CITES

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
CITES
Konvensjon om internasjonal handel med truede arter av vill fauna og flora[1]
Signeringsdato3. mars 1973
Trådte i kraft1. juli 1975
Parter184
Språkengelsk, fransk, spansk
De forente nasjoners ID0800000280105383
Nettstedcites.org (en)
Land som er med i konvensjonen. Grønland er dekket gjennom Danmark.

CITES (forkortelse for Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora), også kalt Washingtonkonvensjonen, er en multilateral internasjonal avtale mellom land for å kontrollere handel med truede dyr og planter. Formålet med avtalen er en bærekraftig handel – det vil si at man ikke fjerner mer fra bestandene av dyr og planter enn de tåler.

Konvensjonen trådte i kraft i 1975 og pr. 2021 har 183 land tiltrådt konvensjonen.

Klassifisering[rediger | rediger kilde]

Over 38 700 arter totalt, hvorav cirka 5 950 dyrearter og 32 800 plantearter, er omfattet av konvensjonen. Mer enn 1 000 av dem er så sterkt truet at all handel med dem i praksis er forbudt. Disse artene klassifiseres i CITES Appendix I. For de øvrige artene er internasjonal handel enten begrenset eller det foreligger krav om spesielle tillatelser for inn- og utførsel. Disse klassifiseres i enten CITES Appendix II eller CITES Appendix III, avhengig av trusselgraden. Forbud og reguleringer gjelder både levende og døde eksemplarer, såvel som deler av organismer og produkter som skinn, fjær og tenner med mer.[2]

  • CITES Appendix I omfatter de mest truede artene i verden, og handel med disse er i praksis stort sett forbudt. Mer enn 1 080 arter omfattes av denne kategorien.[2]
  • CITES Appendix II omfatter truede arter der den internasjonale handelen må begrenses for å sikre artenes overlevelse. Mer enn 37 400 arter er omfattet i denne kategorien, hvorav 5 050 dyrearter. De fleste er rovfugler. Mer enn 32 000 plantearter omfattes også av denne kategorien, blant annet alle orkidé-arter.[2]
  • CITES Appendix III krever at det følger med et opprinnelsessertifikat eller eksporttillatelse ved innførsel. Per 2021 er det 211 arter i denne kategorien.[2]

Norge[rediger | rediger kilde]

I Norge har konvensjonen vært gjeldende siden 25. oktober 1976. Miljødirektoratet er forvaltningsmyndighet for CITES i Norge og regulerer internasjonal handel av truede dyr- og plantearter inn til, og ut av, Norge gjennom Forskrift om innførsel, utførsel, besittelse mv. av truede arter av vill fauna og flora (også kalt CITES-forskriften).

Norske reservasjoner[rediger | rediger kilde]

Det er spesielt for marine arter av kommersiell interesse at Norge har gjort reservasjoner mot oppføring på CITES listene. Reservasjonene er vanligvis et uttrykk for at Norge anser at artene er så tallrike at de ikke oppfyller de kriterier som er fastsatt av CITES for listing. Dette er naturligvis omdiskutert utenfor Norge, men det er på ingen måte unikt. Andre land har gjort tilsvarende reservasjoner.

CITES Appendix I
CITES Appendix II
CITES Appendix III
  • Ingen norske reservasjoner eksisterer

Se også[rediger | rediger kilde]

Litteratur[rediger | rediger kilde]

Referanser[rediger | rediger kilde]

  1. ^ lovdata.no/traktat/1973-03-03-1
  2. ^ a b c d CITES (2022) The CITES species. CITES-listed species. Hentet 2022-06-02

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]