Hopp til innhold

Hjelp:Slekter

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Denne siden er en anbefaling på Wikipedia. Den er ikke vedtatt, men er regnet som en god praksis som alle brukere bør følge. Det er fritt frem for redigering av siden, men om anbefalingene endres, så bør det diskuteres og oppnås enighet om at den nye teksten også er god praksis.

Redigeringsguide
for Wikipedia
Stilmanual (alle)
Supplement til stilmanualen
Akademikere
Bedrifter
Biografier
Fotballspillere
Geografi
Golf
Gårder
Helse
Kommuner
Kunstnere
Land
Matematikk
Musikkgrupper
Organismer
Politikere
Skip
Slekter
Tettsteder
Tidsskrift
Utested
Utmerkelser
Varemerker
Veier
Andre guider
Bildeguide
Flertydige titler
Hvordan man redigerer en side
Hvordan skrive bedre artikler
Kategorisering
Kilder
Lister
Navnekonvensjoner
Oppsettsveiledning
Pekersider
Rettskrivning
Wikipedia-termer
Wikipedia-Innholdspolitikk
Bruk av Wikipedia
Vedlikeholdsmaler

Innledning

[rediger | rediger kilde]

I et leksikon er det naturlig å omtale personer, og også slekter, i den grad de har en samfunnsmessig relevans. Dette betyr at et mindre utvalg slekter vil være relevante på grunn av at medlemmene av slektene har hatt fremtredende stillinger. Hva som var en fremtredende stilling (eksempler: prest, dommer, handelsmann) for noen hundre år siden og i dag vil selvsagt være veldig forskjellig, og det må det også tas høyde for.

Hvilke slekter er relevante?

[rediger | rediger kilde]

Verkene Norske Slægter (1912, 1915), Norsk Slektskalender I-III (1949-1979) samt planer (1912-1980) over slekter som burde omtales i ennå ikke utgitte bind av disse seriene, legger til grunn at slektene har spilt en viss (ikke nærmere definert) samfunnsrolle i minst to-tre generasjoner. En fullstendig liste over disse slektene finnes på http://www.vigerust.net/lexikon/lexikon_slektsregister.html [død lenke] - slekter som er tatt med i denne oversikten kan regnes som relevante. En del av disse slektene vil også være omtalt i f.eks. Store Norske Leksikon, noe som er et ytterligere argument for relevans.

Norske slekter som ikke finnes i oversikten på Vigerusts side eller er omtalt i andre leksika er antagelig ikke relevante, men unntak kan tenkes, særlig for slekter med svært fremstående medlemmer (f.eks. regjeringsmedlemmer) gjennom flere generasjoner i nyere tid.

Når det kommer til utenlandske slekter er en grei generell regel at adelsslekter er relevante. Andre må vurderes skjønnsmessig.

Hvem bør omtales i artikkelen om en slekt?

[rediger | rediger kilde]

Leksikonartikler om slekter bør som et utgangspunkt begrense seg til å omtale personer som selv er relevante, dvs. som vi i prinsippet kan ha en egen artikkel om (men vi trenger ikke ha det). Leksikonomtale av slekter skiller seg fra annen genealogi (slektsforskning) ved at den fortrinnsvis er interessert i det samfunnsmessig relevante, og det er viktig å få dette frem i artiklene.

Kravet om egenrelevans gjelder likevel først og fremst nåtidige enkeltpersoner som trekkes frem, og kan lempes på for personer lenger tilbake som er viktige for å forklare opphav og sammenhenger.