Wikipedia:Kandidatsider/Renessanse og reformasjon i Europa

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk

Renessanse og reformasjon i Europa[rediger kilde]

Dette er en videreføring og en detaljering av artikkelen Tidlig moderne tid om europeisk historie, som var kandidatartikkel i mars Wikipedia:Kandidatsider/Tidlig moderne tid. Andreas er jo utdannet historiker, og har overblikk, perspektiv og kildekunnskap (jeg husker fremdeles med en viss pinlig flauhet den gangen jeg forsøkte å belære ham om mulige kilder til en artikkel om det emnet han tidligere hadde skrevet sin hovedoppgave om Face-smile.svg). Jeg mener denne ligger fint innenfor UA-kravene med sin vekt på nyanser. M O Haugen (diskusjon) 29. mai 2022 kl. 20:56 (CEST)[svar]

Hvem er Andreas? Vennlig hilsen Erik d.y. 29. mai 2022 kl. 21:19 (CEST)[svar]
Det er Andreas Kolle (diskusjon · bidrag). Mvh Vasmar1 (diskusjon) 31. mai 2022 kl. 21:16 (CEST)[svar]

Anbefalt[rediger kilde]

 1. For For M O Haugen (diskusjon) 29. mai 2022 kl. 20:56 (CEST)[svar]
 2. For For Milevis innafor. --Vennlig hilsen Erik d.y. 29. mai 2022 kl. 21:20 (CEST)[svar]
 3. For For 90sveped (diskusjon) 30. mai 2022 kl. 21:48 (CEST)[svar]
 4. For For Vasmar1 (diskusjon) 31. mai 2022 kl. 21:16 (CEST)[svar]
 5. For For Sier som Erik d.y. at dette er milevis innenfor, dog vil mer språkvask og gjennomgang gi UA-status. Hilsen Frankemann (diskusjon) 10. jun. 2022 kl. 21:32 (CEST)[svar]
 6. For For Ulflarsen (diskusjon) 12. jun. 2022 kl. 17:02 (CEST)[svar]

Utmerket[rediger kilde]

 1. For For M O Haugen (diskusjon) 29. mai 2022 kl. 20:56 (CEST)[svar]
 2. For For Vasmar1 (diskusjon) 31. mai 2022 kl. 21:30 (CEST)[svar]
 3. For For Ulflarsen (diskusjon) 16. jun. 2022 kl. 20:16 (CEST)[svar]

Kommentarer fra Erik d.y.[rediger kilde]

Dette er solide saker naturligvis, men (pass opp!) her kommer jeg ridende på min kjepphest. Forslag til finpuss (eksempler):

 • Generelt vil jeg anbefale å tone ned drøftende fremstilling i et leksikon (skribenten trer fem når teksten «gjør poeng»)
 • Konkluderende setninger kan ikke stå først i et avsnitt feks «Det er derfor hensiktsmessig å se på overgangsperioden». I drøftende fremstilling er normalt et avsnitt ett avsluttet poeng, og da kan det avsluttes med «derfor....».
Ikke enig, men ikke viktig for meg. For å gjøre dette enklere har jeg fjernet ni "derfor". Det er igjen syv i hele teksten (pluss ett i StenDERFORsamlingen). Andreas Kolle (diskusjon) 1. jun. 2022 kl. 12:07 (CEST)[svar]
 • «Allerede i høymiddelalderen hadde Venezia...» er etter mitt skjønn en uheldig type formulering fordi den doserer et poeng som ikke passer med leksikalsk stil (men passer i et foredrag). Dessuten er formuleringen litt vag og jeg anbefaler mer beskrivende feks «Fra høymiddelalderen av hadde Venezia...»
Skrevet om. Synes omskrivningen ble bedre. Andreas Kolle (diskusjon) 1. jun. 2022 kl. 12:07 (CEST)[svar]
 • Generelt vil jeg anbefale å ikke ha «overgangsformuleringer» mellom avsnitt, det forutsetter at artikkelen settes opp og leses på en bestemt måte. Feks innledes en seksjon med «I Øst-Europa var situasjonen verre.» (Øst-Europa: Små riker med skepsis mot vest (1204-1450)) der det gjøres en sammenligning (underforstått av noe som to over).

