Wikipedia:Kandidatsider

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk
Gå direkte til kandidatene
Våre beste artikler

VENNLIGST LES FØLGENDE FØR DU DELTAR HER: Dette er siden for å foreslå artikler og lister til å bli anbefalte artikler, gode lister og portaler og utmerkede artikler.

For å foreslå artikler/lister og for å delta i diskusjonene her må du ha lest disse kriteriene. Alle artikler som foreslås må oppfylle disse kravene. En nominasjon bør ha en begrunnelse, med vekt på artikkelens kvaliteter. Nominasjonen bør på forhånd være avklart med hovedbidragsyter(e) til artikkelen. Det er ikke noe krav at artikkelen skal være uten mangler før nominasjon. Nominator må likevel anse artikkelen fri for vesentlige mangler på nominasjonstidspunktet, og eventuell hovedbidragsyter (eller andre) bør være innstilt på å bidra til å diskutere og utbedre mangler som blir påpekt i løpet av prosessen.

I løpet av prosessen kan du skrive kommentarer til artikler, og tydeliggjøre ditt syn ved å «stemme» for eller imot. Før en stemmer for/mot en artikkel skal hele artikkelen leses godt. Håpet er at man gjennom denne prosessen i fellesskap får fjernet det som måtte være av eventuelle grammatikk- og formateringsfeil, inkonsistens og faktafeil. De som stemmer mot en nominasjon må begrunne sin stemme, slik at artikkelen kan revideres med sikte på å passere nominasjonen.

Det er ikke nødvendig å ha noen spesielle faglige forutsetninger for å delta i diskusjonene. Wikipedia er basert på arbeidet til generalister med greie allmennkunnskaper som har evne til å lese og forstå en tekst. I kandidatprosessene kan allmenndannelsen være grunnlag for å gi råd om rettskriving, klart språk, wiki-formatering og disponering av teksten. Med allmennkunnskaper kan man også stille gode spørsmål om hvilke utsagn som trenger å kildebelegges, og gode oppklaringsspørsmål til setninger vi ikke forstår. Dersom du i tillegg også har spesielle kunnskaper om et eller flere fagområder, er du desto mer velkommen til å delta.

Vi oppfordrer til å la artikkelvurderingen skje i en vennlig og oppmuntrende tone. Den som har skrevet artikkelen kan være dyktig innen emnet, men likevel være nybegynner på Wikipedia, ha noen særegenheter i rettskrivingen eller mangle din viten om artikkelformatering. Kanskje spesielt i slike situasjoner fortjener artikkelen og hovedbidragsyteren å bli møtt med oppmuntring, også av deg. Alle som skriver her, gjør det gratis og utifra egen motivasjon. En positiv kommentar fra deg kan øke en annen bidragsyters motivasjon, og derved bidra til langsiktig innsats for å gjøre Wikipedia bedre.

Det er ikke krav til antall stemmer i en nominasjonsprosess, men minst én etablert bruker som ikke er hovedforfatter av artikkelen må ha vurdert den. I løpet av diskusjonen kan det påpekes mangler ved artikkelen. Ingen artikkel kan bli godkjent før alle vesentlige innvendinger er tilfredsstillende utbedret eller imøtegått.

Artikler bør fortrinnsvis nomineres til en bestemt status, enten anbefalt eller utmerket. Dersom du ikke er sikker på hvilke av kravene artikkelen oppfyller kan du nominere den til utmerket og sekundært til anbefalt; i såfall lister du den under høyeste forslag (utmerkede). Lister og portaler kan bare nomineres til ett nivå av kvalitetsstatus.


Kriterier for vurdering av artikler[rediger kilde]

Vurderingen av anbefalte artikler og gode lister og portaler varer minst én uke. Vurderingen av utmerkede artikler varer minst to uker.

