Oslo-regionen

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
(Omdirigert fra «Stor-Osloregionen»)
Hopp til navigering Hopp til søk
Oslo-regionen
Oslo sentrum aerial.jpg

Våpen

LandNorge Norge
StatusStorbyregion
Adm. senterOslo
Nettsidewww.osloregionen.no
Kart
Oslo-regionen
59°57′N 10°45′Ø

Oslo-regionen er en storbyregion som omgir hovedstaden Oslo i Norge. Byregionen er alltid definert ved bykommunen Oslo som senter og som regel med et utvalg omlandskommuner rundt.

Hovedstadsmeldingen[rediger | rediger kilde]

I Hovedstadsmeldingen[1] defineres Oslo-regionen i diverse deler og nivåer. Disse regiondelene blir brukt som grunnlag for statistiske oversikter av staten.

Oslo

Det første nivået i Oslo-regionen er Oslo. Det består i sin helhet av Oslo kommune som også har status som fylke og har femten bydeler. Oslo har en befolkning på 709 037 per 1. januar 2023[2]. Oslo omtales som hovedstaten, bysamfunnet og Oslo-regionens kjerne.

Oslo tettsted

Det andre nivået i Oslo-regionen er Oslo tettsted som definert av SSB. Tettstedet er det sammenhengende bebygde området (tettbygd areal) i Oslo samt nabokommunene Asker, Bærum, Lier, Lillestrøm, Lørenskog, Nittedal, Nordre Follo og Rælingen. Tettstedet Oslo har 1 064 235 innbyggere per 1. januar 2022[3]. Betegnelser med liknende bruk er byområdet, Oslo-området, Oslo og omland og Oslo med nabokommuner. I desember 2018 ble det rapportert at befolkningen i Oslo tettsted hadde passert én million.[4] Oslo kalles landets største by på grunnlag av tettstedet Oslo.[5]

Oslo og Akershus

Det tredje nivået i Oslo-regionen er Oslo og Akershus. Oslo og Akershus har tradisjonelt blitt kalt for Oslo-regionen men staten refererer ikke lenger til den geografiske enheten som Oslo-regionen. Akershus er nå slått sammen med Buskerud og Østfold til fylkeskommunen Viken. Det er et godt samarbeid mellom Oslo og Viken og det er flere statlige etater som følger dette nivået i Oslo-regionen, blant annet Fylkesmannen i Oslo og Viken.

Hovedstadsregionen

Det fjerde nivået i Oslo-regionen er hovedstadsregionen. I hovedstadsmeldingen blir hovedstadsregionen betegnet som den funksjonelt integrerte regionen som har Oslo som kjerne. I Stortingsmeldingen gis det ikke en fast definisjon av begrepet – men det kan assosieres både med Oslo tettsted og med storbyregionen Oslo. I enkelte tilfeller så blir Oslo, samt Asker og Bærum referert til som hovedstadsregionen. Kommunene har felles inndelinger for noen statlige etater, blant annet Oslo politidistrikt og både Asker prosti og Bærum prosti tilhører Oslo bispedømme. Mesteparten av bebyggelsen i kommunene regnes som en del av tettstedet Oslo. Historisk sett så utgjorde Aker i Aker og Follo fogderi dagens Oslo, samt Asker-bygda og dagens Bærum.

Storbyregionen Oslo

Det femte nivået i Oslo-regionen er storbyregionen Oslo, ofte kalt Stor-Oslo. I den såkalte storbymeldingen[6] defineres det 10 by- og 6 storbyregioner i Norge, der Oslo-regionen er den største av storbyregionene. Storbyregionene er byregioner rundt byer som er spesielt viktig for sin respektive landsdel. Oslo-regionen er desidert størst og har derfor fått spesiell behandling av regjeringen. Oslo-regionen deles i fem områder: Oslo kommune, de indre deler av Stor-Oslo, de ytre deler av Stor-Oslo, Drammens-regionen og Mosse-regionen. Stor-Oslo omfatter 31 kommuner og har 1 546 706 innbyggere per 1. januar 2023[7]. Storbyregionen er definert på basis av NIBRs analyser av geografiske og pendlingsmessige forhold, eller såkalt pendleromland og bymessig bebyggelse. Kommunene som utgjør storbyregionen, delregionene til kommunene og innbyggertallet for kommunene vises i tabellen nedenfor:


