Det utdanningsvitenskapelige fakultet (UiO)

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk
Det utdanningsvitenskapelige fakultet
Helga Engs hus Blindern.jpg
Grunnlagt1. januar 1996
TypeFakultet
DekanRita Hvistendahl
BeliggenhetBlindern

Det utdanningsvitenskapelige fakultet, også kalt UV-fakultetet eller UV, er et av åtte fakulteter ved Universitetet i Oslo. Fakultetet driver flerfaglig forskning og tilbyr utdanning i fagområder som har å gjøre med utdanning. Det består av Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Institutt for spesialpedagogikk, Institutt for pedagogikk, Centre for Educational Measurement (CEMO) samt senteret InterMedia.

Institutt for lærerutdanning og skoleforskning holder til i Niels Henrik Abels hus, mens Institutt for spesialpedagogikk og Institutt for pedagogikk, sammen med fakultetets administrasjon, holder til i Helga Engs hus. Centre for Educational Measurement holder til i Nemko-bygget i Gaustadalleen. I 2018 hadde fakultetet 118 vitenskaplige ansatte, ca 3700 studenter og 88 doktorgradstipendiater.

Fakultetets historie[rediger | rediger kilde]

Fakultetets historie går tilbake til 1. januar 1996, da Institutt for pedagogikk, Institutt for lærerutdanning og skoleforsking, Institutt for spesialpedagogikk og Centre for Educational Measurement (CEMO) ble samlet i et felles fakultet. De tre instituttene og senteret som ble samlet til et fakultet har likevel en langt eldre historie. I 1907 ble Pedagogisk seminar etablert og dette utviklet seg senere til Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling. Institutt for pedagogikk ble grunnlagt i 1938 under navnet Pedagogisk forskingsinstitutt. Da med Helga Eng som første professor i pedagogikk, en av bygningene fakultetet holder til i er oppkalt etter henne. Institutt for spesialpedagogikk har sitt opphav i Statens spesiallærerhøgskole, som fra starten i 1961 var en selvstendig institusjon, og først i 1990 ble underlagt Universitetet i Oslo.

Dekaner[rediger | rediger kilde]

  • Rita Elisabeth Hvistendahl (2021-d.d.)
  • Sten Ludvigsen (2017-2020)
  • Berit Karseth (2013-2016)
  • Vibeke Grøver (2009-2012)
  • Bente Eriksen Hagtvet
  • Lise Vislie (1996-2002)


Enheten for forskning, innovasjon og kompetanseutvikling i skolen (FIKS)[rediger | rediger kilde]

Forskning, innovasjon og kompetanseutvikling i skolen (FIKS) er en enhet ved det Det utdanningsvitenskapelige fakultet som koordinerer universitetets arbeid med desentralisert kompetanseheving i skolen (DeKomp).[1] FIKS har som formål å bidra til kompetanseheving og utvikling gjennom gjensidig forpliktende partnerskap med skoleeiere som skal gagne skolelederne, lærerne og elevene. Dette er et hovedprinsipp i den desentraliserte ordningen for kompetanseutvikling i skolen.

Om desentralisert kompetanseheving (DeKomp)[rediger | rediger kilde]

Regjeringens satsning på etter- og videreutdanning er beskrevet i kapittel 8 i Stortingsmelding 21 (2016-2017), «Lærelyst – tidlig innsats og kvalitet i skolen.»[2] Desentralisert kompetanseutvikling omtales her som et samarbeid mellom universitets- og høgskolesektoren og skoleeier, skoleledere og lærere. Det langvarige samarbeidet startet i skoleåret 2017/2018.

FIKS og DeKomp[rediger | rediger kilde]

Overordnet er hovedfokuset til FIKS å etablere partnerskap med skoleeiere. FIKS har jevnlige samtaler med skoleeier for å finne gode ordninger for deres skoler og lærere. For å drive bærekraftig og langsiktig gjennomfører FIKS analyse før planlegging av tiltakt, medvirkning fra skoleeier, lærere og ledere i planlegging av tiltak og involvering av lærere og skoleledere ved gjennomføring av tiltak. [3] FIKS jobber også med å utvikle en Kunnskapsbase som skal fungere som en ressurs for skoleaktører.

Per mars 2022 består FIKS av 20 ansatte, inkludert seniorrådgivere, forskere, frikjøpte ressurslærere og ressursledere. Professor Øystein Gilje er faglig leder for FIKS.

Referanser[rediger | rediger kilde]

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]