Liste over Den norske Nobelkomites medlemmer

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
(Omdirigert fra Nobelkomiteens medlemmer)
Hopp til navigering Hopp til søk
Berit Reiss-Andersen er leder for Den Norske Nobelkomité fra 2017.

Liste over Den Norske Nobelkomites medlemmer viser alle medlemmer og varamedlemmer av Den Norske Nobelkomite. Medlemmene velges av Stortinget for en seksårsperiode. Den norske Nobelkomite består av fem personer som har til oppgave å utpeke vinneren av Nobels fredspris. Medlemmene velges med en fordeling mellom stortingspartiene som tilsvarer partienes styrkeforhold i Stortinget. Komiteen velger selv leder og nestleder. De fleste av komiteens medlemmer har bakgrunn fra Stortinget, eller fra annet arbeid i politisk virksomhet.

Medlemskap[rediger | rediger kilde]

Alfred Nobels testamente tillegger Stortinget å oppnevne en komité som skal dele ut Nobels fredspris. Til Den Norske Nobelkomite, ofte kalt Nobelkomiteen, skal Stortinget velge fem medlemmer med funksjonstid på seks år. I tillegg skal det velges tre varamedlemmer.[1]

Fra 1897 til 2015 har 56 personer vært medlemmer av komiteen, ti av dem kvinner. Første kvinne i komiteen var Aase Lionæs 1949–1978. Deretter har Else Germeten (1979–1984), Gidske Anderson (1982–1993), Hanna Kvanmo (1991–2002), Sissel Rønbeck (1994–oktober 1996 og oktober 1997–2011), Esther Kostøl (januar–oktober 1997 for statsråd Sissel Rønbeck), Inger-Marie Ytterhorn (2000–2017), Kaci Kullmann Five (2003–2017) Ågot Valle (2009–2014, varamedlem Gunnar Stålsett møtte i hennes sykepermisjon i perioden 2012-2014), Berit Reiss-Andersen (2012–2023) og Anne Enger (2017–2020) også vært kvinnelige medlemmer av komiteen.

Stortinget påtok seg den 26. april 1897 det verv som var blitt gitt av Alfred Nobel i hans testament av 27. november 1895; å velge fem personer som skal utdele en årlig belønning «til den som har virket mest eller best for fremme av broderskap mellom folkene (folkenes förbrödrande) og for avskaffelse eller forminskelse av stående hærer, samt for opprettelse og utbredelse av fredskongresser.»

Den 5. august 1897 besluttet Stortinget at «Efter indstilling af valgkomiteen vælges de 5 personer, der har at overtage prisuddelingen av sidste storting i hver valgperiode. Valget gjælder for 6 aar. Efter 3 aar aftræder efter lodtrækning 2 af de valgte og senere hvert tredje aar vekselvis 3 og 2. Desuden vælges hvert tredje aar 3 suppleanter. De aftrædende kan gjenvælges.»

Den første komité ble valgt av Stortinget den 7. august 1897. Grunnreglene til Nobelstiftelsen ble godkjent av kong Oscar II den 29. juni 1900. Den norske Nobelkomite konstituerte seg den 12. september 1900 og valgte Bernhard Getz til formann. Bernhard Getz døde 1. november 1901. Jørgen Løvland overtok som formann. Den 29. november 1901 endret Den norske Nobelkomite navnet til Det norske Stortings Nobelkomite. Dette ble gjort uten at Stortinget formelt godkjente navnebruken. Fra 1. januar 1977 ble navnet endret til det opprinnelige Den Norske Nobelkomite.

Medlemmene velges av Stortinget for en seks-årsperiode og tre varamedlemmer velges for en treårsperiode, med mulighet for gjenvalg. Nobelkomiteens fem medlemmer velger selv årlig hvem som skal være komiteens leder og nestleder.

Tidligere kunne regjeringsmedlemmer også være medlemmer av komiteen. I periodene 1898–1902, 1907–1908, 1925–1926, 1928–1931 og 1933–1935 var den sittende statsminister også medlem av komiteen. Stortinget bestemte 24. juni 1937 at regjeringsmedlemmer ikke kan være medlem av Nobelkomiteen. Fra 1978 ble det praksis at stortingsrepresentanter ikke velges inn i komiteen. I desember 1984 ble likevel visepresident i Stortinget Odvar Nordli valgt som medlem. Nordli gikk året etter ut av Stortinget, men han møtte i komiteen i representanttiden. De valgte trenger ikke være norske statsborgere, men til dags dato har alle vært det.

