Liste over Den norske Nobelkomites medlemmer

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
(Omdirigert fra Nobelkomiteens medlemmer)
Hopp til navigering Hopp til søk
Kaci Kullmann Five ble leder for komiteen i 2015 og var leder inntil sin død i 2017.

Liste over Den Norske Nobelkomites medlemmer viser alle medlemmer og varamedlemmer av Den Norske Nobelkomite. Medlemmene velges av Stortinget for en seksårsperiode. Den norske Nobelkomite består av fem personer som har til oppgave å utpeke vinneren av Nobels fredspris. Medlemmene velges med en fordeling mellom stortingspartiene som tilsvarer partienes styrkeforhold i Stortinget. Komiteen velger selv leder og nestleder. De fleste av komiteens medlemmer har bakgrunn fra Stortinget, eller fra annet arbeid i politisk virksomhet.

Medlemskap[rediger | rediger kilde]

Alfred Nobels testamente tillegger Stortinget å oppnevne en komité som skal dele ut Nobels fredspris. Til Den Norske Nobelkomite, ofte kalt Nobelkomiteen, skal Stortinget velge fem medlemmer med funksjonstid på seks år. I tillegg skal det velges tre varamedlemmer.[1]

Fra 1897 til 2015 har femtiseks personer vært medlemmer av komiteen, ti av dem kvinner. Første kvinne i komiteen var Aase Lionæs 1949-1978. Else Germeten 1979-1984. Gidske Anderson 1982-1993. Hanna Kvanmo 1991-2002. Sissel Rønbeck 1994- oktober 1996 og oktober 1997-2011. Ester Kostøl 1997 (medlem januar-oktober 1997 for statsråd Sissel Rønbeck.) Inger-Marie Ytterhorn 2000-2017. Kaci Kullmann Five 2003-2017. Ågot Valle 2009-2014 (varamedlem Gunnar Stålsett møtte i hennes sykepermisjon i perioden 2012-2014). Berit Reiss-Andersen 2012-2023. Anne Enger 2017-2020.

Stortinget påtok seg den 26. april 1897 det verv som var blitt gitt av Alfred Nobel i hans testament av 27. november 1895; å velge fem personer som skal utdele en årlig belønning; «til den som har virket mest eller best for fremme av broderskap mellom folkene (folkenes förbrödrande) og for avskaffelse eller forminskelse av stående hærer, samt for opprettelse og utbredelse av fredskongresser.»

Den 5. august 1897 besluttet Stortinget; «Efter indstilling af valgkomiteen vælges de 5 personer, der har at overtage prisuddelingen av sidste storting i hver valgperiode. Valget gjælder for 6 aar. Efter 3 aar aftræder efter lodtrækning 2 af de valgte og senere hvert tredje aar vekselvis 3 og 2. Desuden vælges hvert tredje aar 3 suppleanter. De aftrædende kan gjenvælges.»

Den første komité ble valgt av Stortinget den 7. august 1897. Grunnreglene til Nobelstiftelsen ble godkjent av kong Oscar II den 29. juni 1900. Den norske Nobelkomite konstituerte seg den 12. september 1900 og valgte Bernhard Getz til formann. Bernhard Getz døde 1. november 1901. Jørgen Løvland overtok som formann. Den 29. november 1901 endret Den norske Nobelkomite navnet til Det norske Stortings Nobelkomite. Dette ble gjort uten at Stortinget formelt godkjente navnebruken. Fra 1. januar 1977 ble navnet endret til det opprinnelige Den Norske Nobelkomite.

Medlemmene velges av Stortinget for en seks-årsperiode og tre varamedlemmer velges for en treårsperiode, med mulighet for gjenvalg. Nobelkomiteens fem medlemmer velger selv årlig hvem som skal være komiteens leder og nestleder.

Tidligere kunne regjeringsmedlemmer også være medlemmer av komiteen. I periodene 18981902, 19071908, 19251926, 19281931 og 19331935 var den sittende statsminister også medlem av komiteen. Stortinget bestemte 24. juni 1937 at regjeringsmedlemmer ikke kan være medlem av Nobelkomiteen. Fra 1978 ble det praksis at stortingsrepresentanter ikke velges inn i komiteen, men i desember 1984 ble visepresident i Stortinget Odvar Nordli valgt som medlem. Nordli gikk året etter ut av Stortinget, men han møtte i komiteen i representanttiden. De valgte trenger ikke være norske statsborgere, men til dags dato har alle vært det. I den sittende Nobelkomiteen for perioden 2015–2017 har tre medlemmer vært stortingsrepresentanter, Berit Reiss-Andersen og Henrik Syse er unntak. Thorbjørn Jagland er tidligere statsminister og Kaci Kullmann Five er tidligere statsråd.

