Midtøsten

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Midtøsten består av landene omkring den østlige delen av Middelhavet og østenfor, samt landene ved Den persiske bukt. Midtøsten ligger i vestre del av Asia og i nordøstre del av Afrika.

Andre betegnelser for omtrent det samme området er «Det nære Østen», «Nærøsten» og «Forasia». Beskrivelsen Midtøsten brukes som regel i politiske, økonomiske og historiske sammenhenger. Geografisk anvendes ofte «Vest-Asia» om Midtøsten uten Egypt, men inkludert Kaukasus.

Navnets opphav[rediger | rediger kilde]

Navnet «Midtøsten» ble første gang brukt i et tidsskrift 1902 av den amerikanske sjøoffiseren Alfred T. Mahan, som skrev for Londons National Review. Her benyttet han det nye ordet i sin oppfordring til britene om å forsterke flåtestyrkene i Den persiske gulf. Da hadde sjøfolk allerede brukt uttrykket «Midtøsten» siden 1800-tallet. Den gang var punktet der den første 30. lengdegrad øst etter nullmeridianen Greenwich krysser den 30. breddegrad før nullbreddegraden Ekvator "midt-øst”. Punktet 30° øst og 30° nord blir liggende nær inngangen til Suezkanalen og var samtidig den nye vannbårne snarveien til Østen fra Europa da Suez-kanalen ble ferdigstilt i 1869. Derav navnet “Midtøsten”. Den amerikanske historikeren Roderic Davison forklarer Mahans Midtøsten som «et ubestemmelig område, som bevoktet en del av sjøveien fra Suez til Singapore». Betegnelsen «Midtøsten» henspilte på «Det nære østen» og «Det fjerne østen», som allerede inngikk i språket.[1]

Eurosentrisme[rediger | rediger kilde]

Mange[hvem?] har kritisert navnet «Midtøsten» fordi det kan oppfattes som eurosentrisk. Regionen ligger i øst fra et vesteuropeisk ståsted. Forstavelsen midt- har også ført til en del forvirring, fordi man før første verdenskrig, ofte brukte uttrykket «Det nære østen» om Balkan og Det osmanske rike, mens «Midtøsten» refererte til Persia, Afghanistan og noen ganger Sentral-Asia, Turkestan og Kaukasus; til forskjell fra «Det fjerne østen», som viste til landene i Øst-Asia som Kina, Japan, Korea, Hongkong, Taiwan osv. Etter Det osmanske rikets fall i 1918 sluttet man å bruke uttrykket «Det nære østen», mens «Midtøsten» i større grad ble brukt om de nye statene i Den arabiske verden.

Land i Midtøsten[rediger | rediger kilde]

Land i Midtøsten markert med grønt.

Demografi[rediger | rediger kilde]

De mest tallrike etniske gruppene i Midtøsten er arabere, tyrkere, kurdere og persere. [2][3]

Befolkningsutviklingen i Midtøsten[rediger | rediger kilde]

Befolkningsutvikling i millioner fra 1950 til 2015.

Land år 1950 år 1980 år 1990 år 2005 år 2015 Økning 1950–2015 Kommentar
Libanon 1,4 2,6 2,7 3,6 5,1 3,7 mill. (264 %) Ca 10 % er palestinere
De palestinske territoriene 1,0 1,5 2,1 3,6 4,6 3,6 mill. (360 %)
Israel 1,2 3,8 4,5 6,6 7,9 6,7 mill. (558 %) Ca 20 % er palestinere
Jordan 0,5 2,3 3,4 5,2 7,7 7,2 mill. (1440 %) Rundt halvparten er palestinere
Kuwait 0,2 1,4 2,1 2,3 3,6 3,4 mill. (1700 %) Over halvparten er fremmedarbeidere
De forente arabiske emirater 0,1 1,0 1,8 4,1 9,6 9,5 mill. (9500 %) Svært stor andel fremmedarbeidere
Bahrain 0,1 0,4 0,5 0,9 1,4 1,3 mill. (1300 %) Over halvparten er fremmedarbeidere
Qatar 0,03 0,2 0,5 0,8 2,4 2,4 mill. (7900 %) Svært stor andel fremmedarbeidere
Oman 0,5 1,2 1,8 2,5 4,2 3,7 mill. (740 %) Nesten halvparten er fremmedarbeidere
Syria 3,5 9,0 12,5 18,2 22,3 18,8 mill. (537 %)
Irak 5,3 13,7 17,5 27,4 35,8 30,5 mill. (575 %)
Jemen 4,3 7,9 11,8 20,1 25,5 21,2 mill. (493 %)
Saudi-Arabia 3,2 9,8 16,2 24,7 29,9 26,7 mill. (834 %) Over 20 % er fremmedarbeidere
Iran 16,9 38,9 56,4 70,2 79,5 62,6 mill. (370 %)
Tyrkia 21,5 43,9 54,0 67,7 76,7 55,2 mill. (257 %)
Egypt 21,8 44,9 61,2 71,8 84,7 62,9 mill. (289 %)
Totalt 82,0 182,5 249,0 329,7 400,9 318,9 mill. (389 %)

Kilde World population prospect (Medium variant)

En bredere definisjon av Midtøsten (The Greater Middle East)[rediger | rediger kilde]

Det tradisjonelle Midtøsten pluss The Greater Middle East.

Noen ganger finner man Midtøsten brukt også om de øvrige landene i den arabiske verden. Dette er en bredere definisjon av Midtøsten, på engelsk ofte omtalt som The Greater Middle East, og omfatter også land som:

Det var G8 som kom med denne definisjonen i 2004

Enkelte regner også land i det sørlige Kaukasus med i definisjonen. Land som Aserbajdsjan, Armenia og Georgia.

Referanser[rediger | rediger kilde]

Se også[rediger | rediger kilde]