Wikipedia:Kandidatsider

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til: navigasjon, søk
Gå direkte til kandidatene
Våre beste artikler

VENNLIGST LES FØLGENDE FØR DU DELTAR HER: Dette er siden for å foreslå artikler og lister til å bli anbefalte artikler, gode lister og portaler og utmerkede artikler.

For å foreslå artikler/lister og for å delta i diskusjonene her må du ha lest disse kriteriene. Alle artikler som foreslås må oppfylle disse kravene. En nominasjon bør ha en begrunnelse, med vekt på artikkelens kvaliteter. Nominasjonen bør på forhånd være avklart med hovedbidragsyter(e) til artikkelen. Det er ikke noe krav at artikkelen skal være uten mangler før nominasjon. Nominator må likevel anse artikkelen fri for vesentlige mangler på nominasjonstidspunktet, og eventuell hovedbidragsyter (eller andre) bør være innstilt på å bidra til å diskutere og utbedre mangler som blir påpekt i løpet av prosessen.

I løpet av prosessen kan du skrive kommentarer til artikler, og tydeliggjøre ditt syn ved å «stemme» for eller imot. Før en stemmer for/mot en artikkel skal hele artikkelen leses godt. Håpet er at man gjennom denne prosessen i fellesskap får fjernet det som måtte være av eventuelle grammatikk- og formateringsfeil, inkonsistens og faktafeil. De som stemmer mot en nominasjon må begrunne sin stemme, slik at artikkelen kan revideres med sikte på å passere nominasjonen.

Det er ikke nødvendig å ha noen spesielle faglige forutsetninger for å delta i diskusjonene. Wikipedia er basert på arbeidet til generalister med greie allmennkunnskaper som har evne til å lese og forstå en tekst. I kandidatprosessene kan allmenndannelsen være grunnlag for å gi råd om rettskriving, klart språk, wiki-formatering og disponering av teksten. Med allmennkunnskaper kan man også stille gode spørsmål om hvilke utsagn som trenger å kildebelegges, og gode oppklarings-spørsmål til setninger vi ikke forstår. Dersom du i tillegg også har spesielle kunnskaper om et eller flere fagområder, er du dessto mer velkommen til å delta.

Vi oppfordrer til å la artikkelvurderingen skje i en vennlig og oppmuntrende tone. Den som har skrevet artikkelen kan være dyktig innen emnet, men likevel være nybegynner på wikipedia, ha noen særegenheter i rettskrivingen eller mangle din viten om artikkelformatering. Kanskje spesielt i slike situasjoner fortjener artikkelen og hovedbidragsytereren å bli møtt med oppmuntring, også av deg. Alle som skriver her, gjør det gratis og utifra egen motivasjon. En positiv kommentar fra deg kan øke en annen bidragsyters motivasjon, og derved bidra til langsiktig innsats for å gjøre Wikipedia bedre.

Det er ikke krav til antall stemmer i en nominasjonsprosess, men minst en etablert bruker som ikke er hovedforfatter av artikkelen må ha vurdert den. I løpet av diskusjonen kan det påpekes mangler ved artikkelen. Ingen artikkel kan bli godkjent før alle vesentlige innvendinger er tilfredsstillende utbedret eller imøtegått.

Artikler bør fortrinnsvis nomineres til en bestemt status, enten anbefalt eller utmerket. Dersom du ikke er sikker på hvilke av kravene artikkelen oppfyller kan du nominere den til utmerket og sekundært til anbefalt; i såfall lister du den under høyeste forslag (utmerkede). Lister og portaler kan bare nomineres til ett nivå av kvalitetsstatus.


Kriterier for vurdering av artikler[rediger kilde]

Vurderingen av en anbefalt artikkel og av lister og portaler varer én uke. Vurderingen av en utmerket artikkel varer to uker.

Anbefalte artikler

En anbefalt artikkel :

 • ha et feilfritt språk, med god flyt
 • ha en viss lengde, og behandle sitt tema forholdsvis grundig
 • være faglig holdbar

I tillegg må den

 • ha en god introduksjon
 • være harmonisk satt opp og riktig formatert
 • i regelen ha relevante bilder (men ingen regel uten unntak)

Den bør vise til noe litteratur (videre lesning) og om nødvendig eller dersom det er naturlig ha referanser.

Utmerkede artikler

«Utmerket» er en status som er ment å gis til et mindre antall ekstraordinært omfattende og gjennomarbeidede artikler. En utmerket artikkel :

 • ha et feilfritt språk, med god flyt
 • være omfattende og beskrive sitt emne svært grundig
 • være av fremragende faglig kvalitet
 • ha en god introduksjon
 • være harmonisk satt opp og riktig formatert
 • i regelen ha relevante bilder (men ingen regel uten unntak)

Det er en fordel om de mest relevante biartiklene eksisterer, hvertfall hvis de er lenket til i innledningen og det er åpenbart at de er underartikler innen samme tema, men det er ikke noe krav at artiklene skal være fri for røde lenker. De skal vurderes etter egen kvalitet. Den bør vise til noe litteratur (videre lesning) og om nødvendig eller dersom det er naturlig ha referanser.

Gode lister og portaler

Utdypende artikler: Wikipedia:Lister og Wikipedia:Portaler

 • Gode lister bør dekke et vesentlig emne som kan listes opp på en uttømmende måte, og som kan avgrenses etter objektive kriterier
 • Gode lister skal være ryddig redigert, ha en innledning og bør være illustrert med relevante bilder.
 • Alle objekt på listene skal være beskrevet i en egen artikkel. Antall enheter på listen bør være førende for hvor lange enkeltartiklene bør være.
 • Kriterier for gode portaler er bl.a.: organisert rotasjon, rimelig antall felt, grundig bruksanvisning, godt artikkeltilfang og en stabil struktur som forhindrer tomme felt.


