Osloregionen

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
(Omdirigert fra Stor-Osloregionen)
Hopp til navigering Hopp til søk
Osloregionen
Oslo sentrum aerial.jpg

Våpen

StatusStorbyregion
Adm. senterOslo
NettsideNettside

Osloregionen
59°57′N 10°45′Ø

Osloregionen er en storbyregion som omgir hovedstaden Oslo i Norge. Byregionen er alltid definert ved bykommunen Oslo som senter og som regel med et utvalg omlandskommuner rundt.

Hovedstadsmeldingen[rediger | rediger kilde]

I Hovedstadsmeldingen[1] defineres Osloregionen i diverse deler og nivåer. Disse regiondelene blir brukt som grunnlag for statistiske oversikter av staten.

Oslo

Det første nivået i Osloregionen er Oslo. Det består i sin helhet av Oslo kommune som også har status som fylke og har femten bydeler. Oslo har en befolkning på 697 010 per 1. januar 2021[2]. Oslo omtales som hovedstaten, bysamfunnet og Osloregionens kjerne.

Oslo tettsted

Det andre nivået i Osloregionen er Oslo tettsted som definert av SSB. Tettstedet er det sammenhengende bebygde området (tettbygd areal) i Oslo samt nabokommunene Asker, Bærum, Lier, Lillestrøm, Lørenskog, Nittedal, Nordre Follo og Rælingen. Tettstedet Oslo har 1 043 168 innbyggere per 1. januar 2021[3]. Betegnelser med liknende bruk er byområdet, Osloområdet, Oslo og omland og Oslo med nabokommuner. I desember 2018 ble det rapportert at befolkningen i Oslo tettsted hadde passert én million.[4]

Oslo og Akershus

Det tredje nivået i Osloregionen er Oslo og Akershus. Oslo og Akershus har tradisjonelt blitt kalt for Osloregionen men staten referer ikke lenger til den geografiske enheten som Osloregionen. Akershus er nå slått sammen med Buskerud og Østfold til fylkeskommunen Viken. Det er et godt samarbeid mellom Oslo og Viken og det er flere statlige etater som følger dette nivået i Osloregionen, blant annet Fylkesmannen i Oslo og Viken.

Hovedstadsregionen

Det fjerde nivået i Osloregionen er Hovedstadsregionen. I Hovedstadsmeldingen blir Hovedstadsregionen betegnet som den funksjonelt integrerte regionen som har Oslo som kjerne. I Stortingsmeldingen gis det ikke en fast definisjon av begrepet – men det kan assosieres både med Oslo tettsted og med Storbyregionen Oslo. I enkelte tilfeller så blir Oslo, samt Asker og Bærum referert til som Hovedstadsregionen. Kommunene har felles inndelinger for noen statlige etater, blant annet Oslo politidistrikt og både Asker prosti og Bærum prosti tilhører Oslo bispedømme. Mesteparten av bebyggelsen i kommunene regnes som en del av tettstedet Oslo. Historisk sett så utgjorde Aker i Aker og Follo fogderi dagens Oslo, samt Askerbygda og dagens Bærum.

Storbyregionen Oslo

Det femte nivået i Osloregionen er Storbyregionen Oslo, ofte kalt Stor-Oslo. I den såkalte storbymeldingen[5] defineres det 10 by- og 6 storbyregioner i Norge, der Osloregionen er den største av storbyregionene. Storbyregionene er byregioner rundt byer som er spesielt viktig for sin respektive landsdel. Osloregionen er desidert størst og har derfor fått spesiell behandling av regjeringen. Osloregionen deles i fem områder: Byen Oslo, de indre deler av Stor-Oslo, de ytre deler av Stor-Oslo, Drammensregionen og Mosseregionen. Stor-Oslo omfatter 31 kommuner og har 1 546 706 innbyggere per 1. januar 2021[6]. Storbyregionen er definert på basis av NIBRs analyser av geografiske og pendlingsmessige forhold, eller såkalt pendleromland og bymessig bebyggelse. Kommunene som utgjør storbyregionen, delregionene til kommunene og innbyggertallet for kommunene vises i tabellen nedenfor:


Kommune Befolkning 2002[5] Befolkning 2010[7] Befolkning 2011[7] Befolkning 1. januar 2021[8] Område Fylke Region
Oslo 512 589 586 860 599 230 697 010 Oslo Oslo Stor-Oslo
Lillestrøm 61 747 73 330 74 869 86 953 Indre Sirkel Nord
Viken
Lørenskog 29 834 32 730 33 308 42 740
Nittedal 19 185 20 939 21 165 24 454
Rælingen 14 631 15 591 15 920 18 730
Enebakk 8 965 10 176 10 262 11 065 Indre Sirkel Sør
Nesodden 15 777 17 348 17 515 19 805
Nordre Follo 48 915 52 905 57 686 60 034
Bærum 101 497 111 213 112 789 128 233 Indre Sirkel Vest
Aurskog-Høland 13 654 14 982 15 310 17 591 Ytre Sirkel Nord
Eidsvoll 18 035 20 689 21 128 26 031
Gjerdrum 4 778 5 821 5 990 7 043
Hurdal 2 624 2 617 2 619 2 838
Lunner 8 455 8 600 8 654 9 062
Nannestad 9 436 10 927 11 128 14 637
Nes 17 458 18 827 19 049 23 422
Ullensaker 21 942 29 088 30 081 40 459
Asker 75 338 82 562 92 174 94 915 Ytre Sirkel Vest
Frogn 12 962 14 622 14 814 15 953 Ytre Sirkel Sør
Indre Østfold 37 669 40 686 41 108 45 201
Marker 3 319 3 471 3 476 3 601
Skiptvet 3 258 3 541 3 576 3 825
Vestby 12 515 14 373 14 708 18 290
Ås 14 037 16 386 16 733 20 439
Moss 40 877 44 323 44 691 49 668 Mosseregionen
Råde 6 388 6 882 6 946 7 568
Våler 4 126 4 472 4 573 5 805
Drammen 83 238 91 719 92 993 101 859 Drammensregionen
Lier 21 536 23 267 23 580 27 118
Øvre Eiker 15 161 16 616 16 987 19 709
Holmestrand 19 983 21 432 21 754 25 011 Vestfold og Telemark
Total 1 259 929 1 416 995 1 442 318 1 546 706

Samarbeidsalliansen Osloregionen

Det sjette nivået i Osloregionen er Samarbeidsalliansen Osloregionen. Osloregionen er navnet på en samarbeidsallianse mellom 68 kommuner rundt Oslo. Den ledes av byrådslederen i Oslo, og består av følgende medlemmer per 1. januar 2020[9]:

Fylkeskommuner

Kommuner i Viken

Kommuner i Innlandet

Kommuner i Vestfold og Telemark

I tillegg så er følgende regionråd representert i Osloregionens styre[10]:

De 68 kommunene dekker et areal på ca. 32.054 km² og hadde en befolkning på omtrent 2,1 millioner per 2016[11]. Det gir omtrent 65,5 innbyggere per km². I for eksempel hele Nederland er samme tall over 395 innbyggere per km².

Østlandet

De siste nivået i Osloregionen er Østlandet. Hele Østlandet har til sammen 2 593 085 innbyggere per 1. januar 2015[12] fordelt på fire fylker. Østlandet har et areal på 94 575 kvadratkilometer som tilsvarer ca. 30% av arealet i Fastlands-Norge.[13] Østlandet har en befolkning som tilsvarer ca. 50% av Norges befolkning[14] og befolkningstettheten er 26.4 innbyggere per kvadratkilometer. Østlandet utgjøres av fylkene Innlandet, Oslo, Vestfold og Telemark og Viken.

Kart fra St.meld. nr. 31 (2006-2007). Kartet viser en funksjonell inndeling av Osloregionen etter pendlig til Oslo.
Kart fra St.meld. nr. 31 (2006-2007). Kartet viser en funksjonell inndeling av Osloregionen etter regionsamarbeid i diverse storbyregioner som regnes som en del av Osloregionen.
Kart fra Olsoregionens sekretariat, fra september 2006. Kartet viser en funksjonell inndeling av Osloregionen etter kommuner som er invitert eller orientert med Osloregionens samarbeidsallianse.

