Etterretningstjenesten

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk
Etterretningstjenesten
Basisdata
Etterretningstjenesten
Aktiv1915–[1]
MottoViten om verden for vern av Norge
LandNorge
Overordnet enhetForsvaret
Sjef Nils-Andreas StensønesRediger på Wikidata
HovedkvarterLutvann leir
NettsideEtterretningstjenesten
Operativt oppdrag
RolleEtterretning
InnsatserIFOR[2] Krigen i Afghanistan[3] Gisselaksjonen i In Amenas i 2013[4]
F/S Marjata

Etterretningstjenesten (tidligere Forsvarets etterretningstjeneste, også kalt E-tjenesten) er Norges sivile og militære utenlandsetterretningstjeneste, og har det koordinerende og rådgivende ansvaret for all etterretningsvirksomhet i Forsvaret. Sjefen for Etterretningstjenesten er direkte underlagt Forsvarssjefen.

Stortinget har tilsyn med etterretningstjenesten gjennom EOS-utvalget. [5] [6]

Etterretningstjenestens hovedkvarter i Norge i Lutvann leir ligger ved Lutvann i Oslo med ledelse, administrasjon, bearbeiding, analyse og rapportering. Grunnsteinen ble lagt i 1994 og bygget sto klart i 1998.[7][8] Fra 2018 foregår det en kraftig utbygging av området rundt hovedkvarteret.[9]

Oppgaver[rediger | rediger kilde]

Etterretningstjenesten innhenter, bearbeider og analyserer informasjon som angår norske interesser, sett i forhold til fremmede stater, organisasjoner og individer. Hensikten med etterretningsvirksomhet er å bidra til å gi norske myndigheter et solid beslutningsgrunnlag i saker som gjelder utenriks-, sikkerhets- og forsvarspolitikk.

Historie[rediger | rediger kilde]

Allerede i 1915 var det etablert et eget kontor for etterretning i Forsvarets overkommando, den gang kalt Generalstaben.[10]

Forsvarets overkommando ble etablert i London den 6. februar 1942 av den norske eksilregjeringen. Forsvarets etterretningstjeneste var den gang en del av Forsvarets overkommando, som omfattet både etterretnings- og sikkerhetstjenesten, og hadde navnet Forsvarets Overkommandos 2. avdeling. FO II var den vanlige forkortelsen for Forsvarets Overkommandos 2. avdeling, etterretningsavdelingen, fra 1942 til 1947. Avdelingen byttet navn i 1947 til Forsvarsstabens etterretningsavdeling, Fst II.

Ifølge boka Fiendebilde Wollweber: svart propaganda i kald krig av forsker Lars Borgersrud hadde avdelingen ved utgangen av krigen blitt FOs største avdeling med 223 ansatte, hvorav de fleste befant seg i London.[11] Avdelingen ble ledet av oberstløytnant Alfred Roscher Lund og hadde over 200 utdannede agenter og over 1 800 hjelpere og kurerer.

Gjennom organisasjonen XU ble det i løpet av krigen etablert et nettverk på mer enn 200 agenter, og i tillegg et kontaktnett bestående av mer enn 1800 informanter.[12]

Avdelingen spionerte ikke bare på tyskerne, men også på kommunister og venstreopposisjonelle i og utenfor Norge og fortsatte sitt virke også etter krigen, riktignok med forminsket innsats. Fra 1946 overtok major (senere oberstløytnant) Vilhelm Evang ledelsen. Etterretningstjenestens oppgave var å innhente informasjon om forholdene i det okkuperte Norge, mens sikkerhetstjenesten ivaretok kontrollen av alle dem som aktivt ville være med i motstandskampen ute og hjemme. En grundigere historisk skildring av Forsvarets etterretningstjeneste i perioden 1945 til 1970 forefinnes i professor Olav Riste og direktør for Norges Hjemmefrontmuseum på Akershus festning, Arnfinn Molands bok, Strengt hemmelig (ISBN 82-00-12769-9).

