Wikipedia:Kandidatsider

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk
Gå direkte til kandidatene
Våre beste artikler

VENNLIGST LES FØLGENDE FØR DU DELTAR HER: Dette er siden for å foreslå artikler og lister til å bli anbefalte artikler, gode lister og portaler og utmerkede artikler.

For å foreslå artikler/lister og for å delta i diskusjonene her må du ha lest disse kriteriene. Alle artikler som foreslås må oppfylle disse kravene. En nominasjon bør ha en begrunnelse, med vekt på artikkelens kvaliteter. Nominasjonen bør på forhånd være avklart med hovedbidragsyter(e) til artikkelen. Det er ikke noe krav at artikkelen skal være uten mangler før nominasjon. Nominator må likevel anse artikkelen fri for vesentlige mangler på nominasjonstidspunktet, og eventuell hovedbidragsyter (eller andre) bør være innstilt på å bidra til å diskutere og utbedre mangler som blir påpekt i løpet av prosessen.

I løpet av prosessen kan du skrive kommentarer til artikler, og tydeliggjøre ditt syn ved å «stemme» for eller imot. Før en stemmer for/mot en artikkel skal hele artikkelen leses godt. Håpet er at man gjennom denne prosessen i fellesskap får fjernet det som måtte være av eventuelle grammatikk- og formateringsfeil, inkonsistens og faktafeil. De som stemmer mot en nominasjon må begrunne sin stemme, slik at artikkelen kan revideres med sikte på å passere nominasjonen.

Det er ikke nødvendig å ha noen spesielle faglige forutsetninger for å delta i diskusjonene. Wikipedia er basert på arbeidet til generalister med greie allmennkunnskaper som har evne til å lese og forstå en tekst. I kandidatprosessene kan allmenndannelsen være grunnlag for å gi råd om rettskriving, klart språk, wiki-formatering og disponering av teksten. Med allmennkunnskaper kan man også stille gode spørsmål om hvilke utsagn som trenger å kildebelegges, og gode oppklaringsspørsmål til setninger vi ikke forstår. Dersom du i tillegg også har spesielle kunnskaper om et eller flere fagområder, er du desto mer velkommen til å delta.

Vi oppfordrer til å la artikkelvurderingen skje i en vennlig og oppmuntrende tone. Den som har skrevet artikkelen kan være dyktig innen emnet, men likevel være nybegynner på Wikipedia, ha noen særegenheter i rettskrivingen eller mangle din viten om artikkelformatering. Kanskje spesielt i slike situasjoner fortjener artikkelen og hovedbidragsyteren å bli møtt med oppmuntring, også av deg. Alle som skriver her, gjør det gratis og utifra egen motivasjon. En positiv kommentar fra deg kan øke en annen bidragsyters motivasjon, og derved bidra til langsiktig innsats for å gjøre Wikipedia bedre.

Det er ikke krav til antall stemmer i en nominasjonsprosess, men minst én etablert bruker som ikke er hovedforfatter av artikkelen må ha vurdert den. I løpet av diskusjonen kan det påpekes mangler ved artikkelen. Ingen artikkel kan bli godkjent før alle vesentlige innvendinger er tilfredsstillende utbedret eller imøtegått.

Artikler bør fortrinnsvis nomineres til en bestemt status, enten anbefalt eller utmerket. Dersom du ikke er sikker på hvilke av kravene artikkelen oppfyller kan du nominere den til utmerket og sekundært til anbefalt; i såfall lister du den under høyeste forslag (utmerkede). Lister og portaler kan bare nomineres til ett nivå av kvalitetsstatus.


Kriterier for vurdering av artikler[rediger kilde]

Vurderingen av anbefalte artikler og gode lister og portaler varer minst én uke. Vurderingen av utmerkede artikler varer minst to uker.

