Hjelp:Gårder

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Denne siden er en anbefaling på Wikipedia. Den er ikke vedtatt, men er regnet som en god praksis som alle brukere bør følge. Det er fritt frem for redigering av siden, men om anbefalingene endres, så bør det diskuteres og oppnås enighet om at den nye teksten også er god praksis.

Redigeringsguide
for Wikipedia
Stilmanual (alle)
Supplement til stilmanualen
Akademikere
Bedrifter
Biografier
Fotballspillere
Geografi
Golf
Gårder
Helse
Kommuner
Kunstnere
Land
Matematikk
Musikkgrupper
Organismer
Politikere
Skip
Slekter
Tettsteder
Tidsskrift
Utested
Utmerkelser
Varemerker
Veier
Andre guider
Bildeguide
Flertydige titler
Hvordan man redigerer en side
Hvordan skrive bedre artikler
Kategorisering
Kilder
Lister
Navnekonvensjoner
Oppsettsveiledning
Pekersider
Rettskrivning
Wikipedia-termer
Wikipedia-Innholdspolitikk
Bruk av Wikipedia
Vedlikeholdsmaler

«Notabilitet» eller verd en omtale[rediger | rediger kilde]

Kan oppstå via historisk omtale, kulturminner, verneverdighet, viktighet i nærmiljøet eller historiske begivenheter eller personer tilknyttet gården.

Andre spesielle ting vedrørende gården kan også gjøre den verdt en artikkel, men dette må avgjøres ved skjønn i de enkelte tilfellene. Sånn som den første norske gården godkjent som økologisk gård med mer.

Her kreves det kilder som litteratur og/eller eksterne lenker og referanser om det er helt spesielle forhold.

Artikkelnavn[rediger | rediger kilde]

Navn (kommunen, gnr./bnr.). Her er det viktig at både kommunen, gårdsnumra og bruksnumra kommer frem siden det ofte er flere gårder med samme navn, også i samme kommune.

Eksempler: Østgarden Venjer (Eidsvoll, 140/3,33) og Østgarden Venjer (Eidsvoll, 140/55).

Man bør forventes at det finnes bilder fra gården. Spesielt eldre bilder er interessant ut ifra historiske og arkitektoniske forhold.

Driftsform[rediger | rediger kilde]

(Dette bør være obligatorisk i artikkelen om den ikke er skrevet som et rent kulturminne)

En enkel grei forklaring om dagens drift, her bør det taes med om det er økologisk drift også. Eksempel: I dag dyrkes det korn og bær, alt er økologisk. Gården brukes også som besøksgård av lokale barnehager og skoler.

(Dette bør være obligatorisk i artikkelen)

Her bør det komme frem gårdens historie samt dens betydning i lokalsamfunnet.

Gårdsnavnet[rediger | rediger kilde]

Uttalen, etymologien til navnet samt tidligere skrivemåter.

Kulturminner[rediger | rediger kilde]

Arkeologiske funn med mer. (se også bygninger)

Arealinformasjon[rediger | rediger kilde]

(Dette bør være obligatorisk i artikkelen om den ikke er skrevet som et rent kulturminne) Gårdens totale størrelse fordelt på dyrket mark, utmark og skog. Her kan man også legge inn historiske data om dette.

Her kan navn i skifter oppføres hvis de er interessante i språklig eller historisk sammenheng. Eksempler: «Mærrasprenget», «Møllelia» og «Kjerkejordsfløtten».

Bygninger[rediger | rediger kilde]

Eventuelle verneverdige bygninger og spesiell arkitektur. I noen tilfeller kan en artikkel være skrevet ut fra dette kriteriet f. eks.Damsgård hovedgård

Eiere og brukere[rediger | rediger kilde]

Her nevnes bare personer som i seg selv er verdt en artikkel, eventuelt også første bruker.

Referanser[rediger | rediger kilde]

Om det er spesielle forhold som krever en referanse til en kilde. Da er dette obligatorisk

Litteratur[rediger | rediger kilde]

(Dette bør være obligatorisk i artikkelen om de finnes)

Gjerne til historiske dokumenter og litteratur

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]

(Dette bør være obligatorisk i artikkelen om de finnes)

Linker til sider relatert til gården.


(Kategori:Gårder i fylke) eventuelt (Kategori: Fredete gårder og tun) og Kategori:Herregårder