I den sittende Nobelkomiteen for perioden 2018–2020 sitter tre medlemmer som verken har vært stortingsrepresentanter eller medlemmer av regjeringen: Berit Reiss-Andersen, Henrik Syse og Asle Toje. Thorbjørn Jagland er tidligere statsminister og Anne Enger er tidligere statsråd.

Den Norske Nobelkomite/Det Norske Stortings Nobelkomite 1897–1909[rediger | rediger kilde]

Møtet i Det Norske Stortings Nobelkomite, torsdag 30. november 1905. Fra venstre: Bjørnstjerne Bjørnson, medlem. John Lund, viseformann. Hans Horst, medlem. Jørgen Løvland, formann. Christian Lange, sekretær og Carl Berner, medlem.

Den norske Nobelkomite 1897[rediger | rediger kilde]

Varamedlemmer 1897–1900

Den norske Nobelkomite 1898[rediger | rediger kilde]

Varamedlemmer 1897–1900

Den norske Nobelkomite 1899[rediger | rediger kilde]

Varamedlemmer 1897–1900

Noter

Bernhard Getz var Norges første riksadvokat. Han var komiteens første formann 12. september 1900 og frem til sin død 1. november 1901. Medlem 1897-1901.

Den norske Nobelkomite 1900[rediger | rediger kilde]

Varamedlemmer 1900–1903

Den norske Nobelkomite 1901[rediger | rediger kilde]

Varamedlemmer 1900–1903

Sekretær: Christian Lous Lange (32 år).

Noter


Det Norske Stortings Nobelkomite 1902[rediger | rediger kilde]

Varamedlemmer 1900–1903

Sekretær: Christian Lous Lange (33 år).

Det Norske Stortings Nobelkomite 1903[rediger | rediger kilde]

Varamedlemmer 1900–1903

Sekretær: Christian Lous Lange (34 år).

Det Norske Stortings Nobelkomite 1904[rediger | rediger kilde]

Varamedlemmer 1904–1906

Sekretær: Christian Lous Lange (35 år), Det norske Nobelinstitutt

Noter

Nikolaus Gjelsvik var fungerende medlem.

Det Norske Stortings Nobelkomite 1905[rediger | rediger kilde]

Varamedlemmer 1904–1906

Sekretær: Christian Lous Lange (36 år), Det norske Nobelinstitutt

Det Norske Stortings Nobelkomite 1906[rediger | rediger kilde]

Varamedlemmer 1904–1906

Sekretær: Christian Lous Lange (37 år), Det norske Nobelinstitutt

Det Norske Stortings Nobelkomite 1907[rediger | rediger kilde]

Varamedlemmer 1907–1909

Sekretær: Christian Lous Lange (38), Det norske Nobelinstitutt

Det Norske Stortings Nobelkomite 1908[rediger | rediger kilde]

Varamedlemmer 1907–1909

Sekretær: Christian Lous Lange (39), Det norske Nobelinstitutt

Det Norske Stortings Nobelkomite 1909[rediger | rediger kilde]

Varamedlemmer 1907–1909

Sekretær: Christian Lous Lange (32), Det norske Nobelinstitutt

Det Norske Stortings Nobelkomite 1910–1919[rediger | rediger kilde]

Det norske Stortings Nobelkomite 1910[rediger | rediger kilde]

Varamedlemmer 1910–1912

Sekretær: Ragnvald Moe (37 år), Det norske Nobelinstitutt

Det Norske Stortings Nobelkomite 1911[rediger | rediger kilde]

Varamedlemmer 1910–1912

Sekretær: Ragnvald Moe (38 år), Det norske Nobelinstitutt

Det Norske Stortings Nobelkomite 1912[rediger | rediger kilde]

Varamedlemmer 1910–1912

Sekretær: Ragnvald Moe (39 år), Det norske Nobelinstitutt.

Noter

Det Norske Stortings Nobelkomite 1913[rediger | rediger kilde]

Varamedlemmer 1913–1915

Sekretær: Ragnvald Moe (40), Det norske Nobelinstitutt.

Noter

Det Norske Stortings Nobelkomite 1914[rediger | rediger kilde]

Varamedlemmer 1913–1915

Sekretær: Ragnvald Moe (41), Det norske Nobelinstitutt.

