Sandwich (Kent)

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Sandwich
LandStorbritannias flagg Storbritannia
Konst. landEnglands flagg England
DistriktDover
Admin. grevskapKent
Seremon. grevskapKent
StatusBy (city)
PostnummerCT13
Retningsnummer01304
Areal859 km²
Befolkning6 840 (2010)
Kart
Sandwich
51°16′29″N 1°20′20″Ø

Sandwich er en historisk by og et verdslig sogn ved elven Stour i distriktet Dover innenfor det seremonielle grevskapet Kent sørøst i England. Det har en befolkning på 6 840 mennesker per 2010.[1]

Sandwich var en av Cinque Ports (de fem havnebyer) og har fortsatt mange originale middelalderbygninger, inkludert flere bygningsvernede puber og porter i den gamle bymuren, kirker, fattighus, og den hvite mølle som ble bygd i 1760. Mens byen tidligere var en betydelig havn, ligger den i dag rundt 3 km fra havet, men dets historiske senter er bevart.[2]

Sandwich Bay, som er ei lang bukt mellom Ramsgate og Deal, er et kystområde som består av sandflater, marskland og sanddyner. Her ligger et naturreservat og to kjente golfbaner, Royal St George's og Prince's. Byen har også flere kulturelle hendelser i løpet av året.

Etymologi[rediger | rediger kilde]

St. Thomas-hospital i Sandwich, bygning fra 1400-tallet

Opprinnelsen til navnet Sandwich er av angelsaksisk opprinnelse, sand + wic, hvor «sand» har samme betydning som i dag, men «wic(h)» har betydningen sted, landsby og et særskilt sted for handel hvor skip losset. Den første nedtegnede dokumentasjon på byen er fra rundt 640. Navnet Sandwich har siden fått større spredning som betegnelse på et smørbrød på grunn av John Montagu, 4. jarl av Sandwich (17181792).[3][4]

Lokalstyre[rediger | rediger kilde]

Guildhouse, eller rådhuset.

Byens og sognets råd har ansvar for lokale saker, blant annet for å fastsette en årlig forskrift for å dekke rådets utgifter og framskaffe et årlig regnskap for offentligheten. Sognets råd evaluerer lokale søknader og arbeidet til det lokale politiet og nabovakt i henhold til kriminalitet, sikkerhet og trafikk. Rådets rolle omfatter også prosjekter for vedlikehold av fasiliteter i sognet, foruten å konsultere med distriktrådet angående vedlikehold, reparasjoner og forbedringer av veganlegg, drenering, gangveger, offentlig transport og rydding av veger. Bevaring av trær, fredete bygninger og miljøspørsmål er også innenfor rådets ansvarsområde.

Byen ligger i Dovers kommunedistrikt. Distriktsrådet er ansvarlig for lokal planlegging og byggekontroll, lokale veger, Guildhouse (rådhuset), miljø og helse, markeder, søppel og gjenvinning, kirkegårder og krematorier, parkanlegg, og turisme.

Kent County Council, grevskapet Kents administrative råd, er ansvarlig for de største og mest kostbare lokale tjenestene som utdannelse, sosiale tjenester, biblioteker, hovedveger, offentlig transport, politi og brannvesen, handelstandarder, avfallsdeponering, og strategisk planlegging.

Det var også en del av valgkretsen for Underhuset til Storbritannias parlament, men ved valget i 2010 ble det en del av valgkretsen South Thanet.[5]

Geografi[rediger | rediger kilde]

Båter på elven Stour ved Sandwich

I Sandwich Bay finnes Monk's Wall naturreservat og et fugleobservatorium som huser villender og annet dyreliv i et våtmarkshabitat. Naturreservatet ble åpnet av den kjente fuglekikkeren Bill Oddie i mai 2000. Fugleobservatoriets legat har foreslått formgivningen av markene og en forvaltning som omfatter endringer på jordvoller og grøfter, og kontroll av vannstanden for å skape økologiske forhold som vil tiltrekke seg våtmarksarter av planter, dyr og fugler. Historisk har landet blitt oppdemmet fra elven og havet av munkene ved Sandwich, og de nordlige grensene er fortsatt den gamle munkemuren, Monks' wall, fra 1200-tallet. Under oversvømmelsen i 1953 dekket havet hele området rundt Sandwich og etter at disse markene ble drenert ble det konstruert en ny elvebredde og landet ploget med tung bruk av kunstgjødsel.[6]

Det er også 15 acre eller 6,1 hektar av et lokalt naturreservat kjent som Gazen Salts.[7]

Sandwich ligger ved sørenden av bukten Pegwell Bay som omfattes av et stort naturreservat, kjent for sine vadefugler og andre fuglearter, med et habitat bestående av omfattende gjørmestrand og marskland.