Etterkrigstiden[rediger | rediger kilde]

Etter krigen ble organisasjonen flyttet hjem til Norge, der arbeidet fortsatte. Etterretningstjenesten tilpasset seg det nye trusselbildet mot Norge og senere NATO. Som en følge av flyttingen, fikk sikkerhetstjenesten nye oppgaver. Trusselbildet var det samme under hele den kalde krigen. I 1965 ble E- og S-staben delt, og de var deretter hvert sitt stabsledd - fortsatt under Forsvarets overkommando - med Forsvarssjefen som øverste sjef.

I 1968 gjennomførte Sovjetunionen en omfattende beredskapsøving med ei ekstra fase 2 i form av en maktdemonstrasjon ved grensen mot Norge. Hendelsen ble mye omtalt den gangen, og førte til øket innsats for å være i stand til å varsle slike hendelser på forehånd.[13]

Hele tiden holdt Forsvarets etterretningstjeneste en meget lav medieprofil. Innenfor de lukkede miljøer i de hemmelige tjenester var dette en normal situasjon. Ulike hendelser brakte fra tid til annen E-tjenesten frem i lyset, men den forble omgitt av taushet og mystikk. Gradvis ble det mer åpenhet om tjenestene, blant annet på grunn av arbeidet til de offentlige utvalg som gransket dem på 1990-tallet. Stortingets granskingsutvalg for de hemmelige tjenester, Lund-kommisjonen, ledet av høyesterettsdommer Ketil Lund, ga E-tjenesten gode skussmål i sin rapport i 1996.

Forsvarsminister Jørgen Kosmo tok initiativet til nye lover for etterretningstjenestens og sikkerhetstjenestens virksomhet. Lovforslaget ble lagt frem april 1997, og vedtatt i 1998.[14] Loven nedlegger blant annet forbud mot registrering og overvåking av norske statsborgere.[15] Ulike tolkninger av denne loven i 2018 fører trolig til justeringer og presisering for framtiden.[16]

Forsvarets etterretningstjeneste har både vært en stab under Forsvarets overkommando og en egen tjeneste. Den 1. august 2003 byttet Forsvarets etterretningstjeneste navn til Etterretningstjenesten, i forbindelse med opprettelsen av ny ledelsesstruktur i Forsvaret. Navnet samsvarer med det som er brukt i Lov og Instruks om Etterretningstjenesten.[17] [18] Samtidig med navneendringen fikk E-tjenesten sitt eget våpenskjold.

Etterretningstjenesten i media[rediger | rediger kilde]

I september 1965 ble den norske etterretningsagenten Ingeborg Lygren arrestert av POT, mistenkt for spionasje for en fremmed makt. Saken vakte stor oppmerksomhet både nasjonalt og internasjonalt - den ble blant annet omtalt to ganger i The New York Times.[21] Det viste seg senere at POT hadde forvekslet henne med spionen Gunvor Galtung Haavik, og hendelsen skapte en så heftig strid mellom etterretningstjenesten og POT at sjefene Asbjørn Bryhn (POT) og Vilhelm Evang (E-tjenesten) begge måtte forlate sine stillinger i 1966.

En varsler, Anders Martin Hellebust rapporterte i 1975 om ulovlig samarbeid mellom Etterretningstjenesten i Norge og tilsvarende organ i USA.[22] Dette samarbeidet kom fram i Loran C- og Omega-sakene[23] og ble utført i hemmelighet overfor statsministeren og Stortinget.

I 1976 fortalte Svein Blindheim til Ivar Johansen om sin medvirkning i spionasje mot Sovjetunionen fra Finland i 1953. En artikkel om denne virksomheten ble publisert av Ivar Johansen og Ingolf Håkon Teigene i avisen Ny Tid den 21. juli 1977 uten å nevne Blindheims navn. Fordi en annen avis bestred disse opplysningene, ble Blindheim på ny kontaktet av avisen og sto i neste nummer fram og bekreftet opplysningene. I mellomtiden hadde han også blitt intervjuet av Dagsrevyen, Dagsnytt og radioprogrammet Ukeslutt om sin befatning med den finske spionasjen.

