Ammoniakk

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk
Ammoniakk
AmmoniaAmmonia 3D representation
Kjemisk formel NH3
Fysiske egenskaper
Molekylvekt 17,0304 g/mol
Kritisk temperatur 132,4 °C
Smeltepunkt -77,4 °C
Kokepunkt -33,35 °C
Eksplosjonsgrense %
i luft (nedre/øvre grense)
15,3/27

Ammoniakk har den kjemiske betegnelsen NH3 og er en fargeløs, giftig gass med stikkende lukt. Ammoniakk er dessuten en base, og en dipol. Gassen er brennbar, men vanskelig antennelig. Ammoniakk har et frysepunkt på −77,7 °C og et kokepunkt på −33,4 °C ved et trykk på én atmosfære. Gassen lar seg komprimere til væske, og så godt som all transport av ammoniakk foregår i væsketilstand. Ammoniakk er svært løselig i vann og danner basisen for moderne gjødselproduksjon. Ammoniakk brukes også mye som arbeidsmedium i større kjøle- og fryseanlegg, og den angriper ved noe vanninnhold alle metaller unntatt jern.

Den korresponderende syren til NH3 er NH4+ammoniumion:

NH3(aq) + H2O(l) ⇌ NH4+(aq) + OH-(aq)

hvor H2O er vann og OH- er hydroksidion.

Ammoniakkproduksjon[rediger | rediger kilde]

Ammoniakk produseres i stor skala i petrokjemisk industri som halvfabrikata til først og fremst gjødsel, men også til plast, kjemikalier, eksplosiver osv. Nitrogen finnes i praktisk talt ubegrensede mengder i atmosfæren, men det er ikke praktisk eller økonomisk lønnsomt å overføre denne nitrogen til nitrogenforbindelser. I dag er det vanlig å bruke metan eller nafta som råstoff. Gjennom en omstendelig prosess med svovelfjerning, primæromforming og sekundæromforming for å fremskaffe rent nitrogen og hydrogen i forholdet en til tre, produseres ammoniakk ved Haber-Bosch-prosessen:

N2(g) + 3H2(g) ⇌ 2NH3(g)

Den typiske moderne ammoniakksyntesen foregår ved omkring 300 atm trykk og temperatur ved ca. 450 °C.

Ammoniakkproduksjon i Norge[rediger | rediger kilde]

Ammoniakk er viktig for produksjon av kunstgjødsel. Yara International ASA har i en årrekke vært blant verdens største produsenter.

Se også[rediger | rediger kilde]

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]