Kommunal- og distriktsdepartementet

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Kommunal- og distriktsdepartementet
KDD
Offisielt navnKommunal- og moderniseringsdepartementet, Kommunal- og regionaldepartementet, Kommunal- og arbeidsdepartementet, Kommunaldepartementet, Kommunal- og arbeidsdepartementet, Gielda- ja ođasmahttindepartemeanta, Kommunal- og distriktsdepartementet
TypeNorsk departement
VirkeområdeNorge
Etablert20. desember 1948[1]
Org.nummer972417858
StatsrådErling Sande (Sp)
HovedkontorR5
UnderlagtNorges regjering
JurisdiksjonNorge
Nettstedregjeringen.no (no)
Inngangen til Kommunal- og distriktsdepartementet m.fl. i Oslo

Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) er et norsk departement med ansvar for blant annet IKT, kommunal-, regional- og distriktspolitikk, lokalforvaltning, kommuneøkonomi og boligpolitikk. KDD har også ansvar for statlig arbeidsgiverpolitikk, gjennomføring av valg, same- og minoritetspolitikk og oppfølging av bærekraftsmålene. Departementet het under Solbergs-regjering, Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD). Dette ble opprettet gjennom å fusjonere Fornyings- og administrasjonsdepartementet, Kommunal- og regionaldepartementet og planavdelingen i Miljøverndepartementet. Departementet endret navn til Kommunal- og distriktsdepartementet 1. januar 2022.[2]

Departementet har lokaler i Regjeringskvartalet R5 i Akersgata 59.

Avdelinger[rediger | rediger kilde]

I tillegg til en kommunikasjonsenhet og en administrasjonsavdeling, har departementet følgende avdelinger:

Avdeling for IT og forvaltningspolitikk Avdelingen har koordineringsansvaret for forvaltningspolitikken og IT-politikken, for deler av personvernpolitikken og for elektronisk kommunikasjon. Ansvaret omfatter blant annet arbeidet med digitalisering og innovasjon i offentlig sektor, personopplysningsforskriften og administrativt ansvar for Datatilsynet og for Personvernnemda. Avdelingen har også ansvar for etatsstyringen av Digitaliseringsdirektoratet og av Nasjonal kommunikasjonsmyndighet. Avdelingen er faglig sekretariat for både distrikts- og digitaliseringsministeren og for kommunal- og moderniseringsministeren. Avdelingen ledes av ekspedisjonssjef Jan Hjelle

Arbeidsgiverpolitisk avdeling forvalter statens personal- og arbeidsgiverpolitikk gjennom avtaler, lovverk og bestemmelser. Forhandlingsseksjonen forhandler med fagforeningene som organiserer statsansatte og er statens part i lønnsoppgjør. Juridisk seksjon yter rådgiving innen arbeidsrettslige spørsmål og har ansvar for forvaltning av tjenestemannsloven og tjenestetvistloven. Utviklingsseksjonen gir råd til statlige organisasjoner om personalpolitikk og organisasjonsutvikling. Avdelingen ledes av statens personaldirektør Merethe Foss Liverud.

Regionalpolitisk avdeling

Kommunalavdelingen fordeler hvor store overførlinger som skal bevilges til kommuner og fylkeskommuner etter fordelingsnøkkelen og driver systemet for dette (se Statens inntektssystem for kommuner og fylkeskommuner). Dessuten utreder og tolker det økonomiregelverk og statsbudsjettet for overføringer til kommunene. Avdelingen forsøker også å kartlegge hvilke kostnader nye statlige regler og pålegg vil velte over på kommunenes økonomi. Avdelingen har ansvar for informasjonssystemet KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) som gjør det mulig å sammenligne kommunenes og fylkenes statistikk over økonomi og effektivitet som leveres til Statistisk sentralbyrå. Kommunalavdelingen er sekretariat for Det tekniske beregningsutvalget for kommunal og fylkeskommunal økonomi. Utvalget er fast og leverer rapport hvert halvår med økonomisk statistikk som benyttes i forhandlinger mellom stat og kommunesektor. Den juridiske seksjonen i Kommunalavdelingen har ansvar for fortolkning og lovlighetskontroll av kommuneloven og juridiske spørsmål knyttet til interkommunale selskaper og interkommunalt samarbeid. Dessuten tolker den spørsmål om hvordan kommunallovgivningen overstyres av forvaltningsloven, offentleglova og EU/EØS-rett. Seksjon for valg og lokaldemokrati som har anvar for gjennomføringen av stortings- og lokalvalg. Avdelingen ledes av ekspedisjonssjef Sølve Monica Steffensen.

Avdelingen har eieransvar[trenger referanse] for Kommunalbanken AS, som er et statsaksjeselskap som skal gi lån til kommuner, fylkeskommuner, interkommunale selskaper og andre selskaper som utfører kommunale oppgaver. Lånene ytes enten mot kommunal eller statlig garanti, og har som formål er å sikre stabil tilgang på finansiering, samt yte gunstig betingelser til kommunesektoren.[3]

Bolig- og bygningsavdelingen

Planavdelingen

Statsforvaltningsavdelingen

Avdeling for bygg, sikkerhet og tjenester

Same- og minoritetspolitisk avdeling

Historie[rediger | rediger kilde]

Kommunal- og regionaldepartementet ble opprettet i Einar Gerhardsens andre regjering i 1948 som Kommunal- og arbeidsdepartementet. Den første kommunalministeren var Ulrik Olsen. Fra 1990 til 1992 ble departementet kalt Kommunaldepartementet. Arbeidsavdelingen ble i 1997 overført til det daværende Arbeids- og administrasjonsdepartementet. Departementet byttet fra 1. januar 2014 navn til Kommunal- og moderniseringsdepartementet, og fikk i denne forbindelse overført oppgavene til Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (med unntak av oppgaver knyttet til bredbånd).[4][5]

Etater og virksomheter[rediger | rediger kilde]

Underliggende etater
Tilknyttede virksomheter

Se også[rediger | rediger kilde]

Referanser[rediger | rediger kilde]

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]