Gullsjakal

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk
Gullsjakal
Gullsjakal (Canis aureus)
Gullsjakal (Canis aureus)
Vitenskapelig(e)
navn
:
Canis aureus
Linnaeus, 1758
Norsk(e) navn: vanlig sjakal,
europeisk sjakal,
asiatisk sjakal m.m.
Biologisk klassifikasjon:
Rike: Dyreriket
Rekke: Ryggstrengdyr
Klasse: Pattedyr
Orden: Rovpattedyr
Familie: Hundefamilien
Slekt: Canis
IUCNs rødliste: [1]
ver 3.1
UtryddetUtryddet i vill tilstandKritisk truetSterkt truetSårbarNær truetLivskraftigStatus iucn3.1 LC-no.svg

LC — Livskraftig

Habitat: terrestrisk
Utbredelse: se kartet
Utbredelseskart for Gullsjakal
Gullsjakalens utbredelse øker mot nord
(kartet viser normalen)
Underarter:
 • Se underarter

Gullsjakal (Canis aureus) er et mellomstort rovpattedyr (Carnivora) i hundefamilien (Canidae). Arten er også kjent som vanlig sjakal, europeisk sjakal og asiatisk sjakal. Den er en av tre kjente arter med sjakaler, men gullsjakalen er nærmere beslektet med ulv, prærieulv og tamhund enn de to andre sjakalene.

Beskrivelse[rediger | rediger kilde]

Gullsjakal, uekte albino
Gullsjakal eller gullulv?

Gullsjakalen er den vanligste sjakalen. Den minner om ulv (Canis lupus), men er betydelig mindre. Arten er slank og langstrakt. Kroppslengden er typisk 70–85 cm (60–106 cm) og skulderhøyden cirka 38–50 cm. Halen utgjør i tillegg cirka 25 cm. Vekten ligger omkring 8–15 kg. De nordlige variantene blir normalt størst. I Afrika blir den trolig bare unntaksvis mer enn 10 kg tung.

Pelsen er ganske grov og typisk rødgul med en hvit markering på halsen. Noen steder blir den nærmest sølvfarget over ryggen. Lysere i buken (nærmest hvit eller blekgul). Haletippen er alltid sort. Pelsen blir gjerne noe mørkere i vinterhalvåret. Både albinisme og melanisme er kjent. Det første tilfellet av sorte individer ble dokumentert mot slutten av 2012.[2] Det er også forskjeller i utfarging mellom de ulike variantene.

I fangenskap kan den bli opptil 16 år gammel, men i vill tilstand er levealderen normalt maksimum 13 år (typisk 8–9 år).

Utbredelse[rediger | rediger kilde]

Gullsjakalen har størst utbredelse av de tre sjakalartene. Paleontologiske data antyder at arten ikke fantes i Europa under pleistocen, og at den mest sannsynlig koloniserte dette kontinentet under tidlig holocen.[3]

Arten finnes i både Afrika og Eurasia, tidligere fra Italia via Balkan og Tyrkia i vest, via Midtøsten til India, Burma og Thailand i øst. I Afrika finner man den fra Marokko i vest, via Sahel og sydøstover til Victoriasjøen og Tanzania i øst.

I senere år har forskerne registrert at gullsjakalen er i ferd med å ekspandere utbredelsesområdet sitt. Først i en bølge på 1950-tallet, deretter i en ny bølge på 1980-tallet. Siden har ekspansjonen fortsatt nordover og vestover i Europa. Arten er blant annet registrert i Sveits, Tyskland, Polen, nord i Ukraina, Hviterussland og i Baltikum (Estland (2011), Latvia (2013), og Litauen (2015)). Genetiske studier av sjakaler på Baltikum avslører en opprinnelse fra både Kaukasus og det sørøstre Europa, noe som styrker teoriene om naturlig spredning.[4] Finske forskere antar, at de bare er et tidsspørsmål før gullsjakalen inntar Finland, trolig via Karelen.[5] Det hevdes dessuten at arten kan ta seg til Sverige via Danmark.[6] Om arten etablerer seg i Finland eller Sverige ligger også veien åpen til Norge.