Det norske Stortings Nobelkomite 1915[rediger | rediger kilde]

Varamedlemmer 1913–1915

Sekretær: Ragnvald Moe (42), Det Norske Nobelinstitutt.

Det norske Stortings Nobelkomite 1916[rediger | rediger kilde]

Varamedlemmer 1916–1918

Sekretær: Ragnvald Moe (43), Det norske Nobelinstitutt.

Det norske Stortings Nobelkomite 1917[rediger | rediger kilde]

Varamedlemmer 1916–1918

Sekretær: Ragnvald Moe (44 år), Det norske Nobelinstitutt.

Det norske Stortings Nobelkomite 1918[rediger | rediger kilde]

Varamedlemmer 1916–1918

Sekretær: Ragnvald Moe (45), Det norske Nobelinstitutt.

Noter

Det norske Stortings Nobelkomite 1919[rediger | rediger kilde]

Varamedlemmer 1919–1921

Sekretær: Ragnvald Moe (46), Det norske Nobelinstitutt.

Det norske Stortings Nobelkomite 1920–1929[rediger | rediger kilde]

Det norske Stortings Nobelkomite 1920[rediger | rediger kilde]

Varamedlemmer 1919–1921

Sekretær (ansatt): Ragnvald Moe (47) Det norske Nobelinstitutt.

Det norske Stortings Nobelkomite 1921[rediger | rediger kilde]

Varamedlemmer 1919–1921

Sekretær (ansatt): Ragnvald Moe (48) Det norske Nobelinstitutt.

Wollert Konow var statsminister 1910–12. Medlem av komiteen fra 21. august 1922 og til sin død 15. mars 1924. Varamedlem 1913-1922.

Det norske Stortings Nobelkomite 1922[rediger | rediger kilde]

Varamedlemmer 1922–1924

Sekretær (ansatt): Ragnvald Moe (49) Det norske Nobelinstitutt.

Det norske Stortings Nobelkomite 1923[rediger | rediger kilde]

Varamedlemmer 1922–1924

Sekretær (ansatt): Ragnvald Moe (50) Det norske Nobelinstitutt.

Det norske Stortings Nobelkomite 1924[rediger | rediger kilde]

Varamedlemmer 1922–1924

Sekretær (ansatt): Ragnvald Moe (51), Det norske Nobelinstitutt.

Det norske Stortings Nobelkomite 1925[rediger | rediger kilde]

Varamedlemmer 1925–1927

Sekretær (ansatt): Ragnvald Moe (52) Det norske Nobelinstitutt.

Det norske Stortings Nobelkomite 1926[rediger | rediger kilde]

Varamedlemmer 1925–1927

Sekretær (ansatt): Ragnvald Moe (53) Det Norske Nobelinstitutt.

Det norske Stortings Nobelkomite 1927[rediger | rediger kilde]

Varamedlemmer 1925–1927

Sekretær (ansatt): Ragnvald Moe (54) Det norske Nobelinstitutt.

Det norske Stortings Nobelkomite 1928[rediger | rediger kilde]

Varamedlemmer 1928–1930

Sekretær (ansatt): Ragnvald Moe (55), Nobelinstituttets direktør.

Noter

  • Stillingen som direktør ble realisert fra 1928.

Det norske Stortings Nobelkomite 1929[rediger | rediger kilde]

Varamedlemmer 1928–1930

Sekretær (ansatt): Ragnvald Moe (56), Nobelinstituttets direktør.

Det norske Stortings Nobelkomite 1930–1939[rediger | rediger kilde]

Det norske Stortings Nobelkomite 1930[rediger | rediger kilde]

Varamedlemmer 1928–1930

Sekretær: Ragnvald Moe (57 år), Nobelinstituttets direktør.

Det norske Stortings Nobelkomite 1931[rediger | rediger kilde]

Varamedlemmer 1931–1933

Sekretær: Ragnvald Moe (58 år), Nobelinstituttets direktør.

Noter

Det norske Stortings Nobelkomite 1932[rediger | rediger kilde]

Varamedlemmer 1931–1933

Sekretær: Ragnvald Moe (59 år), Nobelinstituttets direktør.

Det norske Stortings Nobelkomite 1933[rediger | rediger kilde]

Varamedlemmer 1931–1933

Sekretær: Ragnvald Moe (60 år), Nobelinstituttets direktør.