Listesaken var i 1977 den mest omtalte nyhetssak i Norge. En sak hvor norske journalister forsøkte å skaffe seg innsyn i hvem som jobbet for de hemmelige tjenester.[24]

Den såkalte «Meyer-affæren» i 1978 vakte også stor oppsikt. Ved en ren tilfeldighet ble den topphemmelige Stay Behind-gruppen avslørt dette året. En «skyggehær», med base i en staselig villa midt i Oslo var bygget opp bak ryggen til Stortinget, og uten politisk styring og kontroll - og med tette bånd til de mektige etterretningsorganisasjonene CIA og MI6. [25]

Ikkevold-saken tidlig på 1980-tallet var en razzia mot tidsskriftet Ikkevold i Oslo 13. oktober 1983. Razziaen ble utløst av en artikkel om et hemmelig anlegg på Forsvarets stasjon Andøya som var en del av det amerikanske Sound Surveillance System (SOSUS).[26][27][28] Samme kveld ble hjemmene til 12 medlemmer av redaksjonen ransaket.

I november 1992 ble det avslørt at norsk etterretningstjeneste hadde vært trukket inn i en affære der det britiske MI5 ville lokke IRA i en felle ved å organisere et våpentyveri fra et av forsvarets lagre et sted i Østlandsområdet. Britene mente at våpen som tidligere var blitt stjålet fra det norske forsvarets våpenlagre hadde havnet i hendene på IRA. Den videre planen var å tilby disse våpen på det svarte markedet og håpe at IRA ville kjøpe. Når salget til irene var utført, skulle britiske spesialstyrker slå til. Planen ble imidlertid avslørt fordi den norske ekssoldaten Espen Lie, som skulle utføre våpentyveriet, henvendte seg til POT med spørsmål om han ville få beskyttelse hvis han gjennomførte det. [29] [30] [31] [32]

Avsløringen av etterretningstjenestens kildearkiv («Fagarkivet») i havnelageret i oslo i august 2013 skapte stor oppmerksomhet i media. Det fantes mapper på flere hundretalls nordmenn i et hemmelig lokale der, som E-tjenesten ønsker å rekruttere eller beholde som kilder for HUMINT-tjenste. [33] [34] [35] [36]

Frode Berg-saken (2017-2019)[37][38][39][40][41][42] og andre [43][44][45]saker har også fått øket negativ oppmerksomhet fra forsvarspolitisk hold på tjenestens HUMINT-avdeling.[46][47]Den 26. februar 2021 sendte EOS-utvalget over en rapport om Frode Berg-saken til Stortinget. Rapporten ble gradert så høyt at selve graderingsnivået var hemmelig.[48] Kun et fåtall personer fikk lese rapporten i et lukket rom på Stortinget. Så langt har ikke skandalen fått noen konsekvenser for ledelsen i den norske etterretningstjenesten, eller for den daværende politiske ledelsen i Forsvarsdepartementet. Tidligere etterretningssjef Kjell Grandhagen, som ledet E-tjenesten da Frode Berg dro på de første oppdragene inn i Russland er død. Hans etterfølger Morten Haga Lunde gikk av høsten 2020. Forsvarsminister og den politisk ansvarlige for E-tjenesten da Frode Berg ble sendt på oppdrag inn i Russland var Ine Eriksen Søreide. [49]


I 2018 kom det frem at etterretningstjenesten hadde samarbeidet med den amerikanske etterretningstjenesten NSA om å overvåke russiske datanettverk[50] i såkalte Computer Network Operations (CNO).[51][52]

I 2020 gikk Ølen Betong-gruppen til rettssak mot Staten i forbindelse med at Etterretningstjenesten og PST hadde forsøkt å verve spioner mot Russland blant gruppens ansatte på en uprofesjonell og lite diskret måte. Rettssaken startet 3. februar 2020.[53] Oslo tingrett frikjente Staten i søksmålet fra Ølen Betong i februar 2020.[54]

