Revir

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Tigeren lever solitært utenom paringstiden, og både hunnen og hannen markerer reviret sitt og patruljerer grensene regelmessig. Hannens revir er betydelig større enn hunnens, og han tolererer at en eller flere hunner kan ha overlappende grenser med eget revir.

Et revir er et begrenset geografisk område som et dyr, et par med dyr, eller en flokk av dyr betrakter som sitt territorium og derfor forsvarer mot inntrengere av samme art, samme kjønn, eller nært beslektede arter. Hensikten er å sikre tilgangen på føde og retten til å forplante seg.

Et revir kan hevdes av både solitære dyr (eksempelvis mange kattedyr, bjørner og kongeørn), par (eksempelvis mange fugler, sjakaler og rever) og flokker (eksempelvis ulv, løver og elefanter). Reviret markeres med kroppsspråk, skrapemerker, vokalisering og duftavsetninger, ofte i form av urin, avføring og/eller avsondring fra duftkjertler som påføres visse steder. Grensene i reviret blir gjerne patruljert og markert regelmessig. Om en konkurrent oppdages i reviret forsvares det gjerne i første omgang med aggressivt kroppsspråk og høylydt vokalisering, typisk overfor konkurrenter av samme art eller kjønn, men ofte også overfor nære slektninger. I noen tilfeller kan også revirhevder gå til fysisk angrep på inntrengere. Alle rovpattedyr hevder revir, men det gjør også mange andre dyr.

Se også[rediger | rediger kilde]

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]