Anbefalte artikler

En anbefalt artikkel bør:

 • være godt skrevet, uten grammatikk- eller stavefeil
 • ha en godt disponert tekst som presenterer emnet på en ryddig og helhetlig måte
 • være passe lang. Lange tekster bør redigeres slik at deler av stoffet flyttes ut i egne artikler.
 • være i samsvar med Wikipedias retningslinjer for nøytralitet, verifiserbarhet, og ingen originalforskning
 • gi en faglig korrekt presentasjon av emnet og vise til relevante og pålitelige kilder

I tillegg bør den:

 • ha en velskrevet introduksjon, som oppsummerer artikkelen i korte trekk
 • være satt opp og formatert i tråd med gjeldende stilidealer
 • være illustrert med relevante bilder. Bildene skal ha korrekt utfylt lisensbeskrivelse og må gjerne utstyres med alternativ tekst for skjermlesere.
 • ikke gjøre bruk av materiale beskyttet av opphavsrett.
 • ha avklart eventuelle større uenigheter om stoffet, og oppdatere vesentlige endringer i emnet
Utmerkede artikler

Alle kriteriene for «anbefalt» gjelder også for «utmerkede artikler». I tillegg bør en utmerket artikkel:

 • beskrive sitt emne med vekt på nyanser og variasjon, ikke bare som én trend/hendelse
 • presentere flere ulike meninger og tolkningstradisjoner om emnet
 • gjenspeile relevant faglitteratur om emnet
 • sette emnet inn i en større sammenheng
 • være oppdatert faglig og innholdsmessig

Det er en fordel om de mest relevante underartiklene eksisterer, ihvertfall hvis de er lenket til i innledningen og det er åpenbart at de befinner seg innenfor samme tema, men det er ikke noe krav om at artiklene skal være fri for røde lenker.

Gode lister og portaler

Utdypende artikler: Wikipedia:Lister og Wikipedia:Portaler

 • Gode lister bør dekke et vesentlig emne som kan listes opp på en uttømmende måte, og som kan avgrenses etter objektive kriterier
 • Gode lister skal være ryddig presentert, med godt språk, fyldig innledning, i tråd med stilmanualene og ha en stabil redigeringshistorie.
 • De bør også være illustrert med relevante bilder. Disse må ha en korrekt utfylt bildelisens og en alternativ tekst for skjermlesere
 • Alle enhetene på listene skal være beskrevet i egne artikler. Lister med mange enheter kan ha kortere underartikler enn lister med få artikler, men alle enkeltartiklene bør være over stubbnivå.
 • Kriterier for gode portaler er bl.a.: organisert rotasjon, rimelig antall felt, grundig bruksanvisning, godt artikkeltilfang og en stabil struktur som forhindrer tomme felt.


Hvordan foreslå artikler[rediger kilde]

Bruksanvisning for artikkelnominasjon og kandidatprosessen

For å foreslå en artikkel, følg denne tredelte prosessen: (erstatt sidenavn med navnet på siden du foreslår)

I.
Rediger (sidenavn).

  Skriv inn følgende tekst helt øverstdiskusjonssiden til artikkelen:

{{kandidatartikkel|type=aa/ua/gl/gp}}
II.
Lag avstemningssiden


For å lage avstemningssiden til artikkelen, skriv inn artikkelens navn i feltet under, og trykk «Foreslå ny artikkel». Følg instruksjonene. På den siden du kommer til her, kan du spesifisere om du foreslår artikkelen vurdert kun som anbefalt eller som både anbefalt og utmerket.


III.
Legg til en linje på diskusjonssiden.

 Følg   denne lenken   og legg til en linje øverst blant forslagene slik:

{{forslag|sidenavn}}

Da er du ferdig! Du har nominert en artikkel til å bli anbefalt/utmerket.

Hvis du vil foreslå en artikkel som har vært nominert tidligere, legger du til (andre nominasjon) etter artikkelnavnet i boksen over, og skriver så {{forslag|Artikkelnavn (andre nominasjon)}} istedet for {{forslag|Artikkelnavn}} som beskrevet over. Du bytter også ut {{kandidatartikkel}} med {{kandidatartikkel|2}} på artikkelens diskusjonsside. (Om du ikke forstår, bare spør om hjelp.)