--Vennlig hilsen Erik d.y. 29. mai 2022 kl. 21:39 (CEST)[svar]

Hei, og takk for kjepphestene. Jeg skal selvfølgelig se på eksemplene dine og se om jeg kan pusse på dem. Som vanlig er jeg ikke helt enig, ellers hadde det knapt vært kjepphester, men finpuss på språket er uansett bra. Andreas Kolle (diskusjon) 1. jun. 2022 kl. 11:51 (CEST)[svar]
God pinseaften Andreas Kolle, jeg har en del av de samme kjepphestene som Erik d.y. Det enkleste er nok at jeg gjør direkte endringer av formuleringer i teksten, så kan du se over at meningsinnhold og nyanser ikke blir endret. Vennlig hilsen Frankemann (diskusjon) 4. jun. 2022 kl. 18:50 (CEST)[svar]

Jeg tar litt språkpuss så kan dere se hvordan det fungerer. Men denne setningen klarer jeg ikke fikse:

Venezia var alltid dominerende, men de fikk konkurranse, først av Firenze.

Hva menes egentlig med "alltid" her? I den omtalte perioden? Og denne:

Ny versjon: Venezia var den dominerende bystaten i Italia i høy- og begynnelsen av senmiddelalderen. På slutten av 1300-tallet fikk de imidlertid konkurranse av Firenze. Firenze satset mest på bankvirksomhet, og ikke så mye på handel, delvis fordi de lå midt inne i landet, og det var enklere å finansiere maritime byers handel enn å starte egne handelsdynastier selv. Andreas Kolle (diskusjon) 6. jun. 2022 kl. 10:35 (CEST)[svar]
...men pest, religiøse problemer, uår og krig med England, hadde drastisk redusert landet [Frankrike]

Hva menes med at landet ble "redusert"? siktes det her til økonomi? Vennlig hilsen Erik d.y. 4. jun. 2022 kl. 19:05 (CEST)[svar]

Enig. Ny versjon: I Frankrike hadde kongemakten vokst betydelig mellom 1180 og 1328. Kongens sentraliserende makt kunne ha samlet Frankrike språklig, økonomisk, militært og kulturelt dersom utviklingen forttsatte. Denne utviklingen ble imidlertid utsatt på grunn av pest, religiøse utfordringer, uår og krig med England. Sult og pest reduserte den franske befolkningen, noe som også førte til at inntektene og stridsmulighetene til både adelen og kongen ble drastisk redusert. Andreas Kolle (diskusjon) 6. jun. 2022 kl. 10:35 (CEST)[svar]


Jeg stusser på denne formuleringen:

England var langt fra samlet. [1300-tallet]

Jeg har forstått det slik at England var et rike fra 1000-tallet omtrent. --Vennlig hilsen Erik d.y. 4. jun. 2022 kl. 19:30 (CEST)[svar]

England er her, som i alt annet, komplisert. I resten av Europa var det vanlig at kongen samlet landet, mens i England var det adelen, som i Magna Carta og utover. Imidlertid var ikke adelen selv særlig samlet, og sto stort sett sammen når det var en konflikt, som regel med kongen. Andreas Kolle (diskusjon) 6. jun. 2022 kl. 10:35 (CEST)[svar]
Takk. Men jeg forstår ikke hva som menes med "langt fra samlet". Tror dette punktet trenger konkretisering i teksten. Vennlig hilsen Erik d.y. 6. jun. 2022 kl. 19:47 (CEST)[svar]

Denne setningen mangler noe:

I denne sammenhengen er det perioden frem til de første tiårene etter oppdagelsen av Amerika og til reformasjonen rundt år 1517.