Etterretningstjenestens utbygging av radaren Globus III i Vardø har også vakt en del oppmerksomhet i media i 2020, særlig fra NRK. [55] [56] I 2017 [57] og 2018 fløy russiske bombefly i angrepsformasjon mot Vardø før de svingte av like utenfor norsk luftrom.[58] Eventuell norsk støtte til det såkalte amerikanske rakettskjoldet er omstridt fordi russerne får grunner til å ruste opp,[59] og de har gjentatte ganger uttalt at Russland vil bli tvunget til å svare hvis Norge bygger ut missilforsvarssystemer like ved landets grenser.[60][61] Russland utvikler derfor flere nye typer avanserte missiler og kategorier av våpen for å trenge gjennom vestlige missilforsvar, også de mest avanserte.

Spesiell innhenting[rediger | rediger kilde]

 • Seksjon for spesiell innhenting (E 14 (1995-2005)), var en norsk etterretningsgruppe etablert i 1995, som opererte adskilt fra resten av Etterretningstjenesten. Gruppen hadde til hensikt å styrke sikkerheten rundt de norske styrkene som tjenestegjorde på Balkan. Agenter tjenestegjorde også i Midtøsten og Afrika. E 14 var tidligere navnet på det norske «Stay Behind»-nettverket, med kodenavn ROC.
 • Ruseløkkabunkeren (1950-1989)
 • Operasjon Delfinus var en norsk verdensomspennende etterretningsaksjon basert på bruk av den norske handelsflåten.[62] Den ble etablert i 1948 og ble avviklet gradvis fram mot 1990-tallet.
 • Operasjon Gladio og Organizzazione Gladio var et hemmelig militært nettverk i NATO.

Stasjoner og andre enheter tilnyttet tjenesten[rediger | rediger kilde]

Etterretningstjenestens hovedkvarter i Norge ligger i Lutvann leir ved Lutvann i Oslo og huser Etterretningstjenestens ledelse, administrasjon, bearbeiding, analyse og rapportering. Grunnsteinen ble lagt i 1994 og bygget sto klart i 1998.[63][64] Fra 2018 foregår det en kraftig utbygging av området rundt hovedkvarteret.[65]

Etterretningstjenesten har øvrige stasjoner på disse steder i Norge:[66]

Andre enheter[rediger | rediger kilde]

Tilrettelagt innhenting[rediger | rediger kilde]

Fra nyttår 2022 vil det omstridte etterretningssystemet «tilrettelagt innhenting» tre i kraft. Systemet vil gjøre det mulig for Etterretningstjenesten å samle inn og gjøre søk i enorme mengder kommunikasjonsdata.[72]

Etterretningssjefer etter krigen[rediger | rediger kilde]

Produkter fra Etterretningstjenesten[rediger | rediger kilde]

 • For 2017 kom den første vurderingen av aktuelle sikkerhetsutfordringer på nynorsk i form av Fokus 2017.[75][76]
 • Fokus 2018 kom ut 1. mars 2018.[77], og 5. mars ble denne fulgt opp med foredraget: "Etterretningstenesta si årlege situasjonsvurdering"[78]
 • Fokus 2019 kom ut 11. februar 2019.[79][80]
 • Fokus 2020 kom ut 10. februar 2020.[81]
 • Fokus 2021 kom ut 26. januar 2021.[82]
 • Fokus 2022 kom ut 11. februar 2022.[83]

Referanser[rediger | rediger kilde]