Historie[rediger | rediger kilde]

Tidligste historie[rediger | rediger kilde]

Levningene av den romerske festningen ved Richborough

Den første dokumenterte omtalen av Sandwich er fra rundt 664, da Wilfrid, biskop av Northumbria, gikk i land her.[8] Det var antagelig en bosetning her også før 400 og i romersk tid ettersom Sandwich ligger ikke langt fra den romerske festningen Rutupiæ i Richborough.[9] Navnet på byen er, som nevnt over, angelsaksisk, men ingen angelsaksiske bygninger gjenstår grunnet mange senere angrep fra kontinentet. Strand Street har sitt navn fra angelsaksiske «Stronde», og det angelsaksiske mønsteret av veger fra Strand Street kan fortsatt bli sett da de er 3 meter brede, noe som var bredt nok til at oksekjerrer fra kaien kunne trekkes til tørrere land mot Deal Road.[8]

Sandwichs betydning som en av de viktigste havnene i England, og en marinebase begynte i romersk tid og fortsatte i angelsaksisk tid da stedet var i sørenden av Wantsumkanalen som gikk mellom Kent og øya Isle of Thanet (i dag er kanalen tørrlagt og fylt opp av silt). Dette sundet var i flere århundrer en snarveg for skip som gikk mellom Themsen og kontinentet. Den gang var elven Stour stor nok til at tungt lastede handelsskip og krigsskip kunne seile til og fra havnen i Sandwich. På mange måter var Sandwich porten til England, og i romersk tid ble det reflektert i en stor, symbolsk buegang som ble bygget i nærheten av Sandwich ved den romerske festningen Rutupiæ i Richborough.[10]

Før Sandwich ble medlem av Cinque Ports var den gamle angelsaksiske byen Stonar allerede godt etablert, lokalisert ved bredden av Wantsumkanalen, men på motsatt side av munningen til elven Stour. Den forble et sted av betydning fram til den ble forlatt og forsvant nærmest uten et spor på 1300-tallet.

Lokaliseringen av Sandwich og andre havner og kystlinjer i Kent i sen middelalder hvor Wantsumkanalen, som lå mellom Isle of Thanet og det engelske fastlandet, fortsatt eksisterte.

Straks romerne evakuerte området på begynnelsen av 400-tallet ble Sandwich en betydelig marinebase for de angelsaksiske kongene. Under Æthelred Unræds kamp om herredømme over England, demonstrerte den danske kong Knut den mektige i 1014 ved å sette sine engelske gisler i land på Sandwich, Englands fremste marinebase, uten deres ører, neser og hender som en dobbel fornærmelse. Etter at Knut vant makten i England benyttet han selv Sandwich som hovedbase. Knut skjenket i 1028 et charter til munkene i Christ Church ved Canterbury for å drifte en ferge over elven og for å kunne kreve toll.

Edvard Bekjenneren kom årlig til Sandwich fra 1043 til 1047 for personlig å lede flåten som forsvar mot en mulig dansk eller norsk invasjon. Det var også ved Sandwich at han samlet en flåte for å stå imot opprøret til sin angelsaksiske rival, den mektige jarl Godwin av Wessex i 1052.[10] En allianse kjent som Cinque Ports (uttalt som «sink ports», de fem havner) ble opprettet mellom Sandwich og fire andre havner som lå nær ved sørøstkysten av England: Hastings, New Romney, Hythe og Dover. Fiskeflåtene fra disse byene ble hyppig innkalt til frakt til og fra kontinentet, og for å delta i sjøslag. De utgjorde den første engelske marine, og som vederlag fikk de egne vederlag av de engelske kongene, blant annet kong Edvard I som fratok munkene i Christchurch retten over Sandwich i 1290,[11] og ga byen uavhengighet og spesielle privilegier, inkludert retten til å bringe inn varer uten å betale toll. Til gjengjeld skulle Sandwich og de andre byene forsyne Kronen med skip og mannskaper i krigstid. De siste kongelige charter ble gitt av kong Karl II av England i 1668 og henger i Guildhall i Sandwich.[12] Sandwich opprettholder fortsatt tradisjonen med å samle «skipspenger» fra sine tilknyttede byer og seremonien blir årlig holdt i det gamle rettssalen i Guildhall i Sandwich.[13]

