Hjelp:Helse

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Denne siden er en anbefaling på Wikipedia. Den er ikke vedtatt, men er regnet som en god praksis som alle brukere bør følge. Det er fritt frem for redigering av siden, men om anbefalingene endres, så bør det diskuteres og oppnås enighet om at den nye teksten også er god praksis.

Redigeringsguide
for Wikipedia
Stilmanual (alle)
Supplement til stilmanualen
Akademikere
Bedrifter
Biografier
Fotballspillere
Geografi
Golf
Gårder
Helse
Kommuner
Kunstnere
Land
Matematikk
Musikkgrupper
Organismer
Politikere
Skip
Slekter
Tettsteder
Tidsskrift
Utested
Utmerkelser
Varemerker
Veier
Andre guider
Bildeguide
Flertydige titler
Hvordan man redigerer en side
Hvordan skrive bedre artikler
Kategorisering
Kilder
Lister
Navnekonvensjoner
Oppsettsveiledning
Pekersider
Rettskrivning
Wikipedia-termer
Bruk av Wikipedia
Vedlikeholdsmaler

Artikler om helse er en manual for å gi en konsistent form på artikler om helserelaterte emner på wikipedia. Dette er for å oppnå en høyere kvalitet på disse artiklene. Man er ikke tvunget til å følge denne manualen, men det er anbefalt at man gjør det, siden et konsist utseende hjelper på lesbarheten og gjør sidene mer redigeringsvennlige.

Denne artikkelen i seg selv er ikke offisiell politikk på Wikipedia. den er derimot en klargjøring av hvordan en del regler kommer til anvendelse og hvordan en kan skrive en enkel artikkel om et helserelatert emne.

Navn på artikkelen[rediger | rediger kilde]

Artikkelen bør ha det navnet som er mest kjent i befolkningen. Eventuelle andre navn (samt latinske navn) bør være redirects.

Innledning[rediger | rediger kilde]

Artiklene bør begynne med en kort definisjon av oppslagsordet. Latinske navn bør komme i fet skrift umiddelbart etter oppslagsordet. Alternative oppslagsord bør inpasses i de tilhørende strukturer da de ofte er utskriftsverdige for papirbaserte oppslagsverk. Introduksjonen kan også si noe om hvilken helsedisiplin uttrykket brukes i eller oppstod i. Innledningen kan også omtale eventuelle differensialdiagnoser eller andre fenomener som kan forveksles med oppslagsordet.

Eksempel[rediger | rediger kilde]

'''Sjokk''' er innen [[medisin]] et [[syndrom]] karakterisert av svikt i kroppens [[blodsirkulasjon]],
og påfølgende nedsatt blodtilførsel til kroppsvevene. I siste instans fører ubehandlet sjokk til
[[organsvikt]] og [[død]].

Innledningen kan også inneholde et bilde om dette er tilgjengelig og relevant. I så fall bør det stå helt øverst til høyre, og ha en bildetekst som forklarer hva man ser på bildet.

Dersom artikkelen inneholder mer enn 3-4 setninger bør den inndeles med underoverskrifter, ellers kan hele artikkelen stå som innledning, og artikkelen merkes som spire.

Sykdomsartikler[rediger | rediger kilde]

Er artikkelen om en sykdom bør den inneholde Mal:Infoboks sykdom med systematisk sykdomsnavn og koder for ICD-10 og eventuelle andre kataloger. For infeksjonssykdommer bør det komme klart fram hvilken eller hvilke organismer som fører til sykdommen. Kan det være aktuelt med overskriftene: Årsak til sykd / symptomer / funn ved undersøkelse / andre undersøkelser / behandling / forebyggende tiltak?

Legemiddelartikler[rediger | rediger kilde]

Artikler om legemidler skal ha legemiddelets virkestoff og ikke preparatnavn som oppslagsord. Preparatnavn og vanlige synonymer med produsenter kan listes opp enten i innledningen eller under en egen underoverskrift. Legemiddelartikler bør også inneholde Mal:Infoboks legemiddel.

Hovedtekst[rediger | rediger kilde]

Hovedteksten bør være inndelt i relevante avsnitt med underoverskrifter (==Overskrift==).

Litteratur og referanser[rediger | rediger kilde]

En artikkel bør oppgi kildelitteratur og eventuelt litteratur for videre lesning. Alle påstander som ikke står i grunnleggende lærebøker om emnet (f.eks. nye forskningsresultater) bør være markert med kildereferanser (se WP:K).

Et startsted for bakgrunnsmateriale på norsk er Helsebiblioteket og deres samarbeidspartnere. Se for eksempel BestPractice: Ischaemic stroke og tilsvarende for andre tilstander.

Helsenotis[rediger | rediger kilde]

Alle artikler som inneholder diagnostisk informasjon eller informasjon om medisinsk materiell som er allment tilgjengelig må inkludere malen Mal:Helsenotis på slutten.

Kategorier og Interwiki[rediger | rediger kilde]

De fleste helserelaterte artikler skal kategoriseres i en underkategori av Kategori:Helsevitenskap. I den grad man finner artikler om samme emne på andre wikipediaer skal det oppgis interwikilenker. Engelskspråklig wikipedia er som regel et godt utgangspunkt for å finne interwikilenker.