 1. ^ https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/otprp-nr-50-1996-97-/id158595/?ch=6
 2. ^ https://www.dagbladet.no/nyheter/krigshelten-ledet-hemmelig-spiongruppe/63740190
 3. ^ [1]
 4. ^ «Arkivert kopi» (PDF). Arkivert fra originalen (PDF) 30. september 2019. Besøkt 30. september 2019. 
 5. ^ https://www.nrk.no/norge/stortingets-kontrollorgan-kritiserer-forslaget-til-ny-etterretningslov-1.14428046
 6. ^ https://forsvaretsforum.no/e-tjenesten-eos-utvalget-etterretning/eos-utvalget-kritikkverdig-at-ikke-e-tjenesten-opplyste-om-nytt-verktoy/117929
 7. ^ https://www.aftenposten.no/norge/i/Rxdkd/Na-vil-E-tjenesten-ut-av-mystikken
 8. ^ https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/q5zXz/dette-er-norges-nye-spionsjef
 9. ^ https://www.aftenposten.no/osloby/i/p62k6/Lutvann-leir-skal-bli-fire-ganger-storre
 10. ^ https://tv2konsesjon.tripod.com/id35.html
 11. ^ Fiendebilde Wollweber: svart propaganda i kald krig. Oslo: Oktober. 2001. ISBN 8249500504. 
 12. ^ Etterretningstjenesten (2013). Fokus 2013: Etterretningstjenestens vurdering Arkivert 26. september 2013 hos Wayback Machine., s. 3.
 13. ^ Arnfinn Moland, Strengt hemmelig (ISBN 82-00-12769-9) side 315
 14. ^ Ot.prp. nr. 50 (1996-97) Om lov om Etterretningstjenesten. Stortinget rakk ikke behandle forslaget i vårsesjonen, og lovforslaget ble fremmet på ny høsten 1998.
 15. ^ https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1998-03-20-11
 16. ^ https://www.nrk.no/norge/_-umulig-a-filtrere-vekk-informasjon-om-nordmenn-1.13966085
 17. ^ https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1998-03-20-11https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1998-03-20-11
 18. ^ https://lovdata.no/dokument/INS/forskrift/2001-08-31-1012
 19. ^ https://www.aftenposten.no/norge/i/9O03r/Stadig-mer-norsk-spionasje
 20. ^ NTB (22. juni 2010). «Norge bruker mer penger på spionasje». Dagbladet. «Norske spioner er i dag aktive overfor Afghanistan, Tsjad, Somalia, Sudan, Kosovo, Egypt, Bosnia, Kongo og i Midtøsten, det vil si stater og områder der norske soldater og offiserer befinner seg» 
 21. ^ Oslo Spy Case Stirs Military; Staff Chief Offers to Quit as Secretary Is Arrested, 30. september 1965 og Paper Report Spy Details, 5. oktober 1965
 22. ^ https://khrono.no/logn-og-fake-news-sikkerhet-hellebust/hellebust-blir-doktor-i-logn-og-politikk/147159
 23. ^ https://books.google.no/books?id=OHzIuU54NFYC&pg=PA168&lpg=PA168&dq=anders+hellebust&source=bl&ots=CRAyzTMeX7&sig=tkNGmtHD1ZleS_NhdrNJEoxOW0k&hl=no&sa=X&ved=2ahUKEwivmo3lzMvbAhWDDCwKHftKAUQ4ChDoATAGegQIARBI#v= onepage&q=anders%20hellebust&f=false
 24. ^ https://www.dagsavisen.no/oslo/listemannen-ivar-johansen-1.421164
 25. ^ https://www.nrk.no/dokumentar/xl/james-bond_-den-mystiske-skipsrederen-og-norges-hemmelige-haer-1.14878057
 26. ^ (1986) s. 10-26
 27. ^ (1984) s. 61-71
 28. ^ (Wilkes, Owen 1981) s. 123-150, merk figur på s. 126