Det norske Stortings Nobelkomite 1934[rediger | rediger kilde]

Varamedlemmer 1934–1936

Sekretær: Ragnvald Moe (61 år), Nobelinstituttets direktør.

Det norske Stortings Nobelkomite 1935[rediger | rediger kilde]

Varamedlemmer 1934–1936

Sekretær: Ragnvald Moe (62 år), Nobelinstituttets direktør.

Det norske Stortings Nobelkomite 1936[rediger | rediger kilde]

Varamedlemmer 1934–1936

Sekretær: Ragnvald Moe (63 år), Nobelinstituttets direktør.

Noter

beslutningen om Nobels fredspris for 1935 og 1936 skulle vedtas. Varamedlemmene Axel Thallaug og Martin Tranmæl møtte.

Det norske Stortings Nobelkomite 1937[rediger | rediger kilde]

Varamedlemmer 1937–1939

Sekretær: Ragnvald Moe (64 år), Nobelinstituttets direktør.

Noter

Stortinget besluttet 24. juni 1937; at medlemmer av Norges regjering ikke kan ha sete i Nobelkomiteen.

Det norske Stortings Nobelkomite 1938[rediger | rediger kilde]

Varamedlemmer 1937–1939

Sekretær: Ragnvald Moe (65 år), Nobelinstituttets direktør.

Noter

Det norske Stortings Nobelkomite 1939[rediger | rediger kilde]

Varamedlemmer 1937–1939

Sekretær: Ragnvald Moe (66 år), Nobelinstituttets direktør.

Noter

Det norske Stortings Nobelkomite 1940–1949[rediger | rediger kilde]

Det norske Stortings Nobelkomite 1940[rediger | rediger kilde]

Følgende medlemmer rømte Norge etter den norske kapitulasjonen i 1940:

Varamedlemmer 1940–1942

Sekretær: Ragnvald Moe (67 år), Nobelinstituttets direktør.

Gunnar Jahn var formann for komiteen 15. november 1941–31. januar 1943 og 5. november 1945–31. desember 1966. Viseformann 1940-1941. Medlem 1937-1943 og 1945-1966.

Det norske Stortings Nobelkomite 1941[rediger | rediger kilde]

Følgende medlemmer rømte Norge etter den norske kapitulasjonen i 1940:

Varamedlemmer 1940–1942

Sekretær: Ragnvald Moe (68 år), Nobelinstituttets direktør.

Noter

Det norske Stortings Nobelkomite 1942[rediger | rediger kilde]

Følgende medlemmer rømte Norge etter den norske kapitulasjonen i 1940:

Varamedlemmer 1940–1942

Sekretær: Ragnvald Moe (69 år), Nobelinstituttets direktør.

Det norske Stortings Nobelkomite 1943[rediger | rediger kilde]

Sekretær: Ragnvald Moe (70 år), Nobelinstituttets direktør.

Følgende medlemmer rømte Norge etter den norske kapitulasjonen i 1940:

Det norske Stortings Nobelkomite 1944[rediger | rediger kilde]

Følgende medlemmer rømte Norge etter den norske kapitulasjonen i 1940:

Noter

  • Nobelkomiteen var ikke i drift igjen før valg av nye medlemmer og varamedlemmer ble utført av Stortinget, den 25. juni 1945.
C.J. Hambro komiteens formann 30. juni 1945–5. november 1945 og viseformann frem til 1949. Medlem 1940–1963.

Det norske Stortings Nobelkomite 1945[rediger | rediger kilde]

Jahn var statsråd i perioden 25. juni 1945 – 5. november 1945. Varamedlem Christian S. Oftedal, møtte som medlem i perioden.

Varamedlemmer 1945–1948

Sekretær: Ragnvald Moe (72 år), Nobelinstituttets direktør.

Det norske Stortings Nobelkomite 1946[rediger | rediger kilde]

Varamedlemmer 1945–1948

Sekretær: August Julius Casse Schou (44 år), Nobelinstituttets direktør.

Noter

  • Halvard Lange (43 år), valgt medlem, var utenriksminister, varamedlem møtte.

Det norske Stortings Nobelkomite 1947[rediger | rediger kilde]

Varamedlemmer 1945–1948

Sekretær: August Julius Casse Schou (45 år), Nobelinstituttets direktør.

