/gp}}
II.
Lag avstemningssiden


For å lage avstemningssiden til artikkelen, skriv inn artikkelens navn etter skråstreken i feltet under, og trykk «Foreslå ny artikkel». Følg instruksjonene. På den siden du kommer til her, kan du spesifisere om du foreslår artikkelen vurdert kun som anbefalt eller som både anbefalt og utmerket.


III.
Legg til en linje på diskusjonssiden.

 Følg   denne lenken   og legg til en linje øverst blant forslagene slik:

{{forslag|sidenavn}}

Så er du ferdig! Du har foreslått en artikkel til å bli anbefalt/utmerket.

Hvis du vil foreslå en artikkel som har vært foreslått tidligere, legger du til (andre nominasjon) etter artikkelnavnet i boksen over, og skriver så {{forslag|Artikkelnavn (andre nominasjon)}} istedet for {{forslag|Artikkelnavn}} som beskrevet over. Du bytter også ut {{kandidatartikkel}} med {{kandidatartikkel|2}} på artikkelens diskusjonsside. (Om du ikke forstår, bare spør om hjelp.)

Hvis du vil skape litt oppmerksomhet rundt nominasjonen kan du legge inn en kort notis på Wikipedia:Notiser. Du kan for eksempel bruke denne malen:

{{subst:Notis|Artikkelen [[eksempel]] er nominert til [[WP:AA]]. 
Se [[Wikipedia:Kandidatsider/eksempel]]. Mvh. ~~~~ | Notis om kandidatartikkel: [[eksempel]]}}
Wikipedia:Portal/Oppslagstavle kan du også legge inn en notis om kandidatvurderingen ved hjelp av Mal:La stå.

Når kandidatvurderingen er avsluttet etter én (to) uker, skal den oppsummeres med: {{KAavsluttet|kode |~~~~}} (koder: aa, ua, gl, gp, nei). For selve oppgraderingen av artikler, følg instruksjonene her. Avstemningene for vedtatte artikler blir flyttet til Wikipedia:Kandidatsider/Vedtatte, og avstemningene for avslåtte artikler blir flyttet til Wikipedia:Kandidatsider/Avslåtte. Det skal også settes en mal i selve artikkelen ({{anbefalt}}, {{utmerket}}, {{god liste}} eller {{god portal}}) og på dens diskusjonsside ({{anbefalt artikkel}}, {{utmerket artikkel}}, eller {{gode lister}}

Hvis du ønsker å foreslå nedgradering av en utmerket eller anbefalt artikkel, er riktig fremgangsmåte å merke artikkelens diskusjonsside med {{UA-vedlikehold}}, og ellers følge veiledningen på Mal:UA-vedlikehold.

Kandidater og kommentarer[rediger kilde]

Utmerkede artikler[rediger kilde]

Anbefalte artikler[rediger kilde]

Wilhelm Furtwängler[rediger kilde]

Interessant biografi fra sentrum av tysk musikkliv på 1900-tallet. Skrevet for 7 år siden av Kaitil (diskusjon · bidrag), og hentet fram igjen nå i en raptus av nygamle AA-kandidater. M O Haugen (diskusjon) 18. jun. 2021 kl. 19:43 (CEST)

Anbefalt[rediger kilde]

 1. For For M O Haugen (diskusjon) 18. jun. 2021 kl. 19:43 (CEST)

Kommentarer[rediger kilde]

Trenger litt flikk.

 • Artikkelen bruker "direksjon" om dirigenters virke. Høres ikke ut som god norsk.

--Vennlig hilsen Erik d.y. 19. jun. 2021 kl. 14:13 (CEST)

Passacaglia (Irgens-Jensen)[rediger kilde]

Interessant, godt dekkende og faglig relevant om et av 1900-tallets viktigste kunstmusikk-verk. Skrevet for 2 år siden av AFNDG (diskusjon · bidrag), og hentet fram igjen nå i en raptus av nygamle AA-kandidater. Jeg er (som nevnt i forrige uke) spesielt imponert over at hen skriver med vekt på det musikkfaglige, slik at artiklene har noe å gi for både lesere og utøvere. M O Haugen (diskusjon) 18. jun. 2021 kl. 19:47 (CEST)

Anbefalt[rediger kilde]

 1. For For M O Haugen (diskusjon) 18. jun. 2021 kl. 19:47 (CEST)
 2. For For --Kaitil (diskusjon) 19. jun. 2021 kl. 09:30 (CEST)

Kommentarer[rediger kilde]

Fin artikkel om et sentralt norsk verk! Et par småting: det samme Stravinskij-sitatet er brukt to steder. Etter min mening fungerer sitatet best i den sammenhengen det kom. Artikkelens to siste setninger er forvirrende sammen: «TV-opptaket starter litt ute i verket, på slutten av innledningen. Men framførelsen har imidlertid med orgel, spilt av Nils Henrik Asheim». Menes ganske enkelt «TV-opptaket starter litt ute i verket, på slutten av innledningen. Framførelse med orgel spilt av Nils Henrik Asheim»? --Kaitil (diskusjon) 19. jun. 2021 kl. 09:30 (CEST)

Gode lister og portaler[rediger kilde]

AFI's Greatest Movie Musicals[rediger kilde]

Dette er den åttende kandidaten til God liste-status fra AFI's 100 Years…-kåringene (den forrige var Kandidatsider/AFI's 100 Years…100 Movie Quotes for 13 måneder siden). AFI-listene er den grundigste gjennomgangen vi har hatt for å kontrollere om vi har god dekning av filmer fra Hollywoods gullalder, og listene ligger svært nær poenget med gode lister: en god presentasjon av interessant stoff, kombinert med bred dekning av de relevante artiklene. Det er fint at Torfilm (diskusjon · bidrag) er tilbake, og jeg håper han blir så lenge at han både får med seg denne 49. kandidatartikkelen sin, og får laget nr 50. Mvh M O Haugen (diskusjon) 14. jun. 2021 kl. 23:55 (CEST)

God liste[rediger kilde]

 1. For For M O Haugen (diskusjon) 14. jun. 2021 kl. 23:55 (CEST)
 2. For For --- Løken (diskusjon) 15. jun. 2021 kl. 00:37 (CEST)
 3. For For --Ezzex (diskusjon) 15. jun. 2021 kl. 12:21 (CEST)
 4. For For Fin den! --Vennlig hilsen Erik d.y. 15. jun. 2021 kl. 13:45 (CEST)
 5. For For Kjersti L. (diskusjon) 16. jun. 2021 kl. 11:00 (CEST)
 6. For For Ulflarsen (diskusjon) 18. jun. 2021 kl. 19:17 (CEST)

Kommentarer[rediger kilde]

Nå er bare AFI selv oppgitt som kilde. Kunne det være aktuelt med kommentarer til listen fra faglige kilder eller kilder i bransjen? Bare en strøtanke. --Vennlig hilsen Erik d.y. 15. jun. 2021 kl. 13:47 (CEST)

Godt innspill! Jeg skal lete rundt etter noen andre kilder på dette. --// Mvh Torfilm (diskusjon) 15. jun. 2021 kl. 23:05 (CEST)