 29. ^ http://www.ravn-roede.net/24-3-2-1-2-3-stay-behind-sjefen-selv/
 30. ^ http://www.ravn-roede.net/category/grogate/24-den-fjerde-tjeneste/
 31. ^ http://www.pdf-arkivet.no/hemmelig/norges_hemmelige_har.pdf
 32. ^ https://www.aftenbladet.no/lokalt/i/rdB5w/21-journalister-fikk-hemmelig-materiale
 33. ^ https://www.dagbladet.no/nyheter/kilder-om-e-tjenesten---bak-denne-dora-har-de-skjult-hemmelig-arkiv-med-400-samfunnstopper/62757150
 34. ^ https://www.nrk.no/dokumentar/her-slar-eos-utvalget-til-1.11207819
 35. ^ https://www.dagbladet.no/nyheter/her-slar-hysj-granskerne-til-mot-e-tjenesten/62757003
 36. ^ https://www.smp.no/meninger/leder/article8820997.ece
 37. ^ https://www.dagbladet.no/nyheter/de-ukjente-meldingene-fra-skrekk-fengselet/70897053
 38. ^ https://www.dagbladet.no/nyheter/forsvarerne--frode-berg-var-pa-oppdrag-for-e-tjenesten/69733338
 39. ^ https://www.dagbladet.no/nyheter/frode-berg-saken-skal-ga-for-lukkede-dorer-i-moskva/70902975
 40. ^ https://www.dagbladet.no/nyheter/frode-folte-seg-presset-av-etterretningstjenesten/69733719
 41. ^ https://www.aldrimer.no/mener-e-tjenesten-gikk-rett-i-russisk-felle/
 42. ^ https://www.dagbladet.no/nyheter/her-forsokte-e-tjenesten-a-rekruttere-nye-agenter/70869484
 43. ^ https://www.nrk.no/finnmark/mener-e-tjenesten-verver-folk-i-naeringslivet-som-informanter-1.14021751
 44. ^ https://www.nrk.no/finnmark/sivile-i-kirkenes_-de-hemmelige-tjenestene-forsoker-a-verve-oss-1.14023503
 45. ^ https://www.dagbladet.no/nyheter/atle-berge-bygde-opp-en-stor-betongfabrikk-i-murmansk-na-er-han-utvist-fra-russland-mistenkt-for-spionasje/64061324/
 46. ^ https://www.aftenposten.no/norge/i/21gBB/Ogsa-E-tjenestefolk-far-problemer-etter-endt-tjeneste
 47. ^ https://www.side3.no/historie/to-norske-spioner-letter-pa-sloret-4454862
 48. ^ https://klassekampen.no/utgave/2021-02-27/sladder-rubbel-og-bit
 49. ^ https://www.nrk.no/urix/lederen-for-kontrollkomiteen-har-lest-frode-berg-rapporten-1.15393883
 50. ^ https://theintercept.com/document/2018/03/01/nsa-intelligence-relationship-with-norway-april-2013/
 51. ^ Bård Wormdal (22. mars 2018). «Norge og USA hacker russiske datanettverk». NRK Finnmark. 
 52. ^ Bård Wormdal. «Advarsel etter hacking mot Russland: – Vil forverre et fra før dårlig forhold til Norge». NRK Finnmark. 
 53. ^ https://www.nrk.no/finnmark/atle-berge-saksoker-den-norske-stat-_-har-lang-vitneliste-med-kjente-navn-1.14869347
 54. ^ http://www.bygg.no/article/1424436
 55. ^ https://www.nrk.no/tromsogfinnmark/vardo-etterlyser-tiltak_-_-norges-fremste-bombemal-uten-sikring-1.15014177
 56. ^ https://www.nrk.no/tromsogfinnmark/kraftige-lokale-reaksjoner-pa-mer-utstyr-til-ny-etterettningsradar-i-vardo-1.15004986
 57. ^ https://www.nrk.no/norge/_-russland-simulerte-angrep-pa-vardo-radar-1.13946450
 58. ^ https://www.nrk.no/tromsogfinnmark/xl/slik-er-det-a-leve-i-skyggen-av-globus-ii-1.14435606