Kommune Befolkning 2002[6] Befolkning 2010[8] Befolkning 2011[8] Befolkning 1. januar 2023[9] Område Fylke Region
Oslo 512 589 586 860 599 230 709 037 Oslo Oslo Stor-Oslo
Lillestrøm 61 747 73 330 74 869 91 515 Indre Sirkel Nord
Viken
Lørenskog 29 834 32 730 33 308 46 797
Nittedal 19 185 20 939 21 165 25 440
Rælingen 14 631 15 591 15 920 19 618
Enebakk 8 965 10 176 10 262 11 392 Indre Sirkel Sør
Nesodden 15 777 17 348 17 515 20 322
Nordre Follo 48 915 52 905 57 686 62 245
Bærum 101 497 111 213 112 789 129 874 Indre Sirkel Vest
Aurskog-Høland 13 654 14 982 15 310 17 945 Ytre Sirkel Nord
Eidsvoll 18 035 20 689 21 128 27 338
Gjerdrum 4 778 5 821 5 990 7 285
Hurdal 2 624 2 617 2 619 2 944
Lunner 8 455 8 600 8 654 9 307
Nannestad 9 436 10 927 11 128 15 530
Nes 17 458 18 827 19 049 24 283
Ullensaker 21 942 29 088 30 081 42 866
Asker 75 338 82 562 92 174 97 784 Ytre Sirkel Vest
Frogn 12 962 14 622 14 814 16 106 Ytre Sirkel Sør
Indre Østfold 37 669 40 686 41 108 46 382
Marker 3 319 3 471 3 476 3 639
Skiptvet 3 258 3 541 3 576 3 886
Vestby 12 515 14 373 14 708 19 089
Ås 14 037 16 386 16 733 21 350
Moss 40 877 44 323 44 691 51 240 Mosseregionen
Råde 6 388 6 882 6 946 8 317
Våler 4 126 4 472 4 573 6 023
Drammen 83 238 91 719 92 993 103 291 Drammensregionen
Lier 21 536 23 267 23 580 28 167
Øvre Eiker 15 161 16 616 16 987 20 495
Holmestrand 19 983 21 432 21 754 26 206 Vestfold og Telemark
Total 1 259 929 1 416 995 1 442 318 1 546 706

Oslo-regionen interkommunalt politisk råd

Det sjette nivået i Oslo-regionen er Oslo-regionen IPR. Den ledes av byrådslederen i Oslo, og består av følgende medlemmer per 9. juni 2022[10]:

Fylkeskommuner

Kommuner i Viken

Kommuner i Innlandet

Kommuner i Vestfold og Telemark

I tillegg så er følgende regionråd representert i Oslo-regionens styre[11]:

De 64 kommunene dekker et areal på ca. 32.054 km² og hadde en befolkning på omtrent 2,1 millioner per 2016[12]. Det gir omtrent 65,5 innbyggere per km². I for eksempel hele Nederland er samme tall over 395 innbyggere per km².

Østlandet

De siste nivået i Oslo-regionen er Østlandet. Hele Østlandet har til sammen 2 593 085 innbyggere per 1. januar 2015[13] fordelt på fire fylker. Østlandet har et areal på 94 575 kvadratkilometer som tilsvarer ca. 30% av arealet i fastlands-Norge.[14] Østlandet har en befolkning som tilsvarer ca. 50% av Norges befolkning[15] og befolkningstettheten er 26.4 innbyggere per kvadratkilometer. Østlandet utgjøres av fylkene Innlandet, Oslo, Vestfold og Telemark og Viken.

Kart fra St.meld. nr. 31 (2006-2007). Kartet viser en funksjonell inndeling av Oslo-regionen etter pendlig til Oslo.
Kart fra St.meld. nr. 31 (2006-2007). Kartet viser en funksjonell inndeling av Oslo-regionen etter regionsamarbeid i diverse storbyregioner som regnes som en del av Oslo-regionen.
Kart fra Olsoregionens sekretariat, fra september 2006. Kartet viser en funksjonell inndeling av Oslo-regionen etter kommuner som er invitert eller orientert med Oslo-regionens samarbeidsallianse.

