Hjelp:Veier

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Denne siden er en anbefaling på Wikipedia. Den er ikke vedtatt, men er regnet som en god praksis som alle brukere bør følge. Det er fritt frem for redigering av siden, men om anbefalingene endres, så bør det diskuteres og oppnås enighet om at den nye teksten også er god praksis.

Redigeringsguide
for Wikipedia
Stilmanual (alle)
Supplement til stilmanualen
Akademikere
Bedrifter
Biografier
Fotballspillere
Geografi
Golf
Gårder
Helse
Kommuner
Kunstnere
Land
Matematikk
Musikkgrupper
Organismer
Politikere
Skip
Slekter
Tettsteder
Tidsskrift
Utested
Utmerkelser
Varemerker
Veier
Andre guider
Bildeguide
Flertydige titler
Hvordan man redigerer en side
Hvordan skrive bedre artikler
Kategorisering
Kilder
Lister
Navnekonvensjoner
Oppsettsveiledning
Pekersider
Rettskrivning
Wikipedia-termer
Wikipedia-Innholdspolitikk
Bruk av Wikipedia
Vedlikeholdsmaler
Dette er ikke en offisiell stilmal for Wikipedia, men et eksempel

Stilmanual for veier inneholder tips og forklaringer på hva en veiartikkel bør inneholde. Det er ingen forbud mot å legge inn mere eller mindre enn denne stilmanualen inneholder, dette er kun en grov forklaring på hva som bør være med.

En vei er også et geografisk objekt så Wikipedia:Stilmanual (geografi) kommer også til anvendelse.

Oppslagsord[rediger | rediger kilde]

Riksveier og fylkesveier navngis alltid med veinummer, fylkesveier blir kvalifisert med fylkets navn. Andre veier kvalifiseres med kommunens navn. Norske riksveier som er del av europaveinettet og fortsetter utenfor Norges grenser blir kvalifisert med Norge. Forkortelser brukes ikke.

Eksempler:

Artikler om veier starter med veiens fulle navn, samt forkortelse i parentes. Veier går fra et sted til et annet via en serie listede steder, i en konsekvent rekkefølge. Langs veien kan det være omtalte begivenheter, kommuner og veikryss. Ingressen bør innholde veiens endepunkter, status (europavei, riksvei, fylkesvei og lignende), herunder også om veien er riksvei på hele eller deler av strekningen. For et eksempel se Europavei 6 (Norge).

Historikk[rediger | rediger kilde]

Knutepunkter[rediger | rediger kilde]

De viktigste knutepunktene listes opp. Alle knutepunkter med riks- og fylkesveier, samt knutepunkter med kryssnummer er et minimum. Kommunesentre og tettsteder bør også være med. I den forbindelse kan en benytte en del maler for å symbolisere kryssende veier, tunneler og fergestrekninger.

  • {{Europavei}}, internasjonal europavei
  • {{Riksvei}}, norsk riksvei
  • {{Vei-S}}, svensk vei, maler for andre land finnes under denne malens dokumentasjon
  • {{Tunnel}}, tunnel
  • {{Bro}}, bro

For å gjøre bruk av kart lettere er det en fordel om knutepunktene listes fra nord mot sør.

Malene {{VL-fylke}} og {{VL-kommune}} (VL = veiliste) legger inn formatterte avsnittsoverskrifter med fylkesvåpen eller kommunevåpen, se disse for detaljer om bruk. For å få et oversiktlig oppsett blir kommunevåpen vist bare dersom hele strekningen ligger innenfor et fylke (uskiltet fylkesvei). Dersom strekningen går over flere fylker blir kun fylkesvåpen vist (de fleste riksveier og skiltete fylkesveier).

Kategorier[rediger | rediger kilde]

Veiene knyttes inn i de mest spesifikke kategoriene under Kategori:Veier. Disse er

  1. Kategorier for alle fylker og kommuner som veien passerer
  2. Kategorier som angir veiens status.

En vei fra Oslo til Gjøvik vil dermed høre til kategoriene Veier i Oslo, Veier i Akershus og Veier i Oppland, samt kategorier for de relevante kommunene. Veiens status angis ved tilsvarende kategorier som Kategori:Riksveier, Kategori:Fylkesveier med flere.