Hjelp:Matematikk

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Denne siden er en anbefaling på Wikipedia. Den er ikke vedtatt, men er regnet som en god praksis som alle brukere bør følge. Det er fritt frem for redigering av siden, men om anbefalingene endres, så bør det diskuteres og oppnås enighet om at den nye teksten også er god praksis.

Redigeringsguide
for Wikipedia
Stilmanual (alle)
Supplement til stilmanualen
Akademikere
Bedrifter
Biografier
Fotballspillere
Geografi
Golf
Gårder
Helse
Kommuner
Kunstnere
Land
Matematikk
Musikkgrupper
Organismer
Politikere
Skip
Slekter
Tettsteder
Tidsskrift
Utested
Utmerkelser
Varemerker
Veier
Andre guider
Bildeguide
Flertydige titler
Hvordan man redigerer en side
Hvordan skrive bedre artikler
Kategorisering
Kilder
Lister
Navnekonvensjoner
Oppsettsveiledning
Pekersider
Rettskrivning
Wikipedia-termer
Bruk av Wikipedia
Vedlikeholdsmaler

Matematiske formler føres inn i Wikipedia ved å begynne med å skrive åpningsmerket for matematikkmodus som er <math>. Når man er ferdig med å skrive koden, så lagres den etter kompilering [d.v.s. oversettelse til en ny kode som vil generere det riktige skjermbildet med formlene slik du ønsker dem satt] på Wikipedia organisasjonens server, slik at brukerne vil få se formlene korrekt gjengitt.

Formelskrivingen avsluttes ved at man forlater matematikkmodus. Dette gjøres ved at man skriver </math>. Dermed er man tilbake i vanlig tekstmodus.

En del henvisninger til hvilke regler en skal følge når en skriver inn koden i matematikkmodus, finner en på redigeringssiden der det er gitt eksempler på hvordan man skriver en del formler.

Veiledningen som står der, er imidlertid ikke fullstendig, fordi en ikke finner en beskrivelse av alle de syntaksreglene en trenger til diverse formler.

Det viser seg imidlertid at syntaksreglene i mange tilfeller stemmer overens med Donald Knuths velkjente «typesetting system». Derfor kan en finne ut en god del ved å skaffe seg The TeX Book av Donald Knuth, kjent matematiker ved Stanford universitetet.

Likevel er der forskjeller mellom TeX og Wikipedias matematikksyntaks.

En mer komplett engelsk veiledning finnes på Wikipedia:Editing Math