CITES

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk
Land som er med i konvensjonen. Grønland er dekket gjennom Danmark.

CITES (forkortelse for the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) kalles også Washingtonkonvensjonen og er en multilateral internasjonal avtale mellom land for å kontrollere handel med truede dyr og planter. Formålet med avtalen er en bærekraftig handel – dvs. at man ikke fjerner mer fra bestandene av dyr og planter enn de tåler.

Konvensjonen trådte i kraft i 1975. I Norge har konvensjonen vært gjeldende siden 25. oktober 1976, og per 2021 har 183 land tiltrådt konvensjonen. Miljødirektoratet er forvaltningsmyndighet for CITES i Norge og regulerer internasjonal handel av truede dyr- og plantearter inn til, og ut av, Norge gjennom Forskrift om innførsel, utførsel, besittelse mv. av truede arter av vill fauna og flora (også kalt CITES-forskriften).

Over 38 700 arter totalt, omkring 5 950 dyrearter og 32 800 plantearter, er omfattet av konvensjonen. I overkant av 1000 av dem er så sterkt truet at all handel med dem i praksis er forbudt (CITES Appendix I). For de øvrige er internasjonal handel enten begrenset eller det foreligger krav om spesielle tillatelser for inn- og utførsel (CITES Appendix II og III). Forbud og reguleringer gjelder både levende og døde eksemplarer, såvel som deler av organismer og produkter som skinn, fjær, tenner med mer.

Norske reservasjoner[rediger | rediger kilde]

Det er spesielt for marine arter av kommersiell interesse at Norge har gjort reservasjoner mot oppføring på CITES listene. Reservasjonene er vanligvis et uttrykk for at Norge anser at artene er så tallrike at de ikke oppfyller de kriterier som er fastsatt av CITES for listing. Dette er naturligvis omdiskutert utenfor Norge, men det er på ingen måte unikt. Andre land har gjort tilsvarende reservasjoner.

CITES Appendix I
Appendix I omfatter de mest truede artene og handel med disse er i praksis stort sett forbudt. Over 1080 arter omfattes av denne listen.

CITES Appendix II
Appendix II omfatter truede arter der den internasjonale handelen må begrenses for å sikre artenes overlevelse. Over 5050 dyrearter omfattes av denne listen, derav de fleste rovfugler. Over 32 000 plantearter omfattes av listen, blant annet alle orkidé-arter.

CITES Appendix III
Appendix III krever at det følger med et opprinnelsessertifikat eller eksporttillatelse ved innførsel. Per 2021 står 211 arter på denne lista.

  • Ingen norske reservasjoner eksisterer

Se også[rediger | rediger kilde]

Litteratur[rediger | rediger kilde]

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]