--Vennlig hilsen Erik d.y. 4. jun. 2022 kl. 19:47 (CEST)[svar]

Ingen anelse. Jeg slettet den. Andreas Kolle (diskusjon) 6. jun. 2022 kl. 10:35 (CEST)[svar]

Denne setningen er uklar:

I tillegg til malerkunst, var både bildekunst og skulptur svært tidlig ute.

Blant annet skilles det mellom malerkunst og bildekunst, og det er uklart hva som menes med "tidlig ute" i denne sammenhengen. Vennlig hilsen Erik d.y. 4. jun. 2022 kl. 20:51 (CEST)[svar]

Mente arkitektur. Omskrevet slik: I tillegg til malerkunst, utviklet både arkitektur og skulptur seg langt vekk fra etablert europeisk stil. Andreas Kolle (diskusjon) 6. jun. 2022 kl. 10:35 (CEST)[svar]

Denne setningen er klar, men gir ikke forklaring på hvorfor det var slik (altså hvorfor adelen skulle være pådrivere for reformasjon)

Ettersom adelen var svekket var det ikke spesielt god grobunn for protestantene.

Vennlig hilsen Erik d.y. 5. jun. 2022 kl. 11:36 (CEST)[svar]

Fikset. Andreas Kolle (diskusjon) 6. jun. 2022 kl. 10:35 (CEST)[svar]

Nåværende vs historiske stater: En mer prinsipiell og filosofisk sak som vi nok ikke skal løse nå: Der feks Serbia og Bulgaria nevnes lenkes det til artikler om de moderne statene. Rent praktisk fungerer det helt fint, men er samtidig upresist (og ja en kjepphest!). Ideelt burde vi ha artikkel om det "Bulgaria" som gjaldt den gangen. Vi har noen slike artikler feks Det første bulgarske riket --Vennlig hilsen Erik d.y. 4. jun. 2022 kl. 19:24 (CEST)[svar]

Ufullstendig setning (under England):

Gruppen The Company of the Merchants of the Staple (staple er et synonym for monopol) og byen Calais (Calais forble engelsk til 1558).

Antar det er en kobling til foregående setning. Vennlig hilsen Erik d.y. 6. jun. 2022 kl. 19:48 (CEST)[svar]

Fikset. Andreas Kolle (diskusjon) 9. jun. 2022 kl. 21:09 (CEST)[svar]

Under Spania

«tiggerordener»

Antar dette var munkeordener? Men bør klargjøres for leser som ikke er bevandret i klostervesenet.

Har rettet. Viste seg at det fantes en side om tiggermunker, syntes det dermed ble et edre ord. Andreas Kolle (diskusjon) 9. jun. 2022 kl. 21:09 (CEST)[svar]
«I tillegg til interne fiender...»

Jeg fjernet denne fordi det kan leses som at jøder og muslimer var interne fiender.

Takk! Andreas Kolle (diskusjon) 9. jun. 2022 kl. 21:09 (CEST)[svar]

--Vennlig hilsen Erik d.y. 6. jun. 2022 kl. 20:16 (CEST)[svar]

Det tysk-romerske

De enkle smårikene innførte en form for enevelde etter påvirkning fra andre europeiske land. Lokale adelsmenn ble kuet og andre maktfaktorer hindret[klargjør] i å være en opposisjon. I Det tysk-romerske rike som helhet fikk man aldri den samme samlingen.

Det er litt uklart fordi det står at «det tyske-romerske fikk aldri den samme samlingen» men sammenligningen med det foregående er det tyske-romerske. Her ser det ut til å være en presisering som mangler slik at det ikke blir en sammenligning med seg selv. --Vennlig hilsen Erik d.y. 9. jun. 2022 kl. 22:37 (CEST)[svar]

Jeg så at det var to Klargjør du hadde lagt inn på den delen. Jeg har rettet begge for å komme til poenget raskere og mer presist. Håper det holder. Andreas Kolle (diskusjon) 13. jun. 2022 kl. 19:16 (CEST)[svar]

Fjernet denne formuleringen som kan forstås normativt:

Det var et stort behov for forandring og nytenkning innen kirken ved inngangen til 1500-tallet.