Hvordan foreslå artikler[rediger kilde]

Bruksanvisning for artikkelnominasjon og kandidatprosessen

For å foreslå en artikkel som anbefalt, følg denne tredelte prosessen: (erstatt sidenavn med navnet på siden du foreslår)

I.
Rediger (sidenavn).

  Skriv inn følgende tekst helt øverstdiskusjonssiden til artikkelen:

{{kandidatartikkel}}
II.
Lag avstemningssiden


For å lage avstemningssiden til artikkelen, skriv inn artikkelens navn etter skråstreken i feltet under, og trykk «Foreslå ny artikkel». Følg instruksjonene. På den siden du kommer til her, kan du spesifisere om du foreslår artikkelen vurdert kun som anbefalt eller som både anbefalt og utmerket.


III.
Legg til en linje på diskusjonssiden.

 Følg   denne lenken   og legg til en linje øverst blant forslagene slik:

{{forslag|sidenavn}}

Så er du ferdig! Du har foreslått en artikkel til å bli anbefalt/utmerket.

Hvis du vil foreslå en artikkel som har vært foreslått tidligere, legger du til (andre nominasjon) etter artikkelnavnet i boksen over, og skriver så {{forslag|Artikkelnavn (andre nominasjon)}} istedet for {{forslag|Artikkelnavn}} som beskrevet over. Du bytter også ut {{kandidatartikkel}} med {{kandidatartikkel|2}} på artikkelens diskusjonsside. (Om du ikke forstår, bare spør om hjelp.)

Hvis du vil skape litt oppmerksomhet rundt nominasjonen kan du posten en kort notis på Wikipedia:Tinget. Du kan for eksempel bruke denne malen:

{{subst:Notis|Artikkelen [[eksempel]] er nominert til [[WP:AA]]. 
Se [[Wikipedia:Kandidatsider/eksempel]]. Mvh. ~~~~ | Notis om kandidatartikkel: [[eksempel]]}}

Når kandidatvurderingen er avsluttet etter én (to) uker, skal den oppsummeres med: {{KAavsluttet|kode |~~~~}} (koder: aa, ua, gl, gp, nei). For selve oppgraderingen av artikler, følg instruksjonene her. Avstemningene for vedtatte artikler blir flyttet til Wikipedia:Kandidatsider/Vedtatte, og avstemningene for avslåtte artikler blir flyttet til Wikipedia:Kandidatsider/Avslåtte. Det skal også settes en mal i artikkelen og på dens diskusjonsside.

Hvis du ønsker å foreslå nedgradering av en utmerket/anbefalt artikkel, så er riktig fremgangsmåte å merke artikkelens diskusjonsside {{UA-vedlikehold}} , og ellers følge veiledningen på Mal:UA-vedlikehold.

Kandidater og kommentarer[rediger kilde]

Utmerkede artikler[rediger kilde]

Global oppvarming[rediger kilde]

Dette er en omfattende, grundig, viktig og forholdsvis mye besøkt artikkel. Oversatt fra en engelsk UA i januar av Frankemann (diskusjon · bidrag), og flikket på av ham og mange andre i flere måneder nå. M O Haugen (diskusjon) 21. jun. 2017 kl. 13:12 (CEST)

Anbefalt[rediger kilde]

 1. For For M O Haugen (diskusjon) 21. jun. 2017 kl. 13:12 (CEST)
 2. For For --Vennlig hilsen Erik d.y. 21. jun. 2017 kl. 21:50 (CEST)
 3. For For - Soulkeeper (diskusjon) 27. jun. 2017 kl. 13:33 (CEST)

Utmerket[rediger kilde]

 1. For For M O Haugen (diskusjon) 21. jun. 2017 kl. 13:12 (CEST)
 2. For For Ulf Larsen (diskusjon) 21. jun. 2017 kl. 14:22 (CEST)
 3. For For --Vennlig hilsen Erik d.y. 23. jun. 2017 kl. 19:04 (CEST)

Kommentarer[rediger kilde]

Figurer[rediger kilde]

Det er gjort et omfattende arbeid med å oversette denne artikkelen fra tilsvarende på engelskspråklig Wikipedia, først og fremst av Frankemann. Jeg har stemt for UA da jeg mener den bør kvalifisere for det med god margin. Samtidig er det noe igjen, det er endel illustrasjoner som ikke er oversatt:

https://no.wikipedia.org/wiki/Fil:2000_Year_Temperature_Comparison.png

https://no.wikipedia.org/wiki/Fil:Annual_greenhouse_gas_emissions_by_sector,_in_2010_(color)_png.png

https://no.wikipedia.org/wiki/Fil:Percentage_share_of_global_cumulative_energy-related_carbon_dioxide_emissions_between_1751_and_2012_across_different_regions.svg

https://no.wikipedia.org/wiki/Fil:Mauna_Loa_CO2_monthly_mean_concentration.svg

https://no.wikipedia.org/wiki/Fil:Changes_in_total_solar_irradiance_and_monthly_sunspot_numbers,_1975-2013.png

https://no.wikipedia.org/wiki/Fil:Global_Warming_Predictions.png

https://no.wikipedia.org/wiki/Fil:Projections_of_global_mean_sea_level_rise_by_Parris_et_al._(2012).png

Artikkelen er om et viktig emne, har over tre tusen visninger i måneden og bør være så lett tilgjengelig som mulig. Jeg oppfordrer derfor de som kan å bidra til å oversette illustrasjonene over. Mvh. Ulf Larsen (diskusjon) 21. jun. 2017 kl. 16:20 (CEST)

Ingress[rediger kilde]

Kan denne gjøres litt enklere med noen små grep? Feks

 • "er et begrep som brukes for å beskrive" endre til "er"
 • istedet for "klimasystem" skrive "temperaturen på jordens overflate og i atmosfæren"
 • kanskje forklare hva klimaproxy er

--Vennlig hilsen Erik d.y. 22. jun. 2017 kl. 00:26 (CEST)

