Hopp til innhold

Forsvarsbygg

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Forsvarsbygg
TypeForvaltningsorgan
VirkeområdeNorge
Etablert2002[1]
Org.nummer975950662
DirektørSvein Thorbjørn Thoresen[2]
HovedkontorOslo
UndergrupperNasjonalt kompetansesenter for sikring av bygg
UnderlagtForsvarsdepartementet
Ansatte 1 446 (2021)[1]
Nettstedforsvarsbygg.no (nb)

Forsvarsbygg er en etat underlagt Forsvarsdepartementet. Forsvarsbygg tilrettelegger, bygger, forvalter og avhender eiendom for Forsvaret.

Virksomhet[rediger | rediger kilde]

Forsvarsbygg ble etablert 1. januar 2002 som resultat av et politisk vedtak. Virksomheten er underlagt Forsvarsdepartementet, på linje med Forsvaret, Forsvarsmateriell og Forsvarets forskningsinstitutt. Før Forsvarsbygg ble etablert var virksomheten en del av Forsvarets militære organisasjon under navnet Forsvarets bygningstjeneste (FBT).

Forsvarsbyggs oppgave er å leie ut bygninger og arealer til Forsvaret. Forsvaret er Forsvarsbyggs største og viktigste kunde, men virksomheten har også andre kunder i både offentlig og privat sektor. Forsvarsbygg er i dag den største offentlige eiendomsaktøren i Norge. Ved utgangen av 2021 hadde Forsvarsbygg 1 446 ansatte, fordelt på 1 395 årsverk.

Ved utgangen av 2021 var Forsvarsbyggs eiendomsportefølje på ca. 4,1 millioner kvadratmeter bygningsmasse fordelt på 12 830 bygg og anlegg. De totale kostnadene for 2021 var 10,7 milliarder kroner.

Siden 2001 har Forsvarsbygg avhendet 3,1 millioner kvadratmeter ikke formålstjenlig eiendom. Salg av eiendom har gjort at forsvarssektoren har fått rundt 5,6 milliarder kroner netto til høyere prioriterte oppgaver.

Avdelinger[rediger | rediger kilde]

Forsvarsbygg er delt inn i fire avdelinger:

Forsvarsbygg anskaffelser

Forsvarsbygg prosjekt og utvikling har ansvaret for planlegging og gjennomføring av investeringsprosjekter. I tillegg kommer komponentutskiftnings- og fornyelsesprosjekter, samt prosjekter for NATO og eventuelt andre departementer/oppdragsgivere.

Forsvarsbygg eiendomsforvaltning Eiendomsforvaltning har ansvaret for forvaltning, drift og vedlikehold av forsvarssektorens eiendommer, bygg og anlegg. Eiendomsforvaltning har også ansvaret for å levere forsyningstjenester (energi, vann og avløp, samt avfallshåndtering). Eiendomsforvaltning har på vegne av Forsvarsbygg ansvaret for å sikre en strukturert og løpende dialog med brukere og leietakere, samt beredskapsarbeid og planarbeid knyttet til styrkeoppbygging.

Forsvarsbygg ressurssenter er Forsvarsbyggs enhet for interne støtteprosesser og faglig rådgivning innen Forsvarsbyggs kompetanseområder. Ressurssenteret leverer tjenester innen administrative tjenester, HR og organisasjonsutvikling, regnskap, IKT, miljørådgivning, juridisk rådgivning, sikring av bygg og kulturminne.

Nasjonale festningsverk[rediger | rediger kilde]

Fredriksvern i Stavern, et av Norges nasjonale festningsverk

Forsvarsbygg nasjonale festningsverk var en enhet i Forsvarsbygg som i perioden 2005–2017 forvaltet og utviklet de 14 større festningsanlegg og 22 mindre grensebefestninger definert som nasjonale festningsverk i Norge på vegne av Forsvarsdepartementet.[3] Redusert militært nærvær på anleggene har muliggjort en tilgjengeliggjøring av festningene for allmennheten.

Anleggene definert som nasjonale festningsverk er:

Dessuten er De Værdalske befestninger og de såkalte grensebefestningene, en fellesbetegnelse for befestningene som ble anlagt ved Glomma i tiårene omkring unionsoppløsningen i 1905, definert som nasjonale festningsverk.

Se også[rediger | rediger kilde]

Referanser[rediger | rediger kilde]

  1. ^ a b https://www.forsvarsbygg.no/no/om-oss/fakta/.
  2. ^ https://www.forsvarsbygg.no/no/om-oss/ledelsen/
  3. ^ «5 De nasjonale festningsverkene», «Kultur å forsvare» Om kulturvirksomheten i Forsvaret frem mot 2020, St.meld. nr. 33 (2008-2009).

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]