Edvards etterfølger, Harald Godwinson, benyttet også Sandwich som marinebase, men etter hans nederlag ved Hastings i 1066, ble Sandwichs status som en betydelig havn ikke endret. Under normannerne ble Sandwich et av godsene til Vilhelms halvbror, biskop Odo av Bayeux, men i 1082 ble han fratatt all ære og landområder. I Domesday Book ble det nedtegnet at Sandwich igjen ble eid av munkene i Christchurch ved Canterbury. Denne opptegnelsen slo også fast at Sandwich etter både størrelse og betydning var rangert på fjerdeplass etter London, Norwich, og Ipswich.[14] Havnen, kalt Sandwich Haven, var en naturlig trygg havn for skip som seilte mellom kontinentet og London, og på 1000- til 1200-tallet var den blitt en av de viktigste i England.[10] Byens rikdom førte til at byen ble et mål for gjentatte angrep fra dansker og franskmenn opp gjennom århundrene. Byen beskyttet seg selv ved å reise forsvarsmurer rundt byen i 1380 og en stor sperring over elven for å kontrollere skipstrafikken.[15]

Historiske enkelthendelser[rediger | rediger kilde]

Elefanten i Sandwich, illustrasjon i Chronica maiora, del II, Parker Library, MS 16, fol. 151v
The Fisher Gate, fiskeporten. Sammen med The Barbican, er disse de eneste gjenværende portene i den gamle bymuren. Fishergate hadde gjennomgang til kaianlegget, en gang en travel handelskai ved elven Stour.

Sandwichs havn har hatt flere spesielle eller merkelige i enkelthendelser i engelsk historie.

Prins Ludvig av Frankrike gikk i land i Sandwich den 21. mai 1216 for å gi sin støtte til baronenes krig mot kong Johan av England.[16]

Det var her i 1255 at den første fangetagne elefant ble ført i land i England, i henhold til Matthew Paris i hans Chronica Majora. Det store dyret kom til Sandwichs kaiområde som en gave fra den franske konge Ludvig IX til Henrik III av England. Den ble fraktet til kongens zoologiske hage ved Tower of London.[17]

Thomas Becket rømte fra Henrik II av England via Sandwich, og da han i 1170 kom tilbake gikk han i land i Sandwich og reiste deretter til Canterbury.[11]

Da Rikard Løvehjerte i 1194 kom tilbake fra korstogene og sitt fangenskap i Østerrike satte han foten på engelsk jord først i Sandwich.[11]

Sandwich ble angrepet av franskmennene i 1216 og på nytt i 1217, uten at de lyktes i å innta byen.


Kong Edvard III av England og Edward, den svarte prinsen seilte ut fra Sandwich med kurs for Frankrike med 400 skip som fraktet med seg 4000 soldater og 10 000 bueskyttere. Etter seks uker med dårlig vær i Den engelske kanal, ble de drevet tilbake til England. I 1356 tok den svarte prinsen kong Johan II av Frankrike til fange etter slaget ved Poitiers. Han ble fraktet til Bordeaux og deretter seilt til Sandwich før han ble plassert i Tower of London.[18]

I 1416 oppholdt Henrik V seg hos de hvite munkene, karmelittordenen, i Sandwich på sin veg til Calais.[19]

