Registrert partnerskap

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Registrert partnerskap
Nasjonalt anerkjent i
Danmark (1989)
Norge1(1993)
Sverige (1995)
Grønland (1996)
Ungarn (1996)
Island (1996)
Nederland1 (1998)
Frankrike (1999)
Sør-Afrika1 (1999)
Belgia1 (2000)
Canada1 (QC og NS)2 (2000)
Tyskland (2001)
Portugal (2001)
Finland (2002)
Kroatia (2003)
Israel (2004)
Luxembourg (2004)
New Zealand (2005)
Storbritannia (2005)
Andorra (2005)
Slovenia (2006)
Tsjekkia (2006)
Sveits (2007)
Regionalt anerkjent i
Argentina (Buenos Aires, Rio Negro) (2003)
Australia (TAS, ACT) (2004)
Spania1 (11 autonome regioner) (1998)
Italia (Toscana, Umbria, Emilia-Romagna) (2004)
Brasil (Rio Grande do Sul) (2004)
USA: HI (1997), CA (1999), VT (2000), DC (2002), ME (2004), NJ (2004), CT (2005), OR (2005)
Mexico (Mexico by) (2006)
Debattert i
Australia
Brasil
Chile
Colombia
Costa Rica
Hellas
Honduras
Irland
Italia
Liechtenstein
Mexico
Polen
Uruguay
USA
Østerrike
Merknader
1 – Har senere innført likekjønnet ekteskap.
2 – Spesifikt omtalt som «civil unions» i Quebec (2002), Nova Scotia (2001), og Manitoba (2002), landsdekkende lover som anerkjenner samboerskap mellom parter av samme kjønn (2000).

Registrert partnerskap (Partnerskapsloven) var en lov som regulerte parforholdet mellom to av samme kjønn. Den ble innført våren 1993 og opphevet 1. januar 2009, da endringene ekteskapsloven trådte i kraft i Norge.[1]

Partnerskapsloven var en omstridt lov i Norge og et klart flertallet av befolkningen var imot at den skulle innføres.[2] Undersøkelser fra 1992 viste at et flertall på 58% var imot loven, mens et mindretall på 28 % støttet den. Samme undersøkelse viste også en sterk motstand mot at homofile skulle få anledning til å adoptere barn. Hele 83 % var motstandere av dette.[2] Undersøkelsen viste også at partnerskapsloven hadde sterkest støtte blant de som stemte Venstre (50 %), SV (50 %) og RV (89 %). I de andre partiene var det flertall imot loven. Blant Aps velger var 54% mot, mens blant Høyres velgere var andelen 66 %.[2]

Bakgrunn[rediger | rediger kilde]

Registrert partnerskap innebar en formalisering av samlivet mellom to personer av samme kjønn. Det var tenkt som en parallell til ekteskapet, og hadde i Norge samme rettsvirkninger når det gjaldt arv, formuesforhold, skatt og forsikring. Norge innførte registrerte partnerskap i 1993, som det andre landet i verden. Tidligere registrerte partnerskap kan etter endringene i ekteskapsloven, dersom partene ønsker det, bli omgjort til ekteskap. Det er ikke lenger mulig å registrere nye partnerskap i Norge.

Den norske kirke anerkjente generelt ikke registrerte partnerskap, men noen prester ga velsignelser til par etter partnerskapsinngåelsen .[3] Etter at søknad fra Human-Etisk Forbund om å få registrere partnere ikke ble innvilget av regjeringen Bondevik II, endret regjeringen Stoltenberg II forskriften med virkning fra 1. januar 2007. Selve inngåelsesseremonien, som tidligere måtte skje hos notarius publicus, kunne etter dette gjøres hos Human-Etisk Forbund. Tidligere tilbød HEF vielsesseremonier i etterkant av registrering hos notarius publicus.

Partnerskapsloven og dennes forskrift hadde noen unntak som gjorde partnerskap forskjellig fra ekteskap:

Fra innføringen i 1993 og ut 2006 ble det inngått 2 494 partnerskap i Norge; 1 395 mellom menn og 1 099 mellom kvinner. 2006 var det første året det ble inngått flere partnerskap mellom kvinner enn mellom menn.[4]

Status for likekjønnet ekteskap og tilsvarende former i Europa. Fargene angir lovligheten i det enkelte land:
Mørkeblått = Likekjønnet ekteskap1
Blått = Andre former for partnerskap1
Lyseblått = Uregistrert samboerskap1
Gult = Saken er under politisk behandling
Grått = Ikke anerkjent eller ukjent
Rødt = Likekjønnet ekteskap er grunnlovsfestet ulovlig
1Kan omfatte nylige lovendringer eller rettskjennelser som anerkjenner likekjønnede forhold, men som ikke har trådt i kraft enda.

Se også[rediger | rediger kilde]

Referanser[rediger | rediger kilde]

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]