Hjelp:Organismer

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til: navigasjon, søk
Redigeringsguide
for Wikipedia
Stilmanual (alle)
Supplement til stilmanualen
Akademikere
Bedrifter
Biografier
Fotballspillere
Geografi
Golf
Gårder
Helse
Kommuner
Kunstnere
Land
Matematikk
Musikkgrupper
Organismer
Politikere
Slekter
Tettsteder
Tidsskrift
Utested
Utmerkelser
Varemerker
Veier
Andre guider
Bildeguide
Flertydige titler
Hvordan man redigerer en side
Kategorisering
Kilder
Lister
Navnekonvensjoner
Oppsettsveiledning
Pekersider
Rettskrivning
Wikipedia-termer
Bruk av Wikipedia
Vedlikeholdsmaler

Dette er en stilmanual for organismer. Denne skal brukes på alle artikler om arter (slik som mennesket) og grupper av arter (slik som virveldyr). Standarden er felles for bakterier, dyr, planter, sopp og hva som måtte finnes av andre organismer.

Hvilke grupper kan det skrives artikler om?[rediger | rediger kilde]

Alle. Men det fins én viktig begrensning: Grupper med ulik navn, men som inneholder de samme nålevende artene, bør bare få én artikkel. Et eksempel er sneller (Equisetum), som er (ut ifra de nålevende artene gruppen inneholder) identisk både med gruppen snellefamilien (Equisetaceae) og snelleplanter (Equisetopsida). Her skal artikkelen skrives om den «minste» gruppen («slekten» sneller, ikke «klassen» snelleplanter). Likeså skal det ikke skrives en artikkel om snabeldyr (Proboscidea) i tillegg til artikkelen om elefanter (Elephantidae), med mindre det også finnes artikler om elefantdyr som ikke er elefanter (for eksempel mastodont). Der det ikke finnes slike grupper bør det legges omdirigeringssider på navnene på overliggende grupper (slik at «snabeldyr» omdirigerer til «elefanter» dersom «mastodonter» ikke finnes).

Tittel[rediger | rediger kilde]

Oppslagsordet (= artikkelens tittel) burde alltid være det mest kjente navnet på gruppen. Bruk norske navn (ikke vitenskapelige sådanne) der slike fins. Norske navn på arter og grupper finnes hos Artsnavnebasen; en egen base som dekker norske navn på alle verdens fugler finnes hos Norsk Ornitologisk Forening. Eventuelt andre populærnavn kan oppgis i fet skrift i ingressen.

Der oppslagsordet ikke finnes hos Artsdatabanken eller NOF, skal oppslagsordet skal være i entall når artikkelen handler om én art og i flertall for grupper. Der entall og flertall er like (for eksempel ekorn), har arten forrang. Grupper kan få suffiksene «-slekten» eller «-familien» (i bestemt entall), der flere nivåer ellers ville fått samme oppslagsord (for eksempel furuslekten og furufamilien). De andre mulige formene, som ikke er valgt som oppslagsord, skal få omdirigeringer til artikkelen (entallsformen, med resp. uten suffiks, mindre kjente navn, vitenskapelig navn). Vitenskapelige navn brukes der det ikke finnes norske navn. Unngå å «finne opp» nye norske navn på arter og grupper (begrunnelse her).

Taksoboks[rediger | rediger kilde]

Alle artikler om arter og om (systematiske) grupper skal få en taksoboks i øverste høyre hjørne. Mer om denne finner du på siden Wikipedia:Taksoboks. Artikler om ikke-systematiske grupper får ikke taksoboks; det skal heller ikke artikler om grupper som er mindre enn en art (f.eks. raser eller enkeltindivider).

Innhold[rediger | rediger kilde]

Inholdet i en artikkel val naturlig måtte variere med organismen. Adferd, som er et viktig punkt for de fleste dyr vil naturligvis ikke være relevant for planter. Bygning vil være viktig for planter, men mindre viktig for bakterier. Mange av emnene vil være felles for alle eller de fleste grupper. Her følger en liste over emner som er naturlig å ha med i en naturlig rekkefølge:

 • Først Taksoboks og Ingress
 • Utseende/bygning
 • Levevis (habitat, mat, forplantning, «oppvekst»)
 • Der det er aktuelt:
  • Sårbarhet (rødlistestatus)
  • Forhold til mennesker, betydning og andre interessante og/eller relevante forhold
  • Utbredelse
  • Evolusjon (typisk for fossile og større nålevende grupper der vi kjenner fossilhistorien)
 • Systematisk inndeling (passer for grupper med mange arter - ikke på artsnivå). Informasjon fra taksoboksen trengs ikke å gjentas, men det er velkomment å utdype informasjon som nevnes der.
 • Referanser/Litteraur/Kilder
 • Eksterne lenker.