Viken[rediger | rediger kilde]

Fylket Viken som ble etablert 1. januar 2020 ved en sammenslåing av de tidligere fylkene Buskerud, Akershus og Østfold tok utgangspunkt i Oslo-regionen som definert av Stortinget. En av de viktigste rollene gitt til fylkene er å skape en effektivt samordnet plan for samferdsel og kollektivtransport som tilfredsstiller kravene til reisende passasjerer, ofte pendlere. Det var ikke optimalt og måtte krysse flere fylkesgrenser for pendlere fra Drammens-regionen og Østfold. Innbyggerne i de områdene er en del av Oslos bo- og arbeidsmarked og pendlerstrømmene preges av det. I Oslo og tidligere Akershus er det Ruter som er ansvarlig for å drifte kollektivtrafikken mens i Drammens-regionen (Buskerud) er det Brakar og i Østfold er det Østfold Kollektivtrafikk. Et slik fragmentert utvalgt av kollektivselskaper er ikke gunstig for innbyggerne som reiser i Oslo-regionen utenfor tidligere Akershus fylke. Særlig var det viktig for Drammens-regionen å være i samme fylke som resten av Oslo-regionen. Bystyret i Drammen kommune gjorde det i 2017 kjent at de skulle sende forespørsel til Stortinget om å overføres fra Buskerud til Akershus fylke om fylkesgrensene ikke ble justert.[16][17]

Se også[rediger | rediger kilde]

Referanser[rediger | rediger kilde]

 1. ^ Kommunal- og moderniseringsdepartementet (1. mai 2007). «Hovedstadmeldingen». Regjeringen. Besøkt 29. august 2020. 
 2. ^ «07459: Alders- og kjønnsfordeling i kommuner, fylker og hele landets befolkning (K) 1986 - 2023». Statistisk sentralbyrå. 21. februar 2023. Besøkt 21. februar 2023. 
 3. ^ «Tettsteder. Folkemengde og areal, etter kommune.». Statistisk sentralbyrå. 14. desember 2022. Besøkt 21. desember 2022. 
 4. ^ Hagesæther, Pål Vegard. «Historisk milepæl: Nå kan Oslo kalle seg en millionby». Aftenposten. Besøkt 18. april 2020. 
 5. ^ Paus, Mari (1. november 2021). «Oslo – tettsted». Store norske leksikon. Besøkt 14. desember 2021. 
 6. ^ a b Kommunal- og regionaldepartementet (9. mai 2003). «Storbymeldingen». Regjeringen. Besøkt 18. april 2020. 
 7. ^ «07459: Alders- og kjønnsfordeling i kommuner, fylker og hele landets befolkning (K) 1986 - 2023». Statistisk sentralbyrå. 21. februar 2023. Besøkt 21. februar 2023. 
 8. ^ a b Statistisk sentralbyrå, Folkemengd 1. januar 2011 og endringane i 2010. Endelege tal besøkt 6. april 2011. Folkemengde i kommuner som er definert i Stortingsmeldingen er lagt sammen.
 9. ^ «07459: Alders- og kjønnsfordeling i kommuner, fylker og hele landets befolkning (K) 1986 - 2023». Statistisk sentralbyrå. 21. februar 2023. Besøkt 21. februar 2023. 
 10. ^ «Medlemmer». Osloregionen. Besøkt 9. juni 2022. 
 11. ^ «Regionrådene». Osloregionen. Besøkt 18. april 2020. 
 12. ^ Osloregionen (2016). «Samordnet areal- ogtransportstrategi for Osloregionen - 2016» (PDF). Besøkt 18. april 2020. 
 13. ^ ssb.no: befolkningsendringer
 14. ^ «statkart.no: fylkesareal». Arkivert fra originalen 27. mars 2014. Besøkt 21. november 2007. 
 15. ^ https://snl.no/%C3%98stlandet
 16. ^ «– Å beholde Buskerud som det er nå, er ikke et alternativ». www.dagsavisen.no (norsk). Besøkt 5. februar 2020. 
 17. ^ «Drammen i Osloregionen». Tore Opdal Hansen. 5. november 2017. Besøkt 5. februar 2020.