Artsdatabanken

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til: navigasjon, søk
Artsdatabanken holdt tidligere til i den opprinnelige stiftsamtmannsboligen fra 1917, tegnet av Olaf Nordhagen

Artsdatabanken er en nasjonal kunnskapsbank for biologisk mangfold. Artsdatabankens viktigste oppgave er å forsyne offentligheten og forskningsmiljøene med informasjon om norske arter og naturtyper. Kunnskap om arter og natur som finnes i magasiner, samlinger og databaser hos museer, forskningsinstitutter, forvaltningsorganer og frivillige organisasjoner skal samles under en felles plattform og gjøres allment tilgjengelig gjennom Artsdatabanken.

Artsdatabanken er gitt ansvaret for å oppdatere en rekke databaser eller lister. En rekke lister er gjort tilgjengelige, selv om noen lister er mangelfulle eller ikke fullstendige. Helt fullstendige vil listene ikke komme til å bli på lang tid, ettersom nye artsfunn og annen informasjon stadig oppdateres og legges inn.

  • Naturtypebasen gir en oversikt over et stort antall landskaper, naturtyper og livsmiljøer. Disse er en viktig del av det biologiske mangfoldet i Norge.
  • Rødlistebasen er basert på den nasjonale rødlista som er en oversikt over arter som er vurdert å ha en risiko for å dø ut fra Norge
  • FremmedArtsBasen er på et vis motsatsen og er basert på Norsk svarteliste er en oversikt over fremmede arter (innførte) i Norge.
  • Artsnavnebasen er et register over norske arter med anbefalte populære navn på bokmål og nynorsk. Artsnavnebase utgjøre en ny nasjonal standard for navnsetting av organismer, og er basert på gyldige vitenskapelige navn (nomenklatur), etter gjeldende internasjonale standarder.
  • Artskart er en tjeneste hvor en kan se på et kart registrerte artsfunn.
  • Artsobservasjoner er et sted der artsobservasjoner, fotografier og funn kan registreres. Den som ønsker det kan selv legge inn funn og observasjoner. Dataene blir i etterkant kvalitetssikret av fagfolk.
  • Artsprosjektet skal sikre en langsiktig oppbygging av kunnskapen om arter i Norge, med spesiell vekt på de artene vi vet lite om i dag.

Artsdatabanken ble opprettet i 2005 etter mønster av den svenske ArtDatabanken. Den holder til i lokaler som eies av Norsk institutt for naturforskningGløshaugen i Trondheim. Virksomheten ledes av et styre under Kunnskapsdepartementet sammensatt av representanter for forskningsiljøene; styreleder er Bror Yngve Rahm, og daglig leder (direktør) er Ivar Myklebust.

Se også[rediger | rediger kilde]

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]