Anbefalte artikler

En anbefalt artikkel bør:

 • være godt skrevet, uten grammatikk- eller stavefeil
 • ha en godt disponert tekst som presenterer emnet på en ryddig og helhetlig måte
 • være passe lang. Lange tekster bør redigeres slik at deler av stoffet flyttes ut i egne artikler.
 • være i samsvar med Wikipedias retningslinjer for nøytralitet, verifiserbarhet, og ingen originalforskning
 • gi en faglig korrekt presentasjon av emnet og vise til relevante og pålitelige kilder

I tillegg bør den:

 • ha en velskrevet introduksjon, som oppsummerer artikkelen i korte trekk
 • være satt opp og formatert i tråd med gjeldende stilidealer
 • være illustrert med relevante bilder. Bildene skal ha korrekt utfylt lisensbeskrivelse og må gjerne utstyres med alternativ tekst for skjermlesere.
 • ikke gjøre bruk av materiale beskyttet av opphavsrett.
 • ha avklart eventuelle større uenigheter om stoffet, og oppdatere vesentlige endringer i emnet
Utmerkede artikler

Alle kriteriene for «anbefalt» gjelder også for «utmerkede artikler». I tillegg bør en utmerket artikkel:

 • beskrive sitt emne med vekt på nyanser og variasjon, ikke bare som én trend/hendelse
 • presentere flere ulike meninger og tolkningstradisjoner om emnet
 • gjenspeile relevant faglitteratur om emnet
 • sette emnet inn i en større sammenheng
 • være oppdatert faglig og innholdsmessig

Det er en fordel om de mest relevante underartiklene eksisterer, ihvertfall hvis de er lenket til i innledningen og det er åpenbart at de befinner seg innenfor samme tema, men det er ikke noe krav om at artiklene skal være fri for røde lenker.

Gode lister og portaler

Utdypende artikler: Wikipedia:Lister og Wikipedia:Portaler

 • Gode lister bør dekke et vesentlig emne som kan listes opp på en uttømmende måte, og som kan avgrenses etter objektive kriterier
 • Gode lister skal være ryddig presentert, med godt språk, fyldig innledning, i tråd med stilmanualene og ha en stabil redigeringshistorie.
 • De bør også være illustrert med relevante bilder. Disse må ha en korrekt utfylt bildelisens og en alternativ tekst for skjermlesere
 • Alle enhetene på listene skal være beskrevet i egne artikler. Lister med mange enheter kan ha kortere underartikler enn lister med få artikler, men alle enkeltartiklene bør være over stubbnivå.
 • Kriterier for gode portaler er bl.a.: organisert rotasjon, rimelig antall felt, grundig bruksanvisning, godt artikkeltilfang og en stabil struktur som forhindrer tomme felt.


Hvordan foreslå artikler[rediger kilde]

Bruksanvisning for artikkelnominasjon og kandidatprosessen

For å foreslå en artikkel, følg denne tredelte prosessen: (erstatt sidenavn med navnet på siden du foreslår)

I.
Rediger (sidenavn).

  Skriv inn følgende tekst helt øverstdiskusjonssiden til artikkelen:

{{kandidatartikkel|type=aa/ua/gl/gp}}
II.
Lag avstemningssiden


For å lage avstemningssiden til artikkelen, skriv inn artikkelens navn etter skråstreken i feltet under, og trykk «Foreslå ny artikkel». Følg instruksjonene. På den siden du kommer til her, kan du spesifisere om du foreslår artikkelen vurdert kun som anbefalt eller som både anbefalt og utmerket.


III.
Legg til en linje på diskusjonssiden.

 Følg   denne lenken   og legg til en linje øverst blant forslagene slik:

{{forslag|sidenavn}}

Da er du ferdig! Du har nominert en artikkel til å bli anbefalt/utmerket.

Hvis du vil foreslå en artikkel som har vært nominert tidligere, legger du til (andre nominasjon) etter artikkelnavnet i boksen over, og skriver så {{forslag|Artikkelnavn (andre nominasjon)}} istedet for {{forslag|Artikkelnavn}} som beskrevet over. Du bytter også ut {{kandidatartikkel}} med {{kandidatartikkel|2}} på artikkelens diskusjonsside. (Om du ikke forstår, bare spør om hjelp.)

