Institutt for offentlig rett

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Institutt for offentlig rett (IOR) er en underenhet av Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo. Instituttet ble etablert i 1957.

Instituttet ledes av professor Ulf Stridbeck, med professor Inger Johanne Sand som nestleder. Deres valgperiode varer ut 2017. Instituttets administrasjon ledes av en kontorsjef.

Institutt for offentlig retts hovedbygning siden 1994 er Domus BibliothecaUniversitetsplassen i Oslo sentrum. Bygningen fra 1852 er av en av de tre klassiske bygningene på Universitetsplassen i Oslo sentrum. Adressen er Karl Johans gate 47. Deler av bygget disponeres av Universitetsbiblioteket.

Offentlig rett er dels den delen av jussen som dels omhandler det rettslige forholdet mellom individet og staten, og dels det rettslige forholdet mellom de ulike statsmaktene parlamentet, regjeringen og domstolene (henholdsvis den lovgivende, den utøvende og den dømmende makt). Eksempler på rettsområder innen offentlig rett er statsforfatningsrett (konstitusjonell rett), forvaltningsrett, strafferett og prosessrett.

Instituttet huser også Norges største fagmiljø innen internasjonal rett (folkerett). Dette gjenspeiles i instituttets engelskspråklige navn: Department of Public and International Law.

Noen tidligere professorer[rediger | rediger kilde]

Nåværende professorer[rediger | rediger kilde]

All informasjon om de ansatte er hentet fra Institutt for offentlig retts nettsider. [1] Listen ble oppdatert i juni 2015.

Navn Tittel Område
Høgberg, Alf PetterAlf Petter Høgberg Professor Avtalerett, Kontraktsrett, Strafferett
Andreas Føllesdal Professor Filosofi, Rettsteori, Menneskerettigheter
Hellum, AnneAnne Hellum Professor Kvinnerett, Rettssosiologi
Robberstad, AnneAnne Robberstad Professor Sivilrett
Arvid Aage Skaar Professor Skatterett
Syse, AslakAslak Syse Professor Velferdsrett
Moltumyr Høgberg, BenedikteBenedikte Moltumyr Høgberg Professor Statsrett
Bailliet, CeciliaCecilia Bailliet Professor Flyktningerett, Menneskerettigheter, Folkerett
Voigt, ChristinaChristina Voigt Professor Miljørett
Michalsen, DagDag Michalsen Professor Rettshistorie, Rettskildelære
Smith, EivindEivind Smith Professor Statsrett, Forvaltningsrett
Stigen, Jo MartinJo Martin Stigen Professor Folkerett
Ulfstein, GeirGeir Ulfstein Professor Folkerett
Lorange Backer, IngeInge Lorange Backer Professor Lovgivningslære
Sand, Inger-JohanneInger-Johanne Sand Professor Forvaltningsrett, Statsrett, Rettssosiologi
Ketscher, KirstenKirsten Ketscher Professor Europarett, Kvinnerett, Folkerett, Sosialrett
Sandberg, KirstenKirsten Sandberg Professor Barnerett
Halvorsen, MaritMarit Halvorsen Professor Kvinnerett, Rettshistorie, Helserett
Fauchald, Ole KristianOle Kristian Fauchald Professor Folkerett, Handelsrett, Miljørett
Kjelland, Per MortenPer Morten Kjelland Professor Velferdsrett, Erstatningsrett
Hennum, Ragnhild HeleneRagnhild Helene Hennum Professor Straffeprosess, Strafferett
Eng, SveinSvein Eng Professor Rettsfilosofi, Rettskildelære, Alminnelig forvaltningsrett, Avtalerett
Sverre Blandhol Professor Tvisteløsning, Miljørett, Etikk, Europarett
Stridbeck, UlfUlf Stridbeck Professor Strafferett, Straffeprosess, Rettspsykologi

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]

Autoritetsdata