Noter

  • Halvard Lange (44 år), valgt medlem, var utenriksminister, varamedlem møtte.

Det norske Stortings Nobelkomite 1948[rediger | rediger kilde]

Varamedlemmer 1945–1948

Sekretær: August Julius Casse Schou (45 år), Nobelinstituttets direktør.

Noter

  • Halvard Lange (46 år), valgt medlem, var utenriksminister, varamedlem møtte.

Det norske Stortings Nobelkomite 1949[rediger | rediger kilde]

Varamedlemmer 1949–1951

Sekretær: August Julius Casse Schou (46 år), Nobelinstituttets direktør.

Det norske Stortings Nobelkomite 1950–1959[rediger | rediger kilde]

Det Norske Stortings Nobelkomite 1950[rediger | rediger kilde]

Varamedlemmer 1949–1951

Sekretær: August Julius Casse Schou (47 år), Nobelinstituttets direktør.

Det norske Stortings Nobelkomite 1951[rediger | rediger kilde]

Varamedlemmer 1949–1951

Sekretær: August Julius Casse Schou (48 år), Nobelinstituttets direktør.

Det norske Stortings Nobelkomite 1952[rediger | rediger kilde]

Varamedlemmer 1952–1954

Sekretær: August Julius Casse Schou (49), Nobelinstituttets direktør.

Det norske Stortings Nobelkomite 1953[rediger | rediger kilde]

Varamedlemmer 1952–1954

Sekretær: August Julius Casse Schou (50), Nobelinstituttets direktør.

Det norske Stortings Nobelkomite 1954[rediger | rediger kilde]

Varamedlemmer 1952–1954

Sekretær: August Julius Casse Schou (51), Nobelinstituttets direktør.

Det norske Stortings Nobelkomite 1955[rediger | rediger kilde]

Varamedlemmer 1955–1957

Sekretær: August Julius Casse Schou (52), Nobelinstituttets direktør.

Det norske Stortings Nobelkomite 1956[rediger | rediger kilde]

Varamedlemmer 1955–1957

Sekretær: August Julius Casse Schou (53), Nobelinstituttets direktør.

Det norske Stortings Nobelkomite 1957[rediger | rediger kilde]

Varamedlemmer 1955–1957

Sekretær: August Julius Casse Schou (54), Nobelinstituttets direktør.

Det norske Stortings Nobelkomite 1958[rediger | rediger kilde]

Varamedlemmer 1958–1960

Sekretær: August Julius Casse Schou (55), Nobelinstituttets direktør.

Det norske Stortings Nobelkomite 1959[rediger | rediger kilde]

Varamedlemmer 1958–1960

Sekretær: August Julius Casse Schou (56), Nobelinstituttets direktør.

Det norske Stortings Nobelkomite 1960–1969[rediger | rediger kilde]

Det norske Stortings Nobelkomite 1960[rediger | rediger kilde]

Varamedlemmer 1958–1960

Sekretær: August Julius Casse Schou (57), Nobelinstituttets direktør.

Det norske Stortings Nobelkomite 1961[rediger | rediger kilde]

Varamedlemmer 1961–1963

Sekretær: August Julius Casse Schou (58), Nobelinstituttets direktør.

Det norske Stortings Nobelkomite 1962[rediger | rediger kilde]

Varamedlemmer 1961–1963

Sekretær: August Julius Casse Schou (59), Nobelinstituttets direktør.

Det norske Stortings Nobelkomite 1963[rediger | rediger kilde]

Varamedlemmer 1961–1963

Sekretær: August Julius Casse Schou (60), Nobelinstituttets direktør.

Det norske Stortings Nobelkomite 1964[rediger | rediger kilde]

Varamedlemmer 1964–1966

Sekretær: August Julius Casse Schou (61), Nobelinstituttets direktør.

Det norske Stortings Nobelkomite 1965[rediger | rediger kilde]

Varamedlemmer 1964–1966

Sekretær: August Julius Casse Schou (), Nobelinstituttets direktør.

Noter

Det norske Stortings Nobelkomite 1966[rediger | rediger kilde]

Varamedlemmer 1964–1966

Sekretær: August Julius Casse Schou (63), Nobelinstituttets direktør.

Noter

Det norske Stortings Nobelkomite 1967[rediger | rediger kilde]

Varamedlemmer 1967–1969

Sekretær: August Julius Casse Schou (64), Nobelinstituttets direktør.