Hvis du vil skape litt oppmerksomhet rundt nominasjonen kan du legge inn en kort notis på Wikipedia:Torget. Du kan for eksempel bruke denne malen:

{{subst:Notis|Artikkelen [[eksempel]] er nominert til [[WP:AA]]. 
Se [[Wikipedia:Kandidatsider/eksempel]]. Mvh. ~~~~ | Notis om kandidatartikkel: [[eksempel]]}}
Wikipedia:Portal/Oppslagstavle kan du også legge inn en notis om kandidatvurderingen ved hjelp av Mal:La stå.

Når kandidatvurderingen er avsluttet etter én (to) uker, skal den oppsummeres med: {{KAavsluttet|kode |~~~~}} (Erstatt kode med en av disse kodene: aa, ua, gl, gp, nei). For selve oppgraderingen av artikler, følg instruksjonene her. Avstemningene for vedtatte artikler blir flyttet til Wikipedia:Kandidatsider/Vedtatte, og avstemningene for avslåtte artikler blir flyttet til Wikipedia:Kandidatsider/Avslåtte. Det skal også settes en mal i selve artikkelen ({{anbefalt}}, {{utmerket}}, {{god liste}} eller {{god portal}}) og på dens diskusjonsside ({{anbefalt artikkel}}, {{utmerket artikkel}}, eller {{gode lister}}

Hvis du ønsker å foreslå nedgradering av en utmerket eller anbefalt artikkel, er riktig fremgangsmåte å merke artikkelens diskusjonsside med {{UA-vedlikehold}}, og ellers følge veiledningen på Mal:UA-vedlikehold.

Kandidater og kommentarer[rediger kilde]

Utmerkede artikler[rediger kilde]

Anbefalte artikler[rediger kilde]

Skvallerkål[rediger kilde]

Det er kanskje ikke alle som er enige i at skvallerkål er ei nytteplante, men den blir ikke noe mindre interessant av den grunn. Enda en artikkel med fin blanding av botanikk og etnobotanikk; og det er den sjuende kandidatartikkelen fra Abuluntu (diskusjon · bidrag). Fine greier. Mvh M O Haugen (diskusjon) 22. nov. 2021 kl. 18:42 (CET)[svar]

Anbefalt[rediger kilde]

 1. For For M O Haugen (diskusjon) 22. nov. 2021 kl. 18:42 (CET)[svar]
 2. For For Ulflarsen (diskusjon) 22. nov. 2021 kl. 19:03 (CET)[svar]
 3. For For Kjersti L. (diskusjon) 22. nov. 2021 kl. 20:02 (CET) Flott! Dette fortjener den, skvallersen![svar]
 4. For For --Trygve Nodeland (diskusjon) 22. nov. 2021 kl. 23:17 (CET)[svar]

Kommentarer[rediger kilde]

