Det medisinske fakultet (UiO)

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til: navigasjon, søk
Det medisinske fakultet (UiO)
Det medisinske fakultet (UiO)
Det medisinske fakultetet er lokalisert ved flere sykehus i Oslo og Akershus. Hovedadministrasjonen holder til i området rundt Rikshospitalet.
Grunnlagt1814
TypeFakultet ved UiO
DekanFrode Vartdal
DirektørUnn-Hilde Grasmo-Wendler
BeliggenhetFlere adresser i Oslo og Akershus:
Sognsvannsveien 9 (Domus Medica)
Forskningsveien 2B og 3A
Klaus Torgårds vei 3 (Sogn Arena)
Nedre Ullevaal 9 (Stjerneblokka)
Oslo universitetssykehus
Akershus universitetssykehus
Studenter2207 (2013)
Ansatte1002 (2013)
Nettstedwww.med.uio.no

Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo ble grunnlagt i 1814 og er landets eldste medisinske fakultet. Fakultetets undervisning og forskning spenner fra basale biomedisinske fag via kliniske fag til helsefag med en tydelig internasjonal profil.[1] I tillegg til medisinstudiet tilbyr fakultetet studier innen klinisk ernæring, helseledelse og helseøkonomi, og syv to-årige masterprogram hvorav to er erfaringsbaserte og tre er internasjonale.

Fakultetet feiret i 2014 sitt 200-årsjubileum.[2]

Organisering[rediger | rediger kilde]

Fakultetsstyret er fakultetets øverste organ og fastlegger overordnede mål, prioriteringer og strategier for virksomheten. Fakultetet er videre inndelt i tre institutter: Institutt for helse og samfunn, Institutt for klinisk medisin og Institutt for medisinske basalfag. I tillegg er Bioteknologisenteret i Oslo (BiO)[3] og Norsk senter for molekylærmedisin (NCMM)[4] organisert under Det medisinske fakultet som institutter.

Ledelse[rediger | rediger kilde]

Fakultetet er organisert med en faglig ledelse og en administrativ ledelse, hvorav den faglige ledelsen velges blant de vitenskapelige ansatte.

Fakultetsdirektøren er fakultetets øverste administrative leder. Direktøren har til hovedoppgave å påse at forvaltningen av fakultetet skjer i overensstemmelse med lover og regler.[5] Unn-Hilde Grasmo-Wendler har vært fakultetsdirektør siden 2016.

Dekanatet utgjøre fakultetets øverste faglige ledelse, og ledes av dekanen. Professor i immunologi Frode Vartdal har vært dekanus siden 2011. Hilde Nebb er prodekan for forskning og innovasjon, mens Ingrid Os og Kristin Heggen er studiedekaner for henholdsvis medisinstudiet og bachelor- og masterstudiene.[6]

Institutt for helse og samfunn[rediger | rediger kilde]

IMB har lokaler i Domus Medica, med Rikshospitalet som nærmeste nabo.

Institutt for helse og samfunn (HELSAM) består av de tidligere enhetene Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin, Institutt for helseledelse og helseøkonomi og Institutt for sykepleievitenskap og helsefag. Instituttet består i dag av seks avdelinger:

 • Avdeling for allmennmedisin
 • Avdeling for helsefag
 • Avdeling for helseledelse og helseøkonomi
 • Avdeling for medisinsk etikk
 • Avdeling for samfunnsmedisin
 • Avdeling for sykepleievitenskap

HELSAM er ansvarlig for koordinering av bachelorprogrammet i Helseledelse og helseøkonomi, syv masterprogram og deler av profesjonsstudiet i medisin (allmennmedisin).

Instituttet ledes til daglig av instituttleder Nina Køpke Vøllestad, med instituttrådet som viktigste rådgivende organ.

Institutt for klinisk medisin[rediger | rediger kilde]

Institutt for klinisk medisin (KLINMED) er det største av fakultetets tre institutter. Instituttet er ansvarlig for fakultetets undervisnings- og forskningsvirksomhet ved Oslo universitetssykehus (OUS) og Akershus universitetssykehus (Ahus).

Instituttet er delt inn i 11 klinikker, ved henholdsvis Oslo universitetssykehus og Akershus universitetssykehus:

Oslo universitetssykehus

 • Klinikk for psykisk helse og avhengighet
 • Medisinsk klinikk
 • Klinikk for kirurgi og nevrofag
 • Kvinne- og barneklinikken
 • Hjerte-, lunge- og karklinikken
 • Akuttklinikken
 • Klinikk for diagnostikk og intervensjon
 • Klinikk for kreft, kirurgi og transplantasjon
 

Akershus universitetssykehus

 • Klinikk for helsetjenesteforskning og psykiatri
 • Klinikk for kirurgiske fag
 • Klinikk for indremedisin og laboratoriefag
 

KLINMED koordinerer ni av tolv semestre ved profesjonsstudiet i medisin, samt masterprogrammet «Psykososialt arbeid - selvmord, rus, vold og traumer»

Instituttet ledes til daglig av instituttleder Ivar Prydz Gladhaug, med instituttrådet som viktigste rådgivende organ.

