Hjelp:Bedrifter

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Denne siden er en anbefaling på Wikipedia. Den er ikke vedtatt, men er regnet som en god praksis som alle brukere bør følge. Det er fritt frem for redigering av siden, men om anbefalingene endres, så bør det diskuteres og oppnås enighet om at den nye teksten også er god praksis.

Redigeringsguide
for Wikipedia
Stilmanual (alle)
Supplement til stilmanualen
Akademikere
Bedrifter
Biografier
Fotballspillere
Geografi
Golf
Gårder
Helse
Kommuner
Kunstnere
Land
Matematikk
Musikkgrupper
Organismer
Politikere
Skip
Slekter
Tettsteder
Tidsskrift
Utested
Utmerkelser
Varemerker
Veier
Andre guider
Bildeguide
Flertydige titler
Hvordan man redigerer en side
Hvordan skrive bedre artikler
Kategorisering
Kilder
Lister
Navnekonvensjoner
Oppsettsveiledning
Pekersider
Rettskrivning
Wikipedia-termer
Bruk av Wikipedia
Vedlikeholdsmaler

Artikler om bedrifter inneholder tips og forklaringer på hva en bedriftsartikkel bør inneholde. Det er ingen forbud mot å legge inn mer eller mindre enn det denne stilmanualen inneholder, dette er kun en grov forklaring på hva som bør være med.

Denne artikkelen i seg selv er ikke offisiell politikk på Wikipedia. den er derimot en klargjøring av hvordan en del regler kommer til anvendelse og hvordan en kan skrive en enkel artikkel om en bedrift.

Innledende forbehold: Hvem skal med?[rediger | rediger kilde]

En generell minimumsforutsetning for en oppføring er at bedriften har minst en omfattende offentlig omtale som er tilgjengelig fra tredjepart,[1] og at deres produkter eller tjenester er offentlig tilgjengelig, eller en omtale av slike er tilgjengelige.

De følgende avgrensninger er ikke absolutte, men kan og vil bli brukt i vurdering av hurtigsletting og diskusjoner om sletting av artikler.

En del bedrifter bør i utgangspunktet ikke inkluderes, men kan tas med om særskilte grunner tilsier det. Dette gjelder enkeltpersonforetak og bedrifter med svært få ansatte,[2] bedrifter som ble lagt ned etter kort tid, nystartede bedrifter, rene holdingselskaper, osv.

Bedrifter som kan tas med er

  • Selskaper som er ledende innen sin bransje. Med bransje menes her for eksempel legemiddelindustrien, IT-bedrifter, leskedrikkindustrien og så videre; ikke produksjon av et spesielt vareslag eller levering av en spesiell tjeneste innenfor en bransje. Bare unntaksvis bør kriteriet forholde seg til et lokalområde, bransjene bør være internasjonale slik at for eksempel apotekkjeder vurderes utfra internasjonale apotekkjeder.
  • Multinasjonale selskaper hvor en eller flere delselskaper er kvalifisert til egen artikkel, eller hvor fellesskapet kvalifiserer i seg selv. Selv om delselskapet er lite i Norge, betyr det ikke at konsernet er ubetydelig. Et eksempel er United Parcel Service også kjent som UPS.
  • Bedrifter som eier historisk interessante patenter og/eller er involvert i viktige internasjonale arbeid. Eksempler på slikt er Norsk Hydro som ble startet av Sam Eyde og Kristian Birkeland under navnet Norsk Hydro-Elektrisk Kvælstofaktieselskab.
  • Bedrifter som er tildelt viktige utmerkelser eller involvert i samarbeid som er gitt slike utmerkelser.
  • Bedrifter med sterk tilknytning til viktige nyere og historiske hendelser. Eksempler på slikt er Norsk Hydro som ble startet av Sam Eyde og Kristian Birkeland under navnet Norsk Hydro-Elektrisk Kvælstofaktieselskab, som eide Vemork kraftstasjonNorsk Industriarbeidermuseum og som senere ble mål for Vemork-aksjonen.
  • Bedrifter med direkte tilknytning til personer som har utmerket seg og har personomtale. Eksempler er Vebjørn Tandberg som startet Tandbergs Radiofabrikk.
  • Børsnoterte selskaper ved en norsk eller internasjonal børs av noe størrelse.[3] Vær oppmerksom på at det finnes firmaer som omsettes på børser uten at det i seg selv er noe kvalitetskriterium. Det er også nokså tilfeldig hvilke selskap som er på børs, eller er tatt av børs til enhver tid. Henvisninger til at et selskap er på børs er derfor det absolutt dårligste kriteriumet og bør unngås.