Kjersti-kommentar
Skvallerkålen, den ustoppelige, kraftfulle måtte selvsagt få en kraftfull artikkel! Jeg har kjempet mye mot sorten i vår gamle, store hage. Nå har jeg flyttet fra den – og overlatt til andre å se at den ikke lar seg bekjempe!!! På noe vis. Sånn. Det var dét!
 • «Noen ganger kan fargen på bladene veksle mellom hvit og grønn». Jeg har lest hele artikkelen, og antar dette er presist nok. Jeg trodde dette bare gjaldt variegatum, men det stemmer altså ikke?
 • Jeg har sansen for litt humoristisk språk, hvis det ikke går utover sakligheten. Kanskje skal man skrive om dette, kanskje ikke? «… klare for en ny innsats.»
 • «Derfor er det verdt en liten advarsel mot å være uforsiktig.» Kanskje droppes i et leksikon? Kjersti L. (diskusjon) 22. nov. 2021 kl. 20:01 (CET)[svar]
Kjersti-kommentar igjen, 26.11.: Er dette leksikalsk, spør man seg?!: «Advarsel! Selsnepe er dødelig giftig.» Det står beskrevet i artikkelen, t.o.m. under egen overskrift. Kan ikke bildeteksten reduseres til noe sånt: «På bildet: Selsnepe. Denne ligner på skvallerkål, men er dødelig giftig» Kjersti L. (diskusjon) 26. nov. 2021 kl. 11:33 (CET)[svar]
 • Kun hos variegatum, takk for et ørneblikk!
 • Jeg synes humor kan passe, føl deg fri til å ta på deg hatten hvis ingen andre stopper deg
 • Fjernet. – Mvh. Abuluntu👨🏼‍💻💬 22. nov. 2021 kl. 22:47 (CET)[svar]
 • Helt i orden for meg – Mvh. Abuluntu👨🏼‍💻💬 26. nov. 2021 kl. 13:34 (CET)[svar]
Trygve-bemerkninger
 • Ad «Det er vanskelig å si hvor navnet skvallerkål kommer fra. Det har blitt brukt i bøker og i undervisning på skoler så lenge at det ikke er så godt å si hvor navnet er stedegent.» Jeg finner faktisk ikke at stedegent er et ord! Dette i motsetning til stedegen. Jeg vil foreslå noe a la dette: «Navnet skvallerkål har blitt brukt i bøker og i undervisning på skoler så lenge at det ikke er godt å si hvor navnet kommer fra.» --Trygve Nodeland (diskusjon) 22. nov. 2021 kl. 23:05 (CET)[svar]
  • @Trygve W Nodeland: Stedegent er intetkjønnsbøyning av stedegen, og står i bokmålsordboka ([1]). - mvh 4ing (diskusjon) 23. nov. 2021 kl. 13:44 (CET)[svar]
   Stedegen er et ord, det er riktig, men vel ikke stedegent? Trygve Nodeland (diskusjon) 23. nov. 2021 kl. 14:59 (CET)[svar]
   Stedegent er intetkjønnsbøyning av adjektivet stedegen. Det vises bøyninger i ordboka ved å trykke på lenken a5 i referansen fra 4ing – Mvh. Abuluntu👨🏼‍💻💬 23. nov. 2021 kl. 15:06 (CET)[svar]
   F.eks. stedegen plante og stedegent tre (og stedegne trær). - 4ing (diskusjon) 23. nov. 2021 kl. 15:10 (CET)[svar]
 • «Autoriteter regner med», er kanskje en muntlig vending? Autoritative fagfolk, eller liknende, synes jeg ville vært bedre. «Snarlik» er et ord! Det visste jeg ikke, så takk for det.
 • Ellers meget velskrevet og interessant artikkel. Jeg mener nok at «klare for en ny innsats» ikke er så bra i et leksikon. Men den presise gjengivelsen av bruken i folkemedisinen, er hylende morsom, spør du meg. Flott! --Trygve Nodeland (diskusjon) 22. nov. 2021 kl. 23:16 (CET)[svar]
 • Gjennomført! Takk for tipset – Mvh. Abuluntu👨🏼‍💻💬 23. nov. 2021 kl. 02:28 (CET)[svar]
 • Autoriteter er brukt om institusjoner som har autoritet i arters systematikk. Kan vi si «Autoriteter på området regner med …»? Det ser ut til å stemme med betydning nummer 2 i ordbøkene.
 • Hehe 😆 hyggelig at du setter pris på en treffende undertone. – Mvh. Abuluntu👨🏼‍💻💬 23. nov. 2021 kl. 02:28 (CET)[svar]
  Det er kanskje litt bedre, for det viser jo til at det ikke er tilfeldige autoriteter, men det er i og for seg selvsagt. Jeg synes vi bør være mindre kryptisk og mer konkret. "Institusjon X som er en autoritet på området (ref) regner med." Kanskje viser mitt eksempel at bruken av kvalifikasjonen autoritet ikke er nødvendig? Jeg tror det er det jeg mener! Trygve Nodeland (diskusjon) 23. nov. 2021 kl. 09:39 (CET)[svar]
  Forsøkt å konkretisere det nå, takk for innspillene! – Mvh. Abuluntu👨🏼‍💻💬 23. nov. 2021 kl. 13:51 (CET)[svar]

