Forsvarets høgskole

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til: navigasjon, søk

Koordinater: 59°54′23,440″N 10°44′10,345″ØForsvarets høgskole (FHS) er en akkreditert høgskole som har til hovedoppgave å drive utdanning, forskning og utvikling, og formidling innenfor militær kjernekompetanse - de kunnskaper og ferdigheter som trengs for å løse politiske problemer med militærmakt.

Forsvarets høgskole er organisert i følgende 5 avdelinger: FHS/Sjefskurs, Forsvarets stabsskole (FSTS), Forsvarets kompetanse- og utdanningssenter (Fokus), Institutt for forsvarsstudier (IFS) og Norges idrettshøgskole/Forsvarets institutt (NIH/F).

Sjef for Forsvarets høgskole er kontreadmiral Louise Kathrine Dedichen.

Primært tilbyr høgskolen stabs- og masterutdanning for offiserer og sivilt forsvarsansatte med sivil bachelorgrad eller krigsskoleutdanning.

Utdanningen er erfaringsbasert og profesjonsnær. Fagmiljøene er konsentrert om forsvars- og sikkerhetspolitikk, militærmakt- og operasjoner, og militær fysisk trening.

FHS har internasjonalt samarbeid på institusjonelt nivå, med andre militære høgskoler, og gjennom student- og forskerutveksling.

I tillegg til stabs- og masterutdanningen, utvikler og gjennomfører høgskolen kompetansehevende kurs for militært og sivilt ansatte i Forsvaret og andre etater i forsvarssektoren.

Forsvarets høgskoles avdeling Sjefskurs tilbyr kurs for sivile og militære kursdeltakere om Forsvarets virksomhet og aspekter ved norsk og internasjonal forsvars-, sikkerhets- og utenrikspolitikk. Flertallet av deltakerne på kursene kommer fra sivil sektor.

FN- og NATO-kurs

Norwegian Defence International Center (NODEFIC) er et utdannings- og kompetansesenter ved FHS-avdelingen Forsvarets stabsskole (FSTS). NODEFIC tilbyr kurs innen FN- og NATO-operasjoner. Utdanningen på NODEFIC er en del av et nordisk samarbeid.

Høgskolens mediegruppe

Forsvarets høgskoles mediegruppe består av offiserer som bistår media og andre med militærfaglige analyser, kommentarer og vurderinger rundt bruk av militærmakt, militære operasjoner og internasjonale konflikter ved internasjonale kriser, konflikter og kriger.

Publikasjoner

Høgskolen utgir tidsskriftene Militære studier, IFS Insights og Moving soldier

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]