Fellesmarked

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Fellesmarked: Mercosur.

Et fellesmarked er en form for internasjonal økonomisk integrasjon. Fellesmarkeder er en mer omfattende form for økonomisk integrasjon enn et frihandelsområde og en tollunion, men mindre omfattende enn en økonomisk union. I tillegg til indre frihandel og felles handelshindringer overfor ikke-medlemmer innebærer et fellesmarked fri flyt av produksjonsfaktorene arbeidskraft og kapital mellom medlemslandene.

Fellesmarked i Europa[rediger | rediger kilde]

Å etablere et velfungerende fellesmarket i Vest-Europa, var et sentralt mål for Det europeiske fellesskap (EF). Sentralt i dette prosjektet har de såkalte fire friheter stått. Varer, personer, tjenester og kapital skal flyte fritt over landegrensene. EF gjorde store fremskritt på dette området på 1980- og 1990-tallet og særlig var Enhetsakten fra 1986 av stor betydning. Likevel er det er vanskelig å fastslå noen eksakt periode der man har hatt et fellesmarked i Europa.

Kilder[rediger | rediger kilde]

Claes, Dag Harald og Tor Egil Førland (2004). Europeisk integrasjon. Oslo: Gyldendal Akademisk. 

Dicken, Peter (2003). Global shift. London: SAGE Publications Limited.