Das Wohltemperierte Klavier[rediger kilde]

Dette er en ryddig og god artikkel om en av musikkhistoriske mest kjente verk, skrevet av Kaitil (diskusjon · bidrag) for omtrent 10 år siden. Jeg har mast til jeg fikk lov til å nominere den til AA-status. M O Haugen (diskusjon) 20. nov. 2021 kl. 23:55 (CET)[svar]

Anbefalt[rediger kilde]

 1. For For M O Haugen (diskusjon) 20. nov. 2021 kl. 23:55 (CET)[svar]
 2. For For Ulflarsen (diskusjon) 21. nov. 2021 kl. 01:18 (CET)[svar]
 3. For For Takk for godt arbeid! – Mvh. Abuluntu👨🏼‍💻💬 23. nov. 2021 kl. 15:11 (CET)[svar]
 4. For For --Trygve Nodeland (diskusjon) 24. nov. 2021 kl. 15:46 (CET)[svar]

Kommentarer[rediger kilde]

Artikkelen forutsetter opplysninger i en rekke andre artikler som p.t. er skrekkelig dårlige. Det gjelder den sentrale temperert stemming, men også preludium og middeltone. Vi mangler helt en artikkel tilsvarende temperatur på SNL. Inntil disse artiklene bringes i orden, bør kanskje tempereringen forklares enda litt mer utførlig i nærværende artikkel, sml. tilsvarende artikkel på SNL. --Trygve Nodeland (diskusjon) 21. nov. 2021 kl. 11:30 (CET)[svar]

@Trygve W Nodeland: godt poeng, kanskje vi kan lokke Kaitil (diskusjon · bidrag) til å se på det? Jeg tror det er best hvis det kan løses i egne artikler; da kan stoffet brukes i flere artikler samtidig. Mvh --M O Haugen (diskusjon) 21. nov. 2021 kl. 23:23 (CET)[svar]
Det ville vært det beste. Det krever nokså mye å gjøre dette presist og forståelig.--Trygve Nodeland (diskusjon) 21. nov. 2021 kl. 23:29 (CET)[svar]
Jeg takker for tilliten, men for å bli i stand til å formidle dette stoffet slik at jeg hadde forstått framstillingen selv (og det regner jeg som et minimumskrav), ville jeg trengt litt flere studietimer enn jeg har lyst til å sette av nå. Men det er et interessant tema... --Kaitil (diskusjon) 23. nov. 2021 kl. 07:06 (CET)[svar]

Veldig bra at originalteksten ligger med som note ved sitater. Jeg synes også det er flott med en rekke eksempler på musikken, men det var noen mangler mht. oversettelsen, har dekket en del, men bør sjekkes av hovedbidragsyter eller andre. Mvh. Ulflarsen (diskusjon) 21. nov. 2021 kl. 21:23 (CET)[svar]

Under seksjonen sitater er det to, i det første er verket nevnt med tysk navn, i det andre som oversatt. Vi bør kanskje være konsekvent? Mvh. Ulflarsen (diskusjon) 21. nov. 2021 kl. 21:32 (CET)[svar]

@Ulflarsen: akkurat sånne ting er det lov til å iverksette selv, for alle bidragsytere. Mvh --M O Haugen (diskusjon) 21. nov. 2021 kl. 23:23 (CET)[svar]
Jeg synes det bør oversettes til norsk, men min tysk er så dårlig at det avstår jeg fra, kanskje Trygve Nodeland kan se på det. Mvh. Ulflarsen (diskusjon) 21. nov. 2021 kl. 23:44 (CET)[svar]

Dette er et felt hvor jeg befinner meg på gyngende grunn😅. Det ser absolutt ut som en god kandidat ved et raskt blikk. Er det bare på mitt nettbrett at det oppstår et stort gap mellom avsnittene i underavsnittet Oppbygning? Uansett burde det gjøres noe med. – Mvh. Abuluntu👨🏼‍💻💬 23. nov. 2021 kl. 03:54 (CET)[svar]

