Norges forskningsråd

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til: navigasjon, søk
Norges forskningsråd
Type Forvaltningsorgan
Virkeområde Norge
Etablert 1993[1]
Adm.dir. Arvid Hallén
Hovedkontor Drammensvn. 288
Eier Kunnskapsdepartementet
Fokus Forskning
Nettside forskningsradet.no

Norges forskningsråd er et regjeringsopprettet råd som er ansvarlig for å finansiere, fremme og markedsføre norsk forskning. Rådet skal forvalte forskningsmidler, fordele stipender, og gi myndighetene råd i forskingspolitikk. Andre oppgaver er å fungere som møteplass mellom forskere, brukere av forskning og de som finansierer forskning og å bidra til internasjonalisering av norsk forskning.

Forskingsrådet skal identifisere behov for forsking og foreslå prioriteringer. Rådet har som mål å sette i verk forskingspolitiske vedtak og har et ansvar for å følge opp Forskningsmeldingen.[2]

Organisasjon[rediger | rediger kilde]

Forskningsrådet har ca. 450 ansatte. Administrerende direktør er Arvid Hallén. Fra 2016 overtar John-Arne Røttingen som direktør. Forskningsrådet er underlagt Kunnskapsdepartementet og sammen med Nærings- og handelsdepartementet står de to departementene bak halvparten av rådets midler. Totalt forvalter Norges forskningsråd et budsjett på 7166 millioner (for 2012).[3]

Forskningsrådet er inndelt i fire fagdivisjoner og en administrasjonsdivisjon.

 1. Divisjon for Vitenskap: Har ansvar for grunnforskning og tverrfaglig forskning. Den er inndelt i fem avdelinger: Avdeling for instituttpolitikk; strategi og analyse; medisin, naturvitenskap og teknologi; humaniora og samfunnsvitenskap, samt forskningsinfrastruktur.
 2. Divisjon for Energi, ressurser og miljø skal stimulere og gi retning til forskning, utvikling og innovasjon innenfor temaene miljø, marine ressurser, klima- og polarforskning, petroleum og energi.
 3. Divisjon for Samfunn og helse. Forvalter en stor andel av finansieringen til anvendt samfunnsforskning – innenfor forskningsfelt som helse/sykefravær, arbeid, velferd, utdanning, migrasjon og utviklingssamarbeid. Koordinerer også bilateralt forskningssamarbeid med enkeltland.
 4. Divisjon for Innovasjon skal, gjennom en bred portefølje av forsknings- og innovasjonsprogrammer, være en pådriver for innovasjon og verdiskaping i næringsliv og samfunn. Divisjonen har sju avdelinger med ansvar for utvikling av innovativt næringsliv, regional innovasjon og FoU, bionæringer, teknologinæringer, analyse og utvikling, SkatteFUNN og Forskningsrådets regionale representanter.
 5. Divisjon for administrasjon: Har blant ansvar for økonomi, IT, HR, kommunikasjon og informasjon.

Ledelse[rediger | rediger kilde]

Forskningsrådet ledes av Hovedstyret, som oppnevnes av regjeringen med virkeperiode på fire år. Hovedstyret har 7 faste medlemmer

Hovedstyret 1. januar 2015 til 31. desember 2018[4]


Programmer[rediger | rediger kilde]

Forskningsrådet finansierer forskning gjennom en lang rekke programmer. De mest prestisjefylte og kompetitive programmene er programmene for fri prosjektstøtte.

Forskningsrådet ble evaluert av konsulentselskapet Technopolis Group på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet i 2012.[5]

Forskningsformidling[rediger | rediger kilde]

Forskningsrådet utgir forskningsmagasinet Bladet Forskning som kommer ut med fire utgaver i året. Magasinet bringer formidling fra forskningsrådsfinansiert forskning, intervjuer og forskningspolitisk debattstoff.

Forskningsrådet initierte i 2002 den uavhengige nettavisen Forskning.no. Denne redaksjonelle blogg-lignende publikasjonen syndikerer artikler fra norske universiteters og forskningsinstitusjoners formidlingsmagasiner, foruten også artikler fra Bladet Forskning.

Rådet opprettet også Forskningsdagene, som er en nasjonal, årlig festival der alle typer forsknings- og kunnskapsbaserte institusjoner viser fram sin virksomhet for allmennheten på nye og spennende måter, hovedsakelig en kombinasjon av pedagogisk og underholdende.

Nysgjerrigper er Forskningsrådets tilbud til barn og unge. Proscientia er Forskningsrådets tiltak for å øke interessen for forskning og vitenskap blant ungdom. Proscientia organiserer blannet annet Konkurransen Unge Forskere.

Historie[rediger | rediger kilde]

De norske forskningsrådene ble oppnevnt i denne rekkefølge

I 1993 ble disse fem rådene slått sammen til ett nasjonalt overordnet forskningsråd: Norges forskningsråd.

Forskningsrådets priser[rediger | rediger kilde]

Se også[rediger | rediger kilde]

Referanser[rediger | rediger kilde]

 1. ^ Norges forskningsråds endringshistorie
 2. ^ St.meld. nr. 30 (2008 -2009) Klima for forsking.
 3. ^ Forskningsrådet: [1]
 4. ^ regjeringen.no Nytt hovedstyre i Norges forskningsråd 19.12.2014
 5. ^ "A Good Council?" Technopolis Group 31. august 2012.
 6. ^ Vedtekter for prisen, som ble opprettet i 2016

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]