I 1457, etter fire år med urolig fred i England, ble byen angrepet av 4 000 franskmenn, hovedsakelig fra Honfleur, under ledelse av marskalk Pierre de Brézé (i engelske redegjørelser kalt Peter Brassey). Ordføreren av Sandwich, John Drury, var blant de mange borgerne som drept. Til minne om denne hendelsen bærer ordføreren av Sandwich fortsatt en svart kappe. All historie tilgir og i dag er Honfleur en av Sandwichs vennskapsbyer.[13][20]

1500-tallet var elven Stour i særlig grad begynt å silte oppd, noe som minsket betydningen av Sandwichs havn og byens inntekter. Det hadde begynt fra og med den store stormen i februar 1247. Stormen førte til at sandbankene gjorde havnen smalere og fra denne tiden begynte elven gradvis å silte opp.[11] I 1531 besøkte Henrik VIII byen og ga bevilgninger for å restaurere havnen.[19]

Elizabeth I av England besøkte Sandwich i 1573. Byens borgere grep da anledningen til å overtale dronningen til å gi hjelp til å restaurere havnen.[15]

1600-tallet begynte utvandringen til Amerika. I 1634 gikk folk om bord i «Good ship Hercules of Sandwich» med kurs for New England. En rekke steder i Amerika fikk navn etter byen, blant annet Sandwich i Massachusetts, i Illinois, og i Ontario.[21]

I 1651 var protektor Oliver Cromwell i Sandwich og i 1660 gikk Karl II av England i land i Sandwich da monarkiet ble gjeninnført.[19]

Redning for flyktninger[rediger | rediger kilde]

Sandwich dro nytte av kunnskapen til the flemings, det vil si fra religiøse og politiske flyktninger fra Flandern og nederlandske områder. Dronning Elisabeth tok posisjonen i 1536 som beskytter av den reformerte kirke i Europa i opposisjon til den katolske kirke. Hun ga hjelp og beskyttelse til forfulgte franske hugenotter og nederlandske protestanter. Mange nederlendere fikk tillatelse av dronning Elisabeth til å bosette seg i Sandwich i 1560. Av de 420 husholdningene var 291 engelske og 129 europeiske flyktninger i årene 1560 til 1565. De nyankomne brakte med seg teknikker for å drive gartneri, og de var ansvarlig for innføringen av de første engelske selleri. Hugenottiske flyktninger brakte også med seg nederlandske arkitektoniske teknikker som i dag er en del av Kent, eksempelvis med boliger med stråtekket tak. I tillegg til silkeframstilling som stor grad forbedret tekstilindustrien i Kent.[19]

Senere historiske hendelser[rediger | rediger kilde]

Hageanlegget med «Lake Patricia» til herskapsboligen The Salutation.

Tittelen som jarl av Sandwich ble opprettet i 1660 for den framstående marinekommandanten admiral Edward Montagu. Hans etterkommer, John Montagu, 4. jarl av Sandwich, var den som kom til gjøre navnet Sandwich kjent som betegnelse på et smørbrød.

I 1759 hadde Thomas Paine, den intellektuelle, revolusjonære skribenten sitt hjem og sin butikk i et hus ved 20 New Street i Sandwich.[22] Huset er i dag merket med en plakett og er bevart som en verneverdig bygning.[23]

I 1912 hadde arkitekten Edwin Lutyens bygget herskapsboligen The Salutation i dronning Anne-stil.[24] Hageanlegget ble formet av Gertrude Jekyll.[25]

I 1980 ble Jean Barker, et konservativt medlem av overhuset, gjort til baroness Trumpington av Sandwich.[26]

Økonomi[rediger | rediger kilde]

Den lokale økonomien har dratt fordeler av betydelige investeringer fra Pfizer UK, det britiske datterselskapet av det multinasjonale farmasøytiske selskapet Pfizer som har bygget et forsknings- og utviklingssenter i nærheten av Sandwich som sysselsetter over 3000 mennesker. Laboratorieeksperimenter ved stedet har fått negative kommentarer fra dyrevernaktivister. Den 18. juni 2007 annonserte Pfizer at selskapet ville flytte sin divisjon Sandwich Animal Health Research (VMRD) til Kalamazoo i den amerikanske delstaten Michigan.[27] Flere viktige legemidler, blant annet Viagra, Pfizers behandling for erektile dysfunksjoner, og Maraviroc, et legemiddel for behandling av HIV, ble oppdaget her.

