Antropocen

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Gå til: navigasjon, søk

Antropocen er foreslått[trenger referanse] som navn på den nye epoken som jorden nå kan sies å være inne i. Forslaget om overgangen til en ny epoke fra holocen er begrunnet i de omfattende endringene av jordens overflate som skyldes menneskelig aktivitet, særlig i tiden etter den industrielle revolusjon.

Industriell utnyttelse av jorden er meget omfattende og medfølger store landskapsendringer. F.eks. er planeringen av det kuperte landskapet på Romerike i sørøst-Norge på 1980-tallet og 1990-tallet for å få flatere jordbruksarealer, den største landskapsendringen i området siden siste istid, som kalles Weichel.