Hvis du vil skape litt oppmerksomhet rundt nominasjonen kan du legge inn en kort notis på Wikipedia:Torget. Du kan for eksempel bruke denne malen:

{{subst:Notis|Artikkelen [[eksempel]] er nominert til [[WP:AA]]. 
Se [[Wikipedia:Kandidatsider/eksempel]]. Mvh. ~~~~ | Notis om kandidatartikkel: [[eksempel]]}}
Wikipedia:Portal/Oppslagstavle kan du også legge inn en notis om kandidatvurderingen ved hjelp av Mal:La stå.

Når kandidatvurderingen er avsluttet etter én (to) uker, skal den oppsummeres med: {{KAavsluttet|kode |~~~~}} (Erstatt kode med en av disse kodene: aa, ua, gl, gp, nei). For selve oppgraderingen av artikler, følg instruksjonene her. Avstemningene for vedtatte artikler blir flyttet til Wikipedia:Kandidatsider/Vedtatte, og avstemningene for avslåtte artikler blir flyttet til Wikipedia:Kandidatsider/Avslåtte. Det skal også settes en mal i selve artikkelen ({{anbefalt}}, {{utmerket}}, {{god liste}} eller {{god portal}}) og på dens diskusjonsside ({{anbefalt artikkel}}, {{utmerket artikkel}}, eller {{gode lister}}

Hvis du ønsker å foreslå nedgradering av en utmerket eller anbefalt artikkel, er riktig fremgangsmåte å merke artikkelens diskusjonsside med {{UA-vedlikehold}}, og ellers følge veiledningen på Mal:UA-vedlikehold.

Kandidater og kommentarer[rediger kilde]

Utmerkede artikler[rediger kilde]

Anbefalte artikler[rediger kilde]

VM i skiskyting 2019[rediger kilde]

Nylig begynte jeg å foreslå de enkelte årgangene av dette mesterskapet som AA-artikler. Se den første her: Kandidatsider/VM i skiskyting 2023 (og sammenlign med den veldig lange serien med AA-kandidater for ESC: Kandidatsider/Eurovision Song Contest 1979 osv). Jeg ser for meg at vi vurderer disse VM-artiklene som AA-kandidater på samme måte som ESC-artiklene: en i uka, bakover i tid.

For meg har disse kandidatprosessene med artikkelserier vært et viktig bidrag til utvidet forståelse av hva AA/UA-kvalitet er på Wikipedia: det er ikke bare velskrevne leksikalske essay av den typen vi oftest bruker tid på i kandidatprosessene. AA/UA er også det detaljerte, grundige, langsiktige arbeidet med å få på plass resultater, navn, tabeller og oversikter. Og for ordens skyld: kvaliteten ligger ikke bare i denne ene oversiktsartikkelen, men også i utdypende artikler om hver enkelt øvelse, og alle utøverbiografiene. Rett og slett slik at vi sammen gjør internett til et bedre sted!! Det er flere navn som kunne ha vært trukket fram her som bidragsytere til denne store og brede artikkelsuiten, og alt i alt er dette sømløse samarbeidet et godt eksempel på Wikipedia på sitt beste. (OG: Hvis det finnes like gode artikkelsuiter om andre mesterskap enn ski og skiskyting – som også hadde fortjent AA-stjerner, så håper jeg noen kan hjelpe meg å peke på dem!) Mvh M O Haugen (diskusjon) 28. mar. 2023 kl. 17:39 (CEST)Svar[svar]

Anbefalt[rediger kilde]

 1. For For M O Haugen (diskusjon) 28. mar. 2023 kl. 17:39 (CEST)Svar[svar]
 2. For For 90sveped (diskusjon) 28. mar. 2023 kl. 18:23 (CEST)Svar[svar]
 3. For For ///Mvh. 1000mm (diskusjon) 28. mar. 2023 kl. 21:36 (CEST)Svar[svar]
 4. For For --Bksm (diskusjon) 30. mar. 2023 kl. 00:31 (CEST)Svar[svar]