Den 1. februar 2011 annonserte Pfizer at hele forskning- og utviklingsavdelingen ved Sandwich ville bli stengt innen 18 til 24 måneder, hvilket innebar et tap på rundt 2 400 arbeidsplasser.[28] Universitetet i Kent vurderer å benytte seg stedet grunnet dets campuslignende opplegg.[29]

Landemerker[rediger | rediger kilde]

The Barbican

Guildhall, gildehuset eller i dette tilfellet, rådhuset, ble bygd i 1579. Det ble i 1812 innbygd i gul murstein, men disse ble fjernet hundre år senere i 1912 da det også ble lagt til sørvestving. Ytterligere endringer ble gjort senere på 1900-tallet. Bygningen inneholder gammelt panelverk og malerier, særskilt på rådsrommet. Bygningen er verneverdig av type gradert II.[30] Den inneholder et glassmaleri som viser dronning Elizabeth I av England som kommer til Sandown Gate i 1573. Det ble lagt til i 1906.[31]

Admiral Owen er en pub i en toetasjes hus fra 1400-tallet med bindingsverk i tømmer. Det fikk ny fasade på 1700-tallet, men dette bevarte overhenget til dens annenetasje på det som kalles for en bressummer eller breastsummer, hvilket er en bjelke (som kalles for summer) på den utvendige delen av bygningen, og har massive hjørneposter med 3 klammer.[32] Puben og spisestedet Crispin Inn, som ligger rett ved, ble opprinnelig kalt for Crispin and Crispianus. Den har en tilsvarende tømmerrammer og ble bygd på 1500-tallet.[33] Tvers over vegen på kaien er Bell Hotel som gjennomgikk betydelige ombygninger på 1700- og 1800-tallet. Det har vært et Bell Inn på kaien siden 1300-tallet.[34]

Det er tre puber som ligger klynget sammen rundt porten The Barbican i den gamle bymuren som ble bygget på slutten av 1300-tallet. Den består av to runde tårn med rutet mønster av flintstein og annen stein. En smal veg går mellom tårnene med et delvis sirkulært tønnetak av tømmer over det. Et lite toetasjers hus fra 1900-tallet ble bygget på nordsiden av det nordvestlige tårnet og benyttet som tollstasjon for broen.[35] Selve broen ble bygget i 1773 av Portlandstein med en senkbar tømmerplattform av hollandsk type som ble erstattet i 1892 med svingbro av jern.[36]

Vindmøller[rediger | rediger kilde]

White Mill, den hvite mølle.

Sandwich har hatt minst åtte vindmøller i århundrenes løp. Den tidligste referanse til mølle er datert til 1608.[37] To vindmøller ble markert av Edward Hasted ved New Cut ved utløpet av Stour. De var antagelig pumpemøller knyttet til saltverkene der på slutten av 1700-tallet.[37]

White Mill, eller den hvite mølle, er den eneste av møllene som har overlevd. Den ble bygd i 1760 og var i virksomhet helt fram til 1929 med vind som drivkraft. Deretter ble en motor benyttet fram til 1957. I dag er den restaurert og er et folkemuseum for fortidsarv. Black Mill, den svarte mølle, var en type hollandsk mølle som brant ned en gang rundt 1910.[38] Det var også en stubbmølle som sto i nærheten av Black Mill og som arbeidet i samsvar med denne.[38] En hollandsk mølle ved Millwall var kjent som Town Mill, men brant ned. En annen mølle av ukjent type er kjent for å ha stått ved Millwall.[38] En sjette vindmølle sto nordvest for Sandwich, og vest for jernbanen. Den dannet en gruppe på tre møller sammen med Black Mill og dennes nabo.[38]

Transport[rediger | rediger kilde]

Jernbanestasjonen i Sandwich.

Jernbanen fra Southeastern stopper ved Sandwichs jernbanestasjon. Byen hadde tidligere også en jernbanestasjon for East Kent Light Railway.

