Mal:Klargjør

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

[klargjør]

Maldokumentasjon

Formål[rediger kilde]

Som korrekturleser kan du komme over uklart språk som du ikke enkelt selv kan korrigere fordi en klargjøring krever god bakgrunnskjennskap til artikkelstoffet som du ikke innehar. Det finnes da et par maler som kan brukes for å sette inn en markering;

  • {{Klargjør}} brukes for å markere enkeltformuleringer eller -setninger som er uklare.
  • {{Utdyp}} brukes for å markere enkeltformuleringer eller -setninger som krever en grundigere forklaring for å være forståelig for mannen eller kvinnen i gata (som ikke kjenner temaet fra før)
  • {{Uforståelig}} kan brukes for å markere et helt avsnitt (eller i verste fall hele artikkelen) som uforståelig, for eksempel hvis det kommer fra en dårlig maskinoversettelse. Malen bør brukes med forsiktighet.

Når en bruker maler er det viktig å være så spesifik som mulig. Marker enkeltformuleringer eller -setninger fremfor hele avsnitt, og skriv en forklaring. Det som er uklart for deg er ikke nødvendigvis uklart for alle andre. Tenk også gjennom om du selv kan ordne problemet på egen hånd.

Artikler merket med denne malen kategoriseres automatisk i Kategori:Artikler som trenger presiseringer.

Bruk[rediger kilde]

  • For å merke en formulering som uklar, skriver du {{Klargjør}} eller {{Uklart}} etter formuleringen. Dette vil vises som et opphevet merke med lenke til denne siden:
Dette er en uklar setning.[klargjør]
  • For å merke en formulering som krever en grundigere forklaring, skriver du {{Utdyp}} etter formuleringen. Dette vil vises som et opphevet merke med lenke til denne siden:
Denne setningen inneholder sjargong.[bør utdypes]
  • Hvis et helt avsnitt er uforståelig kan du sette inn {{Uforståelig seksjon}} øverst i avsnittet, rett under avsnittsoverskriften. Dette vil vises slik:
Uforståelig: Dette avsnittet kan være vanskelig å forstå og artikkelen bør derfor gjennomgå en grundig opprydning, eventuelt fjerning.
Det vil være til hjelp for de som skal klargjøre avsnittet om du kan skrive en kort forklaring på artikkelens diskusjonsside om hva som kan forbedres.
  • Hvis hele artikkelen er uforståelig, vurder først om du kan merke individuelle setninger med {{Klargjør}}. Hvis artikkelen er jevnt over uforståelig kan du sette inn {{Uforståelig}} øverst på siden. Du bør skrive en utdypende kommentar på artikkelens diskusjonsside.

Se også[rediger kilde]

Artikkelmerker for bruk i løpetekst
Mal Forhåndsvisning Mal Forhåndsvisning Mal Forhåndsvisning
{{Trenger referanse}} [trenger referanse] {{Bedre kilde}} [trenger bedre kilde] {{Tredjepartskilde}} [tredjepartskilde trengs]
{{Klargjør}} [klargjør] {{Utdyp}} [bør utdypes] {{Når}} [når?]
{{Hvor}} [hvor?] {{Hvem}} [hvem?] {{Av hvem}} [av hvem?]
{{Best før}} [trenger oppdatering] {{Omstridt}} [omstridt ] {{Sic}} [sic]
{{Død lenke}} [død lenke] {{Ufullstendig referanse}} [ufullstendig referanse] {{Trenger sidetall}} [trenger sidetall]
{{Trenger sitat}} [trenger sitat] {{Ikke i angitt kilde}} [ikke i angitt kilde]