Viken[rediger | rediger kilde]

Fylket Viken som ble etablert 1. januar 2020 ved en sammenslåing av de tidligere fylkene Buskerud, Akershus og Østfold tok utgangspunkt i Osloregionen som definert av Stortinget. En av de viktigste rollene gitt til fylkene er å skape en effektivt samordnet plan for samferdsel og kollektivtransport som tilfredsstiller kravene til reisende passasjerer, ofte pendlere. Det var ikke optimalt og måtte krysse flere fylkesgrenser for pendlere fra Drammensregionen og Østfold. Innbyggerne i de områdene er en del av Oslos bo- og arbeidsmarked og pendlerstrømmene preges av det. I Oslo og tidligere Akershus er det Ruter som er ansvarlig for å drifte kollektivtrafikken mens i Drammensregionen (Buskerud) er det Brakar og i Østfold er det Østfold Kollektivtrafikk. Et slik fragmentert utvalgt av kollektivselskaper er ikke gunstig for innbyggerne som reiser i Osloregionen utenfor tidligere Akershus fylke. Særlig var det viktig for Drammensregionen og være i samme fylke som resten av Osloregionen. Bystyret i Drammen kommune gjorde det i 2017 kjent at de skulle sende forespørsel til Stortinget om å overføres fra Buskerud til Akershus fylke om fylkesgrensene ikke ble justert.[15][16]

Se også[rediger | rediger kilde]

Referanser[rediger | rediger kilde]

 1. ^ Kommunal- og moderniseringsdepartementet (1. mai 2007). «Hovedstadmeldingen». Regjeringen. Besøkt 29. august 2020. 
 2. ^ «07459: Alders- og kjønnsfordeling i kommuner, fylker og hele landets befolkning (K) 1986 - 2021». Statistisk sentralbyrå. 23. februar 2021. Besøkt 23. februar 2021. 
 3. ^ «Tettsteder. Folkemengde og areal, etter kommune.». Statistisk sentralbyrå. 26. oktober 2021. Besøkt 27. oktober 2021. 
 4. ^ Hagesæther, Pål Vegard. «Historisk milepæl: Nå kan Oslo kalle seg en millionby». Aftenposten. Besøkt 18. april 2020. 
 5. ^ a b Kommunal- og regionaldepartementet (9. mai 2003). «Storbymeldingen». Regjeringen. Besøkt 18. april 2020. 
 6. ^ «07459: Alders- og kjønnsfordeling i kommuner, fylker og hele landets befolkning (K) 1986 - 2021». Statistisk sentralbyrå. 23. februar 2021. Besøkt 23. februar 2021. 
 7. ^ a b Statistisk sentralbyrå, Folkemengd 1. januar 2011 og endringane i 2010. Endelege tal besøkt 6. april 2011. Folkemengde i kommuner som er definert i Stortingsmeldingen er lagt sammen.
 8. ^ «07459: Alders- og kjønnsfordeling i kommuner, fylker og hele landets befolkning (K) 1986 - 2021». Statistisk sentralbyrå. 23. februar 2021. Besøkt 23. februar 2021. 
 9. ^ «Medlemmer». Osloregionen. Besøkt 18. april 2020. 
 10. ^ «Regionrådene». Osloregionen. Besøkt 18. april 2020. 
 11. ^ Osloregionen (2016). «Samordnet areal- ogtransportstrategi for Osloregionen - 2016» (PDF). Besøkt 18. april 2020. 
 12. ^ ssb.no: befolkningsendringer
 13. ^ «statkart.no: fylkesareal». Arkivert fra originalen 27. mars 2014. Besøkt 21. november 2007. 
 14. ^ https://snl.no/%C3%98stlandet
 15. ^ «– Å beholde Buskerud som det er nå, er ikke et alternativ». www.dagsavisen.no (norsk). Besøkt 5. februar 2020. 
 16. ^ «Drammen i Osloregionen». Tore Opdal Hansen. 5. november 2017. Besøkt 5. februar 2020.