Kommentarer[rediger kilde]

Eurovision Song Contest 1977[rediger kilde]

De siste månedene har vi hatt artikler om 44 årganger av ESC oppe som kandidatartikler. Se oversiktene her, her, her og her. Denne artikkelserien er imponerende god og grundig langt bakover i tid. Planen er at vi nominerer én ny, ukentlig kandidat til ESC-serien er gjennomgått. Som i så mange tidligere årsartikler er det Pdstud1975 (diskusjon · bidrag) som har lagt inn den største delen av teksten i artikkelen - mens 90sveped, Semikolon, Kronny og andre også har skrevet på artikkelen.

Og så vil jeg gjerne si: hvis du selv ikke er så veldig interessert i ESC, så synes du kanskje det er i meste laget med mer enn 40 AA-artikler om popkonkurranser. Greit nok. Men det er slik AA-systemet i Wikipedia er; vi verdsetter, etterprøver og takker for godt skrivearbeid, i de emnene som folka våre jobber med. Hvis du har en annen greie som du jobber like grundig med – i en artikkelserie eller artikkelklynge, så vil jeg bli like glad for å være med på å løfte fram det også i AA-prosessene, enten det nå er golf, gulfstater, eller gulfluer. Mvh M O Haugen (diskusjon) 25. mar. 2023 kl. 16:51 (CET)Svar[svar]

Anbefalt[rediger kilde]

 1. For For M O Haugen (diskusjon) 25. mar. 2023 kl. 16:51 (CET)Svar[svar]
 2. For For Fint bidrag i serien. --Vennlig hilsen Erik d.y. 25. mar. 2023 kl. 17:14 (CET)Svar[svar]
 3. For For ///Mvh. 1000mm (diskusjon) 25. mar. 2023 kl. 17:38 (CET)Svar[svar]
 4. For For Ulflarsen (diskusjon) 25. mar. 2023 kl. 18:02 (CET)Svar[svar]
 5. For For 90sveped (diskusjon) 26. mar. 2023 kl. 17:55 (CEST)Svar[svar]
 6. For For --Bksm (diskusjon) 30. mar. 2023 kl. 00:31 (CEST)Svar[svar]

Kommentarer[rediger kilde]

Det er litt knapt med bilder for disse eldre tingene, prøvde å finne relevant illustrasjon uten å komme noen vei. Det synes også som at disse artiklene om eldre runder av ESC er noe knappere enn de nyeste, ikke overraskende gitt at dette skjedde før internett var allment, men verdt å være obs på og søke andre kilder i NB.no feks. --Vennlig hilsen Erik d.y. 25. mar. 2023 kl. 17:17 (CET)Svar[svar]

Ski-VM 2015[rediger kilde]

Nylig begynte jeg å foreslå de enkelte årgangene av dette mesterskapet som AA-artikler. Se den første her: Kandidatsider/Ski-VM 2021 (og sammenlign med den veldig lange serien med AA-kandidater for ESC: Kandidatsider/Eurovision Song Contest 1979 osv). Jeg ser for meg at vi vurderer disse VM-artiklene som AA-kandidater på samme måte som ESC-artiklene: en i uka, bakover i tid.

For meg har disse kandidatprosessene med artikkelserier vært et viktig bidrag til utvidet forståelse av hva AA/UA-kvalitet er på Wikipedia: det er ikke bare velskrevne leksikalske essay av den typen vi oftest bruker tid på i kandidatprosessene. AA/UA er også det detaljerte, grundige, langsiktige arbeidet med å få på plass resultater, navn, tabeller og oversikter. Og for ordens skyld: kvaliteten ligger ikke bare i denne ene oversiktsartikkelen, men også i utdypende artikler om hver enkelt øvelse, og alle utøverbiografiene. Rett og slett slik at vi sammen gjør internett til et bedre sted!! Det er flere navn som kunne ha vært trukket fram her som bidragsytere til denne store og brede artikkelsuiten, og alt i alt er dette sømløse samarbeidet et godt eksempel på Wikipedia på sitt beste. (VIKTIG: Hvis det finnes like gode artikkelsuiter om andre mesterskap enn ski og skiskyting – som oså hadde fortjent AA-stjerner, så håper jeg noen kan hjelpe meg å peke på dem!) Mvh M O Haugen (diskusjon) 25. mar. 2023 kl. 16:56 (CET)Svar[svar]