Har endret den første og den tredje, usikker på om de to uttykkene er likeverdige i den andre. Mvh. Ulf Larsen (diskusjon) 22. jun. 2017 kl. 09:25 (CEST)
Takk. Jeg spør fordi den allmenne leser kan stusse over ordet «klimasystem», men lenken går jo til klima. Så klimasystem=klima? Dessuten kan det muligens være greit å si på en helt enkelt måte hva som menes med jordens klima, klima er som kjent ikke det samme som vær. Dette er jo et meget viktig tema, så det er flott at vi får artikkelen til UA og at det er pedagogisk og faglig bra. --Vennlig hilsen Erik d.y. 22. jun. 2017 kl. 12:47 (CEST)
Nei, Erik d.y., det er ikke slik at klimasystem=klima. Noen kan kanskje tenke at klimasystem er et påfugllord som noen wikipedianere har funnet på, men se denne definisjonen fra Climate: «A region's climate is generated by the climate system, which has five components: atmosphere, en:hydrosphere, en:cryosphere, en:lithosphere, and en:biosphere.[1]» På den annen side er det nok slik at «klimasystem» og «klima» er ikke veldig forskjellige begreper. Jeg har lært at klima betyr gjennomsnittlig vær over 30 år på et geografisk sted. Da er det muligens ikke så rart at hverken engelsk eller tysk WP har funnet det nødvendig å skrive egne artikler om de to begrepene. Derfor bruker også den engelskspråklige artikkelen Global warming en lenke til Climate, men kaller oppslagsordet «climate system».
Nå er dessverre ikke den norske artikkelen så omfattende at den skriver om klimasystem, men fortvil ikke, i løpet av året skal jeg nok få oversatt artikkelen Climate til norsk. Bare se på denne siden Flere artikler om klima og geofysikk som er min huskeliste. Kom gjerne med flere forslag om du finner andre interessante begreper som er dårlig dekket på norsk WP.
Med tanke på dette, tror du det er nødvendig å definere klimasystem i ingressen på foreliggende artikkel? Begrepet er jo ikke så lett å forklare med få ord? F.eks. tror jeg ditt forslag i kulepunkt to er for enkelt. Forresten takk til Ulf Larsen for dine forenklinger basert på kulepunkt ett og tre over! Vennlig hilsen --Frankemann (diskusjon) 22. jun. 2017 kl. 19:16 (CEST)
Når det lenkes fra klimasystem til klima vil vel de fleste oppfatte dette som synonymer?
Klimasystem er et ukjent ord for mange (de fleste?) og når det brukes i ingressen uten nærmere forklaring virker det fremmedgjørende. Er det mulig å få frem hovedpoenget presist (nok) uten å bruke ord som må defineres? Så kan heller klimasystem introduseres og utdypes senere i denne artikkelen for den måte å sikre full presisjon? --Vennlig hilsen Erik d.y. 22. jun. 2017 kl. 20:49 (CEST)
Nå har jeg forsøkt med en omskrivning av ingressen for å gjøre det (forhåpentligvis) enklere å forstå klima og klimasystem. Har ikke gått vekk fra ordet klimasystem, og som dere kan se har det fått en definisjon og referanse lenger ned i artikkelen. Hva mener Erik d.y. om dette nå? Hva sier dere andre? Som vanlig er jeg åpen for bearbeiding av artikkelens aller viktigste setninger, nemlig de aller første. Vennlig hilsen --Frankemann (diskusjon) 23. jun. 2017 kl. 18:05 (CEST)
Bedre nå synes jeg! Viktig at ingressen tar utgangspunkt i kjente begreper og leder leseren fra disse til mer avanserte begreper. --Vennlig hilsen Erik d.y. 23. jun. 2017 kl. 18:11 (CEST)

Korrektur[rediger kilde]

Mange takk til Semikolon for omfattende korrekturlesning! Endret der du hadde satt inn tankestrek, det er ikke bruk noe sted ellers i teksten, og jeg personlig bruker det praktisk talt aldri. Forresten lever du litt farlig når så mye korrekturlesning gjøres for hele artikkelen, i verste fall kan en redigeringskollisjon utradere alt du har gjort. Bedre å ta et avsnitt av gangen, eller sette opp malen «Arbeid pågår». Vennlig hilsen --Frankemann (diskusjon) 22. jun. 2017 kl. 16:23 (CEST)

Noen andre merksnodige systemproblemer[rediger kilde]

Er det noen som er så mye eksperter at de forstår hvordan i alle dager de to rødlenkede kategoriene har kommet inn i bunnen av artikkelen? M. O. Haugen har du greie på slikt? Kan dette bare tas bort? Hva med boksen helt nederst til høyre som heter «Søk i Wikipedias søsterprosjekter om Global oppvarming». Den gir jo flere lenker mot artikler uten noe innhold? Er det greit slik fordi innhold ikke eksisterer i dag, eller kan noen ordne denne boksen slik at den peker riktig? Vennlig hilsen --Frankemann (diskusjon) 22. jun. 2017 kl. 19:23 (CEST)

Er det noen koder som har fulgt med på lasset fra engelsk WP? I ref-ene kanskje? --Vennlig hilsen Erik d.y. 22. jun. 2017 kl. 21:55 (CEST)
Den røde kategorien ble lagt inn av Modul:Citation/CS1/Configuration, som er i bruk av av referansemalene. Ble kvitt den her: [1]. Mvh. Kjetil_r 22. jun. 2017 kl. 22:34 (CEST)
Takk Kjetil_r! Det der hadde ikke jeg greid å finne ut av selv. Hilsen --Frankemann (diskusjon) 22. jun. 2017 kl. 23:08 (CEST)

Feiloversettelse[rediger kilde]

Jeg mener følgende må være en feiloversettelse:

 • «Virkningene av produkter fra forbrenning av fossilt brensel, som CO2 og aerosoler, har delvis motvirket hverandre i de siste tiårene, slik at netto oppvarming har vært redusert grunn av økningen av andre klimagasser enn CO2, som metan.»

Det gir ikke mening for mitt legmannshode at metan skal ha gitt mindre oppvarming – det er jo en klimagass det òg. Den tilsvarende setningen i engelske artikkelen tyder på at jeg har rett i det:

 • «The effects of the products of fossil fuel combustion – CO2 and aerosols – have partially offset one another in recent decades, so that net warming has been due to the increase in non-CO2 greenhouse gases such as methane.»