--Vennlig hilsen Erik d.y. 16. jun. 2022 kl. 22:31 (CEST)[svar]

Språkvask

@Erik den yngre: du satte inn en nei-stemme for 12 dager siden, hvor du etterlyste språkvask. Siden har det skjedd svært mye med artikkelen. Kan du tenke deg å revurdere den nei-stemmen, eller eventuelt konkretisere den noe mer? Mvh --M O Haugen (diskusjon) 12. jun. 2022 kl. 16:42 (CEST)[svar]

Flere har bidratt til finpussen blant annet Frankemann og Ulf. Hadde også tenkt å lese gjennom hele teksten, kanskje i kveld og fjerner da mot-stemmen. Viktig at UA er strøkent også språklig! Vennlig hilsen Erik d.y. 12. jun. 2022 kl. 17:21 (CEST)[svar]
PS: Det er en del merknader "klargjør" i teksten og disse bør sjekkes av hovedforfatter før vi avrunder. Vennlig hilsen Erik d.y. 12. jun. 2022 kl. 22:40 (CEST)[svar]
@Erik den yngre: jeg minner om dette med språk og motstemme . Mvh --M O Haugen (diskusjon) 16. jun. 2022 kl. 20:54 (CEST)[svar]
Tar en gjennomlesing nå så er straks i boks fra min side. Vennlig hilsen Erik d.y. 16. jun. 2022 kl. 22:31 (CEST)[svar]

Kommentarer fra Frankemann[rediger kilde]

Interessant å lese artikkelen, men litt korrektur må til.

Disse to setningene synes uklar: «Frankrike begynte med Ludvig XI å bygge opp og administrere landet. England fulgte etter i 1485, da Henrik VII fikk samlet engelskmennene.» Betyr det at franskmenn og kongen begynner å bygge opp og administrere landet sammen? Formodentlig forbedring av styre og stell da, men disse var vel allerede etablerte stater, så kunne det ikke vært nevnt mer om hva det gikk ut på? Og hva med engelskmennene, hvordan ble de samlet? Noen få ord er sikkert nok til for å utdype dette. Hilsen Frankemann (diskusjon) 5. jun. 2022 kl. 16:45 (CEST)[svar]

Har vektlagt sentralisering, kongemakt og, i Englands tilfelle, avslutning av borgerkrig.~~

Denne sammenhengen skjønner jeg ikke: «I øst ble reorienteringen litt annerledes, nemlig mot Det osmanske rike. I denne sammenhengen er det perioden frem til de første tiårene etter europeisk oppdagelse av Amerika og til reformasjonen rundt år 1517.» De østlige landene orienterer seg altså mot Det osmanske rike. Vel og bra, men hva har neste setning å gjøre med det? Starter reorienteringen i øst noen tiår etter europeisk oppdagelse av Amerika og frem til reformasjonen rundt år 1517? Hvordan kan i så fall det som skjer flere 1000 km vest være bestemmende for hvor lang tid det tar å reorientere seg i Øst-Europa? Hilsen Frankemann (diskusjon) 5. jun. 2022 kl. 16:45 (CEST)[svar]

Ny: I øst ble reorienteringen litt annerlede. Her var den nye maktfaktoren Det osmanske rike. Den andre setningen er fjernet. Andreas Kolle (diskusjon) 6. jun. 2022 kl. 10:35 (CEST)[svar]


Det står «Frankrike, England og Spania ble raskt styrt av en sterkt sentralmakt, om ikke helt eneveldige», men dette er uttrykt litt lengre opp i samme avsnitt. Imidlertid er denne formuleringen gjerne kortere og bedre uttrykt enn det som står lengre opp, så hele avsnittet burde vært sett over og omformulert. Hilsen Frankemann (diskusjon) 5. jun. 2022 kl. 16:45 (CEST)[svar]

Avsnittet er annerledes nå etter retting av kommentar fra Erik dy.Andreas Kolle (diskusjon) 6. jun. 2022 kl. 10:35 (CEST)[svar]

