Det medisinske fakultet (UiO)

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk
Det medisinske fakultet (UiO)
Rikshospitalet Gaustad 19jun2005.jpg
Det medisinske fakultetet er lokalisert ved flere sykehus i Oslo og Akershus. Hovedadministrasjonen holder til i området rundt Rikshospitalet.
Grunnlagt1814
TypeFakultet ved UiO
DekanHanne-Cathrin Flinstad Harbo
DirektørHans Mossin
BeliggenhetFlere adresser i Oslo og Akershus:
Sognsvannsveien 9 (Domus Medica)
Forskningsveien 2B og 3A
Klaus Torgårds vei 3 (Sogn Arena)
Nedre Ullevaal 9 (Stjerneblokka)
Oslo universitetssykehus
Akershus universitetssykehus
Studenter2110 (2021)
Ansatte1279 (i årsverk) / 2037 personer (2021)

Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo ble grunnlagt i 1814 og er landets eldste medisinske fakultet. Fakultetets undervisning og forskning spenner fra basale biomedisinske fag via kliniske fag til helsefag med en tydelig internasjonal profil.[1] I tillegg til medisinstudiet tilbyr fakultetet studier innen klinisk ernæring, helseledelse og helseøkonomi, og seks to-årige masterprogram hvorav ett er erfaringsbasert og tre er internasjonale.

Fakultetet feiret i 2014 sitt 200-årsjubileum.[2]

Organisering[rediger | rediger kilde]

Fakultetsstyret er fakultetets øverste organ og fastlegger overordnede mål, prioriteringer og strategier for virksomheten. Fakultetet er videre inndelt i tre institutter: Institutt for helse og samfunn, Institutt for klinisk medisin og Institutt for medisinske basalfag. I tillegg er Bioteknologisenteret i Oslo (BiO)[3] og Norsk senter for molekylærmedisin (NCMM)[4] organisert under Det medisinske fakultet som institutter.

Ledelse[rediger | rediger kilde]

Fakultetet er organisert med en faglig ledelse og en administrativ ledelse, hvorav den faglige ledelsen velges blant de vitenskapelige ansatte.

Fakultetsdirektøren er fakultetets øverste administrative leder. Direktøren har til hovedoppgave å påse at forvaltningen av fakultetet skjer i overensstemmelse med lover og regler.[5] Hans Mossin har vært fakultetsdirektør siden 2022.

Dekanatet utgjør fakultetets øverste faglige ledelse, og ledes av dekanen. I januar 2023 overtok professor Hanne-Cathrin Flinstad Harbo som dekan etter Ivar Gladhaug. Jan G. Bjålie er prodekan for forskning og innovasjon, Magnus Løberg er prodekan for studier, Grete Dyb er visedekan for forskning og forskerutdanning og Eli Feiring er visedekan for bachelor- og masterstudier.[6]

Institutt for helse og samfunn[rediger | rediger kilde]

IMB har lokaler i Domus Medica, med Rikshospitalet som nærmeste nabo.

Institutt for helse og samfunn (HELSAM) består av de tidligere enhetene Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin, Institutt for helseledelse og helseøkonomi og Institutt for sykepleievitenskap og helsefag. Instituttet består i dag av seks avdelinger:

 • Avdeling for allmennmedisin
 • Avdeling for helsefag
 • Avdeling for helseledelse og helseøkonomi
 • Avdeling for medisinsk etikk
 • Avdeling for samfunnsmedisin
 • Avdeling for sykepleievitenskap

HELSAM er ansvarlig for koordinering av bachelorprogrammet i Helseledelse og helseøkonomi, syv masterprogram og deler av profesjonsstudiet i medisin (allmennmedisin).

Instituttet ledes til daglig av instituttleder Elin Olaug Rosvold, med instituttrådet som viktigste rådgivende organ.

NORCHER – Norwegian Centre for Health Service Research er et nasjonalt senter for helsetjenesteforskning ved Institutt for helse og samfunn. Norcher ledes av professor Oddvar M. Kaarbøe. Hovedmålet med prosjektet er å utvikle, evaluere og formidle kunnskap om ulike tjenestemodeller og hvilken effekt disse har på folks tilgang til helsetjenester, på kvalitet og kostnadseffektivitet. Norcher mottar finansiering fra Norges forskningsråd, og samlet bevilgning er nær 25 millioner kroner i perioden 2019-2025.[7]

Institutt for klinisk medisin[rediger | rediger kilde]

Institutt for klinisk medisin (KLINMED) er det største av fakultetets tre institutter. Instituttet er ansvarlig for fakultetets undervisnings- og forskningsvirksomhet ved Oslo universitetssykehus (OUS) og Akershus universitetssykehus (Ahus).

Instituttet er delt inn i 11 klinikker, ved henholdsvis Oslo universitetssykehus og Akershus universitetssykehus:

Oslo universitetssykehus

 • Klinikk for psykisk helse og avhengighet
 • Medisinsk klinikk
 • Klinikk for kirurgi og nevrofag
 • Kvinne- og barneklinikken
 • Hjerte-, lunge- og karklinikken
 • Akuttklinikken
 • Klinikk for diagnostikk og intervensjon
 • Klinikk for kreft, kirurgi og transplantasjon
 

Akershus universitetssykehus

 • Klinikk for helsetjenesteforskning og psykiatri
 • Klinikk for kirurgiske fag
 • Klinikk for indremedisin og laboratoriefag
 

KLINMED koordinerer ni av tolv semestre ved profesjonsstudiet i medisin, samt masterprogrammet «Psykososialt arbeid - selvmord, rus, vold og traumer»

Instituttet ledes til daglig av instituttleder Dag Kvale, med instituttrådet som viktigste rådgivende organ.