I september 2015 ble en død gullsjakal også funnet i Jylland i Danmark.[7]

Selv om det er uklart om arten tidligere har hatt så stor utbredelse, er det ikke snakk om en fremmed uønsket art, men en art som sprer seg naturlig.[4] Både EUs habitatdiretiv (Annex V) og Bernkonvensjonen gjelder altså, selv om arten ikke tidligere fantes i disse nye områdene.[3][4]

Hvor tallrike de ulike populasjonene er vet ingen, men totalbestanden er økende. På det indiske subkontinentet har forskere (2004) anslått at arten teller omkring 80 000 dyr.[1]

Arten står oppført på CITES liste III i India.[1] Det er ellers kjent at den er nasjonalt beskyttet i Albania, Tyskland, Italia, Nord-Makedonia, Polen og Sveits.[3]

Habitat[rediger | rediger kilde]

Gullsjakalen er svært tilpasningsdyktig og trives i en rekke ulike habitat, fra ørken og tørt landskap med spredte trær, savanner og stepper med kort gress, til eviggrønn skog, mangrove, dyrket mark og urbane strøk. Normalt finnes de i høyder under 2 000 moh., men nylig ble det observert gullsjakaler i over 3 800 m høyde i Balefjellene i Etiopia.[8] Lengst øst i Afrika overlapper gullsjakalens utbredelsesområde svartryggsjakalens.

Atferd[rediger | rediger kilde]

Gullsjakalen danner livslange parforhold (lever i monogami) og hevder revir, som i størrelse er ca. 0,5–2,5 km 2. Både hannen og tispa deltar i forsvaret av territoriet. Arten er døgnaktiv, men i områder med mange mennesker kan den være nærmest totalt nattaktiv. Dyra graver ut ei hule eller søker inn i bergsprekker og lignende for å få ly for andre rovdyr. De overtar også hi etter andre dyr. De kommuniserer med markeringer, kroppsspråk og et bredt utvalg av lyder.

Matvaner[rediger | rediger kilde]

Gullsjakalen har et opportunistisk levesett og jakter både solitært, parvis og i små familiegrupper, bestående av nære familiemedlemmer (typisk fjorårskull). Foreldrene lever normalt ikke sammen med disse. Om det er rikelig tilgang på mat er det kjent at arten kan danne løselige flokker på opp mot 20 dyr. Som predator fyller den ei nisje mellom ulv og rev. Mest suksessfull er den når den jakter parvis eller i gruppe, men den er er også en utpreget snylter og renovatør, som også leter etter mat på søppelplasser og lignende.

Arten jakter sjelden på større dyr, men er ofte å se i nærheten av andre, større rovpattedyr når disse jakter store dyr. Og byr sjansen seg stjeler sjakalen mat fra både løver, leoparder, hyener og andre rovpattedyr.

Gullsjakalen er tilnærmet alteter. En normal diett består av cirka 54% kjøtt og 46% planteføde. På menyen står vanligvis gaseller (spesielt nyfødte kalver), smågnagere, fugler og fugleegg, reptiler, amfibier, fisk, insekter, frukt og bær.

Reproduksjon[rediger | rediger kilde]

Paringssesongen varierer fra område til område. Tispene går drektige i ca. 9 uker (63 dager) og føder normalt 3–6 valper, som veier cirka 200–250 g når de blir født. Tispen ammer valpene i ca. 8–10 uker, men begge foreldrene bidrar i valpepasset. Om en av dem skulle dø, er det lite sannsynlig at kullet vil leve opp.

Gullsjakalen kan hybridisere med både ulv og tamhund.[3]

Klassifisering[rediger | rediger kilde]

En studie fra 2011 (publisert 2012-08-10) bekrefter afrikansk ulv som en unik, urgammel linje med ulv, men reiser samtidig spørsmål om gullsjakalens klassifisering som sjakal på det afrikanske kontinentet.[9] Som fylogenien nedenfor viser, er gullsjakalen nærmere beslektet med tamhund, ulv og prærieulv enn de to andre sjakalene. 30. juli 2015 bekrefter en ny og langt mer omfattende studie at alle gullsjakaler i Afrika tilhører en ny og hittil uoppdaget ulveart, helt separat fra gullsjakaler i Eurasia.[10]

Fylogeni[rediger | rediger kilde]

Arten er ifølge IUCNs rødliste livskraftig, selv om den jaktes på av både mennesker, ulver og leoparder.