Noter

Det norske Stortings Nobelkomite 1968[rediger | rediger kilde]

Varamedlemmer 1967–1969

Sekretær: August Julius Casse Schou (65), Nobelinstituttets direktør.

Det norske Stortings Nobelkomite 1969[rediger | rediger kilde]

Varamedlemmer 1967–1969

Sekretær: August Julius Casse Schou (66), Nobelinstituttets direktør.

Noter

Det norske Stortings Nobelkomite/ Den norske Nobelkomite 1970–1979[rediger | rediger kilde]

Det norske Stortings Nobelkomite 1970[rediger | rediger kilde]

Varamedlemmer 1970–1972

Sekretær (ansatt 1946): August Julius Casse Schou (67), Nobelinstituttets direktør.

Noter

Det norske Stortings Nobelkomite 1971[rediger | rediger kilde]

Varamedlemmer 1970–1972

Sekretær (ansatt 1946): August Julius Casse Schou (68), Nobelinstituttets direktør.

Det norske Stortings Nobelkomite 1972[rediger | rediger kilde]

Varamedlemmer 1970–1972

Sekretær (ansatt 1946): August Julius Casse Schou (69), Nobelinstituttets direktør.

Det norske Stortings Nobelkomite 1973[rediger | rediger kilde]

Varamedlemmer 1973–1975

Sekretær (ansatt 1946): August Julius Casse Schou (70 år), Nobelinstituttets direktør.

Noter

Det norske Stortings Nobelkomite 1974[rediger | rediger kilde]

Varamedlemmer 1973–1975

Sekretær: Tim Greve (48), Nobelinstituttets direktør.

Noter Sonja Ludvigsen (46), varamedlem, statsråd, avgikk ved døden 12. juli 1974.

Det norske Stortings Nobelkomite 1975[rediger | rediger kilde]

Varamedlemmer 1973–1975

Sekretær: Tim Greve (49), Nobelinstituttets direktør.

Det norske Stortings Nobelkomite 1976[rediger | rediger kilde]

Varamedlemmer 1976–1978

Sekretær: Tim Greve (50), Nobelinstituttets direktør.

Den norske Nobelkomite 1977[rediger | rediger kilde]

Varamedlemmer 1976–1978

Sekretær: Tim Greve (51), Nobelinstituttets direktør.

Den norske Nobelkomite 1978[rediger | rediger kilde]

Varamedlemmer 1976–1978

Sekretær: Jakob Sverdrup (59), Nobelinstituttets direktør.

Den norske Nobelkomite 1979[rediger | rediger kilde]

Varamedlemmer 1979–1981

Sekretær: Jakob Sverdrup (60), Nobelinstituttets direktør.

Den Norske Nobelkomite 1980–1989[rediger | rediger kilde]

Den Norske Nobelkomite 1980[rediger | rediger kilde]

Varamedlemmer 1979–1981

Sekretær: Jakob Sverdrup (61 år), Nobelinstituttets direktør.

Den Norske Nobelkomite 1981[rediger | rediger kilde]

Varamedlemmer 1979–1981

Sekretær: Jakob Sverdrup (62), Nobelinstituttets direktør.

Den Norske Nobelkomite 1982[rediger | rediger kilde]

Varamedlemmer 1982–1984

Sekretær: Jakob Sverdrup (63), Nobelinstituttets direktør.

Den Norske Nobelkomite 1983[rediger | rediger kilde]

Varamedlemmer 1982–1984

Sekretær: Jakob Sverdrup (64), Nobelinstituttets direktør.

Den Norske Nobelkomite 1984[rediger | rediger kilde]

Varamedlemmer 1982–1984

Sekretær: Jakob Sverdrup (65), Nobelinstituttets direktør.

Den Norske Nobelkomite 1985[rediger | rediger kilde]

Varamedlemmer 1985–1987

Sekretær: Jakob Sverdrup (66), Nobelinstituttets direktør.

Den Norske Nobelkomite 1986[rediger | rediger kilde]

Varamedlemmer 1985–1987

Sekretær: Jakob Sverdrup (67), Nobelinstituttets direktør.

Den Norske Nobelkomite 1987[rediger | rediger kilde]

Varamedlemmer 1985–1987

Sekretær: Jakob Sverdrup (68), Nobelinstituttets direktør.