En mer riktig oversettelse ville etter mitt syn være:

 • «Virkningene av produktene fra forbrenning av fossilt brensel, som CO2 og aerosoler, har delvis motvirket hverandre de siste tiårene, slik at netto oppvarming har forekommet på grunn av økningen i andre klimagasser enn CO2, slik som metan.» Semikolon (diskusjon) 26. jun. 2017 kl. 02:51 (CEST)
Dette har du nok mye rett i og din oversetting er nå satt inn! Meget bra du så denne forkjærte oversettelsen, jeg måtte selv se mer enn én gang for å se feilen! Når jeg nå leser denne setningen er det muligens et fakta jeg ikke tidligere hadde fått inn i knollen, altså at det er metan som gir nettoeffekten nå. På den annen side er det vel slik at aerosoler har kort levetid i atmosfæren, mens karbondioksid har svært lang levetid. Hilsen --Frankemann (diskusjon) 26. jun. 2017 kl. 19:13 (CEST)
Dette er ganske tunge setninger og man må holde tunga rett i munnen. Er det mulig å forenkle av hensyn til leseren? Vennlig hilsen Erik d.y. 26. jun. 2017 kl. 19:25 (CEST)
Har forsøkt med en oppdeling i to setninger. Håper det ble enklere nå? Og ja, om du tror det eller ikke, så er jeg egentlig tilhenger av enkle korte setninger. Hilsen --Frankemann (diskusjon) 26. jun. 2017 kl. 19:32 (CEST)

Orientering blant artiklene relatert til temaet[rediger kilde]

Er det noen som vil være i stand til å lage en slik samling av oppslagsord som den engelske artikkelen har nederst på siden? Noen få norske artikler har dette, slik som Energi i Norge og Vannkraft. Ulf Larsen, du som har så mange kontakter her, hvem kan spørres? Vennlig hilsen --Frankemann (diskusjon) 26. jun. 2017 kl. 19:38 (CEST)

Sikkert flere som kan fikse noe slikt, f.eks Telaneo, men først må du som har fått en oversikt over emnet gi stikkordene som skal benyttes i malen. Jeg tok en rask sjekk nederst på artikkelen på enwiki og det er jo flere maler der, med en mengde oppslagsord. Vi bør ha noe som er kortere og som kan brukes på tilsvarende artikler så de viser til hverandre. Andre verdenskrig er jo ett eksempel på en slik mal, et annet er Den danske gullalder. Mvh. Ulf Larsen (diskusjon) 27. jun. 2017 kl. 11:30 (CEST)
{{navbox}} fungerer bra til det dere tenker på, men ja, da må det være kalt hva som skal være med og hvordan det skal organiseres. Telaneo (Diskusjonsside) 27. jun. 2017 kl. 11:42 (CEST)
Takk for veiledning Telaneo, dette skal jeg vel få til, men det passer best som en høstaktivitet. Mulig at et annet prosjekt burde vært å laget en oversetting av denne portalene Portal Global warming? Ser litt vanskelig ut med det enorme antallet koder...? Vennlig hilsen --Frankemann (diskusjon) 28. jun. 2017 kl. 18:19 (CEST)
Portaler er litt tricky. Jeg drevet med det før, se Portal:Videospill, men dette er noe man gjerne må sette seg ned med en kveld eller to for at det skal bli noe ut av. Telaneo (Diskusjonsside) 28. jun. 2017 kl. 20:37 (CEST)

Periode[rediger kilde]

Det står i innledningen at: «Mange av de observerte endringene siden 1950-årene har ikke blitt observert i temperaturmålinger som strekker seg tilbake til midten av 1800-tallet». Jeg skal ikke ha så altfor sterke meninger om dette tema, men dette er en kort periode rent geologisk.--Ezzex (diskusjon) 28. jun. 2017 kl. 18:42 (CEST)

Hei Ezzex, ser du lenger ned i artikkelen er dette utsagnet gjentatt slik: «Mange av de observerte endringer siden 1950-årene er enestående i løpet av de siste tusenvis til titusenvis av år», og da med referanse. Men forresten kan jeg ikke se at ordet «geologisk periode» eller «geologisk tidsskala» er nevnt. Ut fra det jeg har forstått kan det også innenfor geologisk tidsskalaer/-betraktninger også en sjelden gang kan skje hurtige ting, som Zanclean flood er et eksempel på. Hilsen --Frankemann (diskusjon) 28. jun. 2017 kl. 21:08 (CEST)
Dette er egentlig en diskusjon om tema i seg selv, men det jeg mener at at den endringen som er registrert de siste 60-100 år kan være innenfor en normalvariasjon - når man ser det ut i fra et lengre tidsrom på noen titusener av år. Så vidt jeg vet var store deler av Norden dekkes at is (se istid) for ca 11 000 år siden.--Ezzex (diskusjon) 28. jun. 2017 kl. 21:29 (CEST)
Ezzex stiller et godt spørsmål, og for eksempel er Folgefonna en ung isbre, ca 5000 år gammel. Spørsmålet er vel om dette er noe faglitteraturen tar opp og det er kurrant å ta det inn i artikkelen? Tror ikke dette er til hinder for AA eller UA, men verdt å notere. --Vennlig hilsen Erik d.y. 28. jun. 2017 kl. 21:35 (CEST)
Vel, Erik d.y. det er nok sikkert masse litteratur om dette, men jeg ser for meg tungt fagstoff, og nå er det sommer og sol. Jeg har tenkt å arbeide med dette temaet resten av året, så jeg kan være på utkikk etter relevant stoff. Mulig denne problemstillingen som Ezzex tar opp passer i denne artikkelen eller i en annen, alt etter hva som sies om temaet.
Uansett gir den engelske artikkelen inntrykk av å være kjempet frem med en eller annen grad av konsensus for hver eneste setning. Derfor mener jeg at vi må være litt restriktive med for mye endringer av teksten. Tross alt har den engelskspråklige verden mange flere eksperter som deltar på skrive slike artikler enn det vi har, og stoffutvalg er også en ressurskrevende aktivitet for et så stort tema. Vennlig hilsen --Frankemann (diskusjon) 28. jun. 2017 kl. 22:31 (CEST)
Jeg kommer ikke til å delta i avstemningen om denne artikkelen, men med tanke på at det knytter seg noe skepsis om hvorvidt disse endringene er menneskeskapte (eller delvis menneskeskapte), så burde man kanskje oppgradere den til AA i første omgang og evt. ta den til UA på et senere tidspunkt. Bare et forslag.--Ezzex (diskusjon) 28. jun. 2017 kl. 22:47 (CEST)

