Bifili

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til: navigasjon, søk
Flagget som symboliserer bifili og biseksualitet

Bifili er en preferanse for å bli tiltrukket av både samme og motsatt kjønn på en romantisk og/eller seksuell måte, og betegnes ofte som en seksuell orientering. Det å hovedsakelig foretrekke og å bli tiltrukket av samme kjønn kalles homofili, mens det å foretrekke og å bli tiltrukket av motsatt kjønn kalles heterofili.


Motstykkene til bifili er monoseksualitet (tiltrukket av ett kjønn - herunder homo- og heterofili) og aseksualitet (uten seksuelle følelser). Begrepet "skeiv" blir også benyttet for å beskrive en person som ikke har en heterofil legning. Dette kan være en bifil person, men også lesbiske, homofile og transpersoner.

Ordet "bifili" kommer av de greske ordeene bi som betyr tosidig, og philos som betyr venn.

Bifili vs. biseksualitet[rediger | rediger kilde]

I akademiske sammenhenger har det vært gjort forsøk på å skille mellom bifili og "biseksualitet". Førstnevnte viser da til en tiltrekning basert på kjærlige/romantiske følelser, mens sistnevnte dreier seg om en ren seksuell tiltrekning. I dagligtalen brukes uttrykkene ofte om hverandre. Skillet mellom bifili og biseksualitet kan bidra til en bedre selvforståelse hos noen, mens andre finner det unødvendig å skille mellom de to begrepene for å forstå seg selv i forhold til andre. En mulig forklaring på dette kan være at de føler seg tiltrukket av begge kjønn både romatisk og seksuelt.

Man har i den nasjonale seksualvaneundersøkelsen fra 2002 sett en trend til at bifile i mange tilfeller er mer tiltrukket av det ene kjønnet enn det andre. Folkehelseinstituttet har i denne sammenheng, i tillegg til den tradisjonelle kategoriseringen i heterofili, homofili og bifili, også benyttet kategoriseringene 1) "heterofil" med visse homofile/lesbiske innslag, 2) "homofil"/"lesbisk" med visse heterofile innslag og 3) "usikker", selv om svært få oppgir disse kategoriseringene som sin legning.[1]

Omstridt klassifisering[rediger | rediger kilde]

En vanlig forståelse og oppfatning av bifili har vært at legningen befinner seg mellom ytterpunktene heterofili og homofili på en kontinuerlig skala, selv om enkelte vil hevde at bifili er en distinkt forskjellig legning fra heterofili og homofili. Det er for eksempel rapportert at selv om 11% av alle norske menn har hatt sex med en annen mann og 12% av alle norske kvinner har hatt sex med en annen kvinne, definerer 61% av disse seg som heterofile.[1] Enkelte sexologer og samlivsterapeuter har i denne forbindelse snakket om en mangfoldig heteroseksualitet, istedenfor å definere disse som bifile eller homofile. I det homofile miljøet derimot, har en ofte sett bifili som en slags overgangsfase før en person har kommet ut av skapet som homofil, og enkelte har satt spørsmålstegn ved om bifili eksisterer i det hele tatt. [2] Man har i siste seksualvaneundersøkelse fra 2002 sett en trend til at andelen av befolkningen som har homoseksuell erfaring har gått noe opp, og da særlig i den yngste aldersgruppen (18-24 år), selv om 93% av befolkningen anser seg selv som heterofil.[1]. En britisk undersøkelse fra 2012 viser at mange bifile opplever bifobiske holdninger i samfunnet. Dette i form av blant annet usynliggjøring og ignorering, å bli sett på som hyperseksuell og ute av stand til å være en trofast partner, eller at man simpelthen er en forvirret og ustabil person som bare ikke kan "velge side". [3]


Referanser[rediger | rediger kilde]

  1. ^ a b c Seksualvaneundersøkelsen til Folkehelseinstituttet - fhi.no
  2. ^ Skeiv seminarrekke Finnes en bifil identitet, og hvem trenger den? - llh.no
  3. ^ «The Bisexuality Report».