Anbefalt[rediger kilde]

 1. For For M O Haugen (diskusjon) 25. mar. 2023 kl. 16:56 (CET)Svar[svar]
 2. For For ///Mvh. 1000mm (diskusjon) 25. mar. 2023 kl. 17:38 (CET)Svar[svar]
 3. For For Ulflarsen (diskusjon) 25. mar. 2023 kl. 18:02 (CET)Svar[svar]
 4. For For 90sveped (diskusjon) 26. mar. 2023 kl. 17:55 (CEST)Svar[svar]
 5. For For --Bksm (diskusjon) 30. mar. 2023 kl. 00:31 (CEST)Svar[svar]

Kommentarer[rediger kilde]

Gode lister og portaler[rediger kilde]

Liste over ordførere i Bjugn[rediger kilde]

Tidligere har jeg lagt fram 9 lignende liste over ordførere i …, stort sett knyttet til kommuner jeg har et forhold til. Denne gangen legger jeg fram fire slike lister samtidig, knyttet til gamle nabokommuner som nå er slått sammen med og blitt en del av «min» gamle kommune Ørland (brukernavnet Orland er ikke tilfeldig), hvor jeg bodde 1991-2012. I tillegg til denne her, legger jeg fram Wikipedia:Kandidatsider/Liste over ordførere i Jøssund, Wikipedia:Kandidatsider/Liste over ordførere i Stjørna og Wikipedia:Kandidatsider/Liste over ordførere i Nes i Sør-Trøndelag. Disse fire kommunene var (med ett unntak) en del av Ørland fra 1837, var sammen i Bjugn fra 1964, og er sammen i Ørland fra 2020.

Det er ikke spesielt lange lister, men jeg synes selv jeg har jobbet grundig med det: hentet ut de fleste tenkelige og utenkelige kilder til biografi og kontekst (laget et par artikler om lokale sparebanker og ryddet litt mer), gjort en anstendig jobb i Wikidata (selvfølgelig) og også laget gode oversikter i Historisk befolkningsregister. Og jeg har vært i kontakt med lokalt museum og kommuneadministrasjonen for å få skannet og frigitt bilder. Så alt i alt er jeg noenlunde fornøtd med meg selv for innsatsen for å kartlegge enda en liten bit av landets historie. Gjennom arbeidet har jeg sett noen mønstre og halvveis trukket noen konklusjoner som jeg ikke kan skrive inn i Wikipedia, men som jeg tenker å legge fram i en lokalhistorisk artikkel eller foredrag. M O Haugen (diskusjon) 23. mar. 2023 kl. 22:16 (CET)Svar[svar]

God liste[rediger kilde]

 1. For For M O Haugen (diskusjon) 23. mar. 2023 kl. 22:16 (CET)Svar[svar]
 2. For For 90sveped (diskusjon) 24. mar. 2023 kl. 18:17 (CET)Svar[svar]
 3. For For Ulflarsen (diskusjon) 24. mar. 2023 kl. 21:59 (CET)Svar[svar]

Kommentarer[rediger kilde]

Liste over ordførere i Jøssund[rediger kilde]