Anbefalte artikler[rediger kilde]

Audrey Hepburn[rediger kilde]

En grundig og godt kildebelagt biografi. Det er den 36. kandidatartikkelen fra Torfilm (diskusjon · bidrag), og alle handler om film. Jeg må være ærlig og si at denne artikkelen er litt for detaljrik etter min private smak, men den er i alle fall og med god margin innenfor AA-kravene vår. M O Haugen (diskusjon) 27. jun. 2017 kl. 08:56 (CEST)

Anbefalt[rediger kilde]

 1. For For M O Haugen (diskusjon) 27. jun. 2017 kl. 08:56 (CEST)
 2. For For, synes dette var riktig så bra. Mvh. Kjetil_r 27. jun. 2017 kl. 22:52 (CEST)
 3. For For Ulf Larsen (diskusjon) 27. jun. 2017 kl. 22:58 (CEST)

Kommentarer[rediger kilde]

Mvh. Kjetil_r 27. jun. 2017 kl. 22:29 (CEST)

Feil lenke, det er Den demokratiske republikken Kongo som er riktig. Face-smile.svg // Mvh Torfilm (diskusjon) 27. jun. 2017 kl. 22:37 (CEST)
 • Audrey_Hepburn#Sykdom_og_d.C3.B8d sier: «Hun ble gravlagt 24. januar 1993 på Tolochenaz kirkegård med venner og familie tilstede», mens referansen sier at «About 600 people gathered yesterday for funeral services in Tolochenaz». 600 personer er vel ikke akkurat bare «venner og familie»? Skal vi like godt bare endre til «Hun ble gravlagt 24. januar 1993 på Tolochenaz kirkegård.»?
 • Lenken i referanse 138 («Paris 1996») går ikke noe sted, dvs. det skjer ingenting når jeg klikker på den.

Hilsen Kjetil_r 27. jun. 2017 kl. 22:45 (CEST)

Pictogram voting keep-green.svg Gjort og fikset. // Mvh Torfilm (diskusjon) 27. jun. 2017 kl. 23:26 (CEST)

Ferjefri E39[rediger kilde]

Et litt utypisk emne for en AA, men absolutt noe som våre lesere vil ha nytte av. Pdstud1975 (diskusjon · bidrag) som opprettet artikkelen har også sagt at han har planer om å følge opp artikkelen når det skjer videre utvikling i saken. M O Haugen (diskusjon) 25. jun. 2017 kl. 23:41 (CEST)

Anbefalt[rediger kilde]

For
 1. For For M O Haugen (diskusjon) 25. jun. 2017 kl. 23:41 (CEST)
 2. For For Spennende emne, varmer et fylkestingshjerte. Erik F. 26. jun. 2017 kl. 13:19 (CEST)
 3. For For Semikolon (diskusjon) 26. jun. 2017 kl. 14:51 (CEST)
 4. For For Telaneo (Diskusjonsside) 27. jun. 2017 kl. 08:36 (CEST)
Mot
 1. Imot Imot Støtter Bruker:Erik den yngres prinsipielle motforestillinger (Se diskusjon).--BLÆGG (diskusjon) 27. jun. 2017 kl. 18:54 (CEST)

Kommentarer[rediger kilde]

Setningen "I stedet har Statens vegvesen vurdert ulike alternativer som bru, rørbru og undersjøisk rørtunnel" og "Særlig er det planene om rørbruer og undersjøiske rørtunneler som har vekket oppsikt hos internasjonal presse og fagbransje" bruker begrepene rørbru og undersjøisk rørtunnel. Jeg finner ikke begrepet "undersjøisk rørtunnel" i de oppgitte referansene, men ser at Nettavisen begrepet synonymt med rørtunnel. Rørbru fortjener for øvrig en egen artikkel. - 4ing (diskusjon) 26. jun. 2017 kl. 08:42 (CEST)

Hei og takk for innspillet! Jeg har blandet sammen begrepene flytebru og rørbru (rørbru og rørtunnel er det samme). Har endret og klargjort nå. Skal også opprette en egen artikkel på rørbru! Pdstud1975 (diskusjon) 26. jun. 2017 kl. 11:13 (CEST)

En ryddig og fin oversiktsartikkel som vil være til hjelp for enhver som vil få et overblikk over prosjektet. Jeg har derfor ingen betenkeligheter med å stemme for. Det eneste jeg tenker en kunne vurdert å ta med som ikke er med per nå, er lokal debatt om trasévalg og lignende; jeg mener det har vært en del kontroverser blant annet på Stord. Samtidig er jeg ikke sikker på om hvor mye en skal gå i detalj om dette i en leksikonartikkel, med lenker til leserinnlegg i lokalaviser og så videre. Betrakt det derfor som et innspill / en strøtanke og ikke noe mer enn det. Semikolon (diskusjon) 26. jun. 2017 kl. 14:51 (CEST)

Prinsipielle betenkeligheter[rediger kilde]

Jeg er noe forbeholden fordi dette er en stor ide som i seg selv er omstridt og der gjennomføring av de enkelte delstrekningene også er omstridt lokalt. Mye er uklart og det er ikke sikkert det lar seg gjennomføre eller vil bli gjennomført. Det er med andre ord mye politikk om noe som kan skje i fremtiden og det kan være vanskelig å fremstille leksikalsk. Semikolon er inne på det samme i kommentaren ovenfor. Vennlig hilsen Erik d.y. 26. jun. 2017 kl. 15:22 (CEST)

