Norges forskningsråd

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til: navigasjon, søk
Norges forskningsråd
Type Forvaltningsorgan
Virkeområde Norge
Etablert 1993[1]
Adm.dir. John-Arne Røttingen
Hovedkontor Drammensvn. 288
Eier Kunnskapsdepartementet
Fokus Forskning
Nettside forskningsradet.no

Norges forskningsråd er et regjeringsopprettet råd som er ansvarlig for å finansiere, fremme og markedsføre norsk forskning. Rådet forvalter forskningsmidler og gir myndighetene råd i forskingspolitikk, blant annet gjennom forslag til forskningsbudsjett[2] i statsbudsjettet. Andre oppgaver er å fungere som møteplass mellom forskere, næringsliv, brukere av forskning og de som finansierer forskning. Forskningsrådet har også en viktig oppgave i å gjøre norsk forskning mye mer internasjonalt orientert, ved at forskere og bedrifter søker forskningsmidler internasjonalt og samarbeider med andre forskere internasjonalt.

Forskingsrådet skal identifisere behov for forsking og foreslå prioriteringer. Rådet har som mål å sette i verk forskingspolitiske vedtak og har et ansvar for å følge opp Forskningsmeldingen.[3]

Organisasjon[rediger | rediger kilde]

Forskningsrådet har ca. 480 ansatte (knapt 470 årsverk). Administrerende direktør siden 1. mars 2017 er John-Arne Røttingen. Forskningsrådet er underlagt Kunnskapsdepartementet. Sammen med Nærings- og handelsdepartementet står de to departementene bak halvparten av rådets midler. Totalt forvalter Norges forskningsråd et budsjett på 8483 millioner kroner (i 2015).[4] Siden departementene kommer med tilleggsbevilgninger gjennom året, er det siste hele års budsjett som refereres.

Forskningsrådet er inndelt i fire fagdivisjoner og en administrasjonsdivisjon.

 1. Divisjon for Vitenskap: Har ansvar for grunnforskning og tverrfaglig forskning. Den er inndelt i fem avdelinger: Avdeling for instituttpolitikk; strategi og analyse; medisin, naturvitenskap og teknologi; humaniora og samfunnsvitenskap, samt forskningsinfrastruktur.
 2. Divisjon for Energi, ressurser og miljø skal stimulere og gi retning til forskning, utvikling og innovasjon innenfor temaene miljø, marine ressurser, klima- og polarforskning, petroleum og energi.
 3. Divisjon for Samfunn og helse. Forvalter en stor andel av finansieringen til anvendt samfunnsforskning – innenfor forskningsfelt som helse, arbeidsliv, velferd, utdanning, migrasjon og utviklingssamarbeid. Har også ansvar for Forskningsrådets arbeid for innovasjon i offentlig sektor. Divisjonen koordinerer bilateralt forskningssamarbeid med enkeltland.
 4. Divisjon for Innovasjon har som oppgave å være en pådriver for innovasjon og verdiskaping i næringsliv og samfunn. Divisjonen har sju avdelinger med ansvar for utvikling av innovativt næringsliv, regional innovasjon og FoU, bionæringer, teknologinæringer, analyse og utvikling, SkatteFUNN og Forskningsrådets regionale representanter.
 5. Divisjon for administrasjon: Har blant annet ansvar for økonomi, IT, HR, og andre driftsfunksjoner.

Ledelse[rediger | rediger kilde]

Forskningsrådet ledes av Hovedstyret, som oppnevnes av regjeringen med virkeperiode på fire år.

Hovedstyret 1. januar 2015 til 31. desember 2018[5]

Forskningsrådet ble evaluert av konsulentselskapet Technopolis Group på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet i 2012.[6]

Forskningsformidling[rediger | rediger kilde]

Forskningsrådet initierte i 2002 den uavhengige nettavisen Forskning.no. Denne nettavisen syndikerer artikler fra norske universiteters og forskningsinstitusjoners formidlingsmagasiner.

Rådet opprettet også Forskningsdagene, som er en nasjonal, årlig festival der alle typer forsknings- og kunnskapsbaserte institusjoner viser fram sin virksomhet for allmennheten på nye og spennende måter, hovedsakelig en kombinasjon av pedagogisk og underholdende.

Nysgjerrigper er Forskningsrådets tilbud til barn og unge. Proscientia er Forskningsrådets tiltak for å øke interessen for forskning og vitenskap blant ungdom. Proscientia organiserer blant annet Konkurransen Unge Forskere. Forskningsrådet utga Bladet Forskning fram til 2014.

Historie[rediger | rediger kilde]

De norske forskningsrådene ble oppnevnt i denne rekkefølge

I 1993 ble disse fem rådene slått sammen til ett nasjonalt overordnet forskningsråd: Norges forskningsråd.

Forskningsrådets priser[rediger | rediger kilde]

Se også[rediger | rediger kilde]

Referanser[rediger | rediger kilde]

 1. ^ Norges forskningsråds endringshistorie
 2. ^ Innspill til forskningsbudsjett for 2018 Norges forskningsråd
 3. ^ St.meld. nr. 30 (2008–2009) Klima for forsking.
 4. ^ Forskningsrådet:
 5. ^ regjeringen.no Nytt hovedstyre i Norges forskningsråd 19. desember 2014
 6. ^ «A Good Council?» Technopolis Group 31. august 2012.
 7. ^ Vedtekter for prisen, som ble opprettet i 2016

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]