Norsk entomologisk forening

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Norsk entomologisk forening
Stiftet1904
LandNorge
Nettstedentomologi.no (no)

Norsk entomologisk forening (NEF) ble stiftet i 1904. Foreningens formål er å fremme interessen for og studiet av entomologien (læren om insekter) i Norge og å knytte kontakt mellom de interesserte. Foreningen er åpen for både amatører og fagfolk. Enhver som har interesse for insekter eller andre leddyrsgrupper, kan være medlem.

Lokale avdelinger finnes i de største norske byene, de arrangerer ekskursjoner til spesielt interessante lokaliteter og veileder i forbindelse med artsbestemmelse og preparering av innsamlet materiale.

Historie[rediger | rediger kilde]

Foreningen ble stiftet av ti ildsjeler; ingen var entomologer av yrke, men to var biologer. Alle hadde stor interesse for insekter. Det var Thomas Georg Münster som opprinnelig kom med initiativet og han var foreningens første formann. Året etter ble ytterliger to medlemmer tillagt foreningen og den fikk sine første lover. Det var sommerfugler og biller som opptok medlemmene de første årene.

Institusjoner kunne bli medlemmer fra 1921, og først ut var Norges landbrukshøiskoleÅs. i 1922 fikk foreningen utenlandske personlige medlemmer. Medlemstallet økte gradvis og i 1930 var det om lag 40 personlige medlemmer. I 2008 var medlemstallet omtrent 400. Foreningen er åpen for alle som ønsker et medlemskap. Slik har det ikke alltid vært. Tidligere måtte en bli anbefalt av et annet medlem for å få medlemskap i foreningen. Etter en vurdering i styret fikk man innvilget medlemskapet. Arne Semb-Johansson ble medlem i 1939, og forteller at han ble anbefalt av Fridthjof Økland. Senere mottok han et brev fra L.R. Natvig, lydende: Gjennom Dr. Økland har jeg fått beskjed om at De ønsker å bli medlem av Norsk entomologisk forening. I den anledning vil jeg være forbunden for å få noen opplysninger fra Dem: Fødselsdato, år, fødested, stilling, samt hvilken insektgruppe De samler på eller spesielt interesserer Dem for. Jeg skal så forelegge saken i foreningens neste styremøte. Deres Leif Reinhardt Natvig. Senere kom et nytt brev: Man har herved den ære å meddele Dem at De er innvalgt som medlem i Norsk Entomologisk Forening.[1]

Kartlegging av insektene i Norge[rediger | rediger kilde]

For å kunne kartlegge utbredelsen av de norske insekter var det nødvendig med et enkelt system for å plassere funn, geografisk. Thomas Georg Münster, med flere, utarbeidet i 1924, Norges i biografiske kretser[2], for botanikere og zoologer. Her blir Norge inndelt i områder med tallkoder. Etterhvert viste det seg at dette ble lite brukt.

I 1943 kom Andreas Strand med et nytt system, Inndeling av Norge til bruk ved faunistiske oppgaver, populært kalt: Strand-systemet. Her ble Norge delt inn i 37 regioner, etter kommune- og fylkesgrensene, og det ble tatt hensyn til at faunaen i indre deler av landet, ikke er lik faunaen på kysten. Derfor er de fleste fylker delt i mindre områder, som indre, ytre, nord eller sør. Strand valgte bokstavkoder i stedet for tall. HOY er koden for Hordaland Ytre.

Systemet ble revidert i 1981 av Karen Anna Økland, fordi kommunegrensene også hadde blitt revidert. Dette systemet er anbefalt av foreningen, og brukes i alle publikasjoner.

Fra 1960-tallet ble UTM-rutenettet brukt for kartleggingen.

Fra 1978, ble EIS-systemet (European Invertebrate Survey) anbefalt. Her inndeles Europa i kvadratiske ruter på 50x50 kilometer. I et eget begrenset system for Norge er rutene tilpasset norgeskartet og nummerert fra 1 til 189. Oslo ligger i ruten kalt EIS 28. Dette gir norgeskartet et rutenett som egner seg godt for å prikke inn en arts utbredelse.

I mai 2008 ble Artsobservasjoner lansert, dette er en internett basert tjeneste, der funn kan publiseres. Norsk entomologisk forening er en av 5 organisasjoner som samarbeider med Artsdatabanken om å drive nettstedet.

Tidsskrift og annen litteratur[rediger | rediger kilde]

Det fantes naturligvis ingen norske entomologiske tidsskrifter de første årene. De første publikasjoner fra norske entomologer ble publisert i det svenske Entomologisk Tidskrift, dette var ikke helt unaturlig ettersom Norge var i union med Sverige. Men også i Videnselskapets serier og i Nyt magazin for Naturvidenskaberne, ble artikler publisert.

Denne situasjonen var ikke tilfredsstillende og det første nummer av Norsk entomologisk Tidsskrift så dagens lys i mai 1921.

  • Norwegian Journal of Entomology, tidligere Norsk entomologisk Tidsskrift er foreningens vitenskapelige tidsskrift, og sendes alle medlemmer. Det kommer ut to ganger i året. Bladet har blitt utgitt siden 1921, og har senere skiftet navn flere ganger. Litt eldre nummer er lagt ut og kan leses på Norsk entomologisk forenings hjemmeside.
  • Catalogus Coleopterorum Daniae et Fennoscandiae, omhandlet billene, den ble utgitt i 1939, og ble den første fullstendige katalog over utbredelse til en gruppe av insekter i Norge.
  • Atalanta norvegica ble utgitt fra 1967 til 1983, og var et alternativ til Norwegian Journal of Entomology. Det var viet kunnskapen om norske sommerfugler. Bladet utgis ikke lenger, men de er lagt ut og kan leses på Norsk entomologisk forenings hjemmeside.
  • Insekt-Nytt er populærvitenskapelig skrevet og foreningens medlemsblad. Tidsskriftet ble første gang utgitt i 1976, og kommer ut fire ganger i året. Det inneholder stoff om innsamling og preparering, litteratur om norske insekter, korte presentasjoner av insekter eller insektgrupper, nye funn. Andre leddyrsgrupper som edderkoppdyr får også spalteplass i bladet. Eldre utgaver av bladet som er mer enn fem år, er lagt ut og kan leses på Norsk entomologisk forenings hjemmeside.
  • Insecta norvegiae er en journal som publiserer større arbeider som monografier, sjekklister, bibliografier osv. Den utkommer med ulike intervaller.
  • Norske Insekttabeller er en serie billige norskspråklige hefter med bestemmelsestabeller over mindre grupper av norges insektfauna. Alle heftene er lagt ut og kan leses på Norsk entomologisk forenings hjemmeside.
  • Catalogus Lepidopterorum Norvegiae kom i 2002, og er basert på rundt 125 000 registringer av sommerfugler i Norge. Disse opplysningene ligger i en søkbar database.

Foreningens formenn[rediger | rediger kilde]

Æresmedlemmer[rediger | rediger kilde]

Referanser[rediger | rediger kilde]

  1. ^ Sømme, L. 2004. Side 95.
  2. ^ Dahl, K., Lid, J., Münster, T. 1924.

Litteratur[rediger | rediger kilde]

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]