Inndelingen under følger Rutkowski et al. (2015).[4] Det er igangsatt studier som forhåpentlig vil avdekke om stripsjakal (C. adustus) og svartryggsjakal (C. mesomelas) bør innlemmes i en selvstendig slekt.

stripesjakal Dogs, jackals, wolves, and foxes (Plate XIII).jpgsvartryggsjakal Dogs, jackals, wolves, and foxes (Plate XII).jpg1,9 mya
1,3 myatamhund/dingo Dogs, jackals, wolves, and foxes (Plate XXXVII).jpgulv Dogs, jackals, wolves, and foxes (Plate I).jpg
prærieulv Dogs, jackals, wolves, and foxes (Plate IX).jpg
gullulv Dogs, jackals, wolves, and foxes (Plate XI).jpg
gullsjakal Dogs, jackals, wolves, and foxes (Plate X).jpg
etiopisk ulv Dogs, jackals, wolves, and foxes (Plate VI).jpg
asiatisk villhund Dogs, jackals, wolves, and foxes (Plate XLI).jpg

afrikansk villhund Dogs, jackals, wolves, and foxes (Plate XLIV).jpg


Underarter[rediger | rediger kilde]

En rekke lokale varianter har gjennom årene blitt beskrevet, men det er lite sannsynlig at alle kan kalles underarter.

W. W. Ferguson argumenterte i 1981 for å omklassifisere underarten egyptisk sjakal som en liten ørkenulv, men fikk ikke støtte for sitt syn.[11] Denne underarten er betydelig større enn andre underarter av Canis aureus, men klart mindre enn for eksempel arabisk ulv (Canis lupus arabs). Han grunnga sin argumentasjon på forskjeller i kraniet, kjeven og dentale målinger.[12]

En genetisk studie, gjort ved University of Leeds i England i 2003, sammenlignet innsamlet materiale fra sjakaler i Egypt og Syria, samt materiale fra ulver i Saudi-Arabia og Oman[13]. Studien konkluderte med at klassifiseringen av lupaster som en sjakal trolig var riktig, til tross for at forskningsgrunnlaget var begrenset.

En studie fra 2010 viste imidlertid at C. a. lupaster (egyptisk sjakal) ikke var en sjakal, men trolig en ukjent og urgammel linje av ulv (Canis lupus).[14] Den er derfor reklassifisert under navnet afrikansk ulv (C. lupus lupaster)[14]. Studien førte til nye undersøkelser av sjakalene i Afrika, som støtter en omklassifisering og reiser spørsmål om hvorvidt gullsjakaler i Afrika i det hele tatt er sjakaler.[9]

Gullulv (Canis anthus)
Underarter

30. juli 2015 lanserer ei gruppe forskere (Koepfli m. fl., 2015[10]) en større studie av gullsjakalen. Studien viser at afrikanske gullsjakaler og eurasiske gullsjakaler er to distinkte arter, hvorav den afrikanske viser seg å være en hittil ukjent ulveart.[10] Koepfli har foreslått å gi den navnet african golden wolf (på norsk kanskje gullulv eller afrikansk gullulv) og det vitenskapelige navnet Canis anthus. Studien er omfattende og har mottatt støtte fra flere kjente forskere, senest i en studie av marokkanske individer.[15] Gullulven er generelt noe større enn gullsjakalen. Studien viser at linjene som førte fram til gullulv og ulv/prærieulv skilte lag for omkring 1,3 millioner (1,0–1,7 millioner) år siden.[10]

Treliste
 • Canis aureus, gullsjakal eller eurasisk gullsjakal (Eurasia)
  • Canis aureus aureus, (nominatformen) vanlig gullsjakal
  • Canis aureus cruesemanni, indokinesisk sjakal
  • Canis aureus ecsedensis, dødehavssjakal (tidligere C. a. hadranauticus)
  • Canis aureus indicus, indisk sjakal
  • Canis aureus moreoticus, europeisk sjakal, Europa, Lilleasia og Kaukasus
  • Canis aureus naria, Sri Lanka sjakal
  • Canis aureus syriacus, syrisk sjakal

Tidligere trodde man at gullsjakalen også var spredd i et antall underarter på det afrikanske kontinentet, men disse er nå klassifisert som gullulv.