Motorvegen A256, som går nord-sør gjennom østlige Kent, passerer Sandwich og som knytter byene i distriktet Thanet med Dover. Fra Sandwich kan man også nå Canterbury ved vegen A257 som går sammen med A256 ved Sandwich.[39]

Religiøse steder[rediger | rediger kilde]

Peterskirken i Sandwich.

Kapellet St Bartholomews Chapel ble restaurert og utvidet av arkitekten George Gilbert Scott på 1800-tallet.[40] Nært ved er det to religiøse fattighus; St. Barts Hospital er datert tilbake til 1190 og St. Thomas's Hospital, som ble bygd på 1300-tallet, er oppkalt i ære av sankt Thomas Becket.[41]

Peterskirken i Sandwich har en del spor etter tidlig normannisk arbeid, men den ble bygd på begynnelsen av 1200-tallet. I 1661 kollapset toppen av det sentrale tårnet og ødela det sørlige midtgangen.[42] Den anglikanske sognekirken er St. Clement som har et tårn som går tilbake til siste halvdel av 1100-tallet, men resten av kirken er fra tiden mellom 1200- og 1300-tallet.[43] Kirken St Mary's har også normanniske trekk og ble bygget på stedet for et nonnekloster som ble grunnlagt av Domne Eafe, kusine av Ecgberht av Kent, på 600-tallet. Kirken ble ødelagt av den danske invasjonen, men gjenoppbygd av dronning Emma, hustru av kong Knut. Ingenting gjenstår fra denne tiden, unntatt deler av veggen under dagens gulv.[44]

Kultur[rediger | rediger kilde]

Smørbrødet Sandwich[rediger | rediger kilde]

Byens forbindelse med smørbrødet med samme navn er via John Montagu, 4. jarl av Sandwich, og som etter sigende skal ha oppfunnet det. Han skal ha beordret sin kammertjener å skaffe seg noe kjøttpålegg pakket mellom to brødskiver, og således ble dette smørbrødet navngitt. Den første nedtegnelsen av ordet «sandwich» i betydningen smørbrød med kaldt kjøtt(pålegg) var ved historikeren Edward Gibbon i hans dagbok for den 24. november 1762: «...supping at little tables... upon a bit of cold meat, or a Sandwich.» [45]

Festivaler[rediger | rediger kilde]

Den årlige festivalperioden i Sandwich er mot slutten av august hvor en rekke hendelser blir satt i gang. Tidligere har det vært europeiske markedet, motorsykkelmøter, dekorerte båtparade ved kaianleggene, låvedans i gatene, ulike konserter av både klassisk som populærmusikk, sjakktureringer og veteranbilshow. Festivalen varer vanligvis i 8 dager. Detaljer om året eller kommende års festivalopplegg kan finnes på festivalens nettsted www.sandwichfestival.org.uk.

Vennskapsbyer[rediger | rediger kilde]

Sandwich er vennskapsby med: [trenger referanse]

Referanser[rediger | rediger kilde]