Det var gjort en endring i tabellen som førte til visningsproblemer. Jeg har tilbakestilt endringen og det ser nå ihvertfall bra ut i Firefox. Dersom noen har problemer med denne løsningen er det sikkert best å plassere lydfilene til slutt, etter brødteksten. --Kaitil (diskusjon) 23. nov. 2021 kl. 06:37 (CET)[svar]
Ble bra nå! Takk for en fin artikkel – Mvh. Abuluntu👨🏼‍💻💬 23. nov. 2021 kl. 09:00 (CET)[svar]

Synes Kaitil har gjort en fint arbeid her. Dog lurer jeg på om det ikke burde vært flere fotnoter, det er flere avsnitt som er helt uten referanser. Har du kildemateriale tilgjengelig er det forhåpentligvis ikke så mye x-arbeid. Vennlig hilsen --Frankemann (diskusjon) 24. nov. 2021 kl. 22:01 (CET)[svar]

Takker for godord, av deg Frankemann (diskusjon · bidrag), og av andre, men det ser ut til at artikkelen er mye oversettelse fra ni år tilbake i tid. Jeg har satt på referanser til sitatene og lagt på et av sitat Goethe der jeg har tatt meg store friheter i oversettelsen. Sjekk vedlagt original og rett gjerne opp, men behold helst det svermeriske uttrykket, dette er tysk romantikk på sitt mer overspente. Jeg er enig i at påstanden du peker på burde vært referansebelagt, men Altnikol var Bachs elev, svigersønn og hjelper, så antakelsen i artikkelen er rimelig. Den er ihvertfall garantert ikke er min, sannsynligvis har jeg den fra Christoph Wolff: Johann Sebastian Bach: The Learned Musician., ei bok jeg dessverre ikke har for hånden i øyeblikket. Skal sjekke seinere. Referanser for enkeltpåstander er selvsagt bra, ideelt sett burde hver setning vært referansebelagt, men som ellers: «det perfekte er det godes fiende.» (jeg har ingen referanse på akkurat det sitatet). Jeg er ikke glad i å knote med enkeltreferanser, men finner det ødeleggende for skriveflyt og -glede. Arbeidet kan selvsagt gjøres etter at skriveflyten er unnagjort, men siden dette er hobby og ikke arbeid, og siden andre hobbyer er morsommere enn å sette på enkeltreferanser, ble mitt svar nedtrapping etter opptrapping av referansekravet (som jeg forsåvidt støtter). --Kaitil (diskusjon) 25. nov. 2021 kl. 09:36 (CET)[svar]

Yukon[rediger kilde]

Yukon er et av disse stednavnene som inneholder en hel romanserie av assosiasjoner. Og her har Storskarven (diskusjon · bidrag) for et års tid siden skrevet en godt gjennomarbeidet AA-artikkel om dette norvestkanadiske territoriet. Artikkelen har et bredt og logisk utvalg av innfallsvinkler, tilsynelatende inspirert av de standardstrukturene vi har for land og kommuner . M O Haugen (diskusjon) 20. nov. 2021 kl. 23:53 (CET)[svar]

Anbefalt[rediger kilde]

 1. For For M O Haugen (diskusjon) 20. nov. 2021 kl. 23:53 (CET)[svar]
 2. For For Ulflarsen (diskusjon) 21. nov. 2021 kl. 01:17 (CET)[svar]
 3. For For Takk for en kjempeflott artikkel – Mvh. Abuluntu👨🏼‍💻💬 21. nov. 2021 kl. 11:42 (CET)[svar]
 4. For For Meget fin artikkel! Hilsen Frankemann (diskusjon) 22. nov. 2021 kl. 18:48 (CET)[svar]
 5. For For Se kommentar. Erik F. 24. nov. 2021 kl. 23:54 (CET)[svar]

Kommentarer[rediger kilde]

Fotografiet i infoboksen er tatt av Daniel Case, lisensen krever kreditering, men usikker på hvordan det skal legges inn, noen malsnekkere som kan se på det? Ulflarsen (diskusjon) 21. nov. 2021 kl. 00:46 (CET)[svar]