@Erik den yngre: jeg var også innom disse innvendingene før jeg tok initiativ til å nominere den. Min vurdering var likevel at det ikke er noe unikt ved at vi skriver om emnet som er omdiskuterte; vi har klart å lage AA/UA om artikler med betydelig mer konfliktpotensial. Og enten veiprosjektet blir avblåst, gjennomført eller gjennomdiskutert, så er det helt vanlige utfordringer ved å vedlikeholde artikkelen og gi de ulike ytringene sin proporsjonale vekt. Det er klart at det er lettere å skrive om døde forfattere – slik jeg ofte gjør, men de aller fleste artiklene våre har ajourføringsbehov, også stjerneartiklene. Mvh M O Haugen (diskusjon) 26. jun. 2017 kl. 16:10 (CEST)
Ajourføring er det minst vanskelige. Hovedproblemet er at hele ideen er sterkt politisk og svært mye er uavklart, og da må alle ordene velges nøye for å understreke det tentative. Jeg har allerede forsøkt å justere artikkelen på punkter der ideer og planer blir presentert som fakta. Per nå kommer jeg ikke til å stemme for (kanskje mot) fordi artikkelen heller svakt i positiv retning. For eksempel omtales det som et «prosjekt» og gir da inntrykk av at det er mye mer spikret enn det egentlig er. --Vennlig hilsen Erik d.y. 26. jun. 2017 kl. 16:24 (CEST)
Vi kan ikke bli så snevre at vi ikke kan omtale og anbefale artikler bare fordi de omhandler noe lite konkret eller omstridt. At noe er omstridt og debattert, gjør det tvert om enda mer aktuelt og naturlig som en god WP-artikkel. Dette er noe som opptar folk, og som derfor får mye oppmerksomhet lokalt, nasjonalt – og internasjonalt. Det gjør at folk søker til nettet og WP for mer informasjon om emnet. Når en artikkel i tillegg er vurdert som «anbefalt», vil det styrke folks tiltro til stoffet og Wikipedia generelt. Jeg ser overhodet ikke noe problematisk med å anbefale en artikkel som denne til AA.Pdstud1975 (diskusjon) 26. jun. 2017 kl. 18:33 (CEST)
Problemet er i for seg ikke at det er omstridt, men utfordringen med å gi en leksikalsk fremstilling av noe som både er omstridt og en uavklart, mulig fremtidig situasjon. Vennlig hilsen Erik d.y. 26. jun. 2017 kl. 18:40 (CEST)
Det virker imidlertid som om du er sterkt imot dette prosjektet, Erik d.y. – ref. diverse redigeringskonflikter med deg. Du insisterer på å bruke negativt ladede ord som "frykter" og insisterer på at reisetiden blir 15 og ikke 11 timer etter en ev. utbygging (du viser til en fem år gammel kilde, nye kilder tilsier en reisetid på ca. 11 t). At du er negativ til dette prosjektet, bør ikke påvirke kilder og ordbruk på WP. (diskusjon) 26. jun. 2017 kl. 19:11 (CEST)

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Jeg er ikke opptatt av dette prosjektet spesielt og det er ingen grunn til å tillegge meg meninger eller skjulte agendar, det siste foreslår jeg at du dropper først som sist. Derimot er jeg opptatt av WPs integritet og jeg gjengir alltid kildene nøyaktig og jeg driver ikke skjønnmaling. Vegvesenets tall "11 timer" forutsetter at hele strekningen oppgraderes til 90-100 km/t (motorvei B), fjordkryssinger med tilførselsveier vil gi 15 timer. Her er det viktig å være presis.Vennlig hilsen Erik d.y. 26. jun. 2017 kl. 19:23 (CEST)

Nei, jeg synes fortsatt det skinner ganske tydelig gjennom at du er imot dette prosjektet, og det synes jeg også redigeringene dine bærer preg av. Du fortsetter å legge inn info om folk og organisasjoner som er kritiske til prosjektet – feks. en enkeltperson som mener prosjektet er et "taktisk utspill fra Stoltenberg". Jeg mener slike formuleringer ikke hører hjemme i WP. Du fjerner også formuleringer som "halvering av reisetiden" fra ingressen, og du insisterer fortsatt på at "fylkesrådmannen frykter", selv om han aldri sier det i kilden din, det er det NRKs journalist selv som skriver. Jeg synes dine redigeringer trekker denne artikkelen i retning av å vise motstand mot prosjektet, og det må jeg få lov til å mene. Til å ikke være opptatt av dette prosjektet spesielt (som du selv skriver), synes jeg det er underlig hvor stor interesse du har av å redigere artikkelen. Pdstud1975 (diskusjon) 26. jun. 2017 kl. 19:58 (CEST)
Jeg vil anbefale deg å droppe mistenkeliggjøring av andre. Jon Hustad er ikke en privatperson, men kommentator i Dag og Tid, ganske kjent sådan, sitatet er fra en lang feature/kommentarartikkel. Ja jeg har lagt inn henvisninger til kritiske vurderinger for å gi artikkelen balanse, for et politisk omstridt prosjekt er det nødvendig og normalt. Vennlig hilsen Erik d.y. 26. jun. 2017 kl. 21:07 (CEST)
Til Erik d.y.: Jeg mener vi bør ha en artikkel om dette, søker en på Ferjefri E39 får en frem en rekke solide nettsteder som kilder. Så selv om prosjektet aldri gjennomføres, så har det leksikalsk interesse. Gjenstår å gjøre artikkelen iht. våre retningslinjer. Vi er jo hverken for eller mot prosjektet. Mvh. Ulf Larsen (diskusjon) 26. jun. 2017 kl. 21:31 (CEST)
Jeg er ikke i mot artikkelen, den har helt klart leksikalsk interesse, og jeg har heller ingen oppfatning om selve prosjektet. Problemet er å få en artikkel om et tema som dette opp til AA nivå, et problem er blant annet å velge riktig ord for å beskrive noe som er så uavklart. Selv om Vegvesenet selv bruker «prosjekt» som betegnelse synes jeg det er litt misvisende for til dels luftige planer eller konsepter som dette. Det mangler fortsatt en del for balanse og nøytralitet. Vennlig hilsen Erik d.y. 26. jun. 2017 kl. 21:45 (CEST)
For Wikipedias og lesernes del er det fullstendig irrelevant at du anser prosjektet Ferjefri E39 som "svevende planer", Erik d.y.. Alle andre – ikke minst Statens vegvesen og regjeringen omtaler dette om et prosjekt, og da må vi også forholde oss til det her på WP. Jeg synes du driver denne artikkelen lenger og lenger unna en AA-status, og jeg spør meg selv hvorfor. Slik du farer fram nå, får du det til å framstå som om WP har tatt et negativt standpunkt mot dette prosjektet, og det er svært uheldig. Du trekker kun fram enkeltforskere som støtter ditt (opplagte) syn på saken. Eks:
 • Forsker Harald Minken ved TØI skriver at det er lite synergier mellom delprosjektene i Ferjefri E39 (blant annet fordi størstedelen av trafikken er lokal) og han mener derfor at det har lite for seg å se Ferjefri E39 som et samlet prosjekt. Minken mener noen delprosjektene kan være samfunnsøkonomisk gode.[18]
 • Forsker Morten Welde skriver at det er stor usikkerhet om kostnadsberegningene og at kostnadene ved slike prosjekter ofte blir betydelig høyere enn antatt på planleggingstidspunktet.[2]
 • Fylkesrådmannen i Hordaland og Miljøpartiet De Grønne frykter mer trafikk mot sentrale deler av Bergen som følge av en eventuell utbygging.[39]
 • Jon Hustad mener Ferjefri E39 ble lansert som taktisk utspill fra Stoltenberg II i valgåret 2013.[17]
 • Den fremtidige trafikken mellom Ålesund og Hareid som legges til grunn er 12.000 kjøretøy i døgnet.[17] Fylkesmannen i Hordaland og Miljøvernforbundet mener Veivesenets beregninger gir et feil bilde, fordi etaten sammenligner med dagens ferjetilbud og ikke med et forbedret ferjetilbud.[20].
For å få balanse må vi også trekke fram positive argumenter fra forskere og andre fagfolk. Da er det ganske interessant at du fjernet setningen om at prosjektet vil kunne binde sammen vestlandsbyene – under begrunnelsen "svada". Så det helt klart at du har en sterk mening om dette prosjektet, og det kommer dessverre klart til syne i artikkelen slik den står nå. At du blir fornærmet på meg for at jeg konfronterer deg med dette, må nesten være din sak. Pdstud1975 (diskusjon) 26. jun. 2017 kl. 22:50 (CEST)
Ja det er luftige planer og da er det vanskelig å skrive en leksikalsk artikkel, det er poenget mitt. "Binde sammen Vestlandsbyene" er vagt og samtidig ladet (svada om du vil), dermed ikke egnet som en leksikalsk opplysning. "Redusert reisetid" er en konkret opplysning, "binde sammen" er det ikke. Vennlig hilsen Erik d.y. 26. jun. 2017 kl. 23:33 (CEST)