Treliste
 • Canis anthus, gullulv eller afrikansk gullulv
  • Canis anthus algerensis, algerisk gullulv
  • Canis anthus anthus, afrikansk gullulv, senegalesisk gullulv
  • Canis anthus bea, serengeti gullulv
  • Canis anthus lupaster, egyptisk gullulv
  • Canis anthus maroccanus, marokkansk gullulv
  • Canis anthus riparius, etiopisk gullulv
  • Canis anthus soudanicus, nubisk gullulv

Se også[rediger | rediger kilde]

Referanser[rediger | rediger kilde]

 1. ^ a b c Jhala, Y. & Moehlman, P.D. 2008. Canis aureus. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2015.2. Besøkt 2015-07-14
 2. ^ Hüseyin Ambarli and C. Can Bilgin. (2013). First record of a melanistic golden jackal (Canis aureus, Canidae) from Turkey. Mammalia. Volume 77, Issue 2, Pages 219–222, ISSN (Online) 1864-1547, ISSN (Print) 0025-1461, DOI: 10.1515/mammalia-2012-0009, December 2012. Besøkt 2013-09-05
 3. ^ a b c d A. Trouwborst, M. Krofel & J.D.C. Linnell. 2015-06-27. Legal Implications of Range Expansions in a Terrestrial Carnivore: The Case of the Golden Jackal (Canis aureus) in Europe. Biodivers Conserv (2015) 24: 2593. doi:10.1007/s10531-015-0948-y. Besøkt 2015-07-13
 4. ^ a b c d Rutkowski, R., Krofel, M., Giannatos, G., Ćirović, D., Männil, P., Volokh, A.M., Lanszki, J., Heltai, M., Szabó, L., Banea, O., Yavruyan, E., Hayrapetyan, V., Kopaliani, N., Miliou, A., Tryfonopoulos, G.A., Lymberakis, P., Penezić, A., Pakeltytė, G., Suchecka, E. & Bogdanowicz, W. (2015). A European Concern? Genetic Structure and Expansion of Golden Jackals (Canis aureus) in Europe and the Caucasus. PLoS ONE, 10(11), e0141236. doi:10.1371/journal.pone.0141236
 5. ^ Laura Hiisivuori (2016). Jackals at the Door. Environment & Science, 24.08.2016. Besøkt 2017-02-11
 6. ^ Ovidiu Banea (2015). What about golden jackals in southern parts of Sweden and Finland? Another dispersal strategy of the golden jackal to the Baltic Sea Coast, Denmark and Germany. E-Bulletin GOJAGE DOI: 10.13140/RG.2.1.3052.8487
 7. ^ Søren Bjørn-Hansen (2015). Nyt rovdyr fundet i Danmark: Guldsjakal dræbt i Jylland. DR.dk. Besøkt 10. september 2015
 8. ^ Sillero-Zubiri, C. 1996. «Records of honey badger, Mellivora capensis, in Afroalpine habitat, above 4,000 m.» Mammalia 60:323-325.
 9. ^ a b Gaubert P, Bloch C, Benyacoub S, Abdelhamid A, Pagani P, et al. (2012) Reviving the African Wolf Canis lupus lupaster in North and West Africa: A Mitochondrial Lineage Ranging More than 6,000 km Wide. PLoS ONE 7(8): e42740. doi:10.1371/journal.pone.0042740
 10. ^ a b c d Koepfli et al., Genome-wide Evidence Reveals that African and Eurasian Golden Jackals Are Distinct Species, Current Biology (2015), http://dx.doi.org/10.1016/j.cub.2015.06.060 Besøkt 2015-08-01
 11. ^ Ferguson, W. W. 1981. The systematic position of Canis aureus lupaster (Carnivora: Canidae) and the occurrence of Canis lupus in North Africa, Egypt and Sinai. Mammalia 45:459 465.
 12. ^ Tiwari, J.K. and Sillero-Zubiri, C. 2004. Unidentified canid in the Danakil desert of Eritrea, Horn of Africa Arkivert 12. oktober 2007 hos Wayback Machine.. Canid News 7.5
 13. ^ Nassef M (2003) The Ecology and Evolution of the golden jackal (Canis aureus) Investigating a cryptid species. Master thesis. The university of Leeds.
 14. ^ a b Rueness EK, Asmyhr MG, Sillero-Zubiri C, Macdonald DW, Bekele A, et al. (2011) The Cryptic African Wolf: Canis aureus lupaster Is Not a Golden Jackal and Is Not Endemic to Egypt. PLoS ONE 6(1): e16385. doi:10.1371/journal.pone.0016385
 15. ^ Urios Moliner V, Donat-Torres MP, Ramírez Castillo CA, Monroy-Vilchis O, Rguibi Idrissi H. (2016) The analysis of the canid mitochondrial genome studied in Morocco shows that it is neither wolf (Canis lupus) nor Eurasian jackal (Canis aureus) PeerJ PrePrints 4:e1763v1 https://doi.org/10.7287/peerj.preprints.1763v1

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]