Tidligere har jeg lagt fram 9 lignende liste over ordførere i …, stort sett knyttet til kommuner jeg har et forhold til. Denne gangen legger jeg fram fire slike lister samtidig, knyttet til gamle nabokommuner som nå er slått sammen med og blitt en del av «min» gamle kommune Ørland (brukernavnet Orland er ikke tilfeldig), hvor jeg bodde 1991-2012. I tillegg til denne her, legger jeg fram Wikipedia:Kandidatsider/Liste over ordførere i Bjugn, Wikipedia:Kandidatsider/Liste over ordførere i Stjørna og Wikipedia:Kandidatsider/Liste over ordførere i Nes i Sør-Trøndelag. Disse fire kommunene var (med ett unntak) en del av Ørland fra 1837, var sammen i Bjugn til 1899 og fra 1964, og er sammen i Ørland fra 2020.

Det er ikke spesielt lange lister, men jeg synes selv jeg har jobbet grundig med det: hentet ut de fleste tenkelige og utenkelige kilder til biografi og kontekst (laget et par artikler om lokale sparebanker og ryddet litt mer), gjort en anstendig jobb i Wikidata (selvfølgelig) og også laget gode oversikter i Historisk befolkningsregister. Og jeg har vært i kontakt med lokalt museum og kommuneadministrasjonen for å få skannet og frigitt bilder. Så alt i alt er jeg noenlunde fornøyd med meg selv for innsatsen for å kartlegge enda en liten bit av landets historie. Gjennom arbeidet har jeg sett noen mønstre og halvveis trukket noen konklusjoner som jeg ikke kan skrive inn i Wikipedia, men som jeg tenker å legge fram i en lokalhistorisk artikkel eller foredrag senere. Mvh M O Haugen (diskusjon) 23. mar. 2023 kl. 22:22 (CET)Svar[svar]

God liste[rediger kilde]

 1. For For M O Haugen (diskusjon) 23. mar. 2023 kl. 22:22 (CET)Svar[svar]
 2. For For 90sveped (diskusjon) 24. mar. 2023 kl. 18:17 (CET)Svar[svar]
 3. For For Ulflarsen (diskusjon) 24. mar. 2023 kl. 22:00 (CET)Svar[svar]

Kommentarer[rediger kilde]

Liste over ordførere i Nes i Sør-Trøndelag[rediger kilde]

Tidligere har jeg lagt fram 9 lignende liste over ordførere i …, stort sett knyttet til kommuner jeg har et forhold til. Denne gangen legger jeg fram fire slike lister samtidig, knyttet til gamle nabokommuner som nå er slått sammen med og blitt en del av «min» gamle kommune Ørland (brukernavnet Orland er ikke tilfeldig), hvor jeg bodde 1991-2012. I tillegg til denne her, legger jeg fram Wikipedia:Kandidatsider/Liste over ordførere i Jøssund, Wikipedia:Kandidatsider/Liste over ordførere i Stjørna og Wikipedia:Kandidatsider/Liste over ordførere i Bjugn. Disse fire kommunene var (med ett unntak) en del av Ørland fra 1837, var sammen i Bjugn til 1899 og fra 1964, og er sammen i Ørland fra 2020.

Det er ikke spesielt lange lister, men jeg synes selv jeg har jobbet grundig med det: hentet ut de fleste tenkelige og utenkelige kilder til biografi og kontekst (laget et par artikler om lokale sparebanker og ryddet litt mer), gjort en anstendig jobb i Wikidata (selvfølgelig) og også laget gode oversikter i Historisk befolkningsregister. Og jeg har vært i kontakt med lokalt museum og kommuneadministrasjonen for å få skannet og frigitt bilder. Så alt i alt er jeg noenlunde fornøtd med meg selv for innsatsen for å kartlegge enda en liten bit av landets historie. Gjennom arbeidet har jeg sett noen mønstre og halvveis trukket noen konklusjoner som jeg ikke kan skrive inn i Wikipedia, men som jeg tenker å legge fram i en lokalhistorisk artikkel eller foredrag senere. M O Haugen (diskusjon) 23. mar. 2023 kl. 22:19 (CET)Svar[svar]

God liste[rediger kilde]