Formuleringen "frykter mer trafikk" er en sammenfatning av fylkesrådmannens (og De Grønnes) poeng. Fylkesrådmannens poeng var ikke selve prognosen om mer trafikk, men konsekvensene, dette vesentlige poenget forsvant med Telaneos siste redigering og jeg måtte derfor sette inn en mer omstendelig formulering som er et nesten direkte sitat (som innholdsmessig uttrykker "frykt" eller "bekymring"). Vennlig hilsen Erik d.y. 27. jun. 2017 kl. 09:59 (CEST)

Poenget ditt kom i så fall ikke spesielt godt frem med «frykter», siden det er vanskelig å tolke det som ber enn en subjektiv mening, som ikke har et grunnlag i kilden brukt. Formuleringen du har brukt nå er betydelig bedre. Telaneo (Diskusjonsside) 27. jun. 2017 kl. 11:13 (CEST)
Tja. Det var jo en uttalelse fra Fylkesrådmannen, fylkeskommunens fremste embetsmann. Ord som frykt og bekymring er jo helt vanlige i saklige dokumenter og fanger opp både selve prognosen (mer trafikk i dette tilfellet) og konsekvenser/vurderinger. Dette er god norsk og effektiv språkbruk. Vennlig hilsen Erik d.y. 27. jun. 2017 kl. 18:38 (CEST)
Mangler[rediger kilde]

Artikkelen har fortsatt noen mangler som bør utbedres før jeg kan støtte AA. Det gjelder særlig en generell/sammenfattende beskrivelse av de tekniske utfordringer, som jo er et sentralt poeng med denne planen. Kostnader og ikke minst nytte (samfunnsøkonomisk lønnsomhet) bør også utdypes noe (i tillegg til det jeg har satt inn), når de tekniske løsningene er dyre og dessuten nyskapende blir kostnadsspørsmålet sentralt og dermed om kostnadene lar seg forsvare. Den politiske behandlingen (planen samlet beskrives bare som et langsiktig mål uten utdyping av hva det betyr og gir dermed inntrykk av det er noe som ruller og går) og posisjonene kan med fordel utdypes. Vennlig hilsen Erik d.y. 27. jun. 2017 kl. 18:48 (CEST)

Jeg foreslår at vi samler all kritikk og skepsis mot prosjektet under kapittelet "reaksjoner". Der kan vi lage to underseksjoner, én kalt "argumenter mot", og én kalt "argumenter for". Slik får vi samlet og behandlet de ulike reaksjoner på prosjektet og fortalt mer systematisk og balansert om reaksjonene. På den måten unngår vi også at artikkelen framstår som gjennomsyret av motstand mot Ferjefri E39, slik tilfellet er nå. Pdstud1975 (diskusjon) 27. jun. 2017 kl. 20:19 (CEST)
En del av de politiske siden kan plasseres der, men kanskje det er like godt å sortere reaksjonene tematisk (for eksempel miljø, teknologi, trafikk etc) i stedet for pro/contra. Mens kostnader og samfunnsøkonomiske betraktninger bør holdes i eget avsnitt slik det er nå, fordi det dreier seg om analyser og kunnskapsgrunnlag for beslutninger, ikke om reaksjoner. --Vennlig hilsen Erik d.y. 27. jun. 2017 kl. 20:37 (CEST)
Jeg tror også at en tematisk sortering er best. Mvh --M O Haugen (diskusjon) 27. jun. 2017 kl. 20:56 (CEST)

Odd munks saga om Olav Tryggvason[rediger kilde]

Jeg tester ut noen case for hva som kan være en AA, og dere får ha meg unnskyldt for at jeg bruker mine egne arbeider som prøvekluter. Denne er kortere enn tidligere AA-artikler, men det er brukt et noenlunde bredt utvalg av relevante kilder, og flere sider ved sagaen er drøftet. Mitt favorittsitat fra kildene er «Man får overhovedet det indtryk, at der ikke har været den legende eller røverhistorie, som Oddr ikke har kunnet tro på.» M O Haugen (diskusjon) 25. jun. 2017 kl. 21:07 (CEST)