Denne setningen er svært lang og avsluttes uheldig: «Flandern ble et handelssentrum etter å hadde utviklet en manufaktur som gjorde at produksjon av ullstoffer gikk raskt og med høy kvalitet og som hadde en posisjon som gjorde at de utviklet seg til et naturlig stoppested.» Hva menes med at Flandern ble et «naturlig stoppested»? Setningen begynner med å si at Flandern ble et handelssentrum, da er kanskje ordene etter «kvalitet» unødvendige og kan fjernes? Frankemann (diskusjon) 5. jun. 2022 kl. 19:30 (CEST)[svar]

Skrevet om. Andreas Kolle (diskusjon) 6. jun. 2022 kl. 10:35 (CEST)[svar]

Skulle det vært et annet ord her: «I tillegg til malerkunst, var både bildekunst og skulptur svært tidlig ute»? Malerkunst og bildekunst er da det samme, så skulle et av disse ordene vært byttet ut med et annet ord? Frankemann (diskusjon) 5. jun. 2022 kl. 19:30 (CEST)[svar]

Fikset etter kommentar fra Erik dy Andreas Kolle (diskusjon) 6. jun. 2022 kl. 10:35 (CEST)[svar]

Hva menes i denne setningen: «Tidligere var gjerne folk eller områder gruppert som «Kristendommen», nå begynte en gradvis endring.» Ble folk eller områder gruppert ut fra om de tilhørte den kristne verden eller ikke? --Frankemann (diskusjon) 5. jun. 2022 kl. 19:54 (CEST)[svar]

Dette hadde å gjøre med at "Europa" ikke fantes, men man hadde en fellesforståelse av det kristne området. Jakob I av England ble omtalt som «the wisest fool in Christendom», men ettersom han var konge fra 1601-1624 ville nok dette ha komplisert mer enn det hadde hjulpet. Jeg droppet setningen. Andreas Kolle (diskusjon) 6. jun. 2022 kl. 10:35 (CEST)[svar]

Tror denne informasjonen blir for «muntlig»: «I motsetning til de andre stormaktene, fantes ikke Spania før det ble et enevelde - og egentlig ikke engang da.» Spania var kanskje svakt eller dominert av andre, men en stat kan vel ikke ha en mellomposisjon mellom eksistens og ikke-eksistens? Frankemann (diskusjon) 5. jun. 2022 kl. 22:45 (CEST)[svar]

«I motsetning til de andre stormaktene, var ikke Spania et enevelde, og det var ikke engang et land. Selv om begreptet «Spania» eksisterte, og det betydde den delen av den iberiske halvøya som ikke var Portugal, var ikke Spania samlet på noen måte.». Andreas Kolle (diskusjon) 6. jun. 2022 kl. 10:35 (CEST)[svar]

Her greier jeg ikke å nøste ut meningsinnholdet: «Det var jødene som ble utsatt for fiendtlighet fra castiljanere og aragnonesere, spesielt i 1473, delvis påvirket av pestepedemier, propaganda fra tiggerordener og suksessen de «nykristne», påtvunget konverterte jøder og muslimer, hadde.» Helt i begynnelsen av setningen har jeg skrevet litt om, men det tror jeg ikke forandrer noe. Problemet oppstår når jeg kommer til der der det sies at jøder og muslimer er påtvunget noe. Har det sammenheng med suksessen til de «nykristne»? (Hvem var de «nykristne»?) Dessuten skjønner jeg ikke at det står «hadde», helt til slutt. Frankemann (diskusjon) 5. jun. 2022 kl. 22:45 (CEST)[svar]

Hele setningen var håpløs. Jeg skrev om alt. Andreas Kolle (diskusjon) 6. jun. 2022 kl. 10:35 (CEST)[svar]

Nå har jeg kommet gjennom alt. Jeg har også noen tanker om disposisjonen:

 • Jeg har inntrykk av at avsnittene Italia: Handel skaper utvikling (1200–1450), Vest-Europa: Pest, kongemakt og religionskrise (1300–1450) og Øst-Europa: Små riker med skepsis mot vest (1204–1450), forteller om bakgrunnen til Renessansen. Dermed burde de vel vært stilt ned et hakk, slik at disse blir underkapitler til Bakgrunn?
 • Jeg synes det er uheldig at et av hovedkapitlene heter Renessanse og reformasjon, når dette er (halve) navnet på selve artikkelen. Rett under kommer enda et kapittel som heter Renessansen, som heller ikke er helt bra. Det er jo ikke noe problem å skrive litt lange og forklarende overskrifter, uten å gjenbruke ord fra tittelen. Hva om Renessanse og reformasjon endres til Maktforskyvning og nyorientering eller Nye perspektiver og samfunnsendring eller Strukturelle frem mot tidlig moderne periode?
Svært godt poeng. Jeg foretrakk "Det nye Europa: Tilbakeskuende og fremadstormende". Det er ikke viktig for meg, vi kan godt ta en av dine. Andreas Kolle (diskusjon) 13. jun. 2022 kl. 19:05 (CEST)[svar]
 • Burde ikke kapittelet Renessansen bare omhandle kunsten i perioden? Jeg foreslår å endre til Renessansen innen kunsten eller Renessansen innen kunst og filosofi Samtidig flyttes underkapitlene Renessansen innen utdannelse og Tidligkapitalisme og teknologi opp til hovedkapittelet Renessanse og reformasjon, som jeg altså foreslår får nytt navn.

Vennlig hilsen Frankemann (diskusjon) 10. jun. 2022 kl. 21:30 (CEST)[svar]

 • Delvis enig. Jeg beholdt renessansen innen utdannelse der den var og flyttet tidligkapitalisme og teknologi opp. Håper det er godt nok. Andreas Kolle (diskusjon) 13. jun. 2022 kl. 19:05 (CEST)[svar]
Det begynner å bli bedre, men nå er overskriftene Det nye Europa: Revolusjoner innen kunst, religion og handel og Antikken gjenoppdages i kunst, filosofi og utdannelse ganske like. Tror innholdet i disse to kapitlene også overlapper en del. Enten foreslår jeg du må sortere innholdet litt mer, f.eks. flytte avsnittet som begynner med «Renessansen er egentlig eldre enn 1450, men det var ...» ned til Antikken gjenoppdages i kunst, filosofi og utdannelse. Eller så tror jeg at du må vurdere å slå disse kapitlene sammen til ett. Hilsen Frankemann (diskusjon) 13. jun. 2022 kl. 19:46 (CEST)[svar]

Kommentarer fra Ulf Larsen[rediger kilde]

Denne setningen: «Castilla og Aragón ble hetende Portugal og Spania da de ble samlet under én konge kort tid etter år 1500.» - forstår ikke hva Portugal har i den å gjøre. Dette usignerte innlegget ble skrevet av Ulflarsen (diskusjon · bidrag) 11. juni 2022 kl. 19:06 (Husk å signere dine innlegg!)

Ikke jeg heller. Portugal er nå borte. Andreas Kolle (diskusjon) 13. jun. 2022 kl. 18:52 (CEST)[svar]

Denne setningen: «Jødiske barn lærte seg jødiske bokstaver og tekster hjemme, og spanske prester ble pålagt å lære bort kunsten å lese og skrive mot slutten av 400-tallet.» - antar det er ment 1400-tallet, eller? Dette usignerte innlegget ble skrevet av Ulflarsen (diskusjon · bidrag) 11. juni 2022 kl. 19:31 (Husk å signere dine innlegg!)

Denne setningen: «Finland på sin side var under Sverige, og fulgte mye av deres bevegelse.» - min forståelse av forholdet Sverige og Finland, er at innbyggerne i dagens Finland stort sett så seg selv som den østlige delen av Sverige, inntil området ble tatt av Russland under Finskekrigen 1808-1809. Dette usignerte innlegget ble skrevet av Ulflarsen (diskusjon · bidrag) 11. juni 2022 kl. 22:28 (Husk å signere dine innlegg!)