Husk at det bør fremgå tydelig av artikkelen hvorfor et firma er tatt med. Det holder ikke med en omtale av typen «komplett.no er en kjent nettbutikk». Firmaomtaler uten et tydelig angitt inklusjonskriterium er kandidater for {{hurtigslett}}.

Oppslagsord, innledende tekst og bilde[rediger | rediger kilde]

Alle bedriftsartikler innleder med navnet på bedriften og eventuelt andre offisielle navn. Det vanlige oppslagsnavnet først, deretter alle varianter i parentes. Om det finnes noen føringer som hjelper leseren å plassere bedriften i en større sammenheng tas dette med.

Oppslagsordet settes i fet for å få dette til å fremtre tydelig. Hvis oppføringen på «riktig navn» er tatt av en annen artikkel så legger du til «(bedrift)» til artikkelnavnet. Agra (konsern) er et eksempel på dette. Ikke bruk dette tillegget i selve artikkelen. Litt avhengig av hva som har selve oppføringen vil det bli lagt inn en lenke fra denne artikkelen eller det vil bli lagd en pekerside.

'''Agra''' er et [[Norge|norsk]] merkevarebasert [[næringsmiddel]]konsern med
[[fabrikk]]er i [[Norge]], [[Sverige]] og [[Danmark]]. Konsernet omsatte i [[2005]]
for ca. 2 [[mrd.]] [[kroner]], hvorav 25 prosent ble omsatt utenfor Norge.

Agra er et norsk merkevarebasert næringsmiddelkonsern med fabrikker i Norge, Sverige og Danmark. Konsernet omsatte i 2005 for ca. 2 mrd. kroner, hvorav 25 prosent ble omsatt utenfor Norge.

Hvis det finnes et representativt bilde av bedriften så legges dette inn, fortrinnsvis i øvre høyre hjørne. Et godt bilde viser en representativ bedriftsaktivitet, ikke skiltet på parkeringsplassen! Bruk normalformen av en thumb hvis det ikke er sterke grunner til å gjøre dette på noe annet vis.

Organisasjonsform[rediger | rediger kilde]

Referanser[rediger | rediger kilde]

For alle påstander som ikke er veldig opplagte (kåret til årets bedrift o.a.) så er det fordelaktig å påføre referanser.

==Referanser==
<!-- Bruk denne ved nettreferanser
 <ref>{{Kilde www|utgiver=|forfatter=|utgivelsesdato=|tittel=|url=|besøksdato=|kommentar=}}</ref>
 Andre referansemaler finner man her: http://no.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Maler/Referanser_og_henvisninger
-->
{{reflist|1}}

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]

Aktuelle nettsteder, artikler og så videre kan listes under eksterne lenker. Det er viktig at det brukes en form på lenkene som gir en statisk form. Spesielt gjelder at lenker hvor det inngår sesjonsidenter og lignende ikke er brukbare. Hvis du er usikker på hva som fungerer så spør noen om hjelp!

Bruk artikkelens tittel som navn på den aktuelle lenken så det klart fremgår hva siden gjelder.

Innled med det som er bedriftens offisielle nettside om en slik finnes. Hvis bedriften har nettbutikker så er disse normalt ikke bedriftens ofisielle nettside, like lite som en handelsbedrifts kontor er plassert i deres salgslokale.

* [http://www.hydro.com/ Offisielt nettsted]
* [http://www.bors24.no/bors24.no/site/stock/stockdetail.page?magic=(cc%20(detail%20(tsid%202942))) Oppdatert aksjeinformasjon] (fra Børs24)
* [http://e24.no/naeringsliv/article1771691.ece Investor i Hydro-søkelys] artikkel i [[E24]]

En artikkel om en bedrift uten henvisning til artikler vil kunne bli listet for {{sletting}}, noe som høyst sannsynlig vil få et positivt avstemmingsresultat og artikkelen vil deretter bli slettet.

Kategorier[rediger | rediger kilde]

Til slutt skal artikkelen listes med riktige kategorier. Typisk i en underkategori under Kategori:Kommersielle organisasjoner. Som oftest skal en ganske langt ned under denne superkategorien. Det kan være en hjelp å sjekke hvordan lignende bedrifter er kategorisert.

[[Kategori:Norske industriselskaper]]

Språklenker[rediger | rediger kilde]

Der det finnes artikler om samme bedrift på andre språk er det viktig at artiklene kobles sammen, at det lages språklenker.

I februar 2013 ble det innført en sentralisert håndtering av språklenker på Wikidata. Les mer om hvordan man legger inn språklenker på Wikidata under Wikipedia:Wikidata.

Referanser[rediger | rediger kilde]