 59. ^ https://www.nrk.no/tromsogfinnmark/xl/slik-er-det-a-leve-i-skyggen-av-globus-ii-1.14435606
 60. ^ «NATO vurderer nytt rakettskjold: – Må forsvare oss». www.dagsavisen.no (norsk). Besøkt 28. desember 2019. 
 61. ^ «Norge sier nei til NATO-tiltak: – Tror dette hindrer økt spenning». www.dagsavisen.no (norsk). Besøkt 28. desember 2019. 
 62. ^ http://www.ravn-roede.net/25-26-5-1-2ingenior-asbjorn-mathiesen-frimurer-av-grad-x-i-landslosjen/
 63. ^ «Nå vil E-tjenesten ut av mystikken». www.aftenposten.no. 27. mars 2014. Besøkt 13. juni 2022. 
 64. ^ «Dette er Norges nye spionsjef». www.vg.no. Besøkt 13. juni 2022. 
 65. ^ https://www.aftenposten.no/osloby/i/p62k6/Lutvann-leir-skal-bli-fire-ganger-storre
 66. ^ «Etterretningstjenesten». Arkivert fra originalen 10. februar 2018. Besøkt 22. februar 2018. 
 67. ^ «Denne «bondegården» drives av E-tjenesten». «E-veteranen Einar Hanssen hevdet at lytteposten ble overtatt og fjernstyrt av tysk etterretning (BND), som lyttet til russiske militære stasjoner» 
 68. ^ https://www.nrk.no/finnmark/na-er-det-nye-spionskipet-klart-for-barentshavet-1.12818175
 69. ^ https://www.nrk.no/norge/her-er-norges-nye-_spionskip_-1.11607223
 70. ^ https://www.vg.no/nyheter/utenriks/i/4265G/norske-marjata-er-verdens-mest-avanserte-klar-for-spionoppdrag-i-barentshavet
 71. ^ https://www.nrk.no/dokumentar/xl/james-bond_-den-mystiske-skipsrederen-og-norges-hemmelige-haer-1.14878057
 72. ^ https://nrkbeta.no/2021/08/30/etterretningstjenesten-naermere-a-lagre-nordmenns-nettrafikk/
 73. ^ Nils Andreas Stensønes blir ny etterretningssjef.Aftenposten. Besøkt 4. september 2020.
 74. ^ https://forsvaretsforum.no/etterretning-sjoforsvaret/tiltrer-som-sjef-for-etterretningstjenesten/167541
 75. ^ «Arkivert kopi» (PDF). Arkivert fra originalen (PDF) 28. september 2020. Besøkt 7. mars 2019. 
 76. ^ «Arkivert kopi». Arkivert fra originalen 9. september 2018. Besøkt 7. mars 2019. 
 77. ^ «Arkivert kopi» (PDF). Arkivert fra originalen (PDF) 12. februar 2019. Besøkt 7. mars 2019. 
 78. ^ https://www.oslomilsamfund.no/foredrag-etterretningstjenestens-arlige-situasjonsvurdering-3/
 79. ^ «Arkivert kopi» (PDF). Arkivert fra originalen (PDF) 11. februar 2019. Besøkt 7. mars 2019. 
 80. ^ https://www.nrk.no/norge/e-tjenesten_-trusselen-er-storst-fra-russland-og-kina-1.14425476
 81. ^ «Arkivert kopi». Arkivert fra originalen 5. mai 2020. Besøkt 10. februar 2020. 
 82. ^ «Arkivert kopi» (PDF). Arkivert fra originalen (PDF) 8. februar 2021. Besøkt 4. mars 2021. 
 83. ^ https://www.forsvaret.no/aktuelt-og-presse/publikasjoner/fokus/fokus-2022

Litteratur[rediger | rediger kilde]

 • Borgersrud, Lars (2001): Fiendebilde Wollweber. Svart propaganda i kald krig, s. 25. Oktober, Oslo. ISBN 82-495-0050-4.
 • Riste, Olav Moland, Arnfinn (1997): Strengt hemmelig: norsk etterretningsteneste 1945-1970. ISBN 82-00-12769-9.

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]