Fullt mulig, men ikke sikker på hva du er uenig i.Andreas Kolle (diskusjon) 13. jun. 2022 kl. 18:52 (CEST)[svar]

Denne setningen: «Han endte opp i Genève som en omvei.» - hva menes med det, og er det relevant? Denne setningen: «Genève hadde eksperimentert med reform, men den var mest i opprør, og lite i innhold.» - uklart, bør gjøres tydeligere. Dette usignerte innlegget ble skrevet av Ulflarsen (diskusjon · bidrag) 12. juni 2022 kl. 14:46 (Husk å signere dine innlegg!)

Jeg syntes jeg hadde et poeng, men jeg fjernet like godt både omveien og reformdelen. Andreas Kolle (diskusjon) 13. jun. 2022 kl. 18:52 (CEST)[svar]
@Andreas Kolle: hvis du er online og kan følge opp disse og lignende innspill, så ser det ut som om vi kanskje kan avrunde etter 14 dager i løpet av kvelden. Mvh --M O Haugen (diskusjon) 12. jun. 2022 kl. 16:42 (CEST)[svar]

Jeg har valgt å foreløpig stemme for anbefalt, så kommer en stemme for utmerket når ulike avklaringer er adressert. Mvh. Ulflarsen (diskusjon) 12. jun. 2022 kl. 17:01 (CEST)[svar]

Beklager så mye. Jeg har vært både opptatt, utslitt og syk. Jeg vil gjerne be om to dager til å rette alle forslagene jeg ikke har jobbet med. OK, Morten? Andreas Kolle (diskusjon) 13. jun. 2022 kl. 05:22 (CEST)[svar]
Ta den tiden du trenger, @Andreas. Virkeligheten har alltid forrang foran Wikipedia. Mvh M O Haugen (diskusjon) 13. jun. 2022 kl. 06:34 (CEST)[svar]
Da tror jeg at jeg har rettet alt som er krevet av meg. Dersom det gjenstår noe, må jeg be om en presisjon. Ellers kan jeg ikke se at det gjenstår noe, men kanskje Erik, Frankemann eller Ulf har noe mer å ta opp? Andreas Kolle (diskusjon) 13. jun. 2022 kl. 19:19 (CEST)[svar]
Hei Andreas Kolle, tipper du hatt mye arbeid i natt eller i morgen. Men ikke stress, M O Haugen gir deg nok noen flere dager. Teksten har f.eks. fremdeles flere merknader der det står [klargjør], så du må få mer tid til å se over disse i ro og mak. Vennlig hilsen Frankemann (diskusjon) 13. jun. 2022 kl. 19:49 (CEST)[svar]
@Frankemann, Andreas Kolle, Erik den yngre: Jeg har redusert fra 28 til 12 {{klargjør}}-merknader nå, se diffen. Selv uten spesialkunnskap syntes jeg at de fleste var åpenbare, og jeg regner med at de siste også er greie å rydde opp i. Mvh M O Haugen (diskusjon) 16. jun. 2022 kl. 14:30 (CEST)[svar]
@Frankemann, Morten, Ulflarsen, Erik den yngre, da har jeg tatt de siste Klargjør-ene (takk til Morten for flott innsats). Er det nå mer som står igjen? Andreas Kolle (diskusjon) 16. jun. 2022 kl. 15:24 (CEST)[svar]
Hei Andreas Kolle, ja enig i at det har blitt gjort en stor innsats. Kudos til flere for innsatsen! Kan du ikke ta en titt på min kommentar den 13. jun. 2022 kl. 19:46, jeg ble ikke helt overbevist om at overskriftene/disposisjon er så god som den kan bli i starten av artikkelen. Vennlig hilsen --Frankemann (diskusjon) 16. jun. 2022 kl. 16:54 (CEST)[svar]Etter at artikkelen har vært oppe til vurdering den fastsatte tiden (7 eller 14 dager), er vurderingen avsluttet med den konklusjon at den er en utmerket artikkel. M O Haugen (diskusjon) 17. jun. 2022 kl. 00:25 (CEST)[svar]