Hopp til innhold

Forsvarets logistikkorganisasjon

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Forsvarets logistikkorganisasjon
Basisdata
Aktiv2001–
LandNorge
Etablert2002
Overordnet enhetForsvaret
SjefLars Christian Aamodt (20212023)[1][2]
TypeFellesavdeling
StørrelseCa. 2 000 ansatte
HovedkvarterOslo
NettsideForsvarets logistikkorganisasjon
Operativt oppdrag
OppdragLevere logistikk- og støttetjenester som er tilpasset Forsvarets behov.
RolleLogistikk (forsyning og vedlikehold)
KonflikterKrigen i Afghanistan (NSE)

Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) er en selvstendig driftsenhet i Forsvaret.

FLO leverer logistikktjenester til Forsvaret og forsvarssektoren i fred, krise, konflikt og krig.[3]

FLO fastsetter forsynings- og vedlikeholdsløsninger, inklusive transporttjenester, lagertjenester, terminaldrift og verksteddrift. FLO drifter forsyningslagre, driftsanskaffelser, distribusjon og transportkontroll i Forsvaret. Videre har FLO verkstedene i Forsvaret som utfører tungt vedlikehold mot alt fra Sjøforsvarets fartøyer til Hærens og Heimevernets vogner, kjøretøy og våpen, i tillegg til sambands- og elektrooptiske systemer.

FLOs oppdrag er knyttet til understøttelse av militære styrker, herunder strategisk fremføring (og tilbakeføring) av personell, materiell og forsyninger. FLO koordinerer store deler innsatsen av ressurser som kan stilles til disposisjon av sivile aktører i fred, krise og krig.

I en sikkerhetspolitisk krise har FLO blant annet et særlig ansvar innen vertslandsstøtte, altså sivil og militær støtte gitt til allierte styrker som opererer på norsk jord. Samtidig skal FLO understøtte norsk styrkeoppbygging og stridsevne. FLO har derfor inngått en rekke langsiktige og strategiske partnerskap med noen av Norges fremste logistikkmiljøer på sivil side, for slik å være i stand til å øke logistikkapasiteten ved behov. I henhold til en studie[4] utført av Forsvarets forskningsinstitutt i 2019 bidrar nettopp denne innrettingen av Forsvarets logistikksystem til at FLOs vertslandsstøtteoppdrag er troverdig.

Organisering

[rediger | rediger kilde]

Erik Hernes var første sjef for FLO, og han gikk av i 2005 blant annet som følge av budsjettoverskridelse i 2004.[5] Trond Ragnarsøn Karlsen var sjef for FLO fra 2005 til 2011. I september 2011 tok Petter Jansen over jobben.

FLO består av følgende avdelinger:

  • FLO Strategiske anskaffelser: Ansvar for rammeavtaler og innkjøp av varer og tjenester til hele Forsvaret. Avdelingen inngår nye, og forvalter eksisterende kontrakter og avtaler med leverandører i inn- og utland.
  • FLO Forsyning: Ansvar for å støtte Forsvarets operasjoner med forsyninger og transport. Divisjonen planlegger, koordinerer og leverer forsyninger (som mat, klær, våpen, drivstoff, reservedeler og ammunisjon) til hele Forsvaret. I tillegg leverer FLO Forsyning transporttjenester, som omfatter vei-, sjø- og lufttransport, spedisjon- og stykkgodsforsendelser i inn- og utland, tollbehandling, og tjeneste- og rettighetsreiser for alle i Forsvaret.
  • FLO Forsvarets verksteder og produksjonsstyring (FVP): Ansvar for vedlikehold, oppgradering og modifisering av Forsvarets våpen- og materiellsystemer, kjøretøy og fartøy. Avdelingen består av Forsvarets verksteder på Romerike, Østerdalen, Horten, Bergen, Bjerkvik, Ramsund og Troms og Finnmark. I tillegg er Forsvarets laboratorietjenester (FO​LAT) på Kjeller del av avdelingen.​[6]
  • FLO Eksterne kanaler: Ansvar for å utvikle samarbeidet med FLOs strategiske samarbeidspartnere, herunder følge opp og videreutvikle eksisterende avtaler og etablere nye avtaler.[7]
  • FLO stab: er det administrative støtteelementet i FLO. Staben består av avdelingene strategi og kommunikasjon, økonomi og styring, HR, juridisk, og logistikk, samt en lederstøtteavdeling. Nasjonalt logistikkoperasjonssenter (NLOGS) er i det daglige underlagt FLO, men under operativ kommando av Forsvarets operative hovedkvarter, og støtter daglig pågående norske militære operasjoner i inn- og utland.​[8]
  • Forsvarets kompetansesenter for logistikk og operativ støtte: FKL leverer operative logistikkelementer og fagutdannelse innen transport, forvaltning og ammunisjon, med mer.

1. januar 2016 ble Forsvarsmateriell utskilt fra FLO og opprettet som en etat under Forsvarsdepartementet, med ansvar for materiellinvestering og materiellforvaltning. Forsvarets materielltilsyn ble skilt ut av FLO i 2010.[9]

Referanser

[rediger | rediger kilde]

Eksterne lenker

[rediger | rediger kilde]