Den Norske Nobelkomite/ Det Norske Stortings Nobelkomite 1897–1909[rediger | rediger kilde]

Møtet i Det Norske Stortings Nobelkomite, torsdag 30. november 1905. Fra venstre: Bjørnstjerne Bjørnson, medlem. John Lund, viseformann. Hans Horst, medlem. Jørgen Løvland, formann. Christian Lange, sekretær og Carl Berner, medlem.

Den norske Nobelkomite 1897

Varamedlemmer 18971900:

Den norske Nobelkomite 1898

Varamedlemmer 18971900:

Den norske Nobelkomite 1899

Varamedlemmer 18971900:

Bernhard Getz var Norges første riksadvokat. Han var komiteens første formann 12. september 1900 og frem til sin død 1. november 1901. Medlem 1897-1901.

Den norske Nobelkomite 1900

Varamedlemmer 19001903:

Den norske Nobelkomite 1901

Varamedlemmer 19001903:

Sekretær: Christian Lous Lange (32 år).

Jørgen Løvland ble komiteens andre formann 28. november 1901 og frem til sin død 21. august 1922. Medlem 1897-1922.

Det Norske Stortings Nobelkomite 1902

Varamedlemmer 19001903:

Det Norske Stortings Nobelkomite 1903

Varamedlemmer 19001903:

Det Norske Stortings Nobelkomite 1904

Varamedlemmer 19041906:

Nikolaus Gjelsvik var fungerende medlem.

Det Norske Stortings Nobelkomite 1905

Varamedlemmer 19041906:

Sekretær: Christian Lous Lange (36 år), Det norske Nobelinstitutt

Det Norske Stortings Nobelkomite 1906

Varamedlemmer 19041906:

Det Norske Stortings Nobelkomite 1907

Varamedlemmer 19071909:

Det Norske Stortings Nobelkomite 1908

Varamedlemmer 19071909:

Det Norske Stortings Nobelkomite 1909

Varamedlemmer 19071909:

Det Norske Stortings Nobelkomite 1910–1919[rediger | rediger kilde]

Francis Hagerup var statsminister 1895–98 og 1903–05; og medlem av komiteen fra 1907 til sin død i 1921

Det norske Stortings Nobelkomite 1910

Varamedlemmer 19101912:

Det Norske Stortings Nobelkomite 1911

Varamedlemmer 19101912:

Sekretær: Ragnvald Moe (38 år), Det norske Nobelinstitutt

Det Norske Stortings Nobelkomite 1912

Varamedlemmer 19101912:

Brandt avgikk ved døden 10. august 1912.

Det Norske Stortings Nobelkomite 1913

Varamedlemmer 19131915:

Det Norske Stortings Nobelkomite 1914

Varamedlemmer 19131915:

Det norske Stortings Nobelkomite 1915

Varamedlemmer 19131915:

Det norske Stortings Nobelkomite 1916

Varamedlemmer 19161918:

Det norske Stortings Nobelkomite 1917

Varamedlemmer 19161918:

Det norske Stortings Nobelkomite 1918

Varamedlemmer 19161918:

Det norske Stortings Nobelkomite 1919

Varamedlemmer 19191921:

Det norske Stortings Nobelkomite 1920–1929[rediger | rediger kilde]

Det norske Stortings Nobelkomite 1920

Varamedlemmer 19191921:

Sekretær (ansatt): Ragnvald Moe (47) Det norske Nobelinstitutt.

Det norske Stortings Nobelkomite 1921

Varamedlemmer 19191921:

Sekretær (ansatt): Ragnvald Moe (48) Det norske Nobelinstitutt.

Wollert Konow var statsminister 1910–12. Medlem av komiteen fra 21. august 1922 og til sin død 15. mars 1924. Varamedlem 1913-1922.

Det norske Stortings Nobelkomite 1922

Varamedlemmer 19221924:

Sekretær (ansatt): Ragnvald Moe (49) Det norske Nobelinstitutt.