Utskilling fra Nordvest... står med 1989 i intro, skal være 1898? Finner ikke hendelsen igjen senere i teksten, sjekket mot tysk. Helge Høifødt

Infoboksen nevner urfolkspråk, men ikke engelsk som jeg antar er fellesspråket. --Vennlig hilsen Erik d.y. 21. nov. 2021 kl. 17:40 (CET)[svar]

Abuluntus kommentarer
Jeg kunne tenke meg en norsk oversettelse av Fil:Yukon_Köppen.svg og at de to tabellene gjøres mer skjermvennlige. (slik det er nå stikker de ut av innholdsrammen når skjermen i skrivebordsversjonen justeres smalere enn tabellene. Jeg kan se på det senere hvis ikke noen fikser det før meg.) – Mvh. Abuluntu👨🏼‍💻💬 21. nov. 2021 kl. 11:41 (CET)[svar]
Oversettelse av svg-filer gjøres ganske enkelt ved hjelp av verktøyet SVG Translate – Mvh. Abuluntu👨🏼‍💻💬 23. nov. 2021 kl. 02:12 (CET)[svar]
Ikke så enkelt når det ikke er brukt tekst i bildet. Det ble bratt læringskurve på Inkscape, men nå er det gjennomført en oversettelse av bildet. – Mvh. Abuluntu👨🏼‍💻💬 23. nov. 2021 kl. 17:14 (CET)[svar]
Til Bruker:Abuluntu: Bra du tok deg bryet med å oversette. Kanskje du har noen erfaringer som kan bringes videre til andre? Se hjelpeside om bilder - Oversettelse av SVG-filer - en egen seksjon med hvordan man går frem, når det ikke er tekst, hadde vært greit å ha med. Mvh. Ulflarsen (diskusjon) 26. nov. 2021 kl. 21:39 (CET)[svar]
Det krever at man setter seg inn i de grunnleggende funksjonene i Inkscape dessverre. Jeg er ikke helt grønn på data, men føler det er litt stort å lage dokumentasjon på her. Det krevde litt miksing av det originale bildet. Jeg kan se om jeg kan lenke til litt aktuell dokumentasjon hos Inkscape. – Mvh. Abuluntu👨🏼‍💻💬 26. nov. 2021 kl. 23:55 (CET)[svar]
Indianerne
Tlingit

SNL har sløyfet betegnelsen, mens vår er en omdirigering til Amerikanske urfolk og stammefolk. Vanskelig tema, men bør klargjøres i denne artikkelen. --Vennlig hilsen Erik d.y. 21. nov. 2021 kl. 18:07 (CET)[svar]

Bildet til høyre oppgis å være fra Alaska. Samme folkegruppe som i Yukon, men rart likevel? Vennlig hilsen Erik d.y. 21. nov. 2021 kl. 18:24 (CET)[svar]

Eriks kommentarer

Denne artikkelen synes jeg er forbilledlig løst. Jeg synes også vektleggingen av geografi og historie i innledningen er riktig, ut ifra de (manglende) forkunnskapene vi kan anta at de fleste av våre lesere har om Yukon. Hadde den vært om, la oss si, California, så måtte den ha vært skrevet annerledes. Jeg kunne imidlertid ha tenkt meg en setning allerede i innledningen som sier noe om hvorfor det fortsatt bor folk i Yukon, det vil si næringsgrunnlag. Slik jeg leser kapitlene om senere historie og næringsliv, så har den gamle gruveøkonomien blitt mindre, og «turisme og utvikling av fornybare ressurser» blitt større. Hvis det skal stå slik, kan det gjerne utdypes hvilke fornybare ressurser. Bra at sysselsettingseffektene av offentlig sektor er nevnt. Ellers er det sikkert mange sysselsatte innen handel og privat tjenesteyting? Den økonomiske siden av militæret har lett for å bli glemt. Er det noen militær aktivitet av betydning i Yukon? Det var noen tips til å gjøre en god artikkel enda bedre. Erik F. 24. nov. 2021 kl. 23:54 (CET)[svar]

Gode lister og portaler[rediger kilde]