Administrativt grevskap

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Et administrativt grevskap (engelsk:administrative county) er en administrativ enhet, tilsvarende et fylke. Denne typen enheter finnes i England og Wales; i Wales ble ordningen dog modifisert noe i 1994.

Begrepet ble innført i Storbritannia i 1888, da en ny lov om lokalforvaltning ble vedtatt. Det ble opprettet grevskapsråd for forskjellige områder, i stor grad basert på de tradisjonelle inndelingene i grevskap. De tradisjonelle enhetene ble i de fleste tilfeller bevart i form av seremonielle grevskap.

I England og Wales ble lovgivningen endret i 1974, slik at de gamle grevskapsrådene ble erstattet med de administrative grevskapene.

I Skottland ble ordningen fjernet i 1975, og erstattet med regioner.

I Nord-Irland ble ordningen aldri formelt avskaffet, men har allikevel blitt erstattet av et system med 26 distrikter.

Irland behold den gamle ordningen inntil 2001, da grevskapsrådene ble erstattet av fylker (også i Irland kalt counties, men uten den samme historiske bakgrunn som egentlige grevskaper som i England).