Det norske Stortings Nobelkomite 1923

Varamedlemmer 19221924:

Sekretær (ansatt): Ragnvald Moe (50) Det norske Nobelinstitutt.

Det norske Stortings Nobelkomite 1924

Varamedlemmer 19221924:

Sekretær (ansatt): Ragnvald Moe (51), Det norske Nobelinstitutt.

Det norske Stortings Nobelkomite 1925

Varamedlemmer 19251927:

Sekretær (ansatt): Ragnvald Moe (52) Det norske Nobelinstitutt.

Det norske Stortings Nobelkomite 1926

Varamedlemmer 19251927:

Sekretær (ansatt): Ragnvald Moe (53) Det Norske Nobelinstitutt.

Det norske Stortings Nobelkomite 1927

Varamedlemmer 19251927:

Sekretær (ansatt): Ragnvald Moe (54) Det norske Nobelinstitutt.

Det norske Stortings Nobelkomite 1928

Varamedlemmer 19281930:

Sekretær (ansatt): Ragnvald Moe (55), Nobelinstituttets direktør. Stillingen som direktør ble realisert fra 1928.

Det norske Stortings Nobelkomite 1929

Varamedlemmer 19281930:

Sekretær (ansatt): Ragnvald Moe (56), Nobelinstituttets direktør.

Det norske Stortings Nobelkomite 1930–1939[rediger | rediger kilde]

Det norske Stortings Nobelkomite 1930

Varamedlemmer 19281930:

Det norske Stortings Nobelkomite 1931

Varamedlemmer 19311933:

Det norske Stortings Nobelkomite 1932

Varamedlemmer 19311933:

Det norske Stortings Nobelkomite 1933

Varamedlemmer 19311933:

Det norske Stortings Nobelkomite 1934

Varamedlemmer 19341936:

Det norske Stortings Nobelkomite 1935

Varamedlemmer 19341936:

Det norske Stortings Nobelkomite 1936

Varamedlemmer 19341936:

beslutningen om Nobels fredspris for 1935 og 1936 skulle vedtas. Varamedlemmene Axel Thallaug og Martin Tranmæl møtte.

Det norske Stortings Nobelkomite 1937

Varamedlemmer 19371939:

Stortinget besluttet 24. juni 1937; at medlemmer av Norges regjering ikke kan ha sete i Nobelkomiteen.

Det norske Stortings Nobelkomite 1938

Varamedlemmer 19371939:

Det norske Stortings Nobelkomite 1939

Varamedlemmer 19371939:

Sekretær: Ragnvald Moe (66 år), Nobelinstituttets direktør.

Det norske Stortings Nobelkomite 1940–1949[rediger | rediger kilde]

Det norske Stortings Nobelkomite 1940

Følgende medlemmer rømte Norge etter den norske kapitulasjonen i 1940:

Varamedlemmer 19401942:

Gunnar Jahn var formann for komiteen 15. november 1941 – 31. januar 1943 og 5. november 1945 – 31. desember 1966. Viseformann 1940-1941. Medlem 1937-1943 og 1945-1966.

Det norske Stortings Nobelkomite 1941

Følgende medlemmer rømte Norge etter den norske kapitulasjonen i 1940:

Varamedlemmer 19401942:

Det norske Stortings Nobelkomite 1942

Følgende medlemmer rømte Norge etter den norske kapitulasjonen i 1940:

Varamedlemmer 19401942:

Det norske Stortings Nobelkomite 1943

Følgende medlemmer rømte Norge etter den norske kapitulasjonen i 1940:

Det norske Stortings Nobelkomite 1944

Følgende medlemmer rømte Norge etter den norske kapitulasjonen i 1940:

  • Martin Tranmæl (64 år), var i eksil i Sverige.
  • Carl Joachim Hambro (58 år), var i eksil i USA.
  • Nobelkomiteen var ikke i drift igjen før valg av nye medlemmer og varamedlemmer ble utført av Stortinget, den 25. juni 1945.
C.J. Hambro komiteens formann 30. juni 1945 – 5. november 1945 og viseformann frem til 1949. Medlem 1940 – 1963.

Det norske Stortings Nobelkomite 1945

Jahn var statsråd i perioden 25. juni 1945 – 5. november 1945. Varamedlem Christian S. Oftedal, møtte som medlem i perioden.

