Hopp til innhold

Ospesommerfugl

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Ospesommerfugl
Ospesommerfugl
Nomenklatur
Limenitis populi
Linnaeus, 1758
Populærnavn
ospesommerfugl
Hører til
Limenitidinae, flikvinger, sommerfugler
Økologi
Habitat: i ospeskog
Utbredelse: det meste av Europa, mangler lengst i vest, østover til Japan.
I Norge på Østlandet og Sørlandet

Ospesommerfugl (Limenitis populi) er en sommerfugl som hører til den store familien flikvinger (Nymphalidae). Den finnes i Sør- og Sørøst-Norge. Med et vingespenn på opptil 90 mm er den en av Norges største dagsommerfugler.

Utseende[rediger | rediger kilde]

En stor og robust (vingespenn 70 – 90 mm) sommerfugl med lange, forholdsvis smale forvinger. Kroppen er nokså kraftig, antennene omtrent halvparten så lange som forvingene. Vingene er på oversiden sjokoladebrune med hvite flekker i forvingen og et bredt, hvitt tverrbånd i bakvingen. Det er dessuten en rad av oransje, halvmåneformede flekker langs bakvingens ytterkant, og i den fremre delen av forvingens ytterkant. Hannen har et svakt, blåfiolett metallskjær. Vingenes underside er mønstret som oversiden, men grunnfargen er brunoransje. Egget er matt grønt, formet som en litt flattrykt kule, med fine, hårete lister med groper mellom. Larven er brun som ung, for det meste grønn når den er utvokst. Hodekapselen er trukket ut til to knøler bakerst, og den harkjegleformede utvekster på den andre, tredje og siste kroppsleddet. Disse er kledt med korte, tykke børster. Puppen er gulbrun med fine, svarte flekker og har en påfallende, økseblad-formet utvekst på ryggen av det femte (andre bakkropps-) leddet.

Levevis[rediger | rediger kilde]

Ospesommerfuglen er en sterk flyger som veksler mellom kjappe vingeslag og seilflukt på stive vinger. Den holder seg mest oppe i trekronene og kommer ikke så ofte ned til bakken, men den liker å drikke fra sølepytter eller lignende. De kan også komme til åtsler eller møkk for å drikke fra disse, eller noen ganger sette seg på mennesker for å drikke svette. Den besøker gjerne blomster. Larven lever bare på osp (Populus tremula). Egget legges på oversiden av et ospeblad. Larven begynner fra spissen av bladet og spiser seg innover. Den overvintrer som en liten larve inne i et sammenrullet blad og fullfører utviklingen neste vår. Den voksne sommerfuglen har en ganske kort flygetid som i Norge vanligvis faller i juni.

Utbredelse[rediger | rediger kilde]

Ospesommerfuglen finnes over det meste av Europa, men mangler lengst i vest og nord. Den finnes gjennom hele det nordlige Asia østover til Japan. I Norge er den funnet langs kysten vestover til Rogaland, men er ikke spesielt vanlig noe sted.

Litteratur[rediger | rediger kilde]

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]