Den Norske Nobelkomite 1988[rediger | rediger kilde]

Varamedlemmer 1988–1990

Sekretær: Jakob Sverdrup (69), Nobelinstituttets direktør.

Den Norske Nobelkomite 1989[rediger | rediger kilde]

Varamedlemmer 1988–1990

Sekretær: Jakob Sverdrup (70), Nobelinstituttets direktør.

Den Norske Nobelkomite 1990–1999[rediger | rediger kilde]

Geir Lundestad komiteens sekretær 1990-2014.

Den Norske Nobelkomite 1990[rediger | rediger kilde]

Varamedlemmer 1. januar 1988–31. desember 1990

Sekretær (ansatt 1990): Geir Lundestad (45 år), Nobelinstituttets direktør.

Noter

  • Egil Aarvik (1912–1990), formann, avgikk ved døden 19. juli 1990.
Francis Sejersted var komiteens leder 1991-1999. Medlem 1982-1999 og 1. varamedlem 1976-1981.

Den Norske Nobelkomite 1991[rediger | rediger kilde]

Varamedlemmer 1991–1993

Sekretær (ansatt 1990): Geir Lundestad (46 år), Nobelinstituttets direktør.

Den Norske Nobelkomite 1992[rediger | rediger kilde]

Varamedlemmer 1991–1993

Sekretær (ansatt 1990): Geir Lundestad (47 år), Nobelinstituttets direktør.

Den norske Nobelkomite 1993[rediger | rediger kilde]

Varamedlemmer 1991–1993

Sekretær (ansatt 1990): Geir Lundestad (48 år), Nobelinstituttets direktør.

Noter

Den Norske Nobelkomite 1994[rediger | rediger kilde]

Varamedlemmer 1994–1996

Sekretær (ansatt 1990): Geir Lundestad (49 år), Nobelinstituttets direktør.

Noter

Den Norske Nobelkomite 1995[rediger | rediger kilde]

Varamedlemmer 1994–1996

Sekretær (ansatt 1990): Geir Lundestad (50 år), Nobelinstituttets direktør.

Den Norske Nobelkomite 1996[rediger | rediger kilde]

Varamedlemmer 1994–1996

Sekretær (ansatt 1990): Geir Lundestad (51 år), Nobelinstituttets direktør.

Noter

Den Norske Nobelkomite 1997[rediger | rediger kilde]

(Esther Kostøl (), fungerende medlem januar-oktober.)

Varamedlemmer 1997–1999

Sekretær (ansatt 1990): Geir Lundestad (52 år), Nobelinstituttets direktør.

Noter

Den norske Nobelkomite 1998[rediger | rediger kilde]

Varamedlemmer 1997–1999

Sekretær (ansatt 1990): Geir Lundestad (53 år), Nobelinstituttets direktør.

Den Norske Nobelkomite 1999[rediger | rediger kilde]

Varamedlemmer 1997–1999

Sekretær (ansatt 1990): Geir Lundestad (54 år), Nobelinstituttets direktør.

Den Norske Nobelkomite 2000–2009[rediger | rediger kilde]

Gunnar Berge var komiteens leder 2000-2002. Nestleder 1999. Medlem 1997-2002.

Den norske Nobelkomite 2000[rediger | rediger kilde]

Varamedlemmer 2000–2002

Sekretær (ansatt): Geir Lundestad (55 år), Nobelinstituttets direktør.

Den Norske Nobelkomite 2001[rediger | rediger kilde]

Varamedlemmer 2000–2002

Sekretær (ansatt): Geir Lundestad (56 år), Nobelinstituttets direktør.

Den Norske Nobelkomite 2002[rediger | rediger kilde]

Varamedlemmer 2000–2002

Sekretær (ansatt): Geir Lundestad (57 år), Nobelinstituttets direktør.

Ole Danbolt Mjøs (t.h.) komiteens leder 2003-2008. Medlem 2003-2008.

Den Norske Nobelkomite 2003[rediger | rediger kilde]

Varamedlemmer 2003–2005

Sekretær (ansatt): Geir Lundestad (58 år), Nobelinstituttets direktør.

Den Norske Nobelkomite 2004[rediger | rediger kilde]

Varamedlemmer 2003–2005

Sekretær (ansatt): Geir Lundestad (59 år), Nobelinstituttets direktør.