Varamedlemmer 19451948:

Det norske Stortings Nobelkomite 1946

Varamedlemmer 19451948:

Det norske Stortings Nobelkomite 1947

Varamedlemmer 19451948:

Det norske Stortings Nobelkomite 1948

Varamedlemmer 19451948:

Det norske Stortings Nobelkomite 1949

Varamedlemmer 19491951:

Det norske Stortings Nobelkomite 1950–1959[rediger | rediger kilde]

Det Norske Stortings Nobelkomite 1950

Varamedlemmer 19491951:

Det norske Stortings Nobelkomite 1951

Varamedlemmer 19491951:

Det norske Stortings Nobelkomite 1952

Varamedlemmer 19521954:

Det norske Stortings Nobelkomite 1953

Varamedlemmer 19521954:

Det norske Stortings Nobelkomite 1954

Varamedlemmer 19521954:

Det norske Stortings Nobelkomite 1955

Varamedlemmer 19551957:

Det norske Stortings Nobelkomite 1956

Varamedlemmer 19551957:

Det norske Stortings Nobelkomite 1957

Varamedlemmer 19551957:

Det norske Stortings Nobelkomite 1958

Varamedlemmer 19581960:

Det norske Stortings Nobelkomite 1959

Varamedlemmer 19581960:

Det norske Stortings Nobelkomite 1960–1969[rediger | rediger kilde]

Det norske Stortings Nobelkomite 1960

Varamedlemmer 19581960:

Det norske Stortings Nobelkomite 1961

Varamedlemmer 19611963:

Det norske Stortings Nobelkomite 1962

Varamedlemmer 19611963:

Det norske Stortings Nobelkomite 1963

Varamedlemmer 19611963:

Det norske Stortings Nobelkomite 1964

Varamedlemmer 19641966:

Det norske Stortings Nobelkomite 1965

Varamedlemmer 19641966:

Det norske Stortings Nobelkomite 1966

Varamedlemmer 19641966:

Det norske Stortings Nobelkomite 1967

Varamedlemmer 19671969: Varamedlemmer:

Det norske Stortings Nobelkomite 1968

Varamedlemmer 19671969:

Det norske Stortings Nobelkomite 1969

Varamedlemmer 19671969:

Det norske Stortings Nobelkomite/ Den norske Nobelkomite 1970–1979[rediger | rediger kilde]

Det norske Stortings Nobelkomite 1970

Varamedlemmer 19701972:

Det norske Stortings Nobelkomite 1971

Varamedlemmer 19701972:

Det norske Stortings Nobelkomite 1972

Varamedlemmer 19701972:

Det norske Stortings Nobelkomite 1973

Varamedlemmer 19731975:

Det norske Stortings Nobelkomite 1974

Varamedlemmer 19731975:

Sonja Ludvigsen (46), varamedlem, statsråd, avgikk ved døden 12. juli 1974.

Det norske Stortings Nobelkomite 1975

Varamedlemmer 19731975:

Det norske Stortings Nobelkomite 1976

Varamedlemmer 19761978:

Den norske Nobelkomite 1977

Varamedlemmer 19761978:

Den norske Nobelkomite 1978

Varamedlemmer 19761978:

Den norske Nobelkomite 1979

Varamedlemmer 19791981:

Den Norske Nobelkomite 1980–1989[rediger | rediger kilde]

Den Norske Nobelkomite 1980

Varamedlemmer 19791981:

Den Norske Nobelkomite 1981

Varamedlemmer 19791981:

Den Norske Nobelkomite 1982

Varamedlemmer 19821984:

Den Norske Nobelkomite 1983

Varamedlemmer 19821984:

Den Norske Nobelkomite 1984

Varamedlemmer 19821984:

Den Norske Nobelkomite 1985

Varamedlemmer 19851987:

Den Norske Nobelkomite 1986

Varamedlemmer 19851987:

Den Norske Nobelkomite 1987

Varamedlemmer 19851987:

Den Norske Nobelkomite 1988

Varamedlemmer 19881990:

Den Norske Nobelkomite 1989

Varamedlemmer 19881990:

Den Norske Nobelkomite 1990–1999[rediger | rediger kilde]

Geir Lundestad komiteens sekretær 1990-2014.