Institutt for medisinske basalfag[rediger | rediger kilde]

Institutt for medisinske basalfag (IMB) er det nest største instituttet på fakultetet og består i dag av fire avdelinger:

 • Avdeling for biostatistikk
 • Avdeling for ernæringsvitenskap
 • Avdeling for medisinsk atferdsvitenskap
 • Avdeling for molekylærmedisin

IMB koordinerer det femårige masterprogrammet i klinisk ernæring, samt deler av profesjonsstudiet i medisin.

Instituttet ledes til daglig av instituttleder Lene Frost Andersen, med instituttrådet som viktigste rådgivende organ.

Studier[rediger | rediger kilde]

Årlig er det ca. 2000 studenter tilknyttet fakultetet, hvorav over halvparten studerer ved profesjonsstudiet i medisin.[7] Det medisinske fakultet tilbyr også utdannelse innen klinisk ernæring (5-årig master), helseledelse og helseøkonomi (bachelor) samt flere masterprogrammer, hvorav tre er engelskspråklige.[8] Det erfaringsbaserte studiet i psykososialt arbeid (selvmord, rus, vold og traumer) er nedlagt.[trenger referanse]

I tillegg har studenter ved odontologi felles undervisning med medisinstudentene de første 3 1/2 semestrene av studiet.

Profesjonsstudium

 • Medisin
 • Medisin m/forskerlinje


Bachelorprogram

 • Helseledelse og helseøkonomi


Masterprogram (fem år)

 • Klinisk ernæring
 

Masterprogrammer (to år)

 • Avansert geriatrisk sykepleie (erfaringsbasert)
 • European Master in Health Economics and Management (engelskspråklig)
 • Health Economics, Policy and Management (engelskspråklig)
 • Helseadministrasjon (erfaringsbasert)
 • Interdisiplinær helseforskning
 • International Community Health (engelskspråklig)
 • Sykepleievitenskap
 

Studentliv[rediger | rediger kilde]

Det medisinske fakultet har flere politiske, faglige og sosiale studentforeninger.

Studentdemokrati[rediger | rediger kilde]

Medisinsk studentutvalg (MSU) fungerer som et overordnet og samlende organ for alle fakultetets studenter, og er stående valgforsamling utenom Valgallmøtet. Studentutvalget har til oppgave å drøfte og eventuelt uttale seg om saker som gjelder fakultetet og dets virksomhet, og saker generelt som MSU anser viktige, eksempelvis studentvelferd.[9] Hvert studieprogram har i tillegg sine egne tillitsvalgte som arbeider med lokale saker gjeldende sitt eget studieprogram. Disse er gjerne organisert i fag- eller programutvalg. Eksempler på dette er Medisinsk fagutvalg (MFU), Fagutvalg i ernæring (EFU) og Helseledernes programutvalg. MSU består av representanter fra de forskjellige fag- og programutvalgene ved fakultetet, og ledes til daglig av leder og sekretær. Studentutvalget konstituerer seg selv for ett år av gangen. MSU og MFU har felles kontorer i undervisningsfløyen av Rikshospitalet.

Valg av studentrepresentanter til sentrale råd og utvalg ved fakultetet skjer under Valgallmøtet. Valgallmøtet avholdes én gang i året, som regel i månedsskiftet mars-april. Her velges bl.a. representanter til fakultetsstyret, instituttrådene og Studentparlamentet.

Studentorganisasjoner[rediger | rediger kilde]

Studentpolitiske foreninger

 

Faglige studentforeninger

 • Oslo akuttmedisinske studentforening
 • Medisinernes seksualopplysning Oslo
 • Studenter uten grenser
 • Mathjelpen
 • Medisinernes humanitæraksjon Oslo
 • Pasienten Jorden
 • MedLink
 • Studentundervisningen på medisin
 • Oslo Chirugiske Sælskab
 • Studentforeningen for Medisinsk Innovasjon UiO
 

Sosiale studentforeninger

 • Medicinerforeningen
 • Legestudentenes idrettsklubb
 • Lukas
 • Svartor
 • Brothers in Brew
 • Fagocyttene
 

Kulturelle studentforeninger

 • Medicinsk paradeorchæster
 • A Scalpella
 • Oslo medisinske pikekor
 • Sangvinerne
 • Dancing doctors
 

Dekaner ved Det medisinske fakultet, UiO[rediger | rediger kilde]

Michael Skjelderup var Norges første professor i medisin og den første dekanen ved Det medisinske fakultet.
   

[10]

Referanser[rediger | rediger kilde]

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]