Den Norske Nobelkomite 2005[rediger | rediger kilde]

Varamedlemmer 2003–2005

Sekretær (ansatt): Geir Lundestad (60 år), Nobelinstituttets direktør.

Den norske Nobelkomite 2006[rediger | rediger kilde]

Varamedlemmer 2006–2008

Sekretær (ansatt): Geir Lundestad (61 år), Nobelinstituttets direktør.

Den Norske Nobelkomite 2007[rediger | rediger kilde]

Varamedlemmer 2006–2008

Sekretær (ansatt): Geir Lundestad (62 år), Nobelinstituttets direktør.

Den norske Nobelkomite 2008[rediger | rediger kilde]

Varamedlemmer 2006–2008

Sekretær (ansatt): Geir Lundestad (63 år), Nobelinstituttets direktør.

Den Norske Nobelkomite 2009[rediger | rediger kilde]

Varamedlemmer 2009–2011

Sekretær (ansatt): Geir Lundestad (64 år), Nobelinstituttets direktør.

Den norske Nobelkomite 2010–[rediger | rediger kilde]

Den norske Nobelkomite 2010[rediger | rediger kilde]

Varamedlemmer 2009–2011

Sekretær (ansatt): Geir Lundestad (65 år), Nobelinstituttets direktør.

Den Norske Nobelkomite 2011[rediger | rediger kilde]

Varamedlemmer 2009–2011

Sekretær (ansatt): Geir Lundestad (66 år), Nobelinstituttets direktør.

Den Norske Nobelkomite 2012[rediger | rediger kilde]

Varamedlemmer 2012–2014

Sekretær (ansatt 1990): Geir Lundestad (67 år), Nobelinstituttets direktør.

Noter Gunnar Stålsett var møtende vararepresentant dette året i Ågot Valles sykefravær.

Den Norske Nobelkomite 2013[rediger | rediger kilde]

Varamedlemmer 2012–2014

Sekretær (ansatt 1990) Geir Lundestad (68 år), Nobelinstituttets direktør. Gunnar Stålsett var møtende vararepresentant dette året i Ågot Valles sykefravær.

Den Norske Nobelkomite 2014[rediger | rediger kilde]

Varamedlemmer 2012–2014

Sekretær (ansatt 1990): Geir Lundestad (69 år), Nobelinstituttets direktør.

Noter Gunnar Stålsett var møtende vararepresentant dette året i Ågot Valles sykefravær.

Den Norske Nobelkomite 2015[rediger | rediger kilde]

Kaci Kullmann Five ble leder for komiteen i 2015 og var leder inntil sin død i 2017.

Varamedlemmer 2015–2017

Sekretær (ansatt 2015): Olav Njølstad (58 år), Nobelinstituttets direktør.

Den Norske Nobelkomite 2016[rediger | rediger kilde]

Varamedlemmer 2015–2017

Sekretær (ansatt 2015): Olav Njølstad (59 år), Nobelinstituttets direktør.

Den Norske Nobelkomite 2017[rediger | rediger kilde]

Varamedlemmer 2015–2017

Sekretær (ansatt 2015): Olav Njølstad (60 år), Nobelinstituttets direktør.

Noter Kaci Kullmann Five (65 år), komiteens leder, avgikk ved døden 19. februar 2017, og ble etterfulgt som leder av Reiss-Andersen, mens Jørstad rykket opp til fast møtende medlem av komiteen.

Den Norske Nobelkomite 2018[rediger | rediger kilde]

Varamedlemmer 2018–2020

Sekretær (ansatt 2015): Olav Njølstad (61 år), Nobelinstituttets direktør.

Den Norske Nobelkomite 2019[rediger | rediger kilde]

Varamedlemmer 2018–2020

Sekretær (ansatt 2015): Olav Njølstad (62 år), Nobelinstituttets direktør.

Den Norske Nobelkomité 2020[rediger | rediger kilde]

Varamedlemmer 2018–2020

Sekretær (ansatt 2015): Olav Njølstad (63 år), Nobelinstituttets direktør.

Referanser og fotnoter[rediger | rediger kilde]

  1. ^ «Valg av medlemmer til Nobelkomiteen», Regjeringen.no
  2. ^ Kåre Kristiansen trakk seg i protest mot at Yassir Arafat ble tildelt fredsprisen i 1994.

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]