Den Norske Nobelkomite 1990

Varamedlemmer 1. januar 1988 – 31. desember 1990:

Sekretær (ansatt 1990): Geir Lundestad (45 år), Nobelinstituttets direktør.

  • Egil Aarvik (1912–1990), formann, avgikk ved døden 19. juli 1990.
Francis Sejersted var komiteens leder 1991-1999. Medlem 1982-1999 og 1. varamedlem 1976-1981.

Den Norske Nobelkomite 1991

Varamedlemmer 19911993:

Sekretær (ansatt 1990): Geir Lundestad (46 år), Nobelinstituttets direktør.

Den Norske Nobelkomite 1992

Varamedlemmer 19911993:

Den norske Nobelkomite 1993

Varamedlemmer 19911993:

Sekretær (ansatt 1990): Geir Lundestad (48 år), Nobelinstituttets direktør.

Den Norske Nobelkomite 1994

Varamedlemmer 19941996:

Sekretær (ansatt 1990): Geir Lundestad (49 år), Nobelinstituttets direktør.

Den Norske Nobelkomite 1995

Varamedlemmer 19941996:

Sekretær (ansatt 1990): Geir Lundestad (50 år), Nobelinstituttets direktør.

Den Norske Nobelkomite 1996

Varamedlemmer 19941996:

Sekretær (ansatt 1990): Geir Lundestad (51 år), Nobelinstituttets direktør.

Den Norske Nobelkomite 1997

(Esther Kostøl (), fungerende medlem januar-oktober.) Varamedlemmer 19971999:

Sekretær (ansatt 1990): Geir Lundestad (52 år), Nobelinstituttets direktør.

Den norske Nobelkomite 1998

Varamedlemmer 19971999:

Sekretær (ansatt 1990): Geir Lundestad (53 år), Nobelinstituttets direktør.

Den Norske Nobelkomite 1999

Varamedlemmer 19971999:

Sekretær (ansatt 1990): Geir Lundestad (54 år), Nobelinstituttets direktør.

Den Norske Nobelkomite 2000–2009[rediger | rediger kilde]

Gunnar Berge var komiteens leder 2000-2002. Nestleder 1999. Medlem 1997-2002.

Den norske Nobelkomite 2000

Varamedlemmer 20002002:

Den Norske Nobelkomite 2001

Varamedlemmer 20002002:

Den Norske Nobelkomite 2002

Varamedlemmer 20002002:

Ole Danbolt Mjøs (t.h.) komiteens leder 2003-2008. Medlem 2003-2008.

Den Norske Nobelkomite 2003

Varamedlemmer 20032005:

Den Norske Nobelkomite 2004

Varamedlemmer 20032005:

Den Norske Nobelkomite 2005

Varamedlemmer 20032005:

Den norske Nobelkomite 2006

Varamedlemmer 20062008:

Den Norske Nobelkomite 2007

Varamedlemmer 20062008:

Den norske Nobelkomite 2008

Varamedlemmer 20062008:

Den Norske Nobelkomite 2009

Varamedlemmer 20092011:

Den norske Nobelkomite 2010–[rediger | rediger kilde]

Den norske Nobelkomite 2010

Varamedlemmer 20092011:

Den Norske Nobelkomite 2011

Varamedlemmer 20092011:

Den Norske Nobelkomite 2012

Varamedlemmer 20122014:

Gunnar Stålsett var møtende vararepresentant dette året i Ågot Valles sykefravær.

Den Norske Nobelkomite 2013

Varamedlemmer 20122014:

Gunnar Stålsett var møtende vararepresentant dette året i Ågot Valles sykefravær.

Den Norske Nobelkomite 2014

Varamedlemmer 20122014:

Gunnar Stålsett var møtende vararepresentant dette året i Ågot Valles sykefravær.

Den Norske Nobelkomite 2015

Varamedlemmer 20152017:

Den Norske Nobelkomite 2016

Varamedlemmer 20152017:

Den Norske Nobelkomite 2017

Berit Reiss-Andersen

Varamedlemmer 20152017:

Kaci Kullmann Five (65 år), komiteens leder, avgikk ved døden 19. februar 2017.

Referanser:

  1. ^ «Valg av medlemmer til Nobelkomiteen», Regjeringen.no
  2. ^ Kåre Kristiansen trakk seg i protest mot at Yassir Arafat ble tildelt fredsprisen i 1994.

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]