Paragraf 175

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Paragraf 175 viser vanligvis til § 175 i den tyske straffeloven (Strafgesetzbuch, StGB). Den eksisterte fra 15. mai 1871 til 10. mars 1994 og kriminaliserte homoseksuelle handlinger mellom menn. Frem til 1969 kriminaliserte den også «unaturlig utukt med dyr». Tilsammen ble omkring 140 000 menn dømt etter § 175 i sine forskjellige former.

Paragrafen ble skjerpet flere ganger. Den nasjonalsosialistiske regjeringen vedtok en betydelig skjerpelse i 1935 og straffeforfølgelsene økte svært i antall. Vest-Tyskland beholdt loven i formen fra 1935 frem til 1969. Paragrafen ble revidert på nytt i 1973, og i sin nye form kriminaliserte den bare homoseksuelle handlinger med gutter under 18 år. DDR gikk tilbake til den tidligere versjonen i 1950 og avskaffet paragrafen helt i 1988. Som følge av den tyske gjenforening ble paragrafen igjen gjeldende i det tidligere DDR i 1990. Etter et mislykket forsøk fra De grønne på å få paragrafen opphevet på 1980-tallet ble den til slutt opphevet i 1994.