Forsvarsstaben

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk
Forsvarsstaben
Forsvarsstabens våpenskjold
Basisdata
Aktiv:2003–
Land:Norge
Overordnet enhet:Forsvarssjef
Type:Ledelsesstab
Hovedkvarter:Akershus festning
Forsvarsstaben
Operativt oppdrag:
Oppdrag:Planlegge, styre, og følge opp hele Forsvarets virksomhet; styrkeproduksjon, operasjoner og støttevirksomhet.
Rolle:Forsvarsledelse

Forsvarsstaben (FST) er i Norge den staben i Forsvaret som støtter Forsvarssjefen i hans roller som øverste fagmilitære rådgiver og etatssjef for Forsvarets militære organisasjon.

Forsvarsstaben skal, på Forsvarssjefens vegne, ivareta ansvaret for å gjennomføre oppdrag, påse at beslutninger følges opp og ivareta det daglige arbeidsgiveransvaret for personellet i Forsvarets militære organisasjon. Dette innebærer ansvaret for at det planverk og det budsjett som er fastlagt og formidlet fra departementet blir implementert.

Sjef for FST er for tiden generalløytnant Erik Gustavson, som tok over etter viseadmiral Jan Eirik Finseth 10. januar 2014.

Historikk[rediger | rediger kilde]

Forsvarsstaben ble opprettet 1. september 1945 med Halvor Hansson som midlertidig sjef. Samtidig opphørte Forsvarets overkommando og Forsvarsstaben innordnet i Forsvarsdepartementet. Straks etter opprettelsen ble det også opprettet en militær sjefsnemd som fikk den operative kommandoen i fred. Dette i motsetning til Forsvarets overkommando som hadde den samordnende kommandoen for militære styrker i Norge.

I denne perioden ble Norge medlem av Nato våren 1949. Dette førte til at den operative kommandoen i erklærte krigsskueplasser ville bli overført til sjefen for Nordkommandoen, Allied Forces Northern Europe (AFNORTH).

Under Sjefen for forsvarstaben lå Øverstkommanderende for Nord-Norge (ØKN).

Forsvarsstaben ble så nedlagt i 1961 da Forsvarets overkommando igjen ble opprettet. Forsvarsstaben ble opprettet igjen 1. august 2003 da Forsvarets overkommando (FO) ble nedlagt.

Forsvarsstaben var frem til 1. januar 2009 organisert med fire grenstaber – Hærstaben, Sjøforsvarsstaben, Luftforsvarsstaben og Heimevernstaben. Generalinspektørene var en del av Forsvarsstaben og hadde gjennomføringsansvaret for styrkeproduksjonen i sine forsvarsgrener.

Nåværende organisasjon[rediger | rediger kilde]

Forsvarsstaben er organisert i en stabsavdeling og fem avdelinger:

Forsvarsstabens sekretariat

Skal på vegne av Sjef FST koordinere stabens prosesser. Sekretariatet er delt i Lederstøtteseksjonen og Administrasjosseksjonen.

Personellavdelingen

Leder og koordinerer etatens videreutvikling av Forsvarets helhetlige HR-prosesser og bidrar med analyseringskapasiteter og utredningevner. P-avdelingen består av avdelingene HR-utvikling, Analyse, struktur og ressurs, Arbeidsgiverseksjonen og Forsvarets veteranadministrasjon.

Operasjonsavdelingen

Støtter Forsvarssjefen i utøvelse av alminnelig kommando, med vekt på å utarbeide FSJs operative krav, utføre militærstrategisk utvikling av rammer og direktiver, samt styre og monitorere Forsvarets operative virksomhet. O-avdelingen består av Rustningskontrollseksjonen, Spesialoperasjonsseksjonen, Situasjonssenteret, Øvingsseksjonen og Strategisk planseksjon.

Økonomi- og styringsavdelingen

Innehar det overordnede ansvaret for Forsvarets virksomhetsstyring, og er utøvende myndighet innen økonomi- og styringsrådet. Består av seksjonene Styring, Plan og økonomi, Utvikling og analyse og Administrativ kontroll.

Organisasjonsavdelingen

Avdelingen ivaretar Forsvarets programfunksjon for intern effektivisering og kontinuerlig forbedring, koordinerer Forsvaret bidrag i strukturutvikling og monitorerer og koordinerer Forsvaret oppfølging og gjennomføring av materiellinversteringer og planlegging av eiendom, bygg og anlegg. Består av Effektivserings- og utviklingsseksjonen og Materiell- og EBA-seksjonen.

Veteranavdelingen

Avdelingen ivaretar saker knyttet til personell som har tjenestegjort i internasjonale operasjoner

Oppgaver[rediger | rediger kilde]

  • Styring av utdanningsvirksomheten
  • Styrkegenerering
  • Personellforvaltning
  • Økonomistyring i Forsvarets militære organisasjon
  • Totalt prosjektansvar for materiell, eiendommer, bygg og anlegg
  • Logistikkstyring
  • Informasjonsvirksomhet
  • Rådgivning overfor forsvarssjefen

Litteratur[rediger | rediger kilde]

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]