 1. ^ Research & Evaluation Statistical Bulletin. September 2011[død lenke] (PDF) Se «Table 5: Urban Area and Rural Settlement Summary».
 2. ^ Theroux, Paul (1983) The Kingdom by the Sea, s. 33. «It had just closed up, and now it was preserved, two miles from the sea, in its own rich silt».
 3. ^ The Sandwich—a Word with Nefarious, Blasphemous, and Corrupt Origins, Wordsources
 4. ^ «Sandwich», Etymonline: «Sandwicæ, lit. 'sandy harbor (or trading center)'.»
 5. ^ «Thanet South: New Boundaries Calculation» Arkivert 16. juli 2011 hos Wayback Machine.. Electoral Calculus.
 6. ^ Sandwich Bay Bird Observatory Trust Arkivert 18. mars 2010 hos Wayback Machine.
 7. ^ «Gazen Salts» Arkivert 11. mai 2011 hos Wayback Machine.. Breathing Spaces. BBC.
 8. ^ a b History Timeline: The Saxons & Vikings in Sandwich Arkivert 5. mai 2012 hos Wayback Machine.
 9. ^ Origin of the Sandwich, Open Sandwich
 10. ^ a b c InfoBritain: Sandwich, Kent Arkivert 11. mai 2012 hos Wayback Machine.
 11. ^ a b c d History Timeline: Sandwich Kent: 1100 to 1399 Arkivert 12. mai 2012 hos Wayback Machine.
 12. ^ The Cinque Ports - a brief History
 13. ^ a b Sandwich History: Introduction
 14. ^ History Timeline: The Normans in Sandwich Arkivert 5. mai 2012 hos Wayback Machine.
 15. ^ a b History Arkivert 23. juli 2012 hos Wayback Machine., Discover Sandwich
 16. ^ McGlynn, Sean: King John and the French invasion of England, Historyextra
 17. ^ Major, Alan (1994): Hidden Kent. Countryside Books. ISBN 1-85306-295-2.
 18. ^ Det er mulig, til tross for utallige publikasjoner, at den svarte prinsen ikke førte den franske kongen til Sandwich, men faktisk gikk i land i Plymouth. Jf. The Dictionary of National Biography.
 19. ^ a b c d History Timeline: Sandwich Kent: 1400 to 1699 Arkivert 5. mai 2012 hos Wayback Machine.
 20. ^ Palmer, Alan & Veronica (1992): The Chronology of British History. London: Century Ltd. ISBN 0-7126-5616-2. s. 125–128.
 21. ^ Emmigration & The Good Ship Hercules
 22. ^ «Thomas Paine». Sandwich People & History. Open Sandwich
 23. ^ «20 and 22 New Street», Images of England. English Heritage
 24. ^ «Grade I-listed Luxury Accommodation in Kent» Arkivert 4. september 2012 hos Wayback Machine., The Salutation
 25. ^ «The Salutation» Arkivert 2. november 2012 hos Wayback Machine., Images of England. English Heritage
 26. ^ "Peerage". The Peerage
 27. ^ «Pfizer Reorganization Could Bring Jobs To Kalamazoo» Arkivert 21. oktober 2013 hos Wayback Machine., WWMT.com, 18. juni 2007
 28. ^ «Pfizer to close UK research site». BBC News. 1. februar 2011.
 29. ^ «University of Kent to consider Pfizer proposal». BBC News. 3. februar 2011.
 30. ^ «The Guildhall» Arkivert 25. oktober 2012 hos Wayback Machine.. Images of England. English Heritage
 31. ^ «Sandwich Guildhall» Arkivert 7. august 2008 hos Wayback Machine.. Studies of Sandwich
 32. ^ «The Admiral Owen Public House» Arkivert 25. oktober 2012 hos Wayback Machine.. Images of England. English Heritage
 33. ^ «The Crispin Inn» Arkivert 25. oktober 2012 hos Wayback Machine.. Images of England. English Heritage
 34. ^ «Bell Hotel» Arkivert 25. oktober 2012 hos Wayback Machine.. Images of England. English Heritage
 35. ^ «The Barbican» Arkivert 25. oktober 2012 hos Wayback Machine.. Images of England. English Heritage
 36. ^ «Toll Bridge» Arkivert 25. oktober 2012 hos Wayback Machine.. Images of England. English Heritage
 37. ^ a b West, Jenny (1973): The Windmills of Kent. London: Charles Skilton Ltd. ISBN 284-98534-1. s. 68–71
 38. ^ a b c d Coles Finch, William (1933): Watermills and Windmills. London: C W Daniel Company. s. 271–72.
 39. ^ Sandwich, Kent – OpenStreetMap Arkivert 31. januar 2021 hos Wayback Machine. (Kart). Kartografi ved bidragsytere hos OpenStreetMap.
 40. ^ «St Bartholomews Chapel» Arkivert 25. oktober 2012 hos Wayback Machine.. Images of England. English Heritage.
 41. ^ «The ancient hospitals of Sandwich». Open Sandwich.
 42. ^ «Church of St Peter, Sandwich» Arkivert 28. august 2012 hos Wayback Machine., The National Heritage List for England (English Heritage), 2011
 43. ^ «Church of St Clement» Arkivert 25. oktober 2012 hos Wayback Machine.. Images of England. English Heritage
 44. ^ «St Mary's Church» Arkivert 25. oktober 2012 hos Wayback Machine.. Images of England. English Heritage
 45. ^ Sandwiches, History of Sandwiches

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]