Anbefalt[rediger kilde]

 1. For For M O Haugen (diskusjon) 25. jun. 2017 kl. 21:07 (CEST)
 2. For For Ranværing (diskusjon) 27. jun. 2017 kl. 21:48 (CEST)
 3. For For Etter de seneste tilføyelsene har jeg ingen betenkeligheter med å støtte denne. Erik F. 28. jun. 2017 kl. 13:20 (CEST)
 4. For For Tiltredes. Semikolon (diskusjon) 28. jun. 2017 kl. 16:47 (CEST)
 5. For For 3s (diskusjon) 29. jun. 2017 kl. 08:48 (CEST)

Kommentarer[rediger kilde]

Gjengivelse av drøfting og bredt kildetilfang gir artikkelen tyngde og veier i stor grad opp for artikkelens lengde. En tilsvarende artikkel som bare gjenga handlingen, ville etter mitt syn vært fort tynn, men denne setter den inn i en sammenheng. Likevel savner jeg en oppsummering av handlingen kronologisk, slik at man har noen knagger å henge drøftingen på. Semikolon (diskusjon) 26. jun. 2017 kl. 03:14 (CEST)

@Semikolon: jeg skal se hva jeg kan få til. Mvh M O Haugen (diskusjon) 26. jun. 2017 kl. 15:32 (CEST)
@Semikolon: Jeg har føyd til litt mer, uten å gå inn i handlingsreferat. Er det bedre nå, synes du? Mvh --M O Haugen (diskusjon) 28. jun. 2017 kl. 12:01 (CEST)
Absolutt, med disse tilføyelsene om den konkrete handlingen føler jeg jeg har fått knaggene jeg trenger for å få et overblikk. Slik den står nå, fremstår den etter mitt syn som et godt eksempel på hvordan en kort AA kan være. Semikolon (diskusjon) 28. jun. 2017 kl. 16:47 (CEST)

Færøyene under første verdenskrig[rediger kilde]

Den nylige artikkelkonkurransen om den første verdenskrig inspirerte meg til å se hva jeg kunne finne i mitt eget kildearkiv og i avisarkivene. Der synes jeg selv at jeg fant mye til et spennende, lite case. Det har vært et poeng for meg å bake inn litt historiografi, så leseren selv kan oppsøke primærkilder, for eksempel i arkiver. Jeg håper ellers at jeg har funnet en brukbar balanse mellom de lange linjene og de små eksemplene. Det eneste jeg kan si at gnager meg, er at jeg ikke har klart å finne historien til stakkars Samuel Peter Petersen fra Fuglafjørður. Hermed er også den oppfordringen gitt. Erik F. 25. jun. 2017 kl. 17:58 (CEST)

Anbefalt[rediger kilde]

 1. For For Erik F. 25. jun. 2017 kl. 17:58 (CEST)
 2. For For Ranværing 25. jun. 2017 kl. 20:51 (CEST)
 3. For For --M O Haugen (diskusjon) 25. jun. 2017 kl. 21:00 (CEST) Imponerende.
 4. For For Signerer M O Haugen. Semikolon (diskusjon) 26. jun. 2017 kl. 14:41 (CEST)
 5. For For --Trygve Nodeland (diskusjon) 27. jun. 2017 kl. 20:17 (CEST)
 6. For For 3s (diskusjon) 28. jun. 2017 kl. 22:00 (CEST)

Kommentarer[rediger kilde]

En veldig fin artikkel. Jeg blir fascinert av «adressesaken». Det jeg kunne tenke meg var at den såkalte adressesaken ble litt tydeligere «problematisert» innledningsvis i det aktuelle avsnitt. Det går lang tid før poenget kommer. En linje eller to om hva en adresse er, og at krigen, slik jeg forstår det, ble søkt utnyttet i en nasjonal eller lokal politisk sak. I ingressen kan det også stå: [opprop («adresse»)] synes jeg, for raskt å vise leseren hva adresse betyr i denne sammenheng. --Trygve Nodeland (diskusjon) 27. jun. 2017 kl. 20:17 (CEST)

Takk for det, jeg skal se hva jeg kan få til. Ordforklaringen er også lagt til i innledningen nå. Erik F. 28. jun. 2017 kl. 13:22 (CEST)

Gode lister og portaler[rediger kilde]

Audrey Hepburns filmografi[rediger kilde]

Dette er den 37. kandidatartikkelen med Torfilm (diskusjon · bidrag) som hovedbidragsyter; og den passer fint sammen med den biografiartikkelen som ble nominert tidligere i dag: Wikipedia:Kandidatsider/Audrey Hepburn. Mitt inntrykk er at filmografien følger alle kunstens regler, og er en helt naturlig God Liste. M O Haugen (diskusjon) 27. jun. 2017 kl. 18:16 (CEST)

God liste[rediger kilde]

 1. For For M O Haugen (diskusjon) 27. jun. 2017 kl. 18:16 (CEST)
 2. For For Mvh. Kjetil_r 27. jun. 2017 kl. 23:14 (CEST)
 3. For For Ulf Larsen (diskusjon) 27. jun. 2017 kl. 23:18 (CEST)

Kommentarer[rediger kilde]

 • Wikipedia:Kandidatsider#Kriterier_for_vurdering_av_artikler sier at «Alle objekt på listene skal være beskrevet i en egen artikkel». Teknisk sett brytes dette kravet i denne listen, uten at jeg synes det gjør så mye. Jeg har tittet raskt igjennom alle artiklene om filmene hun deltok i, og synes de har kurant nivå. Det at vi ikke har artikkel om enkelte av fjernsyns- eller teateropptredenene ser jeg på som en mindre detalj vi lett kan overse. Jeg synes dette helt klart bør regnes som en god liste. Hilsen Kjetil_r 27. jun. 2017 kl. 23:14 (CEST)
 1. ^ AR4 SYR Synthesis Report Annexes. Ipcc.ch. Retrieved on 2011-06-28.