Bruk av vitenskapelige navn[rediger | rediger kilde]

Vitenskapelige navn bør reduseres til et minimum. Det vitenskapelige navnet til gruppen artikkelen handler om, går uansett frem av artikkelens taksoboks. I tillegg kan det nevnes i parentes rett etter den første (halvfeite) oppføringen av gruppens norske navn. For andre grupper går deres vitenskapelige navn frem av deres respektive artikler. Sånn sett kan vitenskapelige navn gjerne droppes helt (med mindre arten eller gruppen ikke har noe norskt navn). Hvis du velger å ta med vitenskapelige navn i artikkelen, bør de stå i parentes etter det norske navnet, ikke omvendt.

Hvis du er usikker på hvordan (stor/liten forbokstav, kursiv/ikke-kursiv) vitenskapelige navn skrives, er det best at du dropper dem helt. Noen viktige nomenklatur-regler kan du sjekke her.

Bruk av biologiske kategorier[rediger | rediger kilde]

(OBS: Her er det ikke snakk om wikipedia-kategorier!)
Reduser bruk av biologiske kategorier (som f.eks. «klasse», «orden», «familie» osv.) mest mulig (begrunnelsen finner du her). Det er ikke nødvendig å gjenta innholdet i taksoboksen. Det det er snakk om en art bør artikkelen fastslå at det er en art det er snakk om.

Taksoboksen reflekterer ikke alle kategorier, og ofte vil det finnes flere alternative måter å systematisere en organisme på. Det dette er tilfelle bør dette nevnes (med kilde!) i et egen avsnitt i artikkelen.

Artikkelens kategorisering[rediger | rediger kilde]

(OBS: Her er det ikke snakk om biologiske kategorier!)
På grunn av evolusjonen er organismer så å si selv-kategoriserende. Dette kan man også dra fordel av når artikler skal få en wikipedia-kategori.

Noen regler trengs likevel:

 • Alle artikler med taksoboks skal kategoriseres i kategorien organismer (eller nøyaktig én av denne kategoriens underkategorier – kategorien ikke-systematiske grupper blir ikke medregnet her).
 • Motsatt skal også alle artikler i kategorien organismer (og i alle denne kategoriens underkategorier) ha en taksoboks, med mindre de handler om deler av en art (f.eks. enkeltindivider, raser, e.l.).
 • Det følger av det sistnevnte at kategorien organismer (og denne kategoriens underkategorier) kun skal brukes på artikler om arter eller andre taksonomiske grupper.
 • Artikler som ikke er om grupper, men som likevel er gruppespesifikke (som f.eks. om fjær eller svømmeblære) kategoriseres altså ikke som organisme (og heller ikke som hhv. fugl eller fisk), men som f.eks. zoologi (eller ornitologi resp. marinbiologi).
 • Det brukes kun én kategori av organisme-typen på hver artikkel (f.eks. due bare i fugler, ikke i tillegg i dyr eller organismer– det eneste unntaket er kategorien ikke-systematiske grupper, se under).
 • Av flere mulige kategorier velger man den mest spesifikke.
 • Nye kategorier kan opprettes når det fins nok artikler til det, og kategorien må da selv bli underkategori av enten organismer eller én og bare én av organismers underkategorier.
 • Kategorier bør bære navnet på en naturlig gruppe. Kategorier tilsvarende ikke-systematiske eller kunstige grupper (f.eks. parasitter) kan brukes som supplement. Disse kategoriseres under ikke-systematiske grupper.
 • Organismer kan i tillegg kategoriseres i andre («ikke-organismiske») kategorier (dvs. som ikke er underkategorier av organismer).

Ta torsk som eksempel. Artikkelen kan i utgangspunktet kategoriseres i organismer, i dyr og i fisker. Av disse er fisker den mest spesifikke. Derfor blir fisker (den eneste organismiske!) kategorien som torsk skal få. I tillegg kan artikkelen kategoriseres i ikke-organismiske kategorier, som marinbiologi og fiske.

«Taksopprydning»[rediger | rediger kilde]

Hvis du

 • kommer over en organismeartikkel som mangler en taksoboks,
 • finner en artikkel som inneholder taksonomiske feil,
 • har selv skrevet en artikkel uten taksoboks,
 • har selv skrevet en artikkel, men er usikker på taksonomiske spørsmål og ønsker at andre ser over den,

... merk artikkelen med {{Taksopprydning}} øverst. Da kan andre med litt mer fagkunnskap eller erfaring gå over artikkelen på et senere tidspunkt. (Slike artikler vil nemlig listes opp i kategorien Kategori:Taksopprydning, slik at man enkelt finner frem til artikler som trenger en taksonomisk gjennomgang.)

Se også[rediger | rediger kilde]

 • Wikipedias organisme-prosjekt har som mål å skrive artikler om alle de større organismegruppene (og å tilpasse eksisterende artikler til standarden).