Institutt for medisinske basalfag[rediger | rediger kilde]

Institutt for medisinske basalfag (IMB) er det nest største instituttet på fakultetet og består i dag av fire avdelinger:

 • Avdeling for biostatistikk
 • Avdeling for ernæringsvitenskap
 • Avdeling for medisinsk atferdsvitenskap
 • Avdeling for molekylærmedisin

IMB koordinerer det femårige masterprogrammet i klinisk ernæring, samt deler av profesjonsstudiet i medisin.

Instituttet ledes til daglig av instituttleder Lene Frost Andersen, med instituttrådet som viktigste rådgivende organ.

Studier[rediger | rediger kilde]

Årlig er det ca. 2000 studenter tilknyttet fakultetet, hvorav over halvparten studerer ved profesjonsstudiet i medisin.[8] Det medisinske fakultet tilbyr også utdannelse innen klinisk ernæring (5-årig master), helseledelse og helseøkonomi (bachelor) samt flere masterprogrammer, hvorav tre er engelskspråklige.[9] Det erfaringsbaserte studiet i psykososialt arbeid (selvmord, rus, vold og traumer) er nedlagt.[trenger referanse]

I tillegg har studenter ved odontologi felles undervisning med medisinstudentene de første 3 1/2 semestrene av studiet.

Bachelorprogram

 • Helseledelse og helseøkonomi

Masterprogram (fem år)

 • Klinisk ernæring

Profesjonsstudium

 • Medisin
 • Medisin m/forskerlinje


 

Masterprogrammer (to år)

 • European Master in Health Economics and Management (engelskspråklig)
 • Folkehelsevitenskap og epidemiologi
 • Health Economics, Policy and Management (engelskspråklig)
 • Helseadministrasjon (erfaringsbasert)
 • International Community Health (engelskspråklig)
 • Tverrfaglig helseforskning
 

Studentliv[rediger | rediger kilde]

Det medisinske fakultet har flere politiske, faglige og sosiale studentforeninger.

Studentdemokrati[rediger | rediger kilde]

Medisinsk studentutvalg (MSU) fungerer som et overordnet og samlende organ for alle fakultetets studenter, og er stående valgforsamling utenom Valgallmøtet. Studentutvalget har til oppgave å drøfte og eventuelt uttale seg om saker som gjelder fakultetet og dets virksomhet, og saker generelt som MSU anser viktige, eksempelvis studentvelferd.[10] Hvert studieprogram har i tillegg sine egne tillitsvalgte som arbeider med lokale saker gjeldende sitt eget studieprogram. Disse er gjerne organisert i fag- eller programutvalg. Eksempler på dette er Medisinsk fagutvalg (MFU), Fagutvalg i ernæring (EFU) og Helseledernes programutvalg. MSU består av representanter fra de forskjellige fag- og programutvalgene ved fakultetet, og ledes til daglig av leder og sekretær. Studentutvalget konstituerer seg selv for ett år av gangen. MSU og MFU har felles kontorer i undervisningsfløyen av Rikshospitalet.

Valg av studentrepresentanter til sentrale råd og utvalg ved fakultetet skjer under Valgallmøtet. Valgallmøtet avholdes én gang i året, som regel i månedsskiftet mars-april. Her velges bl.a. representanter til fakultetsstyret, instituttrådene og Studentparlamentet.

Studentorganisasjoner[rediger | rediger kilde]

Studentpolitiske foreninger

 

Faglige studentforeninger

 

Sosiale studentforeninger

 • Medicinerforeningen (MF)
 • Legestudentenes idrettsklubb (LIK)
 • Lukas
 • Svartor
 

Kulturelle studentforeninger

 • Medicinsk paradeorchæster (MPO)
 • A Scalpella
 • Oslo medisinske pikekor (OMP)
 • Sangvinerne
 • Dancing doctors
 

Dekaner ved Det medisinske fakultet, UiO[rediger | rediger kilde]

Michael Skjelderup var Norges første professor i medisin og den første dekanen ved Det medisinske fakultet.
   

[11]

Referanser[rediger | rediger kilde]

 1. ^ Tall og fakta om Det medisinske fakultet
 2. ^ MED er 200 år i 2014
 3. ^ Bioteknologisenteret i Oslo (BiO) Arkivert 22. desember 2015 hos Wayback Machine.
 4. ^ Norsk senter for molekylærmedisin (NCMM))
 5. ^ Fakultetsdirektørens stillingsbeskrivelse
 6. ^ «Ivar Gladhaug ny dekan ved MED». Det medisinske fakultet, UiO. 25. september 2018. Besøkt 27. september 2018. 
 7. ^ Universitetet i Oslo. «25 millionar i miljøstøtte frå forskingsrådet - Institutt for helse og samfunn». www.med.uio.no (norsk). Besøkt 6. juli 2020. 
 8. ^ «Database for statistikk om høgre utdanning: Registrerte studenter». Arkivert fra originalen 30. juli 2017. Besøkt 14. juni 2014. 
 9. ^ Oversikt over studieprogrammer ved Det medisinske fakultet, UiO
 10. ^ Medisinsk studentutvalg (MSU)
 11. ^ Larsen, Øivind (2014). Doktorskole og medisinstudium. Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo gjennom 200 år (1814 - 2014). Oslo. ISBN 978-82-92871-92-8. 

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]