 1. For For M O Haugen (diskusjon) 23. mar. 2023 kl. 22:19 (CET)Svar[svar]
 2. For For 90sveped (diskusjon) 24. mar. 2023 kl. 18:17 (CET)Svar[svar]
 3. For For Ulflarsen (diskusjon) 24. mar. 2023 kl. 22:01 (CET)Svar[svar]

Kommentarer[rediger kilde]

Liste over ordførere i Stjørna[rediger kilde]

Tidligere har jeg lagt fram 9 lignende liste over ordførere i …, stort sett knyttet til kommuner jeg har et forhold til. Denne gangen legger jeg fram fire slike lister samtidig, knyttet til gamle nabokommuner som nå er slått sammen med og blitt en del av «min» gamle kommune Ørland (brukernavnet Orland er ikke tilfeldig), hvor jeg bodde 1991-2012. I tillegg til denne her, legger jeg fram Wikipedia:Kandidatsider/Liste over ordførere i Bjugn, Wikipedia:Kandidatsider/Liste over ordførere i Jøssund og Wikipedia:Kandidatsider/Liste over ordførere i Nes i Sør-Trøndelag. Disse fire kommunene var (med ett unntak) en del av Ørland fra 1837, var sammen i Bjugn til 1899 og fra 1964, og er sammen i Ørland fra 2020.

Det er ikke spesielt lange lister, men jeg synes selv jeg har jobbet grundig med det: hentet ut de fleste tenkelige og utenkelige kilder til biografi og kontekst (laget et par artikler om lokale sparebanker og ryddet litt mer), gjort en anstendig jobb i Wikidata (selvfølgelig) og også laget gode oversikter i Historisk befolkningsregister. Og jeg har vært i kontakt med lokalt museum og kommuneadministrasjonen for å få skannet og frigitt bilder. Så alt i alt er jeg noenlunde fornøyd med meg selv for innsatsen for å kartlegge enda en liten bit av landets historie. Gjennom arbeidet har jeg sett noen mønstre og halvveis trukket noen konklusjoner som jeg ikke kan skrive inn i Wikipedia, men som jeg tenker å legge fram i en lokalhistorisk artikkel eller foredrag senere. Mvh M O Haugen (diskusjon) 23. mar. 2023 kl. 22:23 (CET)Svar[svar]

God liste[rediger kilde]

 1. For For M O Haugen (diskusjon) 23. mar. 2023 kl. 22:23 (CET)Svar[svar]
 2. For For 90sveped (diskusjon) 24. mar. 2023 kl. 18:17 (CET)Svar[svar]
 3. For For Ulflarsen (diskusjon) 24. mar. 2023 kl. 22:01 (CET)Svar[svar]
 4. For For Gode ordførerlister er en fin inngang til å forstå lokalsamfunnet. Erik F. 28. mar. 2023 kl. 02:30 (CEST)Svar[svar]

Kommentarer[rediger kilde]

Det manglet en ordfører i listen, gårdbruker Ole (O.) Vollan, som ble ordfører da Ramsvik ble fritatt. Jeg tror Vollan er identisk med Ole Martin Ovesen Vollan[1] i bygdelaget Høybakken, men har ikke tilstrekkelig lokalkunnskap til å verifisere. Jeg antar at det i så fall finnes et slektskap med Ove Vollan. Erik F. 28. mar. 2023 kl. 02:30 (CEST)Svar[svar]

Takk for oppdagelsen, @Erik. Denne karen hadde falt ut av den lokale universalautoriteten Fosen-boka. Mvh M O Haugen (diskusjon) 28. mar. 2023 kl. 10:12 (CEST)Svar[svar]
Og ekstra artig at også Vollan inngår i slektsnettverket til den allestedsnærværende Johan Arnt Hegvik. Mvh M O Haugen (diskusjon) 28. mar. 2023 kl. 10:35 (CEST)Svar[svar]
Hehe, der ser man! Erik F. 28. mar. 2023 kl. 11:40 (CEST)Svar[svar]